Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous koronakriisin valossa

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT), Suomen Pankki
Maailmantalous 2020:
Kiinan talous koronakriisin valossa
Riikka Nuutilainen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Esityksen sisältö
3.11.2020 2
• Kiinan talouskehitys ohjaa maailmantaloutta yhä enemmän, Kiina on
noussut yhä näkyvämmäksi toimijaksi
• Maailmantalous on hyötynyt Kiinan talouskasvusta, teknologisesta
kehityksestä ja avautumisesta, mutta samalla kehitys on kiristänyt
suurvaltakilpailua erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä
• Kiina on selvinnyt maassa viime vuoden lopulla leviämään lähteneestä
koronaepidemiasta yllättävänkin hyvin ja talous kasvaa tänä vuonna
• Silti talouden epätasapainot ja riskit lisääntyvät koronaelvytyksen
myötä, Kiinan kasvu tulee hidastumaan tulevina vuosina
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiina osuus maailmantaloudesta on noussut nopeasti
3.11.2020 3
Lähde: IMF, ennuste vuosille 2020 - 2025
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiina vetää yhä maailmankauppaa…
3.11.2020 4
Lähde: Maailmanpankki, WDI
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
…vaikka ulkomaankaupan osuus taloudesta on supistunut
3.11.2020 5
• Tuotantoketjut siirtyneet
vankemmin Kiinaan
• Kokoonpanotuotannon osuus
viennissä on laskenut ja
matalamman jalostusasteen
tuotteiden valmistus on siirtynyt
halvempiin maihin
• Samalla vaihtotaseen ylijäämä
supistunut:
• 2007: 10 % BKT:stä
• 2019: 1 % BKT:stä
Tavara- ja palvelutuonnin ja -viennin arvo suhteessa BKT:hen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiinan teknologinen kehitys on ollut nopeaa
3.11.2020 6
Lähteet: WIPO ja International Federation of Robotics
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiinalaisyritykset ovat kasvaneet valtavan suuriksi
3.11.2020 7
• Yhä useampi maailman suurimmista
yrityksistä kiinalaisia
• Tuoreimmalla Fortune Global 500 –listalla
124 kiinalaisyritystä (sis. Hongkong), vs. 121
yhdysvaltalaisyritystä
• Suuri osa suoraan valtio-omisteisia
• Kiinan osake- sekä velkakirjamarkkinat
maailman toiseksi suurimmat
Yhdysvaltojen jälkeen
• Liiketoiminnan laajentaminen ulkomaille
luonnollista, mutta pelisääntöjen tulisi olla
kaikille yrityksille samat
Sij. Yritys
Liikevaihto
(milj. USD) Kotimaa
Valtion-
yritys
1 Walmart 524 000 Yhdysvallat
2 Sinopec Group 407 000 Kiina x
3 State Grid 383 900 Kiina x
4 China National Petroleum 379 100 Kiina x
5 Royal Dutch Shell 352 100 Alankomaat
6 Saudi Aramco 329 800 Saudi-Arabia x
7 Volkswagen 282 800 Saksa
8 BP 282 600 Iso-Britannia
9 Amazon.com 280 500 Yhdysvallat
10 Toyota Motor 275 300 Japani
-----------
18 China State Construction Eng. 205 800 Kiina x
21 Ping An Insurance 184 300 Kiina
24 ICBC 177 100 Kiina x
30 China Construction Bank 158 900 Kiina x
35 Agricultural Bank of China 147 300 Kiina x
43 Bank of China 135 100 Kiina x
45 China Life Insurance 131 200 Kiina x
49 Huawei Investment & Holding 124 300 Kiina
50 China Railway Engineering 123 300 Kiina x
Maailman suurimmat yritykset 2020 liikevaihdolla mitaten
Lähde: Fortune Global 500
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusmarkkinoiden osalta Kiina yhä huomattavan suljettu
3.11.2020 8
• Pääomaliikkeet, erityisesti Kiinasta ulos,
ovat yhä tiukasti rajoitettuja
• Valuutanvaihtoon kiintiöt, pääomien
vieminen pois maasta rajoitettua
• Sallittua ulkomaankauppaan ja hyväksyttyihin
suoriin sijoituksiin
• Portfoliosijoitusten tekeminen rajoitettua ja
mahdollisia vain tiettyjen ohjelmien kautta
• Vain 3 % Manner-Kiinan pörssiosakkeista
ulkomaisessa omistuksessa ja
joukkovelkakirjoista 4 %
• Pääomaliikkeiden avaamista jarruttaa
vakauden ja kontrollin väheneminen ja
pelko hallitsemattomasta ulosvirrasta
Portfoliosijoitusten kanta maittain 2019
Lähde: IMF ja BOFIT
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Vaikka Kiinan suorat sijoitukset ovat kasvaneet viime
vuosina, on niiden kanta maailmalla yhä pieni
3.11.2020 9
Lähde: UNCTAD ja Macrobond
