O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 28 Anúncio

Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena

Baixar para ler offline

Yleisöluento Suomen Pankin rahamuseossa 20.12.2022

Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena. Laaja-alaistunut inflaatio ja korkojen nousu koettelee kotitalouksia.
Julkinen talous on kroonisesti alijäämäinen, ja julkinen velkasuhde on kaksinkertaistunut 14 vuodessa.

Näkyykö valoa tunnelin päässä?

Suomen Pankin tuoretta vuoteen 2025 ulottuvaa talousennustetta esittelevät toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja neuvonantaja Jarkko Kivistö.

Yleisöluento Suomen Pankin rahamuseossa 20.12.2022

Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena. Laaja-alaistunut inflaatio ja korkojen nousu koettelee kotitalouksia.
Julkinen talous on kroonisesti alijäämäinen, ja julkinen velkasuhde on kaksinkertaistunut 14 vuodessa.

Näkyykö valoa tunnelin päässä?

Suomen Pankin tuoretta vuoteen 2025 ulottuvaa talousennustetta esittelevät toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja neuvonantaja Jarkko Kivistö.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena (20)

Mais de Suomen Pankki (20)

Anúncio

Mais recentes (13)

Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena

 1. 1. Suomen Pankki Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena 20.12.2022 Meri Obstbaum
 2. 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euro ja talous 16.12.2022 • Pääkirjoitus • Ennuste 2022-2025 • Liiteartikkelit • Vaihtoehtoislaskelma: Kotitalouksien kulutus voi olla kovilla energiakriisissä • Julkisen talouden arvio: Kriisien kuluttamaa julkista taloutta vahvistettava • Suomen julkisen velan kestävyys ja julkisen talouden sopeutustarpeet 20.12.2022 2
 3. 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.12.2022 3
 4. 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen ulkoinen toimintaympäristö vaikeutuu • Vientimarkkinoiden kasvu hidastuu • Sota ja niukkuus pitävät energiahinnat korkeina • Korkojen nousu hillitsee inflaatiota ja hidastaa kasvua 20.12.2022 4
 5. 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen talous painuu sodan ja energiakriisin takia lievään taantumaan -10 -5 0 5 10 140 160 180 200 220 240 260 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Prosenttimuutos edellisvuotisesta (oikea asteikko) Viitevuoden 2015 hinnoin (vasen asteikko) Mrd. euroa % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Kokonaistuotannon määrä Päivitetty 30.11.2022 © Suomen Pankki 38254@KokonaistuotannonMäärä (versioton) 20.12.2022 5
 6. 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotimainen kysyntä painaa talouden kasvua vuonna 2023 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2008 2013 2018 2023 Nettovienti Yksityinen kulutus Julkinen kysyntä Yksityiset investoinnit Varastojen muutos ja tilastollinen ero BKT, määrän prosenttimuutos Kunkin kysyntäerän vaikutus BKT:n kasvuun on laskettu sen määrän kasvun ja edellisen vuoden arvo-osuuden perusteella. Vuosien 2022–2024 luvut ovat ennusteita. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Prosenttiyksikköä Päivitetty 30.11.022 © Suomen Pankki 38254@Kontribuutio (versioton) 20.12.2022 6
 7. 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Laaja-alainen hintojen nousu iskee yksityiseen kulutukseen 20.12.2022 7
 8. 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Epävarmuus, heikko talousnäkymä ja rahoituksen kallistuminen jarruttavat investointien kasvua -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2011 2016 2021 Asuinrakennusinvestoinnit Tuotannolliset investoinnit Yksityiset onvestoinnit yhteensä, vuosikasvu (oikea asteikko) Vaikutus vuosikasvuun, prosenttiyksikköä % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 30.11.2022 © Suomen Pankki 38254@InvestoinnitAnnual 20.12.2022 8
 9. 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työmarkkinoiden huippuvire taittuu taantuman myötä – työllisyys pysyy silti hyvällä tasolla 20.12.2022 9
