O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos apžvalga, pristato Nerijus Mačiulis, 2013 08

1.428 visualizações

Publicada em

Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos tendencijos, pristato dr. Nerijus Mačiulis, „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas.

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos apžvalga, pristato Nerijus Mačiulis, 2013 08

 1. 1. © Swedbank Pasaulio ir Lietuvos ekonomikos apžvalga Nerijus Mačiulis Swedbank vyriausiais ekonomistas
 2. 2. © Swedbank Euro zonoje baigėsi pusantrų metų trukusi recesija Realus BVP augimas (%) ir PMI 30 35 40 45 50 55 60 65 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 Euro zonos pirkimo vadybininkų indeksas (PMI) BVP (dešinė skalė) Šaltinis: Reuters Ecowin
 3. 3. © Swedbank Euro zonos augimo veiksniai ir rizikos šaltiniai • Euro zonos augimui prielaidas sudaro keturi pagrindiniai veiksniai: – Išaugusios įmonių ir gyventojų santaupos, sumažėję jų finansiniai įsipareigojimai bei gerėjantys lūkesčiai – visa tai sukurs stipresnę vidaus paklausą, kurios ženklus pradedame matyti jau dabar – Padidėjęs įmonių konkurencingumas – sumažėjusios darbo sąnaudos ir padidintas veiklos efektyvumas lėmė rekordinį einamosios sąskaitos perteklių (2,5 proc. BVP), net pietinės Europos valstybės panaikino 10 proc. siekusį einamosios sąskaitos deficitą – Didžiausia ir skausmingiausia fiskalinė konsolidacija – praeityje – Monetarinė politika išliks skatinančioji • Pagrindinis rizikos šaltinis pasaulio ekonomikoje – Kinija
 4. 4. © Swedbank Pagrindinis rizikos šaltinis – besivystančios rinkos; nerimas dėl Rusijos ekonomikos – nepagrįstas Swedbank Pasaulio ekonomikos augimo prognozės (metinis pokytis proc.) 2011 2012 2015p JAV 1.8 2.8 1.8 (1.8) 2.9 (2.6) 3.0 EZ šalys 1.5 -0.5 -0.5 (-0.6) 1.2 (1.0) 1.8 Vokietija 3.1 0.9 0.4 (0.6) 1.9 (1.9) 2.0 Prancūzija 2.0 0.0 -0.1 (-0.8) 0.9 (0.5) 2.0 Italija 0.5 -2.4 -1.9 (-1.5) 0.6 (0.5) 1.5 Ispanija 0.4 -1.4 -1.4 (-1.8) 0.7 (0.5) 1.8 Suomija 2.7 -0.8 -0.6 (0.7) 1.0 (1.8) 1.8 JK 1.2 0.1 1.2 (0.8) 2.0 (1.8) 2.7 Norvegija 2.6 3.3 1.8 (2.1) 2.0 (2.3) 2.0 Danija 1.1 -0.4 0.3 (1.0) 1.6 (1.5) 1.9 Japonija -0.5 1.9 1.7 (1.3) 1.2 (1.6) 1.0 Kinija 9.2 7.8 7.4 (8.3) 7.3 (8.0) 7.1 Indija 6.2 5.0 6.0 (6.4) 6.5 (6.8) 6.7 Brazijija 2.7 0.9 2.7 (3.5) 3.9 (4.0) 4.1 Rusija 4.3 3.7 1.3 (3.3) 3.2 (4.0) 3.0 Pasaulis (PPP 2/) 3.9 3.1 2.9 (3.1) 3.6 (3.7) 3.8 Pasulis (US$) 2.9 2.6 2.3 (2.4) 3.0 (3.0) 3.4 1/ Balandžio prognozės skliausteliuose; šios šalys reprezentuoja 70% pasaulio ekonomikos 2/ Svoriai pagal Pasaulio banko 2011 m. duomenis Šaltiniai: Statistikos depatamentai ir Swedbank. 2013p 2014p
 5. 5. © Swedbank 10 metų valstybės obligacijų pajamingumas, % Šaltinis: Reuters EcoWin, Swedbank Vas 10 Rgp Lap 11 Vas Geg Rgp Lap 12 Vas Geg Rgp Lap 13 Vas Geg Rgp Lap Procentai 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Graikija Portugalija Airija Italija Ispanija Vokietija Prancūzija Portugalijos gelbėjimas Pirmasis Graikijos gelbėjimas Airijos gelbėjimas Trečiasis (ir paskutinis) Graikijos gelbėjimas - 2014 metais ECB įsipareigojimas pirkti VVP antrinėje rinkoje Antrasis Graikijos gelbėjimas
 6. 6. © Swedbank Prognozuojame, kad bazinės palūkanų normos pradės didėti 2015 metų viduryje Bazinės palūkanų normos Šaltinis: Reuters EcoWin, Swedbank prognozės 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Procentai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 JK Euro zona Švedija Australija JAV
 7. 7. © Swedbank ECB iki šiol prisiėmė tik “gaisrininko” vaidmenį Centrinių bankų turtas Šaltinis: Reuters EcoWin 08 09 10 11 12 13 14 GBP,(billions) 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 EUR,USD,SEK(thousandbillions) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Europos Centrinis Bankas, EUR Riksbank, SEK Anglijos Centrinis Bankas, GBP (dešinė skalė) Federalinių rezervų sistema, USD ?
