Mitä rokottamalla on saatu aikaan

THL
THLSenior Planning officer em THL
Mitä rokottamalla on saatu aikaan?
Rokottamisen hyödyt
Miksi rokotamme? Miksi rokotusohjelma?
asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, 2017
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 1
Miksi rokotamme? Miksi kansallinen
rokotusohjelma?
• Maailmanlaajuisesti rokotukset ovat heti
ravinnon ja puhtaan veden jälkeen tärkein
terveyteen vaikuttava tekijä
• Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä rokottaminen on
yksi kustannus-vaikuttavimmista toimista, jolla
voidaan tuottaa ja ylläpitää terveyttä
• Laajamittaisten rokotusten hyödyt tulevat esille
sekä yksilö että väestötasolla, rokottaminen on
tärkeätä ei pelkästään yksilön vaan koko
yhteiskunnan kannalta
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 2
Miksi rokotamme? Miksi kansallinen
rokotusohjelma?
• Infektiotaudit ovat olleet pääasiallinen
kuolinsyy, etenkin lapsilla myös Suomessa
• Taudeilla oli ja on edelleen ”ikään katsomatta”
seuraamuksia
• Sairaus voi itsessään olla vakava tai siihen voi
liittyä vaikeita jälkitauteja, siitä voi seurata
pysyvä vammautuminen tai se voi jopa tappaa
• Yksilötasolla rokottamalla vältetään turhaa
tuskaa ja kärsimystä
• Ihmishenki on mittaamattoman arvokas, tämä
tekee myös hyvin toteutetusta
rokotusohjelmasta mittaamattoman arvokkaan
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 3
Miksi rokotamme? Miksi kansallinen
rokotusohjelma?
• Rokotusohjelman rahoitus valtion budjetista
• Keskitetty rokotehankinta ja –jakelu antaa
skaalaetua, ”saamme aikaan kansanterveyttä” hyvin
edullisesti
• Ovat vauvasta - vaariin saajalleen maksuttomia
 Asiantuntijoiden arvioon perustuen kaikille tai tiettyjen
sairauksien osalta erityisiin riskiryhmiin kuuluville
tarjotaan tasapuolisesti mahdollisuutta saada rokotus
 Vähennetään eriarvoisuutta verrattuna tilanteeseen,
jossa rokotukset pitäisi kustantaa itse
 Maksuttomuus tukee rokotuskattavuutta
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 4
Miksi rokotamme? Miksi kansallinen
rokotusohjelma?
• Kun tautia ei esiinny ympärillä ja taudille
alttiiden määrä on vähäinen, taudinaiheuttajan
leviämisen mahdollisuus pienenee
• Rokotetut suojaavat epäsuorasti niitä,
– joille rokotusta ei ole voitu antaa esimerkiksi iän tai
vasta-aiheen takia
– jotka ovat esimerkiksi perustaudin tai sen hoidon takia
erityisen alttiita sairastumaan
• Myös rokotetun oma suoja paranee tämän ns.
laumasuojan vaikutuksesta
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 5
Miksi kansallinen rokotusohjelma, mitä
rokottamalla on saatu aikaan?
• Suomen kansallisen rokotusohjelman
erinomaisen toteuttamisen ansiosta monet
infektiot ja tarttuvat taudit sekä niihin liittyneet
jälkitaudit, vammautumiset ja
kuolemantapaukset ovat hävinneet maastamme
kokonaan tai lähes kokonaan
• Rokotukset säästävät terveydenhuollon resursseja
• Tautitaakan väheneminen saa aikaan suuret säästöt
varovaisestikin arvioiden > 100 000 000 e
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 6
Joitakin keskeisiä
saavutuksia…
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 7
Kurkkumätä eli difteria
On bakteerin aiheuttamaa
yleisvaarallinen, vakava
tartuntatauti
Tartunta edellyttää läheistä
kontaktia kurkkumätäpotilaan
tai bakteerin kantajan kanssa
Leviää nenäliman, syljen tai
haavaeritteiden välityksellä
Alussa nielutulehdus (tai
ihoinfektio) → bakteerin
tuottaman myrkyn aiheuttamat
oireet 1-2 viikon päästä
paikallisoireista
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 8
Raju nielutulehdus ja
kaulaturvotus hankaloittavat
hengitystä
Bakteerin tuottama toksiini
vaurioittaa elimistöä (sydän,
hermosto), länsimaissa 5–10 %
kurkkumätäpotilaista menehtyy
Kuva: http://phil.cdc.gov/phil/home.asp
Miten kurkkumätää on torjuttu ja miten sitä
torjutaan?
• Kurkkumätää esiintyi 1940-luvulla yleisesti lapsilla koko
Euroopassa
• Rrokottamattomista sairastuneista 10 % sai komplikaatioita,
joihin kolmannes heistä kuoli
• Kattavat rokotukset hävittivät kurkkumädän
teollistuneista maista 1960-luvulla
• Suomessa laajamittaiset rokotukset yksittäisellä
kurkkumätärokotteella (D) käynnistyivät 1940-luvulla, armeijassa
rokotuksia jatkettiin 1970-luvulle
• Lapsille perusrokotteeksi DTwP 1957
• 1989 dT-rokote rokotusohjelmaan 11-13 v ja aikuisille + armeijaan
• 2005 lasten rokotusohjelmaan viitosrokote (DTaP-IPV-Hib) ja
nelosrokote (DTaP-IPV). Nykyään dtap-rokote 14-15 v
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 9
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 10
Kurkkumätä hävitettiin kattavilla rokotuksilla
Kattavasti toteutetut
rokotukset hävittivät
kotoperäisen eli
endeemisen kurkkumädän
Suomesta 1960-lukuun
mennessä
Kurkkumätä yleistyi 1990-luvun
alussa Pohjois- ja Keski-Aasian
maissa (Ukraina, Venäjä…) leviten
kymmenien tuhansien tapauksien
epidemiaksi
• Heijastui myös Suomeen
• 14 kurkkumätätapausta,1993-
2001, valtaosin tartunnat
Venäjältä
• Kaksi sairastuneista kuoli
Kurkkumätätapausten esiintyminen Suomessa 1917–2012
Lähde: Valtakunnallinen tartuntatautirekisteri
http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit
• Vuoden 2001 jälkeen Suomessa on
todettu yksi kurkkumätätapaus ja yksi
ihodifteria
• Tartuntojen alkuperä ulkomailta,
sairastuneet ulkomaalaissyntyisiä
Rokotukset ovat edelleen keskeinen osa
kurkkumädän torjuntaa
• Rokottamalla aikaansaadut vasta-aineet neutraloivat
bakteerin tuottamaa myrkkyä
• Rokotus estää vakavat tautimuodot, mutta ei kokonaan
estä nielukantajuutta
• Rokotettukin voi kantaa kurkkumätäbakteeria endeemiseltä
alueelta tullessaan
• Sairastettu kurkkumätäkään ei estä uutta tartuntaa,
nielukantajuutta
• Perussarja + tehosteita tarvitaan edelleen
• Suojan voimassaolo tarkistetaan matkalle lähtijältä ja
tarvittaessa täydennetään perussarja tai annetaan dT-tehoste
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 11
Jäykkäkouristus eli tetanus
• Jäykkäkouristus on yleisesti maaperästä löytyvän
bakteerin tuottaman myrkyn eli toksiinin aiheuttama
vakava etenevä yleissairaus
– Kivuliaat lihaskouristukset alkavat päivien tai viikkojen kuluttua
tartunnasta. Halvausoireet seuraavat kouristuksia
• Hoitamattomana tauti johtaa kuolemaan ja tehohoidossakin
kuolleisuus on suurta: 15 % - jopa kolmasosa menehtyy
• Suojautumisessa oman henkilökohtaisen rokotussuojan
ylläpito on tärkeätä ”aina ja kaikkialla”:
– perussarja ja tehosteet
• Rokottamalla aikaansaadut vasta-aineet neutraloivat
bakteerin tuottamaa myrkkyä
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 12
Miten jäykkäkouristusta on torjuttu ja miten
sitä torjutaan?
• Perusrokotukset neuvolassa lapsille vuodesta 1957 lähtien:
DTwP → nykyiset yhdistelmärokotteet lapsille ja nuorille,
armeijassa miehille 1960-luvulta lähtien ( T), dT-rokote
käytössä vuodesta 1989 lähtien
• Haavojen, ihorikkoumien ja eläinten aiheuttamien
haavojen sekä puremahaavojen huolellinen
puhdistaminen on tärkeää
• Annetaan dT-tehosteannos tai täydennetään perussarja
– jos on saanut ns. likaisen haavan tai eläimen pureman ja jos
edellisestä rokotuksesta on kulunut yli viisi vuotta
– jos on puhdas haava ja edellisestä rokotuksesta on yli 10 vuotta
• Ns. likaisen haavan yhteydessä arvioidaan myös antitetanus
immunoglobuliinin tarve
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 13
Jäykkäkouristus on hyvin harvinainen
Suomessa - Maailmalla tappaa edelleen
Välillä ei ollut ilmoitettava tauti,
joten tarkkoja tilastoja ei ole ollut
– Vuosittain yksi tai ei yhtään
tapausta: esimerkiksi
iäkkäämmillä, joiden
vastustuskyky on heikentynyt
ja/tai rokotussuoja on
vanhentunut
Uuden tartuntalain myötä
seuranta taas helpottuu
Keskeistä on muistaa tarkistaa
rokotussuoja haavan tai
ihorikon saaneelta,
ikäihmiseltä, matkalle
lähtijältä...