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiinan nopea kehitys ja aktiivisempi toiminta ulkomailla ovat
herättäneet myös huolia
3.11.2020 10
• Kiinalaisyritykset vieneet markkinaosuuksia
maailmalla osin epäreiluin keinoin
• Valtion tuet, teknologian pakkosiirrot, kv. standardien
laiminlyöminen
• Myös turvallisuusnäkökohdat nousset esiin
• Valtion vaikutusmahdollisuudet ja pääsy tietoihin
• Vastavuoroisuus ei aina toteudu markkinoille pääsyssä
• Viime aikoina parannuksia ulkomaisten yritysten pääsyyn
erityisesti Kiinan rahoitusmarkkinoille
• Nämä syyt myös Yhdysvaltojen ja Kiinan
suurvaltakiistojen taustalla
• Ulkosuhteet ovat kärsineet myös Kiinan aiempaa
kärkkäämmästä toimista rajoillaan sekä kansalais-
oikeuksien heikentämisestä (HK ja Xinjiang)
Rajoitukset ulkomaisille investoinneille
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhdysvaltojen ja Kiinan kiistoille ei ole odotettavissa nopeaa
ratkaisua
3.11.2020 11
• Tavaratulleista alkaneet kiistat ovat levinneet
teknologiakamppailuksi
• Tammikuun ”ensimmäisen vaiheen
kauppasopimuksen” solmiminen ei merkittävästi
liennyttänyt tilannetta
• Sen jälkeen Yhdysvallat asettanut kiinalaisyrityksiä
kieltolistalle (mm. Huawei, ZTE, SMIC)
• Kiistojen perimmäisiin syihin ei ole saatu
ratkaisua tai edes yritetty puuttua
neuvotteluissa
• Epävarmuus tulee jatkumaan Yhdysvaltain
vaalituloksesta riippumatta
Yhdysvaltojen ja Kiinan kahdenväliselle kaupalle
asettamat tullikorotukset yhä laajalti voimassa
Lähteet: PIIE ja Macrobond
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiinan talous ajautui taantumaan, mutta palautui myös
kasvuun ensimmäisten joukossa
3.11.2020 12
• Taloustilanne kohentuu vasta kun epidemia on saatu kuriin
Lähde: OECDLähde: WHO
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiinan odotetaan olevan ainoa suuri talous, joka kasvaa tänä
vuonna; pidemmän aikavälin kasvunäkymät heikentyneet
3.11.2020 13
• BOFIT Kiina-ennuste
• 2020: noin 1 %
• 2021: noin 7 %
• 2022: noin 3 %
• Velkavetoiseen kasvuun turvautuminen
siirtää kustannukset tuonnemmaksi, ja
samalla hidastaa tulevien vuosien
kasvua ja lisää riskejä
• Rakenteelliset ongelmat ovat
kasvaneet, mikä yhdessä työikäisen
väestön supistumisen kanssa syö
kasvupotentiaalia
Nopeasta toipumisesta huolimatta Kiinan BKT
jää pienemmäksi kuin ennen kriisiä odotettiin
Lähde: BOFIT Kiina-ennuste 2/2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Taloustilanteen heikkenemisestä kärsivät eniten kotitaloudet
3.11.2020 14
• Koronaelvytys suuntautui yrityssektorille ja
infrastruktuuri-investointeihin
• Useat yritykset jo ennestään hyvin
velkaantuneita ja velanhoitokyky on heikentynyt
• Investointiaste jo pitkään hyvin korkea, uusien
investointien kannattavuus kyseenalainen
• Kotitalouksien tilanne on huonompi,
käytettävissä olevat tulot supistuivat ja
työttömyys kasvoi nopeasti alkuvuonna
• Kesän jälkeen tilanne parantunut, muttei ole
vielä viime vuoden tasolla
• Heikon sosiaaliturvan takia koronakriisi
koetellut erityisesti matalatuloisia kotitalouksia
ja tuloerot kasvaneet
Vähittäiskauppa oli syyskuussa yhä
koronaa edeltävää aikaa vähäisempää
Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Ulkomaankauppa on vetänyt huomattavan hyvin
3.11.2020 15
Lähteet: Kiinan tulli, Macrobond ja BOFIT
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Talouden epätasapainot kasvavat koronaelvytyksen johdosta
3.11.2020 16
• Kiinan ilmoittamat julkiset finanssipoliittiset koronatukitoimet noin 5 %
BKT:stä, todellinen elvytys tätä suurempaa
• Toimien johdosta julkisen talouden tila tulee heikkenemään nopeasti
• Julkisen talouden vajeen arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 20 prosenttiin ja
julkisen velan 100 prosenttiin BKT:stä
• Kriisi on korostanut resurssien tehotonta kohdentumista
• Tukia heikommin kannattaville, valtiotaustaisille yrityksille, joita on komennettu mm.
turvaamaan työllisyyttä
• Investointien osuus taloudesta kasvaa entisestään elvytystoimien myötä, tavoiteltu
