O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Levende selvledelse - Sundt engagement der skaber værdi | Tommy Kjaer Lassen | VitaActivaDK

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 33 Anúncio

Levende selvledelse - Sundt engagement der skaber værdi | Tommy Kjaer Lassen | VitaActivaDK

Baixar para ler offline

Inspiration til levende selvledelse, det sunde og værdiskabende engagement. Materialet er udviklet i forbindelse med en phd-afhandling om eksistentiel selvledelse.

Inspiration til levende selvledelse, det sunde og værdiskabende engagement. Materialet er udviklet i forbindelse med en phd-afhandling om eksistentiel selvledelse.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (16)

Semelhante a Levende selvledelse - Sundt engagement der skaber værdi | Tommy Kjaer Lassen | VitaActivaDK (20)

Anúncio

Mais de Tommy Kjær Lassen (7)

Mais recentes (20)

Anúncio

Levende selvledelse - Sundt engagement der skaber værdi | Tommy Kjaer Lassen | VitaActivaDK

 1. 1. Levende selvledelse Sundt engagement, der skaber værdi Af Tommy Kjær Lassen, teolog og ledelsesfilosof. September 2013
 2. 2. Kære kunder, kursister og tidligere kolleger… I anledning af mit forestående phd-forsvar på Copenhagen Business School den 30. sept. 2013 har jeg sammenfattet denne lille pakke om levende og værdiskabende selvledelse. … skrevet til dig, der gerne vil engagere dig helhjertet i dit arbejdsliv og samtidig ønsker at bevare dig selv. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 3. 3. Selvledelse er meget mere end selvdisciplin Strategisk selvdisciplin er ikke det rigtige svar på vor tids største ledelsesudfordringer. Vi har brug for en bæredygtig selvledelse, der både er problemfokuseret og som samtidig kan forløse et menneskeligt overskud. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk Den gode selvleder er ikke bare en ja-sigende nikkedukke. Sir, yes sir!
 4. 4. Selvledelse er også andet og mere end selvstændighed !   Selvledelse handler ikke bare om mere personlig frihed og laissez- faire ledelse. !   Selvledelse handler om at kunne bringe sig selv ud af sin komfortzonen. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk Kunsten er at være sig selv, uden at være sig selv nok.
 5. 5. Selvledelse er et både/og Når man leder sig selv, er man konstant i ’orbit’ rund om to meget forskellige brændpunkter: Ø  et udadrettet fokus på opgaven / fokus på selvledelsens genstand Ø  et indadrettet fokus på sig selvet / fokus på det selvledende subjekt Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk Hvis man skal tegne en figur for selvledelse må det være ellipsefiguren:
 6. 6. Selvledelse betyder også at lede efter sig selv! Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 7. 7. Risiko for misformer Fordi god selvledelse er en vanskelig balancekunst, er der risiko for, at fænomenet falder ud til en af to slagsider: !   Selvledelse kan overledes og blive til en lumsk ledelsesteknologi, der invaderer og invaliderer selvet. For meget ledelse og for lidt selv! !   Selvledelse kan underledes og resultere i ledelsesmæssig slaphed og føre til en ’jeg har nok i mig selv’ attitude. For meget selv og for lidt ledelse! Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 8. 8. En tredje vej til selvledelse… Vi har brug for en selvledelse, der kan begejstre. En selvledelse der ikke bare er drevet af en ydre nødvendighed, men også af en indre. Der ligger hele tiden en dobbeltopgave i selvledelse. Selvledelse er både noget man skal have lov til og lyst til. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk ”Til syvende og sidst er det holdningen og drivet hos den enkelte, der skal sikre værdiskabelsen.” chefredaktør Erik Rasmussen, Mandag Morgen, 13/9 2010.
 9. 9. Selvledelse kræver mening "Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at købe træ, skaffe værktøj, uddelegere opgaver og organisere arbejdet. Nej, du skal hellere lære folk at længes efter det store grænseløse hav.” Antoine de Saint-Exupérys Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 10. 10. Levende selvledelse er en kombination af et eksistentielt engagement og en bæredygtig egenomsorg! Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 11. 11. Tre grundlæggende vilkår for eksistentiel selvledelse: Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 12. 12. 1) Selvledelse er at afgøre sig for at ville være sig selv Ifølge Søren Kierkegaard kan man hjælpe et andet menneske hen til dets skillevej, men man kan ikke hjælpe det til at afgøre sig. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 13. 13. 2) Det gode i livet er et biprodukt Livets mening ligger ikke i selv- realisering ifølge eksistenspsykologen Victor Frankl: ”Jo mere et menneske stræber efter selvrealisering, jo mere går det glip af den. Selvrealisering opnås ikke, hvis den bliver et mål i sig selv, kun som en bivirkning af selvtransendens.” Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk Det er først, når jeg ikke længere er så forhippet på at være lykkelig, på at nyde, på at være centrum for min egen tilværelse, at jeg for alvor kan erfare nogle af lykkens dybder.
 14. 14. 3) Til det væsentlige i livet går der ikke en lige vej Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 15. 15. 10 principper i levende selvledelse Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 16. 16. 1) Kig ud – kom ud! For rigtig mange mennesker kræver arbejdet et stramt og målret fokus. Derfor er det særlig vigtigt en gang imellem at komme væk og komme ud. Et stramt fokus på opgaven kan ikke producere den energi, der skal til for at løse den. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk Nogle gange kan et blik ud af et vindue være nok.
