Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Vakavalle influenssalle alttiiden lähipiirin influenssarokotukset(20)

Anúncio

Mais de THL(20)

Último(19)

Anúncio

Vakavalle influenssalle alttiiden lähipiirin influenssarokotukset

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Vakavalle influenssalle alttiiden lähipiirin influenssarokotukset - Osalle lähikontakteista rokote maksutta, osalle ei Yilääkäri Ulpu Elonsalo ja asiantuntijalääkäri Anniina Virkku 20.10.2021
 2. Esityksen sisällöstä • Lähipiirin rokotuksia koskeva STM:n asetuksen (149/2017) muutos • Ketkä ovat vakavalle influenssalle erittäin alttiita • Ketkä ovat voimakkaasti immuunipuutteisia? • Ketkä eivät yleensä ole voimakkaasti immuunipuutteisia? • Ketkä ovat ns. muuten vakavasti sairaita? • Ketkä muut saavat maksuttoman rokotuksen? • Ikääntyneiden lähikontaktien rokotuksista • Raskaana olevien lähikontaktien rokotuksista • Alle 6 kk lähikontaktien rokotuksista • Vakavalle influenssalle alttiiden, joille rokotetta ei voida antaa lähikontaktien rokotuksista • Osa lähipiiristä ostaa/hankkii rokotuksen itse 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 2
 3. STM:n asetus (149/2017) - asetusmuutos voimaan 18.10.2021 • Määrittää kenelle rokote maksutta kansallisessa rokotusohjelmassa • Henkilölle, jonka terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhkan tai jonka terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä, annetaan vuosittain influenssarokotus • Influenssarokotus annetaan myös potilaiden tai asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon liittyvälle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä lääkehuollon henkilöstölle • Influenssarokotus annetaan myös henkilölle, joka on toistuvasti läheisessä kontaktissa • vakavalle influenssalle erityisen alttiiseen henkilöön • vakavalle influenssalle alttiiseen henkilöön, jota ei voida suojata rokotteella • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on määriteltävä vuosittain käytettävät rokotteet ja rokotusaiheet 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 3
 4. Mitä toistuvasti läheisellä kontaktilla tarkoitetaan? • Toistuvasti läheisellä kontaktilla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö asuu samassa asunnossa tai on viikoittain kasvotusten tekemisissä suojattavan ihmisen kanssa • Lähtökohtana ovat tilanteet, joissa influenssatartunta olisi kohtuullisen todennäköinen, jos toisella osapuolella olisi tarttuva influenssa • Yleensä läheiseksi kontaktiksi voidaan katsoa tilanne, jossa henkilöt ovat kasvotusten tekemisissä samassa sisätilassa, ja kohtaaminen ei ole aivan ohimenevä • STM:n uutisen alaosassa myös linkki asetusmuutoksen perustelumuistio 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 4
 5. Kuka päättää maksuttomasta rokotuksesta? • Riittävän läheisen kontaktin määrittelyssä voidaan joutua käyttämään tapauskohtaista harkintaa • Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai lääkäri arvioi ja päättää, onko henkilöllä asetuksen mukainen lähikontakti asetuksessa tarkoitettuun suojattavaan henkilöön • Alttiiden henkilöiden lähipiirin influenssarokotukset 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 5
