O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Full bài giảng nghề tổ chức sự kiện du lịch và kỹ năng cơ bản

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 82 Anúncio

Full bài giảng nghề tổ chức sự kiện du lịch và kỹ năng cơ bản

Học phần Tổ chức sự kiện du lịch trang bị cho sinh viên những kiến thức, hiểu biết về nghề tổ chức sự kiện, kỹ năng cơ bản về tổ chức sự kiện trong ngành Du lịch, Khái niệm, đặc điểm và phân loại sự kiện du lịch
Khái niệm, nội dung tổ chức sự kiện du lịch
Xu hướng phát triển và các tác động của sự kiện đến du lịch
Sự kiện du lịch là những hoạt động đặc biệt liên quan đến du lịch, được tổ chức nhằm thu hút, quy tụ số đông công chúng đồng thời thỏa mãn nhu cầu đa dạng của họ và đem lại những giá trị kinh tế nhất định

Học phần Tổ chức sự kiện du lịch trang bị cho sinh viên những kiến thức, hiểu biết về nghề tổ chức sự kiện, kỹ năng cơ bản về tổ chức sự kiện trong ngành Du lịch, Khái niệm, đặc điểm và phân loại sự kiện du lịch
Khái niệm, nội dung tổ chức sự kiện du lịch
Xu hướng phát triển và các tác động của sự kiện đến du lịch
Sự kiện du lịch là những hoạt động đặc biệt liên quan đến du lịch, được tổ chức nhằm thu hút, quy tụ số đông công chúng đồng thời thỏa mãn nhu cầu đa dạng của họ và đem lại những giá trị kinh tế nhất định

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Full bài giảng nghề tổ chức sự kiện du lịch và kỹ năng cơ bản (20)

Mais de Khotailieu - Kiều My (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Full bài giảng nghề tổ chức sự kiện du lịch và kỹ năng cơ bản

 1. 1. 1 TẢI FILE KẾT BẠN ZALO: 0798568848 (30,000đ) NHẬN VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI - trithucpanda.com Bài giảng TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH Bộ môn: Marketing Du lịch Khoa: Khách sạn - Du lịch Trường: Đại học Thương mại
 2. 2. 2 TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH Số tín chỉ: 2 Cấu trúc: 24, 6 Mục tiêu: Học phần Tổ chức sự kiện du lịch trang bị cho sinh viên những kiến thức, hiểu biết về nghề tổ chức sự kiện, kỹ năng cơ bản về tổ chức sự kiện trong ngành Du lịch Mã học phần: TMKT3921
 3. 3. 3 Tài liệu tham khảo TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 1. Lưu Văn Nghiêm (2012), Tổ chức sự kiện, NXB Đại học kinh tế Quốc dân 2. Nguyễn Thị Mỹ Thanh (2015), Giáo trình quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội, NXB Lao động xã hội 3. A J Bowdin, Glenn (2011), Events management, Groutledge 4. Hoyle, Leonard H (2002), Event marketing, New York: J Wiley 5. www.vietnamtourism.gov.vn
 4. 4. 4 Chương 1 Chương 2 Chương 3 Tổng quan về tổ chức sự kiện du lịch TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH Kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch Chuẩn bị tổ chức sự kiện du lịch Chương 4 Tổ chức điều hành và kết thúc sự kiện du lịch Chương 5 Quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch
 5. 5. 5 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 5
 6. 6. 6 1.1 1. 2 1. 3 Khái niệm, đặc điểm và phân loại sự kiện du lịch NỘI DUNG CHƯƠNG 1 Khái niệm, nội dung tổ chức sự kiện du lịch Xu hướng phát triển và các tác động của sự kiện đến du lịch
 7. 7. 7 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại sự kiện du lịch 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Khái niệm sự kiện và sự kiện du lịch Đặc điểm sự kiện du lịch Phân loại sự kiện du lịch
