Anúncio

Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)

THEY.PL - Digital Marketing Agency
22 de Jun de 2016
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Anúncio
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Anúncio
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)
Próximos SlideShares
Magazyn THEY.PL - nr 8 (2014)Magazyn THEY.PL - nr 8 (2014)
Carregando em ... 3
1 de 13
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Destaque(20)

Anúncio

Similar a Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)(20)

Último(20)

Anúncio

Magazyn THEY.PL - nr 7 (2014)

 1. kwartalnik agencji marketingu internetowego they.pl Identyfikacja celów biznesowych Strategia działań Realizacja działań Publikacja Promocja Analityka internetowa i biznesowa + Rekomendacje Content marketing w THEY.PL To precyzyjnie zaplanowana strategia realizowana w oparciu o KPI’s i uzgodniony harmonogram. [07]marzec 2014
 2. wstępniak KWARTALNIK AGENCJI MARKETINGU INTERNETOWEGO THEY.PL [07] Zeszyt 7  ·  styczeń–marzec 2014 Wydawca: THEY.PL SP. Z O.O. ul. Czerniowiecka 12 ­02-705 Warszawa KRS: 0000495738, NIP: 5213623489, REGON: 145901831 Tel.22 254 42 43 e-mail: they@they.pl www.they.pl Redakcja: They.pl Projekt, skład, okładka: Ortografika Druk: Profesjadruk Nakład: 3000 egz. Wydrukowano w Polsce PL ISSN 2084-2244 Opinie wyrażone w niniejszej publikacji są jedynie opiniami autorów. They.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ani żadna osoba działająca w jej imieniu, nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Magazyn.They.pl numer 7, zapraszając oczywiście do lektury naszej publikacji. W tym oto numerze kontynuujemy rozpoczętą w numerze nr 6 epopeję o na- zwie "content marketing" — uważamy, że inbound marketing (i content marketing) to aktualnie najskuteczniejsza droga do sukcesu w Internecie, bo taka, którą użytkownik wybierze sam, dzięki pozyskanym informacjom na temat danej firmy. Poza tym czę- ścią tych działań są SEO, social media czy e-mail marketing — tworzy to w zasadzie spójną całość koncepcji marketingu internetowego, niezależnego od reklam płatnych (to druga, również niezwykle ważna, część). Staramy się ująć naszą wizję content marketingu i nadać wagę poszczególnym rodzajom treści — contentu on-site oraz off-site. To tylko wstęp do działań związanych z content marketingiem, z pewnością poświęcimy im wiele miejsca na naszym blogu oraz w kolejnych publikacjach. Druga sekcja aktualnego wydania Magazynu traktuje o istotności analityki w zarządzaniu marketingiem internetowym serwisu, o analizie "Profit Index", o bu- dowie efektywnego dashboardu KPI, wreszcie o zmianach, które zachodzą w Google i o nowościach, które pojawiły się już w Google w końcówce roku 2013 oraz o tych, na które czeka branża SEM w 2014 roku i które w sposób bardzo istotny wpłyną na wy- gląd wyszukiwarki Google (i prezentację wyników wyszukiwania), jakże inny niż ten, do którego przyzwyczailiśmy się przez kilka wcześniejszych lat. Zapraszam do, mam nadzieję, miłej lektury, Maciej Miszczuk Dyrektor Zarządzający They.pl 04. Content Marketing — od idei do promocji 07. Wpływ Content Marketingu na SEO 09. Content Marketing Matrix 10. Emocje użytkowników — jak nimi kierować? 12. Zarządzanie wartością klienta w Content Marketingu 14. 10 faktów o Content Marketingu 16. Produkty reklamowe Google – rozkład jazdy 18. Optymalizacja stron pod kątem sprzedaży na podstawie Profit Index 20. 8 nowości Google AdWords 22. Efektywny dashboard KPI do Content Marketingu i Ecommerce 23. Co Google wie o Tobie spis treści O magazynie Dawniej nieregularnik, a począwszy od drugiego kwartału 2013 roku kwartalnik „Magazyn.they.pl” to jedyna w Polsce, skierowana do szerokiego odbiorcy publi- kacja o marketingu internetowym z per- spektywy ludzi, którzy współuczestniczą w tworzeniu e-marketingu na polskim rynku. Nasze pismo dedykujemy wszystkim, którzy zawodowo zajmują się marketin- giem, prowadzą własne biznesy w Inter- necie lub po prostu fascynuje ich wirtual- ny świat równie mocno, jak nas! W zespole pisma znajdują się doświad- czeni specjaliści oraz obserwatorzy tren- dów, którzy z radością dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Wszystkich, którzy nie chcą przegapić tego, co w Internecie i e- reklamie nowe, inspirujące i skutecz- ne zapraszamy do czytania! Redakcja magazyn.They.pl
 3. Promocja krok · 4 Publikacja krok · 3 Skuteczny content marketing zaczyna się na etapie idei. Z nim powinny być zsynchronizowane wszystkie inne działania e-marketingowe. Potem zaczyna się promocja i reklama. 1. Jak działa content marketing / inbound marketing? Content marketing to wielkie pole możliwości, ale jak każde działanie nastawione na efekt musi być realizowany z głową, zgodnie z harmonogramem, w oparciu o efektywność kosztową, ale przede wszystkim musi być oparty na solidnych podsta- wach content designu (pomysły, idee, kreacje, plan dystrybucji i promocji). Finalnie idea i plan jej realizacji musi zakładać połączenie działań contentowych w jedną całość, którą nazywamy inbound marketingiem. * LINKBAITING — Wszelkie metody zdobywania "dobrych" linków, czyli pozyskiwanie odnośników, za którymi będzie szła odwiedzalność serwisu. W przypadku "link building" kwintesencją było zdobywanie (dodawanie) linków, a istotą "link- baiting" jest pozyskiwanie ruchu z dodawanych linków. CELE CONTENTOWE = CELE BIZNESOWE W agencji They.pl identyfikacja celów content marketingu (oraz wszelkich innych działań) z celami biznesowymi klienta jest nierozłącz- na. Trudno nam sobie wyobrazić inne działania aniżeli wprost proporcjonalne do zakładanych wspólnie z Klientem celów biznesowych. 2. Zaczyna się od pomysłu. A potem realizu- jemy cele biznesowe Klienta. Tabela na sąsiedniej stronie pokazuje etapy w re- alizacji strategii content marketingowej, nato- miast poniższy diagram w skrócie ujmuje to, co najistotniejsze w czterech słowach. 4. kroki w content marketingu (CM): I · POMYSŁY (CONTENT DESIGN) — kreacją zajmuje się wiele osób z teamu pod nadzorem con- tent designera — oprócz idei działań CM budujemy harmonogram publikacji oraz promocji wraz z bu- dżetem niezbędnym do uzyskania dobrej jakości efektów. Powstaje strategia. II · REALIZACJA — przygotowywanie treści oraz realizacja pomysłów w oparciu o zaplanowaną strategię. Projekt pod nadzorem project managera (w skład teamu, w zależności od zakresu działań, wchodzą również redaktor, copywriterzy, grafik, web developer, specjaliści ds. SEO, social mediów i specjaliści ds. SEM i reklamy). III · PUBLIKACJA — w oparciu o przygotowany harmonogram CM (media i przyporządkowane im terminy) publikujemy treści w sieci — na portalach, forach, blogach, serwisach tematycznych, w social mediach, w serwisach PR i w innych skutecznych miejscach w Internecie tak, by skuteczność działań była najwyższa. IV · PROMOCJA — promocja materiałów (czy to ar- tykuły, infografiki, ebooki, notki prasowe, video, czy też inne) odbywa się kanałami stricte reklamowymi (jak np. FB Ads, Adwords i inne formy reklamy), jak i poprzez działania inbound i viral wartościowych materiałów, angażując do tego ludzi w Internecie (polecanie, udostępnianie, wysyłanie, itp.). Podejmując decyzję o rozpoczęciu działań conten- towych powstaje wiele pytań — to odpowiedź na nie warunkuje sens tych działań i ich istotność podczas realizacji celów biznesowych Twojej firmy: 1) Jak to się wpisuje w mój business case? Każdy przypadek jest indywidualny, ale jeżeli trak- tujemy content marketing jako połączenie działań redaktorskich, SEO, social, email marketingowych, article marketingowych, womm i video, to na pew- no jedna z dróg (lub wiele z nich) okaże się dobrą. 2) Czy wymyślona idea jest słuszna? Najczęściej pomysły poparte są gruntowną analizą potencjalnych klientów, grupy docelowej, analizą miejsc w sieci, w których oczekiwani użytkownicy przebywają, burzą mózgów specjalistów, analizą konkurencji i podobnych przypadków w Polsce i zagranicą. Tak więc najczęściej jest słuszna. 3) Czy to współistnieje w symbiozie z moją strategią marketingową? Jak najbardziej — content marketing to twar- dy, realny marketing, bez którego trudno sobie wyobrazić dzisiejsze działania promocyjne. Wiele firm prowadzi te działania, ale nie identyfikuje ich jako content marketing bądź nie prowadzi promo- cji swych działań contentowych. 