Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021

THL
THLSenior Planning officer em THL
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sosiaalihuollon laitos- ja
asumispalvelut 2021
Lasse Mielikäinen ja Raija Kuronen
15.6.2022
Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelujen
asiakkaat yhteensä vuosien 2000–2021 lopussa
15.6.2022 2
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut, Perusterveydenhuolto
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021
Terveyskeskusten pitkäaikaishoito* Vanhainkoti
Tehostettu palveluasuminen Tavallinen palveluasuminen
*Terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vuoden 2021 tiedot puuttuvat.
Tavallisen ja tehostetun palveluasumisen ja
vanhainkotihoidon peittävyys 75v. täyttäneillä
2000–2021 kunkin vuoden lopussa
3
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut, Perusterveydenhuolto, Kotihoito
15.6.2022
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021
Yhteensä
Tehostettu
palveluasuminen
Vanhainkoti
Ikääntyneiden
tavallinen
palveluasuminen
*Kotihoidon ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vuoden 2021 tiedot puuttuvat.
Vanhainkotien ja ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen
lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät
hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021
4
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2017 2018 2019 2020 2021
Vanhainkodit
1–2 3–7 8–14 15–90
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
2017 2018 2019 2020 2021
Tehostettu palveluasuminen
1–2 3–7 8–14 15–90
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen
asiakkaat 2000–2021 kunkin vuoden lopussa
5
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021
Kehitysvammalaitokset Autettu asuminen
Ohjattu asuminen Tuettu asuminen
Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat
ikäryhmittäin 2000–2021 kunkin vuoden lopussa
6
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021
0–17-vuotiaat 18–64-vuotiaat 65 vuotta täyttäneet
Kehitysvammaisten laitoshoidon ja autetun asumisen
lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät
hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021
7
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2017 2018 2019 2020 2021
Laitoshoito
1–2 3–7 8–14 15–90
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2017 2018 2019 2020 2021
Autettu asuminen
1–2 3–7 8–14 15–90
Alle 65-vuotiaiden muun palveluasumisen
asiakkaat 2006–2021 kunkin vuoden lopussa
8
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2006 2009 2012 2015 2018 2021
Ympärivuorokautinen Ei-ympärivuorokautinen
Alle 65-vuotiaiden muun ympärivuorokautisen palveluasumisen
lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät
hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021
9
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2017 2018 2019 2020 2021
1–2 3–7 8–14 15–90
Psykiatrian asumispalvelujen asiakkaat
2006–2021 kunkin vuoden lopussa
10
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2006 2009 2012 2015 2018 2021
Ympärivuorokautinen Ei ympärivuorokautinen
Psykiatrian ympärivuorokautisen palveluasumisen
lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät
hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021
11
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2017 2018 2019 2020 2021
1–2 3–7 8–14 15–90
Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon asiakkaat ja
hoitopäivät yhteensä vuoden aikana 2000–2021
12
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021
Asiakkaat
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021
Hoitopäivät
Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon lyhytaikaisasiakkaiden
päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan
2017–2021
13
Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
15.6.2022
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
2017 2018 2019 2020 2021
1–2 3–7 8–14 15–21
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
14
• Vuoden 2021 lopussa sosiaalihuollon ikääntyneiden, vammaisten ja psykiatrian
ympärivuorokautisissa palveluissa oli yhteensä 64 000 asiakasta.
• Vastaavissa ei-ympärivuorokautisissa palveluissa asiakasmäärä oli samana ajankohtana
12 500 henkilöä.
• Vuoden lopussa 8 % 75 vuotta täyttäneistä oli tavallisessa tai tehostetussa
palveluasumisessa tai vanhainkotihoidossa.
• Lyhytaikaiset hoitojaksot olivat kaikissa palveluissa tyypillisesti enintään viikon mittaisia.
• http://www.thl.fi/tilastot/sosiaalihuollonlaitos, Tilastoraportti 26/2022 15.6.2022
15.6.2022
1 de 14

