O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Terveys- ja hoitosuunnitelma
Terveys- ja hoitosuunnitelma
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 29 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina (20)

Anúncio

Mais de THL (20)

Anúncio

Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina

 1. 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina Terveydenhoitaja Irja Kolehmainen 24.2.2022
 2. 2. Rokotustoiminnan suunnittelu ja järjestäminen • STM:n asetus rokotuksista 149/2017 (6§) ~ Lääkäri vastaa rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta • Rokotustoiminnan asianmukainen järjestäminen perustuu huolelliseen suunnitteluun • Rokotustoiminta kuvataan toimipisteen lääkehuollon suunnitelmassa • Rokotustoiminnalle tulee olla nimettynä vastuulääkäri, jota on mm. mahdollisuus tarvittaessa konsultoida • Rokotustoiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä • Kuka saa rokottaa ja miten rokotusosaaminen osoitetaan? • Mitä rokottajan tulee osata? 24.2.2022 Irja Kolehmainen 2
 3. 3. Vapaaehtoisista COVID-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muutos Asetusmuutos (1211/2021) astui voimaan 23.12.2021 Linkki ajantasaiseen VN:n asetukseen 1105/2020 Terveydenhuollon ammattihenkilön välittömän johdon ja valvonnan alaisena koronarokotuksen saa antaa myös riittävän lääkehoidon osaamisen ja asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut: • laboratoriohoitaja, • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja ja • lähihoitajan tutkintoa edeltäneen koulutuksen suorittanut perushoitaja Huom! Kyseinen asetusmuutos koskee VAIN koronarokotuksia 24.2.2022 Irja Kolehmainen 3
 4. 4. Esityksen tavoite ja tarkoitus • Tämän esityksen tavoitteena ja tarkoituksena on antaa työnantajille, terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä laboratorio-, lähi- ja perushoitajille tietoa siitä, mitä asetus käytännössä tarkoittaa ja mitä se edellyttää • Tässä esityksessä ja THL:n verkkosivuilla on sekä lainsäädännön määräämiä asioita että lainsäädäntöön perustuvia THL:n laatimia rokotusosaamiseen ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen liittyviä kansallisia ohjeistuksia • Esitys ei poista työnantajan velvollisuutta ja vastuuta järjestää lisäkoulutusta ja perehdytystä sekä osaamisen varmistamista 24.2.2022 Irja Kolehmainen 4
 5. 5. Mitä tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilön välittömällä johdolla ja valvonnalla? • Terveydenhuollon ammattihenkilöllä tarkoitetaan lääkäriä tai asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanutta hammaslääkäriä, sairaanhoitajaa, terveydenhoitajaa tai kätilöä • Välittömän johdon ja valvonnan alaisena työskentely tarkoittaa rinnakkain työskentelyä eli työparina terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa • Tällä varmistetaan toiminnan laatu, ammatillinen luotettavuus ja asiakasturvallisuus 24.2.2022 Irja Kolehmainen 5
 6. 6. Rokotustilanteessa välittömästä valvonnasta vastuussa oleva terveydenhuollon ammattihenkilö varmistaa, että • rokotettava kuuluu rokotusten kohderyhmään • rokotteelle ei ole vasta-aiheita • rokotettava saa rokotteen oikeaan aikaan, oikean rokoteannoksen ja -valmisteen • rokotus annetaan asianmukaisesti lihakseen • rokotettava saa asianmukaisen ohjannan ja jatkohoito- ohjeet (rokotuskohtaiset kirjalliset ja suulliset ohjeet) • mahdollinen anafylaksia hoidetaan asianmukaisesti • rokotus kirjataan asianmukaisesti potilastietojärjestelmään 24.2.2022 Irja Kolehmainen 6