4) Kto to wymyśla, projektuje, kontroluje, raportuje, analizuje, wyciąga wnioski, reko- menduje, zarządza zmianami? Zespół agencyjny złożony ze specjalistów w każ- dym z obszarów — content design, kreacja, redak- torzy, copywriting, SEO, social media, SEM, e-mail marketing, PR, grafika, web development, anality- cy (raportowanie). Projektem zarządza manager, str 5 · Content marketing · od idei do promocji Content marketing — od idei do promocji OKREŚLENIE CELÓW BIZNESOWYCH + POMYSŁ NA CONTENT MARKETING ·  Zwiększenie liczby konwersji, ·  Wzrost sprzedaży, ·  Launch nowego produktu / nowej usługi, ·  Zwiększenie liczby zaangażowanych użytkowników, ·  Zwiększenie zasięgu w social mediach, ·  Profesjonalizacja marki, budowa zaufania do niej oraz wiarygodności, ·  Zwiększenie świadomości marki. POMYSŁ + PRZYGOTOWANIE STRATEGII DZIAŁAŃ ·  Identyfikacja miejsc w Internecie, w których przebywa Twoja grupa docelowa – Twoi klienci, ·  Określenie zakresu podejmowanych działań oraz ich specyfiki, ·  Zaplanowanie typu publikacji oraz treści, które będą przygotowywane przez copywriterów, ·  Przygotowanie planu promocji treści, konkursów, promocji i innych aktywności, ·  Ustalenie harmonogramu tworzenia treści, publikacji oraz promocji. REALIZACJA + PUBLIKACJA ·  Zarządzanie projektem, ·  Przygotowywanie wartościowych treści – wszelkich publikacji, notek, artykułów, konkursów, infografik, ebooków, itp., ·  Budowa blogów i serwisów tematycznych, ·  Umieszczanie materiałów w miejscach, gdzie przebywają Twoi potencjalni klienci – na serwisach, blogach, w social mediach, itp., ·  Optymalizacja materiałów pod kątem SEO (również content marketing on-site. PROMOCJA + ANALITYKA ·  Promocja treści poprzez social media (Facebook, Google+, Pinterest, YouTube, itp.), ·  Pozycjonowanie treści w wyszukiwarce Google oraz promocje płatne (AdWords i inne), ·  Zarządzanie PR-em treści (komentarze, opinie, rankingi), ·  Marketing wirusowy – zaangażowanie użytkowników w dalszą promocję materiałów, · Konkursy i inne zorganizowane akcje, ·  E-mail marketing. 3 4 2 1CONTENT MARKETING = INBOUND MARKETING Co to jest? SEO + SOCIAL MEDIA + EMAIL + ARTICLE MARKETING + WOMM + VIDEO Jak realizować? PUBLIKACJA MATERIAŁÓW W MIEJSCACH, GDZIE PRZEBYWA TWÓJ KLIENT (PORTALE, SERWISY, BLOGI, FORA INTERNETOWE, SOCIAL MEDIA I INNE) OPTYMALIZACJA SERWISU ON-SITE (TECHNICZNA I CONTENTOWA) + LINK BUILDING CONTENT ON-SITE + JEGO PROMOCJA KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKAMI POPRZEZ SOCIAL MEDIA ZARZĄDZANIE BAZĄ ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW WOMM I PR ATRAKCYJNE VIDEO + PROMOCJA NA YOU TUBE Co to powoduje? POPULARNOŚĆ BRANDU WZROST SPRZEDAŻY LINKBAITING* Jak mierzyć efekty? WZROST RUCHU NA STRONIE WZROST LICZBY KONWERSJI WZROST ZAPYTAŃ BRANDOWYCH W GOOGLE WZROST LICZBY UŻYTKOWNIKÓW NA FB CZY YOUTUBE WZROST LICZBY KONTAKTÓW Z FIRMĄ Efekt końcowy WZROST POPULARNOŚCI BRANDU WZROST SPRZEDAŻY Realizacja krok · 2 Pomysły krok · 1
 4. 1. Unikalna treść powoduje, że strona jest atrak- cyjna dla użytkownika i wyszukiwarki — odpowia- da na zapytanie użytkownika do wyszukiwarki i udziela mu informacji, których poszukuje — to kwintesencja pozycjonowania i optymalizacji. 2. Atrakcyjny content (i ciekawy, funkcjonalny serwis) sprawia, że bounce rate (współczynnik odbić, wyjść ze strony) jest bardzo niski, a ma to znaczenie dla pozycji strony w wyszukiwarce. 3. Duża część contentu rozumianego nie tylko jako słowo, ale też zdjęcie, grafika, film, infogra- fika, itd. (w wielu sekcjach serwisu i na wielu podstronach) powoduje, że serwis jest czytany, przeglądany, polecany przez szeroki wachlarz użytkowników, z których każdy znajduje jakąś część informacji, których poszukuje. 4. Dobrej jakości content jest polecany i udostęp- niany przez innych użytkowników i media - lin- kują do serwisu, co ma ogromny wpływ na rating strony w wyszukiwarce oraz, a może przede wszystkim, na wzrost odwiedzalności serwisu. Dobrej jakości linki ( i umieszczone w popular- nych miejscach) decydują o tym, czy użytkownik przejdzie na naszą stronę – linkbaiting ( poszuki- wanie świetnych linków, po których użytkownik przechodzi na pożądaną przez nas sekcję strony). 5. Duża ilość treści i podstron w serwisie to wiel- kie możliwości pozyskania efektywnego ruchu "long-tail" na tysiące (setki tysięcy) fraz wpisywa- nych w przeróżnych konfiguracjach przez użyt- kowników wyszukiwarki. Wpływ content marketingu na SEO Prawdziwe i efektywne SEO nierozerwalnie wiąże się z content marketingiem. Dlaczego? Mierniki Zasięg Działanie / Akcja Konwersja Zaangażowanie Brand · Ruch na stronie · Nowe wizyty · Ruch brandowy · Ruch bezpośredni (direct) · Oglądalność strony vs konkurencja · Liczba akcji / leadów Zainteresowanie określonym % produktów / usług Strony / wizytę · Wolumen sprzedaży · Liczba leadów (i innych zaplano- wanych akcji) · Liczba Fanów / Followerów · Jakość bazy mailingowej (% uzyt- kowników otwierających e-maile), · Powracający użytkownicy · Powtórne zakupy / zamówienia · Analiza wyjść ze strony Efektywność contentu · Zasięg "publiczności" · Główne strony z contentem widoczne w wynikach organicznych Google · Liczba Fanów / Followerów · Udział w wynikach wyszukiwania (wyszu- kiwalność) · Linki przychodzące (linkbaits) · Liczba serwisów odsyłających (referrale) · Zaangażowanie podczas wizyty na serwisie (współczynnik odbić, strony / wizytę, czas trwania wizyty) · Współdzielenie (udostępnianie) contentu · Postrank score · Komentarze i inne interakcje · Rejestracja / logowanie · Współczynnik konwersji (działa- nia vs angażowani użytkownicy) · Subskrypcje · Lista newsletterowa lub RSS · Aktywni użytkownicy / klienci · Konwersja na Fana lub Followera · % interakcji w ramach profilu społecznościowego (np. polubienia i komentarze na FB) · Współczynnik konwersji powtórnej (stali klienci) · CTR otwartych i przeczytanych e-maili Biznesowe / ekonomiczne · CPC (koszt kliknięcia) · CPA (koszt podjęcia założonego działa- nia — sprzedaży, leada, pobrania, kontaktu, itp.) · Świadomość marki · Wskaźnik Cel / Wizyta (osiągnię- ty cel vs liczba wizyt) · Udział (%) sprzedaży online w całkowitej sprzedaży · CPS (koszt sprzedaży) · CPL (koszt leada) · Satysfakcja klienta · Konwersja na sprzedaż · Współczynnik konwersji w po- dziale na kanały e-marketingowe · Sprzedaż wygenerowana przez online · Sprzedaż zapoczątkowana przez online, a ukończona offline — efekt ROPO (research online, purchase offline) · Średnia wartość zamówienia / ko- szyka zakupowego · Stały wzrost sprzedaży · Przychód przypadający na jedną wizytę · Przychód przypadający na dany kanał e-marketingowy lub rodzaj miejsca w sieci · Wartość klienta w czasie (czas lojal- ności klienta) pilnując, by strategia była realizowana z godnie z harmonogramem. 5) Jaka odpowiedzialność jest po stronie agencji a jaka po stronie klienta? Często jest tak, że agencja zajmuje się pełnym content marketingiem — od tworzenia wszystkich treści i idei, poprzez realizację, publikację i pro- mocję. Równie często zdarza się tak, że klient prowadzi część aktywności we własnym zakresie. 6) Jak się rozliczać? W oparciu o wzrost ruchu na stronie. W oparciu o ilość i jakość publikacji i przygotowa- nych materiałów. W oparciu o efekty działań w mediach społeczno- ściowych. W oparciu o wyniki SEO. W oparciu o wiele innych parametrów, które nale- ży ustalić na starcie projektu. 7) Jak mierzyć efekty? W Internecie wszystko da się zmierzyć. Działania content marketingowe mają cele 2-torowe: zarów- no mają popularyzować brand, jak i zwiększać ilość działań (konwersji) na stronie (w przypadku braku e-commerce może to być wypełnienie for- mularza, pobranie katalogu, rejestracja w new- sletterze, czy po prostu kontakt). Wartość content marketingu (z podziałem, rzecz jasna, na wszystkie możliwe kanały e-marketingo- we i miejsca w sieci) można ocenić poprzez: a) wzrost ruchu na stronie, b) wzrost liczby konwersji / działań użytkowni- ków na stronie, c) wzrost zapytań brandowych w Google, d) wzrost liczby zaangażowanych użytkowników na FB, Pinterest, Tumblr, LinkedIn, YouTube czy innych mediach społecznościowych, e) wzrost liczby kontaktów z firmą, f) efekt ROPO — research online, purchase offline (promujemy się w Internecie, a sprzedaż widzimy offline, w tradycyjnych salonach, zakładach, itp) g) poprzez wiele innych wskaźników, parametrów ilościowych, które określamy wspólnie z klientem przy przyjęciu celów biznesowych klienta, w opar- ciu o które realizowana jest strategia contentowa, a które staramy się przedstawić na diagramie powyżej pt. „Mierniki działań content marketin- gowych”. str 6 · Content marketing · od idei do promocji Content on-site Zarządzamy contentem na stronie Klienta: a) Pomysły na budowę kolejnych sekcji strony (blog, porady, baza wiedzy, społeczność, aktualności, konkursy, promocje, itp.), b) Bieżące aktualizowanie treści, produktów, itp. c) Zmiany usability strony (UX). SEO techniczne Budujemy strategię wzrostu ruchu na stronie poprzez działania SEO: a) optymalizacja serwisu (techniczna i UX), b) link building (pozycjonowanie strony), c) analityka SEO i wnioski. Tylko white-hat-SEO. Content off-site Przygotowujemy strategię budowy wzrostu ru- chu na serwisie poprzez działania zewnętrzne: a) Przygotowywanie materiałów promocyj- nych, atrakcyjnych i przydatnych treści, b) Promocja tych materiałów (linki z serwi- sów, budowa blogów, serwisów tematycznych). Analityka Na każdym etapie działań analizujemy efek- ty podejmowanych aktywności, mierzymy skuteczność ruchu przychodzącego, zarówno z naszych źródeł, jak i źródeł niezależnych od nas. Rekomendujemy podejmowanie określo- nych działań w ramach SEO i e-marketingu. SEO MIERNIKI DZIAŁAŃ CONTENT MARKETINGOWYCH
