O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ghidul acuzatorului de stat.doc

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
1
P R O C U R A T U R A G E N E R A L Ă A
REPUBLICII MOLDOVA
G H I D U L
ACUZATORULUI
DE STAT
an. 2005
2
T I T L U L I Dispoziţii generale
Realizarea principiului contradictorialităţii şi egalităţii părţilor
dictează ca una d...
3
din proces poate fi interzis. Este vorba de interdicţia dictată de
interesul respectării moralităţii, ordinii publice sa...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Sinteza procedura penala
Sinteza procedura penala
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 127 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Ghidul acuzatorului de stat.doc (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Ghidul acuzatorului de stat.doc

 1. 1. 1 P R O C U R A T U R A G E N E R A L Ă A REPUBLICII MOLDOVA G H I D U L ACUZATORULUI DE STAT an. 2005
 2. 2. 2 T I T L U L I Dispoziţii generale Realizarea principiului contradictorialităţii şi egalităţii părţilor dictează ca una din sarcinile prioritare ale procurorului e să contribuirea în calitate de reprezentant al statului la exercitarea atribuţiilor în cauzele penale (art.124 din Constituţia Republicii Moldova). Sarcina de bază a procurorului în procedura penală este apărarea drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor implicate într-un proces penal, apărarea efectivă a intereselor statului şi societăţii. Atribuţiile procurorului în instanţa de judecată sînt reglementate de art.53 Cod procedură penală în care se stipulează că la examinarea cauzei penale în instanţa de judecată procurorul reprezintă învinuirea în numele statului şi prezintă în instanţa de judecată probele respective, participă la examinarea probelor prezentate de partea apărării, prezintă noi probe necesare pentru confirmarea acuzării, modifică învinuirea în sensul agravării ei, modifică încadrarea juridică a infracţiunii săvîrşite de inculpat dacă aceasta se confirmă prin probe, face demersuri, îşi expune părerea asupra chestiunilor ce apar în timpul dezbaterilor judiciare, asupra faptei infracţionale săvîrşite de inculpat, încadrării ei în baza legii penale şi a pedepsei care urmează a fi aplicată, declară apel sau, după caz, recurs privind latura penală şi latura civilă a cauzei. La ora actuală procesul judiciar penal serveşte drept garanţie pentru stabilirea adevărului, datorită principiului contradictorialităţii, adică al confruntării a două părţi opuse prin polemică, argumente cînd fiecare circumstanţă se examinează, iar fiecare probă se verifică atît prin prisma acuzării, cît şi apărării. CAPITOLUL 1. Pregătirea procurorului pentru participarea la judecarea cauzei penale Reprezentarea învinuirii în instanţele judecătoreşti constituie o atribuţie constituţională de bază a procurorilor. Această activitate urmează a fi desfăşurată la un înalt nivel profesional, contribuind real şi eficient la justa examinare a cauzelor penale, în scopul protejării persoanei, societăţii şi statului de atentatele criminale, astfel ca orice persoană care a săvîrşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie condamnată. Spre deosebire de urmărirea penală, cercetarea judecătorească se efectuează în condiţii publice, cu excepţia cazurilor la care accesul în sala de judecată pe parcursul întregului proces sau al unei părţi
 3. 3. 3 din proces poate fi interzis. Este vorba de interdicţia dictată de interesul respectării moralităţii, ordinii publice sau securităţii naţionale, cerută de interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor în proces sau în măsura considerată strict, necesară de către instanţă cînd, datorită unor împrejurări speciale, publicitatea ar putea să prejudicieze interesele justiţiei (art.18 Cod de procedură penală). La şedinţele judecătoreşti poate fi prezentă orice persoană, cu excepţia celora care n-au împlinit vîrsta de 16 ani şi a persoanelor înarmate (art.316 alin.1 CPP). Principiul contradictorialităţii al procesului penal, caracterul public al şedinţei de judecată, susţinerea în numele statului a acuzării de stat cer de la procuror o bună pregătire pentru participarea la judecarea cauzei în instanţa de fond. Nu se pune la îndoială faptul că procurorul conducînd urmărirea penală sau exercitînd-o personal, cunoaşte materialele cauzei. Însă acţiunile de urmărire penală nu se desfăşoară în condiţii publice, majoritatea lor fiind efectuate de către ofiţeri, pe cînd în instanţă cercetările au loc în prezenţa tuturor părţilor implicate în procesul penal (inculpatul, reprezentantul lui, avocatul, partea vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă, reprezentanţii lor legali, expertul, specialistul, publicul). Aceasta îl obligă pe procuror ca, înainte de începerea examinării cauzei de către instanţă, să consulte încă o dată legea şi materialele cauzei. Pentru aceasta este necesar: 1) La expedierea cauzei în instanţa de judecată pentru examinare în fond sau înainte de începerea examinării ei acuzatorul de stat trebuie să verifice: - prezenţa în materialele cauzei a rezoluţiei sau, după caz, a procesului-verbal de începere a urmăririi penale, dacă acestea au fost confirmate de procuror în 24 ore (art.274 CPP); - corespunderea ordonanţelor şi rezoluţiilor organului de urmărire penală prevederilor art.255 Cod de procedură penală şi dacă ele sînt semnate. Ordonanţa nesemnată de către persoana care a întocmit-o nu are putere juridică şi se considera nulă; - existenţa în dosarul penal a plîngerii prealabile de pornire a urmăririi penale în cazul infracţiunilor prevăzute de articolele 152 alin.(1), 153, 155, 157 alin.(1), 161, 170, 177, 179 alin.(1) şi (2), 193, 194, 197 alin.(1), 198 alin.(1), 200, 2003, 204 alin.(1), 274 din Codul penal, precum şi a furtului avutului proprietarului săvîrşit de soţ, rude, în paguba tutorelui, ori de persoana care locuieşte împreună cu victima sau este găzduită de aceasta. Lipsa plîngerii prealabile a victimei în cazurile indicate mai sus exclude urmărirea penală (art.275 alin.6). La împăcarea părţii vătămate cu bănuitul, învinuitul,
 4. 4. 4 inculpatul în cazurile menţionate urmărirea penală încetează (art.276 alin.(1) CPP); - aducerea la cunoştinţa bănuitului, părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile şi reprezentanţilor lor a ordonanţei de efectuare a urmăririi penale de mai mulţi ofiţeri de urmărire penală cu explicarea drepturilor de a face recuzări oricărui dintre ofiţeri (art.256 CPP); - existenţa circumstanţelor prevăzute de lege care condiţionează sau după caz, exclud urmărirea penală: (a fost exclus articolul din cod, modificat, a intervenit termenul de prescripţie sau amnistia); - respectarea legii privind locul efectuării urmăririi penale (sectorul unde a fost săvîrşită infracţiunea sau, la decizia procurorului, sectorul, raionul, oraşul unde a fost descoperită infracţiunea ori unde se află bănuitul, învinuitul sau majoritatea martorilor (art.257 CPP); - respectarea competenţei (art.271 CPP). Dacă organul de urmărire penală nu este competent a efectua urmărirea penală, imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile trimite cauza procurorului care exercită conducerea urmăririi penale pentru a o transmite organului competent. Dacă nu au fost respectate dispoziţiile privind competenţa după materie sau după calitatea persoanei hotărîrile judecătoreşti pot fi supuse recursului, ca fiind ilegale (art.427 CPP); - includerea în ordonanţa de punere sub învinuire a împrejurărilor comiterii crimei, motivelor şi semnelor calificative pentru încadrarea juridică a faptei, circumstanţelor în virtutea cărora infracţiunea, nu a fost consumată în cazul pregătirii sau tentativei de infracţiune, formelor de participaţie, circumstanţelor care agravează răspunderea, menţiunea despre punerea persoanei sub învinuire în calitate de învinuit conform articolului, alineatului şi litera articolului din Codul penal care prevede răspunderea penală pentru infracţiunea comisă (art.281 CPP); - modalitatea de înaintare a acuzării, adică dacă a fost efectuată în prezenţa avocatului în decurs de 48 ore din momentul emiterii ordonanţei de punere sub învinuire dar nu mai tîrziu din ziua în care învinuitul s-a prezentat sau a fost adus silit (art.282 CPP); - prezentarea materialelor de urmărire penală spre luare de cunoştinţă învinuitului, reprezentantului lui legal, apărătorului, părţii civile, părţi civilmente responsabile şi reprezentanţilor lor. Părţii civile, civilmente responsabile şi reprezentanţilor lor li se prezintă doar materialele referitoare la acţiunea civilă la care ei sînt părţi (art.293 CPP); - întocmirea procesului-verbal de prezentare a materialelor de urmărire penală cu indicarea numărului de volume şi numărului de foi în fiecare volum al dosarului a corpurilor delicte, înregistrărilor audio şi video reproduse, data, orei şi minutei începutului şi
 5. 5. 5 sfîrşitului luării de cunoştinţă de dosar pentru fiecare zi (art.284 CPP); - existenţa unor hotărîri asupra aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă de încetare a procesului penal (art.285 alin.4) sau de clasare a cauzei penale (art.286 alin.1) ori de scoatere a persoanei de sub învinuire (art.284 alin.3 CPP), unor cauze care înlătură caracterul penal al faptei: starea de extremă necesitate, constrîngerea fizică sau psihică, reţinerea infractorului, legitima apărare, riscul întemeiat (art.35 Cod penal) sau a unor circumstanţe care exclud urmărirea penală sau condiţionează pornirea urmăririi penale (art.262 alin.2 CPP. Conform legislaţiei în vigoare de imunitate se bucură următoarele persoane: - Preşedintele Republicii Moldova – art.81 din Constituţia Republicii Moldova; - Deputaţii în Parlament, - articolele 9, 10 din Legea Republicii Moldova despre statutul deputatului în Parlament nr.39-XIII din 07.04.94, Monitorul Oficial nr.4/78 din 30.04.1994; - Judecătorii de toate nivelurile – art.19 din Legea Republicii Moldova cu privire la statutul judecătorului nr.544-XIII din 20.07.95, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.59-60/664 din 26.10.1995; - Membrii Curţii de Conturi – art.30 din Legea Republicii Moldova privind Curtea de Conturi, Monitorul Oficial nr.312-XIII din 08.12.1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.7/77 din 02.02.1995; - Avocaţii Parlamentari – art.12 din Legea Republicii Moldova cu privire la avocaţii parlamentari nr.1349-XIII din 17.10.97, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.82-83/671 din 11.12.1997; - Guvernatorul Băncii Naţionale – art.23 din Legea Republicii Moldova cu privire la Banca Naţională nr.548-XIII din 21.07.95 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.56-57 din 12.10.05. Aceste persoane pot fi trase la răspunderea penală numai cu consimţămîntul Parlamentului. - Judecătorii Curţii Constituţionale pot fi traşi la răspundere penală numai cu încuviinţarea prealabilă a Curţii Constituţionale (vezi Hotărîrea Parlamentului nr.318-XIII din 13.12.94 „Pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la Curtea Constituţională”, art.16 din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr.317-XIII din 13.12.94, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.8/86 din 07.02.1995. - Avocaţii – art.44 din Legea Republicii Moldova cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002, Monitorul Republicii Moldova nr.126-127/1001 din 12.09.2002.