 7. 7. Mitä tarkoittaa laboratorio-, lähi- ja perushoitajien asianmukainen rokotuskoulutus? • Työnantaja on vastuussa siitä, että jokaisella rokotustoimintaan osallistuvalla on omaa tehtävänkuvaa vastaava riittävä ja ajantasainen ammattitaito • Työnantaja voi toteuttaa koronrokotusten antamiseen liittyvän kohdennetun koulutuksen paikallisella, huolellisella perehdytyksellä • Asianmukaisen rokotuskoulutuksen tulee sisältää • riittävä teoriaosuus • tietoa koronarokotevalmisteista ja rokotusten kohderyhmistä • aseptiikan perusteet ja tietoa rokotteiden oikeasta käsittelystä • käytännön harjoittelu, joka antaa valmiuden koronarokotuksen antamiseen injektiona lihakseen 24.2.2022 Irja Kolehmainen 7
 8. 8. Huomioitavaa, ennen kuin laboratorio-, lähi-, ja perushoitajat voivat antaa koronarokotuksia 1. Riittävä teoriatieto • Esityksessä on linkkejä lisätietoihin, joihin tulee tutustua. Erityisesti tulee katsoa ja tutustua oikean pistopaikan ja neulan valintaan sekä pistotekniikkaan liittyviin verkkosivuihin ja esityksiin • Työnantajan tulee varmistua työntekijän riittävästä teoriaosaamisesta 2. Käytännön pistosharjoittelu • Koronarokotukset on annettava lihakseen, jotta rokote toimii toivotulla tavalla; tämän vuoksi tarvitaan käytännön pistosharjoittelua • Harjoittelua ohjaa kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla itsellään on pätevyys ja lupa antaa rokotuksia 24.2.2022 Irja Kolehmainen 8
 9. 9. 3. Hyväksytyt, toistetut näytöt • Näytöt ottaa vastaan kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla itsellään on pätevyys ja lupa antaa rokotuksia ja hän myös varmistaa allekirjoituksellaan sen, että näytöt on suoritettu asianmukaisesti • Turvallinen lääkehoito –opas - Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen • Oppaan luvussa 5 tietoa käytännön osaamisen varmistamisesta näytöillä 4. Kirjallinen rokotuslupa • Valviran linjauksen mukaan lisäksi tarvitaan kirjallinen rokotuslupa, jonka antaa ja allekirjoittaa rokotustoiminnasta vastaava lääkäri 24.2.2022 Irja Kolehmainen 9 Huomioitavaa, ennen kuin laboratorio-, lähi-, ja perushoitajat voivat antaa koronarokotuksia
 10. 10. Tutustu seuraaviin THL:n verkkosivuihin ja esitykseen • Koronavirusrokotteet eli COVID-19 -rokotteet – ohjeita ammattilaisille • Tietoa eri tyyppisistä koronarokotteista, rokotusten kohderyhmistä , rokotusten järjestämisestä sekä koulutusmateriaaleja • Ketkä saavat antaa koronarokotuksia ja millä edellytyksillä? • Aseptiikka rokotustoiminnassa • Diasarja: Aseptiikka rokotustoiminnassa (SlideShare) • Video: Aseptiikka rokotustoiminnassa (YouTube 14 min) • Em. esityksestä tähän esitykseen poimittu muutama dia liittyen käsihygieniaan 24.2.2022 Irja Kolehmainen 10
 11. 11. Rokottaminen on aseptista toimintaa… … johon EIVÄT kuulu • Rannekellot • Minkäänlaiset rannekkeet, eivät myöskään kuntoilu- tai älyrannekkeet • Minkäänlaiset sormukset ja käsikorut • Pitkät kynnet • Rakenne- tai geelikynnet • Lakatut kynnet 24.2.2022 Irja Kolehmainen 11 Kuva: THL
 12. 12. Milloin kädet on desinfioitava rokotustoiminnassa? (koskee myös joukkorokotustoimintaa) Aina: • Ennen työvaihetta, jossa käsitellään rokotevälineitä, rokotteita/saatetaan ne käyttökuntoon • Ennen asiakkaan koskettamista ~ eli ennen rokottamista • Asiakkaan koskettamisen jälkeen ~ eli rokottamisen jälkeen Myös: • Aina ennen ja jälkeen erilaisten suojainten pukemisen ja riisumisen Lisäksi: • Harkintaa käyttäen tarpeen ja tilanteen mukaan muulloinkin 24.2.2022 Irja Kolehmainen 12
 13. 13. Käsihygieniaohjeita ammattilaiselle 24.2.2022 THL:n verkkosivuilla on lyhyt (1 min 23 s) video käsihuuhteen käytöstä: Käsihygieniaohjeet ammattilaisille Tärkeimmät huomiot käsihuuhteen käytöstä 1. Käsien tulee olla kuivat ennen käsihuuhteen käyttöä • kosteus voi heikentää huuhteen tehoa 2. Huuhdetta otetaan riittävästi • esim. pumppupullosta vähintään 2 painallusta 3. Huuhdetta hierotaan tasaisesti kaikkialle käsiin niin pitkään, että kädet ovat kuivat • kriittisimmät kohdat sormenpäät ja kämmenet! Huolehdi käsien ihon kunnosta • käsien ihorikot tulee hoitaa kuntoon, tarvittaessa yhteys työterveyshuoltoon • Työterveyslaitos: Pysäytä käsi-ihottuma - hoida ja suojaa käsien ihoa Irja Kolehmainen 13