 6. Miksi asetusmuutos tarvittiin? • Influenssarokotteiden kysyntä oli erityisen suurta kaudella 2020-2021 • pistettävät rokotteet loppuivat heti jo alkusyksystä apteekeista ja yksityisiltä palveluntarjoajilta • paikallisesti oli pulaa myös kansallisen rokotusohjelman rokotteista, kesken kauden jouduttiin antamaan ohjeita rokotusten kohdentamisesta • Vaikea ennustaa minkälainen kysyntä rokotteesta tulee olemaan ja minkälainen influenssakausi on tulossa • Minkälaista mediahuomiota tulee? Koronavirusepidemian tilanne tulevana talvena? • Ihmisten liikkuvuus lisääntyy, influenssa löytänee kyllä tiensä Suomeenkin • Paljon sellaisia, jotka eivät ole kohdanneet influenssavirusta tai saaneet rokotetta edellisillä kausilla • Asetuksen muutoksella pyritään osaltaan varmistamaan, että kansallisen rokotusohjelman influenssarokotteet riittävät influenssarokotusten kohderyhmille. Rokotteita on myös tulossa aikaisempaa enemmän. 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 6
 7. Ketkä ovat vakavalle influenssalle erityisen alttiita? • voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt • vakavasti sairaat henkilöt • vakavalle influenssalle alttiit henkilöt, joille rokotetta ei voida antaa • perussairaat ja huonokuntoiset ikääntyneet (≥ 65-vuotiaat) • alle 6 kuukauden ikäiset lapset • raskaana olevat • Ihmisen ei tarvitse todistaa esimerkiksi lääkärintodistuksella, että hän kuuluu edellä mainittujen ryhmien lähipiiriin, hänen omaan kertomaan on syytä luottaa 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 7
 8. Lähipiirin rokotukset ovat tärkeitä • Voimakkaasti immuunipuutteiselle tai muuten vakavasti sairaalle ihmiselle influenssarokote ei tuota yhtä hyvää suojaa kuin terveelle • Sama koskee myös pitkäaikaissairasta ja huonokuntoista ikääntynyttä • Tämä lisää entisestään heidän riskiään sairastua vakavaan influenssaan tai sen jälkitautiin • Edellä mainittujen ihmisten, raskaana olevien ja alle 6 kk ikäisten sekä vakavalle influenssalle alttiiden, joille rokotetta ei voi antaa, lähikontaktien rokottaminen antaa lisäsuojaa ja pienentää heidän sairastumisvaaraansa 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 8
 9. 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 9 Ketkä ovat voimakkaasti immuunipuutteisia?
 10. Voimakkaasti immuunipuutteinen 1/8 • Henkilö, jolla on synnynnäinen tila tai muu sairaus tai sairauteen liittyvä hoito, joka heikentää voimakkaasti elimistön puolustuskykyä ja/tai joka voi vähentää merkittävästi rokotteen tehoa • On lähes aina erikoissairaanhoidossa hoidettavana tai siellä vastikään hoidettu potilas 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 10
 11. Voimakkaasti immuunipuutteinen (2/8) • Elinsiirto • henkilölle on tehty kiinteän elimen, kuten munuaisen, sydämen, maksan, haiman, tai keuhkon siirto • henkilö on elinsiirron takia seurannassa erikoissairaanhoidossa ja käyttää hyljinnänestolääkitystä • Kantasolusiirto, joka tehty kolmen vuoden sisällä • koskee sekä autologisen (omien kantasolujen siirto) että allogeenisen (ns. luuydinsiirto toiselta ihmiseltä) kantasolusiirron saaneita • Kantasolusiirron jälkeinen käänteishyljinnän estolääkitys käytössä 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 11
 12. Voimakkaasti immuunipuutteinen (3/8) • Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos • jota seurataan infektiolääkärin, lastenlääkärin, tai lasten infektiolääkärin toimesta erikoissairaanhoidossa • esimerkiksi • Vakava kombinoitu immuunipuutos (SCID): • puutteita sekä vasta-aineiden tuottamisessa että soluvälitteisessä puolustuskyvyssä • Tavallinen vaihteleva immuunipuutos (CVID): • hypogammaglobulinemia (laaja-alainen vasta-ainepuutos), neutro- tai T-lymfopenia • usein toistuvia tai pitkittyviä hengitystietulehduksia, keuhkoputkien laajentumista ja muita keuhko-ongelmia • Rusto-hiushypoplasia • CATCH-22 –oireyhtymä (DiGeorgen syndrooma) 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 12