 8. 8. 8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại sự kiện du lịch Theo từ điển Chambers (1998, trang 560.) Sự kiện là bất cứ điều gì diễn ra có kết quả; bất kỳ sự ảnh hưởng bất ngờ hoặc có khả năng xảy ra gây sự chú ý hay đơn giản là một mục trong một chương trình Accepted Practices Exchange (APEX) (CIC, 2005) Một dịp được tổ chức như một cuộc họp, hội nghị, triển lãm, tiệc chiêu đãi... Một sự kiện thường bao gồm nhiều chức năng khác nhau nhưng liên quan đến nhau Theo từ điển tiếng Việt Sự kiện đó là sự việc có ý nghĩa quan trọng đang xảy ra, có ý nghĩa với đời sống xã hội 1.1.1.Khái niệm sự kiện và sự kiện du lịch Sự kiện là những hoạt động đặc biệt được tổ chức nhằm quy tụ số đông công chúng để tác động vào sự ghi nhớ tới đối tượng được xác định Khái niệm sự kiện
 9. 9. 9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại sự kiện du lịch Sự kiện du lịch là những hoạt động đặc biệt liên quan đến du lịch, được tổ chức nhằm thu hút, quy tụ số đông công chúng đồng thời thỏa mãn nhu cầu đa dạng của họ và đem lại những giá trị kinh tế nhất định. Khái niệm sự kiện du lịch Sự kiện
 10. 10. 10 1 Đặc điểm về sản phẩm của dịch vụ tổ chức sự kiện du lịch Đặc điểm về lao động Đặc điểm về hoạt động Đặc điểm về vị trí và cơ sở vật chất kỹ thuật trong tổ chức sự kiện du lịch CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại sự kiện du lịch 1.1.2. Đặc điểm sự kiện du lịch 2 3 4
 11. 11. 11 1.1.3. Phân loại sự kiện du lịch Phân loại theo Quy mô, lãnh thổ Phân loại theo Thời gian Phân loại theo Không gian Phân loại theo Nội dung CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại sự kiện du lịch
 12. 12. 12 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 1.2. Khái niệm, nội dung tổ chức sự kiện du lịch Khái niệm tổ chức sự kiện Theo quan điểm về hoạt động tổ chức sự kiện là các hoạt động liên quan đến việc thiết kế, tổ chức thực hiện sự kiện Theo quan điểm kinh doanh tổ chức sự kiện bao gồm một số hoặc toàn bộ các hoạt động từ việc thiết kế,triển khai đến kiểm soát các hoạt động của sự kiện nhằm đạt được các mục tiêu nhất định mà sự kiện đã đề ra Qua nghiên cứu hoạt động tổ chức sự kiện hiện nay ở Việt Nam, cũng thấy rằng tổ chức sự kiện cũng bao gồm các hoạt động như nghiên cứu sự kiện; lập kế hoạch, chương trình cho sự kiện; điều hành các diễn biến của sự kiện; kết thúc sự kiện… 1.2.1 Khái niệm tổ chức sự kiện du lịch
 13. 13. 13 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 1.2. Khái niệm, nội dung tổ chức sự kiện du lịch Là một quá trình kết hợp các hoạt động lao động cùng việc sử dụng máy móc thiết bị, công cụ lao động thực hiện các dịch vụ du lịch nhằm đảm bảo toàn bộ các công việc chuẩn bị và các hoạt động sự kiện du lịch nào đó trong một thời gian và không gian cụ thể nhằm chuyển tới đối tượng tham dự những thông điệp truyền thông 1.2.1 Khái niệm tổ chức sự kiện du lịch
 14. 14. 14 1. Lập kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 1.2. Khái niệm, nội dung tổ chức sự kiện du lịch 1.2.2. Nội dung tổ chức sự kiện du lịch 2. Chuẩn bị tổ chức sự kiện du lịch 3.Tổ chức điều hành và kết thúc sự kiện du lịch 4. Quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch 1 2 3 4
 15. 15. 15 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 1.3. Xu hướng phát triển và các tác động của sự kiện đến du lịch Xu hướng dịch chuyển dòng địa điểm tổ chức sự kiện du lịch 1.3.1. Xu hướng phát triển của SK du lịch Xu hướng xanh hóa sự kiện du lịch Xu hướng tổ chức sự kiện du lịch theo chủ đề Xu hướng truyền thông xã hội và sự kiện du lịch trực tuyến Xu hướng chuyên nghiệp hóa trong tổ chức sự kiện du lịch
 16. 16. 16 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 1.3. Xu hướng phát triển và các tác động của sự kiện đến du lịch Tích cực - Quảng cáo cho điểm đến và gia tăng lượng khách - Gia tăng thu nhập từ du lịch - Tạo ra các cơ hội kinh doanh - Giải quyết vấn đề việc làm - Kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu bình quân của du khách 1.3.2. Tác động của sự kiện đến du lịch Tiêu cực - Ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân cư địa phương - Ảnh hưởng tới hình ảnh điểm đến
