Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potilasturvallisuutta(20)

Anúncio

Mais de THL(20)

Último(19)

Anúncio

Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potilasturvallisuutta

 1. 7.9.2017 1 Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potilasturvallisuutta asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL
 2. 48 § Työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi • Tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa työntelevällä tulee olla – rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan – rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan – imeväisikäisiä hoitavilla rokotuksen antama suoja hinkuyskää vastaan • Lainsäädännön työstövaiheessa ryhmiksi nostettiin esille: – Ne, joiden puolustuskyky on heikentynyt sairauden tai hoidon takia – Imeväisikäiset ja 65 v täyttäneet – Raskaana olevat 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 2
 3. 48 § astuu voimaan 1.3.2018 • Siirtymäaikana sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden johdon tulee määrittää ne asiakas- ja potilastilat, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita tai potilaita • Tässä työssä toimipisteen johto käyttää apunaan tartuntatautien torjunnan ammattilaisia • 1.3.2018 lähtien näissä tiloissa työskentelyyn saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen suoja 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 3
 4. Miksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle rokotuksia? 7.9.2017 4 • Terveydenhuollon toimipisteissä hoidetaan tarttuvia tauteja sairastavia • Tämä altistaa tartunnoille: • Henkilökunnan • Muut potilaat / asiakkaat • Ja edellä mainittujen • Perheenjäsenet • Sukulaiset • Ystävät, tuttavat • Koulukaverit jne. Terveydenhuollon toimipisteissä on siis sekä tarve että mahdollisuus ehkäistä tartuntatautien leviämistä (Yli)kuolleisuus 500-1500 / vuosi Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL
 5. Rokottaminen on sekä työturvallisuutta että potilasturvallisuutta • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiyksiköissä hoidetaan potilaita, joilla on tartuntatauti ja potilaita, jotka ovat esimerkiksi sairauden tai sen hoidon vuoksi alttiina tartuntatautien hengenvaarallisille seurauksille • Tutkimusnäyttö osoittaa selkeästi, että – toimiyksiköiden työntekijät ovat sekä riskissä saada itse tarttuvia tauteja potilaita, joita he hoitavat – he voivat myös niitä levittää näitä tauteja potilaiden keskuudessa • Käytössä olevat sairaalahygieeniset toimenpiteet, kuten henkilökohtaisten suojaimien käyttö vähentävät, mutta eivät poista tarttuviin tauteihin liittyvää työ- tai potilasturvallisuusriskiä 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 5
 6. Miksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle influenssarokotus? • Sairaalaperäisissä epidemioissa potilaiden sairastuvuus vaihtelee 3-50% ja henkilökunnan11-59% välillä 7.9.2017 6 Kainulainen K ym. SLL 9 /2007, Ruotsalainen E ym. SLL 36 /2010 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL
 7. Influenssarokotukset henkilökunnan työturvallisuudeksi • Henkilöstö on riskissä sairastua • Rokotus omaksi suojaksi • Perusterveellä työikäisellä rokottaminen ehkäisee parhaimpina kausina jopa 7 - 9 influenssaa kymmenestä • Erityisen tärkeä työntekijälle – Jolla itsellään on perussairaus, jonka takia hän on alttiimpi hankalalle influenssalle tai sen jälkitaudeille – Joka työskentelee lapsipotilaiden parissa (lapset tartuttajina, pikkulapset sairastavat enemmän kuin muut) – Joka on raskaana olevalle – Jonka omassa lähipiirissä on vakavalle influenssalle altis 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 7