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 14
http://phil.cdc.gov/phil/home.asp
Vastasyntyneen jäykkäkouristusta
ei tavata Suomessa lainkaan
• Synnyttäjien ja
vastasyntyneiden hygieniaolot
Polio
Poliovirus on erittäin tarttuva.
Hengitysteiden kautta tai
saastuneen ruoan ja juoman
välityksellä, lisääntyy suolistossa
Yli 90 %:lla oireeton, osalla
yleisoireita
Keskushermostossa virus
vaurioittaa lihasten toiminnasta
vastaavia osia, < 1 %:lle ilmaantuu
nopeasti kehittyviä halvausoireita
Hengityskeskuksen vaurioituminen
tai lihasheikkous voi aiheuttaa
hengitysvaikeuksia
Puolet toipuu oireettomaksi tai
lähes oireettomaksi. 60-90 %:lle
myöhäispolio-oireyhtymä
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 15
Kuva: http://phil.cdc.gov/phil/home.asp
Polio
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 16
Rautakeuhkot
poliopotilaan hoitoon
Rautakeuhko-osasto,
California 1953 Kuva: http://phil.cdc.gov/phil/home.asp
Yleisvaarallinen ilmoitettava tartuntatauti
Polio hävitettiin Suomesta kattavien
rokotusten avulla
Polio hävitettiin
maastamme jo 1960-
luvulla
1980-luvun puolivälin pieni
10 tapauksen
polioepidemia
OPV-rokotus (sokeripala)
kattoi n. 95 % väestöstä
Käytössä ollut IPV-rokote
vaihdettiin tehokkaampaan
Sen jälkeen Suomessa ei
ole todettu halvausoireisia
poliotapauksia
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 17
Poliotapausten esiintyminen Suomessa 1917–2012
Lähde: Valtakunnallinen tartuntatautirekisteri
Viimeisin tapaus Suomessa oli 1985
http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit
Rokotukset ovat edelleen keskeinen osa polion
torjuntaa
• Rokote estää tehokkaasti halvausoireisen taudin, mutta
ei täysin suojaa tartunnalta
– Poliovirus voi kiertää väestössä pitkään, ennen kuin
rokottamattoman halvausoireinen tapaus tuo sen esille
• Perusrokotussarja on edelleen tärkeä kaikille niin kauan
kuin poliota esiintyy jossain päin maailmaa
• Tällä hetkellä voimassa WHO:n erityissuositus:
– Poliorokotetehoste, jos henkilö matkustaa tai tulee maasta, jossa
riski sairastua polioon on suuri (> 4 vkon oleskelu) ja jos hänen
edellisestä poliorokotuksestaan on kulunut yli 12 kuukautta
– Maat on lueteltu Matkailijan terveysoppaassa
– Korkean riskin maista tulevien rokottamiseen liittyvä ohjeistus on
luettavissa THL:n Rokottaminen-sivustolta
– http://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/poliorokote
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 18
Vakavat Hib-taudit: Miten niitä on torjuttu ja
miten niitä torjutaan?
• Vakavat, invasiiviset hemofilustaudit kuten
– aivokalvontulehdus (meningiitti),
– kurkunkannen alueen äkäinen tulehdus (epiglottiitti)
– kehon yleistynyt tulehdus (sepsis)
olivat vielä 1980-luvun alussa yleisiä erityisesti alle
viisivuotiailla pikkulapsilla
• Kattava Hib-rokotetutkimus edelsi rokotteen ottamista
pikkulasten rokotusohjelmaan 1993.
• Nykyään lapsia suojataan viitosrokotteella ja vain tietyissä
erityistilanteissa käytetään erillistä Hib-rokotetta.
• Rokottamalla ei pelkästään estetä vakavia tauteja, vaan
rokotuksilla voidaan myös vähentää Haemophilus influenzae
tyyppi b bakteerin nielukantajuutta
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 19
Vakavat Hib-taudit saatiin kuriin rokottamalla
Kattavilla rokotuksilla
nämä vakavat taudit on
saatu häviämään
Suomesta miltei kokonaan
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 20
Haemophilus influenzae tyyppi b -bakteerin aiheuttamien
infektioiden esiintyvyys Suomessa 0–15-vuotiailla lapsilla
1977–2012
Lähde: H. Peltola, A. Takala, J. Eskola ja Valtakunnallinen
tartuntatautirekisteri
Hib-sepsis
Kuva: http://phil.cdc.gov/phil/home.asp
Rokottamisessa ei voi herpaantua
• Maailmalta nämä taudit eivät ole hävinneet
• Tietynikäinen aikuisväestö ei ole Suomessa kuulunut Hib-
rokotusten piiriin
• Myös aikuinen voi toimia kantajana tai sairastua
• Ne, joilla suoja on vajaa joko iän tai perussairauden tai sen
hoidon takia (pernanpoistopotilaat, immuunipuutteiset) ja
rokottamattomat ovat vaarassa
• Syksyllä 2013 lähes hengen vienyt epiglottiitti noin kahden
vuoden ikäisellä rokottamattomalla lapsella
– Infektiotaudeissa alkuoireet, voivat hämätä
– Tarkista rokotusstatus ja kirjaa se ylös
– Kysy aina onko rokotusohjelman mukaiset rokotukset annettu / onko
rokotuksissa puutteita?
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 21
Merkittävät puutteet rokotussuojassa
→ riski hengenvaarallisen taudin liian
myöhäiseen diagnosointiin on olemassa
• Vanhemmille tulee antaa ohjeita:
– Jos puutteellisen suojan omaavalle lapselle ilmaantuu sellaisia
infektio-oireita, että täytyy ottaa kontakti terveydenhuoltoon tai
viedä lapsi esim. päivystykseen, vanhempien on aina kerrottava
esim. ensihoitajalle, hoitajalle tai lääkärille, mitä rokotussuojassa
on puutteita
– Vanhempien tulisi tuntea niiden rokotuksilla ehkäistävien tautien
oireet, joiden suhteen lapsella ei ole suoja kunnossa
– Heidän tulee tietää, miten tulee toimia, jos herää epäily
sairastumisesta
• Merkittävät puutteet rokotussuojassa tulisi merkitä
sähköisen potilaskertomuksen kriittisiin tietoihin
– Tämä tieto pitää muistaa sitten päivittää, jos lapsen rokotussuojaa
täydennetään
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 22
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 23
Kuvat: http://phil.cdc.gov/phil/home.asp
Tuhkarokko, vihurirokko
ja sikotauti eivät ole
pelkkiä harmittomia
lastentauteja
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 24
Vihurirokko
• Viruksen aiheuttama, pisaratartuntana leviävä ”rokkotauti”
• Itämisaika 14-21 vrk
• Oireet ovat lievän flunssan kaltaisia: kuume, limakalvojen
ärsytysoireet, imusolmukkeiden suureneminen ja nopeasti
häviävä ihottuma
• Vihurirokon jälkitauteja ovat mm. ITP (verihiutaleiden
lasku), niveltulehdus ja aivotulehdus
• Vihurirokkoa vastaan rokotetaan erityisesti siksi, että
saataisiin ehkäistyä raskaudenaikainen vihurirokko
– Vihurirokko aiheuttaa sikiövaurioita erityisesti raskauden
ensikolmanneksen aikana sairastettuna
– Synnynnäinen vihurirokko-oireyhtymä: vaikea kehitysvammaisuus,
kuulovaurio, sydänvika, näkövammaisuus
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 25
Sikotauti
• Herkästi hengitysteiden kautta pisaratartuntana, viruksen
aiheuttama sylkirauhastulehdus
• Itämisaika 14-21 vrk
• Oireet: molemminpuolinen poskiturvotus, kuume, päänsärky,
ärtyneisyys, lihaskivut
• Jälkitauteja ovat
– aivokalvontulehdus jopa joka kolmannelle
– aivotulehdus
– Joko toispuoleinen tai molemminpuolinen kivestulehdus.
Murrosiän ohittaneilla suurempi riski kivestulehdukseen, jopa 30-
40 %:lle sairastuneista
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 26
Tuhkarokko
• Erittäin herkästi tarttuva virusinfektio: kosketus- ja
pisaratartuntana ja ilmateitse
• Itämisaika yleensä 9-11 vrk, voi vaihdella 7-21 vrk.
• Hengitystieoireet, kuume, silmien punoitus, ihottuma
• Siihen liittyy sekä lievempiä että vakavia jälkitauteja:
– Välikorvantulehdus 5-15 %:lla
– Keuhkoputkentulehdus tai keuhkokuume
– Aivotulehduksia noin 1 tapaus 1000-2000 sairastunutta kohden:
varsin suuri kuolleisuus, osalle jää pysyviä vaurioita
– SSPE = subakuutti sklerosoiva panenkefaliitti: harvinainen, vakava
myöhäiskomplikaatio, useiden vuosien viiveellä johtaa
vammautumisen kautta kuolemaan.
