Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy(20)

Anúncio

Mais de THL(20)

Último(19)

Anúncio

Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy Kaisa Kontunen 31.3.2022
 2. Tarttuvat taudit ulkomailta Suomeen saapuvilla • Usein saatetaan kysyä, aiheuttavatko maahantulijat terveysriskin 1. itselleen 2. kohdemaan väestölle? • Maahantulijat eivät yleisesti ottaen muodosta terveysriskiä vastaanottavan maan väestölle • Eräät ryhmät kuten konfliktialueilta pakenevat voivat kuitenkin olla tavallista suuremmassa riskissä saada tarttuvia tauteja. Heille suositellaan tautien seulontaa ja hoitoa matalalla kynnyksellä • Suomessa tartuntatautiriskeihin on varauduttu hyvin ja monien tautien leviämisen edellytykset ovat vähäiset 31.3.2022 Kaisa Kontunen 2
 3. Ukrainan tartuntatautitilanteesta • Tiettyjä tarttuvia tauteja esiintyy enemmän kuin Suomessa • Rokotuskattavuuksia 2020 • Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä: DTP, 3. annos 81.3% • Tuhkarokkorokote: 2. annos 81.9% • Poliorokote: 3. annos 84.2% • Tuberkuloosi: BCG 92.7% Lähde: WHO: https://immunizationdata.who.int/listing.html 31.3.2022 Kaisa Kontunen 3
 4. Olosuhteiden aiheuttamat tartuntatautiriskit • Väkijoukot, puutteelliset hygieeniset olot pakomatkan aikana, hoidon viivästyminen • Osa Ukrainasta tulleista lapsista voi olla erityisen alttiita infektiotaudeille esimerkiksi puutteellisen rokotussuojan takia • Muistettava erityisesti yleisvaarallisten tartuntatautien, kuten tuberkuloosin, tuhkarokon, polion ja kurkkumädän (difteria) mahdollisuus ja leviämisen ehkäiseminen 31.3.2022 Kaisa Kontunen 4
 5. Ukrainasta saapuvien henkilöiden infektiotautien seulonta ja torjunta 31.3.2022 Kaisa Kontunen 5
 6. THL:n suositus • THL on julkaissut 17.3.2022 verkkosivuillaan suosituksen Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy ja rokotukset 31.3.2022 Kaisa Kontunen 6
 7. Alkuterveystarkastus tai muu kohtaaminen terveydenhuollossa 1. • Ukrainasta saapuville voidaan tarjota mahdollisuutta terveydentilaa kartoittavaan alkuterveystarkastukseen, seulontatutkimuksiin sekä rokotuksiin • Terveystarkastuksen tukena voidaan käyttää turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastusmallia 31.3.2022 Kaisa Kontunen 7
 8. Alkuterveystarkastus tai muu kohtaaminen terveydenhuollossa 2. Tartuntatautien osalta läpi käytäviä asioita: 1. oleskelualueet ja olosuhteet ennen muuttoa, pakolaisleiri 2. nykyoireet, erityisesti yskä, yskökset, veriyskä, kivut, laihtuminen, kuumeilu, ruokahaluttomuus, ripuli, yöhikoilu 3. rokotushistoria, alle 7-vuotiailta mahdollinen BCG-rokotusarpi 4. aiemmat sairaudet ja hoidot, muun muassa tuhkarokko, tuberkuloosi, hiv, syfilis ja muut jatkuvaa lääkehoitoa tarvitsevat sairaudet 5. mahdolliset altistukset tarttuville taudeille, esimerkiksi tuberkuloosia lähipiirissä, pistohuumeiden käyttö, suojaamaton seksi, vankilatausta, seksityö tai seksin ostaminen 6. nykylääkitys 7. pituus ja paino lapsilta 31.3.2022 Kaisa Kontunen 8
 9. Alkuterveystarkastus tai muu kohtaaminen terveydenhuollossa 3. • Tartuntatautien seulontatutkimuksia voidaan tarjota myös, kun henkilö hakeutuu muusta syystä terveydenhuoltoon. Tutkimukset ovat vapaaehtoisia • Kiireellistä hoitoa vaativien terveysongelmien tunnistaminen ja hoitaminen viiveettä • Pitkäaikaissairauksien hoidon jatkuvuus • Akuutilla kriisillä on laajoja vaikutuksia psyykkiseen vointiin ja mielenterveyteen -> Tilanteen kartoittaminen ja perustarpeiden turvaaminen, ohjaaminen palveluiden piiriin 31.3.2022 Kaisa Kontunen 9
 10. Infektiotautien seulonta 31.3.2022 Kaisa Kontunen 10
 11. Tuberkuloosin seulonta Ukrainasta saapuvilla 1. • Ilmaantuvuus 2020: 73/100 000, korkean tuberkuloosi- ilmaantuvuuden maa. Sekä MDR-TB että HIV-TB- yhteisinfektio yleisiä. • Suosittelemme, että kaikille Ukrainasta saapuville tarjotaan tuberkuloosin seulontaa: • THX (etu- ja sivukuva), oirekysely, tietoa tuberkuloosista 31.3.2022 Kaisa Kontunen 11
 12. Tuberkuloosin seulonta Ukrainasta saapuvilla 2. • Aikataulu • Oireinen henkilö pikaisesti tutkimuksiin • Oireettomalle henkilölle thorax-röntgen alkuhaastattelun yhteydessä, tai hänen hakeutuessaan terveydenhuoltoon muusta syystä. • Huom! Oireettomalle raskaana olevalle röntgenkuvaus tehdään vasta viimeisen raskauskolmanneksen aikana. 31.3.2022 Kaisa Kontunen 12
 13. Tuberkuloosin seulonta Ukrainasta saapuvilla 3. • BCG-rokotus Ukrainasta tulevalle alle 7-vuotiaalle lapselle tarvittaessa • Seulottavalle tai hänen vanhemmilleen kerrotaan tuberkuloosista ja sen oireista • Erityisesti: tuberkuloosin oireiden kehittymisen mahdollisuus Suomessa oleskelun aikana. Seulontaan osallistuvaa kehotetaan hakeutumaan viipymättä lääkärin vastaanotolle, jos hänelle ilmaantuu mahdollisia tuberkuloosin oireita. 31.3.2022 Kaisa Kontunen 13
 14. Laboratoriokokein seulottavat tartuntataudit • Suositellaan otettavaksi Ukrainasta saapuneilta henkilöiltä kolmen kuukauden sisällä Suomeen saapumisesta: • HIV-AgAb • HBsAg, hepatiitti B:n seulonta • Kaikilta HBsAg-positiivisilta henkilöiltä on suositeltavaa tutkia samasta verinäytteestä jatkotutkimuksina HBcAb, HBcAbM, HBeAg ja HBeAb. • Jos henkilöllä todetaan hepatiiti B -kantajuus (HBsAg pos), saavat samassa taloudessa asuvat sekä seksikumppani hepatiitti B - rokotukset kansallisen rokotusohjelman mukaan maksutta. • Trpa-Ab, kupan seulonta 31.3.2022 Kaisa Kontunen 14
 15. Moniresistentit mikrobit • Sairaalahoitoon joutuvien ulkomailta saapuvien henkilöiden seulonta moniresistenttien mikrobien varalta toteutetaan THL:n sekä alueellisten tai paikallisten infektioiden torjunnan ammattilaisten antamien ohjeiden mukaisesti 31.3.2022 Kaisa Kontunen 15
 16. Kiitos! 31.3.2022 Kaisa Kontunen 17
Anúncio