 5. Viral Infografiki Checklist Case study Widgety Newsy White papers Quizy Publikacje Webinaria Cenniki Rekomendacje znanych osób Konkursy Demo Materiały interaktywne Rekomendacje znajomych Video brandowe Instrukcje Kalkulacje Fora internetowe Gry Raporty Cechy produktów Recenzje EventyArtykuł OpinieE-book 6. Content marketing off-site (w przeróżnych formach — artykuły, infografiki, konkursy, ebooki, white papers, etc) to także wzrost popularności marki, o której piszemy, a to generuje wzrost zapytań brandowych do wyszukiwarki, co ma również wpływ na rating w wyszukiwarce. Content Marketing on-site to początek wszystkich działań związanych z promo- cją treści. Atrakcyjna strona wypełniona interesującymi dla użytkowników infor- macjami to fundament działań SEO. Rozpoczynając zatem działania SEO, skupmy się na optymalizacji serwisu zarówno w aspektach technicznych i usability (w celu zwiększenia konwersyjności serwisu), jak i w aspektach contentowych. Realizacja, równolegle do działań optyma- lizacyjnych on-site, strategii content marketingu off-site zgodna z harmonogramem oraz z zacho- waniem wszystkich parametrów jakościowych (pod kątem zarówno realizacji, jak i publikacji i promocji), w tym również z zastosowaniem parytetów linków, dywersyfikacji anchorów oraz utrzymaniem naturalności tych działań spowo- duje, że serwis będzie się wspinać w wynikach wyszukiwania, a w Google Analytics będziemy obserwować permanentną poprawę parametrów ilościowych (np. wzrost ruchu, wzrost jakości wi- zyt, zmniejszenie stopy odbić, zwiększenie liczby konwersji). Na poniższym diagramie przedstawiamy naszą wizję skutecznego SEO w 2014 roku, SEO, które nie może istnieć bez content marketingu i pełnej zaawansowanej analityki, a działania techniczne są w nim bardzo mocno zmarginalizo- wane, odnosząc się w zasadzie jedynie do działań optymalizacyjnych on-site oraz do optymalizacji parametrów technicznych, w przypadku których niezbędne jest zachowanie równowagi tak, by strona nie była narażona na ostrzeżenia ze strony wyszukiwarki Google. Content marketing to wielkie pole możliwości, ale jak każde działanie nastawione na efekt musi być realizowany z głową, zgodnie z harmonogramem, w oparciu o efektywność kosztową, ale przede wszystkim musi być oparty na solidnych podsta- wach content designu (pomysły, idee, kreacje, plan dystrybucji i promocji). A więc profil klienta (i działanie jego konkuren- tów) determinuje, rzecz jasna, wybór narzędzi i metod komunikacji content marketingowej. Czę- ści składowe naszej macierzy znajdą zastosowanie w każdym przypadku w zupełnie innym zakresie. W przypadku firmy odzieżowej parametry i dzia- łania edukacyjne (jak np. ebooki, raporty, white papers, analizy) nie znajdą prawdopodobnie uzna- nia internautów / odbiorców, ponieważ szukają oni czegoś zupełnie innego — chcą się bawić marką, chcą się inspirować opiniami innych, chca czytać o produktach i je oglądać, wreszcie chcą uczestni- czyć w dużej społeczności. W przypadku firmy doradczej to właśnie jej kom- petencje, dokładność, wartość merytoryczna mogą decydować o wyborze przez klienta i raczej nie na miejscu byłoby tworzenie wielkiej historii i klimatu zabawy wokół bardzo ważnych spraw, gdzie użyt- kownik inwestuje swoje pieniądze. Content Marketing Matrix pokazuje, jakie dzia- łania z zakresu inbound e-marketingu mogą mieć decydujący wpływ na podejmowanie decyzji zaku- powych, a jakie wzmacniają świadomość marki. Przygotowanie odpowiedniej strategii content marketingowej musi łączyć się nierozerwalnie z listą to-do w zakresie komunikacji interneto- wej. Pamiętajmy, że realizacja założonych zadań to tylko część sukcesu. Ich publikacja i przede wszystkim efektywna promocja to najważniejszy aspekt tych działań. Jakie są Twoje cele biznesowe? Jakie są Twoje cele związane z content marketingiem? Jakie są Twoje oczekiwania dotyczące efektów działań content marketingowych: — zwiększenie świadomości marki czy sprzedaż? — chcesz ludzi inspirować czy bawić? — chcesz edukować czy od razu przekonać do zakupu? Przeanalizuj powyższą macierz w oparciu o każdą z jej czterech części — Rozrywka, Inspiracja, Edukacja, Przekonanie — i pomyśl, co jest najlepsze dla Twojej firmy, co będzie najkorzystniejsze, które pomysły realizować? Content marketing matrix ON-SITE Optymalizacja techniczna Optymalizacja contentowa Optymalizacja konwersji, analityka i rekomendacje 1) Techniczny audyt SEO. 2) Wdrożenie zmian wynikających z audytu. 3) Poprawa struktury serwisu pod kątem użytkowników. 4) Poprawa techniczna serwisu pod kąsem wyszukiwarek. 5) Eliminacja błędów na stronie. 6) Współpraca podczas zmian usability i UX na stronie – zwiększanie atrakcyjności serwisu. 1) Analiza strony (on-site), jej przewag konkurencyj- nych oraz czynników, które wymagają poprawy. 2) Analiza możliwości contentowych branży/firmy/ strony. 3) Pomysły na budowę nowych treści oraz zarządza- nieaktualnymi — copywriting (unikalne wartościowe treści zwiększające ruch i atrakcyjność strony). 1) Analiza strony (on-site), jej przewag konkurencyjnych 2) Optymalizacja ścieżki zakupowej i innych istotnych parametrów. 3) Pełna analityka serwisu – analiza ruchu, konwersji, kanałów, realizowanych celów. 4) Analiza dotychczasowych działań Klienta oraz ruchu. 5) Analiza najbliższej konkurencji. Realizacja strategii content marketingu off-site zgodna z harmonogramem oraz z zachowaniem wszystkich parametrów jakościowych, w tym również z zastosowaniem parytetów linków, dywersyfikacji anchorów oraz utrzymaniem naturalności tych działań spowoduje, że serwis będzie się wspinać w wynikach wyszukiwania. str 8 · Wpływ content marketingu na SEO emocje świadomość rozum zakupy rozrywka inspiracja edukacja przekonanie
 6. DLACZEGO? JAK? CO? Każdy z nas chciałby pozyskiwać dzięki swoim działaniom e-marketingowym jak największą licz- bę użytkowników, którzy nie mogą się doczekać, aby zakupić nasz produkt bądź usługę. Dla wielu osób aspekt psychologii w budowaniu stron doce- lowych okazuje się trudnym wyzwaniem. W prak- tyce wymaga to sporego doświadczenia i pewnego know-how, które w Internecie coraz częściej idą w parze z normalnym marketingiem off-line, zaś marketing internetowy staje się zwykłym "twar- dym" biznesowym działaniem, które przestaje mieć charakterystykę dodatku do "tradycyjnych" działań reklamowych. Ludzkie emocje działają w podobny sposób i są determinowane przez te same czynniki. Aby zro- zumieć i móc świadomie wpływać na odbiorców swoich działań content marketingowych, musimy poznać, jakie dokładnie czynniki kierują emocjami naszych klientów. 1. HISTORIA Jednym z głównych nośników emocji są historie. Historie powodują, że odbiorca używa do ich odczytywania i interpretowania zarówno czę- ści wizualnej, jak i akustycznej swojego mózgu. Ponadto historie często pobudzają zmysł kineste- tyczny i smakowy. Tym samym historie oddziałują na wszystkie z naszych zmysłów. W tworzonej hi- storii postaraj się odnosić do wszystkich punktów opisanych poniżej. 