talouden tasapainottaminen kulutus- ja palveluvetoisemmaksi ottaa takapakkia
• Tuottavuuden kasvu hidastuu, pelkkä pääomakannan lisääminen ei ole
kestävä kasvun lähde
• Puolueen ote taloudesta lisääntyy, keskeiset reformit uupuvat: mm. laajat parannukset
sosiaaliturvaan, eläkeiän nosto ja valtion yritysten reformi
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotimainen velka on kasvanut nopeasti
3.11.2020 17
Lähteet: BIS ja MaailmanpankkiLähteet: Kiinan keskuspankki ja CEIC
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusmarkkinariskit ovat lisääntyneet
3.11.2020 18
• Nopea velkaantumisen kasvu kasvattaa rahoitusmarkkinahäiriöiden
todennäköisyyttä
• Pankkisektorin kannattavuus on heikentynyt koronakriisin myötä
• Osana koronaelvytystä pankkisektori tarjosi edullisia lainoja yrityksille sekä pidensi
olemassa olevien lainojen takaisinmaksuaikoja
• Yritysten velka on jo ennestään huomattavan suuri ja velanhoitokyky heikentynyt
• Monia pieniä ja keskisuuria pankkeja on jo jouduttu viime vuosina
pelastamaan ja lisää tällaisia toimenpiteitä on luvassa
• Myös kiinteistösektorilla paljon riskejä
• Useat rakennuttajat hyvin velkaisia ja kotitalouksien varallisuus suurelta osin asunnoissa
• Hintojen korjausliikkeet ajaisivat rakennuttajat, asuntovelalliset ja pankit vaikeuksiin
• Huolet velkaantumisen kiihtymisestä ja rahoitussektorin tilasta rajoittavat
rahapoliittista elvytysvaraa
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Tällä vuosikymmenellä talouskasvu tulee hidastumaan
3.11.2020 19
• Kasvun hidastuminen on luonnollista ja johtuu ennen muuta rakenteellisista
tekijöistä, joita talousuudistusten viivästyminen on kärjistänyt
• Lisäksi suurvaltakamppailu, teknologinen eriytyminen ja Kiinan omavaraisuus-
pyrkimykset painavat kasvunäkymiä
• Kiinan kommunistinen puolue on parhaillaan hahmottelemassa uutta
viisivuotissuunnitelmaa, josta ei odoteta merkittäviä kasvua tukevia uudistuksia
• Vuosina 2021 - 2025 taloudessa halutaan vahvistaa kotimaista kysyntää ja
kotimarkkinoiden kehitystä sekä lisätä omavaraisuutta erityisesti teknologiassa
sekä ruuan- ja energiantuotannossa
• Lisäksi Kiina haluaa henkeä kohden lasketun BKT:n olevan v. 2035 mennessä
samalla tasolla kuin ”kohtalaisesti kehittyneissä maissa”
• Tarkkaa numeerista BKT-tavoitetta ei kuitenkaan ainakaan vielä asetettu
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Mitä ”kohtalaisen kehittynyt talous” voisi tarkoittaa?
3.11.2020 20
Lähde: IMF, ennuste vuosille 2020 - 2025
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiitos mielenkiinnosta!
Kysymyksiä ja kommentteja
3.11.2020 21
1 de 21

Recomendados

Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises... por
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Suomen Pankki
597 visualizações39 slides
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi... por
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...Suomen Pankki
560 visualizações38 slides
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta... por
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Suomen Pankki
503 visualizações26 slides
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo... por
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Suomen Pankki
462 visualizações19 slides
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019 por
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Suomen Pankki
646 visualizações19 slides
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla por
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaSuomen Pankki
405 visualizações34 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon... por
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Suomen Pankki
528 visualizações33 slides
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen por
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha KilponenSuomen Pankki
236 visualizações20 slides
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 por
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Suomen Pankki
495 visualizações23 slides