 6. 6. 6 - Notarii – art.20 din Legea Republicii Moldova cu privire la notariat nr.1453-XV din 21.11.2002, Monitorul Oficial nr.154- 157/1209 din 21.11.2002. Despre tragerea la răspunderea penală a avocatului sau notarului organul de urmărire penală este obligat în timp de 6 ore din momentul reţinerii sau tragerii la răspundere penală, să informeze despre aceasta Ministerul de Justiţie. - stabilirea identităţii şi personalităţii învinuitului cu anexarea la dosar a documentelor oficiale: paşaportului sau buletinului de identitate – numai pentru cei arestaţi; copiei adeverinţei de naştere la minori (art.475 CPP), certificatului despre antecedentele penale, care să cuprindă date privitoare la: eliberarea ori absolvirea de pedeapsa penală, termenul pedepsei neispăşite, aplicarea amnistiei, copiilor sentinţelor pentru rezolvarea chestiunii ce ţine de recidivă (art.34 CP), certificatului despre starea sănătăţii, care se iau în vedere la aplicarea pedepsei; - examinarea chestiunii despre starea psihică şi fizică a bănuitului, învinuitului în cazurile cînd apar îndoieli cu privire la starea de responsabilitate sau la capacitatea lor de a-şi apăra de sine stătător drepturile şi interesele legitime în procesul penal. Expertiza în cazurile date este obligatorie (art.143 CPP); - respectarea termenului de ţinere a învinuitului sub arest. Curgerea duratei arestării preventive în faza urmăririi penale se întrerupe la data cînd procurorul trimite cauza în instanţă spre judecare (art.186 alin.2 CPP). 2) A analiza probele acumulate în dosar din punctul de vedere al admisibilităţii lor, ţinînd cont de următoarele: - efectuarea acţiunilor de urmărire penală în strictă conformitate cu prevederile Codului de procedură penală în vigoare; - aducerea la cunoştinţa martorilor a prevederilor legii, potrivit cărora nici o persoană nu poate fi silită să facă declaraţii contrar intereselor sale sau ale rudelor sale apropiate (art.90 alin.1 CPP); - informarea bănuitului, învinuitului după reţinere sau recunoaşterea în calitate de bănuit sau învinuit, în prezenţa avocatului în limba pe care o înţelege despre conţinutul bănuielii ori învinuirii, despre încadrarea juridică a faptelor infracţionale de săvîrşirea cărora este suspectat ori învinuit, inclusiv despre dreptul de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa, să primească de la organul de urmărire penală explicaţii asupra tuturor drepturilor sale (art.64 alin.2 p.1), 2; 66 alin.2 p.1), 2) CPP); - efectuarea acţiunilor de urmărire penală, cum ar fi cercetarea la domiciliu examinarea corporală, luarea de probe pentru cercetare comparativă, punerea sub sechestru a bunurilor, ridicarea de obiecte ce conţin secret de stat, comercial, bancar, interceptarea, comunicărilor, sechestrul corespondenţei, înregistrarea de imagini,
 7. 7. 7 internarea persoanei într-o instituţie medicală pentru efectuarea expertizei numai cu autorizarea judecătorului de instrucţiune. Acţiunile de urmărire penală sub formă de percheziţie , cercetare la faţa locului, în domiciliu şi punerea bunurilor sub sechestru în urma percheziţiei pot fi efectuate, cu excepţia fără autorizarea judecătorului de instrucţie, în baza ordonanţei motivate a procurorului, în cazurile infracţiunilor flagrante. Judecătorul de instrucţiune trebuie să fie informat despre efectuarea acestor acţiuni de urmărire penală în termen de 24 ore (art.301 CPP). - prezentarea obiectelor spre recunoaştere împreună cu cel puţin 2 obiecte omogene; persoanelor împreună cu cel puţin 4 asistenţi procedurali de acelaşi sex, asemănători la exterior (art.117, 116 CPP); - participarea obligatorie a apărătorului: dacă aceasta o cere bănuitul, învinuitul, inculpatul, dacă aceştia: întîmpină dificultăţi pentru a se apăra ei înşişi, fiind mut, surd, orb sau avînd alte dereglări esenţiale ale vorbiri, auzului, vederii precum şi defecte fizice sau mintale; nu posedă, posedă în măsură insuficientă limba în care se desfăşoară procesul penal; este minor; este militar în termen; i se incriminează o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă; este ţinut sub arest sau este trimis la expertiza judiciară psihiatrică în condiţii de staţionar; interesele lor sînt contradictorii şi cel puţin unul din el este asigurat cu apărător, participă apărătorul părţii vătămate sau al părţii civile (art.69 CPP); - renunţarea la apărător poate fi acceptată numai în cazul în care ea este înaintată de bănuit, învinuit, inculpat în mod benevol, din propria iniţiativă în prezenţa apărătorului care ar putea fi numit din oficiu. Nu se admite renunţarea la apărător în cazul în care ea este motivată prin imposibilitatea de a plăti asistenţa juridică sau este dictată de alte circumstanţe prevăzute de art.69 alin.(1) pct.2)-12). Admiterea sau neadmiterea renunţării la apărător se decide de către organul de urmărire penală sau de instanţă prin hotărîre motivată (art.71 CPP). 3) Plenitudinea cercetării în şedinţa de judecată a tuturor circumstanţelor cauzei depinde în mod decisiv de pregătirea profesională a acuzatorului de stat, de cunoaşterea materialelor cauzei, de iscusinţa lui de a prezenta probele după un plan bine chibzuit din timp şi nu în ultimul rînd de principialitatea lui. CAPITOLUL 2. Cerinţe generale faţă de comportamentul acuzatorului de stat în şedinţa de judecată
 8. 8. 8 Pentru a participa la judecarea cauzei penale acuzatorul de stat este obligat să respecte un şir de reguli atît de ordin juridic, cît şi etic. În primul rînd, el este dator să se prezinte la şedinţa de judecată la ora fixată de către instanţă fără întîrziere, în al doilea rînd, trebuie să cunoască la un nivel înalt materialele cauzei penale numite spre examinare. Totodată, el urmează să respecte ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată. În acest sens procurorul este obligat: - pînă la întrarea judecătorului sau a completului de judecată în sala de şedinţă să-şi ocupe locul la masa respectivă instalată pentru dînsul din partea dreaptă în faţa instanţei; - pînă la intrarea judecătorului sau completului de judecată în sala de şedinţă, după ce grefierul anunţă: „Intră instanţa, rog s-o onoraţi” să se ridice în picioare (art.333 alin.(2) CPP); - să se adreseze către instanţă cu cereri, demersuri, declaraţii, să-şi expună părerile în chestiunile ce apar pe parcursul examinării cauzei, să înceapă cuvîntarea în dezbaterile judiciare cu cuvintele: „Onorată instanţă” sau „onorată judecată”, stînd în picioare. Derogări de la această regulă se admit numai cu permisiunea preşedintelui şedinţei de judecată (art.333 alin.(3) CPP); - să nu intre în polemică cu instanţa sau cu alţi participanţi la proces, faţă de care trebuie să dea dovadă de acelaşi respect; - să se adreseze către inculpat, partea vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă şi reprezentanţilor lor, martorilor conform numelui de familie şi stării procesuale a persoanei în cauză. Spre exemplu: „inculpatul Ceban”, partea vătămată Furtună”, „martorul Eni” şi aşa mai departe; - în cazul în care în şedinţă participă un apărător se va adresa „Stimate apărător Ungureanu”; - cînd interesele unui inculpat sînt reprezentate de mai mulţi apărători atunci se va da preferinţă adresării: „Am o întrebare către avocatul (apărătorul) Ciumac. Stimate domnule avocat Ciumac...” Dacă este vorba de un grup de inculpaţi, adresare către apărătorul unuia din ei se poate face prin intermediul numelui de familie al inculpatului. Bunăoară: „Onorată instanţă, permiteţi-mi să-i pun o întrebare apărătorului care reprezintă interesele inculpatului ... (se indică numele), „Stimate avocat Petrov” ori „Domnule avocat (numele), răspundeţi-mi, vă rog la următoarea întrebare” sau „permiteţi- mi să vă întreb”. Pe tot parcursul judecării cauzei acuzatorul de stat adresează întrebarea către inculpat, partea vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă şi reprezentanţilor lor, martori experţi, specialişti numai cu acordul preşedintelui. În cazurile în care pe
 9. 9. 9 parcursul şedinţei de judecată acuzatorul de stat va trebui să pună întrebări adăugătoare, persoanelor deja audiate în şedinţă ori a efectua o confruntare în legătură cu divergenţele apărute în depoziţiile persoanelor interogate pe aceleaşi împrejurări, se va adresa preşedintelui cu formula: „Onorată instanţă permiteţi-mi de a pune o întrebare adăugătoare martorului (numele) inculpatului; părţii vătămate, în legătură cu (indică necesitatea). Primind învoirea, acuzatorul de stat adresează întrebarea persoanei indicate. La argumentarea poziţiei sale asupra chestiunilor apărute pe parcursul şedinţei de judecată acuzatorul de stat poate folosi formula P.A.U. Concluziile succinte făcute în baza acestei formule se constituie din trei elemente: P – poziţia (părerea), adică motivarea punctului de vedere al acuzatorului de stat faţă de problema apărută la unul din participanţi în procesul de judecare a cauzei „Consider că demersul, cererea înaintată de (persoana care a înaintat-o) urmează ...” ori „După părerea mea” declaraţia făcută de (numele, starea procesuală); A – argumentarea, adică explicarea poziţiei (părerii) – „Deoarece în baza legii...” ori „Din materialele cauzei, alte împrejurări (de argumentat)”; U – urmările, adică concluzia „De aceea consider că...” (se expune hotărîrea propusă de către acuzatorul de stat). În cadrul participării procurorului în instanţa de judecată o însemnătate deosebită revine şi exteriorului acuzatorului de stat. Acesta trebuie să se prezinte în instanţă în ţinuta vestimentară prevăzută de lege, deoarece participînd la judecarea cauzei, acuzatorul de stat este totodată reprezentantul oficial al statului. CAPITOLUL 3. Procurorul în şedinţa preliminară a instanţei de judecată Prima etapă a judecării cauzei penale de către instanţă este şedinţa preliminară, care constă în soluţionarea, cu participarea părţilor, a chestiunilor legate de punerea pe rol a cauzei penale şi se ţine cu respectarea condiţiilor generale de judecare a cauzei. Data examinării este fixată de judecător sau, după caz, completul de judecată în termen de cel mult 10 zile de la data repartizării prin rezoluţie a cauzei penale de către preşedintele instanţei de fond. Cînd inculpaţii sînt minori sau arestaţi, şedinţa preliminară se face de urgenţă sau cu prioritate (art.345 CPP). Cu omiterea şedinţei preliminare se examinează cauzele penale privind: procedura de aplicare a măsurilor de constrîngere cu caracter medical (art.496 CPP); acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.506 alin.(1) CPP); infracţiunile flagrante (art.517 CPP); infracţiunile săvîrşite de persoane juridice (art.320 CPP).
 10. 10. 10 Participarea procurorului la şedinţa preliminară este obligatorie. La şedinţă va participa procurorul care a pus persoana sub învinuire, i-a adus la cunoştinţă învinuitului, reprezentantului lui legal, apărătorului, părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile şi reprezentanţilor lor despre terminarea urmăririi penale, a întocmit rechizitoriul şi a dispus trimiterea cauzei în instanţa de fond pentru examinare, sau care a exercitat nemijlocit urmărirea penală. În şedinţa preliminară procurorul este în drept să înainteze cereri, demersuri, recuzări şi îşi expune părerea asupra altor probleme înaintate de părţi (art.346 CPP). Totodată el este obligat să prezinte lista probelor pe care intenţionează să le cerceteze în cadrul judecării cauzei, inclusiv cele care nu au fost cercetate pe parcursul urmăririi penale (art.347 alin.(1) CPP). În lista probelor procurorul le poate include pe cele dobîndite în modul stabilit de legea de procedură penală şi care servesc la constatarea existenţei infracţiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei, precum şi la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluţionare a cauzei. În calitate de probe în procesul penal se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: declaraţiile bănuitului, învinuitului, părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile, martorului, raportul de expertiză; corpurile delicte; procesele-verbale privind acţiunile de urmărire penală (confruntări, prezentarea persoanei spre recunoaştere, cercetarea la faţa locului, examinarea cadavrului, percheziţia etc.); documentele (actul de revizie ş.a.); înregistrările audio sau video, fotografiile; constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale (art.93 alin.(2) CPP). Copia de pe lista probelor prezentate instanţei de către procuror în şedinţa preliminară se înmînează, în mod obligatoriu, şi părţii oponente, adică inculpatului şi apărătorului lui. Părţii civile şi părţii civilmente responsabile li se înmînează lista probelor care se referă la acţiunea civilă (documentele privind cheltuielile de judecată, mărimea pagubei materiale sau morale (art.347 alin.(2) CPP). În cazurile în care instanţa în şedinţa preliminară a dispus prezentarea numai a unor probe incluse în lista procurorului, la judecarea cauzei în fond acuzatorul de stat poate solicita din nou prezentarea probelor recunoscute de judecător impertinente în şedinţa preliminară (art.347 alin.(3) CPP). Dacă la momentul parvenirii cauzei în instanţă se va stabili că inculpatul suferă de o boală gravă care împiedică participarea lui la judecarea cauzei, procurorul va solicita instanţei să suspendarea procesului penal.
