Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová(20)

Mais de Technologická agentura ČR(20)

Anúncio

Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová

 1. Bc. Lenka Bukačová, DiS. Pracovna ŽENY sro TEPLICE Profesní versus rodinný život žen v regionu
 2. JAK TO MÁM JÁ - jako zaměstnanec - jako ředitelka nezisk.organizace - jako podnikatelka A jako máma…
 3. ZAMĚSTNANKYNĚ
 4. Co často brání ženám s dětmi při vstupu na pracovní trh? Zeptali jsme se přímo - prostřednictvím dotazníkového šetření Celkem bylo vyplněno 96 dotazníků. Výzkumu se zúčastnili 4 muži a 92 žen. Zaměstnání na plný úvazek 41,7 % Zaměstnání na zkrác. úvazek 7,3 % Mateřská/rodič.dovolená 39,6 %
 5. Co brání ženám s dětmi při vstupu na pracovní trh v regionu? • Pracovní podmínky neberou v potaz péči o dítě. • V našem regionu „se nenosí“ zavádění různých forem úvazků. • Když už jsou nabízeny, výdělek je velmi nízký. • Pracovní doba školek nevyhovuje, kapacita je malá. • Předsudky k ženám – budování kariéry = špatná matka. • Předsudky samotných žen k sobě samým = vše musím zvládnout sama, přece si nemohu vzít někoho na úklid apod.. • Partner nepomůže nebo je žena na péči o dítě sama.
 6. 6 Co by rodičům lépe pomohlo skloubit péči o děti s prací Respondenti měli u této otázky volnou ruku a mohli napsat cokoli – nemuselo se tedy primárně jednat o zaměstnanecké výhody. 34 % respondentek uvedlo částečný, zkrácený úvazek nebo kratší pracovní doba. Dalším významnou odpovědí bylo firemní školka, MŠ poblíž zaměstnání, toto je důležité pro přibližně 14 % respondentek. 32 % prespond. home office, práce z domova. přibližně 12 % respondentek uvedlo příznivou pracovní dobu, ranní směny nebo práce od 7-15 hodin. 26 % respondentek by uvítalo flexibilní pracovní dobu. 12 % dotazovaných žen pak stejně problematicky hodnotí nedostatek hlídání v době nemoci dětí, odpolední školky.
 7. • Propagace různých druhů úvazků u zaměstnavatelů, • dětské skupiny / dohoda neziskového sektoru s firmou – (firemní školka), • zavedení home office, • rozšířená otevírací doba předškolních zařízení • vznik mikrojeslí (v současné době pilotní projekt MPSV) – výborně!, • mobilní školky u zaměstnavatelů, • sdílená pracovní místa – např. varianta důchodce x student nebo důchodce x matka pečující o malé dítě. Zaměstnavatelé nejsou nijak motivováni sdílená místa vytvářet = mnoho práce a žádná výhoda pro ně (finanční zvýhodnění). Co by situaci zlepšilo?
 8. Bariéry • předsudky vůči zavedení nových věcí, • nízké mzdy = neakceptovatelná mzda v případě zkrácených úvazků, • nedostatečná technická vybavenost firem a chybějící technologie k usnadnění práce z domova, • nízká empatie některých zaměstnavatelů.
 9. ŘEDITELKA NEZISK.ORGANIZACE potažmo zaměstnavatel
 10. Můj tým
 11. PROBÍHAJÍCÍ PROJEKT: MÁMY s ručením omezeným PŘIPRAVUJEME PROJEKT: JUMP for help
 12. Konference pro zaměstnavatele „FOR EMPLOYERS“ 16.2.2016 Teplice • Pokud je v roli personalisty či majitele firmy žena, má větší pochopení pro uchazečku o zaměstnání pečující o malé dítě. • U mužů častěji převládají obavy ze zaměstnávání žen s malými dětmi. • Reakce jednoho z účastníků - muže (parafrázuji) - Pokud dítě onemocní, bude matka více myslet na nemocné dítě a nebude se plně věnovat práci. Muži přeci jen jsou v tomto směru méně empatičtí a do práce tyto věci netahají.
 13. PODNIKATELKA
 14. Přibližně třetina v současné době nepodnikajících žen plánuje začít s podnikáním do tří let, dalších 45 % o tom uvažuje výhledově.
 15. 16Zdroj: AMSP ČR a ŽENY s.r.o. a jejich postoje k podnikání zpracováno agenturou IPSOS Podnikatelky jsou se svou prací a způsobem života spokojenější než ženy závislé na jednom zaměstnavateli. Čím dál více si uvědomují výhody nezávislosti.