Recomendados

Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja p... por
Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja p...Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja p...
Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja p...THL
5.1K visualizações33 slides
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä por
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstäTiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstäTHL
7.7K visualizações15 slides
Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaali por
Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaaliIäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaali
Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy - IKINÄ-oppaaseen perustuva opetusmateriaaliTHL
5.9K visualizações38 slides
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät, henkilöstö ja johtami... por
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät, henkilöstö ja johtami...Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät, henkilöstö ja johtami...
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät, henkilöstö ja johtami...THL
5.3K visualizações25 slides
Perusterveyden­huollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2021 por
Perusterveyden­huollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2021Perusterveyden­huollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2021
Perusterveyden­huollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2021THL
627 visualizações10 slides
Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik... por
Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik...Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik...
Moniammatillinen geriatrinen arviointi, Lauri Seinelä, Marika Luosmala & Riik...THL
1.7K visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää? por
Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää?Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää?
Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää?THL
2.4K visualizações30 slides
Kirjaaminen psykologityön näkökulmasta por
Kirjaaminen psykologityön näkökulmastaKirjaaminen psykologityön näkökulmasta
Kirjaaminen psykologityön näkökulmastaTHL
1.8K visualizações20 slides
Vanhuspalvelujen tila 2018 por
Vanhuspalvelujen tila 2018Vanhuspalvelujen tila 2018
Vanhuspalvelujen tila 2018THL
6.7K visualizações30 slides
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021 por
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021THL
1.4K visualizações22 slides
Mitä rokottajan tulee osata? por
Mitä rokottajan tulee osata?Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?THL
1.4K visualizações21 slides
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan por
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanMilta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanTHL
3.3K visualizações46 slides

Mais procurados(20)

Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää? por THL
Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää?Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää?
Mikä on RAI ja miksi sitä tulee käyttää?
THL2.4K visualizações
Kirjaaminen psykologityön näkökulmasta por THL
Kirjaaminen psykologityön näkökulmastaKirjaaminen psykologityön näkökulmasta
Kirjaaminen psykologityön näkökulmasta
THL1.8K visualizações
Vanhuspalvelujen tila 2018 por THL
Vanhuspalvelujen tila 2018Vanhuspalvelujen tila 2018
Vanhuspalvelujen tila 2018
THL6.7K visualizações
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021 por THL
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
Paihdetilastollinen vuosikirja kuvina 2021
THL1.4K visualizações
Mitä rokottajan tulee osata? por THL
Mitä rokottajan tulee osata?Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?
THL1.4K visualizações
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan por THL
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanMilta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
THL3.3K visualizações
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta... por THL
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
THL5.7K visualizações
Aseptiikka rokotustoiminnassa por THL
Aseptiikka rokotustoiminnassaAseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassa
THL3.8K visualizações
Tr15 21 kuviot por THL
Tr15 21 kuviotTr15 21 kuviot
Tr15 21 kuviot
THL3K visualizações
Mitä rokottamalla on saatu aikaan por THL
Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
THL25.3K visualizações
RAI-esittely por THL
RAI-esittelyRAI-esittely
RAI-esittely
THL6.3K visualizações
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok... por THL
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
THL14.9K visualizações
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S... por Työterveyslaitos
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työterveyslaitos294 visualizações
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon por THL
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoonSari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon
Sari Kehusmaa: Riittääkö vanhuspalvelujen henkilöstö kotihoitoon
THL648 visualizações
RAI-tiedolla asiakkaan tarpeista suunnitelmaan, Outi Ranta por THL
RAI-tiedolla asiakkaan tarpeista suunnitelmaan, Outi RantaRAI-tiedolla asiakkaan tarpeista suunnitelmaan, Outi Ranta
RAI-tiedolla asiakkaan tarpeista suunnitelmaan, Outi Ranta
THL530 visualizações
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen por THL
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenEväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
THL3.9K visualizações
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2018 por THL
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2018Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2018
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2018
THL3.4K visualizações
Kuinka käsittelet rokotteita oikein por THL
Kuinka käsittelet rokotteita oikeinKuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikein
THL6.2K visualizações
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018 por THL
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
THL1.4K visualizações

