O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Tài liệu tự học Revit Structure phần 1

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017
Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn ...
Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017
Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn ...
Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017
Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn ...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 195 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (12)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Mais de Nguyen Manh Tuan (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Tài liệu tự học Revit Structure phần 1

 1. 1. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 1 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ....3 ...................................................................46 ......................................................................................................................................67 .......................................................................................107 ..............................................160 ..................................................................................................245 .................................306 ................................................................322
 2. 2. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 2 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn REVIT STRUCTURE 2017 ng h ng n –
 3. 3. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 4 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  ặt cột vào các vị trí giao của lưới.
 4. 4. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 5 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Dùng các lệnh Move nếu như cột lệch tâm, dùng các lệnh opy để vẽ nhanh.
 5. 5. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 6 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Dùng lệnh để ghi và kiểm tra kích thước:
 6. 6. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 7 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Dùng lệnh Copy:
 7. 7. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 8 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chọn đối tượng và sửa dim để thay đổi vị trí cột:
 8. 8. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 9 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Copy lần lượt các cột đến hết:
 9. 9. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 10 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách copy nhanh hàng cột:
 10. 10. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 11 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết hợp lệnh Move và Copy (chú ý Escape 1 lần để thoát lệnh nhuwg ko thoát chọn đối tượng )
 11. 11. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 12 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách chọn đối tượng trước đó dùng select previous
 12. 12. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 13 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Yêu cầu vẽ các cột ngoài trục:
 13. 13. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 14 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ước ta đặt các cột bất kỳ
 14. 14. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 15 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chú ý cách dim liên tục:
 15. 15. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 16 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chú ý chọn cột sau đó mới sửa dim:
 16. 16. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 17 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách tắt đường dẫn của kích thước:
 17. 17. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 18 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 18. 18. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 19 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Thao tác:
 19. 19. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 20 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Bỏ bớt lệnh tắt:
 20. 20. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 21 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hift+con lăn giữa để xoay mô hình 3D:
 21. 21. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 22 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chú ý nên tắt sơ đồ tính trong quá trình vẽ : giúp chọn dễ dàng hơn và nhìn ko rối mắt:
 22. 22. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 23 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 23. 23. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 24 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chú ý : Phải về đúng mặt bằng tầng để vẽ, ví dụ vào tầng để vẽ dầm của tầng 2.
 24. 24. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 25 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Xác định có bao nhiêu loại tiết diện dầm để tạo luôn 1 lúc. hú ý đổi về dầm chữ nhật bê tông:
 25. 25. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 26 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 26. 26. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 27 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chú ý sửa bxh tương ứng:
 27. 27. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 28 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Vẽ : StructureBeam (chú ý vẽ liên tục qua các nhịp lưới) hú ý đổi kiểu dầm trước khi vẽ:
 28. 28. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 29 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách load thêm cột tròn:
 29. 29. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 30 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 30. 30. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 31 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 31. 31. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 32 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Dùng các lệnh opy để hoàn thiện toàn bộ dầm tầng 2:
 32. 32. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 33 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Dùng lệnh để cắt bỏ đoạn thừa:
 33. 33. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 34 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng dim để chỉnh các dầm ko nằm ở trục :
 34. 34. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 35 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Thứ tự ưu ên bê ông rong Rev l : S n>C t>Dầm, cứ vẽ giao nhau là khố lượng BT sẽ tự trừ đ . Dùng lệnh Extent Multiple Elements:
 35. 35. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 36 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ướng dẫn dùng lệnh Mirror:
 36. 36. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 37 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách chia dầm (ModifySplit elements)
 37. 37. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 38 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách hạ cốt dầm :  Chọn dầm cần hạ cốt  iều chỉnh thông số z Offset value
 38. 38. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 39 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách chỉnh dầm nghiêng :  Chọn dầm  iều chỉnh các thông số Start, End Offset
 39. 39. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 40 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Phải tạo tất cả các kiểu kích thước đài móng trước  Phải vào đúng tầng để vẽ đài móng (ví dụ Mặt móng)  Sử dụng công cụ StructureIsolated (vẽ đài móng đơn)
 40. 40. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 41 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Dùng At Columns để vẽ nhanh các đài móng
 41. 41. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 42 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Quét xong sử dụng inish để kết thúc việc tạo đài móng
 42. 42. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 43 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả :
 43. 43. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 44 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ố L NH QU N LÝ HI N TH  HH : Ẩn đối tượng được chọn (layoff)  HI : Chỉ hiện đối tượng được chọn (layiso)  HR : Hiện toàn bộ đối tượng (layon)  Section Box : bật trong môi trường 3D (ở bảng Properties)  Cách chọn đối tượng cùng kích thước : chọn đối tượng sau đó click chuột phải, chọn Select All instance (Visible in View : chỉ có tác dụng đối với các đối tượng 2D hoặc các đối tượng làm chi tiết, In Entire project)  ùng ilter để lọc chọn các đối tượng dễ dàng hơn.