 11. 11. 11 Suspendarea şi reluarea procesului penal se fac în condiţiile prevăzute în art.330 CPP, care se aplică în mod corespunzător (art.349 CPP). Dacă în cauza penală sînt mai mulţi inculpaţi unul dintre care s-a îmbolnăvit grav, procesul penal în privinţa acestuia se suspendă pînă la însănătoşire, iar în privinţa celorlalţi inculpaţi judecarea cauzei continuă. Apărătorul inculpatului în privinţa căruia procesul a fost suspendat participă la judecarea cauzei celorlalţi inculpaţi şi îi reprezintă dacă infracţiunea a fost săvîrşită cu participaţie. (alin.(2) art.330 CPP). După reluarea procesului suspendat în condiţiile indicate mai sus, acelaşi judecător sau, după caz, complet de judecată judecă cauza şi în privinţa inculpatului faţă de care a fost reluat procesul. Pentru aceasta, preşedintele şedinţei de judecată prezintă inculpatului materialele şedinţei de judecată în privinţa persoanelor condamnate în această cauză pentru a lua cunoştinţă de ele şi a-şi pregăti apărarea. Pentru inculpatul în privinţa căruia a fost suspendat, procesul se reia din faza de judecată la care a fost suspendat. Inculpatul şi apărătorul său sînt în drept să solicite repetarea oricăror acţiuni procesuale efectuate în lipsa inculpatului dacă acesta are de concretizat anumite chestiuni (art.330 alin.3 CPP). Suspendarea procesului în temeiul art.349 se face printr-o încheiere a instanţei care este definitivă şi nu pate fi atacată (art.352 alin.(6) CPP). În şedinţa preliminară procurorul potrivit prevederilor art.332 CPP poate cere încetarea procesului penal, dacă se vor constata vreunul din temeiurile prevăzute de art. 275 pct.2)-9), 285 alin.(1) pct.1), 2), 4), 5) Cod de procedură penală şi anume: 1) fapta nu este prevăzută de legea penală ca infracţiune; 2) fapta nu întruneşte elementele infracţiunii, cu excepţia cazurilor cînd infracţiunea a fost săvîrşită de o persoană juridică; 3) a intervenit termenul de prescripţie sau amnistia; 4) a intervenit decesul făptuitorului, cu excepţia cazurilor de reabilitare; 5) lipseşte plîngerea victimei în cazurile în care urmărirea penală începe, conform art.276 CPP, numai în baza plîngerii acestuia; 6) în privinţa unei persoane există o hotărîre judecătorească definitivă în legătură cu aceeaşi acuzaţie sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmăririi penale pe aceleaşi temeiuri; 7) în privinţa unei persoane există o hotărîre neanulată de neîncepere a urmăririi penale sau de încetare a urmăririi penale pe aceleaşi acuzaţii;
 12. 12. 12 8) există alte circumstanţe prevăzute de lege care condiţionează sau, după caz, exclud urmărirea penală (victima traficului de fiinţe umane (art.165 alin.(4) CP), victima traficului de copii (art.206 alin.(4) CP) - se absolvă de răspunderea penală pentru infracţiunile săvîrşite de ele în legătură cu aceste calităţi procesuale dacă au acceptat colaborarea cu organul de urmărire penală în cauza dată; art.217 alin.(4) – persoana fizică care a predat benevol substanţele narcotice, psihotrope sau precursorii este eliberată de răspundere penal pentru activitate ilegală privind circulaţia acestora; art.278 alin.(6) CP – persoana care a participat la pregătirea actului de terorism se liberează de răspundere penală dacă ea, prin anunţarea la timp a autorităţilor sau prin alt mijloc, a contribuit la preîntîmpinarea realizării actului de terorism şi dacă acţiunile ei nu conţin o altă componenţă de infracţiune; art.280 alin.(4) CP – persoana care, benevol sau la cerinţele reprezentanţilor autorităţilor, a eliberat ostaticul se liberează de răspundere penală dacă acţiunile ei nu conţin o altă componenţă de infracţiune; art.282 alin.(2) CP – persoana care, în mod benevol, s-a retras dintr-o formaţiune paramilitară ilegală şi a predat arma se liberează de răspundere penală, dacă acţiunile ei nu conţin o altă componenţă de infracţiune; 290 alin.(3) CP – persoana care a predat de bună voie arma de foc sau muniţiile pe care le deţine fără autorizare corespunzătoare este liberată de răspundere penală; art.323 alin.2 CP – nu sînt pasibile de răspundere penală pentru favorizarea infracţiunii soţul (soţia) şi rudele apropiate ale persoanei care a săvîrşit infracţiunea; 324 alin.(4) CP – persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate în art.324 este liberată de răspundere penală dacă ele i-au fost extorcate sau dacă persoana s-a autodenunţat neştiind că organele de urmărire penală sînt la curent cu infracţiunea pe care a săvîrşit-o; 337 alin.(2) CP – este liberat de răspundere penală cetăţeanul Republicii Moldova racolat de serviciul de spionaj străin pentru înfăptuirea unei activităţi duşmănoase împotriva Republicii Moldova, dacă el nu a săvîrşit nici un fel de acţiuni pentru realizarea însarcirării criminale primite şi a declarat de bună voie autorităţilor despre legătura sa cu serviciul de spionaj străin; 362 alin.(4) CP – acţiunea de trecere ilegală a frontierei de stat nu se extinde asupra cetăţenilor străini veniţi în Republica Moldova, fără paşaportul statului sau fără autorizaţie, pentru a se folosi de dreptul de azil acordat de Constituţia Republicii Moldova, precum şi asupra persoanelor care sînt victime ale traficului de fiinţe umane; 364 alin.(4), (6) CP – nu se considera infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrşită întru executarea ordinului sau
 13. 13. 13 dispoziţiei legale a unui şef. Neexecutarea ordinului sau dispoziţiei ilegale exclud răspunderea penală; 371 alin.(5) CP – militarul care pentru prima dată a dezertat în condiţiile alin.1 al acestui articol se liberează de răspundere penală dacă dezertarea a fost săvîrşită în urma unui concurs de împrejurări grele. Încetarea procesului penal în şedinţa preliminară poate avea loc şi în cazurile cînd: 1) plîngerea prealabilă a fost retrasă de către partea vătămată sau părţile s-au împăcat – în cazurile în care urmărirea penală poate fi pornită numai în baza plîngerii prealabile sau legea penală permite împăcarea; 2) există cel puţin una din cauzele prevăzute în art.35 din Codul penal care înlătură caracterul penal al faptei (legitimă apărare; reţinerea infractorului; starea de extremă necesitate; constrîngerea fizică sau psihică; riscul întemeiat); 3) persoana a săvîrşit o faptă prejudiciabilă fiind în stare de iresponsabilitate şi nu este necesară aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical; 4) există o hotărîre definitivă a organului de urmărire penală sau a instanţei în legătură cu aceeaşi acuzaţie sau prin care s-a constatat imposibilitatea urmăririi penale pe aceleaşi temeiuri (art.285 alin.(1) pct.1); 2); 4); 5) CPP ). În cazul în care sentinţa de încetare a procesului penal contravine cerinţelor legii, aceasta poate fi atacată pe căile ordinare de atac (art.350 alin.(3) CPP). Dacă în şedinţa preliminară nu s-au constatat temeiuri pentru suspendarea sau încetarea procesului penal, instanţa de judecată. Printr-o încheiere, numeşte cauza spre judecare în procedura generală sau specială şi decide asupra listei persoanelor a căror prezenţă la judecarea cauzei va fi asigurată de către părţi, inclusiv de procuror (art.351 alin.(4) CPP). T I T L U L II Judecarea cauzei penale în prima instanţă Judecarea cauzei în instanţa de fond este a doua etapă de examinare a cauzei penale şi cea mai importantă; deoarece în cadrul ei se cercetează nemijlocit, sub toate aspectele, probele prezentate de părţi sau administrate la cererea acestora, inclusiv se audiază
 14. 14. 14 inculpaţii, părţile vătămate, martorii, se cercetează corpurile delicte, se dă citire rapoartelor de expertiză, proceselor-verbale şi altor documente, precum şi se examinează alte probe prevăzute de Codul de procedură penală în funcţie de care instanţa hotărăşte asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea unei sentinţe de condamnare, achitare sau de încetare a procesului penal (expirarea termenului de prescripţie, aplicarea amnistiei, decesul inculpatului etc.). Examinarea cauzei în prima instanţă include patru etape: partea pregătitoare a şedinţei de judecată; cercetarea judecătorească; discursurile judiciare şi ultimul cuvînt al inculpatului; deliberarea şi adoptarea sentinţei. Primele trei etape se desfăşoară cu participarea obligatorie a procurorului – principalul subiect al acuzării, iar în cea de-a patra participă judecătorul sau, după caz, completul de judecată, care deliberează mai întîi asupra chestiunilor de fapt şi apoi asupra chestiunilor de drept (art.382 CPP). CAPITOLUL 1. Procurorul la etapa pregătitoare a şedinţei de judecată Judecarea cauzei poate avea loc numai dacă părţile sînt legal citate şi procedura de citare este îndeplinită (art.319 CPP). Legislaţia procesual-penală nu formulează sarcinile acuzatorului de stat la etapa pregătitoare a şedinţei de judecată. Ele rezultă din atribuţiile procurorului în instanţa de judecată (art.53 CPP). În afară de aceasta, acuzatorul de stat are un rol activ în vederea realizării cerinţelor prevăzute în articolele 354-364 Cod de procedură penală (chestiunile ce urmează a fi soluţionate de instanţă la etapa dată). Mai întîi de toate, în partea pregătitoare a şedinţei de judecată acuzatorul de stat trebuie să contribuie la examinarea cauzei de către un judecător obiectiv şi imparţial. Conform art.33 CPP, judecătorul nu poate participa la judecarea cauzei şi urmează a fi recuzat: 1) dacă el personal, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor, fraţii sau surorile şi copii acestora, afinii şi persoanele devenite prin înfiere, potrivit legii, astfel de rude, precum şi alte rude ale lui, sînt direct sau indirect interesate în proces; 2) dacă el este parte vătămată sau reprezentant al ei, parte civilă, parte civilmente responsabilă, soţ sau rudă cu vreuna din aceste persoane ori cu reprezentantul lor, soţ sau rudă cu învinuitul, inculpatul în proces ori cu apărătorul acestuia;
 15. 15. 15 3) dacă a participat în acest proces în calitate de martor, expert, specialit, interpret, traducător, grefier, persoană care a efectuat urmărirea penală, procuror, judecător de instrucţie, apărător, reprezentant legal al învinuitului, inculpatului; reprezentant al părţii vătămate, părţii civile sau părţii civilmente responsabile; 4) dacă a efectuat o cercetare sau un control administrativ al circumstanţelor cauzei sau a participat la adoptarea unei hotărîri referitoare la această cauză în orice organ obştesc sau de stat; 5) dacă el a luat în această cauză hotărîri anterioare judecăţii în care şi-a expus opinia asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpatului; 6) dacă există alte circumstanţe care pun la îndoială rezonabilă imparţialitatea judecătorului. Judecătorul nu poate participa la o nouă judecare a cauzei atît în prima instanţă, cît şi pe cale ordinară sau extraordinară de atac şi urmează a fi recuzat şi în cazul în care a mai participat în calitate de judecător la examinarea aceleiaşi cauze în prima instanţă, pe cale ordinară sau extraordinară de atac, precum şi în cazul participării ca judecător de instrucţie. Această prevedere nu se extinde asupra membrilor Plenului Curţii Supreme de Justiţie, precum şi asupra judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie la rejudecarea cauzelor în baza hotărîrii Plenului Curţii Supreme de Justiţie. Totodată, acuzatorul de stat este obligat să întreprindă măsuri întru asigurarea participării la şedinţă a inculpatului; căruia i se explică drepturile şi obligaţiile, precum şi i se creează condiţii de apărare, inclusiv de a fi sistat de un apărător. Judecarea cauzei în lipsa apărătorului poate avea loc în cazul: 1) cînd inculpatul se ascunde de la prezentarea în şedinţă; 2) cînd inculpatul, fiind în stare de arest, refuză să fie adus în instanţă pentru judecarea cauzei şi refuzul lui este confirmat şi de apărătorul lui; 3) examinării unor cauze privitor la săvîrşirea unor infracţiuni uşoare cînd inculpatul solicită judecarea cauzei în lipsa sa. În cazul judecării cauzei în lipsa inculpatului, participarea apărătorului şi, după caz, a reprezentantului lui legal este obligatorie. La cererea procurorului instanţa, în cazul neprezentării nemotivate a inculpatului la judecarea cauzei, este în drept să dispună aducerea silită a acestuia şi să-i aplice o măsură preventivă sau să o înlocuiască cu o altă măsură care va asigura prezentarea lui în instanţă. Instanţa decide judecarea cauzei în lipsa inculpatului pe motiv că inculpatul se ascunde de la prezentarea în instanţă numai în cazul în care procurorul a prezentat probe verosimile că persoana pusă sub
