Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Mais de THL(20)

Último(19)

Anúncio

Usein kysyttyä sekä huomioitavaa koronarokotuksista

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Koronarokotukset Usein kysyttyä sekä huomioitavaa koronarokotuksista Terveydenhoitaja Irja Kolehmainen 17.3.2021
 2. • Koronarokotusten osalta tietoa karttuu ja päivittyy koko ajan, joten on huomioitavaa, että esitys on koottu 17.3.2021 tilanteen mukaan • Esitykseen on koottu usein kysyttyä sekä mitä on hyvä huomioida koronarokotuksia annettaessa 17.3.2021 Irja Kolehmainen 2
 3. THL:n koronarokotussivukansalaisille: www.thl.fi/koronarokote Ajankohtaista> Rokotteet ja koronavirus 17.3.2021 Irja Kolehmainen 3
 4. 23.3.2021 Etunimi Sukunimi 4
 5. Tarkasta aina ennen rokottamista • Minkä rokotevalmisteen rokotettava on saanut ensimmäisellä kerralla? • anna samaa rokotevalmistetta • jos vahingossa annat eri valmisteen, ei tästä sinällään ole haittaa eikä ylimääräistä rokoteannosta tarvitse antaa . Ei myöskään ole syytä olettaa, että rokotevalmisteiden ristiinkäyttö merkittävästi heikentäisi suojatehoa tai aiheuttaisi muita ongelmia. • Milloin ensimmäinen annos on annettu? • Toinen annos annetaan tällä hetkellä 12 viikon kuluttua ensimmäisestä • jos rokotus on annettu epähuomiossa aiemmin, tästä ei sinällään haittaa eikä uutta annosta tarvita, ellei rokotetta ole annettu alle 7 vrk kuluttua ensimmäisestä annoksesta, tällöin annetaan tehosteannos 12 viikon kuluttua toisesta annoksesta 17.3.2021 Irja Kolehmainen 5
 6. Rokotetta ruiskahtaa hukkaan • Anna uusi annos saman tien, ruiskahtaneen rokoteaineen määrää on vaikea arvioida. • Rokotteissa ei ole yliannostuksen vaaraa. • Vinkkejä vahingon välttämiseksi: • Kiinnitä rokotusneula kunnolla ruiskuun • Kun vedät neulan pois kudoksesta, paina muutama sekunti lapulla pistokohtaa, näin rokotetta ei pääse valumaan pistokohdasta iholle 17.3.2021 Irja Kolehmainen 6
 7. Anafylaktinen reaktio tullut • jostain koronarokotteen aineosasta tai ensimmäisestä koronarokoteannoksesta  älä anna koronarokotusta • jostain aiemmin annetusta muusta rokotuksesta tai injektoitavasta lääkkeestä  voit antaa koronarokotteen, jatka rokotuksen jälkeistä seuranta-aikaa 30 minuuttiin 17.3.2021 Irja Kolehmainen 7
 8. Allergiatyyppiset reaktiot ensimmäisestä koronarokotteesta ilman anafylaksiaa • Esim. allerginen ihottuma, ihon ja suun limakalvo-oireet • Kakkosannoksen voi antaa; seuranta-aikaa voi pidentää 30 minuuttiin • Ennen seuraavaa rokotekertaa asiakas voi ottaa tavanomaisen annoksen antihistamiinia 1-2 tuntia ennen rokotusta ja jatkaa muutaman päivän ajan • Varaudu aina rokotettaessa anafylaksian hoitoon • THL Allergisten rokottaminen • Video: Rokotereaktiot ja allergia (YouTube 15 min) • Diasarja: Rokotereaktiot ja allergia (SlideShare) 17.3.2021 Irja Kolehmainen 8
 9. Koronarokotus ja immuunipuutteiset • Kaikkia tällä hetkellä käytössä olevia koronarokotteita voi antaa immuunipuutteisille • AstraZenecan koronavirusrokotteen elävä adenovirus on muunneltu niin, ettei se voi lisääntyä eikä aiheuttaa tautia • Elimistön puolustuskykyä heikentävä lääkitys voi heikentää rokotteen tehoa. Jos mahdollista, rokote kannattaa antaa hoitotauon aikana tai silloin, kun puolustuskykyä heikentävän lääkkeen annoksiin on mahdollisimman pitkä aika • THL Immuunipuutteisten rokottaminen • Reumaliitto Koronavirus ja reumasairaudet • Neuroliitto: Päivittyvä tiedote Koronarokotukset ja MS-tauti sekä harvinaiset neurologiset sairaudet 17.3.2021 Irja Kolehmainen 9
 10. Koronarokotus ja muut lääkkeet • Viruslääkkeet ja antibiootit • Kun potilas toipumassa eikä kuumetta enää ole, voidaan koronarokotus antaa • Pistoksena annettavat muut lääkkeet, vitamiinit, hormonit • Koronarokotteen voi antaa samanaikaisesti 23.3.2021 Irja Kolehmainen 10
 11. Koronarokotus >< muut rokotukset • Yleinen ohjeistus on, että koronarokotteen ja muiden rokotusten välillä pidetään 7-14 vuorokauden varoaika, tästä voidaan tapauskohtaisesti poiketa • Akuutissa altistus/tapaturmatilanteessa tulee tarvittava rokotus (esim. tetanus-, hepatiitti B-, rabiesrokote ja tarv. immunogl.) antaa aikavälistä riippumatta 17.3.2021 Irja Kolehmainen 11