 44. 44. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 45 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 45. 45. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 47 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Nhấn inish để tạo sàn:
 46. 46. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 48 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Khi chọn sàn chú ý chọn ở mép sau đó dùng edit boundary để chỉnh lại chu vi sàn:
 47. 47. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 49 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách chỉnh độ dày sàn:
 48. 48. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 50 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 49. 49. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 51 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 50. 50. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 52 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ục ô thoáng trên sàn:  Chọn sàn cần đụcedit boundaryvẽ thêm các chu vi lồng bên trong.  Vẽ các chu vi sau đó inish.
 51. 51. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 53 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ướng dẫn vẽ sàn âm:  ục sàn chính  Vẽ thêm sàn khác vào đúng vị trí vừa đục và hạ cos xuống (Height offset from level)
 52. 52. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 54 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hú ý đổi kiểu sàn:
 53. 53. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 55 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 54. 54. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 56 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Về mặt bằng, Sử dụng công cụ View ection để kiểm tra cao độ sàn:
 55. 55. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 57 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Dùng lệnh ove để di chuyển sàn âm xuống đáy dầm:
 56. 56. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 58 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn V T LI U TRONG REVIT Yêu cầu : tạo vật liệu bê tông gán cho dầm cột sàn…  ManageMaterials  Chọn “ oncrete” và chuột phải đổi lại tên.  hay đổi và thêm lại 1 vài thông số của vật liệu.
 57. 57. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 59 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 58. 58. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 60 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 59. 59. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 61 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn dentity thông tin cơ bản của vật liệu (tên, mô tả, giá, hãng sản xuất…) Graphic : thể hiện nét hatch cho bản vẽ 2D  Surface pattern : nét hatch bề mặt ở dạng thấy
 60. 60. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 62 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Cut pattern : ở dạng cắt
 61. 61. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 63 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Appearance : thể hiện vật liệu cho phần render (diễn họa) Physical : các tính chất vật lý (cường độ bê tông modul đàn hồi, hệ số possoin…)
 62. 62. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 64 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Thermal : các tính chất về nhiệt án vật liệu vào đối tượng của evit:  Sàn :
 63. 63. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 65 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Dầm, cột đài
 64. 64. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 66 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 65. 65. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 68 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 66. 66. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 69 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 67. 67. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 70 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chú ý : nên kết hợp các lệnh tắt quản lý hiển thị để gán parameters cho nhanh. Giới thiệu lệnh VH : ẩn cả họ đối tượng (dầm, cột sàn) được chọn – muốn bật lại thì phải vào VV. Ví dụ cần gán biến Tenck cho dầm, ta ẩn sàn, cột đài móng bằng lệnh VH.
 68. 68. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 71 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chuẩn bị gán giá trị Tenck:
 69. 69. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 72 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 70. 70. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 73 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn VV : bảng quản lý thuộc tính đối tượng trên 1 view. hú ý đối với những file revit mà đã sử dụng Shared parameters thì khi copy dự án, ta phải copy cả file .txt hared parameters đi kèm. au đó vào anageShared parametersBrowser để load lại file .txt Ố Ợ Quét chọn cột, dầm, sàn và chọn opy to clipboard sau đó chọn PasteSelected Level:
 71. 71. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 74 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 72. 72. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 75 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 73. 73. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 76 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉnh lại chiều cao cột mới tạo :
 74. 74. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 77 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 75. 75. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 78 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chọn sàn, vào edit boundary, xóa hình chữ nhật ở bên trong gây ra lỗ đục sàn, Finish.