 16. 16. 16 învinuire şi în privinţa căreia cauza a fost trimisă în judecată a renunţat în mod expres la exercitarea dreptului său de a apărea în faţa instanţei şi de a se apăra personal, precum şi se sustrage de la urmărirea penală şi de la judecată (art.321 alin.6 CPP). Judecarea cauzei în prima instanţă şi în instanţa de apel se desfăşoară cu participarea părţii vătămate sau a reprezentatului ei (art.323 alin.2 CPP). În caz de reprezentare motivată a părţii vătămate, dacă acesteia i se lezează drepturile şi interesele, acuzatorul de stat poate cere amînarea judecării cauzei penale. Instanţa, consultînd opiniile părţilor decide judecarea sau amînarea ei. La cererea întemeiată a părţii vătămate instanţa o poate elibera de prezenţa la şedinţa de judecată, obligînd-o să se prezinte la un anumit termen stabilit pentru audierea ei (art.323 alin.4 CPP). În caz de neprezentare motivată în instanţă pentru audiere partea vătămată poate fi adusă silit şi poate fi supusă amenzii judiciare (art.323 alin.5 CPP). Partea civilă şi partea civilmente responsabilă sau reprezentanţii lor participă la judecarea cauzei şi beneficiază de drepturile şi obligaţiile prevăzute de legea procesual-penală. În caz de neprezentare în instanţă a părţii civile sau a reprezentantului ei instanţa lasă acţiunea civilă fără soluţionare şi, în acest caz, partea civilă îşi menţine dreptul de a intenta acţiunea civilă în modul prevăzut de procedura civilă (art.324 alin.2 CPP). Neprezentarea părţii civilmente responsabile sau a reprezentantului ei la şedinţa de judecată nu împiedică soluţionarea acţiunii civile (art.324 alin.4 CPP). Apărătorul participă la judecarea cauzei şi îşi exercită drepturile şi obligaţiile în conformitate cu prevederile art.67-69 CPP care se aplică în mod corespunzător. În partea pregătitoare a şedinţei de judecată preşedintele şedinţei de judecată anunţă numele şi prenumele apărătorului şi constată dacă inculpatul acceptă asistenţa juridică a acestui apărător, renunţă la el cu schimbarea lui sau singur îşi va exercita apărarea. Totodată, consider că procurorul trebuie să verifice dacă nu sînt circumstanţe care fac imposibilă participării apărătorului la proces. Apărătorul nu are dreptul să participe la procesul penal în cazul în care este prezentă cel puţin unul din următoarele circumstanţe: 1) dacă el se află în relaţii de rudenie sau în relaţii de dependenţă personală cu persoana care a participat la urmărirea penală sau la judecarea cauzei; 2) dacă el a participat în această cauză în calitate de: a) persoană care a efectuat urmărirea penală; b) procuror care a luat parte la desfăşurarea procesului penal;
 17. 17. 17 c) judecător care a judecat cauza; d) grefier, interpret, traducător, specialist, expert sau martor; 3) dacă nu poate fi apărător în baza legii sau sentinţei instanţei de judecată; Avocatul numit în calitate de apărător va fi înlăturat din procesul penal dacă persoana pe care o apără are temeiuri reale de a pune la îndoială competenţa sau buna-credinţă a avocatului şi va depune o cerere pentru înlăturarea acestui apărător din proces. Acuzatorul de stat trebuie să aibă în vedere că apărătorul nu poate participa în procesul penal dacă a acordat anterior sau acordă în prezent asistenţă juridică unei persoane ale cărei interese vin în contradicţie cu interesele persoanei pe care o apără, precum şi dacă se află în relaţii de rudenie sau în relaţii de dependenţă personală de prima (art.72 alin.(3) CPP). În cazul neprezentării în şedinţă a apărătorului şi al imposibilităţii de a-l înlocui în şedinţa respectivă, şedinţa de judecată se amînă. Pentru lipsa nemotivată apărătorul poate fi sancţionat cu amendă judiciară în cazul în care acesta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare. Înlocuirea apărătorului care nu s-a prezentat la şedinţă se admite doar cu consimţămîntul inculpatului. Dacă participarea apărătorului ales de inculpat este imposibilă pe o durată care depăşeşte 5 zile instanţa amînă şedinţa şi propune inculpatului să-şi aleagă un alt apărător iar în caz de refuz al inculpatului de a-şi alege alt apărător, instanţa decide numirea unui apărător din oficiu. Pentru înlocuirea apărătorului în condiţiile indicate instanţa stabileşte inculpatului un termen de 5 zile (art.322 CPP). În partea pregătitoare a şedinţei de judecată preşedintele şedinţei de judecată cere ca martorii chemaţi la judecarea cauzei să părăsească sala de şedinţe, ia măsuri ca martorii audiaţi să nu comunice cu cei neaudiaţi. Dacă la şedinţă nu se va prezenta una din părţi instanţa, ascultînd opiniile părţilor prezente asupra acestei chestiuni, decide asupra faptului de a continua sau amîna examinarea cauzei. În caz de neprezentate a vreunui martor a expertului sau a specialistului legal citaţi, procurorul şi alte părţi prezente la proces îşi expun opiniile acestei chestiuni instanţa, ascultînd părerea acestora, dispun continuarea şedinţei şi ia măsurile respective pentru asigurarea prezenţei lor, dacă aceasta este necesar, sau dispune părţii care nu a asigurat prezenţa să o asigure la şedinţa următoare (art.362 CPP). Rolul important al procurorului în partea pregătitoare a şedinţei de judecată este determinat de dreptul acestuia de a înainta cereri privitor la citarea unor martori experţi, specialişti, despre solicitarea
 18. 18. 18 şi anexarea probelor materiale ş.a. Sarcina acuzatorului de stat este de a contribui astfel la constatarea adevărului excluderea maximă a tergiversării examinării cauzei. Din acest motiv atît cerinţele formulate, cît şi expunerea părerii asupra cererilor altor participanţi trebuie motivate. Dacă se înaintează cîteva cereri sau o cerere conţine mai multe solicităţi motivarea trebuie adusă în raport cu fiecare. În scopul obţinerii unei concludenţe maxime, acuzatorii trebuie să-şi expună gîndurile clar, precis, cu argumentare prin lege. Deseori unii procurori, nedorind să-şi motiveze atitudinea faţă de cererea făcută, propun instanţei să lase chestiunea deschisă, pentru a fi soluţionată pe parcursul cercetării judecătoreşti. Neobiectînd împotriva faptului că la etapa pregătitoare ar putea fi înaintate cereri, care pot fi soluţionate numai în cadrul cercetării judecătoreşti, considerăm că este absolut neîntemeiat ca astfel de excepţii să devină regulă. Lăsarea cererii fără rezolvare limitează drepturile participantului la proces care a înaintat-o. În asemenea situaţie el e lipsit de posibilitatea de a folosi ceea ce se cere pentru susţinerea poziţiei sale la cercetarea judecătorească. În afară de aceasta, dacă instanţa va reveni la examinarea cererii făcute la sfîrşitul cercetării judecătoreşti, atunci în cazul admiterii ei inevitabil se tergiversează procesul judiciar. La şedinţa de judecată procurorul trebuie să dispună de documentul, care confirmă împuternicirile sale (art.359 CPP), deoarece în partea pregătitoare a şedinţei de judecată preşedintele stabileşte identitatea tuturor parţilor implicate în proces. CAPITOLUL 2. Prezentarea probelor de către procuror în cadrul cercetării judecătoreşti Cercetarea judecătorească este acea parte a judecării cauzei în care se administrează şi se verifică probele necesare pentru aflarea adevărului asupra învinuirii aduse inculpatului. Rolul principal în această etapă importantă a şedinţei de judecată îi aparţine procurorului ca persoană abilitată prin lege să reprezinte acuzarea în numele statului (art.53 alin.(1) pct.1) Cod de procedură penală), participarea lui fiind obligatorie la judecarea cauzei în cauza în care a condus sau, după caz, a efectuat de sine stătător urmărirea penală. În caz de imposibilitate a participării acestuia, procurorul ierarhic superior dispune, motivat, participarea în şedinţe a altui procuror (art.320 alin.(1) CPP).
 19. 19. 19 Neprezentarea procurorului la şedinţa de judecată atrage amînarea şedinţei cu informarea despre acest fapt a procurorului ierarhic superior. Pentru lipsa nemotivată, procurorul poate fi sancţionat cu amendă judiciară în cazul în care aceasta a dus la cheltuieli judiciare suplimentare (art.320 alin.(3) CPP). Conform art.320 alin.4 Cod de procedură penală, dacă pe parcursul judecării cauzei se constată că procurorul este în imposibilitate de a participa în continuare la şedinţă, el poate fi înlocuit cu un alt procuror. Procurorului care a intervenit în proces instanţa îi oferă timp suficient pentru a lua cunoştinţă de materialele cauzei, inclusiv şi de cele cercetate în instanţă, şi pentru a se pregăti de participarea de mai departe în proces, însă înlocuirea procurorului nu necesită reluarea judecării cauzei de la început. Procurorul este în drept să solicite repetarea unor acţiuni procesuale deja efectuate în şedinţă în lipsa lui dacă are de concretizat chestiuni suplimentare. Reprezentînd învinuirea de stat procurorul se călăuzeşte de dispoziţiile legii şi propria sa convingere bazată pe probele cercetate în şedinţa de judecată (art.320 alin.(2) CPP). Pentru ca examinarea cauzei să decurgă în limitele legii este necesară instituirea unor relaţii corecte între procuror şi alte părţi ale procesului penal respectîndu-se principiul contradictorialităţii, care prevede egalitatea în drepturi a tuturor părţilor confruntate în procesul judiciar-penal. Procurorul trebuie să exercite un control permanent asupra tuturor acţiunilor şi afirmaţiilor sale, ca să nu admită nici o abatere de la ordinea stabilită în sala de şedinţe judiciare şi de aceea, participînd la cercetarea judecătorească, el este obligat să se călăuzească numai de lege, să respecte principiul independenţei judecătorului, prevederile legislaţiei procesual-penale, să fie disciplinat, să manifeste stimă faţă de judecată şi părţile în proces. Procesul judiciar-penal, care se desfăşoară în condiţii de transparenţă, solicită de la procuror stăpînire de sine, ţinută corectă, comportament amabil cu persoanele implicate în proces. Nu se admite atitudinea dispreţuitoare, lipsită de stimă a procurorului faţă de inculpat, martori, parte vătămată şi alte persoane care iau parte la judecarea cauzei. Se exclud, de asemenea, graba, exprimarea nepotrivită şi incorectă. Rezultatul examinării judiciare a cauzei în cea mai mare măsură depinde de cunoaşterea de către procuror a materialelor cauzei, de tenacitatea lui la stabilirea adevărului şi iscusinţa profesională în poziţia aleasă bazată pe lege şi materialele cauzei cercetate în şedinţa de judecată. Procurorul nu va putea reprezenta acuzarea de stat la un nivel cuvenit dacă nu va pregăti din timp un plan şi o tactică de cercetare
 20. 20. 20 în şedinţa de judecată a probelor acumulate în faza de urmărire penală, în administrarea probelor noi pentru lămurirea împrejurărilor cauzei, în deosebi, pe cauzele complicate şi cu mai multe episoade. Dispunînd de explicaţii succinte, uneori chiar de extrase textuale din declaraţiile inculpatului, părţii vătămate, martorilor, mijloace materiale de probă, procurorul are posibilitatea ca în cadrul cercetării acestora să înlăture divergenţele care pot apărea pe parcursul examinării cauzei. După cum s-a mai menţionat în calitate de probe în procesul penal se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: 1) declaraţiile inculpatului, părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile, martorului; 2) raportul de expertiză; 3) corpurile delicte; 4) procesele-verbale privind acţiunile de urmărire penală şi ale cercetării judecătoreşti; 5) documentele (inclusiv cele oficiale); 6) înregistrările audio sau video, fotografiile; 7) constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale. Elementele de fapt pot fi folosite în procesul penal ca probe dacă ele au fost dobîndite de organul de urmărire penală sau de altă parte în proces, cu respectarea legii procesual-penale. Datele de fapt obţinute prin activitatea operativă de investigaţii pot fi admise ca probe numai în cazurile în care ele au fost administrate şi verificate prin mijloacele sus arătate în conformitate cu prevederile legii procesual-penale, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei sau cu restricţia unor drepturi şi libertăţi autorizate de către instanţa de judecată (art.93 alin.(4) CPP). Obiectul cercetării de către procuror în cadrul judecării cauzei penale sînt împrejurările care conform art.96 Cod procedură penală urmează să se dovedească: 1) faptele referitoare la existenţa elementelor infracţiunii, precum şi cauzele care înlătură caracterul penal al faptei; 2) circumstanţele prevăzute de lege care atenuează sau agravează răspunderea penală a făptuitorului; 3) datele personale care caracterizează inculpatul şi victima; 4) caracterul şi mărimea daunei cauzate prin infracţiune; 5) existenţa bunurilor destinuate sau utilizate pentru săvîrşirea infracţiunii sau dobîndite prin infracţiune, indiferent de faptul cui ele au fost transmise; 6) toate circumstanţele relevante la stabilirea pedepsei. Pentru stabilirea celor indicate procurorul trebuie să aleagă acea tactică de prezentare a probelor care să ducă la examinarea mai obiectivă şi rapidă a cauzei şi stabilirea adevărului.