 8. Influenssarokotukset henkilökunnan työturvallisuudeksi • Rokotuksesi suojaa myös työkavereitasi – Työkaverisi voi myös kuulua riskiryhmään – Rokottamisen on osoitettu vähentävän hoitohenkilökunnan sairastuvuutta influenssaan noin jopa 90 % 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 8 Wilde JA et al. Effectiveness of influenza vaccine in health care professionalsa randomized trial. JAMA 1999 Lancet 2000 Saxén H, Virtanen M. Infect Control Hosp Epidemiol 2002
 9. Miksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle influenssarokotus? • Rokotuksesi suojaa myös läheisiäsi • Lähipiirin rokotusten antamasta lisäsuojasta hyötyvät esimerkiksi – Pienet lapset ja ikäihmiset – Raskaana olevat – Ne, joilla sairaus tai sen hoito heikentää elimistön puolustuskykyä 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 9
 10. Rokotus on paras suoja influenssaa vastaan • Uutisointi rokotuksen tehosta voi olla hämäävää – Rokotusten tehosta ikäihmisillä ei voida suoraan vetää johtopäätöksiä siitä, kuinka tehokas rokote on terveillä työikäisillä – Vaikka rokotteen teho yhtä influenssavirustyyppiä vastaan jonain kautena olisi huonompi, voi se silti ehkäistä erittäin tehokkaasti toista kiertävää viruskantaa • Rokotteen teho voi siis vaihdella eri kausina, mutta – Etukäteen me emme sitä voi tietää – Rokote on silti paras suoja influenssaa vastaan • Hygieniatoimet ovat tärkeitä, mutta ne eivät yksinään riitä influenssan torjumiseen 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 10
 11. Miksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle influenssarokotus? • Kosketus- ja pisaratartuntana tarttuva hengitystieinfektio • Otollisia paikkoja tilat, joissa on paljon ihmisiä • Itämisaika yleensä 2-3 vrk • Henkilökunta ei helposti jää sairauslomalle, venytään ja ainakin eka sairastumispäivä ollaan vielä töissä • Tartunnan saanut levittää virusta jo ennen kuin oireet alkavat • Tartuttavuus on merkittävintä juuri oireiden alussa Fergusson ym. Nature 2006, Longini ym. Aj J Epidemiol 2004 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 11
 12. Oireiden ja influenssaviruserityksen ajoitus 7.9.2017 12Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL
 13. Miksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle influenssarokotus? • Jos rokotettu sairastuu, oirekuva on yleensä lievempi • Runsaasti pärskivä ja reilu oireinen tartuttaa enemmän • Tutkimusten mukaan oireettoman/vähäoireisen tartuttavuus on enimmillään puolet Pachucki CT ym. Arch Intern Med 1989. Tilburt JC ym. Vaccine 2008 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 13
 14. Henkilökunnan influenssarokotukset potilasturvallisuusnäkökulmasta katsottuna • Sinun rokotuksesi suojaa vakavalle influenssalle alttiita asiakkaita ja potilaita • Pitkäaikaissairailla ja huonokuntoisilla vanhuksilla rokotteen tuottama suoja jää vajaaksi, lähipiirin rokottaminen antaa heille lisäsuojaa ja pienentää sairastumisvaaraa • Henkilökunta on sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä potilaan/asiakkaan lähipiiriä, eteenkin osasto- ja hoivakotiolosuhteissa 24/7 paikalla • Ikääntyneiden suojaa voidaan merkittävästi tehostaa heidän parissaan toimivien hoito- ja hoiva-alan ammattilaisten rokotuksin 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 14