2. ZALETY Odbiorca, którego zaintryguje Twoja oferta, chciałby wiedzieć, dlaczego to właśnie od Ciebie miałby kupić dany produkt lub usługę. Warto w tym miejscu nawiązać do książki Simona Sinek’a: „Zacznij od dlaczego” (oryg. tyt. „Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action”). Autor książki przedstawia dość interesującą teorię dotyczącą sukcesu znanych firm i liderów. Zwraca on uwagę na sposób, w jaki marka komunikuje się z odbiorcami- jako przykład podaje markę Apple, która swoimi działaniami marketingowymi wysyła do klientów następującą informację: „We wszystkim co robimy, rzucamy wyzwanie status quo. Wierzymy, że można myśleć inaczej. Sposobem, w jaki zmieniamy świat, jest tworzenie pięknych, łatwych w obsłudze i przyja- znych dla użytkownika produktów. I tak się aku- rat składa, że robimy świetne komputery. Chcecie kupić?”. Sinek określa przedstawiony model – regułą złotego kręgu, która składa się z 3 etapów: a. Dlaczego? – W co wierzę? b. Jak? – Jak to realizuję? c. Co? – Co oferuję? 3. ROZWIĄZANIE PROBLEMU Tworząc przekaz marketingowy zadaj sobie pytanie, co Twoi klienci utożsamiają z przyjemno- ścią? Czego dokładnie mogą poszukiwać w Twoim produkcie bądź usłudze? Jakiego rodzaju bólu Emocje użytkowników — jak nimi kierować? Ludzkie emocje działają w podobny sposób i są kierowane przez te same czynniki. Aby zrozumieć i móc świadomie wpływać na odbiorców swoich działań content marketingo- wych, musimy poznać, jakie dokładnie czynniki kierują emocjami naszych klientów. doświadczają, gdy nie otrzymają dokładanie tego, czego poszukują? Co może powodować ten ból? Jako zwierzęta instynktownie kierujemy się motywacją „od” – uciekając od tego, co jest dla nas nieprzyjemne i dążąc do tego, co sprawi nam satysfakcję. Twoi klienci chcą dostać się z punktu, w którym są obecnie, do miejsca, w którym ich problem będzie rozwiązany. Pokaż odbiorcom, że wystarczy tylko jeden krok np. rejestracja w Two- im serwisie, zakup twojego produktu, bądź zakup usługi, aby znaleźli się tam, gdzie chcą być. Wskaż również konsekwencje podjęcia odwrotnej (do oczekiwanej przez Ciebie) decyzji. 4. NOWOŚCI Każdy z nas uwielbia to, co nowe. Nowość zawsze utożsamiamy z czymś niezwykłym i unikatowym, dodatkowo dążymy do tego, aby zawsze być „na czasie”. Jeśli chcesz, aby Twoi klienci kupowali produkty, cyklicznie oferuj im je w nowej formie. Nie oznacza to, że za każdym razem musisz two- rzyć produkty od nowa — często wystarczą drobne zmiany bądź aktualizacje. Dobrym przykładem mogą być działania koncernów samochodowych, które co jakiś czas wprowadzają na rynek ist- niejące modele po tzw. liftingu. Dobrą praktyką – szczególnie w kontekście content marketingu i social media jest ogłaszanie zmian z wyprzedze- niem i budowanie wśród odbiorców napięcia oraz pożądania. Dodatkowo pamiętajmy, że „nowość” to w kontekście content marketingu wartość sama w sobie. 5. PROSTO, ŁATWO I SZYBKO Ludzie z natury niemal zawsze poszukują tego, co jest szybkie, łatwe i skuteczne. Ludzki umysł podświadomie dąży do osiągnięcia zamierzonego celu przy jak najniższym koszcie. I przy jak naj- niższym "wkładzie własnym", przy minimalnym zaangażowaniu jakichkolwiek zasobów, w tym czasu. W tworzonych przekazach staraj się pod- kreślać łatwość, szybkość i kompleksowość ofero- wanych rozwiązań. Szczególnie staraj umieszczać się to w nagłówkach swoich landing pages czy treściach reklam AdWords. Jeśli odnosi się to do Twojego produktu, to zwracaj swoim odbiorcom uwagę na aspekt czasu, który mogą zaoszczędzić dzięki oferowanemu rozwiązaniu. 6. CIEKAWOŚĆ Wg. prof. George Lowensteina w sytuacji, gdy po- między tym co wiemy a tym, co chcielibyśmy wie- dzieć istnieje luka, to dokładamy wszelkich starań i dążymy do tego, aby tą lukę zapełnić. Motorem napędowym w tym zachowaniu jest ciekawość, jaką wzbudza sytuacja, w której się znaleźliśmy. Najlepszym sposobem na wzbudzenie ciekawości jest zasygnalizowanie użytkownikowi, jak może osiągnąć oczekiwany przez niego rezultat unika- jąc jednocześnie bólu, który wiąże się z brakiem rozwiązania jego problemu. 7. SZACUNEK I POCZUCIE WARTOŚCI Jednym z podstawowych dążeń ludzkiego ego jest marzenie o byciu wartościowym. Chcemy czuć się ważni i doceniani przez innych. W marketingu online powinniśmy pokazywać naszym klientom, że są traktowani w sposób szczególny, że wartości które oferujemy im, są unikatowe w porównaniu z tym, co oferują nasi konkurenci, a intencją, w której oferujemy nasze produkty jest zadbanie o klienta i jego potrzeby — niby trywialne, ale zawsze na czasie. 8. SPOŁECZNOŚĆ Człowiek jest istotą stadną. Naturalnie w sposób instynktowny tworzymy różne grupy społeczne. Posiadamy z góry odziedziczoną potrzebę bycia częścią grupy. Budowanie społeczności wokół ma- rek prowadzi do zwiększenia lojalności naszych klientów, utrwala ich relacje z marką, ale również daje poczucie wspólnoty zgromadzonej wokół Twojego produktu. Jeśli coś sprzedajesz, pokaż swoim klientom, że wraz z kupnem tego dołączą do wyjątkowej i ekskluzywnej grupy ludzi, otrzy- mując wartości dedykowane tylko dla nich. Zasady, które opisaliśmy, są fundamentami marketingu, ale dzisiejszy marketing i content marketing w Internecie to pojęcia coraz bardziej sprowadzające się do wspólnego mianownika, po- jęcia, które stają się tożsame. Wszystkie mają za- stosowanie w każdym segmencie działań content marketingowych — w komunikacji poprzez stronę www, w komunikacji przez Facebook czy Pinte- rest, w komunikacji video (film + jego promocja przez YouTube), w działaniach e-mail marketin- gowych, w optymalizacji stron docelowych, w ra- mach article marketingu i innych e-aktywności. 1 2 3 Miejsce, w którym użytkownik jest teraz. Problem Zakup Twojego produktu/usługi. Konwersja Skorzystanie z produktu/usługi. Rozwiązanie problemu str 11 · Emocje użytkowników · jak nimi kierować?
 7. str 13 · Zarządzanie wartością klienta w content marketingu Koncepcje wszelkich działań tworzy się, rzecz jasna, w oparciu o klienta. To klient jako odbiorca oferowanych usług, poprzez swoje preferencje konsumenckie wpływa na kształt i jakość produk- tów oraz usług, które konsumuje. Content marketing stanowi jeden z elementów trendu w managemencie korporacyjnym, którym jest zarządzanie wartością klienta czy też zarzą- dzanie przez pryzmat wartości oferowanych kon- sumentom. Mowa tu zarówno o osobistej wartości klienta, którą kształtujemy przez dostarczany mu content, jak i wartości klienta z biznesowego punktu widzenia firmy. Wartością klienta można zarządzać więc w sposób dwutorowy i niezależny od siebie. Nie mniej jednak oba podejścia można sprowadzić do wspólnej strategii, w której firma buduje długotrwałą relację, cechowaną wyso- kim ROI, a klient otrzymuje pożądany wachlarz wartości i satysfakcję, w wyniku której staje się wiernym wyznawcą danej marki. Aby osiągnąć wyżej opisany efekt, należy kon- struować strategie oparte o 6 poniższych celów. Cel 1: Świadomość marki Podstawowym celem, od którego zaczyna się większość strategii marketingowych, jest budo- wa świadomości marki o odpowiednim zasięgu. Na tym etapie pozyskiwane są pierwsze leady, które z czasem, przy odpowiednio prowadzonych działaniach, zostają skonwertowane na klientów. Budowa świadomości marki ma charakter długo- terminowy, stąd należy bardzo uważać na reputa- cję budowaną przez nas wśród odbiorców. Con- tent marketing jest idealnym narzędziem do tego, aby rozpocząć budowę naturalnej i autentycznej relacji z klientem, która będzie oparta o wartość. Zarządzanie wartością klienta w content marketingu Cel 2: Generowanie konwersji i pozyskiwanie leadów Na tym etapie skupiamy się przede wszystkim na generowaniu leadów. W ujęciu content marketin- gowym jako wygenerowanie leada (lub konwersję) należy rozumieć sytuację, w której użytkownik nawiązuje relację z marką poprzez wymianę wartości np. pobranie ebooka, przeczytanie i udo- stępnienie infografiki etc. Może to być również tradycyjne zostawienie swoich danych kontak- towych, założenie konta na naszym portalu czy zapis na newsletter. Ten etap jest tak naprawdę przyzwoleniem, które użytkownik wyraża na re- lację pomiędzy nim a firmą prowadzącą działania e-marketingowe. Cel 3: Konwersja leadów w klientów W momencie gdy mamy już opracowany i udo- stępniony naszym odbiorcom content powinni- śmy koncentrować się na skonwertowaniu leadów na klientów. Dobrą praktyką w realizowaniu tego celu jest używanie wszelkiego rodzaju trustbuil- derów umacniających w odbiorcach wiarygodność reklamowanej marki. Mogą to być zarówno tra- dycyjne opinie innych klientów, jak i case studies, które publikujemy na stronach reklamowanego brandu. Nie zapominajmy również o istotności opinii w innych miejscach – porównywarkach cenowych czy na forach. Cel 4: Satysfakcja klienta Aby zbudować satysfakcję klienta, oprócz do- starczenia mu odpowiednich wartości i dobrych jakościowo usług czy też towarów, należy zadbać o obsługę posprzedażową. Jak więc kierować rela- cją z klientem tak, aby ją utrzymać? Najlepszymi metodami, oprócz rzecz jasna świetnego i speł- niającego wymagania klienta produktu, w content marketingu są wszelkiego rodzaju white papers (ebooki, instrukcje użytkowania, manuale), do- datkowo dobrym rozwiązaniem są listy FAQ i fora Q&A. Tworząc content, który posłuży do realizacji tego celu należy pamiętać również o problemach, na które może natrafić klient po zakupie danego produktu i dostarczyć ich rozwiązania przed fak- tem zaistnienia owych komplikacji. Cel 5: Retencja klientów Jeśli chcesz, aby pozyskani przez Ciebie klienci stali się wyznawcami marki, musisz również zaplanować działania, które pozwolą na ich długotrwałe utrzymanie. Działania te muszą mieć charakter cykliczny. Ten obszar działań wymaga szczególnej uwagi i musi być dokładnie przemyśla- ny. Można go realizować poprzez newslettery, dru- kowane gazetki czy też magazyny lub webinaria. Cel 6: Up-selling i cross-selling Gdy uda Ci się utrzymać grupę stałych klientów, możesz zacząć myśleć o ponownej monetyzacji relacji. W tym momencie możesz zacząć oferować klientom usługi lub produkty komplementarne wobec tych, z których korzystał do tej pory (cross- selling) lub zaproponować mu nowe, jeszcze lepsze jakościowo, a jednocześnie atrakcyjne cenowo dobra (up- selling). Takie działania pozwo- lą na dłuższe utrzymanie klienta, zminimalizują możliwość utraty klienta na rzecz konkurencji oraz dodatkowo zbudują wysokie ROI długotermi- nowe powstałe w wyniku wcześniejszych działań marketingowych. Rezultat: Jeśli udało Ci się zrealizować wszystkie z po- wyższych celów, to znaczy, że przeprowadziłeś klienta przez cały cykl powodując, że staje się on wyznawcą marki. W tym momencie klient sam zaczyna angażować się w tworzenie wartości, które Ty potem oferujesz nowym odbiorcom – potencjalnym klientom. Wyznawcy marki budują w tym momencie wiarygodność tego, co oferujesz – to oni piszą artykuły na forach, komentują i oce- niają produkty w Twoim sklepie internetowym czy najzwyczajniej polecają Cię znajomym. Efekt strategii content marketingowej osiągnięty — tre- ści zainteresowały i zaangażowały odbiorców w takim zakresie, że polecają je dalej. Oczywiście nie każda firma musi tworzyć strategię uwzględniającą powyższe 6 etapów. Niektórym może wystarczyć jedynie część z wy- mienionych praktyk, a innym pojedyncze z nich. Wszystko zależy od specyfiki rynku, jego konku- rencyjności, a także możliwości firmy. Opisany proces wskazuje, że content marke- ting choć w płaszczyźnie technicznej uzupełnia, a wręcz zastępuje, klasyczne SEO, to z marketin- gowego i biznesowego punktu widzenia ma nieco odmienny charakter, choć mocno komplemen- tarny i posiadający ogromny wpływ na działania związane z pozycjonowaniem. Nie skupia się on tylko na realizacji pojedyncze- go etapu, jakim jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców lecz realizuje kompleksowo ogół zamierzeń i dążeń biznesowych, jakie stawiamy przed naszą firmą. Content marketing nie tworzy ROI bazującego na pojedynczym zakupie, lecz skupia się na wygenerowaniu Long- Term ROI. Na działania content marketingowe należy zatem patrzeć zdecydowanie długoterminowo i identy- fikować je jako zbiór narzędzi i pomysłów e-mar- ketingowych, w których skład wchodzą z jednej strony unikalne i autorskie pomysły i realizacja tych idei, a z drugiej strony standardowe działa- nia marketingu internetowego (takie jak article marketing, SEO, social media, e-mail marketing, womm czy e-PR). Przy czym wszystkie aspekty contentowe wzajemnie się uzupełniają i w sposób całościowy generują długoterminowe efekty okre- ślane na poziomie twardych danych liczbowych, analizowanych i mierzonych za pomocą Google Analytics, Kiss Metrics, Newspoint czy innych narzędzi statystycznych. Zarządzanie wartością klienta w Internecie 1. Świadomość marki 2. Generowanie konwersji i pozyskanie leadów 3. Konwersja leadów w klientów 4. Satysfakcja klienta 5. Retencja klienta 6. Up-selling i cross-selling Długotrwała relacja z klientem Jeśli udało Ci się zrealizować wszystkie z powyższych celów to znaczy, że przeprowadziłeś klienta przez cały cykl powodując, że staje się on wyznawcą marki. W tym momencie klient sam zaczyna angażować się w tworzenie wartości, które Ty potem oferujesz nowym odbiorcom – potencjalnym klientom.
 8. Fakt 1 Aż 93% firm i agencji w Stanach Zjednoczonych prowadzi działania content marketingowe. Fakt 2 Tylko 2% marketerów wskazuje na brak efektyw- ności content marketingu. Fakt 3 44% marketerów online i marketerów korpora- cyjnych ma zaplanowaną i udokumentowaną strategię content marketingową dla reklamo- wanych przez siebie marek. Aż 66% procent z grona najbardziej skutecznych marketerów ma dokładnie spisaną wizję swoich kampanii content marketingowych. Źródło: 2014 B2B Content Marketing Trends—North America: Content Marketing Institute/MarketingProfs. Fakt 4 73% organizacji B2B, 78% małych firm (od 10 do 99 pracowników) i 58% dużych firm (ponad 1000 pracowników) posiada osoby odpowiedzialne za nadzorowanie strategii content marketingowych. 78% firm w USA zatrudnia content managerów Fakt 5 73% marketerów tworzy więcej treści niż rok wcześniej. Ilość treści systematycznie rośnie 10 faktów o content marketingu — być może ich nie znaszNajbardziej efektywni Średnio efektywni Mało efektywni Posiada udokumentowaną strategię content marketingu 66% 44% 11% Posiada osobę nadzorującą strategię content marketingu 86% 73% 46% Średnia liczba stosowanych taktyk content marketingowych 15 13 10 Średnia liczba używanych platform social media 7 6 4 Procent z budżetów wydawany na content marketing 39% 30% 16% Zmaga się z wyzwaniem tworzenia angażującego i ciekawego contentu 35% 47% 61% 93%Firmy prowadzące działania CM 7%Firmy, które nie prowadzą działań CM Źródło: 2014 B2B Content Marketing Trends—North America: Content Marketing Institute/MarketingProfs. W październiku 2013r. Content Marketing Insti- tute opublikował dość intrygujący raport obra- zujący udział content marketingu w strategiach firm. Postanowiliśmy podzielić się tymi danymi oraz w mocno obrazowy sposób pokazać, jak to ważna część amerykańskiego e-marketingu. Wybraliśmy 10 najważniejszych faktów doty- czących Content Marketingu w minionym roku. Oto one: Fakt 6 Aż 80% dyrektorów korporacji w Stanach Zjed- noczonych uważa, że spersonalizowany content marketing jest przyszłością marketingu i rozwoju ich firm. Fakt 7 Marketerzy B2B używają średnio 13 różnych kanałów content marketingowych. · 87% marketerów prowadzi działania w Social Media, · 81% marketerów prowadzi sekcję z artykułami i poradnikami na stronach klientów, · 80% marketerów prowadzi wysyłkę mailową do baz newsletterowych, · 76% marketerów prowadzi dla swoich klientów blogi firmowe bądź partnerskie, · 51% marketerów tworzy viral za pomocą info- grafik, · 44% marketerów prowadzi regularne publikacje raportów i analiz rynkowych dla swoich klientów. Fakt 8 Aż 79% marketerów uważa, że najskuteczniej- szym kanałem do content marketingu są blogi firmowe. Udział infografik w działaniach marke- terów zza oceanu wzrósł z 38% do 51% w ciągu jednego roku. Blogi firmowe — najskuteczniejsze dla 79%marketerów Fakt 9 82% firm uważa, że ich głównym celem w działa- niach content marketingowych jest budowa świa- domości marki, z czego 74% w drugiej kolejności stawia sobie za cel generowanie leadów. Fakt 10 33% budżetów marketingowych zostało ulokowa- ne w 2013r. w działaniach content marketingo- wych. Przy czym 39% najbardziej efektywnych marketerów wydało więcej niż 16% z najmniej efektywnych. Dodatkowo aż 58% firm planuje zwiększenie środków wydawanych na content marketing. Artykuł powstał na podstawie raportu Content Marketing Institute i Marketing Profs - 2014 B2B Content Marketing Trends—North America 98%marketerów wskazuje, że działania CM są skuteczne. 49%Zwiększenie 32%Bez zmian 1%Zmniejszenie 8%Nie jestem pewien 10%Znaczne zwiększenie Źródło: 2014 B2B Content Marketing Trends—North America: Content Marketing Institute/MarketingProfs. 82%Świadomośćmarki 74%Generowanieleadów 71%Pozyskiwanieklientów Źródło: 2014 B2B Content Marketing Trends—North America: Content Marketing Institute/MarketingProfs.