• Tuhkarokko on tavallinen pikkulasten kuoleman aiheuttaja
kehitysmaissa
• Myös kehittyneissä maissa epidemioiden yhteydessä
raportoidaan kuolemia
Kuva: CDC:n kuvapankki
https://phil.cdc.gov/phil/home.asp
Miten MPR-tauteja on torjuttu?
• Yksittäisistä rokotteista MPR-rokotuksiin:
– Erillistä vihurirokkorokotetta 11-13 v tytöille ja synnyttäneille
vihurirokkoseronegatiivisille naisille 1975-1987
– MPR-rokote vihurirokkoseronegatiivisille synnyttäneille naisille
1988-1993
– Asevelvollisia rokotettiin Suomessa inaktivoituja sikotautiviruksia
sisältävällä rokotteella 1960-1985 ja MPR-rokotteella 1986-2000
– Yksittäistä tuhkarokkorokotetta käytettiin neuvoloissa
yksivuotiaille 1975-1981
• MPR-rokote rokotusohjelmassa 1982 lähtien
– Pikkulapsille kahden MPR-annoksen ohjelma alusta alkaen
– Myös catch up rokotuksia koululaisille
– Sairaanhoito-oppilaitoksissa, jos immuniteetti MPR-taudeille
puuttui
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 27
MPR-taudit ja niihin liittyneet jälkitaudit
hävitettiin Suomesta
• Ensimmäisenä maana maailmassa Suomesta hävitettiin
1990-luvulla ns. kotoperäiset tartunnat eli endeemisenä
esiintyneet tuhkarokko, vihurirokko ja sikotauti
• Samalla hävitettiin näihin tauteihin liittyneet:
– hengitysteiden tulehdukset: korvatulehdukset, keuhkokuumeet
– kuumekouristukset ja kouristukset,
– aivokalvontulehdukset ja aivotulehdukset
– kuolemantapaukset
– SSPE:t, joita ennen rokotuksia n.1 (-2) tapausta / vuosi
Suomessakin
– vastasyntyneiden synnynnäinen vihurirokko-oireyhtymä
– sikotautiin liittyneet kivestulehdukset
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 28
MPR-tauteja on torjuttava edelleen
• Iso osa väestöstä on suojassa MPR-taudeilta, sillä he ovat
sairastaneet ne lapsena ennen laajamittaisia rokotuksia
• 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa syntyneillä
rokotussuoja voi olla vajaa ja voi olla, että he eivät ole
sairastaneet näitä tauteja
• Lapsille 12 kk (-18kk) iässä ja 6 v, MPR-rokote on maksuton
kaikille
• Jos ei ole kahden rokoteannoksen antamaa suojaa, eikä
ole sairastanut tauteja, rokotussuoja täydennetään
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 29
MPR-taudit on pystytty Suomessa pitämään
kurissa
• Lasten valtakunnallinen MPR-rokotuskattavuus on ollut
erittäin korkea, mutta kattavuudessa on alueellisia eroja
• MPR-tautien tilanne on Suomessa pysynyt edelleen melko
rauhallisena
• 2000-luvulla ollut vain satunnaisia ulkomailta tuotuja MPR-
tautitapauksia: yleensä noin 0-5 tapausta / vuosi
– Esim. vain kaksi synnynnäistä vihurirokko-oireyhtymää
ulkomaalaissyntyisillä äideillä, joiden raskaudenaikainen tartunta
peräisin muualta kuin Suomesta
– Tuhkarokkotapaukset ovat jääneet yksittäisiksi sairastumisiksi tai
lyhyehköiksi tartuntaketjuiksi
• Tehokkaat selvitys- ja tarvittavat torjuntatoimet
käynnistetään yhdestäkin epäillystä tapauksesta
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 30
Varmistetut tuhkarokkotapaukset Suomessa 2000–luvulla
• 2011: laajoja epidemioita Euroopassa, suurin Ranskassa, Suomessa 27 tapausta
– Pieniä tartuntaketjuja, jossa mukana ei-rokotusikään ehtineitä lapsia
– Muutettiin MPR-rokotuksen 1. annos 12 kk iässä
• 2017: laajoja epidemioita, tuhansia tautitapauksia useassa Euroopan maassa
– Suomeen kantautui Italiasta: tartuntaketju Itä-Suomessa, matkailun mukana Pirkanmaalle
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 31
MPR-tauteja on torjuttava edelleen
• Eteenkin turismi mahdollistaa taudinaiheuttajien nopean
siirtymisen paikasta toimeen
• Torjuntatoimissa ei voi herpaantua, torjuminen on
kaikkien yhteinen asia, rokotuskattavuudesta tulee
huolehtia
• Pienet paikalliset epidemiat ovat mahdollisia sellaisilla
alueilla, joissa MPR-rokotuskattavuus ei ole ollut riittävän
hyvä
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 32
Rotavirusinfektio
• Sairastuneen ulosteessa on jopa 100 miljardia virusta
yhdessä ulostegrammassa, tarttuu herkästi. Viruksia erittyy
ulosteeseen jopa viikon ajan vielä oireiden loppumisesta
• Ennen kansallisen rokotusohjelman rokotuksia erittäin
herkästi tarttuvat rotavirukset aiheuttivat Suomessa
kevättalven ja kevääseen painottuvia ripuliepidemioita
• Lähes kaikki lapset sairastivat joko sairaalahoitoon johtaneen
voimakasoireisen ripulitaudin tai lievemmän virustaudin
yleensä kolmanteen ja viimeistään viidenteen ikävuoteen
mennessä
• Rotavirusinfektiot aiheuttivat vuosittain suuren tautitaakan;
tuhansia sairaalahoitoja ja tk-käyntejä sekä vanhempien
poissaoloja töistä
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 33
Rotavirusrokote otettiin kansalliseen
rokotusohjelmaan 2009 – Mitä on saavutettu?
• Alle yksivuotiaiden vuodeosastohoitoa vaatineet ”mitkä
tahansa akuutit ripulitaudit ” vähenivät puoleen jo
ensimmäisenä rotaviruskautena
• Sairaalahoitoiset rotavirustautitapaukset vähenivät 80 %
rokotuksen implementoinnin jälkeisenä vuotena verrattuna
ohjelmaan ottoa edeltävään tilanteeseen
• Myös rotavirusripulin takia tehdyt poliklinikkakäynnit
vähenivät 80 %
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 34
Rotavirusrokote otettiin kansalliseen
rokotusohjelmaan 2009 – Mitä on saavutettu?
• Rotavirusrokotteen tehoa ja turvallisuutta seurataan edelleen
rekisteritutkimuksien avulla
• Rotavirusrokotusten ansiosta alle 5-vuotiaiden lasten
– vuodeosastohoitoa vaativista rotavirustapauksista on hävinnyt yli
93 %
– kaikista vuodeosastohoitoa vaativista akuuteista ripulitaudeista on
hävinnyt 70 %
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 35
Pneumokokkitautitaakka ennen rokotuksia
• Pneumokokkibakteerit ovat olleet merkittäviä vakavien
infektioiden aiheuttajia. Ennen rokotteen ottamista
pikkulasten ohjelmaa vuosittain:
– noin 50 aivokalvotulehdusta ja noin 700 verenmyrkytystä, näistä
noin 100 alle 5 v lapsilla
• Iso tautitaakka ”piilossa”, kaikkia vakavia sairaalahoitoon
johtaneita ei saada diagnosoitua laboratorionäyttein
• Pneumokokit aiheuttavat myös keuhkokuumeita, poskiontelo-
ja välikorvantulehduksia
– yli 10 000 keuhkokuumetta, joista 2500 alle 5-vuotiailla lapsilla
– 30 000 pikkulasten välikorvatulehdusta
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 36
PCV-rokote otettiin pikkulasten ohjelmaan
2010– Mitä on saavutettu?
• Pneumokokkirokotusohjelman piiriin kuuluvat kaikki
kesäkuussa 2010 ja sen jälkeen syntyneet lapset
– Rokotuskattavuus on kasvanut: nykyään rokotussarja aloitetaan
jo noin 95 %:lle lapsista
– Pneumokokkirokotusten tehoa ja turvallisuutta seurataan
rekisteritutkimusten avulla
– PCV-rokote on erittäin tehokas nimenomaan vakavia infektioita
vastaan
• Pienten lasten vakavat pneumokokkitaudit ovat
vähentyneet merkittävästi
– Heillä oli vuoden 2016 loppuun mennessä 79 % vähemmän
vakavia pneumokokkitauteja kuin samanikäisillä lapsilla ennen
rokotusohjelman aloittamista
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 37
PCV-rokote otettiin pikkulasten ohjelmaan –
Mitä on saavutettu?