 13. Voimakkaasti immuunipuutteinen (4/8) • Synnynnäinen tai sairauden tai sen hoidon aiheuttama laaja- alainen vasta-ainepuutos • Ryhmään kuuluvat mm. • agammaglobulinemia ja hypogammaglobulinemia • Ryhmään eivät kuulu • lievemmät, väestössä yleisemmät poikkeavuudet, kuten IgA-vaje tai -puutos, mannoosia sitovan lektiinin puutos tai komplementtitekijä C4:n osittainen vaje 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 13
 14. Voimakkaasti immuunipuutteinen(5/8) • Parhaillaan käynnissä oleva tai hiljattain annettu elimistön puolustuskykyä voimakkaasti heikentävä syöpähoito • Solunsalpaajahoitoa vuoden sisällä saaneet henkilöt • Leukemian, lymfooman tai myelooman monoklonaalista vasta-ainehoitoa edellisen kahden vuoden aikana saaneet • Monesti esim. veri- (tai imukudos)syövät hoitojaksoineen voivat heikentää puolustuskykyä ja vastetta rokotteelle • Myelofibroosiin JAK-estäjälääkitystä saavat • harvinainen syöpä/tauti, jossa sidekudosta kertyy luuytimeen • ovat suun kautta otettavia lääkkeitä (Jyseleca, Olumiant, Rinvoq ja Xeljanz) • CAR-T-soluhoidon saaneet, joita on vain muutama Suomessa • Ryhmään eivät kuulu esim. pelkkää paikallista sädehoitoa saavat tai syöpään pelkkää hormonihoitoa saavat 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 14
 15. Voimakkaasti immuunipuutteinen (6/8) • Vaikeaa aplastista anemiaa sairastavat • Luuytimen vajaatoimintatila, jossa kantasolut tuhoutuvat immuunivälitteisesti eikä luuydin kykene normaaliin verisolujen muodostukseen • Tilaa hoidetaan immunosuppressiivisella lääkkeellä ja kantasolusiirrolla • Infektioherkkyyttä myös sen vuoksi, että ilmaantuu sytopeniaa 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 15
 16. Voimakkaasti immuunipuutteinen (7/8) • Autoimmuunisairauden tai muun sairauden hoito elimistön puolustuskykyä voimakkaasti heikentävillä biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä • Biologiset lääkkeet ovat yleensä pistettäviä tai suoneen annettavia lääkkeitä • Niistä erilaiset puolustusjärjestelmän soluihin vaikuttavat salpaajat kuten • rituksimabi (Mabthera, Rixathon, Ruxience, Truxima) • okrelitsumabi (Ocrevus) • muut vastaavat lääkkeet • JAK-estäjät ovat suun kautta otettavia lääkkeitä (Jyseleca, Olumiant, Rinvoq ja Xeljanz), vaikuttavat sytokiineihin • Autoimmuunisairauksia ovat mm. selkärankareuma, nivelreuma, niveltulehdukset, verisuonitulehdukset (vaskuliitit), haavainen paksusuolentulehdus, Crohnin tauti ja psoriaasi 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 16
 17. Voimakkaasti immuunipuutteinen (8/8) • Henkilö, joilla on pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV • CD4-auttajasolutaso alle 200x10E6 solua/l • infektiolääkäri / lasten infektiolääkäri on informoinut potilasta asiasta 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 17
 18. Pelkkä kortisonilääkitys • Systeeminen kortikosteroidihoito • Jatkuu yli kuukauden ajan yhtäjaksoisena • Vuorokausiannos, joka vastaa vähintään 40 mg prednisolonia • Muiden kortikosteroidien osalta ekvivalenttiannostaulukoita löytyy verkosta esim. https://www.duodecimlehti.fi/duo50182 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 18
 19. Mikä ei yleensä aiheuta voimakasta immuunipuutteisuutta? • Pelkkä metotreksaatti, sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini tai muu tulehdus- tai reumalääke yksinään • Pieni tai keskisuuri kortisonihoito, joka vastaa < 40 mg/vrk prednisolonia • Fysiologinen pieniannoksinen kortisonihoito esim. Addisonin tautiin • Kortisoni pistoshoitona • Paikallinen takrolimuusihoito - iho • Paikallinen kortikosteroidihoito - iho, hengitettävät valmisteet 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 19
 20. 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 20 Ketkä ovat vakavalle influenssalle erittäin alttiita, vakavasti sairaita henkilöitä?