 17. 17. 17 CHƯƠNG 2 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 17
 18. 18. 18 NỘI DUNG CHƯƠNG 2 2.1. Hình thành chủ đề và xây dựng chương trình sự kiện du lịch Nequuntis vestibulum vitae ligula vitae orci euismod 2.1.1. Hình thành chủ đề sự kiện du lịch 2.1.2. Xây dựng chương trình sự kiện du lịch 2.2. Lập kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch 2.1.1.Khái niệm lập kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch 2.1.2. Quy trình lập kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch 2.3. Dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch 2.3.1. Khái niệm dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch 2.3.2. Các hình thức lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch
 19. 19. 19 2.1.1.1. Khái niệm chủ đề sự kiện 2.1.1.3. Các ý tưởng cho sự kiện 2.1.1.2. Hình thành chủ đề sự kiện CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.1. Hình thành chủ đề và xây dựng chương trình sự kiện du lịch 2.1.1. Hình thành chủ đề sự kiện du lịch
 20. 20. 20 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.1. Hình thành chủ đề và xây dựng chương trình sự kiện du lịch 2.1.1. Hình thành chủ đề sự kiện du lịch 2.1.1.1. Khái niệm chủ đề sự kiện du lịch Chủ đề cho sự kiện du lịch được hiểu là nội dung ngắn gọn mang tính khái quát, biểu tượng chứa đựng các ý tưởng, mục đích, nội dung, hình thức… của sự kiện du lịch Phân biệt: Tên sự kiện và chủ đề sự kiện du lịch???????
 21. 21. 21 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.1. Hình thành chủ đề và xây dựng chương trình sự kiện du lịch 2.1.1. Hình thành chủ đề sự kiện du lịch 2.1.1.2. Hình thành chủ đề sự kiện du lịch Nhà đầu tư sự kiện thường đưa ra mục đích trong việc đầu tư sự kiện của mình, việc hình thành chủ đề cho sự kiện du lịch được giao cho nhà tổ chức sự kiện Nhà đầu tư sự kiện du lịch với các chuyên gia marketing của mình sẽ cùng với nhà tổ chức sự kiện bàn bạc và thống nhất chủ đề cho sự kiện du lịch Các nhà đầu tư xác định chủ đề và yêu cầu các nhà tổ chức sự kiện thực hiện theo
 22. 22. 22 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.1. Hình thành chủ đề và xây dựng chương trình sự kiện du lịch 2.1.1.3. Các ý tưởng cho sự kiện 2.1.1. Hình thành chủ đề sự kiện du lịch Các yếu tố ảnh hưởng Chủ đề sự kiện Mục đích của sự kiện Nhà đầu tư sự kiện Nhà tổ chức sự kiện Cơ sở phát triển ý tưởng (xâu chuỗi những hoạt động liên quan) Hình thành các ý tưởng sơ phát (Có kiểm tra và thẩm định từng phần) Phát triển ý tưởng thành chủ đề của sự kiện (hoàn tất quá trình tư duy)
 23. 23. 23 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.1. Hình thành chủ đề và xây dựng chương trình sự kiện du lịch 2.1.2. Xây dựng chương trình sự kiện du lịch 1 4 2 3 Xác định các căn cứ xây dựng chương trình kế hoạch Hệ thống hóa các hoạt động tổ chức sự kiện du lịch Xây dựng khung chương trình Xác định các hoạt động
 24. 24. 24 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.2. Lập kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch 2.2.1 Khái niệm lập kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch Lập kế hoạch tổ chức sự kiện là quá trình xác lập những kết quả cuối cùng (mục tiêu sự kiện) và những phương tiện để đạt được mục tiêu đó. ( Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội, TS Nguyễn Thị Mỹ Thanh, ThS Sử Ngọc Diệp) Về hình thức, kế hoạch TCSK là tập văn bản trình bày rõ ràng, sạch sẽ, có tính logic cao, có tính thuyết phục đảm bảo tính khả thi và tính hướng dẫn cho người sử dụng Về nội dung, kế hoạch cần đề cập đầy đủ các hoạt động; công việc cần làm; tiến trình và thời gian chuẩn bị, triển khai; trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân;
