O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja rokotusten toteuttaminen kaudella 2021-2022

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 63 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja rokotusten toteuttaminen kaudella 2021-2022 (20)

Anúncio

Mais de THL (20)

Anúncio

Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja rokotusten toteuttaminen kaudella 2021-2022

 1. 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Influenssarokotustoiminnan suunnittelu ja rokotusten toteuttaminen Kausi 2021-2022 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 2. 2. Esityksen sisällöstä • Rokotustoiminnan suunnittelusta ja asianmukaisen rokotustoiminnan järjestämisestä • Kunnan vastuu kansallisen rokotusohjelman toteuttamisessa • Influenssarokotteiden jakelusta • Käytännön ohjeistusta influenssarokotusten toteuttamiseen • Rokotusten kirjaaminen ja tiedonsiirto 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 3. 3. Mitä rokotustoiminnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon? • Rokotustoiminnasta vastaa lääkäri (STM:n asetus rokotuksista 149/2017) • Jos sosiaali- tai terveydenhuollon toimipisteessä annetaan rokotuksia, rokotteet ja rokotusten järjestäminen on huomioitava toimipisteen lääkehuollon suunnitelmassa • Rokotusvastuulääkäri huolehtii siitä, että toimipisteessä rokotustoiminta suunnitellaan moniammatillisesti ja vastaa siitä, miten rokotustoiminta järjestetään 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 4. 4. Rokotustoiminta on suunniteltava moniammatillisesti Sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä on huolehdittava kaikessa toiminnassa Rokotustietojen tiedonsiirrosta huolehtiminen! • Rokotustoiminnan asianmukainen järjestäminen perustuu huolelliseen suunnitteluun • Oleellista on huomioida kaikki rokotustoiminnan osa-alueet • Vastuut pitää olla määritelty, ohjeistusten täytyy olla ajan tasalla ja kaikilla rokotustoimintaan osallistuvilla on oltava omaa tehtävänkuvaa vastaavat ajantasaiset tiedot ja taidot 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 5. 5. Ohjeet rokotustoiminnan asianmukaiseen järjestämiseen Infektiotaudit ja rokotukset -sivustolla Tietoa rokotuksista -osiossa: • Rokotustoiminnan suunnittelu ja järjestäminen • Rokotusten järjestäminen kunnassa • Joukkorokotusten järjestäminen • Influenssarokote -pääsivu 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 6. 6. Kuka saa rokottaa? Rokottajan ammattitaito • Rokotuksen pistoksena saa antaa vain lääkäri ja asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut terveydenhoitaja, sairaanhoitaja tai kätilö (asetus 149/2017) • Ehdotettu samanlaista lisäystä opiskelijoiden suhteen (th, sh, kätilö ja lääkäriksi opiskelevat) kuin koronarokotuksiakoskevassa Valtioneuvoston asetuksessa on • Mitä rokottajan tulee osata ja hallita, on määritelty tarkemmin Infektiotaudit ja rokotukset -sivustolla • Samalla määrittää myös sen, mitä rokottajan asianmukaisen koulutuksen tulisi sisältää ja minkälainen osaaminen koulutuksella tulisi varmistaa • Koronarokotusten yhteydessä on havaittu, että tieto/taito-puutoksia perusasioissa on 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo Rokotusosaaminen on laaja käsite, pelkkä pistososaaminen ei riitä
 7. 7. Valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus ammattikorkeakouluissa • Koulutuskokonaisuus on ollut käytössä tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuodesta 2015 ja ruotsinkielinen versio vuodesta 2017 • Tarjolla lähes kaikissa suomenkielisissä amk:ssa ja sen lisäksi kaikissa ruotsinkielisissä amk:ssa • Nykyisin 2000–3000 opiskelijaa vuosittain suorittaa perusteet opintojakson ja noin 400–600 opiskelijaa suorittaa myös syventävät opinnot • Soveltuu myös täydennyskoulutukseen, verkkopohjainen työn ohessa suoritettavissa: Perusteet (2 op) ja Syventävä (1 op) • Täydennyskoulutustarjonnassa tällä hetkellä: Metropolia ja Novia 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 8. 8. Valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus • Valtakunnallinen rokotusosaamisen perusteet -opintojakso on suunniteltu siten, että se kattaa kaikki ne rokottamisen perusosa-alueet, jotka rokottajan tulee osata ja hallita • Perusteet opintojakson suorittaminen hyväksytysti toimii ensisijaisena näyttönä sellaisesta asianmukaisesta teoreettisesta rokotusosaamisesta, jota rokottajalta asetuksessa 149/2017 edellytetään • Perusteiden suorittamista ei tarvitse vaatia niiltä, jotka ovat jo pitkään toimineet rokottajina ja hallitsevat kaikki rokottamiseen liittyvät osaamisalueet • On aivan eri asia kuin LOVe-lop:n rokoteosio • Syventävä opintojakso antaa lisätaitoja mm. ohjaamiseen, neuvontaan, matkailuterveyteen 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 9. 9. Influenssarokotuksia antava rokottaja • Omaa ajantasaiset tiedot sekä rokotteista että rokotuksilla ehkäistävistä taudeista • Jälkitaudit, komplikaatiot, vammautumis- ja menehtymisriskin • Erityisen tärkeätä on tuntea ne rokotteet, joita omassa toimipisteessä annetaan: antotavat, annokset, antoaikataulu, vasta-aiheet, varotoimet ja mahdolliset haittavaikutukset • Tuntee kansallisen rokotusohjelman ja rokotusten merkityksen yksilö ja väestötasolla • Pystyy keskustelemaan ja antamaan ohjeita rokotteisiin, rokotuksiin ja rokottamiseen liittyen 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 10. 10. Influenssarokotuksia antava rokottaja • Osaa käsitellä rokotteita ja rokotusvälineitä oikein: säilytys, hävittäminen, aseptiikka • Tietää rokottamiseen ja rokotusturvallisuuteen liittyvät perusasiat • Osaa antaa rokotteita asianmukaisesti: oikeat rokotustekniikat ja ohjaaminen rokotustilanteessa • Älä pistä liian ylös, älä pistä liian alas • Anatomiatuntemuksessa puutteita • Rokotustekniikkaosioon valmisteilla lisäohjeistuksia tähän • Osaa kirjata rokotukset oikein Kuva: Heikki Heiskanen 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 11. 11. Miten käsittelet rokotteita oikein? • Rokotteiden oikea kuljetus- ja säilytyslämpötila on +2 – +8 astetta • Rokotteiden tehon ja laadun kannalta on tärkeää, että niitä säilytetään ja käsitellään oikein kuljetuksen ja varastoinnin aikana • Jos rokotetta säilytetään tai käsitellään väärin, se menettää tehonsa osittain tai kokonaan • Kaikki rokotteet ovat herkkiä, mutta eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet erityisesti • Huom! Fluenz Tetra !! 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 12. 12. Miten käsittelet rokotteita oikein? • Infektiotaudit ja rokotukset sivustolla: Tietoa rokotuksista - Rokottamisen vaiheet - Rokotteiden käsittely oikein • Rokotteiden vastaanotto ja säilytys • Rokotteiden säilyvyys ja säilytysvirheet • Rokotejääkaapin lämpötilan seuranta: päivittäin! • Rokotteiden hävittäminen • Rokotteiden käsittely oikein • HUOM! Rokotetilauksen vastaanotto on sovittava. Vastuuhenkilön tai sijaisen tulee olla paikalla ottamassa rokotteita vastaan. • Rokotteet eivät saa lojua huoneenlämmössä! 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 13. 13. Miten käsittelet rokotteita oikein? • Rokotejääkaapin sisältö on tarkistettava säännöllisesti ja käyttöpäivältään vanhentuneet rokotteet on hävitettävä asianmukaisesti • Joka vuosi, kun rokotukset alkavat, THL:lle tulee kentältä kysymyksiä, jotka koskevat sitä, että rokotettavalle on annettu edellisen kauden influenssarokote • Nyt viimeistään pitää tarkistaa ne jääkaapit, joka ikisessä paikassa, joissa rokotuksia toteutetaan! 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 14. 14. 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo Rokotteet ovat valtion - Kunnalla vastuu rokotusohjelman toteuttamisessa
 15. 15. Kunta vastaa kansallisen rokotusohjelman rokotusten toteuttamisesta • Kunta tai kuntayhtymä voi tehdä yhteistyötä yksityisen palveluntarjoajan kanssa, mutta rokotettavalta ei saa periä maksua • kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvasta rokotteesta • vastaanottokäynnistä • rokotuksen kirjaamisesta tai tiedonsiirrosta • Jos rokote annetaan muun maksullisen palvelun yhteydessä, tulee kunnan huolehtia siitä, että asiakkaalla on aina yhtäläinen mahdollisuus saada rokote myös maksutta 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 16. 