 9. klienci reklama na innej witrynie twoja witryna str 17 · Produkty reklamowe Google ·  rozkład jazdy Reklama tekstowa w sieci wyszukiwania — system umożliwia reklamowanie w wynikach wyszuki- wania Google bądź w wyszukiwarkach z tym silnikiem np.: Onet, Interia, WP. Reklamy widoczne są nad wynikami organicznymi bądź po ich prawej stronie. Reklamy dynamiczne w wyszukiwarce (DSA) – reklamy generowane dynamicznie to reklamy wy- świetlane automatycznie na podstawie zawartości docelowej witryny. To oznacza, że nie trzeba wybie- rać słów kluczowych ani powiadamiać firmy Google o dodaniu lub usunięciu strony z witryny. Reklamy dynamiczne są proste w obsłudze, generują się automatycznie, pomagają przyciągać ruch do witryny i nie trzeba dla nich tworzyć długich list słów kluczowych. Stanowią również doskonałe uzupełnienie w strate- giach dla sklepów e-commerce, których oferta produktowa zmienia się dynamicznie. Listy remarketingowe dla reklam w wyszukiwarce (RLSA) — forma kampanii kierowanej na sieć wyszukiwania Google (na słowa kluczowe). Reklamy wyświetlają się użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili serwis www. Dzięki tej możliwości możemy w bardzo precyzyjny sposób dotrzeć do naszych stałych użytkowników za pomocą wyszukiwarki tworząc dla nich np. strategie cross-selling. Reklama displayowa w sieci reklamowej – reklama, która dzięki zaawansowanemu targetowaniu jest doskonałym narzędziem zarówno sprzedażowym, jak i budowy wizerunku firmy. Reklamę można starge- tować na jeden z kilkuset przygotowanych profili behawioralnych a dodatkowo na płeć lub wiek. Dzięki opcji łączenie poszczególnych składników targetowania (np. kobiety w wieku 25 – 30 i które są zainte- resowane gotowaniem, ale nie są zainteresowane modą), można tworzyć zaawansowane i długofalowe strategie online. Reklamy budujące zaangażowanie — nowa forma reklam typu Display – Lightbox jest większa i bar- dziej atrakcyjna od tradycyjnych formatów reklamowych dostępnych w kampaniach kierowanych na sieć reklamową GDN. Lightbox nawiązuje do intencji użytkownika, przez co buduje większe zaangażowanie. Po najechaniu i przytrzymaniu kursora myszki na reklamie przez 2 sekundy, rozwija się ona do większe- go okna z filmem video, aktywnym katalogiem PDF lub nawet grą. Format Lightbox świetnie nadaje się do tworzenia i wzmacniania relacji użytkowników z marką. Remarketing statyczny oraz dynamiczny — forma targetowania kampanii kierowanej na sieć rekla- mową Google. Reklamy wyświetlają się użytkownikom, którzy odwiedzili nasz serwis. W strategii mogą zostać wykorzystane promocyjne bannery statyczne lub dynamiczne z listą produktów (dla e-commerce). Produkty reklamowe Google — rozkład jazdy Google Merchant Center & Product Listing Ads — Google Merchant Center czyli panel zarządza- nia feedem produktowem dla usługi Google Zakupy oraz reklam z listą produktów to w Polsce nowość. Produkty zaciągane do systemu AdWords z panelu Merchant Center są wyświetlane wraz ze zdjęciem oraz ceną w wynikach wyszukiwania Google a link kieruje bezpośrednio do podstrony produktu. Jest to idealne rozwiązanie dla witryn e-commerce. YouTube Ads via AdWords — to forma reklam wideo dostępna na portalu YouTube i zarządzana z po- ziomu panelu AdWords. Reklamy mogą być wyświetlane w kilku formatach m.in.: w wynikach wyszuki- wania, bezpośrednio przed filmem lub w trakcie filmu. Płatność wyłącznie za obejrzenie reklamy (model CPV) czyni to narzędzie produktem reklamowym praktycznie idealnym, które pozwala dotrzeć do wy- sokiej liczby użytkowników przy bardzo niskich kosztach jednostkowych. Dodatkowe możliwości targe- towania reklam (remarketing, demograficznie, behawioralnie) czynią z YouTube Ads narzędzie bardziej konkurencyjne niż reklama w TV! AdWords Express — dzięki AdWords Express utworzenie kampanii trwa 15 minut! System posiada pod- stawową funkcjonalność i jest zalecany dla małych firm lokalnych. System tworzy kampanię praktycznie automatycznie na podstawie treści serwisu docelowego. System Google AdMob AdMob – system reklamowy, dzięki któremu wypromujemy aplikację mobilną zamieszczoną w Google Play i App Store. Reklamy graficzne wyświetlają się w aplikacjach o danej tematyce. Nowe systemy reklamowe Gmail Sponsored Promotions — Gmail Sponsored Promotions (Promocje sponsorowane w Gmailu) to reklama w formie newslettera, która jest emitowana w systemie Gmail. Daje ogromne możliwości m.in.: kierowanie na użytkowników, którzy są zapisani do newslettera firmy konkurencyjnej (kierowanie po domenach). System Google AdWords
 10. str 19 · Optymalizacja stron  pod kątem sprzedaży na podstawie Profit Index W działaniach content marketingowych ważne są zarówno działania off-site, jak i on-site. Wiele serwisów zawiera treści w postaci poradnika, katalogu produktów, strony kategorii czy bloga i ważne jest, aby w pierwszej kolejności dążyć do maksymalizacji konwersji wykorzystując analizę i optymalizację własnej strony internetowej, a do- piero w drugim kroku (a może raczej – równocze- śnie) aktywizować działania zewnętrzne. W przypadku serwisów nastawionych na reali- zację transakcji przez użytkownika skutecznym sposobem na zwiększenie rentowności serwisu jest analiza „Profit index” a następnie podjęcie od- powiednich kroków potrzebnych do optymalizacji. Co to jest „Profit Index”? Profit Index (inaczej „$Index”, wartość lub sukces strony) to średnia wartość strony odwiedzonej przez użytkownika przed zakończeniem transak- cji ecommerce lub przed dotarciem do pożądanej strony docelowej (albo obydwu jednocześnie). Index ten można znaleźć w Google Analytics w ra- portach treści witryny w przypadku, gdy śledzimy transakcje ecommerce lub śledzimy cele w witry- nie, którym nadajemy wartość pieniężną. Zastosowanie? Wskaźnik wartości strony umoż- liwia odnalezienie podstron (niezależnie od bran- ży), które mają duże znaczenie z punktu widzenia powodzenia transakcji w serwisie. Im wyższa wartość $Index, tym częściej była ona odwiedza- na przez użytkownika, który finalnie zakończył dla nas wartościową transakcję w serwisie. Wstęp do analizy i optymalizacji wartości strony Główne motto optymalizacji $Index to „sprze- dawaj więcej niż aktualnie sprzedajesz”. Należy dodatkowo podkreślić, że zgodnie z zasadą Pare- to, kierujemy się również twierdzeniem dostoso- wanym do branży ecommerce, iż „20% podstron w naszym serwisie generuje 80% przychodów”. Łącząc powyższe myśli, łatwo się domyślić, że należy odszukać w swoim serwisie tych 20% pod- stron (lub sekcji), rozpocząć ich analizę a następ- nie optymalizację. Głównym czynnikiem wyboru zasady Pare- to przy optymalizacji treści jest ograniczenie związane z czasem potrzebnym na optymalizację 100% treści serwisu oraz praktyka – w większo- ści przypadków proporcje procentowe są zgodne z ww. zasadą lub różnią się w pewnym stopniu np. 15/85 (oczywiście biorąc pod uwagę przy ana- lizie raportów czas nie krótszy niż 3 miesiące). Skąd taka decyzja? Po prostu nie warto głowić się w pierwszej kolejności nad optymalizacją takich stron, które nie przynoszą wymiernych efektów biznesowych a znacznie efektywniej przeznaczyć czas na maksymalizację jakości stron, które na- prawdę wpływają na biznes online. Należy również mieć na uwadze, że $Index należy traktować bardziej jako punkt odniesienia niż jako konkretną, „twardą” wartość liczbową. …ale od czego zacząć? Przed rozpoczęciem analizy należy wyszukać „podstawowe” strony, które statystycznie zabu- rzają całą analizę i które praktycznie zawsze będą występować w procesie zakupowym użytkownika w serwisie. Do takich stron należą m.in.: · strony koszyka, · strony z historią zakupów, · strony z potwierdzenie zakupu, · strony typu „Ulubione” lub „przechowalnia produktów”, · strony z rejestracją, · strona z poleceniem produktu. Strony te powinniśmy automatycznie odfiltro- wać z raportów Google Analytics. Kolejną sprawą to odszukanie stron, które generują 80% przychodów w serwisie. Należy więc z raportów treści wykluczyć m.in. te strony, których: · wartość $Index jest mniejsza niż 1 zł, · liczba odsłon jest mniejsza niż 30 – 50 w ciągu ostatnich 30 dni. Następnie, po wykonaniu ww. czynności mamy dwie ścieżki optymalizacyjne do przebycia: 1. Wybór stron, któ- re mają bardzo niską wartość odsłon, ale bardzo wysoką war- tość $Index. 