 25. 25. 25 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.2. Lập kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch Lập kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch là quá trình xác lập những kết quả cuối cùng (mục tiêu sự kiện du lịch) và những phương tiện để đạt được mục tiêu đó. Khái niệm lập kế hoạch tổ chức sự kiện Du lịch
 26. 26. 26 2.2.2. Quy trình lập kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch Lập kế hoạch chi tiết cho sự kiện Đánh giá, điều chỉnh và lựa chọn phương án tổ chức tối ưu Xây dựng các phương án tổ chức sự kiện du lịch Xác định mục tiêu tổ chức sự kiện du lịch Phân tích tình hình CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.2. Lập kế hoạch tổ chức sự kiện du lịch
 27. 27. 27 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.3. Dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch 2.3.1. Khái niệm dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch Ngân sách của sự kiện được hiểu như một tuyên bố định lượng của kế hoạch – một kế hoạch được thực hiện bằng số.(Nguyễn Thị Mỹ Thanh, Sử Ngọc Diệp) Dự toán ngân sách trong tổ chức sự kiện được xây dựng theo hạng mục (tập trung vào từng hạng mục thu) hoặc theo chương trình( xây dựng cho một phần chương trình cụ thể).(Getz 1997) Các yêu cầu đối với NHÀ TỔ CHỨC sự kiện và NHÀ ĐẦU TƯ sự kiện khi lập dự toán ngân sách
 28. 28. 28 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.3. Dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch Các yêu cầu đối với NHÀ TỔ CHỨC sự kiện khi lập dự toán ngân sách sự kiện du lịch Lập dự toán bám sát với chương trình đã được thỏa thuận Dự kiến và tính toán một cách tương đối chính xác các khoản mục chi phí Đưa ra những đề xuất và điều chỉnh dự toán theo yêu cầu của nhà đầu tư sự kiện Giao việc lập dự toán cho người có kinh nghiệm
 29. 29. 29 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.3. Dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch Các yêu cầu đối với NHÀ ĐẦU TƯ sự kiện khi lập dự toán ngân sách sự kiện du lịch Xem xét và thống nhất với nhà tổ chức sự kiện về dự toán kinh phí Quyết định chấp thuận dự toán ngân sách tổ chức sự kiện Khẳng định có đủ kinh phí để tiến hành tổ chức sự kiện
 30. 30. 30 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.3. Dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch 2.3.2.1. Các nhóm chi phí cơ bản trong tổ chức sự kiện du lịch 2.3.2. Các hình thức lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch 2.3.2.2. Các hình thức lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch
 31. 31. 31 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.3. Dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch 2.3.2.1. Các nhóm chi phí cơ bản trong tổ chức sự kiện du lịch 1. Chi phí trực tiếp trả cho nhà tổ chức sự kiên 2. Giá trị trả cho nhà tổ chức sự kiện 4. Các chi phí dự phòng và chi phí liên quan đến việc thay đổi chương trình. 3. Các khoản thuế, lệ phí phải nộp cho nhà nước
 32. 32. 32 VÍ DỤ MẪU BẢNG LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH SỰ KIỆN
 33. 33. 33 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.3. Dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch 4. Giá hỗn hợp. 2. Giá cho dịch vụ lập kế hoạch tổ chức sự kiện 3. Giá đấu thầu 1. Giá trọn gói 2.3.2.2. Các hình thức lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch
 34. 34. 34 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.3. Dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch 1. Giá trọn gói 2.3.2.2. Các hình thức lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch Phí dự phòng , phát sinh (nếu có) Tổng chi phí trực tiếp cho sự kiện Giá trị nhà tổ chức sự kiện nhận được Các khoản thuế, lệ phí Giá dự toán sự kiện