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... por
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Suomen Pankki
1.1K visualizações29 slides
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ... por
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Suomen Pankki
803 visualizações26 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Suomen Pankki
1.1K visualizações26 slides

Mais procurados(20)

Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon... por Suomen Pankki
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Suomen Pankki528 visualizações
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen por Suomen Pankki
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Suomen Pankki236 visualizações
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 por Suomen Pankki
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki495 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki1.1K visualizações
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Suomen Pankki803 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Suomen Pankki1.1K visualizações
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa por Suomen Pankki
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaEkonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Suomen Pankki335 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Suomen Pankki886 visualizações
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p... por Finanssivalvonta
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Finanssivalvonta527 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki13.9K visualizações
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Suomen Pankki427 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020 por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Suomen Pankki827 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaPääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Suomen Pankki265 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki1.6K visualizações
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana por Suomen Pankki
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Suomen Pankki979 visualizações
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit... por Suomen Pankki
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...
Suomen Pankki1.2K visualizações
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen por Suomen Pankki
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki781 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki968 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Suomen Pankki568 visualizações

Similar a Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous koronakriisin valossa

Mitä ihmettä Kiinan taloudessa tapahtuu? por
Mitä ihmettä Kiinan taloudessa tapahtuu?Mitä ihmettä Kiinan taloudessa tapahtuu?
Mitä ihmettä Kiinan taloudessa tapahtuu?Suomen Pankki
115 visualizações19 slides
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa por
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaSuomen Pankki
914 visualizações58 slides
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalous por
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalousVanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalous
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalousSuomen Pankki
544 visualizações13 slides
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii... por
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...Suomen Pankki
146 visualizações26 slides
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne por
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanneSuomen Pankki
207 visualizações24 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? por
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Suomen Pankki
86 visualizações9 slides

Similar a Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous koronakriisin valossa(20)

Mitä ihmettä Kiinan taloudessa tapahtuu? por Suomen Pankki
Mitä ihmettä Kiinan taloudessa tapahtuu?Mitä ihmettä Kiinan taloudessa tapahtuu?
