O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Verduurzamen inzet en publicatie van open leermaterialen

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Adviesraad VO-Content 6-6-2018
Adviesraad VO-Content 6-6-2018
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 31 Anúncio

Verduurzamen inzet en publicatie van open leermaterialen

Baixar para ler offline

slides van het webinar dat is gegeven op 16 januari ism werkgroep B-OOO, versnellingsplan, zone 4 en SURF. Sprekers Robert Schuwer, Leontien van Rossum en Sylvia Moes.

slides van het webinar dat is gegeven op 16 januari ism werkgroep B-OOO, versnellingsplan, zone 4 en SURF. Sprekers Robert Schuwer, Leontien van Rossum en Sylvia Moes.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Verduurzamen inzet en publicatie van open leermaterialen (20)

Mais de Sylvia Moes (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Verduurzamen inzet en publicatie van open leermaterialen

 1. 1. digitale leermaterialen Verduurzamen inzet en publicatie van open leermaterialen
 2. 2. digitale leermaterialen 2 Programma • Introductie • Verduurzamingsstrategieën voor open leermaterialen • Casus: Verpleegkunde • Collecties | Verzamelingen | Vakvocabulaires | Vindbaarheid • Vragen
 3. 3. digitale leermaterialen 3 Verduurzaming • Collectie open leermaterialen • Doel: blijvende waarde creëren → duurzaamheid • Maar hoe doe je dat?
 4. 4. digitale leermaterialen 4 Aanpakken (business modellen) Geordend van meest naar minst voorkomend (Delphi-methode) • Through public funding (BcCampus) • Through internal funding (U. of Edinburgh, U. of Southern Queensland, UK Open University) • Through endowments/donations (Wikipedia, OpenStax College, Khan Academy) • By participating in an OER network (OERu, African Health OER Network) • By offering services to learners (Khan Academy, Lumen Learning, Siyavula, OpenStax) • By relying on OER authors (Jörn Loviscach) • Community-based model (Educred.ro, OER communities in OSGeo) • By producing OER on demand (federal textbook programme in Brazil) • Through sponsorship/advertisement (Global Text Project) • By offering learning-related data to companies (Hootsuite Academy) Tlili, A., Nascimbeni, F., Burgos, D., Zhang, X., Huang, R., & Chang, T. (2020). The evolution of sustainability models for Open Educational Resources: insights from the literature and experts. Interactive Learning Environments. https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1839507
 5. 5. digitale leermaterialen 5 Community-based model • De leden van de community dragen gezamenlijk de productie- en onderhoudskosten van OER, waarbij die materialen ook toegankelijk zijn voor anderen buiten de community. • Varianten zijn situaties waarin ook studenten materialen produceren, al dan niet in co-creatie (Open Pedagogy). • Niet-financiële prikkels zijn nodig om deelname te verwerven en te behouden, bijvoorbeeld erkenning, de wens om het eigen materiaal verbeterd te zien, efficiëntie door werkverdeling, etc. • Bijdragen van de leden in verschillende vormen (engagement)
 6. 6. digitale leermaterialen Verduurzamingsstrategieën voor open leermaterialen
 7. 7. digitale leermaterialen 7 • Veel ervaring opgedaan met open leermaterialen in project Wat als het project eindigt? Hoe de geleerde lessen doorzetten? • Enquête uitgezet – Ophalen verduurzamingsstrategieën voor, tijdens en na het project Resultaat: Infographic met strategieën o.b.v. 16 projecten mbo/hbo/wo Totstandkoming
 8. 8. digitale leermaterialen 8 Gebaseerd op raamwerk: – Organisatorisch aspect – Betrokken personen – Inhoudelijk element van open leermaterialen ---- = Onderlinge verbanden Structuur
 9. 9. digitale leermaterialen 9 Gebruik Ter inspiratie bij formulering projectplan en uitvoering van project. Welke acties kunnen bijdragen aan jouw verduurzamingsstrategie?
 10. 10. digitale leermaterialen 10 • Meeste acties: tijdens het project • Projectmanagement bij de start • Afhankelijk grootte project meer aandacht voor technische vraagstukken bij de start. • Betrokkenheid community’s • Inhoudelijk aspect lijkt disbalans met acties tijdens en na Trends
 11. 11. digitale leermaterialen 11 • De infographic kun je vinden op deze site: › edu.nl/e8amf Geïnspireerd of gewoon nieuwsgierig?
 12. 12. digitale leermaterialen Casus Verpleegkunde
 13. 13. digitale leermaterialen 13 Karakteristieken • Nationaal project met subsidie van het ministerie van OCW – 2017-2020 • 17 hogescholen (Bachelor Verpleegkunde) • Doelen: – Delen van 1900 open leermaterialen – Een actieve verpleegkunde / vakcommunity creëren • Technische platformen – Wikiwijs (delen en zoeken van open leermaterialen) – Winkwaves (community)