 15. Näin monta hoitohenkilökuntaan kuuluvaa piti rokottaa (NNT), jotta estettiin vanhainkotiasukkaiden: Kuolema 8,2 (95% CI 5,8-20,4) Influenssan kaltainen tauti (ILI) 4,5 (2,9-13,6) Perusterveydenhuollon kontakti 5,8 (3,4-20,4) Erikoissairaalahoito 20,4 (13,6-102,1) • Nämä luvut ovat erittäin hyviä verrattuna esim. lääkehoitojen NNT-lukuihin: Saattaa tarvita hoitaa useita tuhansia, jotta estettäisiin yksi kardiovaskulaarikuolema jollakin lääkkeellä jne. Hayward AC ym. BMJ 2006 Englantilaisessa vanhainkotitutkimuksessa arvioitiin henkilökunnan rokotusten vaikuttavuutta 7.9.2017 15Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL
 16. Henkilökunnan influenssarokotukset potilasturvallisuusnäkökulmasta katsottuna • Influenssa voi olla kohtalokas esimerkiksi – Vastustuskykyä heikentävää tautia sairastavalle – Vastustuskykyä heikentävää lääkitystä tai muuta hoitoa saavalle – Vakavasti sairastuneelle, tehohoidossa olevalle – Sydän- ja verisuonisairauksia poteville – Jopa terveelle ikääntyneelle • Vakavalle influenssalle ovat alttiita myös raskaana olevat ja pienimmät lapset • Sinun rokotuksesi suojaavat heitä 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 16
 17. Influenssarokotteet • Kausi-influenssarokotteista käyttökokemusta kertynyt 50 vuoden ajalta • Kaudella 2016-2017 yli miljoona annosta annettu kansallisen rokotusohjelman rokotuksina Suomessa • Isoissa maissa käytännössä 10 miljoonia annoksia / kausi • Useiden satojen miljoonien annosten käyttökokemus pistettävillä rokotteilla • Käytetyimpien rokotteiden osalta kokemusta on siis erittäin pitkältä ajalta ja erittäin suurista käyttömääristä, eikä mitään ihmeellistä ei ole tullut esille 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 17
 18. Influenssarokotteet • Hyvin siedettyjä – Tavallisimmin ei mitään oireita – Pistosalueen paikallisreaktio, lämpö, lievä sairauden tunne • Pistettävissä rokotteissa vain pieniä osasia influenssaviruksesta / pinnan rakenteista • Voidaan antaa lähes kaikille – Kanamunan ovalbumiinijäämät nanogrammoissa, voidaan antaa kanamunalle allergiselle yleensä aivan normaalisti – Formaldehydiallergia ei estä rokottamista – Ei anneta, mikäli aikaisemmasta influenssarokotuksesta on tullut anafylaktinen reaktio 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 18
 19. Muista, että • www.thl.fi/rokottaminen • Rokottaminen sivustolla oma iso osio influenssarokotuksiin liittyen • Sieltä löytyy myös Influenssarokotuksista kysyttyä -osio • Kentältä tulevan viestin mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten influenssarokotuskattavuudet ovat nousseet merkittävästi, jopa aivan erinomaiselle tasolle. Eroja on eri henkilöstöryhmissä. • Henkilökunnan rokotukset tulee järjestää asianmukaisesti niin, että rokotukset myös kirjataan oikein (kirjaamisesta säädetään asetuksessa) 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 19
 20. Vesirokko • Hyvin herkästi tarttuva virustauti – Sairastunut voi tartuttaa jo 1-2 vrk ennen oireita – Pisaratartuntana (hengitys, yskiminen ja vesirokkorakkuloiden neste) – Lyhyehkö oleminen samassa huoneessa riittää • Itämisaika 1-3 vkoa, yleensä noin 2 vko • Vuosittain noin 57 000 tapausta, 200-300 sairaalahoitojaksoa ja 1-2 kuolemaa • Komplikaatiot – Ihon bakteeritulehdukset, keuhkokuume, pikkuaivoataksia, aivotulehdus – Noin joka kolmas saa elinaikanaan kivuliaan vyöruusun 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 20 Kuva: CDC/ Public Health Image Library (PHIL) James Gathany Lasten rokotusohjelman vesirokko rokotukset ovat alkaneet syksyllä 2017