 35. 35. 35 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.3. Dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch 2. Giá cho dịch vụ lập kế hoạch tổ chức sự kiện 2.3.2.2. Các hình thức lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch Giá trị nhà tổ chức sự kiện nhận được Giá dịch vụ liên quan Giá dự toánsự kiện •- Nhà đầu tư sự kiện cùng giám sát sự kiện •- Nhà đầu tư sự kiện chi trả cho tất cả các dịch vụ •- Nhà đầu tư sự kiện chi trả cho tất cả các chi phí phát sinh
 36. 36. 36 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.3. Dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch 3. Giá đấu thầu 2.3.2.2. Các hình thức lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch •- Nhà đầu tư sự kiện đưa ra khung giá giới hạn •- Căn cứ vào giá khung yêu cầu lập chương trình •Ưu điểm: tiết kiệm, quản lý được chi phí •Nhược điểm: hiệu quả thấp
 37. 37. 37 CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 2.3. Dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch 4. Giá hỗn hợp 2.3.2.2. Các hình thức lập dự toán ngân sách tổ chức sự kiện du lịch Sự kết hợp của: - Giá đấu thầu - Giá cho dịch vụ lập kế hoạch tổ chức sự kiện - Giá trọn gói
 38. 38. 38 CHƯƠNG 3 CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 38
 39. 39. 39 Lorem ipsum dolor sit dudu amet, consectetur adipiscing elit. Text sample here Lorem ipsum dolor sit dudu amet, consectetur adipiscing elit. Text sample here Lorem ipsum dolor sit dudu amet, consectetur adipiscing elit. Text sample here Lorem ipsum dolor sitdudu amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit dudu amet, consectetur adipiscing elit. Text sample here Lorem ipsum dolor sit dudu amet, consectetur adipiscing elit. Text sample here Text sample here Lorem ipsum dolor sit dudu amet, consectetur adipiscing elit. Text sample here NỘI DUNG CHƯƠNG 3 Nội dung chương 3 3.1. Thành lập ban tổ chức, xác định thời gian và lập bảng tiến độ sự kiện du lịch 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch 3.1.2. Xác định thời gian và lập bảng tiến độ sự kiện du lịch 3.2.1. Chuẩn bị địa điểm cho sự kiện du lịch 3.2.2. Chuẩn bị nhân lực cho sự kiện dy lịch 3.2.3.Chuẩn bị thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch 3.1.1. Thành lập ban tổ chức sự kiện du lịch
 40. 40. 40 1 2 3 Ban tổ chức sự kiện: Ban tổ chức phải được thành lập ngay từ giai đoạn đầu để giúp nhà quản trị thực hiện các công việc chuẩn bị cho sự kiện. Ban tổ chức bao gồm những thành viên thuộc những thành phần khác nhau, có khả năng tổ chức và có kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp để chủ động trong thực hiện Nhà quản trị tổ chức sự kiện sẽ đảm nhận vai trò trưởng Ban tổ chức với những nhiệm vụ cụ thể CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.1. Thành lập ban tổ chức, xác định thời gian và lập bảng tiến độ sự kiện du lịch 3.1.1. Thành lập ban tổ chức sự kiện du lịch 4 Nhân lực cho dịch vụ tổ chức sự kiện du lịch rất đa dạng.
 41. 41. 41 CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.1. Thành lập ban tổ chức, xác định thời gian và lập bảng tiến độ sự kiện du lịch 3.1.2. Xác định thời gian và lập bảng tiến độ sự kiện du lịch 3.1.2.1.Xác định thời gian 3.1.2.2. Lập bảng tiến độ sự kiện du lịch
 42. 42. 42 CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.1. Thành lập ban tổ chức, xác định thời gian và lập bảng tiến độ sự kiện du lịch 3.1.2.1.Xác định thời gian Trước hết cần lấy thời gian từ khi bắt đầu lập kế hoạch tới khi bắt đầu tổ chức sự kiện. Đây là mức độ khống chế toàn bộ thời gian các hạng mục công việc chuẩn bị. Tiếp đến, Nhà tổ chức sự kiện cần xác định thời gian cho từng hạng mục công việc, đặc biệt là những hạng mục công việc chủ yếu quan trọng. Sau đó, xác định thêm mức thời gian dự phòng cho toàn bộ hệ thống công việc. Xác định phương pháp chuẩn bị cho thích hợp: Phương pháp cuốn chiếu, phương pháp các dòng chảy song song và phương pháp kết hợp.