16. Kunnan on huolehdittava, että • Rokotteita käytetään rokotusohjelman mukaisten kohderyhmien rokottamiseen • Rokotukset kirjataan asianmukaisesti sellaiseen potilastietojärjestelmään, josta tieto kertyy rokotusrekisteriin • Kunnan tai kuntayhtymän kannattaa tehdä sopimus, jossa eritellään, mitä kansallisen rokotusohjelman rokotuksia yksityinen palveluntarjoaja antaa ja miten kansallisen rokotusohjelman toteuttamiseen tarkoitettujen rokotteiden käyttöä seurataan • Myös rokotteiden paikalliseen jakeluun ja sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen valvontavelvoitteisiin liittyvistä kuluista on sovittava paikallisesti 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 17. 17. Kansallisen rokotusohjelman rokotteiden tilaaminen ja jakelu sekä kulutuksen seuranta • Kansallisen rokotusohjelman rokotuksia varten hankitut rokotteet tilataan THL:n rokotelähettämöstä • Tilausoikeus on kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin sairaala-apteekeilla tai lääkekeskuksilla • Rokotteet toimitetaan niihin maksutta THL:n sopimuslääketukkukaupan varastosta • Kansallista rokotusohjelmaa toteuttavat terveydenhuollon toimintayksiköt tilaavat tarvitsemansa rokotteet oman alueen sairaala-apteekista tai lääkekeskuksesta. Esimerkiksi yksittäinen terveydenhoitaja ei voi tilata rokotteita suoraan THL:n rokotelähettämöstä 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 18. 18. Kansallisen rokotusohjelman rokotteiden tilaaminen ja jakelu sekä kulutuksen seuranta • Jos tilaajana on yksityinen palveluntarjoaja, lääkekeskus ja sairaala- apteekki eivät saa toimittaa rokotteita, ellei ole varmaa, että kyseessä on kunnan tai kuntayhtymän kanssa sovittu rokotustoiminta • Lääkekeskukset ja sairaala-apteekit vastaavat paikallistason ohjeistuksesta ja valvonnasta liittyen • rokotteiden jakeluun • kuljettamiseen • vastaanottamiseen • säilyttämiseen ja • hävittämiseen 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 19. 19. Rokotteiden kulutusta ja hävikkiä on seurattava • Valtio omistaa kansallisen rokotusohjelman rokotteet • Sekä rokotuksia toteuttavien että sairaala-apteekkien että lääkekeskusten on seurattava rokotteiden kulutusta • Rokotteita ei saa tilata yli tarpeen • Kansallisen rokotusohjelman rokotteet eivät ole ilmaisia, pienistä puroista tulee iso virta • Joka vuosi ”hukkaan” joutuu iso määrä influenssarokotteita; valta- osa näistä toki on annettu olkavarsiin 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 20. 20. Hävikkitilastoa edellisiltä kausilta Kausi Toimitetut Annetut Hävitetyt Kadonneet 2017-2018 1 589 135 1 122 756 104 310 362 096 2018-2019 1 706 990 1 225 923 58 521 422 546 2019-2020 1 723 649 1 195 134 90 657 437 858 2020-2021* 1 693 470 1 288 753 47 127 357 590 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo Taulukossa olevat tiedot: • Toimitetut: THL:stä sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin toimitetut pistettävät ja nenäsumutteet yhteensä annoksina, * 2020-2021 koskee vai pistettäviä rokotteita • Annetut: Rokotusrekisteriin kirjautuneet annetut annokset • Hävitetyt: Sairaala-apteekkien ja lääkekeskuksien ilmoittamat hävitetyt annokset • Kadonneet = toimitetut-annetut-hävitetyt. Rokotteet joista ei ole tietoa. Rokotteita on ilmoitettu toimitetuiksi muun muassa työterveyshuoltoon, puolustusvoimille, opiskeluterveydenhuoltoon, yksityiseen terveydenhuoltoon
 21. 21. Influenssarokotteiden käytön ja hävikin seuranta • Influenssarokotteita annetaan laajalti terveydenhuollon eri toimipisteissä • Influenssakauden lopulla jokaisessa kansallisen ohjelman influenssarokotteita antavassa rokotuspaikassa tulee koota tiedot käyttämättä jääneiden rokotteiden määrästä • Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset keräävät tiedot ja käyttävät niitä oman jakelunsa suunnittelussa, sekä ilmoittavat kokonaismäärän THL:lle • THL seuraa rokotteiden tarvetta, tietoa käytetään rokotehankintojen tueksi 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 22. 22. 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo Influenssarokotteiden jakelusta ja tilaamisesta