 21. Vesirokko aikuisella • Suomessa on suositeltu vesirokkorokotusta jo pitkään kaikille vesirokkoa sairastamattomille aikuisille • Sairastaminen pidempää ja rajumpaa kuin, jos sen sairastaisi lapsena, johtaa yleisesti jälkitauteihin – Aikuiset tarvitsevat viruslääkehoidon lähes aina – Keuhko-oireita 5-10 % – Aivotulehduksen saa jopa 1 per 14 000 aikuisena sairastunutta (riski 7-kertainen lapsiin verrattuna) – Myös kuoleman riski on noin 25-kertainen lapsiin verrattuna – Erityisesti riskissä ovat ne, joiden puolustuskyky on heikentynyt sairauden tai sen hoidon takia 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 21
 22. Vesirokko raskaana olevalla • Eteenkin alkuraskauden vesirokko voi johtaa lapsen synnynnäiseen vesirokko-oireyhtymään: – epämuodostumia (lyhytraajaisuus ja pienipäisyys), näköongelmat, sokeus, laajasti arpeutunut iho, älyllinen kehitysvammaisuus, menehtyminen • 2.-3. raskauskolmannes: vauvalle vyöruusu • Vesirokko lähellä synnytystä: vauva alttiina hengenvaaralliselle infektiolle • Raskaana olevalle itselleen myös rankka tauti, keuhkokuumeriski 10-20 %, kuolleisuusriski 5x vrt muut aikuiset. Raskaana olevien vesirokko tulisi siis pyrkiä kaikin keinoin estämään 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 22
 23. Vesirokkorokotukset henkilökunnan työturvallisuudeksi • Henkilökunta kohtaa vesirokkoon sairastuneita • Työnantaja velvollinen suojaamaan työntekijää • Jo pitkään on suositeltu, että rokotusta tarjotaan terveydenhuollon, päiväkotien ja koulujen työntekijöille, jotka eivät tiedä sairastaneensa vesirokkoa (Työterveyslaitos Rokotukset työelämässä 2007) • Rokotustarve todella vähäinen tällä hetkellä, koska aikuisväestöstä valtaosa on sairastanut vesirokon – Vain muutama prosentti ei ole sairastanut • Potilasturvallisuusnäkökulma ei tavallaan tuo näihin rokotuksiin `mitään lisää/uutta´ 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 23
 24. Henkilökunnan vesirokkorokotukset potilasturvallisuusnäkökulmasta • Joko sairastetun vesirokon tai rokotuksen antama suoja on erittäin tärkeä, jos työskentelet esimerkiksi – Leukemiaa tai muita elimistön puolustuskykyä heikentäviä tautia sairastavien parissa – Sytostaatteja, sädehoitoa ja/tai molempia saavien läheisyydessä – Elin- tai kantasolunsiirtopotilaiden parissa – Raskaana olevien läheisyydessä – Vastasyntyneiden parissa • Sinun suojasi suojaa myös heitä 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 24
 25. Vesirokkorokote • Tautihistoria haastattelemalla • Jos et ole sairastanut vesirokkoa tai et ole saanut kahta annosta vesirokkorokotetta, rokotussuoja on tarpeen • Minimiaikaväli kahden annoksen välillä on 3 kk • Vasta-ainemäärityksiä ei tarvita • Rokotuksesta ei ole haittaa, vaikka sinulla olisi jo suoja näitä tauteja vastaan: epäselvissä tilanteissa rokotus kannattaa ottaa 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 25
 26. Vesirokkorokote • Hyvin siedetty • Kokemusta yli 200 000 000 annoksesta parinkymmenen vuoden ajalta – Valtaosa terveistä rokotetuista ei saa mitään oireita rokotteesta – Pistoskohdan paikallisia oireita, eli kipua, punoitusta tai turvotusta ilmaantuu joka viidennelle rokotetuista – Alle 5 % rokotetuista saa pistopaikan läheisyyteen tai muualle kehoon vesirokkomaisia rakkuloita, yleensä ilmaantuu vain 2-5 rakkulaa – Yleisoireet ovat harvinaisia, kuumetta ilmaantuu noin 15 prosentille rokotetuista 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 26
 27. Vesirokkorokote • Sisältää eläviä heikennettyjä vesirokkoviruksia • Ei anneta – Voimakkaasti immuunipuutteiselle – Voimakasta soluväitteistä immuunipuutosta sairastavalle – Raskaana olevalle – Aiemmasta vesirokkorokotuksesta anafylaksian saaneelle – Neomysiinistä anafylaksian saaneelle • Rokote sisältää vähäisen jäämän neomysiiniä, alle 25 µg – Neomysiinille allergisen voi rokottaa yleensä aivan normaalisti, koska useimmiten neomysiiniallergia on viivästynyttä muotoa (tyyppi IV), mikä ei lisää riskiä vakavalle allergiselle reaktiolle 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 27