 14. 14. Anafylaksia Tutustukaa valvojasi kanssa toimintaohjeisiin • Vaikka anafylaksia onkin harvinainen, siihen pitää varautua kaikissa rokotustilanteissa • Tehkää mielikuvaharjoituksia, kuinka toimisitte tilanteessa • Anafylaksian hoito toteutetaan yhteistyössä, kuitenkin varsinainen vastuu on työparina toimivalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä Tietoa asiasta myös THL:n verkkosivuilla • Anafylaksia • Anafylaksian hoito 24.2.2022 Irja Kolehmainen 14
 15. 15. Koronarokotusta lihakseen pistettäessä on osattava valita ➢ oikea pistopaikka ➢ oikean kokoinen neula ➢ oikea pistokulma ➢ oikea syvyys Seuraavat verkkosivut ja esitys oikean pistopaikan ja neulan valinnasta on katsottava • Oikean pistospaikan ja neulan valinta hartialihakseen rokotettaessa • Video: Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rokotettaessa hartialihakseen (YouTube 11 min) • Diasarja: Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rokotettaessa hartialihakseen (SlideShare) 24.2.2022 Irja Kolehmainen 15
 16. 16. Oikea rokotustekniikka Perehdy ja tutustu seuraaviin sivuihin: • Rokotustekniikat • Lihaksensisäinen pistotekniikka, IM, aikuiselle Lasten rokottaminen • vaatii erityisosaamista, joten on suositeltavaa, että lasten rokotukset toteuttaa kokenut rokottaja 24.2.2022 Irja Kolehmainen 16
 17. 17. Rokotustilanne - mahdollisimman rauhallinen ja luotettava • Rokottaminen pelottaa monia; jos henkilö kertoo pelkäävänsä tai on pyörtynyt aiemmin rokotusten yhteydessä, kannattaa asiakkaan olla valmiiksi pitkällään • Jos henkilö pyörtyy, laitetaan hänet makuulleen, jalat nostetaan kohoasentoon esim. tuolin päälle - yleensä tilanne menee nopeasti ohi • Joskus hyvin harvoin henkilö saattaa myös kouristella pyörtymisen yhteydessä • Seuraavalla kerralla asiakas valmiiksi pitkälleen☺ 24.2.2022 Irja Kolehmainen 17
 18. 18. Pistokohta • Rokotusten yhteydessä pistoskohtaa ei tarvitse yleensä desinfioida • Ihon tulee olla kuiva ja puhdas, ennen rokottamista • näkyvästi likainen iho tulee puhdistaa vedellä ja saippualla ja annetaan kuivaa kunnolla • Jos pistokohta jostain syystä desinfioitaisiin, niin siihen pitää käyttää ihon desinfektioon sopivaa ainetta/desinfiointipyyhettä • iho pyyhitään yhdellä vedolla ylhäältä alaspäin pistokohdan alueelta • iho on desinfioitunut, kun iho on kuiva ja alkoholi haihtunut • erityisesti elävien rokotteiden kohdalla voi olla vaara, että desinfiointiaine inaktivoi rokotteen ja mRNA-rokotteiden kohdalla RNA-voi hajota nopeasti 24.2.2022 Irja Kolehmainen 18
 19. 19. Oikea pistopaikka, oikean kokoinen neula ja oikea pistotekniikka! Oikean pistospaikan ja neulan valinta hartialihakseen rokotettaessa Video: Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rokotettaessa hartialihakseen (YouTube 11 min) Diasarja: Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rokotettaessa hartialihakseen (SlideShare) • Arvioi lihaksen koko ja rasvakudoksen määrä ja tarvittaessa rokoteruiskussa oleva neula on vaihdettava – pyydä valvojasi opastusta! • Rokotettavan käsi mahdollisimman rentona • Rokotteen voi antaa tatuoidun ihon läpi • Älä rokota, jos iho on ihottumainen – tällöin valvojasi opastaa rokotuspaikan valinnassa 24.2.2022 Irja Kolehmainen 19 Kuva: Sari Roos Kuva: THL
 20. 20. Rokotustekniikka 1. Desinfioi kädet, ennen kuin käsittelet rokoteruiskua 2. Kääntele rokoteruiskua varovasti ennen rokottamista ja mahdollisen ilmakuplan oltava kantaa vasten 3. Arvioi vielä neulan pistokulma, jotta rokote menee lihakseen • Yleensä pistokulma on n. 60-90 astetta • Jos lihaskudosta on vähän eli rokotettava on hyvin hoikka/hauras, voidaan tarvittaessa rokote antaa reisilihakseen (reiden etu-ylä-ulkokohta) • jos taas rasvakudosta on paljon, valitaan riittävän pitkä neula ja pistokulma voi olla 90 astetta eli rokoteneula pistetään suoraan 4. Nosta ja purista olkavarren lihasta TAI jos henkilöllä on runsaasti rasvakudosta, vedä iho kireäksi peukalon ja etusormen avulla 24.2.2022 Irja Kolehmainen 20 Huomaa, että kuvassa rokottajan sormien välissä on lihasta, ei pelkästään ihoa ja rasvakudosta Kuva: THL