 43. 43. 43 CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.1. Thành lập ban tổ chức, xác định thời gian và lập bảng tiến độ sự kiện du lịch 3.1.2.2. Lập bảng tiến độ sự kiện du lịch Phân tích bảng danh mục mô tả các hạng mục công việc trong sự kiện du lịch Xác định khoảng thời gian cần thiết để chuẩn bị cho từng công việc Hệ thống hoá về công việc và thời gian trong các công tác chuẩn bị Tổng hợp thành bảng tiến độ cho công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện du lịch
 44. 44. 44 VÍ DỤ VỀ BẢNG TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 45. 45. 45 Quy trình lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện Tiêu chí lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện Phân loại địa điểm tổ chức sự kiện Ý nghĩa của việc lựa chọn địa điểm cho sự kiện CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch 3.2.1. Chuẩn bị địa điểm cho sự kiện du lịch
 46. 46. 46 CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch Ý nghĩa của việc lựa chọn địa điểm Địa điểm phù hợp góp phần thực hiện tốt hơn mục tiêu của sự kiện Địa điểm thuận lợi giúp cho nhà tổ chức sự kiện thực hiện chương trình sự kiện một cách tốt nhất Địa điểm phù hợp sẽ tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái, hứng thú và dễ dàng hoà nhập vào sự kiện; góp phần tạo nên bầu không khí của sự kiện. Việc lựa chọn địa điểm còn ảnh hưởng lớn đến tất cả các yếu tố khác của tổ chức sự kiện…
 47. 47. 47 CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch Phân loại địa điểm tổ chức sự kiện Phân loại địa điểm tổ chức sự kiện Phân loại địa điểm tổ chức sự kiện Không gian ngoài trời Không gian trong nhà Không gian kết hợp Địa điểm tổ chức sự kiện chuyên nghiệp Địa điểm tổ chức sự kiện bị động
 48. 48. 48 CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch Tiêu chí lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện Phù hợp với mục tiêu, chủ đề, khách mời và loại hình tổ chức sự kiện Mức độ phù hợp với quy mô sự kiện (sức chứa) Khả năng tiếp cận và phương tiện vận chuyển Tiện ích và dịch vụ sẵn có An ninh, an toàn, bảo hiểm Tính mỹ thuật và cảnh quan, ảnh hưởng ngoại lai tiêu cực Giá cả và thời tiết
 49. 49. 49 CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch Quy trình lựa chọn địa điểm tổ chức sự kiện Bước 5: Thực hiện đặt chỗ và xác nhận Bước 4: Thống nhất giá cả và các điều khoản Bước 3: Khảo sát địa điểm Bước 2: Tìm kiếm địa điểm tổ chức sự kiện Bước 1: Phân tích yêu cầu của sự kiện để chọn địa điểm phù hợp
 50. 50. 50 Kiểm tra và hoàn tất công tác chuẩn bị. Tiến hành bố trí đào tạo nhân lực (phân công công việc, hướng dẫn thực hiện theo bảng mô tả công việc, đào tạo, diễn tập…). Tiến hành chuẩn bị số lượng nhân lực (bố trí, tuyển dụng, ký kết hợp đồng). Lập kế hoạch về nhân lực cho sự kiện. Xác định mô hình tổ chức lao động 3.2.2. Chuẩn bị nhân lực cho sự kiện du lịch CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch
 51. 51. 51 CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch 3.2.3. Chuẩn bị thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch 3.2.3.1 3.2.3.2. Chuẩn bị thủ tục hành chính Vấn đề pháp lý cho sự kiện du lịch.
 52. 52. 52 CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch 3.2.3.1 Chuẩn bị thủ tục hành chính 1. Các loại giấy phép tổ chức sự kiện 2. Hồ sơ xin giấy phép tổ chức sự kiện 3. Các bước tiến hành thủ tục hành chính
 53. 53. 53 CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch 1. Các loại giấy phép tổ chức sự kiện Giấy phép về vệ sinh, an ninh, môi trường Cấp phép về nội dung Các giấy phép khác: giấy phép treo băng rôn, quảng cáo, giấy phép đón và phục vụ khách quốc tế... Giấy phép tiến hành sự kiện
 54. 54. 54 2. Hồ sơ xin giấy phép tổ chức sự kiện Đơn xin tổ chức sự kiện. Bản sao hợp đồng địa điểm Thành phần tham dự; số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Nguồn kinh phí (nếu có) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Mục tiêu, nội dung sự kiện. CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch Thư mời có xác nhận đồng ý tham gia nếu có yếu tố người nước ngoài.
 55. 55. 55 1 2 4 3 Xác định các thủ tục, giấy phép cần phải có Liên hệ với cơ quan cấp phép Nộp và chờ cấp phép Chuẩn bị giấy tờ cơ quan cấp phép yêu cầu CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch 3. Các bước tiến hành thủ tục hành chính
 56. 56. 56 CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch 3.2.3.2. Vấn đề pháp lý cho sự kiện du lịch. 1. Hợp đồng tổ chức sự kiện 2. Thương hiệu và logo 3. Bảo hiểm
 57. 57. 57 CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch Đối tượng ký hợp đồng 1. Hợp đồng tổ chức sự kiện Nội dung của hợp đồng Tiến trình thiết lập hợp đồng Quản lý thực hiện hợp đồng
 58. 58. 58 CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch 2. Thương hiệu và logo Quyền sở hữu nhãn hiệu và logo Thông tin sai lạc về sự kiện
 59. 59. 59 CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 3.2. Chuẩn bị địa điểm, nhân lực, thủ tục hành chính và pháp lý cho sự kiện du lịch 3. Bảo hiểm Trách nhiệm công cộng Các loại hợp đồng bảo hiểm Quản lý khiếu nại
 60. 60. 60 CHƯƠNG 4 TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT THÚC SỰ KIỆN 60
 61. 61. 61 4.1 4. 2 4. 3 Tổ chức khai mạc sự kiện du lịch NỘI DUNG CHƯƠNG 4 Điều hành diễn biến của sự kiện du lịch Tổ chức kết thúc sự kiện du lịch
 62. 62. 62 CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT THÚC SỰ KIỆN DU LỊCH 4.1. Tổ chức khai mạc sự kiện du lịch 4.1.1. Tổ chức đón tiếp khách tại nơi diễn ra sự kiện du lịch Tổ chức khai mạc sự kiện du lịch 4.1.2. Khai mạc sự kiện du lịch
 63. 63. 63 CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT THÚC SỰ KIỆN DU LỊCH 4.1. Tổ chức khai mạc sự kiện du lịch 4.1.1. Tổ chức đón tiếp khách tại nơi diễn ra sự kiện du lịch 1 4 2 3 Nhân viên lễ tân mời khách vào khu vực lễ tân. Thống kê khách mời Hướng dẫn khách làm các thủ tục đăng ký ban đầu. Hướng dẫn khách vào khu vực chính của sự kiện.