• Rokote estää vakavien tautien lisäksi myös nielukantajuutta
• Tartuntojen väheneminen pienentää myös rokottamattoman
väestön pneumokokkitautien määrää = Laumasuoja
• Pneumokokkibakteereita tunnetaan yli 90 eri serotyyppiä
• Lasten rokotusohjelmaan kuuluva pneumokokkirokote suojaa
10 yleistä serotyyppiä vastaan
• Näiden pneumokokkityyppien aiheuttamat vakavat taudit
ovat vähentyneet myös rokottamattomassa väestössä
kaikissa ikäryhmissä
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 38
Pneumokokkirokotukset ja laumasuoja
• Kun rokotukset aloitettiin, niin rokote vähensi vakavaa
pneumokokkitautia 50 % rokottamattomissa 2–5 -vuotiaissa
lapsissa rokotusohjelman aikana verrattuna samanikäisiin
lapsiin ennen rokotusohjelman aloittamista
• Aikuisilla nämä taudit ovat vähentyneet 48-56 prosenttia
Rokottamattomat lapset eivät ole suojassa
• Noin viisi prosenttia pneumokokkirokotusohjelman piiriin
kuuluvista lapsista on rokottamattomia.
• Huolimatta pneumokokkirokotuksilla aikaan saadusta
laumasuojasta rokottamattomilla lapsilla esiintyy edelleen
rokotteen sisältämien pneumokokkityyppien aiheuttamia
vakavia pneumokokkitauteja
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 39
Korvautumis-ilmiö ja muut tekijät vaikuttavat
pneumokokkitautien esiintymiseen
• Rokotteen väestölle antamaan suojaan vaikuttaa myös rokotteen
sisältämien serotyyppien korvautuminen muilla serotyypeillä
• Suomessa rokoteserotyyppien ilmaantuvuuden lasku
lapsilla on huomattavasti suurempi kuin rokotteeseen
kuulumattomissa serotyypeissä havaittu nousu
• Aikuisilla korvautuminen on ollut voimakkaampaa, etenkin >65 v
– Väestön vanheneminen sekä mahdolliset muutokset diagnostiikassa
ja pneumokokkitaudin riskitekijöiden yleisyydessä voivat myös
vaikuttaa ilmaantuvuuden lisääntymiseen
– Lisäksi voimakas influenssakausi (kuten 2015/2016) ja varhain
alkanut influenssakausi (kuten 2016/2017) ovat voineet lisätä
pneumokokkitaudin ilmaantuvuutta, sillä influenssan tiedetään
altistavan pneumokokkitaudeille
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 40
Globaali näkökulma rokotuksiin
• 1980 elintärkeät rokotteet sai vain n. 20 % maailman lapsista,
2012 jo 83 % lapsista
• Äidin ja vastasyntyneiden jäykkäkouristuskuolemat ovat
vähentyneet 93 %:lla 1980-luvun lopun lukuihin verrattuna
• Poliotapausten määrä on laskenut yli 99 %:lla 1990-luvun
lopusta
• Vuosien 2000 ja 2015 välillä lasten tuhkarokkokuolemat
vähentyivät 80 %:lla – rokotuksilla pelastettiin yli 20 miljoonaa
henkeä
• Joka vuosi 2–3 miljoonaa lasta pelastetaan
rokotusten avulla: Kurkkumätä, jäykkäkouristus,
hinkuyskä ja tuhkarokko
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 41
Globaali näkökulma rokotuksiin
• Vieläkin noin joka kymmenes lapsi jää ilman
rokotusten antamaa suojaa (v. 2016)
• 1,5 miljoonaa lasta kuolee tauteihin, joita vastaan on
olemassa rokote
• Jokainen meistä voi kantaa kortensa kekoon
maailman lasten rokottamisen puolesta
Vesi, ruoka, rokotukset ja
koulutus!
30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 42
© UNICEF/NYHQ2001-0636/
Shehzad Noorani
© UNICEF/NYHQ2011-2454/Sokol
1 de 42

Recomendados

Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017 por
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017THL
8.8K visualizações32 slides
Miten rokottaminen suojaa yksilöä por
Miten rokottaminen suojaa yksilöäMiten rokottaminen suojaa yksilöä
Miten rokottaminen suojaa yksilöäTHL
19.7K visualizações52 slides
Tuhkarokon ennatysvuosi por
Tuhkarokon ennatysvuosiTuhkarokon ennatysvuosi
Tuhkarokon ennatysvuosiTHL
3.1K visualizações16 slides
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan por
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanMilta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanTHL
3.3K visualizações46 slides
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöä por
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöäMiten rokotuskattavuus suojaa väestöä
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöäTHL
7.9K visualizações30 slides
Aseptiikka rokotustoiminnassa por
Aseptiikka rokotustoiminnassaAseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassaTHL
3.7K visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok... por
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...THL
14.8K visualizações14 slides
Tetanus eli jaykkakouristus tautina por
Tetanus eli jaykkakouristus tautinaTetanus eli jaykkakouristus tautina
Tetanus eli jaykkakouristus tautinaTHL
2.5K visualizações6 slides
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa por
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossaOhjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossaTHL
3.5K visualizações9 slides
Rokotukset ovat lapsen oikeus por
Rokotukset ovat lapsen oikeusRokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeusTHL
1.9K visualizações31 slides
Miten kirjaan rokotukset oikein por
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikeinTHL
3.4K visualizações12 slides
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset uusi suositus por
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset  uusi suositusAikuisten jaykkakouristusrokotukset  uusi suositus
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset uusi suositusTHL
4.1K visualizações10 slides

Mais procurados(20)

Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok... por THL
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
THL14.8K visualizações
Tetanus eli jaykkakouristus tautina por THL
Tetanus eli jaykkakouristus tautinaTetanus eli jaykkakouristus tautina
Tetanus eli jaykkakouristus tautina
THL2.5K visualizações
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa por THL
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossaOhjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
THL3.5K visualizações
Rokotukset ovat lapsen oikeus por THL
Rokotukset ovat lapsen oikeusRokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeus
THL1.9K visualizações
Miten kirjaan rokotukset oikein por THL
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikein
THL3.4K visualizações
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset uusi suositus por THL
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset  uusi suositusAikuisten jaykkakouristusrokotukset  uusi suositus
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset uusi suositus
THL4.1K visualizações
Vesirokko rokotetulla por THL
Vesirokko rokotetullaVesirokko rokotetulla
Vesirokko rokotetulla
THL4.1K visualizações
Kuinka käsittelet rokotteita oikein por THL
Kuinka käsittelet rokotteita oikeinKuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikein
THL6.2K visualizações
Jaykkakouristussuoja voimassa matkallakin por THL
Jaykkakouristussuoja voimassa matkallakinJaykkakouristussuoja voimassa matkallakin
Jaykkakouristussuoja voimassa matkallakin
THL748 visualizações
Mitä rokottajan tulee osata? por THL
Mitä rokottajan tulee osata?Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?
THL1.4K visualizações
Rokotusten haittavaikutukset por THL
Rokotusten haittavaikutuksetRokotusten haittavaikutukset
Rokotusten haittavaikutukset
THL6.9K visualizações
Ekgnperusteet1 por Kari Ylitalo
Ekgnperusteet1Ekgnperusteet1
Ekgnperusteet1
Kari Ylitalo56.5K visualizações
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiin por THL
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiinKaytannon ohjeita pulmatilanteisiin
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiin
THL3K visualizações
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018 por THL
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
THL1.4K visualizações
Neurologisia tauteja sairastavien rokottaminen por THL
Neurologisia tauteja sairastavien rokottaminenNeurologisia tauteja sairastavien rokottaminen
Neurologisia tauteja sairastavien rokottaminen
THL2K visualizações
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä por THL
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteelläKuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä
THL3.9K visualizações
Tbe riski eri osissa maatamme ja rokotussuositukset por THL
Tbe riski eri osissa maatamme ja rokotussuosituksetTbe riski eri osissa maatamme ja rokotussuositukset
Tbe riski eri osissa maatamme ja rokotussuositukset
THL722 visualizações
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen por THL
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenEväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
THL3.9K visualizações
Kansallisen rokotusohjelman meningokokkirokotukset por THL
Kansallisen rokotusohjelman meningokokkirokotuksetKansallisen rokotusohjelman meningokokkirokotukset
Kansallisen rokotusohjelman meningokokkirokotukset
THL490 visualizações
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen por THL
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminenAllergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
Allergiset reaktiot rokotteista ja allergisten rokottaminen
THL2.4K visualizações

Similar a Mitä rokottamalla on saatu aikaan

Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti... por
Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti...Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti...
Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti...THL
302 visualizações44 slides
Uusi tartuntatautilaki ja sairaanhoitajan työ - kysymyksiä ja vastauksia por
Uusi tartuntatautilaki ja sairaanhoitajan työ - kysymyksiä ja vastauksiaUusi tartuntatautilaki ja sairaanhoitajan työ - kysymyksiä ja vastauksia
Uusi tartuntatautilaki ja sairaanhoitajan työ - kysymyksiä ja vastauksiaTHL
355 visualizações10 slides
Immuunipuutteisten rokottaminen por
Immuunipuutteisten rokottaminenImmuunipuutteisten rokottaminen
Immuunipuutteisten rokottaminenTHL
1.4K visualizações13 slides
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset por
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset THL
911 visualizações16 slides
Ajankohtaista influenssarokotuksista por
Ajankohtaista influenssarokotuksistaAjankohtaista influenssarokotuksista
Ajankohtaista influenssarokotuksistaTHL
1.8K visualizações63 slides
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino por
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leinoTerveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leinoTHL
945 visualizações33 slides

Similar a Mitä rokottamalla on saatu aikaan (20)

Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti... por THL
Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti...Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti...
Uuusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa poti...
THL302 visualizações
Uusi tartuntatautilaki ja sairaanhoitajan työ - kysymyksiä ja vastauksia por THL
Uusi tartuntatautilaki ja sairaanhoitajan työ - kysymyksiä ja vastauksiaUusi tartuntatautilaki ja sairaanhoitajan työ - kysymyksiä ja vastauksia
Uusi tartuntatautilaki ja sairaanhoitajan työ - kysymyksiä ja vastauksia
THL355 visualizações
Immuunipuutteisten rokottaminen por THL
Immuunipuutteisten rokottaminenImmuunipuutteisten rokottaminen
Immuunipuutteisten rokottaminen
THL1.4K visualizações
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset por THL
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
THL911 visualizações
Ajankohtaista influenssarokotuksista por THL
Ajankohtaista influenssarokotuksistaAjankohtaista influenssarokotuksista
Ajankohtaista influenssarokotuksista
THL1.8K visualizações
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino por THL
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leinoTerveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
THL945 visualizações
Jäykkäkouristussuoja voimassa myös COVID-19 pandemian aikana por THL
Jäykkäkouristussuoja voimassa myös COVID-19 pandemian aikanaJäykkäkouristussuoja voimassa myös COVID-19 pandemian aikana
Jäykkäkouristussuoja voimassa myös COVID-19 pandemian aikana
THL303 visualizações
Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset por THL
Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotuksetUkrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset
Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset
THL734 visualizações
Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kaudella 2020-2021 por THL
Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kaudella 2020-2021Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kaudella 2020-2021
Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen kaudella 2020-2021
THL1.3K visualizações
Tartuntatautilain 48 pykälä ja terveydenhoitajan työ por THL
Tartuntatautilain 48 pykälä ja terveydenhoitajan työTartuntatautilain 48 pykälä ja terveydenhoitajan työ
Tartuntatautilain 48 pykälä ja terveydenhoitajan työ
THL992 visualizações
Kansallisen rokotusohjelman hepatiitti B -rokotusten uudet kohderyhmät por THL
Kansallisen rokotusohjelman hepatiitti B -rokotusten uudet kohderyhmätKansallisen rokotusohjelman hepatiitti B -rokotusten uudet kohderyhmät
Kansallisen rokotusohjelman hepatiitti B -rokotusten uudet kohderyhmät
THL2.3K visualizações
Vakavalle influenssalle alttiiden lähipiirin influenssarokotukset por THL
Vakavalle influenssalle alttiiden lähipiirin influenssarokotuksetVakavalle influenssalle alttiiden lähipiirin influenssarokotukset
Vakavalle influenssalle alttiiden lähipiirin influenssarokotukset
THL881 visualizações
Leino: Mitä pitää tietää HPV-rokotuksista? por Kouluterveyskysely
Leino: Mitä pitää tietää HPV-rokotuksista?Leino: Mitä pitää tietää HPV-rokotuksista?
Leino: Mitä pitää tietää HPV-rokotuksista?
Kouluterveyskysely1.1K visualizações
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta por THL
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisestaAjankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta
THL542 visualizações
Mita rotavirusrokotuksilla on saatu aikaan por THL
Mita rotavirusrokotuksilla on saatu aikaanMita rotavirusrokotuksilla on saatu aikaan
Mita rotavirusrokotuksilla on saatu aikaan
THL748 visualizações
Kertausta tbe rokotusten toteutuksesta por THL
Kertausta tbe rokotusten toteutuksestaKertausta tbe rokotusten toteutuksesta
Kertausta tbe rokotusten toteutuksesta
THL643 visualizações
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil... por THL
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
THL5.5K visualizações
Rokotustoiminnan järjestäminen ja kansallisen rokotusohjelman rokotteiden käy... por THL
Rokotustoiminnan järjestäminen ja kansallisen rokotusohjelman rokotteiden käy...Rokotustoiminnan järjestäminen ja kansallisen rokotusohjelman rokotteiden käy...
Rokotustoiminnan järjestäminen ja kansallisen rokotusohjelman rokotteiden käy...
THL709 visualizações
Hepatiitti B - epidemiologia ja tautitaakka Suomessa por THL
Hepatiitti B - epidemiologia ja tautitaakka SuomessaHepatiitti B - epidemiologia ja tautitaakka Suomessa
Hepatiitti B - epidemiologia ja tautitaakka Suomessa
THL1.4K visualizações
Miksi rokotusten turvallisuusseurantaa ja tutkimusta tarvitaan? por THL
Miksi rokotusten turvallisuusseurantaa ja tutkimusta tarvitaan?Miksi rokotusten turvallisuusseurantaa ja tutkimusta tarvitaan?
Miksi rokotusten turvallisuusseurantaa ja tutkimusta tarvitaan?
THL290 visualizações

Mais de THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 por
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 visualizações12 slides
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf por
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 visualizações6 slides
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf por
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 visualizações5 slides
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf por
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 visualizações32 slides
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf por
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 visualizações17 slides
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... por
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 visualizações15 slides

Mais de THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 por THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 visualizações
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf por THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 visualizações
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf por THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 visualizações
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf por THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 visualizações
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf por THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 visualizações
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... por THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 visualizações
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf por THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 visualizações
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf por THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 visualizações
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 por THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 visualizações
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto por THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 visualizações
Synthetic Opioid Preparedness in Europe por THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL236 visualizações
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 por THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 visualizações
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 por THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL397 visualizações
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf por THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 visualizações
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer por THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 visualizações
Förvaring av vacciner por THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL147 visualizações
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... por THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 visualizações
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu por THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL151 visualizações
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 por THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 visualizações
Tietoisku eri rokotteista por THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 visualizações

Mitä rokottamalla on saatu aikaan

 • 1. Mitä rokottamalla on saatu aikaan? Rokottamisen hyödyt Miksi rokotamme? Miksi rokotusohjelma? asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset, 2017 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 1
