O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa (20)

Anúncio

Mais de THL (20)

Anúncio

Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa

 1. 1. Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myös erityistilanteissa Camilla Jordman, Mika Muhonen ja Ulpu Elonsalo 31.3.2022
 2. 2. Mitä hyötyä on rokotusten kirjaamisesta ja tilastoinnista? Kun rokotukset on kirjattu oikein • rokotettu tietää, mitä rokotteita hän on saanut • rokotetun huoltaja tietää, mitä rokotteita lapsi on saanut • rokotustiedot ovat terveydenhuollon käytettävissä • alueellisia kattavuustietoja voidaan käyttää esimerkiksi rokotustoiminnan kehittämiseen, rokotteiden jakelun suunnitteluun ja paikallisen epidemiariskin arvioimiseen • THL voi seurata ja arvioida kansallisen rokotusohjelman ja rokotusten kattavuutta, vaikuttavuutta ja turvallisuutta 31.3.2022 Camilla Jordman, Ulpu Elonsalo ja Mika Muhonen
 3. 3. Rekisteritutkimukset • Kansallisen rokotusohjelman tehokkuuden arviointi ja seuranta • Rokotusturvallisuustutkimukset ja seuranta Potilastietojärjestelmä Rokotusten kirjaaminen rakenteisesti: samaa kertakirjausta hyödynnetään molemmissa ”putkissa” Tiedonsiirron tärkeys 31.3.2022 Ulpu Elonsalo Tulevaisuudessa tietojen täydentämistä myös kannasta Avohilmo/Hilmo-tietopoiminta on edistynyt: yksityinen terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhä paremmin mukana, mutta vielä on edistettävä! Sähköinen rokotustodistus / koronapassi Rokotusrekisterin avulla on mahdollista seurata palvelujärjestelmän toimivuutta alueellisesti ja väestöryhmittäin
 4. 4. Rokotuksia ei saa kirjata ja tilastoida • Toimistotyönä • Avustavana suoritteena • Potilastietojärjestelmän esikatselutila –näkymässä 31.3.2022 Camilla Jordman, Ulpu Elonsalo ja Mika Muhonen
 5. 5. Rokotusten kirjaaminen 1/2 • Rokotusten kirjaaminen on lakisääteistä (asetus 149/2017) o Rokottavan tahon tulee merkitä rokotukset potilasasiakirjaan joko rokotusten seurantalomakkeelle tai vastaavaan kohtaan sähköisessä potilastietojärjestelmässä o Rokotteet kirjattava tarkasti yhtenäisillä kansallisilla luokituksilla ➢ Tallentuvat Potilastiedon arkistoon Kantapalveluissa ja THL: valtakunnalliseen rokotusrekisteriin • Rokotustiedot kirjataan rakenteisesti potilastietojärjestelmään o Varmista, että kirjaat oikean rokotteen oikealle henkilölle o Laadukkaaseen työhän kuuluu, että kirjaukset tehdään samana päivänä kun rokotus on annettu o Rokotustiedot kirjataan jatkuvan potilaskertomuksen näkymään Ennaltaehkäisy (preventio)- otsikon alle tai suoraan Rokotukset-näkymälle (RKT) 31.3.2022 Camilla Jordman, Ulpu Elonsalo ja Mika Muhonen
 6. 6. Rokotusten kirjaaminen 2/2 • Rokotteesta kirjataan: • Rokotevalmisteen nimi (kauppanimi) o Löytyy potilastietojärjestelmästä valmiiksi esimerkiksi pudotusvalikosta tai fraaseista. • Eränumero rokotepakkauksesta (löytyy pahvipakkauksesta kohdasta LOT/ Batch tai Erä/ Sats. Koronarokotteiden eränumero löytyy rokotepullosta) o Eränumeron avulla voidaan jälkikäteen tunnistaa mistä rokote-erästä rokote on peräisin o Rokote tunnistetaan valtakunnallisessa rokotusrekisterissä ensisijaisesti eränumeron perusteella. 31.3.2022 Camilla Jordman, Ulpu Elonsalo ja Mika Muhonen
 7. 7. Rokotusten kirjaaminen • Pistoskohta o OO,OR,VO, VR,MUU • Rokotustapa o ID,IM,SC,PO,IN,MUU • Rokottaja • Rokoteannoksen järjestysnumero (tietyissä tilanteissa esim. koronarokotuksissa) o Kokonaisena lukuna o Kenttään ei tule tehdä muita merkintöjä o Järjestyslukua ei tarvitse kirjata, jos kyseessä on tehosteannos tai muu kertaluontoinen rokotus. Jos potilastietojärjestelmä kuitenkin vaatii järjestysluvun, voit kirjata järjestysluvuksi 1. o Rokotteen antamispäivämäärä 31.3.2022 Camilla Jordman, Ulpu Elonsalo ja Mika Muhonen
 8. 8. Koronarokotuksen järjestysnumeron kirjaaminen on tärkeää • Koronarokotuksen järjestysluku on kirjattava , jotta koronarokotustodistus muodostuu Omakantaan • Kirjaa rakenteisesti numerolla 1, 2, 3, 4 jne. sen mukaisesti, monesko annos on kyseessä • Rokotesarjan järjestyslukuun lasketaan mukaan kaikki henkilön saamat COVID- 19-rokoteannokset, myös ulkomailla annettu COVID-19-rokote tai eri kauppanimen rokotevalmisteet • Rokotevalmisteen vaihtuminen ei vaikuta rokoteannoksen järjestysluvun kirjaamisohjeeseen 31.3.2022 Camilla Jordman, Ulpu Elonsalo ja Mika Muhonen
