O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet

118 visualizações

Publicada em

Esitys LAPE-muutosagenttien ja projektin johtajien tapaamisessa 13.6.2017. Taina Karvonen, varhaiskasvatuksen ohjaaja, Vantaankosken seurakunnat.

Publicada em: Saúde e medicina
 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet

 1. 1. Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet ● Vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisessa pitkät perinteet. Jo 70-luvulta asti järjestetty ennaltaehkäisevää kurssitoimintaa ● Seurakunnat paikallisesti mukana ● 400 seurakuntaa, joissa koulutetut kasvatusalan ammattilaiset lapsi-, nuoriso- ja perhetyössä ● Palvelut ilmaisia tai edullisia
 2. 2. Seurakunta vastaa ajan haasteisiin Tästä kaikki alkoi… Pastori Matti Joensuun ilmoitus Aamulehdessä 19.11.1944
 3. 3. Perheneuvonta 2010-luvulla Vuoden 2012 keväällä käynnistyi City.fi:n kanssa yhteistyössä Suhdeklinikka
 4. 4. PERHENEUVONNAN PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINNALLISET PERIAATTEET Kirkon perheneuvonta tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa Periaatteet: ● LUOTTAMUKSELLISUUS ● MAKSUTTOMUUS
 5. 5. PERHENEUVONNAN ARVOT ● ELÄMÄN PYHYYS ● ARMOLLISUUS ● VASTUULLISUUS ● LUOTTAMUKSELLISUUS JA TASAPUOLISUUS
 6. 6. PERHENEUVOJAN TERVEISET Juhani Koskelin, johtava perheneuvoja, Vantaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus toteaa, että yhteistyömahdollisuuksia on erityisesti: ● Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen ● Erotilanteen palvelun kehittäminen Näkökulmia myös: ● Matalan kynnyksen palveluiden verkostoitumisessa ● varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkalupakin luomisessa ● Turvapaikanhakija- sekä maahanmuuttajalasten ja -perheiden palveluissa
 7. 7. KIRKON KASVATUSTYÖ ● Lähtökohta on kasteopetuksessa. ● kirkko välittää uskon traditiota sukupolvilta toisille ja auttaa ihmisiä elämään mielekkäästi. ● Toiminnan tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen. ● Kirkon kasvatustyö painottaa perheen tukemista. ● Yhteisöllisyys seurakunnan voimavara
 8. 8. SUHDE YHTEISKUNTAAN ● Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen sisällöllistä toteuttamista ● Periaatteet mukana myös kirkon puolella tehdyssä varhaiskasvatuksen kehittämisen asiakirjassa Lapsi on osallinen, joka julkistettiin vuonna 2008 ● Uusi VASU on synnyttänyt tarpeen tarkistaa myös kirkon kenttää, sen kasvatuksen muotoja ja sisältöjä
 9. 9. PÄIVÄKERHOT ● Pitkään kirkon lapsityön vahvuus ● Ryhmätoiminta, leikki, musiikki, liikunta, kuva…. ● Päiväkerholaisten määrä laskenut erityisesti1990- luvun puolivälistä lähtien, kunnallisen päivähoito- oikeuden laajentuessa ● Vantaankoskella 4 kerhoa: 8-12 lasta ● Vanhempain vartit, neuvolayhteistyö (4v.)
 10. 10. PERHEKERHOT ● kokoavat yhteen lapsia ja heitä hoitavia aikuisia. Mukana on äitejä, isiä, isovanhempia ja hoitajia. Aikuisilla voi olla omaa ohjelmaa/keskustelua esimerkiksi johonkin teemaan liittyen ● Lapsilla on samanaikaisesti omaa toimintaa ● Perhekahviloissa aikuiset ja lapset ovat koko ajan yhdessä. Joukko voidaan jakaa myös pienempiin ryhmiin, esimerkiksi vierailijoiden ohjelman vuoksi