 • 2. Miksi rokotamme? Miksi kansallinen rokotusohjelma? • Maailmanlaajuisesti rokotukset ovat heti ravinnon ja puhtaan veden jälkeen tärkein terveyteen vaikuttava tekijä • Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä rokottaminen on yksi kustannus-vaikuttavimmista toimista, jolla voidaan tuottaa ja ylläpitää terveyttä • Laajamittaisten rokotusten hyödyt tulevat esille sekä yksilö että väestötasolla, rokottaminen on tärkeätä ei pelkästään yksilön vaan koko yhteiskunnan kannalta 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 2
 • 3. Miksi rokotamme? Miksi kansallinen rokotusohjelma? • Infektiotaudit ovat olleet pääasiallinen kuolinsyy, etenkin lapsilla myös Suomessa • Taudeilla oli ja on edelleen ”ikään katsomatta” seuraamuksia • Sairaus voi itsessään olla vakava tai siihen voi liittyä vaikeita jälkitauteja, siitä voi seurata pysyvä vammautuminen tai se voi jopa tappaa • Yksilötasolla rokottamalla vältetään turhaa tuskaa ja kärsimystä • Ihmishenki on mittaamattoman arvokas, tämä tekee myös hyvin toteutetusta rokotusohjelmasta mittaamattoman arvokkaan 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 3
 • 4. Miksi rokotamme? Miksi kansallinen rokotusohjelma? • Rokotusohjelman rahoitus valtion budjetista • Keskitetty rokotehankinta ja –jakelu antaa skaalaetua, ”saamme aikaan kansanterveyttä” hyvin edullisesti • Ovat vauvasta - vaariin saajalleen maksuttomia  Asiantuntijoiden arvioon perustuen kaikille tai tiettyjen sairauksien osalta erityisiin riskiryhmiin kuuluville tarjotaan tasapuolisesti mahdollisuutta saada rokotus  Vähennetään eriarvoisuutta verrattuna tilanteeseen, jossa rokotukset pitäisi kustantaa itse  Maksuttomuus tukee rokotuskattavuutta 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 4
 • 5. Miksi rokotamme? Miksi kansallinen rokotusohjelma? • Kun tautia ei esiinny ympärillä ja taudille alttiiden määrä on vähäinen, taudinaiheuttajan leviämisen mahdollisuus pienenee • Rokotetut suojaavat epäsuorasti niitä, – joille rokotusta ei ole voitu antaa esimerkiksi iän tai vasta-aiheen takia – jotka ovat esimerkiksi perustaudin tai sen hoidon takia erityisen alttiita sairastumaan • Myös rokotetun oma suoja paranee tämän ns. laumasuojan vaikutuksesta 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 5
 • 6. Miksi kansallinen rokotusohjelma, mitä rokottamalla on saatu aikaan? • Suomen kansallisen rokotusohjelman erinomaisen toteuttamisen ansiosta monet infektiot ja tarttuvat taudit sekä niihin liittyneet jälkitaudit, vammautumiset ja kuolemantapaukset ovat hävinneet maastamme kokonaan tai lähes kokonaan • Rokotukset säästävät terveydenhuollon resursseja • Tautitaakan väheneminen saa aikaan suuret säästöt varovaisestikin arvioiden > 100 000 000 e 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 6
 • 7. Joitakin keskeisiä saavutuksia… 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 7
 • 8. Kurkkumätä eli difteria On bakteerin aiheuttamaa yleisvaarallinen, vakava tartuntatauti Tartunta edellyttää läheistä kontaktia kurkkumätäpotilaan tai bakteerin kantajan kanssa Leviää nenäliman, syljen tai haavaeritteiden välityksellä Alussa nielutulehdus (tai ihoinfektio) → bakteerin tuottaman myrkyn aiheuttamat oireet 1-2 viikon päästä paikallisoireista 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 8 Raju nielutulehdus ja kaulaturvotus hankaloittavat hengitystä Bakteerin tuottama toksiini vaurioittaa elimistöä (sydän, hermosto), länsimaissa 5–10 % kurkkumätäpotilaista menehtyy Kuva: http://phil.cdc.gov/phil/home.asp
 • 9. Miten kurkkumätää on torjuttu ja miten sitä torjutaan? • Kurkkumätää esiintyi 1940-luvulla yleisesti lapsilla koko Euroopassa • Rrokottamattomista sairastuneista 10 % sai komplikaatioita, joihin kolmannes heistä kuoli • Kattavat rokotukset hävittivät kurkkumädän teollistuneista maista 1960-luvulla • Suomessa laajamittaiset rokotukset yksittäisellä kurkkumätärokotteella (D) käynnistyivät 1940-luvulla, armeijassa rokotuksia jatkettiin 1970-luvulle • Lapsille perusrokotteeksi DTwP 1957 • 1989 dT-rokote rokotusohjelmaan 11-13 v ja aikuisille + armeijaan • 2005 lasten rokotusohjelmaan viitosrokote (DTaP-IPV-Hib) ja nelosrokote (DTaP-IPV). Nykyään dtap-rokote 14-15 v 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 9
 • 10. 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 10 Kurkkumätä hävitettiin kattavilla rokotuksilla Kattavasti toteutetut rokotukset hävittivät kotoperäisen eli endeemisen kurkkumädän Suomesta 1960-lukuun mennessä Kurkkumätä yleistyi 1990-luvun alussa Pohjois- ja Keski-Aasian maissa (Ukraina, Venäjä…) leviten kymmenien tuhansien tapauksien epidemiaksi • Heijastui myös Suomeen • 14 kurkkumätätapausta,1993- 2001, valtaosin tartunnat Venäjältä • Kaksi sairastuneista kuoli Kurkkumätätapausten esiintyminen Suomessa 1917–2012 Lähde: Valtakunnallinen tartuntatautirekisteri http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit • Vuoden 2001 jälkeen Suomessa on todettu yksi kurkkumätätapaus ja yksi ihodifteria • Tartuntojen alkuperä ulkomailta, sairastuneet ulkomaalaissyntyisiä
 • 11. Rokotukset ovat edelleen keskeinen osa kurkkumädän torjuntaa • Rokottamalla aikaansaadut vasta-aineet neutraloivat bakteerin tuottamaa myrkkyä • Rokotus estää vakavat tautimuodot, mutta ei kokonaan estä nielukantajuutta • Rokotettukin voi kantaa kurkkumätäbakteeria endeemiseltä alueelta tullessaan • Sairastettu kurkkumätäkään ei estä uutta tartuntaa, nielukantajuutta • Perussarja + tehosteita tarvitaan edelleen • Suojan voimassaolo tarkistetaan matkalle lähtijältä ja tarvittaessa täydennetään perussarja tai annetaan dT-tehoste 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 11
 • 12. Jäykkäkouristus eli tetanus • Jäykkäkouristus on yleisesti maaperästä löytyvän bakteerin tuottaman myrkyn eli toksiinin aiheuttama vakava etenevä yleissairaus – Kivuliaat lihaskouristukset alkavat päivien tai viikkojen kuluttua tartunnasta. Halvausoireet seuraavat kouristuksia • Hoitamattomana tauti johtaa kuolemaan ja tehohoidossakin kuolleisuus on suurta: 15 % - jopa kolmasosa menehtyy • Suojautumisessa oman henkilökohtaisen rokotussuojan ylläpito on tärkeätä ”aina ja kaikkialla”: – perussarja ja tehosteet • Rokottamalla aikaansaadut vasta-aineet neutraloivat bakteerin tuottamaa myrkkyä 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 12
 • 13. Miten jäykkäkouristusta on torjuttu ja miten sitä torjutaan? • Perusrokotukset neuvolassa lapsille vuodesta 1957 lähtien: DTwP → nykyiset yhdistelmärokotteet lapsille ja nuorille, armeijassa miehille 1960-luvulta lähtien ( T), dT-rokote käytössä vuodesta 1989 lähtien • Haavojen, ihorikkoumien ja eläinten aiheuttamien haavojen sekä puremahaavojen huolellinen puhdistaminen on tärkeää • Annetaan dT-tehosteannos tai täydennetään perussarja – jos on saanut ns. likaisen haavan tai eläimen pureman ja jos edellisestä rokotuksesta on kulunut yli viisi vuotta – jos on puhdas haava ja edellisestä rokotuksesta on yli 10 vuotta • Ns. likaisen haavan yhteydessä arvioidaan myös antitetanus immunoglobuliinin tarve 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 13
 • 14. Jäykkäkouristus on hyvin harvinainen Suomessa - Maailmalla tappaa edelleen Välillä ei ollut ilmoitettava tauti, joten tarkkoja tilastoja ei ole ollut – Vuosittain yksi tai ei yhtään tapausta: esimerkiksi iäkkäämmillä, joiden vastustuskyky on heikentynyt ja/tai rokotussuoja on vanhentunut Uuden tartuntalain myötä seuranta taas helpottuu Keskeistä on muistaa tarkistaa rokotussuoja haavan tai ihorikon saaneelta, ikäihmiseltä, matkalle lähtijältä... 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 14 http://phil.cdc.gov/phil/home.asp Vastasyntyneen jäykkäkouristusta ei tavata Suomessa lainkaan • Synnyttäjien ja vastasyntyneiden hygieniaolot
 • 15. Polio Poliovirus on erittäin tarttuva. Hengitysteiden kautta tai saastuneen ruoan ja juoman välityksellä, lisääntyy suolistossa Yli 90 %:lla oireeton, osalla yleisoireita Keskushermostossa virus vaurioittaa lihasten toiminnasta vastaavia osia, < 1 %:lle ilmaantuu nopeasti kehittyviä halvausoireita Hengityskeskuksen vaurioituminen tai lihasheikkous voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia Puolet toipuu oireettomaksi tai lähes oireettomaksi. 60-90 %:lle myöhäispolio-oireyhtymä 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 15 Kuva: http://phil.cdc.gov/phil/home.asp