Mitä ihmettä Kiinan taloudessa tapahtuu?
Suomen Pankki115 visualizações
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa por Suomen Pankki
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki914 visualizações
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalous por Suomen Pankki
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalousVanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalous
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Kiinan velka ja maailmantalous
Suomen Pankki544 visualizações
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näköpii...
Suomen Pankki146 visualizações
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne por Suomen Pankki
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki207 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki619 visualizações
Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019 por Pörssisäätiö
Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019
Talouden näkymät Danske Bank Pörssi-ilta Turku 14.11.2019
Pörssisäätiö106 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki149 visualizações
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista por Suomen Pankki
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Suomen Pankki5.3K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki621 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki213 visualizações
Kääntyykö Venäjä itään? por Suomen Pankki
Kääntyykö Venäjä itään?Kääntyykö Venäjä itään?
Kääntyykö Venäjä itään?
Suomen Pankki579 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Suomen Pankki826 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki192 visualizações
Talouden näkymät Säästöpankkiryhmä Pörssi-ilta Tampere 27.11.2019 por Pörssisäätiö
Talouden näkymät Säästöpankkiryhmä Pörssi-ilta Tampere 27.11.2019Talouden näkymät Säästöpankkiryhmä Pörssi-ilta Tampere 27.11.2019
Talouden näkymät Säästöpankkiryhmä Pörssi-ilta Tampere 27.11.2019
Pörssisäätiö34 visualizações
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat por Finanssiala ry - Finance Finland
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutatTalous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Talous tutuksi -koulutus 2/2020: Koronan isku talouteen – ja kryptovaluutat
Finanssiala ry - Finance Finland5.5K visualizações
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope... por Suomen Pankki
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät: Näkymät heikentyneet nope...
Suomen Pankki202 visualizações
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Suomen Pankki188 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kansainvälisen talouden näkymät, Suomen talous ja työll...
Suomen Pankki965 visualizações

Mais de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 visualizações7 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
55 visualizações11 slides
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 visualizações15 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 visualizações15 slides
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
47 visualizações20 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
111 visualizações8 slides

Mais de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki55 visualizações
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 visualizações
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki47 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki111 visualizações
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy por Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki100 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 visualizações
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 por Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki290 visualizações
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki141 visualizações