 21. 21. 21 Ordinea de desfăşurare a cercetării judecătoreşti şi de prezentare a probelor este cea stabilită de lege. În cadrul cercetării judecătoreşti, în primul rînd se cercetează probele prezentate de către partea acuzării (art.365 alin.(1) CPP), aceasta nefiind însă un lucru obligatoriu. Astfel, în alin.(2) al art.365 Cod de procedură penală se prevede ca instanţa, la cererea părţilor sau a altor participanţi la proces, poate modifica ordinea de cercetare a probelor dacă aceasta este necesar pentru buna desfăşurare a cercetărilor judecătoreşti. Inculpatul poate să fie audiat la începutul cercetării probelor sau la orice etapă a cercetării judecătoreşti. Conform art.366 Cod de procedură penală, cercetarea judecătorească începe cu expunerea de către procuror a învinuirii formulate. Dacă în procesul penal a fost pornită o acţiune civilă, se expune şi aceasta. Preşedintele şedinţei de judecată întreabă inculpatul dacă îi este clară învinuirea adusă, dacă acceptă să facă declaraţii şi să răspundă la întrebări. În cazul în care inculpatului nu-i este clară învinuirea formulată, procurorul îi face explicaţiile respective. După executarea acţiunilor menţionate mai sus procurorul prezintă spre examinare probele acuzării. Dacă în şedinţă este prezent inculpatul, ordinea mai favorabilă de stabilire a adevărului este audierea acestuia, chiar dacă recunoaşte ori nu învinuirea. CAPITOLUL 3. Audierea inculpatului Instanţa procedează la audiere inculpatului, după ce, în partea pregătitoare a şedinţei de judecată, s-a stabilit identitatea lui şi s-a verificat dacă i-a fost înmînată informaţia în scris privind drepturile şi obligaţiunile sale, copia de pe rechizitoriu şi dacă îi sînt clare aceste documente. Audierea inculpatului dacă acesta acceptă să fie audiat se face conform prevederilor art.367 Cod de procedură penală. Preşedintele şedinţei de judecată îl întreabă în ce relaţii se afla cu partea vătămată şi îi propune să declare tot ce ştie despre fapta pentru care cauza a fost trimisă în judecată. Cunoscînd învinuirea, inculpatul în prima parte a declaraţiei este lăsat să arate tot ce ştie despre fapta pentru care a fost trimis în judecată. Este greşit procedeul instanţelor care se rezumă la a consemna că inculpatul menţine cele declarate la organele de urmărire penală. Nu trebuie uitat că declaraţiile inculpatului, fără a
 22. 22. 22 fi „regina probelor”, pot constitui prima sursă de aflare a adevărului. În a doua parte a declaraţiei inculpatului i se pot pune întrebări. Primii adresează întrebări apărătorul şi participanţii la proces din partea apărării, apoi procurorul şi ceilalţi participanţi din partea acuzări (art.367 alin.(1) CPP). Preşedintele şedinţei şi, după caz, ceilalţi judecători pot pune întrebări inculpatului după ce i-au pus întrebări părţile, însă întrebări cu caracter de concretizare pot fi puse de preşedintele şedinţei de judecată şi judecători în orice moment al audierii (alin.(2) art.367 CPP). Consider greşită părerea unor procurori privind necesitatea de a audia în primul rînd partea vătămată, deoarece, după cum arată practica judiciară, în unele cazuri ea cade sub influenţa rudelor inculpatului ori a altor persoane şi, ca rezultat, îşi schimbă declaraţiile în favoarea inculpatului, fapt ce poate conduce la unele dificultăţi în stabilirea adevărului. Ca exemplu: partea vătămată într-o cauză de viol pe tot parcursul urmăririi penale a depus declaraţii că fapta criminală a avut loc. Acest lucru l-a recunoscut şi învinuitul. În urma aplicării violenţei fizice părţii vătămate i-au fost pricinuite leziuni corporale, i-au fost rupte hainele. Fiind audiată prima în cadrul cercetării judecătoreşti, partea vătămată, sub influenţa la care a fost supusă pînă la şedinţa de judecată, şi-a schimbat declaraţiile făcute în cadrul urmăririi penale, spunînd că actul sexual a avut loc benevol. După astfel de depoziţii ale părţi vătămate inculpatul nu-şi va mai recunoaşte vina. Dacă vor fi audiate înaintea inculpatului şi alte persoane (martori), inculpatul va selecta ceea ce îi este convenabil. Lui nu i se pot pune întrebări, nu se poate efectua confruntarea în şedinţa de judecată. Audierea la cercetarea judecătorească în primul rînd a inculpatului dă posibilitate procurorului şi altor părţi de a face interogări suplimentare, repetate, a efectua confruntări cu alte persoane ce se audiază după inculpat. Atunci cînd inculpatul nu-şi mai aminteşte anumite fapte sau împrejurări, pentru ca a intervenit uitarea, sau cînd există contraziceri între declaraţiile date anterior şi cele făcute în faţa instanţei, procurorul nu are dreptul să treacă peste acestea şi este obligat să ceară explicaţii, dînd citire, în întregime sau parţial, după caz, declaraţiilor anterioare date de inculpat. Cînd sunt mai mulţi inculpaţi în cauză, audierea fiecăruia se face în prezenţa celorlalţi dar, cînd aceasta este necesar pentru stabilirea adevărului, la cererea părţilor, instanţa poate dispune ascultarea vreunuia dintre inculpaţi, fără ca ceilalţi să fie de faţă (alin.(4) art.367 CPP). Pentru a se respecta principiul oralităţii şi contradictorialităţii şi pentru ca inculpatul îndepărtat din sală să dea explicaţii, declaraţiile luate separat sunt citite în mod obligatoriu celorlalţi inculpaţi după audierea lor.
 23. 23. 23 Inculpatul poate fi audiat ori de cîte ori este necesar în cursul cercetării judecătoreşti şi el poate să facă declaraţii suplimentare oricînd cu permisiunea preşedintelui şedinţei de judecată (art.367 alin.(5) CPP). Confruntarea este una din formele interogatoriului, a cărei folosire cu iscusinţă de către procuror la cercetarea judecătorească va contribui la stabilirea pricinii divergenţelor vădite dintre depoziţiile inculpaţilor, părţii vătămate şi martorilor, precum şi a adevărului în împrejurări litigioase. Dacă există contradicţii esenţiale între depoziţiile din judecată şi cele de la urmărirea penală procurorul conform art.368 alin.(1) pct.1) Cod procedură penală, dă citire declaraţiilor inculpatului depuse la urmărirea penală cu numirea foii şi volumului dosarului. Se dă citire declaraţiilor inculpatului şi atunci cînd cauza se judecă în lipsa acestuia. Aceeaşi regulă se aplică şi în cazurile în care se dă citire declaraţiilor inculpatului – depuse anterior în instanţa sau în faţa judecătorului de instrucţie, dacă acesta din urmă l-a informat despre posibilitatea citirii lor în instanţă (alin.(2) art.368 CPP). Nu se admite reproducerea înregistrării audio sau video fără a se da citire, în prealabil, declaraţiilor consemnate în procesul-verbal respectiv (art.318 alin.3 CPP). Trebuie avut în vedere că audierea inculpatului, cercetarea şi aprecierea declaraţiilor lui sînt cele mai importante probe, indiferent de faptul, dacă el îşi recunoaşte sau nu vinovăţia. Inculpatului trebuie să i se creeze impresia că procurorul cunoaşte bine circumstanţele cauzei. Dacă procurorul va putea stabili relaţii de încredere cu inculpatul atunci el fără nici o dificultate va putea determina starea emoţională a acestuia. Intonaţia interogării trebuie să fie liniştită, fără tensionare emoţională, insistenţele pe ton ridicat de recunoaştere a vinei sînt inadmisibile, ele pot crea o situaţie în care inculpatul se va închide în sine, va fi derutat sau va da explicaţii incorecte. Starea inculpatului în cadrul cercetării judecătoreşti e destul de dificilă. Ca parte a procesului el are dreptul să administreze probele, să înainteze demersuri, să ia parte la cercetarea probelor, cu toate acestea prin declaraţiile lui se stabilesc, de fapt, datele în baza cărora se ajunge la concluzia despre aceea dacă a avut loc fapta prejudiciabilă de săvîrşirea căreia este învinuit inculpatul, dacă această faptă a fost săvîrşită de inculpat. Procurorul trebuie să manifeste tact şi iscusinţă la interogarea inculpatului, care uneori se află într-o stare de depresie, să nu-i pună întrebări care ar putea să-l traumeze şi mai mult.
