Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

cl 5 plan de lectie_Cubul, cuboidul.docx

  1. Proiect de lecţie Cadru didactic: Moraru Svetlana Instituția de învățământ: IPLT Sireți. Disciplina: matematica. Clasa: V-a Durata lecţiei: 45 min Unitatea de învăţare: Elemente de geometrie. Subiectul lecţiei: Cuboidul, cubul și piramida Tipul lecției: Lecţia de formare a capacităţilor de dobândire a cunoştinţelor. Competențe specifice: 3.1. Identificarea și aplicarea în diverse contexte, inclusiv în comunicare, a terminologiei aferente noțiunilor geometrice și unităților de măsură studiate. 3.2. Identificarea, caracterizarea prin descrierea unor configurații geometrice, a unor figuri, corpuri geometrice și elemente ale acestora în situații reale și/sau modelate. 3.3.Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a măsura sau a construi/desena configurații geometrice în diverse contexte. 3.4. Confecționarea din diferite materiale a figurilor geometrice plane și a corpurilor studiate. Obiectivele operaționale: O1 – Să enumere elementele ce formează corpuri geometrice; O2 – Să recunoască figurile și corpurile geometrice în desenele propuse O2 – Să compare figurile și corpurile geometrice după criteriul vârfurilor, unghiurilor și laturilor; O3 – Să construiască cuboidul și cubul și să descrie caracteristicile pentru a le recunoaște; O4 – Să confecționeze un cub după desfășurarea lui. Tehnologii didactice: Forme: frontală, individuală, dirijată. Metode: : învăţarea prin descoperire, conversaţia, exerciţiul, explicaţia, problematizarea, munca independentă, joc de rol. Mijloace de învăţământ: tabla, prezentarea geogebra.org, manualul Matematică, clasa a V-a, Ion Achiri ş.a., Chişinău, 2020. Tipul evaluării: evaluare orală, frontală, individuală, observarea sistematica a rezultatelor elevilor, aprecieri verbale.
  2. Scenariul didactic Momentele lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Evaluarea EVOCAREA 1.Moment organizatoric 2 minute Creez condiţiile optime necesare desfăşurării eficiente a lecţiei de matematică. Elevii îşi pregătesc pe banca cărţile şi caietele de matematică. 2.Captarea atenţiei 5 minute Verific modul de efectuare al temei pentru acasă. Dacă elevii au întrebări la tema pentru acasă, atunci le explic repetat. Elevii vor fi introduși în atmosfera lecției prin intermediul discuțiilor pe marginea rezolvării exercițiilor pentru acasă și își exprimă părerile pentru rezolvarea exemplului cu bețișoarele Conversația Evaluare orală 3.Anunţarea temei 1 minute Voi anunţa tema şi obiectivele lecţiei, astfel încât acestea să fie pe înțelesul elevilor. Elevii deschid caietele și notează data, „Tema în clasă“ și subiectul lecției: Cuboidul, cubul și piramida explicaţia REALIZAREA SENSULUI 4. PREDAREA INVATAREA 10 minute Examinați desenele. Ce corpuri geometrice studiate sugerează aceste obiecte? Elevii răspund la întrebări recunoscând corpurile geometrice studiate Elevii notează în caiete noțiunile și semnele referitoare la tema data. Conversația Evaluare orală Observarea sistematica a răspunsurilor elevilor
  3. Cuboidul sau paralelipipedul dreptunghic are: -6 fețe; -8 vârfuri; -12 muchii. Din fiecare vârf al cuboidului pornesc 3 muchii. Lungimile acestor muchii se numesc dimensiunile cuboidului, mai exact lungimea - L, lăţimea - l şi înălţimea cuboidului - h. Cubul este paralelipipedul dreptunghic cu muchiile de lungimi egale. Cubul are: -6 fețe; -8 vârfuri; -12 muchii. Din fiecare vârf al cuboidului pornesc 3 muchii. Lungimile acestor muchii au aceeași lungime, mai exact lungimea – L=a, lăţimea – l=a şi înălţimea cuboidului – h=a. Piramida este un corp geometric în care muchiile fiecărei fețe formează un triunghi, iar baza un poligon Elevii construiesc in caiețele figurile și corpurile prezentate după un algoritm prezentat de profesor la tablă
  4. Piramida patrulateră are drept bază o suprafaţă patrulateră și are: -5 fete; -5 vârfuri, 4 la bază și 1 al piramidei -8 muchii. Se citește: VABCD Piramida triunghiulară are bază triunghiulară și are -4 fete; -4 varfuri, 3 la bază și 1 al piramidei -6 muchii. Se citește: VABC Cum construim un cub sau cuboid? 1.Construim un pătrat sau dreptunghi, apoi din mijlocul pătratului sau dreptunghiului (intersecția diagonalelor) spre dreapta-sus construim alt pătrat sau dreptunghi, identic cu primul. 2. Unim vârfurile corespunzătoare ale celor două pătrate sau dreptunghiuri. 3. Cu radiera „întrerupem” muchiile care nu se văd în spațiu.
  5. Cum se notează un cuboid sau un cub? - când scriem denumirea cuboidului, primului vârf de pe fața de jos îi corespunde primul vârf de pe fața de sus, celui de-al doilea vârf de pe fața de jos îi corespunde al doilea vârf de pe fața de sus, celui de-al treilea vârf de pe fața de jos îi corespunde al treilea vârf de pe fața de sus, celui de-al patrulea vârf de pe fața de jos îi corespunde al patrulea vârf de pe fața de sus. Prezentarea pe platforma geogebra.org a corpurilor studiate REFLECȚIE 5. Consolidarea materiei și formarea capacităților 10 minute Propun elevilor să numească toate elementele corpurilor geometrice reprezentate la sarcina 1 și 2 pag. 181 Elevii vor rezolva sarcinile primite individual, după care doritorii construiește un cerc conform datelor. Explicaţia Conversaţia Exerciţiul Evaluarea verbală Observarea sistematică 6. Aplicații 10 minute Propun spre rezolvare următoarele sarcini : Exercitiul 5,6, pag. 182 Elevii rezolvă sarcina propusă, la tablă un elev, ceilalți independent Conversaţia Explicaţia Exerciţiul Observarea sistematica a rezolvării elevilor
  6. 7. Evaluarea 5 minute Propun rezolvarea următoarei sarcini : Exercitiul 15, pag. 1 Elevii vor rezolva sarcina primită independent, după care verificăm Conversaţia Explicaţia Evaluare verbală 8. Bilanțul 2 minute Ce am realizat noi azi la lecție? Noi azi am studiat câteva corpuri geometrice: Cuboidul, cubul, piramida Am studiat cum se construiesc și cum se notează corect. Fixez pe tablă: De rezolvat ex. 3, pag. 181 și de construit un cub după desfășurarea lui Multumim! La revedere! Elevii răspund la întrebări Elevii noteaza tema pentru acasa Fiecare elev primește căte o foaie cu desfășurarea cubului pentru decupare și confecționarea unui cub Conversația Raspunsuri orale Analiza activității
Anúncio