 64. 64. 64 Ổn định vị trí cho các thành viên, khách mời tham gia sự kiện. Tăng cường công tác giám sát, nhận diện và xử lý các tình huống phát sinh. Tiến hành khai mạc sự kiện theo kịch bản 4.1.2. Khai mạc sự kiện du lịch CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT THÚC SỰ KIỆN DU LỊCH 4.1. Tổ chức khai mạc sự kiện du lịch
 65. 65. 65 CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT THÚC SỰ KIỆN DU LỊCH 4.2. Điều hành diễn biến của sự kiện du lịch 4.2.1. Điều hành sân khấu/ khu vực trình diễn/ khu vực thi đấu 4.2.2. Điều hành, quản lý khán giả và khách mời 4.2.3. Điều hành các hoạt động phụ trợ Điều hành diễn biến của sự kiện du lịch
 66. 66. 66 1 2 Kiểm tra, hoàn tất công tác chuẩn bị có liên quan đến sân khấu/ khu vực trình diễn/ khu vực thi đấu. Theo dõi diễn biến sự kiện theo chương trình / kịch bản chi tiết. 4.2.1. Điều hành khu vực sân khấu/ khu vực trình diễn/ khu vực thi đấu 3 Điều hành hoạt động của những người tham gia trình diễn có hiệu quả.. CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT THÚC SỰ KIỆN DU LỊCH 4.2. Điều hành diễn biến của sự kiện du lịch
 67. 67. 67 CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT THÚC SỰ KIỆN DU LỊCH 4.2. Điều hành diễn biến của sự kiện du lịch 1 2 3 Dựa vào danh sách khách mời luôn kiểm soát và cập nhật khách mời đến và khán giả trong sự kiện. Phân công nhiệm vụ theo dõi, giám sát khán giả và khách mời. Kiểm tra, giám sát các diễn biến của khán giả và khách mời để phản hồi kịp thời cho nhà quản trị sự kiện những bất thường và phối hợp giải quyết các tình 4.2.2. Điều hành diễn biến của sự kiện du lịch 4 Hướng dẫn khách mời, khán giả tham gia vào các nội dung của sự kiện đúng theo kịch bản.
 68. 68. 68 CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT THÚC SỰ KIỆN DU LỊCH 4.2. Điều hành diễn biến của sự kiện du lịch 1 2 3 Xác định danh mục các hoạt động phụ trợ: trình diễn nghệ thuật, giải trí, giao lưu, tặng quà, hoạt náo… Phân công nhiệm vụ điều hành, tổ chức các hoạt động phụ trợ. Tiến hành triển khai các hoạt động phụ trợ. 4.2.3. Điều hành các hoạt động phụ trợ 4 Kiểm tra, giám sát diễn biến các hoạt động phụ trợ 5 Hỗ trợ người trình diễn rời khu vực biểu diễn
 69. 69. 69 4.3. Tổ chức kết thúc sự kiện du lịch 4.3.5. Lập các báo cáo và tổng kết về công tác tổ chức sự kiện du lịch 4.3.4. Phối hợp giải quyết các công việc còn lại sau tổ chức sự kiện du lịch 4.3.3. Thanh quyết toán hợp đồng tổ chức sự kiện du lịch 4.3.2. Tiễn khách 4.3.1. Tổ chức bế mạc sự kiện du lịch CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT THÚC SỰ KIỆN DU LỊCH 4.3. Tổ chức kết thúc sự kiện du lịch
 70. 70. 70 CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT THÚC SỰ KIỆN DU LỊCH 4.3. Tổ chức kết thúc sự kiện du lịch 4.3.1. Tổ chức bế mạc sự kiện du lịch - Phối hợp triển khai bế mạc sự kiện theo kế hoạch đã định. - Các hoạt động tri ân, tặng quà lưu niệm, phần thưởng, gửi tài liệu.