 76. 76. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 79 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Copy lên các tầng còn lại và hoàn thiện phần kết cấu mái :
 77. 77. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 80 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 78. 78. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 81 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Gán lại bê tông chú ý điền đầy đủ Tenck :
 79. 79. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 82 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Hoàn thiện :
 80. 80. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 83 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn V SÀN NGHIÊNG, SÀN CONG Ví dụ cho sàn mái nghiêng :  Chọn sàn, edit boundary  Dùng công cụ lope rrow để vẽ mũi tên chỉ độ dốc  Có 2 chế độ chỉnh độ dốc : o eight at ail chênh cao đầu và đuôi mũi tên o Slope : nhập trực tiếp góc nghiêng
 81. 81. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 84 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hênh cao đầu đuôi mũi tên
 82. 82. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 85 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 83. 83. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 86 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 84. 84. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 87 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Nghiêng chéo :
 85. 85. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 88 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Mở rộng thêm 1 số trường hợp khác :
 86. 86. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 89 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 87. 87. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 90 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Xử lý 1 số vị trí cục bộ :
 88. 88. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 91 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách làm :  Chọn cột, chọn Attach Top/base  Chỉnh về chế độ : Cut column, Maximun intersection  au đó chọn mái chéo.
 89. 89. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 92 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 90. 90. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 93 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn C D M, C T  Chọn Opening by face
 91. 91. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 94 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kích chọn dầm :
 92. 92. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 95 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 93. 93. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 96 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 94. 94. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 97 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn rường hợp đục nhiều lỗ : phải dùng Massing. V ỜNG DỐC XO N Vẽ sàn như sau :
 95. 95. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 98 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 96. 96. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 99 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 97. 97. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 100 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả :
 98. 98. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 101 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn V VÁCH THANG MÁY
 99. 99. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 102 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ vách và chỉnh lại cao độ :
 100. 100. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 103 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Vẽ 2 hình chữ bên trong để đục cửa :
 101. 101. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 104 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn au đó inish
 102. 102. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 105 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Copy to clipboard và sửa chiều cao như cột :
 103. 103. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 106 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 104. 104. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 108 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tiến hành ghi chú đối tượng : AnnotateTag All (Tag by category)
 105. 105. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 109 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chọn dầm, cột để ghi chú :
 106. 106. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 110 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ta phải chỉnh sửa lại amily ghi chú đối tượng:
 107. 107. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 111 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sửa family ghi chú dầm:
 108. 108. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 112 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sửa lại biến ghi chú : Type Name  Tenck (Type Name)
 109. 109. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 113 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 110. 110. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 114 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉnh sửa lại chiều cao chữ :
 111. 111. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 115 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tải vào dự án : Load into project
 112. 112. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 116 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả :
 113. 113. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 117 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn àm tương tự đối với ghi chú cột kết cấu:
 114. 114. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 118 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Khắc phục trường hợp ghi chú cột ở cả tầng trên và tầng dưới : Ta phải chỉnh thuộc tính iew ange để quản lý độ sâu của khung nhìn. Cut plane : vị trí của mắt quan sát ottom iew epth độ sâu của mắt quan sát Các giá trị : Top>Cut plane>Bottom>View Depth.
 115. 115. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 119 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tiến hành ghi chú cột (lúc này sẽ có cột của tầng hiện thời, cột tầng dưới bị ẩn)
 116. 116. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 120 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn au đó ta phải điều chỉnh lại giá trị iew ange để hoàn thiện mặt bằng kết cấu.