2. Wybór stron, które mają bardzo wysoką wartość odsłon, ale bardzo niską wartość $Index. Optymalizacja stron pod kątem sprzedaży na podstawie Profit Index Ścieżka optymaliza- cyjna nr 1 – „potrzebu- ję ruchu!” Po wyborze ścieżki nr 1 należy znaleźć sposób na zwiększenie ruchu na tych stronach. Należy zacząć od tej strony, która ma najwyższą wartość, a następnie skupić się na kolejnej stronie z naj- wyższą wartością i tak dalej. Ponieważ te strony internetowe są najczęściej oglądane przed kon- wersją lub/i transakcją to mogą znacznie zwięk- szyć sprzedaż i liczbę konwersji, jeśli zapewnimy na takich stronach dodatkowy ruch. Przykłady zwiększenia ruchu na ww. strony: · większa ilość odwołań (linków wewnętrznych), · wewnętrzna kampania bannerowa, · informacja promocyjna na Fan Page, · nowe słowa do pozycjonowania + linkowanie zewnętrzne, · częste aktualizacje dla robotów Google, · artykuły sponsorowane / wpisy na forach. Ścieżka optymaliza- cyjna nr 2 – „potrzebu- ję jakości!” Po wyborze ścieżki nr 2 należy znaleźć sposób, aby zwiększyć wartość tych stron. Należy „prze- skanować” zawartość strony i zadać sobie pyta- nie, czy treść jest odpowiednia pod kątem naszej grupy docelowej? Czy jej budowa w zupełności odpowiada potrzebom tej grupy? Należy przy analizie szukać odstępstw od normy tj. znaleźć takie strony, które mają najniższą, średnią wartość strony przy dość wysokim ruchu, np. mamy taką sytuację: Strona Odsłony $Index /strona-1 3 505 2,7 /strona-2 1 526 1,7 strona do optymalizacji /strona-3 1 509 5,3 /strona-4 1 189 2,4 /strona-5 1 182 6,8 /strona-6 1 071 1,8 strona do optymalizacji /strona-7 995 1,4 strona do optymalizacji Sposobów na zwiększenie wartości stron jest kilka np.: · stosowanie perswazyjnych nagłówków, · lepsze opisy kategorii, · poprawa usability serwisu / stron, Wdrożenie pomysłów w praktyce i podsumo- wanie W większości przypadków po analizie danych, ze- braniu pomysłów na optymalizację ruchu czy też optymalizację treści stosuje się testy A/B, które pozwolą przetestować „na żywym organizmie” nowy projekt strony bez utraty znacznej części przychodów czy ruchu. Następnie eksperyment jest analizowany i w zależności od jego wyników następuję wdrożenie odświeżonych stron czy ich elementów, nie rzadko dla całego serwisu. Podsumowując, należy pamiętać, że przed wykonaniem opisywanej analizy, ważna jest przede wszystkim konfiguracja narzędzia do analityki in- ternetowej. Z kolei podczas analizy należy brać pod uwagę czas raportowy nie krótszy niż 2-3 miesiące. Wzór na obliczenie wskaźnika $Index (przychody z ecommerce + całkowita wartość celu)  $Index = liczba unikalnych od słon strony Czy Twój serwis nie generuje zakładanych efektów i potrzebujesz pomocy w optymalizacji treści w serwisie? Dobierzemy odpowiednie narzędzia, przeprowadzimy analizy i wykonamy testy skuteczności. Kontakt — tel: (22) 254 42 43  |  e-mail: mikolaj.salecki@they.pl
 11. str 21 · 8 nowości Google AdWords · w 2014 roku oraz funkcje, które możesz wykorzystać już teraz! Rok 2013 upłynął w Google pod znakiem ciągłych zmian wpływających zarówno na działania agen- cji zajmujących się SEO, jak i SEM. W pierwszym przypadku zmiany mocno ograniczyły pole działa- nia i polegały na licznych obostrzeniach, nato- miast w drugim przypadku, czyli Google AdWords otworzyły nowe, atrakcyjne perspektywy. System Google AdWords przeszedł w 2013 wiele przeobrażeń, do których specjaliści SEM musieli się szybko przystosować i być gotowi na kolejne nadchodzące zmiany. Aktualizacje w zna- czący sposób wpłynęły na efektywność zarządza- nia kontem AdWords i otworzyły wiele nowych możliwości pod względem analizowania kampanii w nowych wymiarach. Przede wszystkim jednak umożliwiły prowadzenie nowych typów kampanii, lepsze sposoby personalizowania reklam i posze- rzania zasięgu. Rok 2013 był też niewątpliwie okresem intensywnych przygotowań i testów beta nowych produktów, z których będziemy w pełnym wymiarze mogli korzystać w roku 2014. Poniżej omówione są najważniejsze nowe produkty i funkcje dostępne w ramach Google AdWords. Najbardziej oczekiwaną nowością są oczywiście kampanie produktowe PLA (dostępne już od listopada) oraz nowe formy remarketingu bazującego na reklamach dynamicznych (również już wykorzystywane). Ostatnią, najświeższą cieka- wostką, która pojawiła się w grudniu, są kampanie GSP, kierowane do użytkowników poczty Gmail. 1. Kampanie PLA w wyszukiwarce, oparte o GMC Kampanie Product Listing Ads (PLA) Google Merchant Center (GMC) to zupełnie nowe podejście do reklamy w wyszukiwarce. Dają moż- liwość zaprezentowania potencjalnym klientom dobrze spersonalizowanych reklam zawierających dane o produktach, takie jak: zdjęcie, cena czy dostępność bezpośrednio w wynikach wyszukiwa- nia Google. Wyświetlenie tak konkretnych informacji jesz- cze przed wejściem na stronę sklepu stanowi dla użytkownika dużo silniejszy bodziec do dokonania zakupu niż standardowa reklama tekstowa, z jaką miał kontakt do tej pory. Przekłada się to na bar- dziej efektywne kampanie reklamowe i potencjal- nie na wzrost sprzedaży w sklepie internetowym. Jak to działa? GMC umożliwia połączenie kam- panii AdWords z dokładnymi danymi na temat bazy produktów. Dane produktowe przesyłane są ze sklepu do bazy danych w Google Merchant Center, skąd mogą zostać wyświetlone za pomocą kampanii reklamowej PLA prowadzonej w Google AdWords: · konto GMC pozwala zarządzać informacjami o produktach z oferty, · konto AdWords pozwala konfigurować kampa- nie i reklamy typu PLA. 2. Kampanie GSP w Gmailu Kampanie Gmail Sponsored Promotions to system reklamowy (na razie jeszcze w wersji beta, nie udostępniony otwarcie dla wszystkich reklamodawców) wbudowany w AdWords, umoż- liwiający emisję reklam tekstowo – graficznych w skrzynce systemu pocztowego Gmail.com. Szacowany zasięg kampanii w Gmail dla Polski to 4 900 000 kont pocztowych. Co równie waż- ne, Google umożliwia bardzo precyzyjne metody kierowania reklam do użytkowników jak: · lokalizacja, język, wiek i płeć, stanowisko pracy, typ urządzenia z którego korzysta użytkownik, · słowa kluczowe pojawiające się w skrzynce pocztowej, · zainteresowania użytkowników oraz domeny, np. konkurencji, · własna baza mailngowa (z adresami w gmail). Kampanie składają się z 2 etapów: teasera, czyli zajawki reklamowej (tekst + grafika) wyświetla- nej w skrzynce i części głównej – newslettera, do którego przechodzi się po kliknięciu w teaser. Mail po otwarciu prowadzi już docelowo do strony kampanii. Użytkownik może go zapisać w skrzyn- ce, przesłać znajomym, przejść na stronę lub odrzucić. W systemie są dostępne bardzo szczegó- łowe statystyki. 8 nowości Google AdWords w 2014 roku oraz funkcje, które możesz wykorzystać już teraz! 3. Dynamiczny remarketing w GDN Remarketing dynamiczny wykracza poza schema- ty tradycyjnego remarketingu, z którym mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich lat. Umożliwia tworzenie i emisję niezwykle spersonalizowanych treści reklam w oparciu o strony z ofertą produk- tów, którą przeglądał podczas wcześniejszych odwiedzin serwisu. System na ich podstawie do- biera odpowiednie produkty, które mogą zaintere- sować użytkownika i skłonić go do kolejnej wizyty lub zakupu. Reklamy mogą być emitowane w całej sieci Google Display Network w formie tekstowej lub graficznej. Są tworzone w oparciu o predefiniowa- ne szablony/animacje, zawierające wybraną ko- lorystykę, logotyp i układ elementów na banerze. W ramach jednej reklamy możliwe jest zaprezen- towanie kilku produktów wraz ze zdjęciem i ceną, jest to bardzo elastyczne rozwiązanie, obejmujące całość produktów w ofercie sklepu. 4. Reklamy budujące zaangażowanie, w tym format lightbox (expanding) Nowa forma reklam typu Display – Lightbox jest większa i bardziej atrakcyjna od tradycyjnych for- matów reklamowych dostępnych w kampaniach kierowanych na sieć reklamową GDN. Lightbox nawiązuje do intencji użytkownika, przez co buduje większe zaangażowanie. Po najechaniu i przytrzymaniu kursora mysz- ki na reklamie przez 2 sekundy, rozwija się ona do większego okna z filmem video, aktywnym katalogiem PDF lub nawet grą. Format Lightbox świetnie nadaje się do tworzenia i wzmacniania relacji użytkowników z marką. 5. Nowe rozszerzenia — opinie Rozszerzenia w postaci dodatkowej linii tekstu, zawierającej pozytywny komentarz lub opinię od zewnętrznej firmy, strony internetowej. Użytkow- nicy, w wielu przypadkach polegają na opiniach innych, więc takie rozszerzenia podniosą wiary- godność reklamy, wpłynął pozytywnie na jej odbiór i przełożą się w efekcie na wyższy CTR. Rozszerze- nia będą skierowane do użytkowników korzystają- cych z komputerów stacjonarnych i tabletów. 