 24. 24. 24 CAPITOLUL 4. Audierea celorlalte părţi După audierea inculpatului se procedează la audierea celorlalte părţi (partea vătămată, partea civilă şi partea civilmente responsabilă), deoarece şi declaraţiile acestora sînt mijloace de probă care contribuie la aflarea adevărului. Conform prevederilor art.369 Cod de procedură penală audierea părţii vătămate se efectuează în conformitate cu dispoziţiile ce se referă la audierea martorilor şi care se aplică în mod corespunzător. Audierea părţii civile şi a părţii civilmente responsabile se face conform dispoziţiilor ce se referă la audierea inculpatului. La audierea părţilor indicate procurorul este obligat să verifice relaţiile dintre aceste persoane şi inculpat, dacă declaraţiile lor nu sînt o răzbunare faţă de inculpat, să confrunte veridicitatea acestor declaraţii cu alte probe din dosar, cum ar fi cercetarea la faţa locului, concluziile diferitelor expertize, declaraţiile martorilor ş.a. Fiind importante surse de stabilirea adevărului către instanţa de judecată trebuie să le acorde acestora importanţa necesară. În baza alin.(3) art.369 Cod procedură penală partea vătămată poate fi audiată ori de cîte ori este necesar în cursul cercetării judecătoreşti şi ea poate să facă declaraţii suplimentare oricînd cu permisiunea preşedintelui şedinţei. Partea vătămată care refuză sau se eschivează să facă declaraţii poartă răspundere penală conform art.313 din Codul penal (refuzul sau eschivarea martorului ori a părţii vătămate de a face declaraţii), iar pentru prezentarea cu bună-ştiinţă a declaraţiei mincinoase conform art.312 din Codul penal. O altă modalitate de prezentare a probelor de către procuror este audierea martorilor, expertului, interpretului. Acesta este un moment important al cercetării judecătoreşti, deoarece în majoritatea cauzelor adevărul se află anume din aceste declaraţii. CAPITOLUL 5. Audierea martorilor Audierea martorilor se face după audierea inculpaţilor şi a celorlalte părţi. Martorii se audiază fiecare separat şi în lipsa martorilor care încă nu au fost audiaţi. Primii sînt audiaţi martorii din partea acuzării (art.370 alin.(1) CPP). Declaraţiile martorilor sînt cel mai răspîndit mijloc de probă în cauzele penale. Martorul se audiază conform prevederilor articolelor 105-110 Cod procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în orice circumstanţe. Procurorul trebuie să ia în vedere faptul că nu e uşor să fii martor în judecată, în deosebi în momentul cînd toată atenţia părţilor în proces, a publicului prezent în sala de judecată
 25. 25. 25 este concentrată asupra persoanei audiate, cînd fiecărui gest, fiecărui cuvînt, chiar şi intonaţiei i se dă o importanţă deosebită. De aceea procurorul trebuie să formuleze clar întrebările şi să nu admită punerea întrebărilor, care sugerează răspunsul. Declaraţiilor depuse de martor în timpul efectuării urmăririi penale li se dă citire în instanţă, iar reproducerea înregistrării sonore a declaraţiilor lui anexate la dosar se face în conformitate cu prevederile art.371 Cod procedură penală în cazurile: 1) cînd există contradicţii esenţiale între declaraţiile depuse în şedinţa de judecată şi cele depuse în cursul urmăririi penale; 2) cînd martorul lipseşte în şedinţă şi absenţa lui este justificată fie prin imposibilitatea absolută de a se prezenta în instanţă, fie prin motive de imposibilitate de a asigura securitatea lui. Nu se admite reproducerea în şedinţa de judecată a înregistrării audio sau video fără a se da citire în prealabil declaraţiilor consemnate în procesul-verbal respectiv. Dacă martorul care este eliberat prin lege de a face declaraţii în baza prevederilor art.90 alin.(11) CPP (rudele apropiate, soţul, soţia, logodnicul, logodnica inculpatului) nu a acceptat să facă declaraţii în şedinţa de judecată, declaraţiile lui făcute în cursul urmăririi penale nu pot fi citite în şedinţa de judecată, precum nu pot fi reproduse nici înregistrările audio sau video ale declaraţiilor lui. Părţile la proces sînt în drept să pună întrebări martorului. Primii pun întrebări participanţii la proces ai acelei părţi care a solicitat audierea martorului, iar apoi ceilalţi participanţi. Preşedintele şedinţei şi ceilalţi judecători pot pune întrebări martorului în condiţiile prevăzute în art.367 alin.(2) CPP. Fiecare din părţi poate pune întrebări suplimentare pentru a elucida şi a completa răspunsurile date la întrebările altor părţi. După audierea lor martorii rămîn în sală, la dispoziţia instanţei, pentru a nu influenţa martorii din sala de aşteptare sau pentru eventuale readuceri sau confruntări, pînă la terminarea actelor de cercetare judecătorească care se efectuează în şedinţa respectivă. Dacă se impune readucerea unor martori sau confruntarea acestora între ei sau cu inculpaţii, instanţa poate dispune retragerea lor sau a unora din ei, din sala de şedinţe, în vederea efectuării acestor acte. Cînd instanţa consideră că prezenţa martorilor nu mai este necesară, după ce va consulta opiniile procurorului şi ale altor părţi, care s-ar putea să mai aibă întrebări, poate încuviinţa plecarea acestora. În situaţia în care unul sau mai mulţi martori lipsesc, dacă este posibil, fără a fi prejudiciată aflarea adevărului, instanţa poate dispune continuarea judecării cauzei. Martorul a cărei lipsă este nejustificată poate fi adus silit.
 26. 26. 26 Atunci cînd probele administrate sunt suficiente pentru a demonstra poziţia sau opinia lor procesuală, procurorul şi părţile pot renunţa la audierea martorilor pe care i-au propus. Această renunţare este supusă cenzurii instanţei care, trebuie să manifeste un rol activ în aflarea adevărului. Din acest motiv ea nu va admite, fără verificare cerere care poate să ascundă diferite interese contrare aflării adevărului, şi va trebui să o propună părţilor spre discuţie. Aflînd opinia acestora, dacă audierea martorilor nu mai este necesară, instanţa va dispune ca aceştia să nu mai fie audiaţi. CAPITOLUL 6. Dispunerea efectuării expertizei, audierea expertului Un alt mijloc de probaţiune pe care trebuie să-l folosească procurorul la cercetarea judecătorească este apariţia necesităţii a solicita instanţei dispunerea efectuării unei expertize, dacă aceasta o cere situaţia. Considerînd că este necesară efectuarea expertizei, instanţa de judecată, prin încheiere, dispune efectuarea expertizei. Încheierea trebuie să cuprindă temeiurile pentru care se dispune expertiza; obiectele, documentele şi alte materiale prezentate expertului cu menţiunea cînd şi în ce împrejurări au fost descoperite şi ridicate; întrebările formulate expertului; denumirea instituţiei de expertiză, numele şi prenumele persoanei căreia i se pune în sarcină efectuarea expertizei. Dacă în şedinţa de judecată se va stabili că raportul expertului nu este suficient de clar şi complet poate fi dispusă efectuarea unei expertize suplimentare de către acelaşi expert sau de către un alt expert. În cazurile în care concluziile expertului nu sînt întemeiate, există îndoieli în privinţa lor sau a fost încălcată ordinea procesuală de efectuare a expertizei, procurorul poate cere instanţei să dispună efectuarea unei expertize de către un alt expert sau alţi experţi. La efectuarea acestei expertize se poate pune şi chestiunea autenticităţii metodelor utilizate anterior. În încheierea prin care s-a dispus contraexpertiza trebuie să fie concretizate motivele efectuării ei. La efectuarea expertizei suplimentare sau a contraexpertizei poate participa şi primul expert pentru a da explicaţii, însă el nu participă la efectuarea investigaţiilor şi la finalizarea concluziilor (art.148 CPP). Conform art.153 Cod de procedură penală, în cazul în care raportul expertului nu este clar sau are unele deficienţe, pentru înlăturarea cărora nu sunt necesare investigaţii suplimentare, ori a apărut necesitatea de a preciza metodele aplicate de către expert sau unele noţiuni în şedinţa de judecată procurorul cere audierea expertului. Audierea ultimului se efectuează după aceleaşi reguli ca şi cadrul audierii martorului.
 27. 27. 27 Este inadmisibil a pune expertului întrebări cu caracter juridic. Avizul expertului în nici un caz nu trebuie să se refere la problemele juridice (gradul de argumentare a infracţiunii, aprecierea juridică a actului criminal, caracterul intenţiei ş.a.) CAPITOLUL 7. Examinarea corpurilor delicte O probă în cauza penală o constituie corpurile delicte, care trebuie să fie examinate în şedinţa de judecată la cererea procurorului sau a altor părţi. Corpurile delicte, conform art.372 Cod procedură penală, pot fi examinate în orice moment al cercetării judecătoreşti. Ele pot fi prezentate pentru examinare părţilor, martorilor, expertului sau specialistului. Persoanele cărora le-au fost prezentate corpurile delicte pot atrage atenţia instanţei asupra diferitelor circumstanţe legate de examinarea acestora, fapt ce se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. Corpurile delicte care nu pot fi aduse în sala de şedinţă pot fi examinate, dacă este necesar, la locul aflării lor. Martorilor, părţii vătămate, inculpatului li se pot prezenta în şedinţa de judecată pentru recunoaştere o persoană sau un obiect, dacă această persoană sau obiect nu le-au fost prezentate la efectuarea urmăririi penale şi acestea servesc ca material probatoriu în cauză. CAPITOLUL 8. Cercetarea documentelor şi proceselor-verbale ale acţiunilor procesuale Ca probe în dosar, cărora procurorul trebuie să le acorde atenţie în cadrul cercetării judecătoreşti, sînt documentele şi procesele- verbale ale acţiunilor procesuale. Dacă în documentele anexate la dosar sînt expuse sau confirmate împrejurări care au importanţă ca probe, la cererea părţilor ele trebuie să fie citite în şedinţă, în întregime sau în parte. Primele se cercetează documentele şi procesele-verbale ale acţiunilor procesuale propuse de partea acuzării, apoi cele propuse de partea apărării (art.373 CPP). Pot fi citite, integral sau parţial, procesele-verbale ale acţiunilor care confirmă circumstanţe şi fapte constatate prin percheziţie, ridicare, cercetare la faţa locului, examinarea corporală, reconstituirea faptei, interceptarea comunicărilor, examinarea corespondenţei ridicate, constatarea tehnico-ştiinţifică şi medico- legală, raportul de expertiză şi prin alte mijloace de probă, precum şi
 28. 28. 28 documentele anexate la dosar sau prezentate în şedinţa de judecată dacă în ele sînt expuse sau ele confirmă circumstanţele care au importanţă în cauza dată. Documentele prezentate în şedinţa de judecată se anexează la dosar în baza unei încheieri. În temeiul art.373 alin.(3) Cod procedură penală cercetarea documentelor şi a proceselor-verbale ale acţiunilor procesuale se efectuează prin citirea lor de către partea care a cerut cercetarea lor sau de către preşedintele şedinţei de judecată. CAPITOLUL 9. Modificarea acuzării în şedinţa de judecată în sensul agravării ei Conform art.326 alin.(1) Cod de procedură penală procurorul care participă la judecarea cauzei penale în prima instanţă este în drept să modifice, prin ordonanţă, învinuirea adusă inculpatului în cadrul urmăririi penale în sensul agravării ei dacă probele cercetate în şedinţa de judecată dovedesc incontestabil că inculpatul a săvîrşit o infracţiune mai gravă decît cea incriminată anterior. De exemplu, inculpatul în privinţa căruia se examinează cauza, la urmărirea penală a fost pus sub învinuire pentru comiterea unui furt al bunurilor altei persoane, prin pătrundere în încăpere în sumă de 450 lei. În şedinţa de judecată s-a stabilit că în timpul ieşirii din încăpere cu cele furate inculpatul a fost văzut de partea vătămată, care i-a cerut să lase obiectele sustrase, însă el , n-a îndeplinit cerinţele acesteia şi a plecat acasă cu cele sustrase. În cazul dat, în acţiunile inculpatului sînt prezente elementele infracţiunii prevăzute de art.187 alin.(2) lit.d) Cod penal, şi nu ale celei prevăzute de art.186 alin.(2) lit.c) CP, după cum a fost pus sub învinuire la etapa urmăririi penale. În aşa situaţie acuzatorul de stat va înainta preşedintelui şedinţei de judecată un demers prin care va solicita o pauză pentru a modifica acuzarea adusă inculpatului în sensul agravării ei. Fiind anunţată pauza, procurorul, fără a lua dosarul penal din instanţă, conducîndu-se de prevederile art.326 alin.(1), 281, 282 Cod de procedură penală, va emite o ordonanţă de modificare a acuzării în şedinţa de judecată în sensul agravării ei, care va cuprinde noua învinuire, aducînd-o la cunoştinţă inculpatului, apărătorului lui şi, după caz, reprezentantului legal al inculpatului, explicîndu-le conţinutul ei. Aceste acţiuni procesuale se confirmă prin semnăturile procurorului, învinuitului, avocatului şi ale altor persoane, ulterior ordonanţa se transmite preşedintelui şedinţei de judecată. Instanţa, la cererea inculpatului şi a apărătorului lui, acordă termen necesar pentru pregătirea apărării de noua învinuire, după ce judecarea cauzei continuă. Ne vom referi în continuare la un alt exemplu. În cadrul urmăririi penale inculpatul a fost pus sub învinuire pentru