 71. 71. 71 CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT THÚC SỰ KIỆN DU LỊCH 4.3. Tổ chức kết thúc sự kiện du lịch 4.3.2. Tiễn khách - Tiễn khách rời bế mạc sự kiện - Tiễn khách rời cơ sở lưu trú - Tổ chức vận chuyển khách từ cơ sở lưu trú ra đầu mối giao thông - Chia tay khách
 72. 72. 72 CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT THÚC SỰ KIỆN DU LỊCH 4.3. Tổ chức kết thúc sự kiện du lịch 4.3.3. Thanh quyết toán hợp đồng tổ chức sự kiện du lịch - Tổng hợp các khoản chi phí - Thanh toán với chủ đầu tư sự kiện - Thanh toán với các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ và các đối tác khác
 73. 73. 73 CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT THÚC SỰ KIỆN DU LỊCH 4.3. Tổ chức kết thúc sự kiện du lịch 4.3.4. Phối hợp giải quyết các công việc còn lại sau tổ chức sự kiện du lịch - Tổ chức họp tổng kết và tiếp nhận phản hồi của các bên liên quan - Cảm ơn nhân viên, tình nguyện viên, những người tham gia, nhà tài trợ… - Chuẩn bị báo cáo đầy đủ về kết quả sự kiện để phát cho các biên liên quan - Đề xuất kiến nghị để cải tiến sự kiện trong tương lai.
 74. 74. 74 CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT THÚC SỰ KIỆN DU LỊCH 4.3. Tổ chức kết thúc sự kiện du lịch - Thu thập dữ liệu, quan sát, họp phản hồi, điều tra - Hoàn thành báo cáo cuối cùng gửi đến các bên liên quan: đơn vị chủ nhà sự kiện, nhà tài trợ sự kiện, các cơ quan tài trợ cho sự kiện, hội đồng và các cơ quan chính phủ, các cơ quan quản lý du lịch 4.3.5. Lập các báo cáo và tổng kết về công tác tổ chức sự kiện du lịch
 75. 75. 75 CHƯƠNG 5 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 75
 76. 76. 76 5.1 5. 2 Rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch NỘI DUNG CHƯƠNG 5 Khái niệm và quy trình quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch
 77. 77. 77 CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 5.1. Rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch 5.1.1. Khái niệm rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch Rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch 5.1.2. Phân loại rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch
 78. 78. 78 CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 5.1. Rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch 5.1.1. Khái niệm rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch Rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch là những sự cố diễn ra trong tương lai có ảnh hưởng tiêu cực đến sự kiện hoặc những khả năng làm cho sự kiện không đạt được mục tiêu.
 79. 79. 79 CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 5.1. Rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch Phân theo môi trường tác động Phân theo lĩnh vực Phân theo phương pháp quản trị truyền thống Phân loại theo nguồn gốc Phân loại theo tiến trình dự án sự kiện 5.1.2. Phân loại rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch
 80. 80. 80 CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 5.2. Khái niệm và quy trình quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch 5.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch 5.2.2. Quy trình quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch
 81. 81. 81 CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 5.2. Khái niệm và quy trình quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch 5.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch Quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch là quá trình nhận dạng các vấn đề, đánh giá và xử lý các vấn đề rủi ro trong tổ chức sự kiện, là phương pháp logic có hệ thống, bao gồm thiết lập bối cảnh, xác định, phân tích, đánh giá, xử lý, giám sát và chia sẻ rủi ro có liên quan với tất cả chức năng, hoạt động hay quá trình để giảm thiểu thiệt hại và tối đa hóa cơ hội.
 82. 82. 82 1 2 4 3 Tìm hiểu về bối cảnh Nhận dạng rủi ro Xây dựng phương pháp ứng phó, chiến lược ứng phó và giải pháp giảm rủi ro Đánh giá rủi ro 5.2.2. Quy trình quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN DU LỊCH 5.2. Khái niệm và quy trình quản trị rủi ro trong tổ chức sự kiện du lịch

×