6. Nowe rozszerzenia —  zdjęcia / grafiki Google ogłosił na swoim blogu, iż testuje w wy- szukiwarce nowe rozszerzenia reklam z grafiką. Do tej pory grafiki spotkać można było w wyni- kach organicznych dla niektórych zapytań. Od niedawna reklamodawcy stosują je w nowych kampaniach PLA (GMC). Zapewne w 2014 roku Google konsekwentnie będzie wdrażał kolejne opcje zastosowania zdjęć i obrazków w wynikach wyszukiwania, głównie w reklamach AdWords. 7. Reklamy banerowe w wyszukiwarce Google zaczął również testować inne, większe re- klamy graficzne w wyszukiwarce, przypominające tradycyjne banery. Jest więc możliwe, ze w 2014 również w Polsce będzie można emitować rekla- my graficzne na słowa związane z własną marką, zapewniając tym samym jeszcze lepszą pozycję i widoczność w wyszukiwarce Google. 8. Rozwój produktów mobile W ostatnich latach jest to jeden z najmocniej rozwijanych przez Google kanałów reklamowych, co wynika bezpośrednio z trendów na rynku i za- chowania użytkowników, którzy coraz intensyw- niej korzystają z urządzeń mobilnych. Rok 2014 w Polsce nie będzie pod tym względem wyjątkiem. Ważne jest tylko, aby wraz z rozwojem kampanii i strategii reklamowych AdWords, dedykowanych ściśle na mobile, równolegle były rozwijane strony internetowe. Ich dopasowanie do urządzenia, z jakiego korzysta użytkownik będzie ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie skiero- wanych na nie kampanii reklamowych. Zakończenie Warto przetestować nowe produkty i funkcjonal- ności od Google, a przynajmniej część z nich jak najszybciej wdrożyć do działań w Google AdWords na stałe. Dotyczy to szczególnie kampanii produktowych PLA, które w 2014 staną się standardowym ele- mentem kampanii w wyszukiwarce. Warto rów- nież wypróbować newslettery GSP skierowanie do użytkowników gmail – aktualnie w fazie beta, które dają bardzo obiecujące wyniki. Jeżeli chcecie Państwo przetestować które- kolwiek z rozwiązań razem z nami, oferuje- my z naszej strony Kupon Startowy w wysokości 500 zł. do wykorzystania do 30.04.2014 Kupon Startowy
 12. Stosuje się różnego typu dashboardy – począw- szy od dashboardów statycznych, ukazujących działania onsite, offsite a skończywszy na dashbo- ardach technicznych, które pozwalają przedsta- wić graficznie prędkość ładowania konkretnych podstron serwisu i ułatwiają znalezienie podsta- wowych błędów usability w kilkanaście sekund bez zaawansowanej segmentacji danych. Korzy- stamy również z dashboardów real time, które pozwalają monitorować w czasie rzeczywistym wpływ świeżo zamieszczonej treści zewnętrznej w serwisie. Dashboardy startowe – zainstaluj już dziś! W tym numerze Magazynu przedstawiamy Wam dashboardy „startowe” z przykładowymi metrykami dla serwisów typu Ecommerce oraz do działań Content Marketingowych / Social Media (obydwa z danymi wspierającymi), wraz z linkiem do dashboardu. Jak zainstalować dashboard? Wystarczy kliknąć w link oraz zainstalować w swoim profilu (widoku) systemu Google Ana- lytics. W zależności od konfiguracji systemu, niektóre dane mogą się nie pojawić i wymagana będzie dodatkowa konfiguracja dashboarda. W dobie napływu coraz większej ilości danych z każdego źródła ruchu w Internecie i fenomenu zjawiska „Big Data”, coraz trudniej raportować duże ilości napływających danych. Można oczywiście raportować „standardowo” źródła ruchu takie, jak wyszukiwanie organiczne czy konkretne dane typu ilość odsłon i czas spędzony na wybranej stronie, ale czasami nie jest to w organizacji rozwiązaniem efektywnym. Podstawowym problemem wielu polskich firm działających w Internecie, w ich działaniach pro- mocyjnych online, jest to, jakie dane wybrać jako nasze główne KPI i w jakiej formie przedstawić je odbiorcy, aby potrafił maksymalnie w 3 minuty odpowiedzieć na pytanie: „Czy nasze działania w Internecie budują nasz biznes czy spychają go w dół?”. W celu wizualizacji istotnych danych stosujemy najczęściej dashboardy KPI („Pulpity menedżerskie”) lub raporty niestandardowe. Jak powinien być zaprojektowany efektywny dashboard KPI? Dashboard powinien: · mieć możliwość prezentacji zmienności metryk w czasie, · pokazywać wyłącznie istotne dane (nie powi- nien wprowadzać odbiorcy w błąd „przepychem” informacji), · być zrozumiały dla odbiorcy a zapoznanie się z nim i zrozumienie go nie powinno zająć dłużej niż 3 minuty, · mieścić się na jednej kartce / stronie A4 (druk lub PDF), Efektywny dashboard KPI do Content Marketingu i Ecommerce Zainstaluj w swoim Google Analytics już dziś! Ecommerce Dashboard*: Link instalacyjny: goo.gl/d7ubo4 * Wymagana wcześniejsza konfiguracja Ecommer- ce dla Google Analytics Content Marketing Dashboard  / Social Media*: Link instalacyjny: goo.gl/ibiuqh * Opcjonalnie wymagana wcześniejsza konfigura- cja Ecommerce dla Google Analytics. Czy chciałbyś własny, dedykowany Dashboard KPI w swojej firmie? Analitycy They.pl pomogą w projekcie oraz instalacji. Skontaktuj się z nami już dziś! Napisz do nas na they@they.pl Dziś w Internecie trudno jest być anonimowym i chyba trudno liczyć w Internecie na jakąkolwiek prywatność. Każdego dnia firmy takie jak Facebo- ok, Google, Twitter, Apple czy Microsoft pozyskują o każdym z nas tysiące pojedynczych informacji. Pamiętajmy jednak, że większość z tych informa- cji udostępniamy my sami i powinniśmy być tego świadomi. Ale czy na pewno jesteśmy świadomi, jak wiele wie o nas Google i czy powinniśmy się tego obawiać? Procesu zbierania informacji o nas – użytkownikach Internetu — nie jesteśmy w stanie uniknąć, chyba, że przestaniemy z niego korzystać. A to dosyć trudno sobie wyobrazić. Te zagrożenia spróbujmy przekuć w nasze silne punkty, sprawdź- my, co możemy osiągnąć, mając do dyspozycji informacje kolekcjonowane przez Google. 1. Gmail Informacje zbierane przez menedżera preferencji reklam pozwalają m.in. na korzystanie z rozwią- zania, jakim jest Google Sponsored Promotions (GSP). Co prawda GSP jest aktualnie dostępne jedynie dla wybranych agencji,ale niedługo stanie się ono powszechnie dostępnym narzędziem, którego każdy będzie mógł korzystać. Jak działa GSP? Jest niczym innym jak narzędziem do wy- świetlania reklam w skrzynce odbiorczej Gmaila. Reklamy te mają wygląd standardowych maili. Można je kierować wg. danych demograficznych (zainteresowania, wiek, płeć, lokalizacja), domen odwiedzanych przez użytkowników bądź słów kluczowych zawartych w innych mailach użyt- kownika. 2. Lokalizacja Dzięki gromadzeniu informacji o naszym po- łożeniu Google może oferować nam bardziej spersonalizowane reklamy AdWords, Display czy wspomniane wyżej reklamy GSP. Patrząc na to przez pryzmat reklamodawcy – dzięki danym geolokalizacyjnym – możemy o wiele skuteczniej promować biznes lokalny. 3. Historia wyszukiwań w Google Search i YouTube oraz odwiedzane strony Gromadzenie danych o wyszukiwanych użytkow- ników pozwala na tworzenie statystyk wyszuki- wań – dzięki temu możemy korzystać z narzędzi tj. KeyWord Planner w AdWords czy Google Trends. Dodatkowo monitoring odwiedzanych przez nas stron pozwala na prowadzenie działań remarke- tingowych, a co za tym idzie sprawne zarządzanie cyklem "życia" klienta. Co Google wie o Tobie? – 4 wymiary informacji, które warto znać. Jak sprawdzić swój profil reklamowy w Google? Należy udać się do Menedżera preferencji reklam Google (www.google.pl/ads/preferences). Poniżej prezentujemy wygląd panelu ustawień preferencji reklam Google. 4. Zainteresowania i dane demograficzne Informacje o naszych zainteresowaniach i demo- grafii, podobnie jak w przypadku danych geloka- lizacyjnych służą przede wszystkim do bardziej precyzyjnego kierowania reklam Displey’owych, a jak również wspomnieliśmy wcześniej kierowa- nia reklam GSP. Jak widać na powyższych przykładach główną za- letą gromadzenia przez Google informacji o użyt- kownikach jest spersonalizowanie wyświetlanych treści – nic w chyba nie irytuje nas bardziej niż reklamy, które zupełnie, nie wchodzące w krąg naszych zainteresowań?
 13. do wykorzystania do 30.04.2014 Kupon Startowy Content Marketing Reklama w Google They.pl przygotuje dla Ciebie strategię content marketingu! They.pl przygotuje dla Ciebie test nowych narzędzi Google. I otrzymasz 500 zł gratis na start! http://www.they.pl/kontakt Skontaktuj się z nami: Napisz do nas przez formularz na stronie, e-mail they@they.pl lub zadzwoń: (22) 254 42 43
Anúncio