 29. 29. 29 sustragerea bunurilor proprietarului în valoare de 9890 lei, iar în şedinţă, cu certitudine, s-a stabilit că valoarea bunurilor sustrase e de 11950 lei. În cazul dat acţiunile inculpatului urmează a fi încadrate în baza art.195 alin.(1) CP – însuşire în proporţii mari a bunurilor persoanei şi nu în baza art.186 alin.(2) lit.d) CP, după cum s-a procedat în cadrul urmăririi penale. Şi în acest caz acuzatorul de stat, prin ordonanţă, va modifica acuzarea în sensul agravării ei. Modificarea acuzării în şedinţa de judecată în sensul agravării ei, în baza alin.(1) al art.326 CPP, poate avea loc şi în cazurile în care în ordonanţa de punere sub învinuire n-au fost indicaţi unii indici care influenţează calificarea acţiunilor inculpatului (calificativul „repetat”) ori unele circumstanţe care agravează răspunderea. Dacă în cadrul judecării cauzei se constată că inculpatul a săvîrşit o altă infracţiune care va influenţa încadrarea juridică a învinuirii aduse lui, instanţa, la cererea procurorului, amînă examinarea cauzei pe un termen de pînă la o lună, restituind cauza către procuror pentru efectuarea urmăririi penale privind această infracţiune, formularea unei învinuiri noi şi înaintarea acesteia inculpatului, cu participarea apărătorului. În această situaţie, instanţa restituie dosarul penal fără rechizitoriu şi fără procesul- verbal al şedinţei de judecată şi anexele la el (art.326 alin.2 CPP). Bunăoară, inculpatul este învinuit în baza art.145 alin.(1) Cod penal – omorul unei persoane, iar în şedinţa de judecată s-a stabilit cu certitudine că anterior el a mai săvîrşit un omor din interes material, pentru care n-a fost judecat dar necercetarea aceastei infracţiuni n-a fost cercetată în cadrul urmăririi penale, dar necercetarea aceastei infracţiuni influenţează calificarea acţiunilor inculpatului, ele urmînd a fi încadrate în baza art.145 alin.(3) lit. g) – omor săvîrşit de către o persoană care a mai săvîrşit un omor intenţionat prevăzut la alin.(1) sau (2) ale art.145 CP. Un alt exemplu: inculpatul este învinuit de săvîrşirea furtului prin pătrundere în încăpere cu cauzarea de daune în proporţii considerabile de 480 u.c., însă în şedinţa de judecată s-a stabilit că inculpatul a mai săvîrşit un furt de la o altă persoană în valoare de 60 u.c. şi această infracţiune n-a fost cercetată în cadrul urmăririi penale, dar episodul de furt influenţează calificărea acţiunilor inculpatului, care în urma cercetării trebuie să fie încadrate în baza art.195 alin.(1) CP – însuşire în proporţii mari a bunurilor, indiferent de forma în care au fot sustrase (art.186-192 CP). Deosebirea dintre modificarea acuzării în şedinţa de judecată în sensul agravării ei prevăzută în alin.(1) şi (2) ale art.326 Cod de procedură penală constă în faptul că în cazul alineatului (1) probele cercetate în şedinţă dovedesc incontestabil că acţiunile inculpatului deja incriminate constituie o crimă mai gravă, inculpatului i se prezintă o nouă învinuire, dar nu se audiază din nou, fiindcă
 30. 30. 30 modificarea învinuirii rezultă din probele deja cercetate în cadrul şedinţei de judecată, iar în cazul alineatului (2) inculpatul a săvîrşit o infracţiune omogenă necercetată în cadrul urmăririi penale, şi care influenţează încadrarea juridică a învinuirii aduse lui. Ordonanţa de modificare a acuzării în şedinţa de judecată în sensul agravării ei în cazul alin.(2) cuprinde învinuirea adusă anterior plus învinuirea pe episodul nou cercetat după luarea dosarului din judecată cu indicarea calificării acţiunilor inculpatului în urma cercetării altei infracţiuni săvîrşite de el. Rechizitoriu nu se întocmeşte. Învinuirea finală cu materialele noi dobîndite în cadrul urmăririi penale pe episodul nou cercetat se aduce la cunoştinţă inculpatului, apărătorului lui şi a celorlalţi participanţi în condiţiile prevăzute de art.293 şi 294 CPP, apoi cauza se prezintă în instanţa respectivă pentru continuarea judecării. La demersul procurorului termenul stabilit în art.326 alin.(2) CPP poate fi prelungit de instanţă pînă la 2 luni, la expirarea căruia cauza în mod obligatoriu, se trimite instanţei pentru continuarea judecării. CAPITOLUL 10. Prezentarea probelor suplimentare Dacă în şedinţa de judecată au fost administrate toate probele acumulate în cursul urmăririi penale şi prezentate de către părţi în lista probelor în şedinţa preliminară, dar nu se poate lua o decizie legală, procurorul, precum şi celelalte părţi implicate în examinarea cauzei pot solicita preşedintelui şedinţei de judecată amînarea şedinţei pe o perioadă de pînă la o lună pentru a prezenta probe suplimentare în cazul în care consideră că probele prezentate în instanţă sînt insuficiente pentru confirmarea poziţiilor lor (art.327 CPP). Legea nu specifică ce se înţelege prin „probe suplimentare”. În orice caz, sintagma „probe suplimentare” presupune probele care nu au fost administrate în cauza penală nici în cadrul urmăririi penale, nici pe parcursul judecării. În cazul în care se propun probe suplimentare, este necesar să se indice faptele şi împrejurările ce urmează a fi dovedite mijloacele de probă, locul unde acestea se află, precum şi numele, prenumele şi adresa exactă a martorilor şi experţilor. Cererea se pune în prealabil, în discuţie, în contradictoriu, pentru ca fiecare dintre părţi să-şi expună poziţia cu privire la admisibilitatea, pertinenţa, concludenţa şi utilitatea probelor solicitate. După aceasta, instanţa se pronunţă motivat asupra admiterii sau respingerii probelor. Dacă instanţa respinge cererea de prezentare a probelor suplimentare, considerînd că au fost administrate toate probele necesare aflării adevărului; cercetarea judecătorească se încheie, trecîndu-se la dezbaterile judiciare. În situaţia, în care instanţa apreciază cererea ca întemeiată, admiţînd-o, se dispune fie judecarea
 31. 31. 31 cauzei în continuare, fie amînarea ei pe termenul indicat mai sus. Astfel, este posibil ca unele probe suplimentare să fie administrate în aceeaşi şedinţă de judecată, dacă procurorul sau altă parte a procesului judiciar penal în cauza concretă a asigurat din timp prezentarea probei în faţa instanţei. Dacă însă pentru administrarea probelor suplimentare este necesar un anumit termen dar nu mai mare de o lună, se va dispune amînarea examinării cauzei. Părţile care au solicitat administrarea de probe suplimentare sunt obligate să prezinte probele solicitate. În cazul în care părţile nu prezintă probe suplimentare în termenul cerut, instanţa soluţionează cauza în baza probelor existente b. Probele suplimentare se admit sau se resping motivat prin încheierea instanţei. Audierea martorilor trebuie să se facă nemijlocit în instanţă. Prezentarea în instanţă a unor noi declaraţii făcute de martori, fără ca aceştia să fi fost apoi audiaţi de instanţă, încalcă principiul nemijlocirii şi ele nu pot sta la baza unei hotărîri judecătoreşti de condamnare. După ce au fost administrate toate probele, cercetarea judecătorească se declară terminată. În cazurile cînd probele cercetate în şedinţa de judecată dovedesc incontestabil că inculpatul a săvîrşit o infracţiune mai gravă decît cea incriminată anterior, procurorul conform art.326 alin.(1) Cod procedură penală trebuie, prin ordonanţă, să modifice învinuirea adusă inculpatului în cadrul urmăririi penale în sensul agravării ei, aducînd la cunoştinţă inculpatului, apărătorului lui şi, după caz, reprezentantului legal al inculpatului noua învinuire. În asemenea situaţie instanţa, la cererea inculpatului şi a apărătorului lui, acordă termen necesar pentru pregătirea apărării de noua învinuire, după ce judecarea cauzei continuă. Iar dacă probele cercetate în şedinţa de judecată dovedesc incontestabil că inculpatul a săvîrşit o altă infracţiune care va influenţa încadrarea juridică a învinuirii aduse lui, instanţa, la cererea procurorului, amînă examinarea cauzei pe un termen de pînă la o lună, restituind cauza către procuror pentru efectuarea urmăririi penale privind această învinuire, formularea unei învinuiri noi şi înaintarea acesteia inculpatului cu participarea apărătorului. În această situaţie instanţa restituie dosarul penal fără rechizitoriu şi fără procesul-verbal al şedinţei de judecată şi anexele la el. După aceasta, materialele noi, dobîndite în cadrul urmăririi penale, se aduc la cunoştinţă inculpatului, apărătorului lui şi celorlalţi participanţi interesaţi, în condiţiile prevederilor art.293 şi 294 CPP, apoi cauza se prezintă în instanţa respectivă pentru continuarea judecării.
 32. 32. 32 Dacă au fost administrate toate probele propuse în lista probelor la şedinţa preliminară şi din cercetarea judecătorească rezultă că pentru lămurirea faptelor sau împrejurărilor cauzei este necesară administrarea unor probe noi instanţa de judecată, la cererea părţilor, poate amîna şedinţa de judecată pe o perioadă de pînă la o lună pentru ca acestea să prezinte probe suplimentare. Prin probe suplimentare se înţeleg probele care nu au fost încă administrate. Probele se admit sau se resping motivat prin încheierea instanţei. Ascultarea martorilor trebuie să se facă nemijlocit în instanţă. Prezentarea în instanţă a unor noi declaraţii făcute de martori, fără ca aceştia să fi fost apoi audiaţi de instanţă, încalcă principiul nemijlocirii şi ele nu pot sta la bază unei hotărîri judecătoreşti de condamnare. După ce au fost administrate toate probele cercetarea judecătorească se declară terminată. CAPITOLUL 11. Structura şi conţinutul discursului de acuzare Discursul acuzatorului în instanţa de judecată este una din cele mai responsabile etape ale susţinerii acuzării de stat, care cuprinde concluziile finale la care s-a ajuns în urma judecării cauzei şi constituie un bilanţ al probelor cercetate de către instanţă. Analizînd multilateral circumstanţele de fapt ale cauzei penale, apreciind critic fiecare probă în parte, polemizînd în unele probleme cu apărătorul, procurorul îl demască pe inculpat, individualizează răspunderea acestuia, solicită măsura de pedeapsă. Trebuie subliniat în mod special că orice discurs al procurorului în instanţa de judecată, indiferent de caracterul şi volumul cauzei examinate, este în fond o cuvîntare publică. Ţinînd cont de această circumstanţă, procurorul este obligat să facă o apreciere socială şi juridică profundă a infracţiunii comise, să dezvăluie motivele ei, să arate nu numai faţa infractorului şi calea care l-a adus pe banca acuzaţiilor, dar şi pericolul social al faptei acestuia. În acelaşi timp, se va explica esenţa legilor în vigoare, punîndu-se accentul pe inadmisibilitatea încălcării lor. Discursul procurorului, ca de altfel şi întreaga lui activitate în instanţa de judecată, trebuie să fie obiectiv, nepărtinitor, bazat pe fapte stabilite veridic în cadrul şedinţelor de judecată. Esenţa discursului procurorului o constituie datele urmăririi penale, convingerea fermă a procurorului de temeinicia învinuirii, confirmată prin datele dezbaterilor judiciare. Un rol important la pregătirea de către procuror a discursului său îi revine atît caracterul cauzei, cît şi condiţiilor procesului judiciar.
 33. 33. 33 Conţinutul şi structura discursului procurorului sunt determinate de scopurile urmărite de acuzatorul de stat, de natura şi actualitatea faptei penale, conţinutul probelor administrate, personalitatea inculpatului, calitatea apărării, de locul examinării cauzei, componenţa auditoriului, precum şi de calităţile individuale ale oratorului. În cadrul pregătirii discursului acuzatorul de stat trebuie să elaboreze un plan-schemă, care ar include: 1. Introducere. 2. Expunerea circumstanţelor de fapt . 3. Analiza şi aprecierea probelor administrate în cauză. 4. Argumentarea încadrării juridice a faptei stabilite. 5. Circumstanţele care influenţează răspunderea penală şi pedeapsa. 6. Caracteristica persoanei inculpatului. 7. Cauzele şi condiţiile care au favorizat săvîrşirea infracţiunii. 8. Consideraţiile privitoare la eventuala pedeapsă aplicată inculpatului. 9. Concluzia referitoare la acţiunea civilă. 10. Propunerile cu privire la măsura preventivă, corpurile delicte, alte chestiuni prevăzute în art.395-397 CP. 11. Cuvînt de încheiere. 11.1 Introducere Orice discurs începe, în principiu, printr-un preambul, printr-o introducere, numită exordiu. Această primă parte urmăreşte să facă cunoscut, într-o formulă sintetică, obiectul procesului, să fixeze atenţia judecătorilor şi, în acelaşi timp, să creeze o atmosferă favorabilă acuzării. Un început bine structurat joacă un rol deosebit de important în auditoriile de masă. Introducerea o constituie primele cuvinte ale procurorului şi ele trebuie să trezească interes, să fie înţelese, accesibile, trebuie să prindă atenţia ascultătorilor. Tonul şi mijloacele în acest scop vor varia în funcţie de natura procesului şi de celelalte împrejurări. Dar, indiscutabil, exordiul trebuie să fie scurt. În general, procesele care pun în discuţie problemele sociale permit o mare varietate de mijloace. Uneori exordiul este patetic, alteori vehement, exprimînd indignarea autorului şi a opiniei publice, poate începe cu un apel la judecători de a condamna actul criminal, iar în procesele complicate se poate reduce la un rezumat, fixînd de la început atenţia instanţei asupra senzaţionalului cauzei.