 14. 14. digitale leermaterialen 14 Onderzoek naar verduurzaming 1. Hoe is het project georganiseerd?​ 2. Welke elementen hebben een positieve bijdrage geleverd aan het projectresultaat, welke niet en waarom?​ 3. Hoe is het proces van adoptie van delen en hergebruiken van open leermaterialen door docenten verlopen?​ 4. Welke lessen kunnen worden geleerd uit dit project?​
 15. 15. digitale leermaterialen 15 Onderzoeksvragen 1. Welke factoren in het project hebben docenten beïnvloed in het gewenste gedrag om open leermaterialen te delen en te hergebruiken? 2. Welke invloed hadden projectbeslissingen en -activiteiten op de projectdoelen Activiteiten vooraf en tijdens project
 16. 16. digitale leermaterialen 16 Factoren gewenst gedrag Invloed op gewenst gedrag → Type factor ↓ Positief Negatief Individueel Vergelijken met gedeelde materialen geeft vertrouwen Niet direct vinden van waar je naar zoekt Omgeving van individu Stimulansen om meer samen te werken Inspiratie tgv bladeren door collectie Afspraak: hergebruik tenzij Voordelen onduidelijk wanneer inhoud niet veel wijzigt Onzekerheid over voldoende ondersteuning of commitment Systeem Omvang van de collectie leermaterialen Ondersteuning door mediatheek/bibliotheek Teveel contextafhankelijke elementen in leermateriaal Kost teveel tijd
 17. 17. digitale leermaterialen 17 Belangrijkste bevindingen • Positief effect – Werken met een kwaliteitsmodel – Managementstijl (indirecte invloed) – Vanaf dag 1 werken aan de verduurzaming van de community – Betrek het management om hun steun te verkrijgen voor voortzetting • Negatief effect – Doelen over aantal te delen open leermaterialen • Tal van tips en geleerde lessen – Draagvlak organiseren binnen instelling, early adapters actief betrekken bij het bereiken van de early en late majority, adoptie koppelen aan grote veranderingen (bijv. blended learning programma's), borgen van ondersteuning,…
 18. 18. digitale leermaterialen 18 Verduurzaming: huidige situatie • 11 instellingen vervolgproject 2020-2025 – Verduurzaming / mainstreaming – Blijvende waarde creëren voor VPK • Activiteiten – Visie op open leermaterialen opgesteld – Veel community-versterkende activiteiten – Uitfasering “oude” projectleiding
 19. 19. digitale leermaterialen 19 Meer informatie https://www.hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_fontys:oai:surfsharekit.nl:456d77e3-acaa-4f28-b1a3-554e700d10dc
 20. 20. digitale leermaterialen Collecties | Verzamelingen | Vakvocabulaires | Vindbaarheid
 21. 21. digitale leermaterialen 21 SURFsharekit en Edusources: (open) leermateriaal vindbaar maken Edusources Wikiwijs Delen Instel- lings reposi- tory Instel- lings reposi- tory SURFsharekit Edurep 1. Kenmerken (metadata) 2. Ordenen (verzamelingen, collecties) Community’s
 22. 22. digitale leermaterialen 22 Verzameling Collectie Aanbrengen van ordening/verband Alle materialen eigen metadata Materialen behoren tot een serie Materialen delen kenmerken Kent hiërarchie en volgorde Kent geen hiërarchie en volgorde Invoer via SURFsharekit Invoer via communities in Edusources, moet aangevraagd worden Materiaal waar je toegang toe hebt Alle materiaal in Edusources Bereikbaar via zoeken Bereikbaar via communities in Edusources
 23. 23. digitale leermaterialen 23 Verzameling
 24. 24. digitale leermaterialen 24 https://maken.wikiwijs.nl/120137/1__Introduction
 25. 25. digitale leermaterialen 25 Collectie
 26. 26. digitale leermaterialen 26
 27. 27. digitale leermaterialen 27 Typen materialen binnen een collectie
 28. 28. digitale leermaterialen 28 Vakvocabulaires 1 2 3 4 5
 29. 29. digitale leermaterialen 29 Vakvocabulaires edusources
 30. 30. digitale leermaterialen 30 Naslagwerken • Handleiding communitypagina & collecties – https://maken.wikiwijs.nl/194064/SURF_Handleiding_community_s_en_collecties • Guidelines collecties – https://maken.wikiwijs.nl/194062/SURF_Guideline_collecties • Kwaliteitsmodel leermaterialen – https://www.surf.nl/stappenplan-kwaliteitsmodel-voor-open-leermaterialen • Duurzaamheid van Open leermaterialen: is er leven na de projectsubsidie? Podcast – https://soundcloud.com/surfnl/duurzaamheid-van-open-leermaterialen-is-er-leven-na-de-projectsubsidie • Zoeken we op! De docent als gebruiker en curator van open leermateriaal – https://www.robertschuwer.nl/download/docentperspectief.pdf • Adoption of Sharing and Reuse of Open Resources by Educators in Higher Education Institutions in the Netherlands: A Qualitative Research of Practices, Motives, and Conditions – https://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/3390
 31. 31. digitale leermaterialen 31 Contact Leontien.van.rossum@surf.nl robert@robertschuwer.nl Sylvia.Moes@surf.nl, s.moes@vu.nl