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna por Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 visualizações
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... por Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki80 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki111 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki109 visualizações
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... por Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 visualizações
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin... por Suomen Pankki
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Suomen Pankki88 visualizações
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil... por Suomen Pankki
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Suomen Pankki95 visualizações

Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous koronakriisin valossa

 • 1. Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT), Suomen Pankki Maailmantalous 2020: Kiinan talous koronakriisin valossa Riikka Nuutilainen
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Esityksen sisältö 3.11.2020 2 • Kiinan talouskehitys ohjaa maailmantaloutta yhä enemmän, Kiina on noussut yhä näkyvämmäksi toimijaksi • Maailmantalous on hyötynyt Kiinan talouskasvusta, teknologisesta kehityksestä ja avautumisesta, mutta samalla kehitys on kiristänyt suurvaltakilpailua erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä • Kiina on selvinnyt maassa viime vuoden lopulla leviämään lähteneestä koronaepidemiasta yllättävänkin hyvin ja talous kasvaa tänä vuonna • Silti talouden epätasapainot ja riskit lisääntyvät koronaelvytyksen myötä, Kiinan kasvu tulee hidastumaan tulevina vuosina
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kiina osuus maailmantaloudesta on noussut nopeasti 3.11.2020 3 Lähde: IMF, ennuste vuosille 2020 - 2025
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kiina vetää yhä maailmankauppaa… 3.11.2020 4 Lähde: Maailmanpankki, WDI
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU …vaikka ulkomaankaupan osuus taloudesta on supistunut 3.11.2020 5 • Tuotantoketjut siirtyneet vankemmin Kiinaan • Kokoonpanotuotannon osuus viennissä on laskenut ja matalamman jalostusasteen tuotteiden valmistus on siirtynyt halvempiin maihin • Samalla vaihtotaseen ylijäämä supistunut: • 2007: 10 % BKT:stä • 2019: 1 % BKT:stä Tavara- ja palvelutuonnin ja -viennin arvo suhteessa BKT:hen
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kiinan teknologinen kehitys on ollut nopeaa 3.11.2020 6 Lähteet: WIPO ja International Federation of Robotics
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kiinalaisyritykset ovat kasvaneet valtavan suuriksi 3.11.2020 7 • Yhä useampi maailman suurimmista yrityksistä kiinalaisia • Tuoreimmalla Fortune Global 500 –listalla 124 kiinalaisyritystä (sis. Hongkong), vs. 121 yhdysvaltalaisyritystä • Suuri osa suoraan valtio-omisteisia • Kiinan osake- sekä velkakirjamarkkinat maailman toiseksi suurimmat Yhdysvaltojen jälkeen • Liiketoiminnan laajentaminen ulkomaille luonnollista, mutta pelisääntöjen tulisi olla kaikille yrityksille samat Sij. Yritys Liikevaihto (milj. USD) Kotimaa Valtion- yritys 1 Walmart 524 000 Yhdysvallat 2 Sinopec Group 407 000 Kiina x 3 State Grid 383 900 Kiina x 4 China National Petroleum 379 100 Kiina x 5 Royal Dutch Shell 352 100 Alankomaat 6 Saudi Aramco 329 800 Saudi-Arabia x 7 Volkswagen 282 800 Saksa 8 BP 282 600 Iso-Britannia 9 Amazon.com 280 500 Yhdysvallat 10 Toyota Motor 275 300 Japani ----------- 18 China State Construction Eng. 205 800 Kiina x 21 Ping An Insurance 184 300 Kiina 24 ICBC 177 100 Kiina x 30 China Construction Bank 158 900 Kiina x 35 Agricultural Bank of China 147 300 Kiina x 43 Bank of China 135 100 Kiina x 45 China Life Insurance 131 200 Kiina x 49 Huawei Investment & Holding 124 300 Kiina 50 China Railway Engineering 123 300 Kiina x Maailman suurimmat yritykset 2020 liikevaihdolla mitaten Lähde: Fortune Global 500
