Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu(20)

Mais de THL(20)

Anúncio

Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu

  1. Henkilöstömitoitus seurannan kehitys ja neuvottelumenettelyn aikataulu 8.6.2022 Hanna Alastalo, johtava tutkija Keskustelutilaisuus: Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt
  2. Vanhuspalvelujen tila -seuranta • Tehostettu palveluasuminen • Laitoshoito • Hybridien tehostettu palveluasuminen • Kotihoito • Kotisairaanhoito • Kotipalvelu • Tavallinen palveluasuminen • Hybridien tavallinen palveluasuminen • Vanhuspalvelujen johtajat • Työryhmät • Johtoryhmät Toimintayksikkökysely Ympärivuoro- kautinen hoito Kotihoito Seuranta • Ympärivuorokautisen henkilöstömitoitus • Kotihoidon riittävyys Peruskysely • Toimintakäytännöt ja johtaminen • Valvonta Asiakastyytyväisyys kysely Kuntakysely Kunnat, kuntayhtymät, yhteistoiminta-alueet • Iäkkäiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen • Palliatiivinen hoito ja saattohoito • Valvonta Seuranta Valvonta Tiedolla johtaminen 2 Palveluntuottajarekisterin sekä toimintayksikkörekisterin jatkuva ylläpito Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Hanna Alastalo
  3. THL:n rooli kansallisessa vanhuspalvelujen seurannassa • Vanhuspalvelulain (980/2012) uudistamisen myötä henkilöstömitoituksen seuranta tullut THL:n velvoittavaksi tiedonkeruuksi • Tiedontuottajilla velvollisuus antaa seurantaan tarvittavat tiedot • Viranomaisyhteistyö valvontaviranomaisten kanssa • Lain 2. osan uudistamisen myötä myös kotihoidon riittäävyyden seuranta on tulossa THL:n velvoittavaksi tiedonkeruuksi 3 Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Hanna Alastalo
  4. Vanhuspalvelulaki uudistui – seurannan aikataulu 1.10.2020 0,5 1.1.2021 0,55 1.1.2022 0,6 1.4.2023 0,7 Vanhuspalvelujen tila seurannalla seurataan henkilöstömitoituksen toteutumista 11/2020 5/2021 11/2021 5/2022 11/2022 4 Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Hanna Alastalo
  5. Mikä tiedonkeruussa muuttuu tulevaisuudessa 5 Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Hanna Alastalo
  6. Kehitystyön aikataulu 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Tiedonkeruu suoratoimituksena Nykyinen erillis- tiedonkeruu THL:n lomakepalvelulla Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Hanna Alastalo
  7. Valtava-hankkeessa tehty pohjatyö • Yhteismitallisen ja vertailukelpoisen henkilöstömitoituksen muodostaminen kansallisten käsitemäärittelyjen avulla ➢ Keskeiset käsitteet ➢ Käsitemalli ➢ Laskentasäännöt • Käyttötapausraportti ➢ kuvattu tietotarve tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon henkilöstömitoituksesta suhteessa vanhuspalvelulain asettamiin vaatimuksiin sekä tavoitetila henkilöstömitoitustiedon tuottamiseksi automatisoidusti toimijoiden päivittäisjohtamisen tarpeisiin ja myös kansalliselle tasolle. Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Hanna Alastalo
  8. Neuvottelumenettelyn aikataulu 05/2022 Neuvottelumenettely tietosisällöstä, tiedon toimittamisen tavasta ja voimaantulon aikataulusta 06/2022 Keskustelutilaisuus 08/2022 Valtava-hankkeen pilottikokemusten ja neuvottelumenettelyn aineiston läpikäynti 09/2022 Tietosuojavaltuutetun kuuleminen (tarvittaessa) 11/2022 Hallintopäätöksen julkaisu (valitusaika käynnistyy) 1/2023 Hallintopäätös voimaan Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Hanna Alastalo
  9. • Valtio antaa hyvinvointialueille rahoituksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen. Yksityisen palveluntuottajan järjestelmäkustannukset? • Valtiolla ei ainakaan tällä hetkellä ole keinoa antaa rahoitusta tietojärjestelmien kehittämiseen suoraan yksityisille palveluntuottajille, vaan kustannukset on katettava sillä rahalla, mitä hyvinvointialueet maksavat ostamistaan palveluista. • Sama tilanne on kaikissa tietojärjestelmien muutostarpeissa. Kuka maksaa palveluntuottajan järjestelmäkustannukset? Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon toimittamisen käytännöt/Hanna Alastalo
  10. Kiitos
Anúncio