 21. Muut vakavasti sairaat henkilöt (1/3) • Vaikeaa kroonista keuhkosairautta sairastavat henkilöt • Vaikea-asteinen keuhkoahtaumatautia ja/tai keuhkolaajentuma • Aineenvaihduntataudeista esim. kystinen fibroosi potilas, jolla paljon tai pitkäaikaisia keuhko-oireita • Ei esim. tavallista astmaa sairastavat • Vaikea-asteinen sepelvaltimotauti, vaikeaa sydämen vajaatoiminta tai kardiomyopatiaa sairastavat • Ne, joilla sairaus haittaa päivittäistä toimintakykyä 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 21
 22. Muut vakavasti sairaat henkilöt (2/3) • Neurologista sairautta tai hermolihastautia sairastavat, joiden hengitys on vaikeutunut tai joiden hengitystä influenssa voisi merkittävästi heikentää • aivohalvauksen jälkitila • pitkälle edennyt ALS (Amyotrofinen lateraaliskleroosi) • hengitysteiden toimintaa haittaamaan jäänyt polion jälkitila • joskus esim. MS-tauti? 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 22
 23. Muut vakavasti sairaat henkilöt (2/3) • Vaikeaa kroonista munuaissairautta sairastavat • dialyysipotilaat • dialyysihoito alkamassa • munuaissiirto on suunnitteilla • munuaisten hiussuonikerästen suodatusnopeus eli GFR on alle 15 • munuaistautia on päädytty hoitamaan ruokavalio- ja lääkehoidolla vielä ilman dialyysihoitoa. Näillä potilailla voi kuitenkin olla esim. lääkehoitojen yhdistelmä, joka heikentää puolustuskykyä. 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 23
 24. 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 24 Ketkä muut ovat erityisen alttiita vakavalle influenssalle?
 25. Maksuttoman rokotteen saavat myös • Perussairaan ja huonokuntoisen ikääntyneen lähikontaktit • Perussairaat ja huonokuntoiset ikääntyneet kuuluvat yleensä kotihoidon piiriin tai he ovat esimerkiksi hoivakodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidettavana • Iäkkään kanssa säännöllisesti lähikontaktissa olevien läheisten ja myös hoivakodissa, terveyskeskuksen vuodeosastolla tai muussa laitoksessa sekä kotihoidossa vanhusten parissa työskentelevien rokotukset antavat tärkeää lisäsuojaa • Tarvittaessa se, onko 65 vuotta täyttänyt henkilö asetuksen tarkoittamalla tavalla perussairas ja huonokuntoinen ja täyttyvätkö lähikontaktin edellytykset, on ratkaistava tapauskohtaisesti 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 25
 26. Maksuttoman rokotteen saavat myös • Raskaana olevien lähikontaktit • Influenssa voi olla vakava tauti raskaana olevalle • Raskaus heikentää elimistön puolustusjärjestelmää, mikä lisää odottavan äidin riskiä sairastua vakavaan influenssaan ja sen jälkitauteihin, kuten keuhkokuumeeseen • Raskaana olevan naisen riski sairastua vakavaan influenssaan viisinkertaistuu, jos hänellä on lisäksi jokin perustauti • Äidin sairastuminen influenssaan on riski myös kohdussa olevalle vauvalle • Raskaana olevan lähikontaktien kuten perheen muiden lasten, vauvan isän, lasten isovanhempien rokottaminen antaa lisäsuojaa sekä äidille että vauvalle • Raskaana olevien influenssarokotukset 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 26
 27. Maksuttoman rokotteen saavat myös • Alle 6 kk:n ikäisten lähikontaktit • Tartunnan saanut alle 6 kuukauden ikäinen voi sairastua vakavasti • Tämän ikäiselle ei voi antaa rokotetta • Äidin vasta-aineet suojaavat lasta jonkin verran (aiemmat influenssat, rokotukset ja etenkin, jos on rokotettu raskauden aikana), mutta myös muun lähipiirin rokottaminen (sisarukset, isä, isovanhemmat) antaa vielä lisäsuojaa 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 27
 28. Maksuttoman rokotteen saa myös • Henkilö, jonka läheinen on vakavalle influenssalle altis, mutta jolle ei voi antaa rokotetta • Jokin syy/tilanne, jolloin influenssarokotusta ei ole voitu antaa • Johtaa siihen, että tällainen henkilö on huonommassa asemassa ja alttiimpi sairastumaan kuin vastaavassa riskissä oleva, jolle rokotuksen voi antaa 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 28