 23. 23. Influenssarokotteiden hankinnasta • THL on viime kausina hankkinut kansallisen rokotusohjelman influenssarokotuksia varten vuosittain 1,7 miljoonaa pistettävää rokoteannosta • Nyt on tulossa 300 000 annosta enemmän eli yhteensä 2 miljoonaa pistettävää rokotetta • 2–6 -vuotiaiden rokotuksia varten on hankittu 116 000 annosta nenäsumuterokotetta tälle kaudelle. Riittää lähes/noin puolelle 2–6 - vuotiaista. 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 24. 24. Influenssarokotteiden jakelusta • Ensimmäisinä rokotteet toimitetaan sairaanhoitopiirien sairaala- apteekeille ja suurimmille lääkekeskuksille. Sen jälkeen pienemmille lääkekeskuksille. • Jakelujärjestyksellä pyritään helpottamaan suurten sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten rokotejakelua kuntiin sekä jouduttamaan rokotusten aloitusta • VaxigripTetran alustava jakelujärjestys sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille on verkkosivulla https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/palvelut-ja- yhteystiedot/thl-n-laaketukkukauppa/influenssarokotteiden-jakelu • Taulukkoon lisätään jakeluviikot, kun jakelun aloitus varmistuu 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 25. 25. Rokotuksia toteuttavien tahojen ja sairaala- apteekkien ja lääkekeskusten yhteistyö tärkeää • Rokotteita jaetaan suuri määrä lyhyessä ajassa • Rokotustoiminnan suunnittelu moniammatillisesti: • Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten edustaja mukaan rokotustoiminnan suunnittelussa on tärkeää • Keskiössä paikallisen jakelun suunnittelussa ja järjestämisessä • Jakelun nopeuttamiseksi THL tekee jakelusta suunnitelman syksyisin • Suunnitelma on jo lähetetty lääkekeskuksille ja sairaala-apteekeille kommenteille 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 26. 26. Pistettävän VaxigripTetra -rokotteen jakelu kaudella 2020-2021 • Rokotteet saapuvat Suomeen useassa eri erässä syksyn aikana • Jakelu pyritään aloittamaan jo viikolla 38 • Tavoite on jakaa ensimmäinen saapunut VaxigripTetra-erä koko Suomeen viikon 41 loppuun mennessä • VaxigripTetran toinen jakelukierros alkaa vasta sen jälkeen 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 27. 27. Pistettävän VaxigripTetra -rokotteen jakelu kaudella 2020-2021 • Noin miljoona annosta tullaan jakamaan sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille lokakuun loppuun mennessä. Seuraavat 700 000 annosta jaetaan marraskuun loppuun mennessä • 10 kpl pakkauksissa, ilman neulaa • 300 000 annoksen lisäerä saapuu Suomeen vasta joulukuun alussa • 10 kpl pakkauksissa, kiinteällä neulalla, ranskan-/espanjan-/englanninkielisin merkinnöin • Tämän takia jakelukierroksia tulee useita ja kerralla sairaala- apteekkeihin ja lääkekeskuksiin toimitettavat määrät ovat pienempiä kuin aiemmin • Kuntalaisille suunnatut joukkorokotukset kannattaa ajastaa alkamaan aikaisintaan marraskuussa 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 28. 28. Fluenz Tetra nenäsumuterokotteet • Hankittu 116 000 annosta, tulevat 10 annoksen pakkauksissa • Fluenz Tetran jakelu alkaa arviolta viikolla 41 • Fluenz Tetra –rokotteet saapuvat Suomeen kahdessa erässä • Hyvä huomioida nenäsumuterokotteiden lyhyt kestoaika: • Erät vanhenevat 3.1.2022 ja 17.1.2022. • Ensimmäinen erä Fluenz Tetraa pyritään jakamaan sairaala- apteekeille ja lääkekeskuksille marraskuun alkuun mennessä • Tässä huomioitu myös edellisen kauden rokotuskattavuus kullakin alueella 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 29. 29. Influenssarokotusten järjestämisestä - paikallisen viestinnän tärkeys korostuu • Rokotusten kysyntä voi olla suurta kuten viimekaudella • Rokotusjärjestelyihin liittyvä paikallinen tiedottaminen on nyt entistäkin tärkeämpää, jotta ihmiset tietävät, ketkä voivat saada kansallisen rokotusohjelman rokotteen, milloin ja mistä rokotuksia saa ja miten rokotuspaikalla tulee toimia • Viestintään kannattaa panostaa! Kyselytulvaa voi hillitä aktiivisella ja ajantasaisella monin eri kanavin tehtävällä viestinnällä • Kun suunnittelette rokotusten järjestämistä, ottakaa huomioon koronavirukseen liittyvät ajantasaiset kansalliset ja paikalliset viranomaisohjeet, jotka koskevat erilaisten tilaisuuksien järjestämistä 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 30. 