Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta(20)

Anúncio

Mais de THL(20)

Último(19)

Anúncio

Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta

 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten toteuttamisesta Ylilääkäri Ulpu Elonsalo 31.3.2022
 2. Esityksen sisältö • Ajankohtaisia ohjeita HPV-rokotuksiin liittyen • 14-15 –vuoden iässä tarjottavia dtap-rokotuksia on voinut jäädä yläkoulussa antamatta • Meningokokkirokotuksia tarjotaan tiettyihin riskiryhmiin kuuluville osana rokotusohjemaa • Influenssarokotteiden hävikkiä selvitellään • Valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus • Tärkeää rokotustekniikkaan ja aseptiikkaan liittyvää tietoa on verkkosivuilla ja koulutusmateriaaleissa 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 3. Useilta eri syöviltä suojaavat HPV-rokotukset laajenivat koskemaan myös poikia • Rokotusohjelman rokotteena on Cervarix • Tytöt ovat saaneet HPV-rokotteet syksystä 2013 ja pojat syksystä 2020 lähtien maksutta osana rokotusohjelmaa • Rokotusten pääpaino on 5. ja 6. luokalla • Jotta suoja saadaan ajoissa • Vasta-ainetasot korkeammat ja tehokkaampi suoja, kun annetaan nuorempana • Myös 7.–9.-luokkalaisilla pojilla on ollut mahdollisuus saada ns. catch up - rokotuksia lukuvuosina 2020-2021 ja 2021-2022 • Jos tyttö ei ole saanut rokotusta alakoulussa, hänellä on myös ollut mahdollisuus aloittaa rokotussarja yläkoulussa 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 4. HPV-rokotusten laajeneminen pojille keskellä koronapandemiaa • Perusperiaatteena on ollut pyrkimys rasittaa mahdollisimman vähän kouluterveydenhuollon kapasiteettia, ohjeena: • Annetaan terveystarkastusten yhteydessä, 2-annoksen sarja voidaan antaa esim. noin vuoden välein • Seiskaluokkalaisille annetaan ensimmäinen annos 7. ja toinen annos 8. luokalla • Kahdeksasluokkalainen saa rokotukset 8. ja 9. luokalla • Ysiluokkalaisten rokotukset: osa tarvitsee kahden ja osa kolmen annoksen sarjan • Jatkossa pääpaino 5. ja 6. luokalla kuten tytöilläkin: yhteensä 2 rokoteannoksen sarja 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 5. Yläkoulun aloittavien rokotekattavuus hyvää tasoa • Syksyllä 2020 julkaistujen kattavuustietojen mukaan lähes 80 prosenttia yläkouluun menevistä tytöistä ja yli 65 prosenttia pojista on saanut HPV-rokotuksen • Tyttöjen kattavuus noussut koronapandemian aikana • Myös poikien rokotukset ovat lähtivät siis hyvin käyntiin etenkin valtakunnallisella tasolla tarkisteltuna ja monissa SHP:ssa • Kattavuuksissa on alueellisia eroja 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 6. HPV-rokotuksiin ja dtap-rokotuksiin pitää kiinnittää huomiota • HPV-rokotussarja on voinut jäädä kesken koronaepidemian vuoksi • Myös dtap-rokotus on voinut jäädä yläkoulussa saamatta • Tämän vuoksi rokotusten toteutumiseen tulee kiinnittää aivan erityistä huomiota, joka luokka- asteella myös lukiossa ja ammattikouluissa • Täydennä puutteellinen rokotussuoja! 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 7. Uusi ohjeistus koskien HPV-rokotussarjan aloittamista • Rokotussarjoja on jäänyt jopa kokonaan aloittamatta koronan takia joillakin alueilla • Tästä syystä HPV-rokotussarjan voi aloittaa kevätlukukauden 2023 loppuun asti myös niille alaikäisille nuorille, jotka eivät ehtineet saada rokotuksia peruskouluiässä • Rokotussarja voidaan aloittaa yksilöllisen harkinnan perusteella ennen 18 vuoden ikää myös silloin, jos se on jäänyt aloittamatta jostain muusta syystä • Näin kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhdenvertainen mahdollisuus saada rokotussuoja papilloomavirusten aiheuttamia syöpiä vastaan • HPV-rokotteen antamiseen väliaikainen