Notas do Editor

 • Steeds meer docenten maken, delen en hergebruiken open leermaterialen. In veel gevallen start dit met een project, al dan niet extern gefinancierd. In een dergelijk project doen docenten en ondersteuners ervaring op in het werken met open leermaterialen en creëren ze een eerste collectie open leermaterialen. Maar hoe zorg je ervoor dat dit wordt voortgezet na afronding van het project? En hoe creër je een duurzame landing binnen je instelling voor het werken met open leermaterialen? 

  In het voorjaar van 2022 heeft de zone Naar digitale (open) leermaterialen een oproep gedaan aan onderwijsinstellingen om via een invulformulier ervaringen te delen. Dit heeft geleid tot 16 responses: 9 uit het wo, 4 uit het hbo, 1 uit het mbo en 2 overig. De ervaringen zijn hierna door de zone ingedeeld aan de hand van een raamwerk. Ze zijn letterlijk overgenomen, waarna aan iedere ervaring een steekwoord is toegevoegd om de context te verduidelijken.

  Deze strategieën zijn verzameld in een overzichtelijke infographic ter inspriratie bij het starten of voor projecten die nu gaande zijn.
 • 1 actie is geen strategie = vaak een combinatie
 • Deze strategieën zijn verzameld in een overzichtelijke infographic ter inspiratie bij het starten van projecten of voor projecten die nu gaande zijn.
  Hoe werk het dan:
  Overweeg voor jezelf welke acties kun je gebruiken bij je agenda.
  Aan deze acties medio het project voor de betrokken kun je denken om de continuïteit van het project na afloop te waarborgen
 • Sommige trends zijn logisch: de meeste acties tijdens het project.
  Zoals meerdere projecten valt of staat het met het projectmanagement:

  projectleider werven – organisatie aanpassen gremia/werkproces/bijeenkomsten - inbedden van de ondersteuning **(weinig aandacht na afloop)
  Technologie: oprichting community platform | 3x projecten verschillende gericht op verduurzamen van tools / kwaliteitscontrole updaten van kennisbank | Kwaliteitsborging door versiebeheer, metadata op orde
  Ligt aan grote van het project
  Economische: xx | 1 checkt op duurzame inzet | Na afloop project fondsenwerving en/of inzet van bijv. studentassistenten
  Primair proces (onderwijs): vooraf al bewijs verzamelen door good practices | workshops & procesoptimalisatie| Evaluatie achter door onderzoek naar barrières aan kansen.
   
  Betrokken personen :
  Community: bij de start betrekken | gedurende het project erbij betrokken| Helaas bij afronding weinig over de borging van kennis.
   
  Inhoudelijke aspect open leermaterialen
  Tijdens het project zijn veel acties gericht op herontwerp curriculum en inrichten van proces om gebruik te maken van open leermaterialen. Nadien veel minder acties, gemis is wel wat er gebeurd met gemaakt afspraken rond proces en wat er wordt gedaan met de opgedane ervaringen.
  Reden genoeg op te luisteren naar andere sprekers!

×