 28. Tuhkarokko • Erittäin herkästi tarttuva virustauti, sairastunut erittää virusta niin runsaasti • Kosketus- ja pisaratartuntana ja ilmateitse, ”kelluu ilmassa”, säilyy pari tuntia pinnoilla • Yksi sairastunut voi tartuttaa 12-18 tuhkarokolle altista • Oireet n. 10 vrk kuluttua tartunnasta (1-3 viikon itämisaika): korkea kuume, hengitystieoireet, silmäoireet (punoitus, valonarkuus) sitten seuraa ihottuma • Tarttuu jo vuorokausi ennen ensimmäisiä oireita • Ehkäistävissä vain rokottamalla! • Ei spesifistä antivirushoitoa! 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 28 Kuva: CDC/ Public Health Image Library (PHIL) Alissa Eckert
 29. Kuva: CDC/ Public Health Image Library (PHIL) Tuhkarokon vakavat seuraukset • Keuhkokuume • Aivotulehdus 1 / 1000 (-2000), voi jäädä pysyviä vammoja • SSPE 1 / 100 000, viiveellä alkava hitaasti etenevä aivojen tulehdus • Kuolleisuus 1 / 5000 (kehittyneet maat) – 1-3/1000 • Vaarallinen pienimmille lapsille • Erityisen vaarallinen niille, joiden puolustuskyky on heikentynyt sairauden tai sen hoidon takia • Raskaana oleva: keskenmeno, sikiökuolema, ennen aikainen synnytys 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 29
 30. Tuhkarokon häviäminen Suomesta Tuhkarokkorokote neuvoloissa 1-vuotiaille 1975-1981 MPR-rokote rokotusohjelmaan 1982, heti alussa kahden annoksen sarja Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 30 Endeemiset eli kotoperäiset MPR- taudit hävitettiin Suomesta jo 1990- luvulla erinomaisesti toteutetun rokotusohjelman ja korkean rokotuskattavuuden avulla Suomi torjui MPR- taudit ensimmäisenä maailmassaKuva: Raportoidut tuhkarokkotapaukset Suomessa 1930–2012 Valtakunnallinen tartuntatautirekisteri. Tietoisku Euroopan tuhkarokkotilanteesta – entä Suomi? / Mari Kinnunen7.9.2017
 31. Varmistetut tuhkarokkotapaukset Suomessa 2000 – luvulla 31Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL7.9.2017
 32. 32Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL Tuhkarokkoa raportoitu v.2017 mm. seuraavissa maissa - Itävalta - Belgia - Bulgaria - Tanska - Ranska - Saksa - Unkari - Italia - Romania - Espanja - Ruotsi - Sveitsi Lähde: Raportoidut tuhkarokkotapaukset 1/2017, ECDC Surveillance Atlas of Infectious diseases, Measles - All cases - Most recent 12 months only - Reported cases Lähde: European Centre for Disease Prevention and Control. Communicable disease Threats Report, 26 March-1 April 2017, week 13. Stockholm: ECDC; 2017. Vaikka Suomesta ”kitketty”, kaikkia MPR-tauteja esiintyy heti omien rajojemme ulkopuolella Tuhkarokkoa erityisen runsaasti nyt myös Euroopassa 7.9.2017
 33. MPR-rokotukset henkilökunnan suojaksi • MPR-rokotuskattavuuden tulisi olla yli 95 % mieluummin yli 97 %, jotta tuhkarokko pysyisi poissa • Pikkulasten MPR-rokotuskattavuus tietyillä alueilla on ollut pitkään liian matala • Laaja valtakunnallinen epidemia epätodennäköinen • Paikalliset epidemiat mahdollisia • Terveydenhuollon työntekijöillä keskimääräistä suurempi riski kohdata tuhkarokkoa tartuttava 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 33 THL:n Interaktiivinen rokotuskattavuuskartta 2014 syntyneiden lasten MPR-rokotuskattavuus
 34. MPR-rokotukset henkilökunnan suojaksi • Tarpeellinen kaikille, joilla ei ole sairastettujen tautien antamaa suojaa tai joita ei ole aiemmin rokotettu 2 annoksella • MPR-rokote on kaikille maksuton osana rokotusohjelmaa • Todennäköisesti rokotustarve on kohtalaisen pieni • Osa on sairastanut tuhkarokon, valtaosalla rokotukset ovat kunnossa • Potilasturvallisuusnäkökulma ei tuo mitään ”lisää/uutta” näihin rokotuksiin 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 34