30. Influenssarokotusten järjestämisestä • Toiminnan suunnittelu yhdessä siten, että alueen tartuntatautilääkäri, muut tartuntatautien torjunnasta vastaavat ja myös käytettävissä olevista resursseista päättävät ihmiset sekä alueen sairaala-apteekin tai lääkekeskuksen edustaja/t osallistuvat suunnitteluun mukaan • Kannattaa miettiä minkälaisia tiloja, toimintoja ja yhteistyökumppaneita alueella on ja miten niiden avulla pystytään parhaiten järjestämään tehokas, tarpeen mukaan muuntuva ja eri kohderyhmät eri keinoin tavoittava joustava rokotustoiminta • Samalla mietittävä paikallinen ohjeistus kansalaisille 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 31. 31. Rokotteiden jakelu ja tilaaminen • Tavoite: Oikeat rokotteet, Oikeaan aikaan, Oikeassa paikassa ➢ Tilaa se mitä tarvitset • Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset vastaavat paikallisesta jakelusta. Osa sairaala-apteekeista jakelee rokotteet koko sairaanhoitopiirin alueelle. • Etukäteissuunnittelu ja jatkuva yhteistyö lääkehuollon kanssa parantaa toimitusvarmuutta • Realistiset lisätilaukset helpottavat toimitusten suunnittelua lääkehuollossa 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 32. 32. Rokotteiden jakelu ja tilaaminen • Oikeat rokotteet, Oikeaan aikaan, Oikeassa paikassa ➢ Vältä hamstraamista! • Rokotteiden siirtäminen rokotuspisteestä toiseen voi olla hankalaa. Siirto kunnasta toiseen on usein jopa mahdotonta. Kylmäsäilytys on taattava myös kuljetuksissa. • Säilytysvirheistä johtuvat rokotteiden pilaantumiset vähenevät, kun jääkaapit eivät ole liian täynnä ja ne ovat päivittäisessä lämpötilaseurannassa 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 33. 33. 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo Influenssarokotusten toteuttamisesta
 34. 34. Influenssarokotusten toteuttamisesta • Rokotuksia kannattaa antaa koko syksyn ja talven ajan • Kuntalaisille suunnatut joukkorokotustilaisuudet on paras ajoittaa aikaisintaan marraskuuhun, jotta rokotuspaikoissa on riittävä määrä rokotteita. Varmista rokotteiden saatavuus sairaala-apteekista / lääkekeskuksesta. • Ajanvarausjärjestelyillä on mahdollista koordinoida myös joukkorokotustyyppistä toimintaa • Myös influenssaepidemian aikana voi ja kannattaa rokottaa, sillä epidemia etenee vaiheittain alueellisesti. Eri influenssavirustyypit voivat olla liikkeellä myös eri aikaan. • Vastaanottokäyntien yhteydessä, sujuvasti oheen järjestetty rokotus • Esim. terveydenhoitajiksi ja sairaanhoitajiksi opiskelevat monella alueella suureksi hyödyksi rokotusjärjestelyissä 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 35. 35. Rokotteista voi tulla kovaakin kysyntää • Koronavirusepidemian takia influenssarokotteiden kysyntä oli erityisen suurta kaudella 2020–2021 • On mahdollista, että kysyntä jatkuu suurena myös tällä kaudella • On tärkeä turvata rokotusten riittävyys vakavalle influenssalle alttiille henkilöille ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle • Vakavalle influenssalle alttiita ovat 65 vuotta täyttäneet, sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, raskaana olevat ja alle 7-vuotiaat lapset • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotukset kannattaa aloittaa niistä, jotka • kohtaavat ja hoitavat influenssaa sairastavia • hoitavat jatkuvasti vakavalle influenssalle erityisen alttiita henkilöitä 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 36. 36. Rokotteista voi tulla kovaakin kysyntää • Tälle influenssakaudelle on hankittu edelliskautta enemmän kansallisen rokotusohjelman rokotteita, mutta THL on myös ehdottanut lisäystä kansallista rokotusohjelmaa määrittävään asetukseen (149/2017) • Tällä pyritään osaltaan varmistamaan, että kansallisen rokotusohjelman influenssarokotteet riittävät influenssarokotusten kohderyhmiin kuuluville • Ehdotettu lisäys kohdentaisi lähipiirin rokotukset vakavalle influenssalle erityisen alttiiden ihmisten lähikontakteihin 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 37. 