Similar a Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilasto por
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilastoSosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilasto
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilastoTHL
355 visualizações14 slides
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen por
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenKoti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenTHL
172 visualizações25 slides
Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013 por
Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013
Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013Eläketurvakeskus
415 visualizações38 slides
Somaattinen erikoissairaanhoito 2020 por
Somaattinen erikoissairaanhoito 2020Somaattinen erikoissairaanhoito 2020
Somaattinen erikoissairaanhoito 2020THL
240 visualizações11 slides
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013 por
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013Eläketurvakeskus
610 visualizações26 slides
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille? por
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?THL
1.1K visualizações38 slides

Similar a Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021(20)

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilasto por THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilastoSosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilasto
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2020 - tilasto
THL355 visualizações
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen por THL
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenKoti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
THL172 visualizações
Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013 por Eläketurvakeskus
Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013
Työeläkeindikaattorit - Eläketurvakeskuksen katsauksia 05/2013
Eläketurvakeskus415 visualizações
Somaattinen erikoissairaanhoito 2020 por THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2020Somaattinen erikoissairaanhoito 2020
Somaattinen erikoissairaanhoito 2020
THL240 visualizações
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013 por Eläketurvakeskus
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013
Eläketurvakeskus610 visualizações
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille? por THL
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
THL1.1K visualizações
Työeläkeindikaattorit 2014 por Eläketurvakeskus
Työeläkeindikaattorit 2014Työeläkeindikaattorit 2014
Työeläkeindikaattorit 2014
Eläketurvakeskus418 visualizações
Eläkeuudistus 2017 - Uudistuksen sisältö ja vaikutusarvio por Eläketurvakeskus
Eläkeuudistus 2017 - Uudistuksen sisältö ja vaikutusarvioEläkeuudistus 2017 - Uudistuksen sisältö ja vaikutusarvio
Eläkeuudistus 2017 - Uudistuksen sisältö ja vaikutusarvio
Eläketurvakeskus1.3K visualizações
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten? por Eläketurvakeskus
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?
Eläkeuudistus 2017 - miksi ja miten?
Eläketurvakeskus1.3K visualizações
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013 por Sitra / Hyvinvointi
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013
Hetemäki Martti esitys, hoivafoorumi 5.2.2013
Sitra / Hyvinvointi613 visualizações
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020 por Timo Aronkytö
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Uudenmaan sote ja maakuntauudistus#uusimaa2019 #uusimaa2020
Timo Aronkytö97 visualizações
Suomi 2030 por Harri Hietala
Suomi 2030Suomi 2030
Suomi 2030
Harri Hietala572 visualizações
Suomi 2030 por Harri Hietala
Suomi 2030Suomi 2030
Suomi 2030
Harri Hietala768 visualizações
Työeläkeindikaattorit 2017 por Eläketurvakeskus
Työeläkeindikaattorit 2017Työeläkeindikaattorit 2017
Työeläkeindikaattorit 2017
Eläketurvakeskus114 visualizações
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 por THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 visualizações
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille? por THL
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
THL388 visualizações
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa por THL
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissaTeija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
Teija Hammar: Palliatiivisen hoidon tarve maakunnissa
THL106 visualizações
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu... por Kelan tutkimus / Research at Kela
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Jenni Blomgren: Julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalvelu...
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito por THL
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoitoVanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
Vanhuspalvelujen tila 2020 kuntakysely - palliatiivinen hoito ja saattohoito
THL1.2K visualizações
Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2020 por THL
Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2020Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2020
Psykiatrinen erikoissairaanhoito 2020
THL307 visualizações

Mais de THL

Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf por
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 visualizações6 slides
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf por
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 visualizações5 slides
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf por
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 visualizações32 slides
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf por
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 visualizações17 slides
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... por
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 visualizações15 slides
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf por
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfTHL
19 visualizações14 slides

Mais de THL(20)

Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf por THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 visualizações
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf por THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 visualizações
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf por THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 visualizações
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf por THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 visualizações
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... por THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 visualizações
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf por THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 visualizações
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf por THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 visualizações
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 por THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 visualizações
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto por THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 visualizações
Synthetic Opioid Preparedness in Europe por THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL239 visualizações
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 por THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 visualizações
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf por THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 visualizações
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer por THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 visualizações
Förvaring av vacciner por THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 visualizações
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... por THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 visualizações
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu por THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 visualizações
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 por THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 visualizações
Tietoisku eri rokotteista por THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL189 visualizações
Rokotteiden säilyttäminen por THL
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL451 visualizações
Lastensuojelu 2021- tilasto por THL
Lastensuojelu 2021- tilastoLastensuojelu 2021- tilasto
Lastensuojelu 2021- tilasto
THL1.1K visualizações

