O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Fogy.véd.-KSZ.ppt

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 50 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (17)

Anúncio

Fogy.véd.-KSZ.ppt

 1. 1. A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELEM MARKETING VONATKOZÁSAI
 2. 2. A „védtelen” fogyasztó karikatúrája
 3. 3. A fogyasztóvédelem a fogyasztói társadalom (tömegtermelés és - fogyasztás) „terméke”  A klasszikus piacot jellemző eladó- vevő egyensúly megbomlik  A fogyasztó információi nem elegendőek a bonyolult termékek minőségének és használati értékének megismerésére
 4. 4. Az önkiszolgáló típusú üzletek elterjedésével az eladók nem találkoznak személyesen a vevővel  KIALAKUL A HOMO CONSUMUS!  A VEVŐ KISZOLGÁLTATOTTÁ VÁLIK! (Egy hazai felmérés szerint a fogyasztók 61%-a nem tudja, hogy mi történik körülötte a világban.)
 5. 5. Az önkiszolgáló típusú boltok hatása
 6. 6. Új kihívások a fogyasztóvédelem előtt  Globalizáció - a termékek többségét már nem az adott fogyasztók országában állítják elő, miközben egyre több fogyasztási cikk kerül a piacra.  A termékek és a termelési eljárások egyre bonyolultabbak.  Megjelent az elektronikus kereskedelem. Növelni kell az e-kereskedelem iránti fogyasztói bizalmat.  Egyre gyakoribbak a fogyasztóvédelmet érintő problémák (pl. BSE, dioxin-botrány, száj- és körömfájás).
 7. 7. Bonyolult termékek
 8. 8. A dioxin veszélyeit bemutató plakát I.
 9. 9. A dioxin veszélyeit bemutató plakát II.
 10. 10. A dioxin humán veszélyei
 11. 11. Állatvédelmi kérdések
 12. 12. Greenpeace I.
 13. 13. Greenpeace II.
 14. 14. A fogalom meghatározása A fogyasztói érdekvédelem az állampolgárok és a kormányzat szervezett mozgalma annak érdekében, hogy a vásárlók jogait és hatalmát az eladókkal szemben erősítsék.
 15. 15. A fogyasztóvédelem célja Megfelelő egyensúlyi helyzet létrehozása a fogyasztó és a termelő/kereskedő között annak érdekében, hogy a fogyasztónak optimális döntési lehetősége legyen, vagyis, hogy érdekei a lehető leghatékonyabban érvényesüljenek.
 16. 16. Az első rendelkezés a fogyasztók védelmében 1872-ben született a postai csalás ellen  1900-ban megalkották az első élelmiszertörvényt  A nagy áttörést az 1960-as évek hozták Fogyasztóvédelem az Amerikai Egyesült Államokban
 17. 17. Ralph Nader és mozgalma az USA-ban
 18. 18.  a biztonságra (the right to be safe),  a tájékozottságra (the right to know),  a választásra (the right to choose)  a meghallgattatásra (the right to be heard) 1962-ben John Kennedy kinyilvánította, hogy a fogyasztóknak joguk van:  A fogyasztói érdekvédelem a marketingkoncepció végső kifejeződése
 19. 19. Thorelli fogyasztóvédelmi axiómája (1977) Az átlagfogyasztónak  elsősorban információt  másodsorban oktatást  harmadsorban jogvédelmet kell nyújtani. Differenciált fogyasztóvédelmi poli- tikát javasol!
 20. 20. A hátrányos helyzetű fogyasztóknak  elsősorban aktív jogvédelmet  másodsorban oktatást  harmadsorban információt kell nyúj- tani.
 21. 21. Az első közösségi szintű fogyasztóvédelmi politika kereteit az EGK Tanácsának 1975. április 14-én elfogadott, a fogyasztói jogok közös piaci „Magna Chartája” deklarálta Fogyasztóvédelem az Európai Unióban
 22. 22.  Jog az egészség és biztonság védelmére  Jog a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelmére  Jog a kárigény érvényesítésére  Információhoz és az oktatáshoz való jog  Jog a képviseletre A fogyasztók 5 alapjoga