37. Rokotteista voi tulla kovaakin kysyntää • Asetusmuutoksen tultua voimaan, kansallisen rokotusohjelman maksuttoman influenssarokotteen voi antaa henkilölle, joka asuu vakavalle influenssalle erityisen alttiin ihmisen kanssa samassa asunnossa tai on viikoittain kasvotusten tekemisissä hänen kanssaan samassa tilassa • Erityisen alttiita ovat: • voimakkaasti immuunipuutteiset tai muuten vakavasti sairaat henkilöt • perussairaat ja huonokuntoiset 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat • vakavalle influenssalle alttiit henkilöt, joille rokotetta ei voida antaa • alle 6 kuukauden ikäiset lapset • raskaana olevat • Maksuttoman influenssarokotteen saisi myös henkilö, joka on jatkuvasti tai toistuvasti lähikontaktissa sellaisen vakavalle influenssalle alttiin henkilön kanssa, jolle ei voida antaa influenssarokotetta (rinnastuu erityisen alttiiksi) 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 38. 38. Kansallisessa rokotusohjelmassa • Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö : • välitöntä potilastyötä tekevät ja pykälä 48 • Raskaana olevat naiset • Kaikki 65 vuotta täyttäneet • Alle 7-vuotiaat lapset • Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat • Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset • Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri (*asetusmuutos) Kansallisen rokotusohjelman ulkopuolella mm. • Ei kohderyhmiin kuuluvien matkailuun liittyvät influenssarokotukset • Työskentelyolosuhteisiin ja työmatkoihin liittyvä influenssariski esim. influenssaviruksia laboratoriossa käsittelevät • Huom! Vain SOTE-toimintayksiköissä työskentelevät SOTE-ammattilaiset kuuluvat kansalliseen rokotusohjelmaan (eivät esim. päiväkodissa työskentelevät lähihoitajat) • Usea työnantaja tarjoaa kaikille työntekijöilleen rokotteen 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 39. 39. Pikkulasten rokotuksissa palataan tavanomaiseen ohjeistukseen • Lapsi (< 9 v), joka ei ole aiemmin saanut influenssarokotusta, tarvitsee tänä vuonna kaksi annosta pistettävää influenssarokotetta. Ensimmäisen ja toisen annoksen välin tulee olla vähintään neljä viikkoa. • Lapsi, joka on saanut vain yhden annoksen pistettävää rokotetta, tarvitsee tänä vuonna kaksi annosta pistettävää influenssarokotetta • Jos lapsi on aiemmin saanut yhteensä kaksi annosta mitä tahansa influenssarokotetta, riittää hänelle nyt yksi annos. Tämä pätee myös silloin, kun annokset on annettu eri influenssakausina. • Jos lapsi on saanut yhden annoksen nenäsumuterokotetta, hänelle riittää nyt yksi annos 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 40. 40. Varusmiespalvelukseen astuville rokotus jo ennen palvelukseen astumista • Myös tässä ohjeessa palataan ns. aikaisempaan ohjeistukseen • Tammikuussa palvelukseen astuville suositetaan rokotteen hakemista jo ennen palvelukseen astumista • Influenssavirus leviää helposti varuskuntaoloissa • Jos rokote annetaan vasta tammikuussa varusmiespalveluksen alkaessa, henkilö ei välttämättä ehdi saada riittävää suojaa ennen influenssaepidemian alkamista • Jos palvelukseen astuva ei ole saanut influenssarokotusta syksyn aikana, hänelle tarjotaan rokotusta, kun hän astuu palvelukseen • Rokotuksesta on kuitenkin hyötyä, sillä eri influenssavirukset kulkeutuvat Suomeen eri aikoina pitkin talvea ja kevättä 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 41. 41. Influenssarokotteen voi tarvittaessa antaa yhtä aikaa muiden rokotteiden kanssa • Nyt koronavirusrokotteiden kolmansia annoksia tarjotaan voimakkaasti immuunipuutteisille ja niille, jotka saivat aikanaan koronarokotukset 3–4 viikon aikavälillä • Päätöksiä siitä, tarjotaanko ja miten laajalti koronarokotteiden kolmansia annoksia, tehdään myöhemmin 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 42. 42. Jäykkäkouristussuojasta huolehtiminen tärkeää kaikille - on hyvä muistuttaa asiasta syksyllä • Jäykkäkouristustehoste on tarpeen myös ikäihmiselle • THL:n verkkosivuilta saa viestintämateriaaleja: esite, dia infonäytölle, kuvat somekanaviin ovat jäykkäkouristussuojan sisältävät rokotteet –osiossa • Jäykkäkouristustehosteen voi antaa yhtä aikaa influenssarokotteen kanssa Syksyn puutarhatyöt, mökkien talviteloille laitot yms. 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 43. 