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021

 • 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 Lasse Mielikäinen ja Raija Kuronen 15.6.2022
 • 2. Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat yhteensä vuosien 2000–2021 lopussa 15.6.2022 2 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut, Perusterveydenhuolto 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Terveyskeskusten pitkäaikaishoito* Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Tavallinen palveluasuminen *Terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vuoden 2021 tiedot puuttuvat.
 • 3. Tavallisen ja tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotihoidon peittävyys 75v. täyttäneillä 2000–2021 kunkin vuoden lopussa 3 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut, Perusterveydenhuolto, Kotihoito 15.6.2022 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Yhteensä Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen *Kotihoidon ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vuoden 2021 tiedot puuttuvat.
 • 4. Vanhainkotien ja ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 4 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2017 2018 2019 2020 2021 Vanhainkodit 1–2 3–7 8–14 15–90 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 2017 2018 2019 2020 2021 Tehostettu palveluasuminen 1–2 3–7 8–14 15–90
 • 5. Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelujen asiakkaat 2000–2021 kunkin vuoden lopussa 5 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Kehitysvammalaitokset Autettu asuminen Ohjattu asuminen Tuettu asuminen
 • 6. Kehitysvammalaitosten pitkäaikaisasiakkaat ikäryhmittäin 2000–2021 kunkin vuoden lopussa 6 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 0–17-vuotiaat 18–64-vuotiaat 65 vuotta täyttäneet
 • 7. Kehitysvammaisten laitoshoidon ja autetun asumisen lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 7 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 2017 2018 2019 2020 2021 Laitoshoito 1–2 3–7 8–14 15–90 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2017 2018 2019 2020 2021 Autettu asuminen 1–2 3–7 8–14 15–90
 • 8. Alle 65-vuotiaiden muun palveluasumisen asiakkaat 2006–2021 kunkin vuoden lopussa 8 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Ympärivuorokautinen Ei-ympärivuorokautinen
 • 9. Alle 65-vuotiaiden muun ympärivuorokautisen palveluasumisen lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 9 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2017 2018 2019 2020 2021 1–2 3–7 8–14 15–90
 • 10. Psykiatrian asumispalvelujen asiakkaat 2006–2021 kunkin vuoden lopussa 10 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Ympärivuorokautinen Ei ympärivuorokautinen
 • 11. Psykiatrian ympärivuorokautisen palveluasumisen lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 11 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 2017 2018 2019 2020 2021 1–2 3–7 8–14 15–90
 • 12. Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon asiakkaat ja hoitopäivät yhteensä vuoden aikana 2000–2021 12 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Asiakkaat 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 Hoitopäivät
 • 13. Päihdehuollon laitos- ja katkaisuhoidon lyhytaikaisasiakkaiden päättyneiden jaksojen lukumäärät hoitopäivien lukumäärän mukaan 2017–2021 13 Lähde: THL, Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 15.6.2022 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 2017 2018 2019 2020 2021 1–2 3–7 8–14 15–21
 • 14. Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 14 • Vuoden 2021 lopussa sosiaalihuollon ikääntyneiden, vammaisten ja psykiatrian ympärivuorokautisissa palveluissa oli yhteensä 64 000 asiakasta. • Vastaavissa ei-ympärivuorokautisissa palveluissa asiakasmäärä oli samana ajankohtana 12 500 henkilöä. • Vuoden lopussa 8 % 75 vuotta täyttäneistä oli tavallisessa tai tehostetussa palveluasumisessa tai vanhainkotihoidossa. • Lyhytaikaiset hoitojaksot olivat kaikissa palveluissa tyypillisesti enintään viikon mittaisia. • http://www.thl.fi/tilastot/sosiaalihuollonlaitos, Tilastoraportti 26/2022 15.6.2022 15.6.2022