 23. 23. A fogyasztóvédelem fejlődését két gazdasági jelenség kedvezőtlenül befolyásolta  Az első a szocialista gazdaságpolitika termelés-centrikus jellege, amely a fogyasztáscentrizmust „devianciának” tekintette  A másik a piacon tapasztalható hiány (eladók piaca) A magyar fogyasztóvédelem fejlődése és sajátosságai
 24. 24. A fogyasztóvédelem joga a XX. század terméke Ókorban: - Leviták könyve - Hammurapi törvényei - Római jog Középkorban: - Egyház által felügyelt piacok - Királyi ediktumok - Céhek és ipartestületi szabályok XVIII-XIX. század: - jogi passzivitás - „laissez-faire” elv
 25. 25. A Szonda Ipsos közvélemény- kutatásának eredményei (1995-96) A magyar fogyasztók egyáltalán nem érzik az állami védelmet.
 26. 26. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ismertsége Ismeri 69% Nem ismeri 31%
 27. 27. Miért nem tett panaszt? 66 55 54 41 33 0 10 20 30 40 50 60 70 Nem intézik el Úgysem adnak igazat Kellemetlen Nincs rá ideje Nem tudja, hova forduljon %
 28. 28.  A Termékfelelősségi törvény elfogadása (1993)  A Fogyasztóvédelmi törvény elfogadása (1997)  A fogyasztói jövedelmek és műveltség emelkedése  Sikeres fogyasztói perek  A fogyasztói öntudat erősödése A siker követelményei  Alulról szerveződő fogyasztóvédelmi mozgalmak
 29. 29. Hogyan szerveződik a fogyasztóvédelem Magyarországon?
 30. 30. 2005/29/EK irányelv (UCP) Célok: - tagállami tájékoztatási szabályok egységesítése (áruk szabad áramlása) - magas szintű fogyasztóvédelem - tisztességes piaci magatartás előmozdítása 3 új törvény, 1 jelentősen módosuló, 46 módosuló, vagy hatályát vesztő törvény, 23 kormány és számos miniszteri rendelet
 31. 31. Hazai szabályozás A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.). •fogyasztók részére történő értékesítés, •szolgáltatás, •eladás ösztönzés, •reklám, •marketing, •kereskedelmi kommunikáció. A törvény minden kereskedelmi gyakorlatra kiterjed:
 32. 32. Mi tilos?  Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat  Nem megfelelő szakismerettel jár el,  Nem jóhiszemű,  Nem megfelelő gondosság,  Nem megfelelő fogyasztói tájékoztatás, félrevezetés,  Fogyasztói döntés befolyásolása,  31. pont ( a rendelet melléklete).
 33. 33. 31. pont (I.)  Valótlan állítás a magatartási kódex aláírásáról, annak jóváhagyásáról  Minőségi jelzés, védjegy jogosulatlan feltüntetése  Áruról, vagy tevékenységről valótlanul állítani, hogy azt engedélyezték, jóváhagyták  Árakciókban nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű áru  Árakcióban nem létező áru, nem elegendő áru, helyettesítő áru  Fogyasztó félrevezetése, hogy csak rövid ideig kapható az áru  Értékesítést követő szolgáltatás igénybevétele csak más ország nyelvén  Az áru jogszerű forgalmazására vonatkozó félrevezetés  A fogyasztói jogok vállalkozási sajátosságként való feltüntetése  Szerkesztői tartalomnak álcázott reklám  Fogyasztó fenyegetettségének megszűnése, ha vásárol  Megtévesztő reklám más vállalkozás árujával  Piramis elvre épülő eladás ösztönzés  Valótlan állítás a tevékenység megszüntetéséről  Valótlan állítás szerencsejátékban való nyeréshez  Valótlan állítás az áru gyógyhatásáról
 34. 34. 31. pont (II.)  Téves információ a piaci feltételekről  Téves információ az áruhoz kapcsolódó szolgáltatások ingyenességéről  Megrendelés látszata-csekkek küldésével  Hamis benyomás keltése, hogy a fogyasztó már nyert, vagy nyerni fog  Hamis benyomás keltése, hogy más országban is elérhető az áruval kapcsolatos szolgáltatás  A fogyasztó személyes felkeresése, ha azt a fogyasztó visszautasítja  Fogyasztó sürgetése távközlési eszközökön keresztül  Biztosítási szerződésnél olyan iratok megkövetelése, amely nem feltétlenül tartozik a tárgyhoz  Reklámban kiskorúak felszólítása a vásárlásra, akár felnőtt közreműködésével is  Azonnali, vagy halasztott fizetés követelése, ha a fogyasztó az árut nem rendelte meg  Annak közlése, hogy az áru meg nem vásárlása veszélybe sorolja a fogyasztót