43. Tarkista suoja ja tarjota dT-tehostetta influenssarokotuksen yhteydessä • Ns. rutiinisti esim. kaikille 45- ja 65-vuotiaille influenssarokotuksiin tulijoille myös dT-rokote samalla • Väli edellisestä tehosteesta tulee olla vähintään 2 vuotta • Muut aikuiset: tehoste, jos edellisestä rokotuksesta on 20 v aikaa • Unohtamatta 65 + ikäisiä: anna tehoste, jos edellisestä rokotuksesta on yli 10 v aikaa • Tarkempi ohjeistus ikäluokkakohtaisista rokotuksista on Aikuisten kurkkumätä-jäykkäkouristusrokote (dT) -sivulla 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 44. 44. 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo Rokotusten kirjaaminen ja tiedonsiirto
 45. 45. Rokotusten kirjaaminen on lakisääteistä • Rokotusten huolellinen kirjaaminen on osa laadukasta rokotustoimintaa • Rokotukset tulee kirjata potilasasiakirjaan rokotusten seurantalomakkeelle tai vastaavaan kohtaan sähköisessä tietojärjestelmässä (asetus 149/2017) 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 46. 46. Mitä pitää kirjata? Asetuksen 149/2017 mukaan potilaskertomukseen tulee kirjata • Rokotetun henkilötiedot • Rokotuspäivämäärä • Rokotteen nimi • Rokotteen eränumero ➢ on tärkeä osa rokotuskattavuuden ja rokotusturvallisuuden seurantaa • Pistoskohta • Rokotustapa • Rokottaja 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 47. 47. Rokotusten kirjaaminen ja tiedonsiirto keskiössä • Kirjaamisessa huomioitava: • Rokotustietojen rakenteellinen kirjaaminen potilastietojärjestelmään • Rokotteen eränumero kirjataan rokotepakkauksesta ➢rokotepakkauksessa on Suomessa käytettävä virallinen eränumero ➢osa valmistajista voi merkitä ruiskuun/injektiopulloon/ampulliin rokotteen valmistuserän, josta pakataan annoksia usealle eri maalle • Tiedonsiirtymisen edellytys on, että rokotustapahtuma tilastoidaan Avohilmon edellyttämällä tavalla Ylilääkäri Ulpu Elonsalo 21.9.2021
 48. 48. Tarkemmat ohjeet rokotusten kirjaamiseen ja tilastointiin • Infektiotaudit ja rokotukset –sivustolla • Rokotusten kirjaaminen • Ohjeita myös rokotusten kirjaamiseen erityistilanteessa: muualla annetut rokotukset • Usein kysyttyä rokotusten kirjaamisesta 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 49. 49. Rokotusten kirjaamisen haasteet • Erilaiset potilastietojärjestelmät ja kirjaamiskäytänteet • Rokottajien ja rokotuspaikkojen laaja kirjo • Vaihtuvat työntekijät, opiskelijat • Potilastietojärjestelmiin liittyvät päivitykset, tietokatkokset (Avohilmo) • Potilastietojärjestelmän vaihtuminen 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 50. 50. Paikallinen perehdytys ja koulutus • Paikallinen koulutus, perehdytys rokotusten kirjaamiseen tärkeää • Huolellinen suunnittelu, vastuuhenkilöt kouluttamiseen nimetty • Säännölliset kertaukset • Uudet työntekijät • Rokotusten kirjaamisesta kirjalliset/kuvalliset ohjeet eri toimipisteisiin • Ohjeiden muuttaminen ja henkilöstön uudelleen kouluttaminen, mikäli tulee muutoksia tilanteeseen tai on havaittu puutteita kirjaamisessa tai tilastoinnissa 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 51. 51. Sähköisen kirjaamisen hyödyt • Rakenteisesti kirjatut tiedot ovat perusta tiedon kehittyneeseen käyttöön ➢ Tiedot kaikkien käytettävissä samassa muodossa ➢ Kaikki (järjestelmät) ymmärtävät tiedon samalla tavalla • Huolellinen kirjaaminen ja kattava tiedonsiirto potilastietojärjestelmistä mahdollistaa rokotustietojen tallentumisen Potilastiedon arkistoon ja valtakunnalliseen rokotusrekisteriin 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 52. 52. Potilastieto- järjestelmät Sähköisen kirjaamisen hyödyt 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo • Rokotuskattavuuden seurantaan • Rokotusten hyötyjen ja mahdollisten haittojen arviointiin • Rokotushankintojen suunnitteluun Valtakunnallinen rokotusrekisteri Tiedot perustuvat Hilmotietopoimintaan • Terveydenhuollon potilastietojärjestelmän kautta rokotustiedot ovat terveydenhuollon käytettävissä (potilastiedon arkisto) • Omakannasta kansalainen voi katsoa omia terveystietoja kuten annettuja rokotuksia Kanta-palvelut Omakanta
