Anúncio

Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikuttaisi suomalaisten asuntovelallisten lainanhoitokykyyn?

Suomen Pankki
2 de Nov de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikuttaisi suomalaisten asuntovelallisten lainanhoitokykyyn?(20)

Mais de Suomen Pankki(20)

Anúncio

Último(20)

Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikuttaisi suomalaisten asuntovelallisten lainanhoitokykyyn?

 1. Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki Kuinka korkojen voimakas nousu vaikuttaisi suomalaisten asuntovelallisten lainanhoitokykyyn? Rahamuseo, 1.11.2022 Jukka Vauhkonen
 2. | Julkinen 1.11.2022 2
 3. | Julkinen Esityksen sisältö • Suomalaiset asuntovelalliset aiempaa haavoittuvampia korkojen nousulle • Suomen Pankissa tehdyt laskelmat korkojen nousun vaikutuksista eri lainanhakijaryhmien velanhoitorasitukseen • Kotitalouksien riittävän velanhoitokyvyn varmistaminen: tehdyt makrovakaustoimet ja valmisteilla olevat lakimuutokset 1.11.2022 3
 4. Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki Suomalaiset asuntovelalliset aiempaa haavoittuvampia korkojen nousulle Jukka Vauhkonen
 5. | Julkinen Suomalaiset kotitaloudet velkaantuneempia kuin koskaan 0 5 10 15 0 50 100 150 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Kotitalouksien velat, % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon (vasen asteikko) Kotitalouksien korkomenot, % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon (oikea asteikko) % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja korkorasitus % 1.11.2022 5
 6. | Julkinen Kotitalouksien veloista aiempaa suurempi osuus taloyhtiölainaosuuksia ja kulutusluottoja 0 25 50 75 100 0 40 80 120 160 2000 2005 2010 2015 2020 Asuntolainat (2020/IV saakka) Omistusasuntolainat (2021/I–) Sijoitusasuntolainat (2021/I–) Lainat taloyhtiöiden kautta Kulutusluotot Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomesta ja ulkomailta Asumiseen liittyvät lainat (oikea asteikko) % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon Osuus velasta, % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @38215 Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja velan rakenne 1.11.2022 6
 7. | Julkinen Markkinakorkojen muutokset välittyvät nopeasti lainakorkoihin, koska lainat sidotaan pääosin euriborkorkoihin 1.11.2022 7 -2 0 2 4 6 8 0 20 40 60 80 100 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 Euriborsidonnaiset Primekorkosidonnaiset Kiinteäkorkoiset Muut 12 kuukauden euribor (oikea asteikko) Osuus euromäärästä, % % Lähteet: Suomen Pankki ja Refinitiv. @38215 Uudet asuntolainat Suomessa korkosidonnaisuuden mukaan
 8. | Julkinen Uudet asuntolainat pidempiä kuin koskaan… 1.11.2022 8 0 20 40 60 80 100 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Enintään 14 vuotta Yli 14 ja enintään 19 vuotta Yli 19 ja enintään 21 vuotta Yli 21 ja enintään 24 vuotta Yli 24 ja enintään 26 vuotta Yli 26 vuotta ja enintään 30 vuotta Yli 30 vuotta Osuus uusien asuntolainojen euromäärästä, % Lähde: Suomen Pankki. @38215 Suomessa nostettujen uusien asuntolainojen takaisinmaksuajat Noin 25 vuotta Noin 20 vuotta