 9. 9. Rokotusten tilastointi • Tilastoi rokotustapahtuma käynniksi potilastietojärjestelmän ohjeiden mukaisesti o Muista tilastoida rokotustapahtuma myös silloin, kun rokotus annetaan lääkärikäynnillä tai sen yhteydessä. ➢ Rokotustapahtuman tilastointi on edellytys sille, että rokotus siirtyy Valtakunnalliseen rokotusrekisteriin ja että rokotustieto näkyy Kanta- arkistossa. • Merkitse käynti toteutuneeksi, jos potilastietojärjestelmä sitä edellyttää 31.3.2022 Camilla Jordman, Ulpu Elonsalo ja Mika Muhonen
 10. 10. Rokotuksen kirjaaminen erityistilanteissa • Muualla annettujen rokotusten kirjaaminen terveyskeskuksessa o Jos kansallisen rokotusohjelman rokotteita annetaan sellaisessa paikassa, missä ei pystytä kirjaamaan rakenteisesti potilastietojärjestelmään ➢ rokotustiedot on toimitettava tallennettavaksi terveyskeskuksen potilastietojärjestelmään • Aikaisempien rokotustietojen kirjaaminen • Rokotus kirjataan todellisen rokotuspäivän mukaisesti. • Aikaisemman rokotustiedon merkintään ei tarvitse kirjata rokotepakkauksen yksilöintitunnistetta, eränumeroa, rokotustapaa, pistoskohtaa eikä rokotuksen antajaa • Rokotteet voi kirjata myös rokotteet-luokituksen mukaisella nimellä, esim. poliorokote 31.3.2022 Camilla Jordman, Ulpu Elonsalo ja Mika Muhonen
 11. 11. Rokotuksen kirjaaminen erityistilanteissa • Tutkimusrokotteen kirjaaminen • Tutkimusrokotteelle ei ole pakollista kirjata nimeä, mutta siitä pitää kirjata tutkimusrokotteen tunnus. • Saatavilla olevat tiedot kirjataan rakenteisesti potilastietojärjestelmään • Kirjaat rokotukset todellisen rokotuspäivän mukaisesti • Merkitset rokottajaksi rokotuksen antajan 31.3.2022 Camilla Jordman, Ulpu Elonsalo ja Mika Muhonen
 12. 12. Rokotuksen tilastointi erityistilanteissa • Rokotusten tilastointi erityistilanteissa • Rokotustiedot tilastoidaan käynnin yhteydessä niin, että rokotustiedot siirtyvät potilastiedon arkistoon ja Avohilmo -poiminnassa valtakunnalliseen rokotusrekisteriin • Jos rokotukset kirjataan käynnin ulkopuolella, rokotustiedot tilastoidaan yhteystapa -luokituksella ”R72 Asiakkaan asian hoito” tai asiakirjamerkintänä ilman asiakasta. 31.3.2022 Camilla Jordman, Ulpu Elonsalo ja Mika Muhonen
 13. 13. Haasteet turvapaikanhakijoiden ja Ukrainasta paenneiden rokotusten kirjaamisessa ja tilastoinnissa • Ensiksi henkilöillä ei ole henkilötunnusta (hetu) • Migrin tai vastaanottokeskusten potilastietojärjestelmästä rokotustiedot eivät siirry rokotusrekisteriin eivätkä Kantaan • Jos rokotuksia annetaan vo-keskuksessa, rokotustietojen pitäisi ns. kulkea henkilön matkassa • Esim. rokotuskortti tai tuloste vo-keskuksen potilastietojärjestelmästä • Tärkeää, jotta rokotukset voidaan suunnitella, toteuttaa ja myöhemmin myös kirjata asianmukaisesti sellaiseen potilastietojärjestelmään, josta tiedonsiirto Valtakunnalliseen rokotusrekisteriin ja Kanta-arkistoon onnistuu 31.3.2022 Camilla Jordman, Ulpu Elonsalo ja Mika Muhonen
 14. 14. Tiedon siirtymisestä on huolehdittava • Jos rokotuksia toteutetaan yhteistyössä kunnan tai yksityisen toimijan kanssa, niin tällöin voidaan tarvittaessa luoda tilapäinen henkilötunnus • Rokotukset kirjataan normaalien kirjaus- ja tilastointiohjeiden mukaisesti • Myös aiemmin (omassa kotimaassa) annettuja rokotuksia voidaan kirjata kuten dia nro 10 esitettiin • Annetut rokotukset julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa voidaan kirjata ja tilastoida oikein, niin että ne siirtyvät myös Valtakunnalliseen rokotusrekisteriin ja Kantaan • On tärkeää, että potilastietojärjestelmien pääkäyttäjät ja toimittajat kiinnittävät erityistä huomioita tiedon siirtymiseen • Henkilöstö pitää huolellisesti perehdyttää 31.3.2022 Camilla Jordman, Ulpu Elonsalo ja Mika Muhonen
 15. 15. Lisätietoja Yhteystiedot: Hilmo-opas 2020 Määrittelyt ja ohjeet: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-346-5 Jos on ongelmia tai kysyttävää, voi kysymyksiä lähettää sähköpostilla: Hilmo: terveyshilmo@thl.fi, Avohilmo: avohilmo@thl.fi Rokotusrekisteri: rokotusrekisteri@thl.fi THL:n ohjeet kirjaamiseen: Rokotusten kirjaaminen Koronarokotuksien kirjaaminen rakenteisesti potilastietojärjestelmään Potilastiedon arkiston määrittelyt (kanta.fi) 31.3.2022 Camilla Jordman, Ulpu Elonsalo ja Mika Muhonen

×