pidennys - rokotussarja voidaan aloittaa, kunnes nuori täyttää 18 vuotta 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 8. Tietoa pyritään levittämään myös nuorille • Tähän asiaan pitää kiinnittää huomiota erityisesti niillä alueilla, joissa korona-aika on selvästi haitannut rokotusten toteuttamista ja joissa nuoret ovat jääneet ilman HPV-rokotuksia • HPV-rokotuskattavuus ja HPV-rokotuskattavuus kartta • Kartasta pääsee katsomaan rokotuskattavuuksia terveyskeskus ja kunta- tasolla • Kunnat voivat päättää itse rokotusten toteuttamisesta • HPV-rokotteita kannattaa tilata näihin tarkoituksiin tarpeen mukaan, ei varastoon esim. terveysasemalle tai toisen asteen kouluterveydenhuoltoon 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 9. Tietoa pyritään levittämään myös nuorille • THL:n tiedotetta uutisoitiin jonkin verran paikallisissa medioissa, mutta on ns. aika vaikea saada uutisia leviämään näinä haasteellisina aikoina • Maailman HPV-päivänä pyöritettiin nuorille suunnattua päivitettyä tietovisaa somekanavilla • 5.4.2022 käynnistyy nuorille suunnattu kampanja Instassa • Paikallisia aktiviteetteja voi miettiä • Nostetaan asia esille myös HPV-rokote.fi sivustolla • Nuori tai hänen vanhempansa saattaa kysyä rokotusta kouluterveydenhuollossa tai lähestyy kuntaa muutoin tässä asiassa 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 10. Riskiryhmiin kuuluvien meningokokkirokotukset • Meningokokkirokotuksen maksutta osana rokotusohjelmaa ovat voineet elokuusta 2020 alkaen saada ne, joiden sairaus tai lääkitys lisää riskiä sairastua meningokokkibakteerin aiheuttamaan vakavaan infektioon • Riskiryhmiin kuuluvat ne, joilla on • elimistön puolustuskykyä heikentävä komplementtipuutos tai komplementin aktivaatiota estävä lääkitys • pernan puutos • pernan vajaatoiminta, mukaan lukien sirppisoluanemiaa sairastavat • kroonista käänteishyljintää kantasolusiirron jälkeen. • Uutinen: Riskiryhmiin kuuluvien meningokokkirokotuksista huolehdittava myös korona-aikana • Tarkempaa tietoa: Meningokokkirokotteet 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 11. Rokotusohjelman meningokokkirokotukset • Rokotusohjelmassa käytetään ryhmien A, C, W ja Y meningokokkitaudeilta suojaavaa Nimenrix-rokotetta ja ryhmän B meningokokkitaudilta suojaavaa Bexsero-rokotetta • Riskiryhmiin kuuluvat saavat meningokokkirokotteet esimerkiksi hoitovastuussa olevalta erikoissairaanhoidon poliklinikalta tai omalta terveysasemalta • Rokotteiden riittävyyden ja turhan hävikin vähentämiseksi rokotteet tilataan poliklinikalle tai terveysasemalle vasta, kun rokotettava on tiedossa • Sairaala-apteekit voivat pitää pientä määrää rokotteita varastossa • Meningokokki eli Neisseria meningitidis on bakteeri, joka aiheuttaa vaikeita tulehdustauteja kuten aivokalvotulehdusta ja verenmyrkytystä • Meningokokin aiheuttamat vakavat infektiot ovat Suomessa hyvin harvinaisia • Tämän vuoksi meningokokkirokotuksia tarjotaan vain niille, joilla on suurentunut riski sairastua meningokokkitautiin 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 12. Influenssarokotehävikkitietoa selvitellään • THL on jakanut tällä kaudella 2021-2022 pistettävää VaxigripTetra-rokotetta ja Fluenz Tetra -nenäsumuterokotetta yhteensä noin 1,9 miljoonaa annosta • Nenäsumuterokotetta näistä oli n. 100 000 • Rokotusrekisteriin on ilmoitettu annetuksi noin 1,3 miljoonaa annosta • 0,6 miljoonan annoksen osalta on käynnissä kartoitus • Tietoa tarvitaan • tulevan kauden jakelun suunnittelua varten • paikallisen rokotustoiminnan suunnittelua ja paikallista jakelua varten • tulevia hankintoja varten 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 13. Influenssarokotehävikkitietoa selvitellään • THL on lähettänyt sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille kyselyn, jossa kysytään paljonko kaikissa mahdollisissa varastoissa/jääkaapeissa olevien influenssarokotteiden määrä • Jokainen jääkaappi, jossa on nyt tai on tällä kaudella ollut kansallisen rokotusohjelman VaxigripTetra- ja Fluenz Tetra -rokotteita, tulee tarkistaa • Omalle sairaala-apteekille tai lääkekeskukselle tulee ilmoittaa, paljonko rokotteita on jäljellä. Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset ohjeistavat tiedon keruusta • Sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten tulee ilmoittaa THL:ään 12.4.2022 mennessä paljonko rokotteita on vielä käytettävissä • Muista, että jos olet hävittämässä kansallisen rokotusohjelman rokotteita, sinun pitää ilmoittaa hävitettävien määrät sairaala-apteekille / lääkekeskukselle • Influenssakausi jatkuu vielä ja käänteitä voi tulla, rokotteita ei vielä tarvitse hävittää 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 14. Rokotusosaamisen vahvistaminen tärkeätä 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 15. Osaamisen tueksi: Valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus • Perusteet opintojakso 2 op • Kaikille th, sh, kätilö, eh tutkintoon johtavassa ja täydennyskoulutuksessa • Ensisijainen osaamisen näytössä (149/2017) • Syventäminen 1 op • Etenkin terveydenhoitajaksi opiskeleville, mutta myös jo kentällä työskenteleville ja kaikille, jotka tarvitsevat syventävää osaamista, ohjaus- ja neuvontataitoja mm. epäröivien kohtaaminen, matkailuterveys ja kouluterveydenhuolto • Suomen ja ruotsinkielinen toteutus ammattikorkeakouluissa • Täydennyskoulutusta voi kysyä Metropoliasta ja Noviasta 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 16. Valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus sh, th ja kätilöille • Perusasiat kunnolla hallintaan, osaamista voi syventää • Verkkopohjainen, sopii tutkintoon johtavaan ja täydennyskoulutukseen • Lisätietoa Infektiotaudit ja rokotukset –sivustolta: Kuka saa rokottaa ja miten rokotusosaaminen osoitetaan? • Koronarokotukset ovat nostaneet esiin sen, kuinka tärkeätä on, että rokottamisen perusasiat ovat kattavasti hallussa • Valtakunnallinen rokotusosaaminen koulutuskokonaisuus antaa hyvät valmiudet toimia rokottajana. Se tukee laadukasta rokotustoimintaa ja yhtenäistää osaamista. • Suomessa on annettu tänä vuonna lähes 10 miljoonaa rokoteannosta - poikkeuksellisen suuri määrä korostaa rokotusosaamisen tärkeyttä 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 17. Koulutusmateriaalit ja päivitetyt sivut koskien rokotustekniikkaa ja rokotusten aseptiikkaa 31.3.2022 • Ohjeita on Rokotustekniikkaosiossa: • Oikean pistospaikan ja neulan valinta hartialihakseen rokotettaessa • Ohjetta tulee noudattaa myös lapsia ja nuoria rokottaessa • Aseptiikka rokotustoiminnassa videotallenne ja diasarja on • Rokotustekniikka –pääsivulla • Kaikkia materiaalejamme saa käyttää paikallisessa perehdytyksessä ylilääkäri Ulpu Elonsalo
 18. Yhdessä eteenpäin • Suurkiitos kaikille rokotustoimintaa suunnitteleville, kehittäville, toiminnasta vastaaville ja erityisesti rokottajille ja muille rokotuksiin osallistuneille panoksestanne niin kansallisen rokotusohjelman kuin koronarokotusten toteuttamisessa • Yhdessä kohti ns. Ukraina-rutistusta • THL:n Infektiotaudit ja rokotukset -sivu • Rokotus- ja matkailuterveysneuvonta terveydenhuollon ammattilaisille • p. 029 524 6060, arkipäivinä klo 10–12 • Koronarokotusneuvonta terveydenhuollon ammattilaisille • p. 029 524 7000, arkipäivinä klo 9.00 -14.00. • Sähköposti: koronarokotus@thl.fi 31.3.2022 ylilääkäri Ulpu Elonsalo
Anúncio