 117. 117. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 121 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Thể hiện các vị trí lỗ mở :  Sử dụng công cụ Annotate etail ine (được quản lý đường nét trong ManageAdditional SettingLine Style)  Sử dụng family có sẵn : AnnotateDetail Component
 118. 118. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 122 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chú ý kiểu đường Detail Line :
 119. 119. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 123 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 120. 120. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 124 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng family có sẵn:
 121. 121. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 125 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 122. 122. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 126 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn QU ỜNG NÉT ManageAdditional setting.  ine style tương đương ayer trong utocad để quản lý các đối tượng 2D (ví dụ Detail Line)  Line weight : quản lý độ dày nét (từ 1-16)  Line pattern : quản lý kiểu nét (nét trục nét đứt, nét liền…)
 123. 123. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 127 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 124. 124. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 128 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Tạo thêm ine style “nét thép”
 125. 125. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 129 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách quản lý đường nét của các đối tượng mô hình (dầm, cột sàn móng mái…) Manage bject tyle (tương đương với bảng VV)
 126. 126. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 130 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn GHI KÍ C AnnotateAligned Dimension
 127. 127. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 131 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉnh 1 số thuộc tính của Dim:
 128. 128. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 132 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Tick mark : ký hiệu đầu đường dim (gạch chéo : diagonal 2mm)  ine weight độ dày đường ghi kích thước  ick mark line weight độ dày ký hiệu đầu  Dimension line extension : phần nhô ra của đường ghi kích thước so với đường dóng  Witness line control : quản lý chiều dài đường dóng o Gap to element : chiều dài đường dóng chạm đến đối tượng ghi kích thước và hở ra 1 khoảng Gap. o Fixed to dimension line : cố định chiều dài đường dóng  Witness line length : chiều dài đường dóng  Witness line extension : phần nhô ra của đường dóng so với đường ghi kích thước  Dimension line snap distance : khoảng cách giữa 2 lớp dim
 129. 129. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 133 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Text size : chiều cao chữ  Text offset : khoảng cách từ chân text so với đường ghi kích thước Kết quả:
 130. 130. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 134 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng lue ot để chỉnh đối tượng dim và dùng edit witness line để chỉnh lại các đường dóng
 131. 131. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 135 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Nếu sửa giá trị dim, ta phải đưa thêm ký hiệu chỉ định vị trí đã edit.
 132. 132. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 136 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Đ nh cao đ sàn kết cấu: AnnotateSpot Elevation
 133. 133. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 137 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Thêm ký hiệu dấu + vào các giá trị dương
 134. 134. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 138 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 135. 135. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 139 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 136. 136. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 140 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ghi chú cho sàn kết cấu Vào insertload family để tải thêm ký hiệu sàn (Slab Tag.rfa)
 137. 137. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 141 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 138. 138. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 142 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉnh thêm khung ngoài cho family ghi chú sàn:
 139. 139. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 143 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả:
 140. 140. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 144 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chú ý bật để vẽ border bất kỳ:
 141. 141. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 145 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 142. 142. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 146 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn QU N LÝ B L C FILTER TRONG REVIT Ví dụ : phải tạo các bộ lọc quản lý các loại thép sàn, cột, dầm… bộ lọc phân biệt thép chủ thép đai bộ lọc sàn âm, bộ lọc quản lý các cao độ dầm… Ta sẽ tạo bộ lọc sàn âm:  ViewFilters  New
 143. 143. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 147 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 144. 144. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 148 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  iều kiện lọc:
 145. 145. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 149 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng bộ lọc Filters cho từng khung nhìn (View):  Vào VVFilters  AddChọn bộ lọc cần sử dụng
 146. 146. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 150 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ta quản lý “sàn âm” như đối tượng của Revit.
 147. 147. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 151 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả:
 148. 148. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 152 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ớng dẫn edit family 2D : ký hiệu trục cao độ, mặt cắt…  ào dit ype để kiểm tra tên của family đó.  Vào Project BrowserFamilyAnnotation Symbols ìm đến family cần edit.