 12. AstraZeneca - tukostaipumus • THL:n ja Fimea:n tiedote 17.3. Suomessa verisuonitukoksia ei ole havaittu koronarokottamisen jälkeen tavallista enempää • Ajallisesta yhteydestä ei myöskään ole voitu päätellä, että rokotuksen ja sairastumisen välillä olisi syy-seuraussuhde. • Suomessa ei ole havaittu verisuonitukoksiin liittyviä kuolemantapauksia, joita on raportoitu ulkomailta • Kaikissa maissa ei ole saatavilla Suomen kaltaista rekisteripohjaista tietoa ilmaantuvuuksista • Euroopan lääkevirasto EMA ja Fimea katsovat, että rokotteen hyödyt ovat edelleen mahdollisia haittoja suuremmat. Tämän vuoksi rokotteen käyttöä voidaan jatkaa • EMA jatkaa selvitystä ja tiedottaa asiasta 18.3. • Fimea Koronarokotteiden haittavaikutusilmoitukset 17.3.2021 Irja Kolehmainen 12
 13. Rokotuksen jälkeen – ohjeet rokotetulle • Toimitaan kuten rokotettavalle annettavassa ohjeessa mainitaan, koska tarkkaa tietoa ei vielä ole tartuttavuudesta rokotuksen jälkeen • Rokottajan tulee kertoa tämä myös suullisesti rokotetulle 17.3.2021 Irja Kolehmainen 13
 14. Huomioitavaa rokotusjärjestyksestä • Tällä hetkellä rokotusten painopiste iäkkäissä • Riskiryhmän lähipiiri ei kuulu vielä tällä hetkellä rokotusjärjestyksessä rokotettaviin • Kehitysvammaisten rokotuksista huomioitavaa • Kehitysvammaiset eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä • Arvioidaan yksilöllisesti onko riskiryhmiin 2.1.4 tai 2.1.5 kuuluva tai näihin verrattava sairaus tai tila • Rokotusjärjestyksessä mainittu mm. Downin syndrooma ja hengitystä haittaava neurologinen sairaus tai tila • Ryhmään kuuluvat mm. seuraavat taudit ja tilat silloin, kun ne haittaavat hengitystä: aivoinfarkti, aivoverenvuoto, hengityshalvaus, Parkinsonin tauti, MS-tauti , hermo-lihasliitosten ja lihasten sairaudet sekä CP-oireyhtymä ja hengitystä haittaavat muut halvausoireyhtymät) • Rokotetaan myös iän ja liitännäissairauksien ja –tilojen perusteella 17.3.2021 Irja Kolehmainen 14
 15. Ulkopaikkakuntalaiset – STM:n linjaus • Lähtökohtaisesti koronarokotteen saa omasta kotikunnasta • Rokotuksen voi saada myös sellaisessa kunnasta, jonka alueella henkilö oleskelee säännönmukaisesti tai pidempiaikaisesti, tai jonka terveyskeskuksen henkilö on valinnut hoitopaikakseen. • Oikeus kiireettömään hoitoon muualla kuin omassa kotikunnassa perustuu terveydenhuoltolakiin • Kunta voi halutessaan laskuttaa kotikuntaa rokottamisen kustannuksista terveydenhuoltolain 58 § mukaisesti. Valtio on sitoutunut kustantamaan rokotuksista aiheutuneet kulut kunnille, joten kustannuksia ei suositella laskutettavan 17.3.2021 Irja Kolehmainen 15
 16. Kotikunnattomat ja tilapäisesti oleskelevat • STM kuntainfo 10.3.2021 • Kuntainfo: covid-19-rokotuksia suositellaan henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa • Kuntainfo 1/2021: Covid-19-rokotukset henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa (pdf) PDF 286kB • STM suosittelee, että kunnat tarjoavat • koronarokotuksia Suomessa oleskeleville henkilöille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa tai joilla ei ole muuta oikeutta saada ennaltaehkäiseviä julkisen terveydenhuollon palveluja Suomessa, ei kuitenkaan matkailijoille tai muille hyvin lyhytaikaisesti Suomessa vieraileville • tilapäisesti Suomessa oleskeleville, joilla toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti tai Kelan myöntämä Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa tai Kelan myöntämä vihreätaustainen eurooppalainen sairaanhoitokortti • STM suosittelee, että kunnat ei peri kustannuksia rokotettavalta 17.3.2021 Irja Kolehmainen 16
 17. Mistä apua ja neuvontaa? • Kansalaisten neuvonta omasta terveyskeskuksesta • Rokottajilla tulee olla paikallisen/alueellisen konsultaation mahdollisuus • Esim. rokotusvastuulääkäri / hoitava lääkäri • THL:n koronarokotustuki on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille ja heille hyvin matalalla kynnyksellä  • Autamme arkipäivisin ma-pe klo 8-16 • koronarokotus@thl.fi • p. 029 524 7000 17.3.2021 Irja Kolehmainen 17
 18. Kiitos! 17.3.2021 Irja Kolehmainen 18
Anúncio