 35. 35. A fogyasztók hazai védelmezői  Állami szervek  Helyi önkormányzatok (jegyző)  Érdekképviseleti (civil) szervek
 36. 36. Civil fogyasztói szervezetek  EU-ban fontos szerepük van, szerepkörüket erősíteni szükséges  Érdekfeltáró munka  Általános szerződési feltételek figyelemmel kísérése  Eljárás kezdeményezése  Jogszabály-véleményezés  Fogyasztóvédelmi oktatások
 37. 37. Helyi önkormányzatok szerepe a fogyasztóvédelemben  Segíthetik a fogyasztók önszerveződését  Részt vállalhatnak a békéltető testületek működtetésében  Fogyasztói tanácsadó irodát működtethetnek  Illetékességi területükön egyes jogszabályok betartásának ellenőrzése
 38. 38. Példák a fogyasztói érdekvédelmi anomáliákra
 39. 39.  54 háztartási kisgép közül, amelyeket az FVF decemberben vizsgált, 14 minősült balesetveszélyesnek, és mindössze 5 volt megfelelő.  Az egyik vasalóra, amelyet áramütés- veszélyesnek minősítettek, az volt rá írva: „New Phillips”.  Egy játék pisztolyra, amely baleset- veszélyesnek találtatott, a kereskedő „jogos önvédelemből” a következőt írta: „Csak 18 éven felülieknek”. A „védtelen” fogyasztó I.
 40. 40.  A megvizsgált 52 kávéspecialitás 65%-a bizonyult nem megfelelőnek. Az új „cselek” egyike a következő felirat: „50 gramm ajándék”. Ez egy húszdekás kávé esetben 250 grammot jelentene, de csak kétszáz grammért kellene fizetni. A mérések viszont azt bizonyították, hogy az ilyen zacskóban csak 20 dkg termék volt.  A mezőnyből kiemelkedett egy kapucsínófajta, amelynek koffein- tartalma a kimutathatóság legalsó határán volt. A „védtelen” fogyasztó II.
 41. 41.  Félelmeit eloszlatja! Példa: „A betegségek 60%-a táplálkozásunktól függ - A HALÁL A BELEKBEN KEZDŐDIK - X termékkel regenerálhatja bélsejtjeit!”  Szaktekintélyek reklámozzák a terméket. Példa: „Dr. X az egészségügyi hatóságtól igazolja, hogy az Y termék hatása 100%-os.”  A termék beszedése után az érintettek tapasztalati beszámolóit vagy köszönő- leveleit közlik. Példa: „Talán Önnek ugyanaz a problémája mint nekem volt: Egészen tavalyig kövér és idegileg túlfeszített voltam. Időközben - hála az X terméknek - karcsú és boldog lettem.” A diétás „csodák” I.
 42. 42.  Garantálják a sikert. Példa: „Dr. X orvos minimum 18-20 kg-os kockázatmentes fogyást garantál.”  Előtte/utána típusú fotókat közölnek a páciensről. Példa: előtte (fotó egy kövér hölgyről) - utána (fotó egy karcsú hölgyről).  Irreális várakozásokat ébresztenek. Példa: „18-20 kg súlycsökkenés 30 nap alatt és mindez éhezés nélkül.”  Azt reklámozzák, hogy a fogyasztószer beszedése mellett korlátozás nélkül ehet- ihat és mégis fogyni fog. Példa: „Önnek nem kell diétáznia. Ellenkezőleg: kedve szerint mindent ehet és ihat.” A diétás „csodák” II.
 43. 43. A diétázás előtti állapot
 44. 44. A diétázás utáni állapot
 45. 45. Egy magyar példa
 46. 46. Vásároljon Xenadrint!
 47. 47. „Hajas” képek
 48. 48. „Hajas” képek
 49. 49. „Hajas” képek
 50. 50.  Gratulálunk! Ön nyert! (Ha a jó hír igaz, akkor semmit sem kell rendelnie és vásárolnia ahhoz, hogy nyereményét megkapja.)  Otthoni munka, mesés fizetésért! (Vannak olyan „vállalkozók”, akik a sok apró befizetésekből szeretnének meggazdagodni!)  Kereskedő házhoz jön! (Ha beengedi, lehet, hogy egy hét múlva semmit sem talál a lakásában.)  Csak ma! (Ne hagyja, hogy sürgessék! A kereskedők holnap is szeretnének eladni.) Hihetetlen ígéretek

×