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusmarkkinoiden osalta Kiina yhä huomattavan suljettu 3.11.2020 8 • Pääomaliikkeet, erityisesti Kiinasta ulos, ovat yhä tiukasti rajoitettuja • Valuutanvaihtoon kiintiöt, pääomien vieminen pois maasta rajoitettua • Sallittua ulkomaankauppaan ja hyväksyttyihin suoriin sijoituksiin • Portfoliosijoitusten tekeminen rajoitettua ja mahdollisia vain tiettyjen ohjelmien kautta • Vain 3 % Manner-Kiinan pörssiosakkeista ulkomaisessa omistuksessa ja joukkovelkakirjoista 4 % • Pääomaliikkeiden avaamista jarruttaa vakauden ja kontrollin väheneminen ja pelko hallitsemattomasta ulosvirrasta Portfoliosijoitusten kanta maittain 2019 Lähde: IMF ja BOFIT
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Vaikka Kiinan suorat sijoitukset ovat kasvaneet viime vuosina, on niiden kanta maailmalla yhä pieni 3.11.2020 9 Lähde: UNCTAD ja Macrobond
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kiinan nopea kehitys ja aktiivisempi toiminta ulkomailla ovat herättäneet myös huolia 3.11.2020 10 • Kiinalaisyritykset vieneet markkinaosuuksia maailmalla osin epäreiluin keinoin • Valtion tuet, teknologian pakkosiirrot, kv. standardien laiminlyöminen • Myös turvallisuusnäkökohdat nousset esiin • Valtion vaikutusmahdollisuudet ja pääsy tietoihin • Vastavuoroisuus ei aina toteudu markkinoille pääsyssä • Viime aikoina parannuksia ulkomaisten yritysten pääsyyn erityisesti Kiinan rahoitusmarkkinoille • Nämä syyt myös Yhdysvaltojen ja Kiinan suurvaltakiistojen taustalla • Ulkosuhteet ovat kärsineet myös Kiinan aiempaa kärkkäämmästä toimista rajoillaan sekä kansalais- oikeuksien heikentämisestä (HK ja Xinjiang) Rajoitukset ulkomaisille investoinneille
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhdysvaltojen ja Kiinan kiistoille ei ole odotettavissa nopeaa ratkaisua 3.11.2020 11 • Tavaratulleista alkaneet kiistat ovat levinneet teknologiakamppailuksi • Tammikuun ”ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen” solmiminen ei merkittävästi liennyttänyt tilannetta • Sen jälkeen Yhdysvallat asettanut kiinalaisyrityksiä kieltolistalle (mm. Huawei, ZTE, SMIC) • Kiistojen perimmäisiin syihin ei ole saatu ratkaisua tai edes yritetty puuttua neuvotteluissa • Epävarmuus tulee jatkumaan Yhdysvaltain vaalituloksesta riippumatta Yhdysvaltojen ja Kiinan kahdenväliselle kaupalle asettamat tullikorotukset yhä laajalti voimassa Lähteet: PIIE ja Macrobond
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kiinan talous ajautui taantumaan, mutta palautui myös kasvuun ensimmäisten joukossa 3.11.2020 12 • Taloustilanne kohentuu vasta kun epidemia on saatu kuriin Lähde: OECDLähde: WHO
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kiinan odotetaan olevan ainoa suuri talous, joka kasvaa tänä vuonna; pidemmän aikavälin kasvunäkymät heikentyneet 3.11.2020 13 • BOFIT Kiina-ennuste • 2020: noin 1 % • 2021: noin 7 % • 2022: noin 3 % • Velkavetoiseen kasvuun turvautuminen siirtää kustannukset tuonnemmaksi, ja samalla hidastaa tulevien vuosien kasvua ja lisää riskejä • Rakenteelliset ongelmat ovat kasvaneet, mikä yhdessä työikäisen väestön supistumisen kanssa syö kasvupotentiaalia Nopeasta toipumisesta huolimatta Kiinan BKT jää pienemmäksi kuin ennen kriisiä odotettiin Lähde: BOFIT Kiina-ennuste 2/2020
