Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022(20)

Anúncio

Mais de THL(20)

Último(19)

Anúncio

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa Kevät 2022 Kaisa Mölläri ja Tiina Marttila
 2. Hoitoonpääsyn seurantapisteet hoidon tarpeen arvioinnista perusterveydenhuollossa 10.6.2022 • Hoitoonpääsytiedot ovat osa perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksen (Avohilmo) tietosisältöä. • Avohilmon hoitoonpääsyraportointiin poimitaan tiedot toteutuneista käynneistä, joita on edeltänyt hoidon tarpeen arviointi. • THL:n sivut: Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa 2
 3. Odotusaika hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin 10.6.2022 3 Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin palveluntuottajittain Kuutio: Perusterveydenhuollon hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin palveluntuottajittain Tiivisteet: Hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin Hoidon tarpeen arviointiin perustuvien hoitoonpääsytietojen osuus kaikista sairaanhoidon kiireettömistä käynneistä Hoidon tarpeen arviointiin perustuvat hoitoonpääsytiedot kuviona Suun terveydenhuollon hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin palveluntuottajittain Kuutio: Suun terveydenhuollon hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin palveluntuottajittain Tiivisteet: Hoitoonpääsytiedot hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin Hoidon tarpeen arviointiin perustuvien hoitoonpääsytietojen osuus kaikista sairaanhoidon kiireettömistä käynneistä Hoidon tarpeen arviointiin perustuvat hoitoonpääsytiedot kuviona
 4. Avosairaanhoito Maaliskuu 2022 10.6.2022 4
 5. Avosairaanhoidonlääkärin hoitoonpääsykäyntien(fyysiset käynnit sekäetäasioinnit) odotusajat hoidon tarpeenarvioinnistakäyntiin eri aluehallintovirastojenalueella3/2022,% < 7 vrk odotusaika 10.6.2022 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin 5
 6. 6 10.6.2022 Avosairaanhoidonlääkärin hoitoonpääsykäyntien(fyysiset käynnit sekäetäasioinnit) odotusajat hoidon tarpeenarvioinnistakäyntiin eri aluehallintovirastojenalueella 3/2022,% < 14 vrk odotusaika Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin
 7. 7 Avosairaanhoidon hoitoonpääsykäyntien (fyysiset käynnit ja etäasioinnit) odotusajat hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin lääkärin avosairaanhoidon vastaanotolle 10/2019−3/2022, % 10.6.2022 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
 8. 8 Avosairaanhoidon hoitoonpääsykäynnit (etäasiointi ja fyysiset käynnit) lääkärille 10/2019-3/2022 10.6.2022 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
 9. Avosairaanhoidon hoitoonpääsykäyntien (fyysiset käynnit ja etäasioinnit) odotusajat hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin sairaanhoitaja/terveydenhoitajalle 10/2019−3/2022, % 10.6.2022 9 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
 10. Avosairaanhoidon hoitoonpääsykäynnit (etäasiointi ja fyysiset käynnit) sairaanhoitaja/terveydenhoitajalle 10/2019-3/2022 10.6.2022 10 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa
 11. Etäasiointien ja fyysistenhoitoonpääsykäyntien osuus kaikistaavosairaanhoidon sairaanhoidon kiireettömistäkäynneistäammattiryhmittäin 10/2019− 3/2022, % 10.6.2022 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa 11
 12. 10.6.2022 12 Suun terveydenhuolto Maaliskuu 2022
 13. Hoitoonpääsykäyntien(fyysiset käynnit ja etäasioinnit) odotusajat hoidon tarpeen arvioinnistakäyntiin hammaslääkärilleeri aluehallintovirastojen alueella3/2022, % 10.6.2022 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin 13