 11. 11. PERHEKERHOJA VANTAANKOSKELLA ● Vauva-taaperokerho (Kaivosristi), ekavauvakerho (Kivistö) ● Perhekahvilat (Vantaanlaakso, Seutulassa MLL) ● Perheiden aamupäivät maanantaisin ja tiistaisin (Kivistö) ● Isä-lapsi ja äiti-lapsi-illat (Kannisto) ● Perhemuskarit aamu- ja iltapäivisin (Myyrmäki, Kivistö, Kaivosristi) ● Yksinhuoltajakerho (Vantaanlaakso) ● Family cafe, kerho monikulttuurisille perheille (Kaivosristi) ● Lapsikuoro (Kivistö)
 12. 12. VARHAISNUORISOTYÖ Varhaisnuorisotyön kohderyhmänä ovat 7–14- vuotiaat. ● ILTAPÄIVÄKERHOT ● Seurakunta järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ● Kunta koordinoi, seurakunta palveluntuottaja ● Vantaankosken srk: 4 ryhmää, yhteensä n.100 lasta
 13. 13. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA ILTAPÄIVÄKERHOT ● Seurakunta järjestää perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ● Kunta koordinoi, seurakunta palveluntuottaja ● Vantaankosken srk: 4 ryhmää, yhteensä n.100 lasta
 14. 14. VARHAISNUORTEN TOIMINTAA ● KERHOT, esim. näytelmäkerho, kokkikerho, seikkailukerho… ● RETKET ● LEIRIT ● VERKOSTOT (koulu) ● PARTIO
 15. 15. RIPPIKOULU ● Rippikoulun maine nuorten keskuudessa on hyvä ● Osa nuorisokulttuuria ● 85,9 % ikäluokasta osallistuu (2016) ● Rippikoulun antamat oikeudet lisäävät sauosiota: kummius, kirkkohäät, äänioikeus ● Seurakunnissa rippikoulu nähdään koko perheen yhteisenä asiana
 16. 16. Monenlaista vanhemmuuteen ja perheeseen liittyen ● Diakonia tukee perhettä osaltaan ● Perheretket, Parisuhde- ja perheleirit ● Keskusteluillat, asiantuntijaillat ● Erilaiset ryhmät: suru, ero, odottavien äitien jne… ● Isovanhemmuuden tukeminen ● Seurakunta mukana ihmisen elämässä - räätälöidään tarvittaessa…
 17. 17. VERKOSTOYHTEISTYÖ ● Yhteistyö neuvoloiden kanssa lisääntynyt ● Kunnallinen varhaiskasvatus: päivähoito ja esiopetus, asukaspuistot, avoimet päiväkodit ● Koulu ● MLL ja muut järjestöt ● Srk etsii jatkuvasti yhteistyökumppaneita
 18. 18. MENTOROINTI ● Päivähoidon katsomuskasvatuksen tukena. ● Mentorointi = vastavuoroinen keskustelusuhde, jossa jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä. ● Perustuu luottamukseen, avoimuuteen ja sitoutuneisuuteen. ● Seurakunnalla vahvaa monikulttuurista osaamista/ tietoa erilaisista katsomuksista.
 19. 19. Seurakunta verkossa ● suhdeklinikka.fi ● lastenkirkko.fi ● vanhemmuuden palikat.fi ● parisuhteen palikat.fi ● isovanhemmuuden palikat.fi ● pienelle parasta.fi ● Palveleva puhelin (v) ● tekstaritupu
 20. 20. LapsiArkki – apua yksinhuoltajaperheiden arkeen
 21. 21. LapsiArkki-hanke • Me-säätiö tukee Kirkkohallituksen ja seurakuntien Lapsiarkki-hanketta • LapsiArkki-hankkeen tavoitteena on tukea konkreettisesti yhden vanhemman perheiden arkea seurakuntien kautta ja hankkeen kärkenä on vanhemman oma vapaahetki • LapsiArkki-toiminnan kautta on tarkoitus saada tukea omaan jaksamiseen, neuvoja ja ohjausta sekä vertaistukea muilta vanhemmilta • Hanke alkaa kaksivuotisella kokeilulla, jossa kehitetään pilottiseurakuntien avulla vaikuttavinta toimintamallia • Vantaankosken seurakunta mukana kokeilussa
 22. 22. LapsiArkki Vantaankoskella ● Pilotointi alkaa kartoituksella, kevät 2017 ● Kutsutaan yhden vanhemman perheitä kertomaan toiveistaan ja tarpeistaan toiminnan suhteen sekä suunnittelemaan toimintaa ● Osana kokeilua kehitetään myös jo olemassa olevaa toimintaa eli yksinhuoltajien olohuonetta ● Kartoituksen pohjalta aloitetaan LapsiArkki-toiminta syksyllä 2017 ● Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia Vantaan kaupungin kanssa; mahdollisesti yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa

×