 9. | Julkinen … ja suurempia kuin koskaan 0 10 20 30 40 50 60 70 0 25 50 75 100 125 150 175 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Keskikoko: ensiasuntolainat (vasen asteikko) Keskikoko: muut asuntolainat (vasen asteikko) Lukumäärä: ensiasuntolainat (oikea asteikko) Lukumäärä: muut asuntolainat (oikea asteikko) Keskiarvo, tuhatta euroa Lähteet: Finanssivalvonta ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Uusien asuntolainojen koko ja lukumäärä Suomessa Tuhatta kappaletta 1.11.2022 9
 10. | Julkinen Pitkät asuntolainat ovat keskimäärin suuria 0 100 200 300 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Noin 20 vuotta Noin 25 vuotta Yli 29 vuotta Tuhatta euroa Lähteet: Finanssivalvonta ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Uuden asuntolainan mediaanikoko takaisinmaksuajan mukaan 1.11.2022 10
 11. | Julkinen Suuret yhtiölainaosuudet altistavat lainanottajat taloyhtiölainojen riskeille 0 20 40 60 80 100 2000 2005 2010 2015 2020 0 % 0–39 % 40–49 % 50–59 % 60–69 % 70–79 % Vähintään 80 % Osuus kauppojen määrästä, % Lähteet: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Uusien kerrostalo- ja rivitaloasuntojen kaupat Suomessa asunnon yhtiölainaosuuden (% velattomasta hinnasta) mukaan 1.11.2022 11
 12. | Julkinen Asuntolainansaajilla enemmän velkaa suhteessa tuloihin kuin aiemmin 1.11.2022 12
 13. | Julkinen Myönteistä: Suomen asuntohinnoissa ei laajamittaista yliarvostusta 50 100 150 200 250 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Asuntojen hinnat suhteessa kuluttajahintoihin Asuntojen hinnat suhteessa vuokriin Pitkän aikavälin keskiarvo Asuntojen hinnat suhteessa palkansaajien ansiotasoon Pitkän aikavälin keskiarvo Indeksi, 1981/I = 100 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. Asuntojen suhteelliset hinnat Suomessa 1.11.2022 13
 14. | Julkinen Asunnot lievästi halventuneet syksyllä 2022 1.11.2022 14 0 100 200 300 400 2000 2005 2010 2015 2020 Helsingin kantakaupunki Helsinki Pääkaupunkiseutu Turku Tampere Koko Suomi Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu Kuluttajahintaindeksi Indeksi, 2000 = 100 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Vanhojen osakeasuntojen nimelliset hinnat alueittain neljännesvuosittain
 15. | Julkinen Asuntomarkkinoiden haavoittuvuuksien vastapainona Suomessa myös markkinoiden häiriöiltä suojaavia tekijöitä • Haavoittuvuuksia: • Ennätyssuuri velkaantuneisuus • Osalla kotitalouksilla runsaasti velkaa suhteessa tuloihin • Asuntolainojen suuri osuus veloista ja asunto-omaisuuden suuri osuus varallisuudesta • Lainat valtaosin vaihtuvakorkoisia • Luottolaitossektorin suuri koko ja keskittyneisyys • Lieventäviä tekijöitä: • Osalla velallisista merkittäviä säästöjä • Osalla velallisista korkosuojaus • Mahdollisuus lainanhoitojoustoihin • Ei yleistä asuntojen hintakuplaa • Luottolaitosten stressitestattu riskinkantokyky • Lainanhakijoiden maksukyvyn arviointia koskeva suositus (2010, 2023) • Asuntolainojen lainakatto (2016) 1.11.2022 15
 16. Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki Suomen Pankissa tehdyt laskelmat korkojen nousun vaikutuksista eri lainanhakijaryhmien velanhoitorasitukseen Jukka Vauhkonen
 17. | Julkinen Uusien asuntolainojen ja asuntolainakannan keskikorot nopeassa nousussa 1.11.2022 17 -2 0 2 4 6 8 2000 2005 2010 2015 2020 Asuntolainakannan keskimääräinen korko Uusien nostettujen asuntolainojen keskimääräinen korko 12 kuukauden euribor % Lähteet: Suomen Pankki ja Refinitiv. @38215 Asuntolainojen korot Suomessa