 34. 34. 34 Procurorul îşi poate începe discursul prin precizarea a ceea ce intenţionează să dovedească, adică prin expunerea programului cuvîntării. Aceasta îi oferă posibilitatea de a se concentra asupra momentelor principale şi, de regulă, discutabile. Alteori procurorul poate începe cu un citat, dacă în el este expusă ideea principală, însă cu condiţia ca acesta să fie scurt, să trezească interesul auditoriului, să se lege tematic cu conţinutul, să fie un sport sau să reflecte scopul pe care acesta şi-l propune, pentru acuzator. Nu putem să nu fim de acord cu opinia că la începutul discursului procurorul trebuie să indice articolul din Codul Penal în baza căruia este învinuit inculpatul (se indică numele, prenumele, iar în caz de necesitate şi alte date de anchetă, bunăoară, privind antecedentele penale), precum şi categoria de infracţiuni la care se referă fapta săvîrşită, măsura de pedeapsă penală prevăzută de lege. Pentru ca discursul să conţină elemente de explicare a normelor de drept (bineînţeles nu pentru instanţă, ci pentru ceilalţi participanţi la proces, martori, pentru cei prezenţi în sala de judecată), este necesar a se indica de ce fapta dată prezintă pericol social. În general, discursul procurorului trebuie să fie clar şi accesibil nu numai juriştilor profesionali (judecătorului , apărătorului), dar şi tuturor celor prezenţi în sala de judecată, pentru ca şi aceştia să fie convinşi de obiectivitatea şi echitatea propunerilor făcute de procuror. 11.2. Expunerea circumstanţelor de fapt Exordiul este urmat de expunerea circumstanţelor de fapt. Expunînd faptele, procurorul trebuie să ştie că o face pentru a demonstra apoi o anumită teză. El trebuie să se facă bine înţeles, să pună în lumină faptele şi să nu ascundă împrejurările nefavorabile acuzării, nu numai din cauza că etica profesională cere acest lucru, dar şi pentru că ele nu vor fi uitate de adversar. În cauzele complexe cu multe episoade se recomandă evidenţierea expunerii, în care procurorul arată unde, cînd, cum, cu ce scop, cu ce mijloace a fost comisă infracţiunea, care sînt consecinţele survenite. Episoadele trebuie grupate în funcţie de participanţi, de modul de săvîrşire a infracţiunii, fie după obiectul atentatului. Expunerea se poate face în ordine cronologică, sistematică sau mixtă. Esenţa ordinii cronologice constă în expunerea circumstanţelor cauzei în consecutivitatea stabilită în cadrul urmăririi penale şi în judecată, ordinea sistematică presupune expunerea de către procuror a circumstanţelor în desfăşurarea în care ele au avut loc în realitate, iar ordinea mixtă îmbină ambele procedee.
 35. 35. 35 Dar indiferent de ordinea aleasă, de structura cuvîntării, expunerea trebuie să preceadă analiza probelor. Argumentarea se va construi astfel, ulterior, pe un teren solid, după ce judecătorii au reţinut situaţia de fapt. De aceea acuzatorii calificaţi trec de la expunerea circumstanţelor de fapt la analiza probelor prin formularea scopurilor probaţiunii. Inevitabil apare întrebarea, care circumstanţe trebuie expuse: cele din concluziile de învinuire sau doar cele care se consideră că s- au dovedit în judecată. Deşi nu se poate impune o regulă, totuşi considerăm că din punct de vedere metodic ar fi corect ca înainte de analiza probelor să se elucideze situaţia de fapt, pornind de la concluziile de învinuire, şi nu cea dovedită. Procurorul poate preciza ce a fost dovedit în proces şi ce nu şi-a găsit confirmare în şedinţa de judecată, numai după analiza probelor. Într-o asemenea abordare instanţa şi cei prezenţi se vor convinge că procurorul, dovedind perseverenţă în demascarea vinovaţilor, are o poziţie fermă bazată pe fapte, iar în concluziile sale este obiectiv şi echitabil. Studiul demonstrează că mulţi procurori nu denotă exigenţă faţă de expunerea circumstanţelor de fapt. Dacă exordiul, de regulă, este pregătit din timp şi pentru exprimarea gîndurilor sale procurorul caută cele mai exacte şi mai expresive cuvinte, atunci situaţia de fapt se expune într-o limbă seacă, inexpresivă şi cazonă. Perceperea acestei părţi a cuvîntării, în special, în cauzele despre sustrageri şi infracţiuni de serviciu, este dificilă în mare parte din cauza abuzului de cifre şi terminologie specială. Acuzatorul de stat trebuie să se străduiască să reprezinte tabloul general al infracţiunii prin trăsături expresive, plastice, ceea ce face discursul mai accesibil şi mai impresionant. 11.3. Analiza şi aprecierea probelor administrate în cauză Unica sursă de informare despre faptă şi infractor o constituie probele. Iată de ce analiza şi aprecierea probelor reprezintă partea centrală şi principală a pledoariei acuzatorului – dacă nu prin volum sau coraportul cu celelalte părţi, atunci indiscutabil prin destinaţia sa. Anume prin analiza şi aprecierea probelor instanţa se convinge de justeţea poziţiei procurorului. Această parte a discursului procurorului este una de bază potrivit importanţei ei, de aceea trebuie planificată minuţios. Nici un fel de procedee oratorice, nici un fel de reflecţii nu pot înlocui lipsa în discursul procurorului a unei fundamentări trainice. Practica participării procurorilor în şedinţele de judecată denotă că analiza probelor este deseori înlocuită cu o simplă enumerare a
 36. 36. 36 lor, iar în discurs sînt repetate declaraţiile martorilor sau se expune conţinutul documentelor prezentate în instanţă. Una din condiţiile importante ale reuşitei analizei probelor este sistematizarea lor corectă. De natura şi particularităţile fiecărei cauze şi, în special, de caracterul materialului probator depinde în ce ordine se va face analiza probelor. În cauzele cu un singur făptuitor acuzat de săvîrşirea unei sau mai multor infracţiuni omogene, mulţi procurori încep analiza probelor, de regulă, cu depoziţiile inculpatului, iar apoi, analizînd alte probe, confirmă sau dezmint declaraţiile lui. O asemenea metodă este îndreptăţită, deoarece conferă discursului un caracter demascator şi ofensiv, în special dacă inculpatul nu-şi recunoaşte vinovăţia. Asupra faptelor comise cu complicitate în cauzele de grup şi cele cu multe episoade, cînd la unele episoade au implicaţii mai mulţi făptuitori, probele sînt analizate corespunzător fiecărui episod sau grup de episoade. Probele pot fi sistematizate după locul şi modul de săvîrşire a infracţiunii, după implicaţia participanţilor etc. Important este însă să fie aleasă o asemenea ordine de grupare în care procurorul, evitînd repetările, să poată dezvălui cît mai deplin şi mai profund caracterul şi esenţa infracţiunii săvîrşite în general şi în fiecare episod sau grup de episoade omogene în parte, să determine exact rolul şi gradul de vinovăţie al fiecărui coinculpat. Considerăm că procedează corect acei procurori care, după analiza probelor din fiecare episod sau dintr-un grup de episoade, formulează concluziile succinte. Respectîndu-se o anumită consecutivitate şi logică, mai sînt aduse aşa-zisele probe „directe” ale vinovăţiei inculpatului (declaraţiile martorilor), apoi sînt expuse declaraţiile expertului, actele expertizelor judiciare, corpurile delicte, procesele-verbale ale acţiunilor procesuale şi alte documente declarate probe. Totodată, doar referirea la declaraţiile martorului făcute de acesta în cadrul cercetării judecătoreşti nu este suficientă, se cere o expunere detaliată a acestora. În cazul divergenţelor în declaraţiile martorilor, acuzatorul de stat trebuie să facă o analiză detaliată a declaraţiilor precedente şi actuale, să le compare cu alte probe administrate în cauză, să aprecieze motivele modificării declaraţiilor şi să indice neapărat căror declaraţii să li se dea preferinţă şi de ce. După această analiză şi apreciere a probelor acuzatorul de stat o conchide ca probele nominalizate sîntadmisibile şi suficiente. Bineînţeles, făcînd o astfel de concluzie, acuzatorul de stat trebuie să studieze minuţios materialele cauzei penale pînă la examinarea lor de către instanţă, să verifice dacă perfectarea procesuală a documentelor, acţiunile operative de urmărire penală
 37. 37. 37 corespund prevederilor CPP, dacă ultimele au fost efectuate de o persoană cu atribuţii în acest sens. Iar în cadrul dezbaterilor judiciare acuzatorul de stat poate verifica nemijlocit veridicitatea datelor administrate, modalitatea de obţinere a lor. S-a arătat că stabilirea circumstanţelor care urmează a fi dovedite se face atît prin probe directe, cît şi indirecte. Sarcina procurorului este de a folosi cu iscusinţă tot materialul probator pentru elaborarea şi argumentarea unei poziţii obiective. Deosebirea dintre probele directe şi cele indirecte constă nu în forţa lor de convingere mai mare sau mai mică, ci în metodele de operare, adică particularităţile probaţiunii, cînd există şi unele, şi celelalte. Procedează greşit procurorii care preferă probele directe şi nu analizează probele indirecte administrate la dosar. Proba indirectă prin sine însăşi este insuficientă pentru a formula concluzii categorice. În baza concluziei despre faptele stabilite poate fi pus doar un sistem de probe indirecte, în care probele se intercondiţionează şi a căror coroborare nu admite o altă versiune, diferită de versiunea principală. După cum s-a arătat, se cere a se dovedi că în cauză există un lanţ de probe şi că nici o verigă din acest lanţ nu poate fi scoasă, fără ca lanţul să nu se rupă. Operînd cu probe indirecte acuzatorul trebuie să expună toate versiunile posibile, să le confrunte cu probele administrate şi să demonstreze convingător că nici una din ele, cu excepţia versiunii acuzării, nu rezistă unei verificări critice. În asemenea cazuri e necesară nu numai dezminţirea celorlalte versiuni, dar şi demonstrarea că anume versiunea acuzării este cea corectă, că nici o probă nu o contrazice, dimpotrivă, toate probele o confirmă. Una din lacunele tipice multor cuvîntări este neglijarea principiilor logicii formale şi reproducerea mai mult sau mai puţin detaliată a depoziţiilor inculpatului, părţii vătămate, martorilor, a concluziilor experţilor şi a altor mijloace de probă, prin care acuzatorul nu numai că îi oboseşte pe ascultători prin monotonie, dar nici nu convinge pe nimeni de nimic. Fără a urmări scopul de a cerceta regulile şi metodele de analiză şi apreciere a fiecărui mijloc de probă, ne vom referi la unele abateri de la aceste reguli, atestate nu rareori în practica susţinerii acuzării. Se ştie că nici o probă nu are valoare dinainte stabilită şi aprecierea probelor în ansamblu are loc în coroborare (art.101 CPP). Este inadmisibil să se pledeze, chipurile, pentru a scoate în relief adevărul, dar să se opereze cu fapte care nu au statut de adevăr incontestabil sau sînt smulse din context, iar atunci cînd se analizează depoziţiile inculpatului, părţii vătămate, martorilor, nu se dă răspuns la întrebarea: sînt adevărate sau false, care e motivul ce l-a determinat să susţină anume această poziţie. Cu mare atenţie se

×