O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
Ứng dụng Internet trong doanh nghiệp
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

3

Compartilhar

Baixar para ler offline

Online Campaign

Baixar para ler offline

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Online Campaign

 1. 1. Hội thảo Xu hướng, giải pháp Marketing 2009 QUẢNG CÁO ONLINE HIỆU QUẢ: tổ chức và tiêu chí đánh giá Nguyễn Thế Tân – Internet expert & Enthusiast
 2. 2. <ul><li>Media Work Best Together </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Khủng hoảng và ảnh hưởng tới media </li></ul>Cost structure Cash flow Ảnh hưởng Truyền hình OK Low risk Giảm chất lượng, độc giả Truyền hình cáp OK Good Tăng chất lượng, độc giả Báo giấy Risk High Risk Ảnh hưởng nặng nhất Báo điện tử Low risk Good Độc giả tăng
 4. 4. <ul><li>User base rộng thêm (đang là 30 triệu) </li></ul><ul><ul><li>Tăng trưởng ADSL: thấp hơn mức 100-200% của 2008, nhưng vẫn sẽ cao </li></ul></ul><ul><ul><li>Tăng trưởng thói quen sử dụng </li></ul></ul><ul><ul><li>Mở rộng về tỉnh, địa phương </li></ul></ul><ul><li>Dịch vụ Internet đa dạng hơn </li></ul><ul><ul><li>Trong 1 năm VC phát triển được các dịch vụ có tổng traffic ngang Dân trí về độ phủ, và gấp rưỡi về page views </li></ul></ul><ul><ul><li>Hàng trăm website khác đang phát triển rất nhanh </li></ul></ul><ul><li>Báo điện tử, nội dung chuyên môn hóa </li></ul><ul><ul><li>Tài chính, kinh tế </li></ul></ul><ul><ul><li>Gia đình, sức khỏe, trẻ em </li></ul></ul><ul><ul><li>Thể thao, đàn ông </li></ul></ul><ul><ul><li>Công nghệ thông tin, Internet, thiết bị </li></ul></ul><ul><ul><li>V.v…. </li></ul></ul><ul><li>Dự đoán cho Online 2009 </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Tổng cầu không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, kỳ vọng có tăng đột biến </li></ul><ul><li>Cung thay đổi về kết cấu </li></ul><ul><ul><li>Các báo chuyên ngành </li></ul></ul><ul><ul><li>Các site đủ quy mô quảng cáo chủ yếu là các site phát triển từ 2008 </li></ul></ul><ul><li>Mua bán </li></ul><ul><ul><li>Hình thức mua thay đổi </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan tâm tới đo lường hơn </li></ul></ul><ul><ul><li>Giá bán có thể sẽ thay đổi liên tục </li></ul></ul><ul><li>Các hình thức quảng cáo mới </li></ul><ul><ul><li>Rich media </li></ul></ul><ul><ul><li>Tương tác nội dung </li></ul></ul><ul><ul><li>Tài trợ, sự kiện online </li></ul></ul><ul><li>Dự báo cho online 2009 (Biased view) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Kết cấu độc giả Internet </li></ul><ul><li>Đại chúng </li></ul><ul><li>Phân đoạn </li></ul><ul><li>Mass of niches </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Đánh giá sites </li></ul><ul><ul><li>Độ phủ độc giả: Tổng số visitors theo tháng </li></ul></ul><ul><ul><li>Lượt tới website (visit): Lượt tới site visits/ngày </li></ul></ul><ul><ul><li>Lượt xem trang (pageview): Số lượt trang load </li></ul></ul><ul><li>Đánh giá hiệu quả Quảng cáo </li></ul><ul><ul><li>Lượt xem quảng cáo: Số lượt quảng cáo hiển thị trước độc giả </li></ul></ul><ul><ul><li>Lượt click quảng cáo Số lượt quảng cáo được độc giả bấm </li></ul></ul><ul><ul><li>Độ phủ quảng cáo, tương tác, hành vi </li></ul></ul><ul><li>Metrics cũ nhanh chóng lạc hậu </li></ul><ul><ul><li>Web 2.0 và Google Analytics, Alexa </li></ul></ul><ul><ul><li>New metrics: time on sites, users.v.v… </li></ul></ul><ul><li>Tiêu chí đánh giá </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Visitors/Visits/Pageview </li></ul><ul><ul><li>Độ phủ độc giả có tầm quan trọng hàng đầu </li></ul></ul><ul><ul><li>1+1 = 1.1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Mức cạnh tranh của độ phủ </li></ul></ul><ul><li>Chất lượng độc giả </li></ul><ul><li>Giá trị thương hiệu kèm theo </li></ul><ul><li>Đại chúng </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Nhận diện </li></ul><ul><ul><li>Báo điện tử: Nội dung, thương hiệu </li></ul></ul><ul><ul><li>Dịch vụ (mục tiêu vào site): mua nhà, mua xe, xem giá chứng khoán, v.v.. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cộng đồng </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoặc Ads Network kết nối nhiều sites </li></ul></ul><ul><li>Thuộc tính </li></ul><ul><ul><li>Độ phủ độc giả </li></ul></ul><ul><ul><li>Chất lượng độc giả/Ấn tượng thương hiệu kèm theo </li></ul></ul><ul><ul><li>Mức độ lan truyền/ảnh hưởng </li></ul></ul><ul><li>Phân đoạn </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Nhận diện </li></ul><ul><ul><li>Expert content, niche aggregation, </li></ul></ul><ul><ul><li>Mạnh ở thế giới, chưa nhiều ở Việt nam </li></ul></ul><ul><li>Thuộc tính </li></ul><ul><ul><li>Influencers </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuối 2009 mới rõ </li></ul></ul><ul><ul><li>Mass of niches chưa thể hiện hết sức mạnh tiềm năng </li></ul></ul><ul><li>Niche/Expert </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Nhận diện, nhận biết thương hiệu sản phẩm </li></ul><ul><li>Bán hàng/Promotion </li></ul><ul><li>Viral campaign </li></ul><ul><li>PR campaign </li></ul>Các dạng campaign
