Anúncio

Буклет Корпоративне управління

Tali78
23 de Jun de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Буклет Корпоративне управління(20)

Anúncio

Mais de Tali78(20)

Último(20)

Anúncio

Буклет Корпоративне управління

  1.  інформативність процесу та поінформованість суб’єктів;  командна робота – взаємодія однодумців. Корпоративну культуру створюють усі учасники навчально-виховного процесу, визначають реакції на зовнішні та внутрішні виклики й стандартні шляхи вирішення виробничих завдань. Структура корпоративної культури навчального закладу СТАНДАРТ & НЕСТАНДАРТ (внутрішні атрибути)  психологічний клімат  освітній простір  розвивальне середовище  корпоративна культура Відділ освіти міської ради Міський методичний кабінет Корпоративне управління – необхідна умова розвитку сучасного навчального закладу Школа – це серйозна корпорація, повноправними співробітниками якої є три класичні суб’єкта освітнього процесу – учні , батьки та педагоги Ю.Л. Рачевський 27.03.2015 м. Селидове корпоративна культура Культурна системи (школи) Культура кожного працівника Культура підсистем
  2. Тезаурус Корпоративне управління – це комплекс правил, які забезпечують управління організацією та контроль за нею, за якого воно послідовно діє в інтерес конкретних, зацікавлених в її діяльності суб’єктів. Корпоративне управління – це організація діяльності людей з метою досягнення значущих цілей, які забезпечують успішне функціонування та розвиток освітньої системи. Корпорація – товариство, спілка, сукупність осіб, об’єднаних на основі професійних або станових інтересів. Корпоративний – вузькогруповий, особливий. Корпоративність – здатність працювати в команді, приймати і змінювати правила гри у своєму колективі. Вимоги, що стають перед керівником у системі корпоративного управління:  необхідність аналізу та визначення переваг і недоліків діяльності навчального закладу;  визначення чітких ідей розвитку;  підвищення стійкості до факторів ризику, тобто визначення необхідних меж для певних показників;  реорганізація управління та розширення делегування повноважень;  акцент на творчий підхід, імпровізацію та швидкість дій;  демонстрування шляху руху навчального закладу;  динамічність управлінського мислення. Фактори, які впливають на успішність корпоративного управління:  уміння досягти результатів і наявність відповідного бажання;  готовність розпочинати процеси змін, керувати ними та використовувати в інтересах навчального закладу;  готовість використовувати відкритий спосіб управління, заохочувати до співробітництва;  здатність передбачати майбутнє та зосереджуватись на сучасності;  здатність бачити зміни, які відбуваються як усередині навчального закладу, так і поза його межами;  творчість у роботі;  готовність до близьких соціальних відносин;  постійне самовдосконалення та необхідна загальна психічна, фізична форма;  уміння правильно використовувати свій час;  готовність до мотивації себе та персоналу;  широкий кругозір;  готовність до ризику та здатність швидко приймати рішення;  неабияка спеціальна підготовка;  готовність до несподіваних і швидких змін соціального середовища. Корпоративною культурою навчального закладу зазвичай називають систему цінностей, переконань і принципів, норм і правил, традицій і звичаїв, які:  склались у закладі за час його діяльності;  відображають його індивідуальність;  поділяють більшість працівників закладу;  виявляються в поведінці кожного працівника та його взаємодії з оточенням. Корпоративна культура школи впливає на ефективність її діяльності. Саме тому в ЗНЗ чималої уваги слід надавати формуванню та розвитку корпоративної культури, якій сьогодні притаманні такі характеристики:  переважна більшість працівників вважають себе невід’ємною частиною закладу освіти;  значна частка педагогів сприймають загальношкільні цілі як власні;  у внутрішньому середовищі ЗНЗ наявні позитивні невиробничі контакти;  навчально-виховному процесу притаманні постійне вдосконалення, запровадження інновацій;  відповідно до зовнішніх умов відбувається постійне підвищення вимог до якості професійної діяльності, розширення переліку освітніх послуг;  цілеспрямованість управлінських впливів, налагодження зворотних зв’язків;
Anúncio