Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Uusi tartuntatautilaki ja sairaanhoitajan työ - kysymyksiä ja vastauksia(20)

Anúncio

Mais de THL(20)

Último(19)

Anúncio

Uusi tartuntatautilaki ja sairaanhoitajan työ - kysymyksiä ja vastauksia

  1. 21.9.2017 1 Uusi tartuntatautilaki ja sairaanhoitajan työ - kysymyksiä ja vastauksia asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 7.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL
  2. Vaikuttaako uusi tartuntatautilaki eristyspotilaiden hoitoon? • Toimintayksikön johtajan on – seurattava ja torjuttava hoitoon liittyviä infektioita, erittäin vastustuskykyisten mikrobien esiintymistä – On huolehdittava potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan suojauksesta ja sijoittamisesta sekä mikrobilääkkeiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja käytettävä apunaan tartuntatautien torjuntaan perehtyneitä terveydenhuollon ammattihenkilöitä – Toiminta on sovitettava yhteen kunnan/kuntayhtymän toteuttamien toimien sekä valtakunnallisten hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaohjelmien kanssa • Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta on säädetty myös sosiaalihuollon toimintayksiköiden tehtäväksi 21.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 2
  3. Vaikuttaako uusi tartuntatautilaki eristyspotilaiden hoitoon? • Jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ei voida estää muilla toimenpiteillä, virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri – voi tehdä päätöksen tautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolosta yhtäjaksoisesti yhteensä enintään kahden kuukauden ajaksi (tartuntatautilain 57§) – voi päättää aikaa jatkettavaksi enintään kuudella kuukaudella kerrallaan • Henkilöllä, joka tartuntataudin leviämisen estämiseksi on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin, on oikeus saada ansionmenetyksen korvaamiseksi tartuntatautipäivärahaa. Koskee myös alle 16 v huoltajaa. 21.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 3
  4. Miten uusi tartuntatautilaki vaikuttaa hoitajien toimintaan akuuttipsykiatrian osastolla, jossa potilaina ei ole somaattisia sairauksia potevia potilaita, vaan fyysisesti perusterveitä henkilöitä? • Toimipisteen johto yhdessä tartuntatautien torjunnan ammattilaisten kanssa määrittää minkälainen suoja toimipisteessä työskentelevillä tulee olla • On huomioitava, että akuuttipsykiatrian osastolla saatetaan esimerkiksi hoitaa potilaita, joilla on elimistön puolustuskykyä heikentäviä lääkityksiä 21.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 4
  5. Työskentelen iäkkäiden asumispalveluissa ja kaikki asukkaat eivät halua ottaa esim. influenssarokotusta tai heidän läheisensä eivät anna rokottaa. Pelkäävät, että rokotus aiheuttaa koko talven kestävän flunssakierteen. Kuinka minun tulisi asiaan suhtautua, koska rokotus olisi kuitenkin kaikkien etu? • Henkilökunnan koulutus – Varustaudu vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin: Apuna Rokottaminen-sivuston laaja Influenssarokote-osio, mukaan lukien Influenssarokotuksista kysyttyä -sivut – ”Sitkeätä” tiedon tarjoamista ja tiedon lähteille ohjaamista – Influenssa ja flunssa eivät ole sama asia – Influenssarokote ei aiheuta koko talven kestävää flunssakierrettä • THL:n ilmaiset julisteet ja esitteet influenssarokotuksista ja influenssasta myös ikäihmisten asumispalvelupaikkoihin! – Julisteiden ja esitteiden ilme on muutettu tälle kaudelle 21.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 5
  6. Saako laillistettu sairaanhoitaja, jolla LOVe tentit ja näytöt suoritettu hyväksytysti rokottaa? • Toimipisteen rokotustoiminnasta vastaava lääkäri päättää rokotusluvista, lupa on hyvä antaa kirjallisena • Osaamisen tulee vastata THL:n sivuilla määritettyä rokottajan osaamista ja koulutus/täydennyskoulutus tulee suhteuttaa siihen, mitä taitoja sairaanhoitajalla jo on • Valtakunnallisen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuuden perusteet (2 op) suorittaminen on ensisijainen näytön osoitus teoreettisesta osaamisesta – Verkkopohjainen, sekä portfolio että tentti on suoritettava hyväksytysti – Laajempi ja syventävämpi kuin LOVe-LOP • Perusteet tulisi opetella kertaalleen kunnolla, THL ei edellytä toistuvaa samojen asioiden tenttimistä 21.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 6
  7. Uuden lain myötä onko henkilökunnan otettava rokote vai tuleeko siitä jotain sanktiota? • Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja • Sanktioita ei ole • Suoja, jota edellytetään: – Vesirokko tai tuhkarokko sairastettuna tai rokotuksen antama suoja – Influenssarokotus ajan tasalla – Alle 1 v hoitavilla myös hinkuyskäsuoja voimassa • Epäselvissä tilanteissa ratkaisu hyvässä hengessä 21.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 7
  8. Kuinka saada rokotevastaiset hoitoalan ammattilaiset luottamaan tutkittuun tietoon? • Aiemmin esim. sh, kätilöiden ja jopa terveydenhoitajien peruskoulutuksessa oli suuria puutteita koskien tartunta- ja infektiotautien torjuntaa ja rokottamista • Jos ei ole tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa/koulutusta, th- ammattilainen on samalla viivalla kuin maallikko • Tähän on nyt puututtu luomalla valtakunnallinen Rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus, joka kattaa myös rokotuksilla ehkäistävät taudit ei pelkkää rokottamista • Työnantajalla/toimipisteen johdolla on velvollisuus kouluttaa henkilökuntaansa – Koulutus- ja infotilaisuudet koskemaan koko henkilökuntaa – Avataan asiat, jotka mietityttävät ja käydään avointa dialogia 21.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 8
  9. Tuleeko työterveydenhuolto huolehtimaan uuden lain mukanaan tuomista MPR- ja vesirokkorokotteista ja henkilökunnan tarkistamisesta, että ne ovat kaikilla joko sairastettuina tai rokotettuina? • Uutta lakia valmisteltaessa työterveyshuollolle ajateltiin nimenomaan tällaista roolia • www.thl.fi/rokottaminen - Eri ryhmien rokotukset – Työelämän rokotukset - Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön rokotukset • Myös Pykälästä 48 kysyttyä –sivu, jota vielä täydennetään 21.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 9
  10. • Terveydenhuollon ammattilaisen tietolähteet 21.9.2017 Ulpu Elonsalo / Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL 10
Anúncio