 53. 53. Rokotusten kirjaaminen ja tiedonsiirto • Kannattaa säännöllisesti tarkistaa, että tiedonsiirto toimii • Yksityisten palveluntarjoajien tulee liittyä avohilmo-tietopoimintaan • Vältytään tuplakirjaamisilta ja saadaan tiedot kätevästi valtakunnalliseen rokotusrekisteriin • Asianmukainen kirjaaminen on edellytys myös sille, että tiedot löytyvät Kanta-palvelusta, myöhemmin myös rokotusten koontilehdeltä Omakannasta 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 54. 54. Rokotusten kirjaaminen ja tiedonsiirto • Rokotustietojen tarkistaminen paikallisesti myös tärkeää • rakenteisuus, eränumero, käynnin tilastointi ja toteutuminen • Vastuuhenkilö/t , joiden tehtävänä aika-ajoin tilanteen tarkistaminen • Keskinäinen yhteistyö: pääkäyttäjä ja rokotusten toteuttamisesta vastuussa olevat • Avohilmo-tiedonsiirron paikallinen seuranta keskeistä, jotta voidaan ehkäistä tietokatkoksia tai korjata tilanne, jos tiedonsiirrossa havaitaan katkos • Tiedonkulku rokottajan, paikallisen sovellusasiantuntijan, ohjelmistotoimittajan ja THL:n välillä 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 55. 55. Rokotusrekisteri • Rokotusrekisteriin kertyy tietoa ensisijaisesti julkisessa perusterveydenhuollossa annetuista rokotuksista (terveyskeskukset, neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto) • Rokotustietoja ei ole aiemmin saatu kattavasti yksityisiltä palveluntarjoajilta eikä erikoissairaanhoidosta, nyt tämä on muuttumassa • Tavoitteena on saada kerättyä rokotustiedot yhä kattavammin 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 56. 56. Rokotusrekisteri • Hilmo-tiedonkeruuta laajennetaan parhaillaan yksityiselle sektorille ja työterveyshuoltoon mahdollistaen yhä laajemman raportoinnin terveydenhuollon eri alueilta • Vielä on tehtävää etenkin erikoissairaanhoidossa annettujen rokotustietojen tiedonkeruussa • Lisätietoa Kaikki Hilmot samoissa kansissa (sosiaali- ja terveyshilmo sekä Avohilmo) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-346-5 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 57. 57. 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo Rokotustietojen hyödyntäminen • Rokotuskattavuuden seuranta ja raportointi • Interaktiiviset rokotuskattavuuskartat Infektiotaudit ja rokotukset - sivustolla • Valtakunnallinen ja alueelliset kattavuudet • Influenssarokotusten kattavuus • Rokotteiden tehon ja turvallisuuden seuranta • Kansallisen rokotusohjelman kehittäminen ja rokotehankintojen suunnittelu
 58. 58. Rokotuksia on annettu tahoilla, joista vasta aletaan saada kerättyä rokotustietoja 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo Esim. ikäihmisten rokotuskattavuus on todennäköisesti korkeampi, koska kaikkia rokotustietoja ei ole saatu rokotusrekisteriin
 59. 59. Rokotustietojen hyödyntäminen Annetut influenssarokotukset terveyskeskuksissa (viikoittain päivittyvä) Luettelo myös terveyskeskuksittain 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 60. 60. Rokottajat Kuntien sovellus- asiantuntijat Potilastieto- järjestelmien ohjelmisto- toimittajat THL 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo Rokotustietojen laatu ja kattavuus on yhteistyötä!
 61. 61. Esitteet ja materiaalit influenssarokotuksista • Influenssasta ja influenssarokotuksista kertovia videoita, joita saa jakaa missä tahansa mediassa ja esimerkiksi upottaa sivuilleen • Esitteitä suomeksi ja ruotsiksi • Suomenkieliset materiaalit • Ruotsinkieliset materiaalit • Tilatut tulevat olemaan perillä lokakuun loppupuolelle mentäessä 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 62. 62. Muuta avuksi • Usein kysyttyä influenssarokotuksista osio • https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a- o/influenssarokote/usein-kysyttya-influenssarokotuksista • Kaikki THL:n infektiotauteihin ja rokotuksiin liittyvät maksuttomat webinaarit löydät Infektiotaudit ja rokotukset –sivuston etusivulta oik. alareunasta harmaasta nostoboksista • https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset • Kaikkia koulutusmateriaaleja saa käyttää paikallisiin koulutuksiin 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 63. 63. Kiitos tarkkaavaisuudesta 21.9.2021 Ylilääkäri Ulpu Elonsalo

×