 • 16. Polio 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 16 Rautakeuhkot poliopotilaan hoitoon Rautakeuhko-osasto, California 1953 Kuva: http://phil.cdc.gov/phil/home.asp Yleisvaarallinen ilmoitettava tartuntatauti
 • 17. Polio hävitettiin Suomesta kattavien rokotusten avulla Polio hävitettiin maastamme jo 1960- luvulla 1980-luvun puolivälin pieni 10 tapauksen polioepidemia OPV-rokotus (sokeripala) kattoi n. 95 % väestöstä Käytössä ollut IPV-rokote vaihdettiin tehokkaampaan Sen jälkeen Suomessa ei ole todettu halvausoireisia poliotapauksia 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 17 Poliotapausten esiintyminen Suomessa 1917–2012 Lähde: Valtakunnallinen tartuntatautirekisteri Viimeisin tapaus Suomessa oli 1985 http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit
 • 18. Rokotukset ovat edelleen keskeinen osa polion torjuntaa • Rokote estää tehokkaasti halvausoireisen taudin, mutta ei täysin suojaa tartunnalta – Poliovirus voi kiertää väestössä pitkään, ennen kuin rokottamattoman halvausoireinen tapaus tuo sen esille • Perusrokotussarja on edelleen tärkeä kaikille niin kauan kuin poliota esiintyy jossain päin maailmaa • Tällä hetkellä voimassa WHO:n erityissuositus: – Poliorokotetehoste, jos henkilö matkustaa tai tulee maasta, jossa riski sairastua polioon on suuri (> 4 vkon oleskelu) ja jos hänen edellisestä poliorokotuksestaan on kulunut yli 12 kuukautta – Maat on lueteltu Matkailijan terveysoppaassa – Korkean riskin maista tulevien rokottamiseen liittyvä ohjeistus on luettavissa THL:n Rokottaminen-sivustolta – http://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/poliorokote 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 18
 • 19. Vakavat Hib-taudit: Miten niitä on torjuttu ja miten niitä torjutaan? • Vakavat, invasiiviset hemofilustaudit kuten – aivokalvontulehdus (meningiitti), – kurkunkannen alueen äkäinen tulehdus (epiglottiitti) – kehon yleistynyt tulehdus (sepsis) olivat vielä 1980-luvun alussa yleisiä erityisesti alle viisivuotiailla pikkulapsilla • Kattava Hib-rokotetutkimus edelsi rokotteen ottamista pikkulasten rokotusohjelmaan 1993. • Nykyään lapsia suojataan viitosrokotteella ja vain tietyissä erityistilanteissa käytetään erillistä Hib-rokotetta. • Rokottamalla ei pelkästään estetä vakavia tauteja, vaan rokotuksilla voidaan myös vähentää Haemophilus influenzae tyyppi b bakteerin nielukantajuutta 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 19
 • 20. Vakavat Hib-taudit saatiin kuriin rokottamalla Kattavilla rokotuksilla nämä vakavat taudit on saatu häviämään Suomesta miltei kokonaan 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 20 Haemophilus influenzae tyyppi b -bakteerin aiheuttamien infektioiden esiintyvyys Suomessa 0–15-vuotiailla lapsilla 1977–2012 Lähde: H. Peltola, A. Takala, J. Eskola ja Valtakunnallinen tartuntatautirekisteri Hib-sepsis Kuva: http://phil.cdc.gov/phil/home.asp
 • 21. Rokottamisessa ei voi herpaantua • Maailmalta nämä taudit eivät ole hävinneet • Tietynikäinen aikuisväestö ei ole Suomessa kuulunut Hib- rokotusten piiriin • Myös aikuinen voi toimia kantajana tai sairastua • Ne, joilla suoja on vajaa joko iän tai perussairauden tai sen hoidon takia (pernanpoistopotilaat, immuunipuutteiset) ja rokottamattomat ovat vaarassa • Syksyllä 2013 lähes hengen vienyt epiglottiitti noin kahden vuoden ikäisellä rokottamattomalla lapsella – Infektiotaudeissa alkuoireet, voivat hämätä – Tarkista rokotusstatus ja kirjaa se ylös – Kysy aina onko rokotusohjelman mukaiset rokotukset annettu / onko rokotuksissa puutteita? 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 21
 • 22. Merkittävät puutteet rokotussuojassa → riski hengenvaarallisen taudin liian myöhäiseen diagnosointiin on olemassa • Vanhemmille tulee antaa ohjeita: – Jos puutteellisen suojan omaavalle lapselle ilmaantuu sellaisia infektio-oireita, että täytyy ottaa kontakti terveydenhuoltoon tai viedä lapsi esim. päivystykseen, vanhempien on aina kerrottava esim. ensihoitajalle, hoitajalle tai lääkärille, mitä rokotussuojassa on puutteita – Vanhempien tulisi tuntea niiden rokotuksilla ehkäistävien tautien oireet, joiden suhteen lapsella ei ole suoja kunnossa – Heidän tulee tietää, miten tulee toimia, jos herää epäily sairastumisesta • Merkittävät puutteet rokotussuojassa tulisi merkitä sähköisen potilaskertomuksen kriittisiin tietoihin – Tämä tieto pitää muistaa sitten päivittää, jos lapsen rokotussuojaa täydennetään 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 22
 • 23. 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 23 Kuvat: http://phil.cdc.gov/phil/home.asp Tuhkarokko, vihurirokko ja sikotauti eivät ole pelkkiä harmittomia lastentauteja
 • 24. 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 24 Vihurirokko • Viruksen aiheuttama, pisaratartuntana leviävä ”rokkotauti” • Itämisaika 14-21 vrk • Oireet ovat lievän flunssan kaltaisia: kuume, limakalvojen ärsytysoireet, imusolmukkeiden suureneminen ja nopeasti häviävä ihottuma • Vihurirokon jälkitauteja ovat mm. ITP (verihiutaleiden lasku), niveltulehdus ja aivotulehdus • Vihurirokkoa vastaan rokotetaan erityisesti siksi, että saataisiin ehkäistyä raskaudenaikainen vihurirokko – Vihurirokko aiheuttaa sikiövaurioita erityisesti raskauden ensikolmanneksen aikana sairastettuna – Synnynnäinen vihurirokko-oireyhtymä: vaikea kehitysvammaisuus, kuulovaurio, sydänvika, näkövammaisuus
 • 25. 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 25 Sikotauti • Herkästi hengitysteiden kautta pisaratartuntana, viruksen aiheuttama sylkirauhastulehdus • Itämisaika 14-21 vrk • Oireet: molemminpuolinen poskiturvotus, kuume, päänsärky, ärtyneisyys, lihaskivut • Jälkitauteja ovat – aivokalvontulehdus jopa joka kolmannelle – aivotulehdus – Joko toispuoleinen tai molemminpuolinen kivestulehdus. Murrosiän ohittaneilla suurempi riski kivestulehdukseen, jopa 30- 40 %:lle sairastuneista
 • 26. 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 26 Tuhkarokko • Erittäin herkästi tarttuva virusinfektio: kosketus- ja pisaratartuntana ja ilmateitse • Itämisaika yleensä 9-11 vrk, voi vaihdella 7-21 vrk. • Hengitystieoireet, kuume, silmien punoitus, ihottuma • Siihen liittyy sekä lievempiä että vakavia jälkitauteja: – Välikorvantulehdus 5-15 %:lla – Keuhkoputkentulehdus tai keuhkokuume – Aivotulehduksia noin 1 tapaus 1000-2000 sairastunutta kohden: varsin suuri kuolleisuus, osalle jää pysyviä vaurioita – SSPE = subakuutti sklerosoiva panenkefaliitti: harvinainen, vakava myöhäiskomplikaatio, useiden vuosien viiveellä johtaa vammautumisen kautta kuolemaan. • Tuhkarokko on tavallinen pikkulasten kuoleman aiheuttaja kehitysmaissa • Myös kehittyneissä maissa epidemioiden yhteydessä raportoidaan kuolemia Kuva: CDC:n kuvapankki https://phil.cdc.gov/phil/home.asp
 • 27. Miten MPR-tauteja on torjuttu? • Yksittäisistä rokotteista MPR-rokotuksiin: – Erillistä vihurirokkorokotetta 11-13 v tytöille ja synnyttäneille vihurirokkoseronegatiivisille naisille 1975-1987 – MPR-rokote vihurirokkoseronegatiivisille synnyttäneille naisille 1988-1993 – Asevelvollisia rokotettiin Suomessa inaktivoituja sikotautiviruksia sisältävällä rokotteella 1960-1985 ja MPR-rokotteella 1986-2000 – Yksittäistä tuhkarokkorokotetta käytettiin neuvoloissa yksivuotiaille 1975-1981 • MPR-rokote rokotusohjelmassa 1982 lähtien – Pikkulapsille kahden MPR-annoksen ohjelma alusta alkaen – Myös catch up rokotuksia koululaisille – Sairaanhoito-oppilaitoksissa, jos immuniteetti MPR-taudeille puuttui 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 27
 • 28. MPR-taudit ja niihin liittyneet jälkitaudit hävitettiin Suomesta • Ensimmäisenä maana maailmassa Suomesta hävitettiin 1990-luvulla ns. kotoperäiset tartunnat eli endeemisenä esiintyneet tuhkarokko, vihurirokko ja sikotauti • Samalla hävitettiin näihin tauteihin liittyneet: – hengitysteiden tulehdukset: korvatulehdukset, keuhkokuumeet – kuumekouristukset ja kouristukset, – aivokalvontulehdukset ja aivotulehdukset – kuolemantapaukset – SSPE:t, joita ennen rokotuksia n.1 (-2) tapausta / vuosi Suomessakin – vastasyntyneiden synnynnäinen vihurirokko-oireyhtymä – sikotautiin liittyneet kivestulehdukset 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 28