 8. 8. © Swedbank Ekonomikos augimas nelėtės, tačiau didžiausią įtaką jam turės nebe eksportas BVP augimo sudėtinės dalys, pp 5,9 3,7 4,0 4,0 4,5 -4 -2 0 2 4 6 8 2011 2012 2013p 2014p 2015p Gry nasis eksportas Atsargų f ormav imas Inv esticijos (išsk. atsargas) Vy riausy bės v artojimas Namų ūkių v artojimas BVP augimas Šaltiniai: Statistikos departamentas ir Swedbank
 9. 9. © Swedbank Eksporto augimą lėmė ne tik rekordinis javų derlius ir žema palyginamoji bazė 9,2 25,1 -25,3 29,9 27,5 15,8 14,3 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6M Įtaka nominaliam eksportoaugimui, pp Lietuviškos kilmės prekės Nelietuviškos kilmės prekės Paslaugos Metinis eksporto augimas, % Šaltinis: Statistikos departamentas, Lietuvos bankas, Swedbank Prekių ir paslaugų eksporto augimas 2014 metais sulėtės iki 7 proc., 2015 metais – iki 6 proc.
 10. 10. © Swedbank Atsigaunanti darbo rinka, mažėjanti infliacija ir gerėjantys lūkesčiai signalizuoja apie sparčiau augsiantį namų ūkių vartojimą Metinis mažmeninės prekybos ir apdirbamosios gamybos augimas 5,1% 10,4% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mažmeninė preky ba (išsk. transporto priemones) Apdirbamoji gamy ba Apdirbamoji gamy ba (išsk. raf inuotus naf tos produktus) Šaltinis: Statistikos departamentas
 11. 11. © Swedbank Didėjantis gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis, žemos palūkanų normos, palankios kreditavimo sąlygos, atsigaunančios eksporto rinkos ir gerėjantys lūkesčiai teigiamai veiks investicijų augimą Materialinės investicijos, % BVP 13.8% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Kitos, % BVP Įrenginių, mašinų, transporto priemonių įsigijimas, % BVP Pastatų statyba ir rekonstravimas, % BVP Materialinės investicijos, % BVP Materialinių investicijų metinis augimas (deš.sk.) Šaltinis: Statistikos departamentas, Swedbank
 12. 12. © Swedbank Laisvų darbo vietų skaičius – istorinėse aukštumose Registruotas nedarbas ir laisvos darbo vietos 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 2010 2011* 2012* 2013.01 0 5 10 15 20 25 30 35 Registruotas nedarbas, % Laisv ų darbo v ietų skaičius, tūskt. * darbingo amžiaus gyventojų skaičius pakeistas pagal surašymo duomenis Šaltinis: Lietuvos darbo birža
 13. 13. © Swedbank 17,8 15,3 13,2 11,5 9,5 8,5 -3,3 2,9 3,8 4,5 4,8 6,0 -4,3 -1,3 0,5 2,8 2,8 3,0 -5 0 5 10 15 20 2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p Darborinka Nedarbo lygis Nominalus bruto (iki mokesčių) atlyginimų augimas Realus neto (po mokesčių) atlyginimų augimas Pridėtinė vertės, tenkančios vienam užimtajam, augimas Šaltiniai: Statistikos departamentas ir Swedbank Realaus neto darbo užmokesčio augimui įtakos turės NPD didinimas, 2015 metais išryškės struktūrinio nedarbo problema • Vis mažesnė gyventojų dalis yra neaktyvūs darbo rinkoje – 15-64 metų amžiaus gyventojų aktyvumo lygis antrąjį šių metų ketvirtį padidėjo iki 72,4 proc. – aukščiausio lygio po nepriklausomybės atkūrimo. • Socialinių pašalpų mažinimas ilgalaikiams bedarbiams “gydys” darbo rinką – didins gyventojų aktyvumą.
 14. 14. © Swedbank 2015 metais realus darbo užmokestis dar nesugrįš į 2008 metų lygį Neto darbo užmokestis 100.0 92.9 88.8 87.7 88.1 90.5 93.1 95.9 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p 2015p 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 Neto (po mokesčių) darbo užmokestis Realaus darbo užmokesčio indeksas (2008=100) Source: Statistikos departamentas, Swedbank