 21. 21. Pistopaikkana reisilihas • Pistokohta on ulomman reisilihaksen (m. vastus lateralis) etu-ylä-ulkokohta • Valvojasi arvioi tilanteen ja varmistaa oikean pistopaikan ja antaa rokotteen! • Rokotettavan kannattaa istua rokotettaessa, tällöin reisilihas on mahdollisimman rento 24.2.2022 Irja Kolehmainen 21 Kuva: THL
 22. 22. Pistä neula lihakseen • Pistä neula nopeasti ihon läpi riittävän syvälle lihakseen 24.2.2022 Irja Kolehmainen 22 Kuva: THL
 23. 23. Tue ruiskua/neulaa rokottamisen ajan • Tue ruiskua/neulaa toisella kädellä, jotta neula pysyisi paikoillaan koko rokottamisen ajan • Aspirointia ei välttämättä tarvitse tehdä, koska tällä alueella ei yleensä ole merkittävän kokoisia verisuonia, joihin rokotuksen oikein antamalla voisit osua. Aspiroinnin hyödyllisyydestä ei ole selkeätä tutkimusnäyttöä. Halutessasi voit kuitenkin aspiroida eli vetää hieman ruiskun mäntää taaksepäin. • Jos ruiskuun tulee verta, vedä neulaa osittain pois kudoksesta, ei kokonaan ja siirrä neulan suuntaa ja anna rokote lihakseen. Välineitä ja pistettävää ainetta ei tarvitse vaihtaa • Ammattilaisten kysymyksiä koronarokotuksista 24.2.2022 Irja Kolehmainen 23 Kuva: THL
 24. 24. Ruiskuta rokote rauhallisesti • Ruiskuta rokote rauhallisesti lihakseen 24.2.2022 Irja Kolehmainen 24 Kuva: THL
 25. 25. Poista neula ja paina samaan aikaan kevyesti tehdaspuhtaalla lapulla Vedä neula pois kudoksesta ja samaan aikaan paina kevyesti pistokohtaa tehdaspuhtaalla lapulla ja vielä muutaman sekunnin ajan neulan poiston jälkeen (asiakas voi itse painaa hetken pistokohtaa) Näin vältetään rokoteaineen valuminen pistokohdasta Laita laastari pistokohdalle, jos pistokohta tihkuttaa verta/kudosnestettä; muutoin laastaria ei tarvitse välttämättä laittaa 24.2.2022 Irja Kolehmainen 25 Kuva: THL
 26. 26. Rokotetta ruiskahtaa hukkaan Miten estät vahingon? 1. Kiinnitä neula kunnolla ruiskuun 2. Painamalla pistokohtaa tehdaspuhtaalla lapulla neulaa poistettaessa ja muutaman sekunnin ajan neulan poiston jälkeen Miten toimit, jos rokotustilanteessa rokotetta ruiskahtaa hukkaan? • Puutu heti asiaan valvojasi kanssa • Uusi annos tulee antaa saman tien, jos koronarokotteesta on mennyt hukkaan yli puoli annosta • Rokotettavalle kannattaa sanoa, ettei uudesta annoksesta ole vaaraa • Konsultoikaa herkästi THL:n koronarokotustukea • p. 029 524 7000 (ma – pe klo 9-14) 24.2.2022 Irja Kolehmainen 26 Kuva: THL
 27. 27. Rokottamisen jälkeen • Laita heti rokottamisen jälkeen käytetyt rokotusvälineet asianmukaisiin jäteastioihin • Neula • suoraan asianmukaiseen särmäisjäteastiaan (viiltävä, pistävä jäte), koskee myös turvaneulaa • Älä laita neulansuojaa takaisin neulaan eli älä hylsytä • Ruiskut: • Toimi paikallisten ohjeiden mukaan • Desinfioi tämän jälkeen kädet käsihuuhteella 24.2.2022 Irja Kolehmainen 27
 28. 28. Rokottamisen jälkeen • Rokotetun ohjanta • Varmista, että rokotettu saa sekä kirjalliset että suulliset ohjeet ja kuinka hän toimii, jos haittoja ilmenee • Rokotetun seuranta-aika • Asiakasta pyydetään odottamaan vähintään 15 min ennen kuin hän poistuu rokotuspaikalta • Jos rokotettava on aiemmin saanut anafylaktisen reaktion jonkin toisen rokotuksen tai injektoitavan lääkkeen antamisen jälkeen, rokottamisen jälkeistä seuranta-aikaa pidennetään 30 minuuttiin • Rokotusten kirjaaminen • Varmista, että rokotustiedot kirjataan asianmukaisesti potilastietojärjestelmään • Koronavirusrokotusten kirjaaminen rakenteisesti potilastietojärjestelmään 24.2.2022 Irja Kolehmainen 28
 29. 29. Kiitos! 24.2.2022 Irja Kolehmainen 29

×