 14. Toteutuneidenhoitoonpääsykäyntien odotusajat hammaslääkärille hoidon tarpeen arvioinnistakäyntiin 10/2019 − 3/2022, % 10.6.2022 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa 14
 15. Toteutuneiden hoitoonpääsykäyntien odotusajat suuhygienistille hoidon tarpeen arvioinnista käyntiin 10/2019 − 3/2022, % 10.6.2022 15 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa
 16. Hoitoonpääsykäynnit (fyysiset käynnit ja etäasiointi) hammaslääkärille ja suuhygienistille 10/2019-3/2022 10.6.2022 16 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suunterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin
 17. Hoitoonpääsykäyntien osuus kaikista suun terveydenhuollon kiireettömistä käynneistä hammaslääkäreillä ja suuhygienisteillä, % 10.6.2022 17 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suunterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnista toteutuneeseen käyntiin
 18. 18 Hoitoon pääsyn erilliskyselyn tulokset perusterveydenhuolto Kevät 2022 10.6.2022
 19. Kyselyn toteutuminen • Hoitoon pääsyä tarkastellaan terveyskeskusten avosairaanhoidon kiireettömän sairaanhoidon käynneistä. • Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille toteutettiin keväällä 2022. • Kyselyssä tiedusteltiin yhteydensaantiin, tietojärjestelmiin, sähköiseen asiointiin ja hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä. • Vastaukset pyydettiin terveyskeskuskohtaisesti. • Vastaukset saatiin kaikista 131 terveyskeskuksesta. 10.6.2022 19
 20. Ostopalvelut ja palvelusetelit • Ostopalveluterveysasemia oli 24/131 terveyskeskuksessa. • Palveluseteleitä käytti 21 % terveysasemista. Eniten niitä käytettiin lääkäri- ja jalkahoitajapalveluihin. 10.6.2022 20
 21. Yhteydensaanti terveyskeskuksiin: puhelut 1/2 • Virka-aikana puheluihin ja yhteydenottoihin vastasi 85 %. Kiireettömiä saattoi jäädä seuraavalle päivälle 8 terveyskeskuksessa. • Kyselyyn vastanneista 99 % oli soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmän piirissä. • Näistä 78 %:lla järjestelmä oli käytössä koko terveyskeskuksen aukioloajan. • Soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmän piirissä olevista terveyskeskuksista 77 % kertoi soittavansa takaisin soiton kaikkiin saapuneisiin puheluihin saman päivän aikana. • Takaisinsoittojärjestelmän käyttöä rajoitti ajoittain 7 % terveyskeskuksista. 10.6.2022 21
 22. Yhteydensaanti terveyskeskuksiin: puhelut 2/2 • Saapuneita puheluja poisti takaisinsoittojärjestelmästä 13 % terveyskeskuksista. • Tavallisimpia syitä olivat jos on yritetty soittaa takaisin useasti tuloksetta tai jos potilas on soittanut monta kertaa. • Puhelujen määrät: Etelä-Savo ja Eura ilmoittivat määräksi 0. Muut ilmoittivat suurempia lukuja. • Vastattujen puhelujen osuus oli 2-100 %. • Vastattujen puhelujen osuus oli alle 50 % seuraavissa terveyskeskuksissa: • Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä (2 %) • Keski-Satakunnan terveyskeskus (10 %) • Sysmän terveyskeskus (41 %). • Joidenkin terveyskeskuksen ilmoittamissa puhelumäärissä oli puutteita, esim. vastattujen puhelujen osuus oli yli 100 % (Kauniainen, Loviisa, Viitasaari). 10.6.2022 22