 10. 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio pysyy nopeana vielä ensi vuonna, mutta hidastuu ennustejakson lopulla energiahintojen laskiessa -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2005 2010 2015 2020 2025 Palvelut Teollisuustuotteet pl. energia Energia Elintarvikkeet Inflaatio %, muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Eurostat, Suomen Pankin ennuste. 30.11.2022 © Suomen Pankki 38254@YKHI (Versiotoin) 20.12.2022 10 Joulukuu 2022 Syyskuu 2022 2021 2,1 % 2,1 % 2022 7,2 % 7,0 % 2023 5,0 % 4,3 % 2024 1,6 % 1,8 % 2025 1,7 %
 11. 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen talouden alijäämä syvenee ennustejaksolla ja velkasuhde alkaa uudelleen kasvaa 20.12.2022 11 • ”Julkisen talouden arvio: Kriisien kuluttamaa julkista taloutta vahvistettava” • Analyysiartikkeli: Jalasjoki ja Kivistö ”Suomen julkisen velan kestävyys ja julkisen talouden sopeutustarpeet” www.eurojatalous.fi
 12. 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Vaihtoehtoislaskelma: Sota ja energiakriisi voivat syventää ja pitkittää taantumaa • Laskelmassa oletetaan, että sota pitkittyy ja ylläpitää epävarmuutta • Energiasta on pulaa, häiriöt kansainvälisissä tuotantoketjuissa jatkuvat ja epävarmuus nostaa korkoja • Taantuma on ennustettua syvempi ja inflaatio on ensi vuonna ennakoitua nopeampaa, jos nämä riskit toteutuvat 20.12.2022 12 ”Vaihtoehtoislaskelma: Kotitalouksien kulutus voi olla kovilla energiakriisissä” www.eurojatalous.fi
 13. 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskeiset ennusteluvut 20.12.2022 13
 14. 14. Suomen Pankki Kriisien kuluttamaa julkista taloutta vahvistettava Julkisen talouden arvio 2022 20.12.2022 Jarkko Kivistö
 15. 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen talouden arvio 2022 20.12.2022 15 Suomen julkisen talouden tila ja finanssipolitiikan mitoitus Julkisen talouden kestävyys keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Finanssipolitiikan säännöt ja tavoitteet
 16. 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kriisit koetelleet Suomen julkista taloutta -9 -6 -3 0 3 6 9 12 0 20 40 60 80 100 120 140 1999 2004 2009 2014 2019 2024 Tuotantokuilu (oikea asteikko) Tulot Menot Mrd. euroa Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Julkiset tulot ja menot epätasapainossa Julkisyhteisöjen tulot ja menot (pl. työeläkelaitokset) 16.12.2022 @ Suomen Pankki 39733@TulotMenot % potentiaalisesta BKT:stä 20.12.2022 16
 17. 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkinen velkasuhde kaksinkertaistunut • 14 vuotta alijäämää on kaksinkertaistanut velkasuhteen • Velan kehityssuunta poikkeaa euroalueen verrokkimaista ja erityisesti pohjoismaisista EU-maista 20.12.2022 17 0 20 40 60 80 100 120 140 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Euroalue Matalan velkatason maat Korkean velkatason maat Suomi Ruotsi Tanska % Lähde: Euroopan komissio, Suomen Pankki. Julkinen velka, % BKT:sta 41258@Velka Matalan (=alle euroalueen keskiarvon 2012-2019) velkatason maita ovat Alankomaat, Irlanti, Itävalta, Luxemburg, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia ja Suomi. Korkean velkatason maita ovat Belgia, Espanja, Italia, Kreikka, Kypros, Portugali ja Ranska.
 18. 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Korkomenojen väheneminen kompensoinut sote- menojen kasvua tähän saakka • Terveydenhuollon ja sosiaaliturvan palveluiden menot kasvaneet • Korkomenot supistuneet tähän saakka 20.12.2022 18 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 1999 2004 2009 2014 2019 Terveydenhuollon kulutusmenot Sosiaaliturvan kulutusmenot Koulutuksen kulutusmenot Korkomenot (sulauttamaton) % BKT:stä Lähteet: Tilastokeskus, Suomen Pankki. Julkisten menojen kumulatiivinen muutos vuodesta 1999 39733@Menojen_muutos
 19. 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Terveydenhoitoa ja sosiaalipalveluita tuottaa kasvava osa työvoimasta – palvelut suurelta osin julkisrahoitteisia 20.12.2022 19