 29. Vakavalle influenssalle alttiit henkilöt, joille itselleen ei voida antaa rokotetta • Esim. henkilö, joka on saanut anafylaksian aiemmasta influenssarokotuksesta ja on tehty päätös, että rokotusta ei voida antaa • Huomioi, että on hyvin harvinaista, että allergia estäisi influenssarokotuksen • kananmuna-allergia ks. Kananmunalle allergisten rokottaminen • Formaldehydille allergisten rokottaminen • ks. kohta neomysiini: Antibiootille allergisen rokottaminen 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 29
 30. 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 30 Osa vakavalle influenssalle alttiiden lähipiiristä maksaa tai hankkii rokotuksen itse
 31. Osa lähipiirin rokotuksista on omakustanteisia • THL suosittelee influenssarokotusta kaikille niille, joilla on lähikontakti vakavalle influenssalle alttiiseen • Jos kyseessä ei ole erityisen altis henkilö tai henkilö, jolle influenssarokotetta ei voida antaa, niin rokottamiseen ei kuitenkaan käytetä kansallisen rokotusohjelman influenssarokotteita • Näihin kuuluvat • Osa sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvien lähikontakteista • Osa 65 vuotta täyttäneiden lähikontakteista • Yli 6-kuukauden ikäisten, mutta alle 7-vuotiaiden lasten lähikontaktit 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 31
 32. Osa lähipiirin rokotuksista on omakustanteisia • Osa sairauksista tai tiloista, jotka mainitaan sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvien influenssarokotukset –sivulla, eivät aiheuta voimakasta immuunipuutteisuutta tai ne eivät tee henkilöstä vakavalle influenssalle erityisen altista • Näitä ovat esimerkiksi • Astmaatikot, diabeetikot, erilaiset aineenvaihduntasairaudet • Lievemmät sydänsairaudet tai neurologiset sairaudet, jotka eivät merkittävästi haittaa päivittäistä toimintakykyä tai hengittämistä • Pernan puutos tai muut lievemmät immuunipuutteisuudet • Perusterveiden tai hyväkuntoisten ikääntyneiden lähikontaktit 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 32
 33. Kannattaa aina tarkistaa kuuluuko henkilö itse muuhun kohderyhmään • Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiriin kuuluvien lisäksi maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja • Raskaana olevat naiset • Kaikki 65 vuotta täyttäneet • 6 kuukautta täyttäneet, mutta Alle 7-vuotiaat lapset • Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat • Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset • Maksuttomaan rokotukseen on oikeus myös henkilöillä, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa kuten vankeinhoitolaitoksissa ja vastaanottokeskuksissa • Potilaiden tai asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon osallistuva Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 33
 34. Jos ei kuulu, rokotteen voi ostaa / hankkia mm. • Ellei henkilö kuulu asetuksen mukaiseen lähipiiriin tai muihin edellä mainittuihin kohderyhmiin, influenssarokotteen voi hankkia omakustanteisesti • Reseptillä apteekista: kannattaa varustautua siihen, että reseptejä joudutaan kirjoittamaan ja että ihmisiä hakeutuu rokotusten pistämistä varten sh/th vastaanotoille • Rokotuksen voi ostaa myös yksityiseltä palveluntarjoajalta • Myös useat työnantaja kustantavat rokotteen työntekijöilleen 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 34
 35. Alueellinen ja paikallinen viestintä ja tiedottaminen • Korostuu entisestään! • Merkitys on suuri, jotta kuntalaiset tietävät kenelle tarjotaan ja kenelle ei tarjota maksutonta rokotetta • Ohjeet mistä ja milloin rokotuksen saa? • Mistä / miten voi saada reseptin ja/tai rokotteen, jos ei kuulu maksuttomien rokotusten piiriin? 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 35
 36. Alueellinen ja paikallinen viestintä ja tiedottaminen • Paikallislehtien jutut ja asiantuntijahaastattelut • Paikallisradion hyödyntäminen? • Kuntien, kuntayhtymien ja SOTE-alueiden verkkosivut • Paikalliset lisäinfot mm. terveyskeskusten, neuvoloiden, kouluterveydenhuollon, vanhustenpalveluiden tilojen seinillä • Some ja muut alustat • Kunnan infotaulut, tietoa yhteispalvelupisteiden seinillä jne. • Esitteet ja julisteet ja muut infolappuset esillä myös esim. paikalliset kaupat, kauppakeskukset, lastentarhat 20.10.2021 U. Elonsalo / A. Virkku 36
Anúncio