 15. 15. © Swedbank Vidutinis NPD prieš krizę buvusį lygį pasieks 2015 metais Vidutinis pritaikytas NPD, litai per mėnesį 303 303 303 303 334 334 263 276 265 249 236 307 338 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* Šaltinis: Swedbank skaičiav imai
 16. 16. © Swedbank Infliacija – mažesnė nei prognozuota Vidutinės metinės infliacijos sudėtinės dalys (p.p.) 3.7 5.7 10.9 4.5 1.3 4.1 3.1 1.5 2.5 3.0 -2 0 2 4 6 8 10 12 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p 2014p Maistas Transportas Komunalinės paslaugos Kiti Metinė infliacija (%) Šaltinis: Statistikos departamentas, Swedbank
 17. 17. © Swedbank Infliacijos mažėjimą lėmė išorinės tendencijos, palanki situacija žaliavų rinkose išliks Žaliavų kainos 99102 70 80 90 100 110 120 130 140 2010 2011 2012 2013 2014f 2015f Naf ta (Brent), JAV doleriai Metalai, indeksas (2010=100) Maistas, indeksas (2010=100) Šaltinis: HWWI, Swedbank
 18. 18. © Swedbank Gyventojų indėlių struktūra rodo gerėjančius lūkesčius ir didėsiantį vartojimą Indėlių struktūra ir vartotojų pasitikėjimas 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2005 01 2005 07 2006 01 2006 07 2007 01 2007 07 2008 01 2008 07 2009 01 2009 07 2010 01 2010 07 2011 01 2011 07 2012 01 2012 07 2013 01 0 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 Indėliai einamosiose sąskaitoje, % visų indėlių Vartotojų pasitikėjimo rodiklis (dešnė skalė) Šaltinis: LBA, SD, Sw edbank
 19. 19. © Swedbank Lūkesčiai gerėjo visus metus, šiek tiek suprastėjo liepą Ekonominių vertinimų rodiklis -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 2011 2012 2013 Ekonom.vertinimų rodiklis Pramonės (40%) Statybos (5%) Prekybos (5%) Paslaugų (30%) Vartotojų (20%) Šaltinis: SD
 20. 20. © Swedbank Paskolų portfelio metinis augimas -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2010 2011 2012 2013 Vidaus kreditas Nefinansinėms įmonėms Namų ūkiams Šaltinis: Lietuv os Bankas Ekonomikos augimas vis dar pasiektas gyventojams mažinant savo finansinius įsipareigojimus
 21. 21. © Swedbank Valstybės biudžeto pajamos 2013 m. 7 mėn., mln. LTL 115.6 95.3 102.0 94.3 99.5 -2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Biudžetas (be ES paramos) PVM GPM Akcizai Pelno mokestis 80 100 120 140 160 180 200 220 2013 m. faktas 2013 m. planas 2012 m. faktas Plano vykdymas (deš.sk.) Šaltinis: Finansų ministerija Biudžeto deficitas sumažės nuo 2,7 proc. BVP šiemet iki 0,7 proc. BVP 2015 metais • Pirmąjį šių metų pusmetį centrinės valdžios deficitas sudarė 1,5 proc. BVP (2012 metų I pusm. – 2,4 proc.)
 22. 22. © Swedbank Konkurencingumą didinančių reformų tempas - nepakankamas • Cigarečių kontrabanda nemažėja – trys ketvirtadaliai kontrabandinių cigarečių atvežamos iš Baltarusijos. Sugriežtinta banderolių kontrolė – problemos sprendimo imitacija, nes banderolės nėra padirbinėjamos; kontrabandos jos nesumažins. • Valstybės valdomų įmonių reforma – aklavietėje. Nepriklausomos valdybos neskiriamos, finansiniai tiksliai nekeliami • Kai kurios darbo kodekso nuostatos slopina darbo vietų kūrimą ir įmonių konkurencingumą • Tęsti mokesčių reformą – mažinti PVM lengvatų skaičių, didinti NPD, įvesti “Sodros” įmokų lubas Nelegaliai surūkomų cigarečių dalis Lietuvoje, % 12.6 21.3 41.5 43.0 34.6 30.8 29.3 35.4 29.6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2009Q2 2009Q4 2010Q2 2010Q4 2011Q2 2011Q4 2012Q2 2012Q4 2013Q2 Šaltinis: Nielsen tuščių pakelių ty rimas
 23. 23. © Swedbank Ačiū! Ekonomikos apžvalgų prenumerata: www.swedbank-research.com
 24. 24. © Swedbank Pirkimo vadybininkų indeksas (PMI) pramonėje 30 35 40 45 50 55 60 65 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kinija Euro zona Vokietija Rusija JAV Šaltinis: Markit Pramonės įmonės mato teigiamas tendencijas

×