Anúncio

Agilidad para no informáticos, soporte de formación

Coach agile et hacker culturel em Raggatunning
13 de Oct de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Agilidad para no informáticos, soporte de formación (20)

Mais de Sylvain Loubradou(20)

Anúncio

Agilidad para no informáticos, soporte de formación

 1. Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 2. La nova metodologia "agile" per a no-informàtics Dimecres 8 de octobre de 2014 Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 3. La nova metodologia "agile" per a no-informàtics Sylvain Loubradou Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 4. Un poco de historia • Métodos agiles, el resultado de 55 años de evolución del trabajo http://www.pinterest.com/pin/42362052716522239/ • Filosofia colaborativa heredada del Lean • Principios Lean –Buscar la calidad perfecta a la primera –Minimizar el despilfarro –Proceso de mejora continua compartiendo informacion –Proceso « pull », flujo tirado por el cliente –Buscar la flexibilidad de la organizacion –Construir y mantener relaciones a largo plazo • Ejemplos concretos –TOYOTA (LEAN) –SPOTIFY (Agile) –Zappos (Holocracy) –... Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 5. Cultura ágil Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional • El manifesto: – http://agilemanifesto.org/iso/es/ – http://agilemanifesto.org/iso/ca/ • Individus i interaccions per sobre de processos i eines • Programari que funciona per sobre de documentació exhaustiva • Col·laboració amb el client per sobre de negociació de contractes • Resposta al canvi per sobre de cenyir-se a una planificació
 6. Cultura ágil Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional • 12 principis – La nostra principal prioritat és satisfer al client mitjançant el lliurament primerenc i continu de programari que aporti valor. – Acceptem de bon grat canvis als requisits, inclús si arriben cap el final del desenvolupament. Els processos àgils aprofiten el canvi per a donar un avantatge competitiu al client. – Lliurem amb freqüència programari que funcioni, des d’un parell de setmanes fins a un parell de mesos, amb preferència per l’escala de temps més curta. – La gent de negoci i els desenvolupadors han de treballar junts de manera quotidiana durant tot el projecte. – Construïm projectes amb l’ajuda d’individus motivats. Els donem l’entorn i el recolzament que necessiten i confiem en ells per fer la feina. – El mètode més eficient i efectiu de comunicar informació cap a i dins d’un equip de desenvolupament és la conversa cara a cara. – El programari que funciona és la principal mesura de progrés. – Els processos àgils promouen el desenvolupament sostingut. Els promotors, desenvolupadors i usuaris han de ser capaços de mantenir un ritme constant de manera indefinida. – L’atenció contínua a l’excel·lència tècnica i al bon disseny millora l’agilitat. – La simplicitat, l’art de maximitzar la quantitat de feina que no es fa, és essencial. – Les millors arquitectures, requisits i dissenys emergeixen d’equips autoorganitzats. – En intervals regulars, l’equip reflexiona sobre com ésser més efectiu, s’afina i ajusta el seu comportament d’acord amb això.
 7. La mejora continua • Elemento central en la cultura agil • Organizada a traves de retrospectivas basadas – en 3 preguntas • Que ha ido mal / Que quiero dejar atras • Que ha ido bien / Que me queiero llevar • Que me gustaria descubrir o crear / Que quiero encontrar – y ejercicios concretos • Camino • Barco • Estrella de mar • Timeline Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 8. La mejora continua • Elemento central en la cultura agil • Organizada a traves de retrospectivas basadas – en 3 preguntas • Que ha ido mal / Que quiero dejar atras • Que ha ido bien / Que me queiero llevar • Que me gustaria descubrir o crear / Que quiero encontrar – y ejercicios concretos • Camino • Barco • Estrella de mar • Timeline Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 9. Las dos herramientas principales Scrum / Kanban • Documentacion – http://www.proyectalis.com/documentos/KanbanVsSc rum_Castellano_FINAL-printed.pdf • Principio Kanban  • Principio Scrum  Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 10. Kanban, como funciona en detalle Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional • Tablero • Tareas • Roles • Ritual – Daily • Medicion • Aplicaciones a Marketing, gestion de proyecto, compras
 11. Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 12. Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 13. Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 14. Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 15. Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 16. Scrum, como funciona en detalle Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional • Tablero • Tareas • Roles • Rituales – Planificacion – Daily – Demo – Retro • Medicion • Aplicaciones a gestion de proyectos transversales
 17. Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 18. Otras aplicaciones • Scrumban • Combinaciones de Kanban y Scrum • Roadmap de proyectos • Kick-Off de proyectos • Reuniones Post-Mortem y Pre-Mortem • Descripcion de procesos Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 19. Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 20. Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 21. Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 22. Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 23. Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 24. Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 25. Preguntas • Gracias a todos  • Mediciones – Que aprendí hoy? – He pasado un buen momento?    Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
 26. Complementos • Tablero electronico: www.trello.com • Inception, reunion de kick off de proyecto: http://jmbeas.es/guias/agile-inception/ y http://agilewarrior.wordpress.com/2010/11/06/the -agile-inception-deck/ • User story Roadmap o tablero del conjunto de peticiones de un proyecto: https://www.scrumalliance.org/community/article s/2013/august/creating-an-agile-roadmap-using-story- mapping Wikipedia opensource: https://plone.org/ Física d’organitzacions i la seva complexitat aplicada a l’entorn professional
Anúncio