 16. Úvazek nebo podnikání? "Trendem posledních let je stále se zvyšující počet žen podnikatelek. Jedním z důvodů je lepší skloubení pracovního a rodinného života."
 17. V letech 2012 a 2013 lze v počtu podnikatelů mužů pozorovat meziroční pokles. Naproti tomu počet žen podnikatelek meziročně stále stoupá a vyrovnává se tak celkový trend žen a mužů dnes a před deseti lety. Ženy podnikatelky dnes reprezentují 1/3 všech podnikatelů živnostníků. -5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ženy muži Meziroční přírůstky podnikatelů ČR dle pohlaví Zdroj: MPO 2015
 18. BARIÉRY 55 50 32 30 22 20 19 18 15 14 12 9 9 8 8 7 Strach, že se podnikáním neuživím Nedostatek financí Strach s podnikáním začít Je to příliš nejisté Chybějící nápad Nedostatek informací, jak začít Nedostatek informací ohledně podnikání Nemožnost konzultovat s mentorem Obtížnost skloubení rodiny a podnikání Nedostatek znalostí v oboru Chybějící podpora okolí Nedostatek energie Politické prostředí obecně Spokojenost zaměstnáním Obtížný výběr oboru Nedostatek úspěšných žen Vnímané překážky k zahájení podnikání Zdroj: AMSP - ŽENY s.r.o. a jejich postoje k podnikání
 19. 20 Největší motivací být podnikatelkou je pro respondentky možnost naplno využít své schopnosti a potenciál, zároveň tak mohou dělat to, co je baví a uspořádat si pracovní dobu. P3. A co vám vaše podnikání přináší? Vyberte prosím z následujících možností maximálně 3 ty, které jsou pro Vás nejdůležitější P4. Co konkrétně je pro Vás osobně motivací být podnikatelkou? . AMSP - ŽENY s.r.o. a jejich postoje k podnikání Co podnikání přináší? 73 67 54 37 17 16 12 11 10 3 4 Možnost naplno využít své schopnosti a potenciál Možnost si sám uspořádat pracovní dobu Nezávislost na rozhodování ostatních Možnost se finančně zajistit Mám podnikatelský nápad Možnost dosáhnout prestižního postavení a být vzorem pro ostatní Jde o službu veřejnosti Zkušenosti v rodině mezi přáteli Mám podnikatelský vzor, který mě inspiruje Současná situace přeje podnikání Něco jiného Osobní motivace být podnikatelkou 85 71 39 29 22 8 4 5 Zabývám se tím, co mě baví Vlastní pracovní doba Nemusím poslouchat nadřízené Volím si lidi, se kterými pracuji Finanční nezávislost na okolí Mám společenský respekt Mám nadstandardní příjmy Něco jiného n=114, ženy s podnikáním jako hlavním zdrojem příjmu n=114, ženy s podnikáním jako hlavním zdrojem příjmu Typičtější pro mladší podnikatelkyTypičtější pro podnikatelky nad 35 let
 20. - prostor pro ženy, kde pořádáme networking, mentoring, inspirace, podpora začínajících podnikatelek, podpora samoživitelek, - k uvedeným prostorům patří i herna pro děti, kterou v současné době plánuji přestavět na mikrojesle pro 8 dětí, - dopoledne – škola/jesle, odpoledne prostor pro děti při seminářích pro maminky, - konference pro zaměstnavatele v regionu, propagace jiných forem úvazků, - pozvání osobností do regionu a jejich setkání jak s ženami tak se zaměstnavateli, - propagace pomoci zaměstnavatelů s péčí o děti ať už vytvořením dětské skupiny nebo větším příspěvkem na předškolní vzdělávání např. v jeslích. Z příspěvku totiž zaměstnavatel neplatí sociální ani zdravotní pojištění. - probíhající projekt MÁMY s ručením omezeným, - připravujeme projekt JUMP for help. Co se snažím pro zlepšení situace dělat já společně s mými kolegyněmi? potažmo nezisková organizace, kde jsem ředitelkou a Pracovna ŽENY sro v Teplicích?
 21. Lenka Bukačová Majitela PRACOVNY ŽENY s.r.o. Teplice www.zenysro.cz https://www.facebook.com/PracovnaTeplice/ Ředitelka VIVAjump z.s. www.vivajump.com Zaměstnanec ČESKÝ PORCELÁN a.s. t.č. na rodičovské dovolené Email: lenka.bukacova@zenysro.cz lenkaB@vivajump.cz
Anúncio