 • 29. MPR-tauteja on torjuttava edelleen • Iso osa väestöstä on suojassa MPR-taudeilta, sillä he ovat sairastaneet ne lapsena ennen laajamittaisia rokotuksia • 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa syntyneillä rokotussuoja voi olla vajaa ja voi olla, että he eivät ole sairastaneet näitä tauteja • Lapsille 12 kk (-18kk) iässä ja 6 v, MPR-rokote on maksuton kaikille • Jos ei ole kahden rokoteannoksen antamaa suojaa, eikä ole sairastanut tauteja, rokotussuoja täydennetään 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 29
 • 30. MPR-taudit on pystytty Suomessa pitämään kurissa • Lasten valtakunnallinen MPR-rokotuskattavuus on ollut erittäin korkea, mutta kattavuudessa on alueellisia eroja • MPR-tautien tilanne on Suomessa pysynyt edelleen melko rauhallisena • 2000-luvulla ollut vain satunnaisia ulkomailta tuotuja MPR- tautitapauksia: yleensä noin 0-5 tapausta / vuosi – Esim. vain kaksi synnynnäistä vihurirokko-oireyhtymää ulkomaalaissyntyisillä äideillä, joiden raskaudenaikainen tartunta peräisin muualta kuin Suomesta – Tuhkarokkotapaukset ovat jääneet yksittäisiksi sairastumisiksi tai lyhyehköiksi tartuntaketjuiksi • Tehokkaat selvitys- ja tarvittavat torjuntatoimet käynnistetään yhdestäkin epäillystä tapauksesta 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 30
 • 31. Varmistetut tuhkarokkotapaukset Suomessa 2000–luvulla • 2011: laajoja epidemioita Euroopassa, suurin Ranskassa, Suomessa 27 tapausta – Pieniä tartuntaketjuja, jossa mukana ei-rokotusikään ehtineitä lapsia – Muutettiin MPR-rokotuksen 1. annos 12 kk iässä • 2017: laajoja epidemioita, tuhansia tautitapauksia useassa Euroopan maassa – Suomeen kantautui Italiasta: tartuntaketju Itä-Suomessa, matkailun mukana Pirkanmaalle 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 31
 • 32. MPR-tauteja on torjuttava edelleen • Eteenkin turismi mahdollistaa taudinaiheuttajien nopean siirtymisen paikasta toimeen • Torjuntatoimissa ei voi herpaantua, torjuminen on kaikkien yhteinen asia, rokotuskattavuudesta tulee huolehtia • Pienet paikalliset epidemiat ovat mahdollisia sellaisilla alueilla, joissa MPR-rokotuskattavuus ei ole ollut riittävän hyvä 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 32
 • 33. Rotavirusinfektio • Sairastuneen ulosteessa on jopa 100 miljardia virusta yhdessä ulostegrammassa, tarttuu herkästi. Viruksia erittyy ulosteeseen jopa viikon ajan vielä oireiden loppumisesta • Ennen kansallisen rokotusohjelman rokotuksia erittäin herkästi tarttuvat rotavirukset aiheuttivat Suomessa kevättalven ja kevääseen painottuvia ripuliepidemioita • Lähes kaikki lapset sairastivat joko sairaalahoitoon johtaneen voimakasoireisen ripulitaudin tai lievemmän virustaudin yleensä kolmanteen ja viimeistään viidenteen ikävuoteen mennessä • Rotavirusinfektiot aiheuttivat vuosittain suuren tautitaakan; tuhansia sairaalahoitoja ja tk-käyntejä sekä vanhempien poissaoloja töistä 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 33
 • 34. Rotavirusrokote otettiin kansalliseen rokotusohjelmaan 2009 – Mitä on saavutettu? • Alle yksivuotiaiden vuodeosastohoitoa vaatineet ”mitkä tahansa akuutit ripulitaudit ” vähenivät puoleen jo ensimmäisenä rotaviruskautena • Sairaalahoitoiset rotavirustautitapaukset vähenivät 80 % rokotuksen implementoinnin jälkeisenä vuotena verrattuna ohjelmaan ottoa edeltävään tilanteeseen • Myös rotavirusripulin takia tehdyt poliklinikkakäynnit vähenivät 80 % 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 34
 • 35. Rotavirusrokote otettiin kansalliseen rokotusohjelmaan 2009 – Mitä on saavutettu? • Rotavirusrokotteen tehoa ja turvallisuutta seurataan edelleen rekisteritutkimuksien avulla • Rotavirusrokotusten ansiosta alle 5-vuotiaiden lasten – vuodeosastohoitoa vaativista rotavirustapauksista on hävinnyt yli 93 % – kaikista vuodeosastohoitoa vaativista akuuteista ripulitaudeista on hävinnyt 70 % 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 35
 • 36. Pneumokokkitautitaakka ennen rokotuksia • Pneumokokkibakteerit ovat olleet merkittäviä vakavien infektioiden aiheuttajia. Ennen rokotteen ottamista pikkulasten ohjelmaa vuosittain: – noin 50 aivokalvotulehdusta ja noin 700 verenmyrkytystä, näistä noin 100 alle 5 v lapsilla • Iso tautitaakka ”piilossa”, kaikkia vakavia sairaalahoitoon johtaneita ei saada diagnosoitua laboratorionäyttein • Pneumokokit aiheuttavat myös keuhkokuumeita, poskiontelo- ja välikorvantulehduksia – yli 10 000 keuhkokuumetta, joista 2500 alle 5-vuotiailla lapsilla – 30 000 pikkulasten välikorvatulehdusta 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 36
 • 37. PCV-rokote otettiin pikkulasten ohjelmaan 2010– Mitä on saavutettu? • Pneumokokkirokotusohjelman piiriin kuuluvat kaikki kesäkuussa 2010 ja sen jälkeen syntyneet lapset – Rokotuskattavuus on kasvanut: nykyään rokotussarja aloitetaan jo noin 95 %:lle lapsista – Pneumokokkirokotusten tehoa ja turvallisuutta seurataan rekisteritutkimusten avulla – PCV-rokote on erittäin tehokas nimenomaan vakavia infektioita vastaan • Pienten lasten vakavat pneumokokkitaudit ovat vähentyneet merkittävästi – Heillä oli vuoden 2016 loppuun mennessä 79 % vähemmän vakavia pneumokokkitauteja kuin samanikäisillä lapsilla ennen rokotusohjelman aloittamista 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 37
 • 38. PCV-rokote otettiin pikkulasten ohjelmaan – Mitä on saavutettu? • Rokote estää vakavien tautien lisäksi myös nielukantajuutta • Tartuntojen väheneminen pienentää myös rokottamattoman väestön pneumokokkitautien määrää = Laumasuoja • Pneumokokkibakteereita tunnetaan yli 90 eri serotyyppiä • Lasten rokotusohjelmaan kuuluva pneumokokkirokote suojaa 10 yleistä serotyyppiä vastaan • Näiden pneumokokkityyppien aiheuttamat vakavat taudit ovat vähentyneet myös rokottamattomassa väestössä kaikissa ikäryhmissä 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 38
 • 39. Pneumokokkirokotukset ja laumasuoja • Kun rokotukset aloitettiin, niin rokote vähensi vakavaa pneumokokkitautia 50 % rokottamattomissa 2–5 -vuotiaissa lapsissa rokotusohjelman aikana verrattuna samanikäisiin lapsiin ennen rokotusohjelman aloittamista • Aikuisilla nämä taudit ovat vähentyneet 48-56 prosenttia Rokottamattomat lapset eivät ole suojassa • Noin viisi prosenttia pneumokokkirokotusohjelman piiriin kuuluvista lapsista on rokottamattomia. • Huolimatta pneumokokkirokotuksilla aikaan saadusta laumasuojasta rokottamattomilla lapsilla esiintyy edelleen rokotteen sisältämien pneumokokkityyppien aiheuttamia vakavia pneumokokkitauteja 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 39
 • 40. Korvautumis-ilmiö ja muut tekijät vaikuttavat pneumokokkitautien esiintymiseen • Rokotteen väestölle antamaan suojaan vaikuttaa myös rokotteen sisältämien serotyyppien korvautuminen muilla serotyypeillä • Suomessa rokoteserotyyppien ilmaantuvuuden lasku lapsilla on huomattavasti suurempi kuin rokotteeseen kuulumattomissa serotyypeissä havaittu nousu • Aikuisilla korvautuminen on ollut voimakkaampaa, etenkin >65 v – Väestön vanheneminen sekä mahdolliset muutokset diagnostiikassa ja pneumokokkitaudin riskitekijöiden yleisyydessä voivat myös vaikuttaa ilmaantuvuuden lisääntymiseen – Lisäksi voimakas influenssakausi (kuten 2015/2016) ja varhain alkanut influenssakausi (kuten 2016/2017) ovat voineet lisätä pneumokokkitaudin ilmaantuvuutta, sillä influenssan tiedetään altistavan pneumokokkitaudeille 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 40
 • 41. Globaali näkökulma rokotuksiin • 1980 elintärkeät rokotteet sai vain n. 20 % maailman lapsista, 2012 jo 83 % lapsista • Äidin ja vastasyntyneiden jäykkäkouristuskuolemat ovat vähentyneet 93 %:lla 1980-luvun lopun lukuihin verrattuna • Poliotapausten määrä on laskenut yli 99 %:lla 1990-luvun lopusta • Vuosien 2000 ja 2015 välillä lasten tuhkarokkokuolemat vähentyivät 80 %:lla – rokotuksilla pelastettiin yli 20 miljoonaa henkeä • Joka vuosi 2–3 miljoonaa lasta pelastetaan rokotusten avulla: Kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä ja tuhkarokko 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 41
 • 42. Globaali näkökulma rokotuksiin • Vieläkin noin joka kymmenes lapsi jää ilman rokotusten antamaa suojaa (v. 2016) • 1,5 miljoonaa lasta kuolee tauteihin, joita vastaan on olemassa rokote • Jokainen meistä voi kantaa kortensa kekoon maailman lasten rokottamisen puolesta Vesi, ruoka, rokotukset ja koulutus! 30.9.2017 Infektiotautien torjunta ja rokotukset, THL / Ulpu Elonsalo 42 © UNICEF/NYHQ2001-0636/ Shehzad Noorani © UNICEF/NYHQ2011-2454/Sokol