 35. Henkilökunnan MPR-rokotukset potilasturvallisuusnäkökulmasta • Tuhkarokko on hengenvaarallinen immuunipuutteiselle • Sinun suojasi suojaa myös esimerkiksi pienimpiä lapsia, vammaisia ja raskaana olevia • Rokote suojaa myös vihurirokolta ja sikotaudilta – Raskaudenaikainen vihurirokko voi aiheuttaa vastasyntyneen vihurirokko-oireyhtymä: vaikeita kehityshäiriöitä ja sokeutta – Lieväoireisena vihurirokon leviäminen saatetaan havaita vasta, kun vihurirokko-oireyhtymät lisääntyvät – Sikotauti aiheuttaa sylkirauhas-, aivokalvon- ja kivestulehdusta 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 35
 36. MPR-rokote • Tautihistoria haastattelemalla • Muista, että suojasi voi olla vajaa eteenkin – Jos olet syntynyt 1970 tuntumassa – Jos vanhempasi ovat aikanaan kieltäneet rokotuksen ja jos rokotuksiasi ei ole täydennetty opiskeluterveydenhuollossa • Jos et ole sairastanut tauteja tai hän et ole saanut kahta annosta MPR-rokotetta, rokotussuoja on tarpeellinen • Vasta-ainemäärityksiä ei tarvita • Rokotuksesta ei ole haittaa, vaikka sinulla jo olisi suoja näitä tauteja vastaan: epäselvissä tilanteissa ota rokote. 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 36
 37. MPR-rokote • Sisältää eläviä heikennettyjä viruksia – Lieviä taudinkaltaisia oireita 5-15 %:lle 1. rokoteannoksen yhteydessä, 2. annoksen yhteydessä ei yleensä mitään • Rokotteet eivät sisällä merkittäviä määriä kananmunan proteiinia, ovalbumiinia, voidaan antaa kanan munalle allergiselle • Rokote sisältää vähäisen jäämän neomysiiniä, alle 25 µg • Ei anneta – Voimakkaasti immuunipuutteiselle – Voimakasta soluväitteistä immuunipuutosta sairastavalle – Raskaana olevalle – Aiemmasta MPR-rokotuksesta anafylaksian saaneelle – Neomysiinistä anafylaksian saaneelle 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 37
 38. Hinkuyskä • Herkästi pisaratartuntana tarttuva bakteeritauti • Tarttuvuus suurinta oireiden alussa, sairastunut voi tartuttaa 3 vkoa, yskä voi kestää kuukausia • Aikuisilla pitkittynyt yskä, imeväisikäiselle jopa hengenvaarallinen – Suomessa noin 200 todettua hinkuyskätapausta / vuosi – Laajoja epidemioita ei enää esiinny, paikallisia kyllä – Tyypillinen oire on jopa useita viikkoja kestävä puuskittainen, tikahduttava yskä – Pienillä lapsilla johtaa usein pitkään sairaalahoitoon, tehohoitoon, hengityshankaluuksiin liittyvä hapettomuus voi vaurioittaa aivoja, johtaa toisinaan kuolemaan 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 38 Imeväisikäisille viitosrokote annetaan 3 kk, 5 kk ja 1 v iässä Alle 6 kk ikäiset ovat suojattomimpia
 39. Henkilökunnan dtap-rokotukset potilasturvallisuusnäkökulmasta • Sairastaminen ei anna kunnollista pitkäaikaista suojaa, taudin sairastanutkin tarvitsee rokotuksen • Lapsilla hinkuyskäsuosuojaa tehostetaan 4 v ja 14-15 v, lähellä oleva aikuinen on tartunnanlähde • Rokotusta on pitkään suositeltu vastasyntyneitä ja pieniä imeväisiä hoitavalle terveydenhuollon henkilökunnalle (Rokotukset työelämässä 2007) – Imeväisiä hoitava sairaalahenkilökunta – Lapsipotilailta näytteitä ottava laboratoriohenkilöstö – Äitiys- ja lastenneuvolan henkilökunta • Sinun rokotuksesi suojaa itsesi lisäksi pieniä lapsia 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 39