 149. 149. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 153 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 150. 150. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 154 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả:
 151. 151. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 155 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chỉnh tương tự đối với Level :
 152. 152. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 156 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Có thể sử dụng công cụ illed egion để hatch 1 vùng:
 153. 153. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 157 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả:
 154. 154. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 158 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Có thể thêm ký hiệu + ở phía trước Elevation:
 155. 155. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 159 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 156. 156. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 161 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 157. 157. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 162 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ta phải thành thạo 6 công cụ tạo khối:
 158. 158. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 163 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Extrusion: khối 3D tạo bởi 1 hoặc nhiều tiết diện  Sweep : khối 3D tạo bởi đường dẫn, 1 tiết diện  Blend : khối 3D tạo bởi 2 tiết diện  Sweep Blend : khối 3D tạo bởi đường dẫn, 2 tiết diện  Revolve : khối 3D tạo bởi 1 trục, 1 tiết diện  Void Form : các công cụ tạo khối rỗng Khối Extrusion
 159. 159. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 164 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Khối Sweep ketch path để vẽ đường dẫn:
 160. 160. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 165 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Chọn edit profile để vẽ tiết diện:
 161. 161. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 166 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết quả:
 162. 162. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 167 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Khối Blend  Vẽ tiết diện đáy  Chọn dit top để vẽ tiết diện đỉnh  Finish
 163. 163. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 168 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 164. 164. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 169 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kết hợp Extrusion và Sweep
 165. 165. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 170 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng Vo d For để đục khoé đố ượng
 166. 166. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 171 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 167. 167. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 172 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách xét mặt phẳng làm việc (Work plane):
 168. 168. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 173 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Click vào mf cần đục :
 169. 169. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 174 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 170. 170. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 175 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 171. 171. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 176 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Ví dụ muốn đục xiên khối:  Ta phải vẽ thêm mf tham chiếu (CreateReference Plane)  au đó dùng et để thiết lập mf làm việc
 172. 172. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 177 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng work plane iewer để nhìn song song với mf làm việc:
 173. 173. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 178 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 174. 174. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 179 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 175. 175. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 180 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Dùng Blend vẽ tiết diện đáy
 176. 176. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 181 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Dim vào các cạnh cần gán biến sau đó chọn Dim và chọn Add parameters:
 177. 177. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 182 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 178. 178. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 183 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Sử dụng thao tác Dim liên tục và click chọn để gán tâm đối tượng:
 179. 179. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 184 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Xong tiết diện đáy
 180. 180. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 185 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn àm tương tự cho tiết diện đỉnh:
 181. 181. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 186 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 182. 182. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 187 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Kiểm tra giá trị biến trước khi load vào dự án: Family Type
 183. 183. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 188 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn hóa đỉnh cột vào Upper ref level:
 184. 184. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 189 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Khóa chân cột vào Lower ref level:
 185. 185. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 190 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn ưu và tải vào dự án: Load into project
 186. 186. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 191 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Quản lý như family cột kết cấu bình thường:
 187. 187. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 192 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 188. 188. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 193 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Cách tạo biến vật liệu:
 189. 189. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 194 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Nên chọn option để tránh làm thay đổi mô hình đã dựng trước đó
 190. 190. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 195 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Phân biệt Type và Instances:
 191. 191. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 196 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Type : biến sẽ nằm trong bảng hộp thoại Edit Type, giá trị biến sẽ thay đổi toàn bộ họ đối tượng.  Instances: biến sẽ nằm trong bảng Properties, giá trị biến chỉ làm thay đổi đối tượng được chọn. Giả sử biến b1 là dạng Instances:
 192. 192. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 197 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn
 193. 193. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 198 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn Đối với các family mà tạo bởi nhiều khối, ta nên khóa các khối vào Reference Plane (RP) – đường màu xanh, sau đó sử dụng Dim để điều khiển Ref.Plane.  Chọn file mẫu Metric Structural Foundation.rft
 194. 194. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 199 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn  Sử dụng các công cụ tạo khối : Extrusion và Blend Gán biến cho dài và rộng:
 195. 195. Tài liệu hướng dẫn thực hành Revit Structure 2017 Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuấn Phone: 0973.663.103 Email: tuannm@nuce.edu.vn 200 Trường Đại học Xây dựng rdsic.edu.vn / congnghebim.vn

×