 23. Vastaanottoajan saaminen • 88 % kertoi, että kaikille kiireettömän asian vuoksi yhteyttä ottaville asiakkaille tehdään hoidon tarpeen arviointi potilastietojärjestelmään. • Syitä tekemättä jättämiseen: potilaan asia hoitui heti, sähköinen asiointi, potilastietojärjestelmä, sihteeri/ lähihoitaja ei saa tehdä. • 58 % kertoi, että asiakas saa vastaanottoajan lääkärille heti yhteydenoton ja hoidon tarpeen arvioinnin tekemisen jälkeen. • Jos ei saanut aikaa, niin tavallisimmin asiakas laitettiin jonoon, hän sai ajan toiselle ammattilaiselle, lääkäriä konsultoitiin tai asiakasta pyydettiin soittamaan uudelleen. • 12 % terveyskeskuksista käytössä oma lista asiakkaista, jotka tarvitsevat ajan. Syynä siihen tavallisimmin oli se, ettei aikaa ole antaa. • Lääkärin ajanvarauslistat laaditaan pääsääntöisesti 2 vk – 2 kk välille. 10.6.2022 23
 24. Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn odotusaikojen julkaiseminen on parantunut • 91 % vastanneista kertoi, että hoitoonpääsyn odotusajoista julkaistaan tiedot vähintään neljän kuukauden välein. • 10 terveyskeskusta ei julkaissut tietoja lainkaan (5) tai julkaisi harvemmin (5). Tämä on 5 terveyskeskusta vähemmän kuin viime vuonna. • 75 % kertoi, että hoitoonpääsytiedot ilmoitetaan erikseen kaikista toiminta- alueen avosairaanhoidon toimintayksiköistä/terveysasemista. • Internetin lisäksi tietoja julkaisi sanomalehdessä 5 %, terveyskeskuksen tai kunnan some-kanavissa 36 %, ilmoitustauluilla 36 % tai muualla 38 %. 10.6.2022 24
 25. Hoitoon pääsyn erilliskyselyn tulokset suun terveydenhuolto Kevät 2022 10.6.2022 25
 26. Suun terveydenhuollon kyselyn toteutuminen • Hoidon toteutumista tarkastellaan terveyskeskusten suun terveydenhuollon kiireettömän sairaanhoidon käynneistä. • Hoitoon pääsyn kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille toteutettiin keväällä 2022. • Kyselyssä tiedusteltiin yhteydensaantiin, tietojärjestelmiin, sähköiseen asiointiin ja hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä. • Vastaukset pyydettiin terveyskeskuskohtaisesti. • Vastaukset saatiin kaikista 131 terveyskeskuksesta. 10.6.2022 26
 27. Yhteydensaanti puhelimitse suun terveydenhuollon ajanvaraukseen 1/2 • 97 % vastasi kaikkiin puheluihin ja yhteydenottoihin virka-aikana. • 95 %:lla oli käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä. • Näistä 90 %:lla järjestelmä oli käytössä koko terveyskeskuksen aukioloajan. • Soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmää käyttävistä 88 % kertoi soittavansa takaisin kaikkiin saapuneisiin puheluihin saman päivän aikana. • Ruuhkat ja resurssipula mainittiin tavallisimpina syinä ajan ylittymiseen. • Takaisinsoittojärjestelmän käyttöä oli rajoittanut 2 terveyskeskusta. • 9 terveyskeskusta oli poistanut saapuneita puheluita takaisinsoittojärjestelmästä. Tavallisimmin, koska asiakasta ei oltu tavoitettu useista yrityksistä huolimatta. • Kun soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä ei ollut käytössä, asiakkaisiin otettiin yhteyttä tavallisimmin puhelimeen tallentuneiden vastaamattomien puheluiden perusteella. 10.6.2022 27
 28. Yhteydensaanti puhelimitse suun terveydenhuollon ajanvaraukseen 2/2 • Puhelujen määrän ilmoitti 100 prosenttia vastaajista. • Vastattujen puhelujen osuus oli 0-100 %. • Vastattujen puhelujen osuus oli alle 50 % seuraavissa terveyskeskuksissa: Salo (0 %), Espoo (10 %), Virrat (38 %), Siilinjärvi (46 %), Posio (49 %). • Monella on ollut helmikuussa normaali tilanne puheluissa. 10.6.2022 28