 18. | Julkinen Finanssivalvonnan johtokunnan uusi suositus asuntolainanhakijoiden kuormitetusta enimmäisluotonhoitorasitteesta (voimaan 2023) • Lainanantajan tulee laskea asuntolainanhakijan kaikkien velkojen kuukausittaisten lyhennysten ja korkokulujen arvioitu määrä tilanteessa, jossa • lainakorot olisivat vähintään 6 % • lainojen enimmäispituus olisi enintään 25 vuotta • Suositus: Tämä kuormitettu lainanhoitorasite saisi olla enintään 60 % lainanhakijan nettotuloista • Jos suhde on suurempi kuin 60 % nettotuloista, luottopäätöstä tulisi edeltää erityisen huolellinen luotonhakijan maksukyvyn arviointi yhdessä asiakkaan kanssa ja luotonmyöntöpäätös tulisi tehdä korotetulla päätöstasolla • Poikkeukset ja joustot: • Kiinteäkorkoiset ja korkosuojatut lainat • Suosituksesta voidaan ohjeellisesti poiketa enintään 15 prosentissa myönnetyistä uusista asuntoluotoista 1.11.2022 18
 19. | Julkinen Suomen Pankissa tehdyt laskelmat suosituksen neutraalista mitoituksesta ja vaikutuksista eri lainanhakijaryhmiin • Neutraali mitoitus: Suosituksen suuruus ja joustonvara mitoitettu siten, että suositus pääosin sallisi nykyisen suuruiset asuntolainat • Suosituksen tavoitteena ei ole rajoittaa asuntolainojen saatavuutta vaan varmistaa, ettei lainanottajien ja talouden riskinsietokyky heikkenisi nykyisestä • Vaikutukset eri lainanhakijaryhmiin: Laskelmissa tarkasteltu suosituksen vaikutuksia mm. • Ensiasuntolainan ottajiin ja muihin asuntolainanottajiin • Lainanhakijoihin eri seutukunnissa • Eri tuloluokkiin kuuluviin lainanottajiin • Laskelmien voidaan tulkita välillisesti mittaavan korkojen voimakkaan nousun vaikutuksia eri lainanhakijaryhmien velanhoitokykyyn 1.11.2022 19
 20. | Julkinen Jos lainakorot nousisivat 6 prosenttiin, suurella osalla kotitalouksista pelkästään asuntolainojen hoitoon menisi yli 40 % nettotuloista 1.11.2022 20
 21. | Julkinen Pk-seudulla ja kasvukeskuksissa suuremmat velka- tulosuhteet ja velanhoitorasitteet kuin muualla Suomessa 1.11.2022 21
 22. | Julkinen Finanssivalvonnan suositus kohdistuu hellemmin ensiasunnon ostajiin kuin muihin asuntolainanottajiin 1.11.2022 22
 23. | Julkinen Suositus kohdistuu ensiasunnonostajiin voimakkaammin pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa 1.11.2022 23
 24. | Julkinen Suositus rajoittaa useammin suurituloisten lainanhakijoiden lainansaantia kuin pieni- ja keskituloisten 1.11.2022 24
 25. | Julkinen Suositus puree voimakkaammin sijoitusasuntolainaa ottaviin kuin omistusasumislainaa ottaviin 1.11.2022 25
 26. Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki Asuntolainanottajien riittävän velanhoitokyvyn varmistaminen: tehdyt makrovakaustoimet ja valmisteilla olevat lakimuutokset Jukka Vauhkonen
 27. | Julkinen Suureen velkaantumiseen liittyvä vakausuhka: kotitalouksien kulutus supistuu voimakkaasti ja syventää taantumaa 1.11.2022 27 Laukaiseva tekijä Vakausuhka Järjestelmäriski Haavoittuvuus Kotitalouksien suuri ja/tai pitkään ja nopeasti kasvanut velkaantuneisuus JA