 17. 17. Se det store i det små Læn Dem, læn Dem endelig ud Læn Dem ud over reglerne, systemerne, principperne smid Dem endelig ud… Steffen Brandt / TV2
 18. 18. 2) Selvet er ikke en kompetence Udvikling handler ikke kun om et stramt og målret fokus på udviklingsmålene. Det engelske ord ’development’ kan også betyde fremkaldelse. Fremkaldelse indikerer at der også er en passiv side til udvikling. Tanken er, at selvet langsomt kaldes frem gennem de situationer og relationer, som man befinder sig i. På danske kalder vi også dette for dannelse. Dannelse er en livsmestring, der bl.a. handler om, at være rundet af noget, der er større end én selv. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 19. 19. Personlig udvikling = kompetence + dannelse Denne figur illustrer personlig udvikling som tre målrette kompetencesmål suppleret med dannelsens kredsende bevægelse. •  Dannelse følger ikke en målrationel logik. •  Dannelse er ikke et middel, men et mål i sig selv. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 20. 20. 3) Undersøg hvad du bliver grebet af? Eksistentiel selvledelse handler om at tage ejerskab af sit liv og om at ville noget med det. Men det er ikke bare et spørgsmål om at gribe ud efter livet – det er også et spørgsmål om at være grebet af det. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk Livsfilosof Mogens Pahuus: "…der må skelnes mellem på den ene side kompetencer, der er knyttet til jeg’et, som har med bemestring at gøre, og på den anden side kompetencer, som har med selvet at gøre, som man ikke har greb om og derfor ikke har magt over.”
 21. 21. Inspiration er paradoksal Livsfilosof Vilhelm Grønbæk om det at være inspireret: ”Jeg kan ikke bære det i stilhed, det må lettes gennem arbejde. Det er ikke en kraft der tvinger mig, men en kraft der bøjer mig.” Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 22. 22. 4) Bryd reglerne! Vær en loyal modarbejder! - skriver Morten Heddedal i bogen Erhvervsfilosofi, 2009, Frydenlund. Selvledelsens loyalitet ligger på et dybere etiske og eksistentielt plan. God selvledelse er forpligtet på det gode, det skønne og det sande. Den gode selvleder må gerne være lidt af en primadonna. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 23. 23. 5) ledelse på herrens mark !   Selvledelse handler ikke om at få fuld kontrol over sig selv og være i sin egen magt. Når man leder sig selv må man være god til at stå i det åbne, stå i det uvisse – uden at blive skræmt. !   ”At filosofere er at under sig” skriver den politiske tænker Hannah Arendt og det samme kan man sige om selvledelse. !   ’At lede’ betyder på dansk jo ikke kun ’at føre’, men også ’at søge’. Dette rummer en stor hemmelighed. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 24. 24. 6) Din skrøbelighed er din styrke !   Levende selvledelse er ikke for superhelte, men for hverdagens helte – organisationens playmakere – der tager ansvar og ejerskab i det daglige, der tager tyren ved hornene og som kalder en spade for en spade. !   Levende selvledelse er kort sagt for almindelige mennesker, der tør være hele mennesker og ikke kun positivt-italesat-affirmative selvkonstruktioner. !   Nogle gange finder man det store i livet, der hvor man mindst venter det. Vil man lede sig selv, må man også stå ved sin skrøbelighed. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 25. 25. 7) Det går ikke op – lev med det! Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 26. 26. Dannelse og misdannelse Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk Selvledelse er ikke et spil, der går op. Det er en ledelsesteknologi, der fungere bedst på kanten, når den sættes på prøve af såvel lederen som af medarbejderen. Sagen er den, at det, der konstruktivt former os, er nært beslægtet med det, der destruktivt misformer os. Og det er ikke muligt at få det ene uden det andet. Og derfor handler selvledelse meget om dømmekraft.
 27. 27. 8) Stil dig i sprækkerne Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 28. 28. Selvledelse er et entreprenørskab Etymologisk betyder entreprenør: én, der griber det, der er imellem, eller stiller sig i mellemrummet. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk Vi har brug for sprækkerne, som Leonard Cohen synger, for det er i sprækkerne at lyset kommer ind. En god selvledelseskultur handler om at sikre nogle konstruktive sprækker i ledelsesfilosofien og organisationskulturen.
 29. 29. 9) Integration af person og profession Det er sundt at fastholde en personlig distance til sit arbejde. Du bliver aldrig dit job som Tyler Durden siger i filmen Fight Club. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk Når det er sagt, er der mange elementer i arbejdet som man sagtens kan forbinde sig til på en indgående og eksistentiel måde: fx relationen til kollegerne, det meningsfulde i at skabe værdi for kunder og borgere, den faglige integritet i opgaveløsningen og deltagelse i ægte nyskabende processer.
 30. 30. Levende selvledelse handler om både at sætte sig selv i spil og på spil Spørg dig selv: Er ansvar noget man har eller noget man tar? Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 31. 31. 10) God egenomsorg Vil du være langtidsholdbar må du have omsorg for dig selv – hver dag. Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 32. 32. Tak fordi du læste med! Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk
 33. 33. Med venlig hilsen Tommy Kjær Lassen Teolog, ledelsesforsker, eksistensformidler Vita Activa Teglværksvej 6 3400 Hillerød Mail: tkl@vitaactiva.dk Mobil: 24417899 Læs mere: web: VitaActiva.dk blog: vitaactiva2.blogspot.dk Facebook: facebook.com/VitaActivaDK Linked-In: linkedin.com/tommylassen Slideshare: slideshare.net/TKLassen Tommy Kjær Lassen | VitaActiva.dk

×