 29. Ajanvaraus • 95 % kertoi, että kaikille kiireettömän asian vuoksi yhteyttä ottaville asiakkaille tehdään hoidon tarpeen arviointi potilastietojärjestelmään. • 81 % kertoi, että asiakas saa vastaanottoajan hammaslääkärille heti yhteydenoton ja hoidon tarpeen arvioinnin tekemisen jälkeen. • Jos asiakas ei saanut heti aikaa, tavallisimmin hänet laitettiin jonoon tai kutsujärjestelmään. • 14 kertoi, että heillä on lista hammaslääkärin asiakkaista, jotka tarvitsevat ajan. • 86 % kertoi, että asiakas saa vastaanottoajan suuhygienistille heti yhteydenoton ja hoidon tarpeen arvioinnin tekemisen jälkeen. • Jos asiakas ei saanut heti aikaa, tavallisimmin hän sai ensin hammaslääkärin ajan tai hänet laitettiin jonoon. 5 ilmoitti, ettei suuhygienistiä ole käytettävissä. • 7:ssä terveyskeskuksessa oli lista suuhygienistin asiakkaista, jotka tarvitsevat ajan. • Hammaslääkärin ja suuhygienistin ajanvarauslistat laaditaan tavallisimmin 3-4kk päähän, mutta vaihtelua oli paljon. 10.6.2022 29
 30. Hoitoon pääsyn tietojen julkaisu • 96 % kertoi, että hoitoonpääsyn odotusajoista julkaistaan tiedot vähintään neljän kuukauden välein. • Harvemmin kuin 4 kk: Kymsote, Kärsämäki, Rantasalmi. • Ei lainkaan: Pohjois-Savo • Valtaosa laski hoitoon pääsyn tiedot erikseen. • Vastanneista 62 % kertoi, että hoitoonpääsytiedot ilmoitetaan erikseen kaikista toiminta-alueen suun terveydenhuollon toimintayksiköistä. • Internetin lisäksi tietoja julkaistaan • ilmoitustauluilla 41 % • terveyskeskuksen tai kunnan some-kanavissa 16 % • sanomalehdessä 11 % • muualla 32 %, esim. tiedotteissa tai intranetissä. 10.6.2022 30
 31. Kevät 2022 10.6.2022 31 Hoitoon pääsyn erilliskyselyn tulokset YTHS
 32. Kyselyn toteutuminen ja perustiedot YTHS:n sairaanhoito • YTHS:n sairaanhoitoa koskeva hoitoonpääsykysely toteutettiin keväällä 2022. • YTHS:n osalta tarkastellaan opiskeluterveydenhuollon kiireettömän sairaanhoidon käyntejä. • Kyselyssä tiedusteltiin mm. yhteydensaantiin, sähköiseen asiointiin ja hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä. • Toimipisteet: Espoo Otaniemi, Helsinki Malmi ja Töölö, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi-Tornio, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa • Toimipisteet pääsääntöisesti avoinna ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-14. 10.6.2022 32
 33. YTHS:n sairaanhoito: puhelut ja tietojen julkaisu • YTHS:n toimintayksikössä on käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä. • Soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä oli käytössä koko virka-ajan ja kaikkiin puheluihin vastattiin ja soitettiin takaisin saman päivän virka-aikana. • Takaisinsoittojärjestelmän käyttöä ei rajoitettu koronaepidemian vuoksi. • Saapuneita puheluita ei poistettu takaisinsoittojärjestelmästä. • YTHS:n toimintayksiköiden ajanvaraukseen soitettujen ja vastattujen puheluiden määräksi ilmoitettiin 17 360. Uuden takaisinsoittojärjestelmän vuoksi tieto oli kuitenkin epävarma. • Tiedot hoitoonpääsyn odotusajoista julkaistaan neljän kuukauden välein tai useammin YTHS:n verkkosivuilla kaikista toimintayksiköistä. 10.6.2022 33
 34. Kyselyn toteutus ja perustiedot YTHS:n suun terveydenhuolto • YTHS:n suun terveydenhuoltoa koskeva hoitoonpääsykysely toteutettiin keväällä 2022. • YTHS:n osalta tarkastellaan opiskeluterveydenhuollon kiireettömän sairaanhoidon käyntejä suun terveydenhuollon ammattilaisilla. • Hoitoonpääsykyselyssä tiedusteltiin mm. yhteydensaantiin, sähköiseen asiointiin ja hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä. • Toimipisteet: Helsinki Töölö, Tampere Hervanta, Hämeenlinna, Turku, Oulu, Jyväskylä, Joensuu, Kuopio, Vaasa, Lappeenranta, Rovaniemi, Seinäjoki, Pori, Lahti ja Mikkeli. • Aukiolo pääsääntöisesti arkisin klo 8-15, osassa myös klo 15 jälkeen. 10.6.2022 34