 28. | Julkinen Lainakatolla hillitään uusien asuntolainojen kasvua suhteessa vakuuksiin • Lainakatolla (enimmäisluototussuhteella) tarkoitetaan makrovakausvälinettä, jolla säädellään lainanottohetkellä lainan enimmäiskokoa suhteessa lainan vakuuksien arvoon • Luototussuhde = Lainan euromäärä Vakuuksien arvo • Suomessa lainakattoa sovelletaan uusiin asuntolainoihin • Ensiasuntolainojen lainakatto 95 % • Muiden uusien asuntolainojen lainakatto 85 % 1.11.2022 28
 29. | Julkinen Lainakattoa kiristettiin 2018/III, kevennettiin 2020/III ja kiristettiin uudelleen 2021/IV 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Enintään 50 % 50–60 % 60–70 % 70–80 % 80–85 % Yli 85 % Mediaaniluototussuhde (oikea asteikko) % euromäärästä % Pl. poikkeuslainat ja lainat, joiden luototussuhde ≤ 0. Lähteet: Finanssivalvonta ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Muut uudet asuntolainat kuin ensiasuntolainat luototussuhteen mukaan 1.11.2022 29 1. Lainakatto 90 % 2. Lainakatto 85 % 4. Lainakatto 85 % 3. Lainakatto 90 %
 30. | Julkinen Eduskunnan käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi • Asuntolainojen enimmäistakaisinmaksuaika • Taloyhtiölainojen rajoitteet uudisrakentamisen rahoituksessa • Enimmäisluotto-osuus • Enimmäistakaisinmaksuaika • Lyhennysvapaakielto 1.11.2022 30
 31. | Julkinen Enimmäistakaisinmaksuaika estämään asuntolainojen merkittävää pitenemistä • Laina-aikojen pidentyminen ja kotitalouksien velkaantuneisuus edenneet samaa tahtia viimeiset vuosikymmenet • Asuntolainojen enimmäistakaisinmaksuaika 30 vuotta luotonmyöntöhetkellä • Lainanantajalla oikeus poiketa rajoitteesta 10 prosentissa lainanannosta • Rajoite ei estäisi lyhennysvapaita ja niiden myötä pidentyviä maksuaikoja • Asuntolainojen laina-ajat Suomessa pidentyneet viime vuosina • Pitenevät laina-ajat ruokkivat velkaantumista ja asuntohintojen nousua 1.11.2022 31
 32. | Julkinen Taloyhtiölainoihin ehdotetut vaatimukset rajoittamaan suuriin taloyhtiölainoihin liittyvää suurta lainan- ja vastikkeenhoito- rasitetta • Suuret taloyhtiölainat uudisasunnon hankinnan rahoitusmuotona ja pitkät lyhennysvapaat laina-ajan alussa saattavat hämärtää kotitalouksien käsitystä asumisen todellisesta kustannusrasitteesta • => Taloyhtiölainan enimmäisluotto-osuus 60 % (”taloyhtiölainan lainakatto”) • => Taloyhtiölainoille ei saisi myöntää lyhennysvapaata ensimmäisen viiden vuoden sisällä taloyhtiölainan ottamisesta (pl. ensimmäiset 12 kk) • Asuntolainoille ehdotettua enimmäistakaisinmaksuaikaa ei tulisi voida kiertää ottamalla hyvin pitkän asuntolainan sijasta hyvin pitkä taloyhtiölaina • => Taloyhtiölainalle sama 30 vuoden enimmäispituus kuin asuntolainoille 1.11.2022 32
 33. | Julkinen Yhteenveto • Suomalaiset kotitaloudet aiempaa haavoittuvampia korkojen nousulle • Pankkien suositellaan v. 2023 alkaen mitoittavan uudet asuntolainansa siten, että asuntolainanottajien velanhoitokyky kestää korkojen nousun vähintään 6 prosenttiin • Vaikutusarviot: suositus kohdistuu suhteellisesti tiukemmin esimerkiksi suurituloisiin ja asuntosijoittajiin kuin ensiasunnonostajiin tai pieni- ja keskituloisiin asuntolainanhakijoihin • Makrovakausvälineiden (kuten lainakaton) harkinnanvaraisella käytöllä pienennetään asuntomarkkina- ja talouskriisien todennäköisyyttä • Valmisteilla olevilla lakimuutoksilla rajoitetaan suurimpien ja pisimpien asunto- ja talolainojen myöntämistä 1.11.2022 33
 34. Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki KIITOS! Jukka Vauhkonen
Anúncio