 12. 12. <ul><li>Quảng cáo vào Mass hoặc Vertical </li></ul><ul><li>Tiêu chí lựa chọn </li></ul><ul><ul><li>Tương đồng với mục tiêu và hành vi người dùng </li></ul></ul><ul><ul><li>Vị trí dễ nhìn </li></ul></ul><ul><ul><li>Độ phủ độc giả , chất lượng, lượt xem </li></ul></ul><ul><li>Đánh giá hiệu quả </li></ul><ul><ul><li>Độ phủ quảng cáo (banner) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lượt xem quảng cáo (banner) </li></ul></ul><ul><ul><li>Lượt click ( thứ yếu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nghiên cứu thị trường </li></ul></ul><ul><li>Nhận diện/Gợi mở nhu cầu </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Mass hoặc Vertical </li></ul><ul><li>Tiêu chí lựa chọn </li></ul><ul><ul><li>Đúng lúc họ muốn mua, hoặc cơ hội mua </li></ul></ul><ul><ul><li>Độ phủ và chất lượng độc giả </li></ul></ul><ul><li>Tiêu chí đánh giá hiệu quả </li></ul><ul><ul><li>Độ phủ banner </li></ul></ul><ul><ul><li>Lượt click </li></ul></ul><ul><ul><li>Lượt xem banner (phụ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Các chỉ số tác động tới sản lượng </li></ul></ul><ul><li>Bán hàng/Khuyến mại </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Bản chất internet: lan truyền qua copy khắp nơi rất nhanh </li></ul><ul><li>Nên lựa chọn </li></ul><ul><ul><li>Nhỏ nhưng uy tín để tăng tính xác thực </li></ul></ul><ul><ul><li>Đại chúng để lấy độ phủ </li></ul></ul><ul><ul><li>Chất lượng để tăng tính lan truyền </li></ul></ul><ul><ul><li>Rõ ràng để lan truyền không bị bóp méo </li></ul></ul><ul><li>Tiêu chí </li></ul><ul><ul><li>Đáp ứng nhanh </li></ul></ul><ul><ul><li>Thân thiện, hiểu biết </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan hệ sẵn sàng </li></ul></ul><ul><li>PR và QL khủng hoảng </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Lựa chọn </li></ul><ul><ul><li>Cộng đồng tích cực </li></ul></ul><ul><ul><li>Cộng đồng có tiếng nói </li></ul></ul><ul><ul><li>Cộng đồng mở, có nhiều quan hệ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hay, gọn, phù hợp cộng đồng </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lan truyền nhanh, không sai lệch </li></ul></ul></ul><ul><li>Tiêu chí </li></ul><ul><ul><li>Độ phủ: số lượng account, visits </li></ul></ul><ul><ul><li>Mức độ tích cực: page/visits, time on site </li></ul></ul><ul><ul><li>Mức độc gắn kết/lan truyền: số lượng sự kiện nội bộ </li></ul></ul><ul><li>Lan truyền cộng đồng </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Giống như “Virus” </li></ul><ul><ul><li>Khỏe thì lan xa </li></ul></ul><ul><ul><li>Sử dụng các công cụ mạng xã hội, cộng đồng và social media. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bổ trợ bằng PR, banner </li></ul></ul><ul><li>Đặc điểm </li></ul><ul><ul><li>Khó đánh giá hệ quả </li></ul></ul><ul><ul><li>Tác động cả tới nhận diện lẫn sale </li></ul></ul><ul><li>Viral marketing </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Factors ảnh hưởng </li></ul><ul><ul><li>Loại hình quảng cáo phù hợp </li></ul></ul><ul><ul><li>Chất lượng/Vị trí quảng cáo </li></ul></ul><ul><ul><li>Chất lượng landing page/Microsite </li></ul></ul><ul><ul><li>Không quấy rầy </li></ul></ul><ul><li>Tối ưu hóa </li></ul><ul><ul><li>A/B banner, A/B landing page </li></ul></ul><ul><ul><li>Đo và thay đổi liên tục </li></ul></ul><ul><ul><li>Auto-optimization </li></ul></ul><ul><ul><li>Final report </li></ul></ul><ul><li>Factors và tối ưu hóa </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Payper perfomance CPM/CPC </li></ul><ul><li>Aggregation và Ads Networks </li></ul><ul><li>Search marketing </li></ul><ul><li>Viral marketing </li></ul><ul><li>Trends </li></ul>
 19. 20. <ul><li>Độ phủ cho brand marketing </li></ul><ul><li>Linh hoạt: thời gian, thay đổi </li></ul><ul><li>Đo lường và optimization </li></ul><ul><li>PR và Viral – là phương án tiết kiệm </li></ul><ul><li>Phát triển các phương án miễn phí (xem slide kèm theo) </li></ul><ul><li>Khuyến cáo cho Khủng hoảng </li></ul>
 20. 21. CÁM ƠN
 • thaotran100

  Aug. 4, 2015
 • yurious

  Jun. 11, 2013
 • LcTrn3

  Sep. 12, 2012

Vistos

Vistos totais

4.575

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

32

Ações

Baixados

62

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

3

×