 35. Yhteydensaanti YTHS:n suun terveydenhuolto: puhelut • YTHS:n toimintayksikössä on käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä. • Soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä oli käytössä koko virka-ajan ja kaikkiin puheluihin vastattiin. • Asiakkaille ei aina soitettu takaisin saman päivänä sairaspoissaolojen ja suurien puhelumäärien vuoksi. • Takaisinsoittojärjestelmän käyttöä on rajoitettu: ”Puhelinpalvelu on jouduttu sulkemaan 1-2 kertaa viikossa normaalia aikaisemmin (klo 13.00) poissaolojen vuoksi.” • Saapuneita puheluita ei poistettu takaisinsoittojärjestelmästä. • YTHS:n toimintayksiköiden ajanvaraukseen soitettujen ja vastattujen puheluiden määräksi ilmoitettiin 9059. Uuden takaisinsoittojärjestelmän vuoksi tieto oli kuitenkin epävarma. 10.6.2022 35
 36. Yhteydensaanti YTHS:n suun terveydenhuolto • Kaikille kiireettömän asian vuoksi yhteyttä ottaville asiakkaille tehdään hoidon tarpeen arviointi potilastietojärjestelmään. • Asiakas saa vastaanottoajan hammaslääkärille tai suuhygienistille heti yhteydenoton ja hoidon tarpeen arvioinnin tekemisen jälkeen. • Tiedot hoitoonpääsyn odotusajoista julkaistaan neljän kuukauden välein tai useammin YTHS:n verkkosivuilla kaikista toimintayksiköistä. 10.6.2022 36
 37. 10.6.2022 37 Hoitoon pääsy varhaisimmasta aikaleimasta
 38. Hoitoon pääsyn seurantapisteet varhaisimmasta aikaleimasta perusterveydenhuollossa 10.6.2022 38 Aika hoidon tarpeen arviosta käyntiin on lainsäädännön mukainen hoitoon pääsyn seurannan mittari. Yhteydenotosta tai ajanvarauksesta tulevia aikaleimoja voidaan käyttää arvioimaan kokonaistilannetta, jos hoidon tarpeen arviointitietoja ei riittävästi saada.
 39. Varhaisimman aikaleiman mukainen odotusaika Perusterveydenhuollon käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista palveluntuottajittain Kuutio: Perusterveydenhuollon käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista palveluntuottajittain Tiivisteet: Käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen käyntiin Varhaisimman kontaktin mukaisten odotusaikojen osuus kaikista sairaanhoidon kiireettömistä käynneistä Käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen käyntiin kuviona Suun terveydenhuollon käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista palveluntuottajittain Kuutio: Suun terveydenhuollon käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista palveluntuottajittain Tiivisteet: Käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen käyntiin Varhaisimman kontaktin mukaisten odotusaikojen osuus kaikista sairaanhoidon kiireettömistä käynneistä Käyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista toteutuneeseen käyntiin kuviona 10.6.2022 39
 40. Kiireettömien avosairaanhoidon sairaanhoidon lääkärikäyntien odotusajat varhaisimmasta kontaktista käyntiin (fyysiset käynnit sekä etäasioinnit) eri aluehallintovirastojen alueella 3/2022, % 10.6.2022 40 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa varhaisimmasta aikaleimasta toteutuneeseen käyntiin
 41. Varhaisimman aikaleiman hoitoonpääsytietojen osuus (%) ja lukumäärä kaikista avosairaanhoidon lääkärin kiireettömistä avosairaanhoidon fyysisistä käynneistä ja etäasioinneista 10/2019-3/2022 10.6.2022 41 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa varhaisimmasta aikaleimasta toteutuneeseen käyntiin
 42. Kiireettömiensuun terveydenhuollonkäyntien (fyysiset käynnit ja etäasioinnit) odotusajat varhaisimmastakontaktistakäyntiin hammaslääkärilleeri aluehallintovirastojen alueella3/2022,% 10.6.2022 42 Lähde: Avohilmo Hoitoonpääsy suunterveydenhuollossa varhaisimmasta aikaleimasta toteutuneeseen käyntiin
Anúncio