 40. dtap-rokote • Erillistä hinkuyskärokotetta ei ole • Rokote ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia • Samalla tehostuu suoja kurkkumätää ja jäykkäkouristusta vastaan • Hinkuyskäsuojateho alkaa laskea noin 5 vuodessa, joten suoja tulisi tehostaa viiden vuoden kuluttua • Entä, jos dT-tehoste on vastikään annettu: dtap-rokote kannattaa antaa vasta, kun edellisestä dT-rokotuksesta on kulunut kaksi vuotta 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 40
 41. Toimenpiteet siirtymäaikana • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden on määritettävä ne tilat, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita • Toimipisteiden johto käyttää tässä apuna tartuntatautien torjunnan ammattilaisia • Henkilökunnan informointi ja koulutus työnantajan vastuulla • Mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisu hyvässä yhteistyöhengessä 7.9.2017 41Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL
 42. • Opiskelijan tulee itse hyvissä ajoin selvittää, minkälaista suojaa työharjoittelutoimipisteessä edellytetään • Opiskeluterveydenhuollon on huolehdittava, työharjoitteluun menevien opiskelijoiden suojasta • Työnantajien kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä alueen oppilaitoksiin ja opiskeluterveydenhuoltoon, jotta niissä tiedetään, mitä suojaa vaaditaan 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 42
 43. Tulevaisuus tartuntatautilain hengessä • Rokotustarve on pienin vesirokkosuojan suhteen suurin influenssan osalta • Työntekijöiden ja opiskelijoiden rokotuksiin saa käyttää kansallista rokotusohjelmaa varten hankittuja rokotteita • Tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistus tarjoaa mahdollisuuden parantaa työturvallisuutta • Potilasturvallisuus paranee, kun erityisesti infektioille ja niiden seuraamuksille alttiit ovat paremmassa suojassa • Infektioiden ja tartuntatautien torjunta on osa laadunhallintaa ja ammattietiikkaa 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 43
 44. Tartuntatautien torjunta on yhteistyötä 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 44

Notas do Editor

 1. Carrat F, Vergu E, Ferguson NM, Lemaitre M, Cauchemez S, Leach S, Valleron AJ Time lines of infection and disease in human influenza: a review of volunteer challenge studies. Am J Epidemiol. 2008 Apr 1;167(7):775-85.
 2. NNT= number needed to treat Englantilaistutkimuksen perusteella voitiin arvioida, että rokottamalla 8 henkilökuntaan kuuluvaa, pystyttiin estämään yksi kuolema pitkäaikaislaitoksessa (NNT 8,2 ; 5,8- 20,4) ja yksi kliinisesti influenssalta vaikuttava tauti kutakin vajaata viittä rokotettua hoitajaa kohden (NNT 4,5; 2,9-13,6)(8). Vaikka sairaanhoitolaitoksissa käy omaisia vierailuilla, päivittäin ja lähemmässä kontaktissa ollaan terveydenhuollon henkilöiden kanssa. On huomattavaa, että rokotteita tulee tarjota myös varsinaisen hoitohenkilökunnan, kuten hoitajien ja lääkäreiden lisäksi myös mm. ruuan jakelusta ja potilashuoneiden siivoamisesta vastaaville henkilöille. Potter J, Stott DJ, Roberts MA, Elder AG, O’Donnell B, Knight PV, et al. Influenza vaccination of health care workers in long-term-care hospitals reduces the mortality of elderly patients. J Infect Dis 1997;175(January(1)):1–6. Carman WF, Elder AG, Wallace LA, McAulay K, Walker A, Murray GD, et al. Effects of influenza vaccination of health-care workers on mortality of elderly people in long-term care: a randomised controlled trial. Lancet 2000;355(January(9198)):93–7. Hayward AC, Harling R, Wetten S, Johnson AM,Munro S, Smedley J, et al. Effectiveness of an influenza vaccine programme for care home staff to prevent death, morbidity, and health service use among residents: cluster randomised controlled trial. Br Med J 2006;333(December(7581)):1241.
Anúncio