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Taloustilanteen heikkenemisestä kärsivät eniten kotitaloudet 3.11.2020 14 • Koronaelvytys suuntautui yrityssektorille ja infrastruktuuri-investointeihin • Useat yritykset jo ennestään hyvin velkaantuneita ja velanhoitokyky on heikentynyt • Investointiaste jo pitkään hyvin korkea, uusien investointien kannattavuus kyseenalainen • Kotitalouksien tilanne on huonompi, käytettävissä olevat tulot supistuivat ja työttömyys kasvoi nopeasti alkuvuonna • Kesän jälkeen tilanne parantunut, muttei ole vielä viime vuoden tasolla • Heikon sosiaaliturvan takia koronakriisi koetellut erityisesti matalatuloisia kotitalouksia ja tuloerot kasvaneet Vähittäiskauppa oli syyskuussa yhä koronaa edeltävää aikaa vähäisempää Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ulkomaankauppa on vetänyt huomattavan hyvin 3.11.2020 15 Lähteet: Kiinan tulli, Macrobond ja BOFIT
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Talouden epätasapainot kasvavat koronaelvytyksen johdosta 3.11.2020 16 • Kiinan ilmoittamat julkiset finanssipoliittiset koronatukitoimet noin 5 % BKT:stä, todellinen elvytys tätä suurempaa • Toimien johdosta julkisen talouden tila tulee heikkenemään nopeasti • Julkisen talouden vajeen arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 20 prosenttiin ja julkisen velan 100 prosenttiin BKT:stä • Kriisi on korostanut resurssien tehotonta kohdentumista • Tukia heikommin kannattaville, valtiotaustaisille yrityksille, joita on komennettu mm. turvaamaan työllisyyttä • Investointien osuus taloudesta kasvaa entisestään elvytystoimien myötä, tavoiteltu talouden tasapainottaminen kulutus- ja palveluvetoisemmaksi ottaa takapakkia • Tuottavuuden kasvu hidastuu, pelkkä pääomakannan lisääminen ei ole kestävä kasvun lähde • Puolueen ote taloudesta lisääntyy, keskeiset reformit uupuvat: mm. laajat parannukset sosiaaliturvaan, eläkeiän nosto ja valtion yritysten reformi
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotimainen velka on kasvanut nopeasti 3.11.2020 17 Lähteet: BIS ja MaailmanpankkiLähteet: Kiinan keskuspankki ja CEIC
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusmarkkinariskit ovat lisääntyneet 3.11.2020 18 • Nopea velkaantumisen kasvu kasvattaa rahoitusmarkkinahäiriöiden todennäköisyyttä • Pankkisektorin kannattavuus on heikentynyt koronakriisin myötä • Osana koronaelvytystä pankkisektori tarjosi edullisia lainoja yrityksille sekä pidensi olemassa olevien lainojen takaisinmaksuaikoja • Yritysten velka on jo ennestään huomattavan suuri ja velanhoitokyky heikentynyt • Monia pieniä ja keskisuuria pankkeja on jo jouduttu viime vuosina pelastamaan ja lisää tällaisia toimenpiteitä on luvassa • Myös kiinteistösektorilla paljon riskejä • Useat rakennuttajat hyvin velkaisia ja kotitalouksien varallisuus suurelta osin asunnoissa • Hintojen korjausliikkeet ajaisivat rakennuttajat, asuntovelalliset ja pankit vaikeuksiin • Huolet velkaantumisen kiihtymisestä ja rahoitussektorin tilasta rajoittavat rahapoliittista elvytysvaraa
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Tällä vuosikymmenellä talouskasvu tulee hidastumaan 3.11.2020 19 • Kasvun hidastuminen on luonnollista ja johtuu ennen muuta rakenteellisista tekijöistä, joita talousuudistusten viivästyminen on kärjistänyt • Lisäksi suurvaltakamppailu, teknologinen eriytyminen ja Kiinan omavaraisuus- pyrkimykset painavat kasvunäkymiä • Kiinan kommunistinen puolue on parhaillaan hahmottelemassa uutta viisivuotissuunnitelmaa, josta ei odoteta merkittäviä kasvua tukevia uudistuksia • Vuosina 2021 - 2025 taloudessa halutaan vahvistaa kotimaista kysyntää ja kotimarkkinoiden kehitystä sekä lisätä omavaraisuutta erityisesti teknologiassa sekä ruuan- ja energiantuotannossa • Lisäksi Kiina haluaa henkeä kohden lasketun BKT:n olevan v. 2035 mennessä samalla tasolla kuin ”kohtalaisesti kehittyneissä maissa” • Tarkkaa numeerista BKT-tavoitetta ei kuitenkaan ainakaan vielä asetettu
 • 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Mitä ”kohtalaisen kehittynyt talous” voisi tarkoittaa? 3.11.2020 20 Lähde: IMF, ennuste vuosille 2020 - 2025
 • 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kiitos mielenkiinnosta! Kysymyksiä ja kommentteja 3.11.2020 21