 20. 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ikäsidonnaisten menojen pitkäaikainen kasvupaine 20.12.2022 20 Eläkkeet Terveydenhoito Pitkäaikaishoiva Koulutus 11,6 12,8 11,7 13,3 13,4 14 10 11 12 13 14 15 2019 2035 2070 EU Suomi 6,6 7,1 7,5 6,8 7,5 8 6 7 8 2019 2035 2070 EU Suomi 1,7 2,1 2,8 2 2,9 4,8 1 2 3 4 5 2019 2035 2070 EU Suomi 4,1 3,9 4 5,6 5,2 5,5 2 3 4 5 6 2019 2035 2070 EU Suomi Lähteet: EU: The 2021 Ageing Report, Euroopan komissio. Suomi: Suomen Pankki. Luvut ovat % BKT:sta.
 21. 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen talouden kestävyys vaatii toimia • Pitkän aikavälin kestävyysvaje (S2) on noin 4 % suhteessa BKT:hen vuoden 2027 tasolla (≈13 mrd. euroa) • Julkisen velan näkymät seuraavalle vuosikymmenelle • Velkasuhteen vakauttaminen vaatisi noin 7 mrd. sopeutuksen kahden vaalikauden aikana • Velkasuhteen taittaminen laskuun vaatisi noin 13 mrd. sopeutuksen 20.12.2022 21 40 50 60 70 80 90 100 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Julkinen velkasuhde Perusura ilman uusia finanssipolitiikan toimia Sopeutusskenaario: 7 mrd. tasaisesti 8 vuoden aikana Sopeutusskenaario: 13 mrd. tasaisesti 8 vuoden aikana % BKT:sta Lähde: Suomen Pankki. Julkinen velkasuhde eri skenaarioissa 34069@Skenaariot Jalasjoki & Kivistö: Suomen julkisen velan kestävyys ja julkisen talouden sopeutustarpeet. Euro ja Talous 2022.
 22. 22. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Sopeutus voidaan ajoittaa eri tavoin • Tasaisesti tai etupainotteisesti • Esim. VM ehdotti 6+3 mrd. sopeutusta • Etupainotteisuus on edullisempaa • Useamman vaalikauden aikana • Nyt tarkasteltiin kahta vaalikautta 20.12.2022 22 40 50 60 70 80 90 100 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Julkinen velkasuhde Perusura ilman uusia finanssipolitiikan toimia Sopeutusskenaario: 9 mrd. tasaisesti 8 vuoden aikana VM: 6+3 mrd. % BKT:sta Lähde: Suomen Pankki. Julkinen velkasuhde eri skenaarioissa 34069@Skenaariot
 23. 23. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Sopeuttaa voidaan monella tavalla • Tulot ja menot • Menojen kasvun hidastaminen, menoleikkaukset, priorisointi • Verot: verotukien vähentäminen, verotuksen rakenne • Rakenteelliset uudistukset • Tuottavuutta ja työllisyyttä tukevat toimet 20.12.2022 23 40 50 60 70 80 90 100 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Julkinen velkasuhde Perusura ilman uusia finanssipolitiikan toimia 0,4 %-yksikköä nopeampi kasvu 0,9 %-yksikköä nopeampi kasvu % BKT:sta Lähde: Suomen Pankki. Julkinen velkasuhde eri skenaarioissa 34069@Skenaariot (4)
 24. 24. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Finanssipolitiikan kotimaista ohjauskehikkoa koeteltu • Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota, energiakriisi: menokehykset on rikottu ja julkisen talouden tavoitteita siirretty eteenpäin • Poikkeukset eivät vahvista sääntöä • Kotimaista ohjauskehikkoa koeteltu nyt kriiseissä, mutta julkisen talouden ongelmat ovat perua jo pidemmältä ajalta • Kasvun edellytyksiä parantava strategia ei ole tuottanut riittäviä tuloksia • Rakenteellisten uudistusten vaikutukset julkiseen talouteen epävarmoja 20.12.2022 24
 25. 25. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Finanssipolitiikan kotimaista ohjausta tiivistettävä Velkakestävyys Julkisen talouden tavoitteet Euromääräinen sopeutustarve Menokehyksen taso ja veropolitiikka 20.12.2022 25 Valtiovarainministeriön ehdotus: • Onko tarvetta muuttaa lainsäädäntöä? • Verrokkimaissa kattavampi lakisääteinen menokatto • Poliittinen sitoutuminen tärkeintä • Poikkeuksiin pitää varautua, mutta niitä voi tehdä vain harvoin
 26. 26. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Finanssipolitiikan EU-ohjaus maakohtaisemmaksi Velkakestävyys Menosääntö: Julkisten menojen kasvu Kansallinen finanssi- ja rakennepoliittinen ohjelma Toimeenpano 20.12.2022 26 EU-komission ehdotus: • Olisiko uusi kehikko yksinkertaisempi? • Olisiko toimeenpano tehokkaampaa? • Antaisiko kehikko lisää liikkumavaraa tulevia haasteita varten?
 27. 27. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kriisien kuluttamaa julkista taloutta vahvistettava 20.12.2022 27 Julkisen talouden pitkään jatkunut epätasapaino ja kuluvan vaalikauden kriisit ovat johtaneet verrokkimaista poikkeavaan velkaantumiseen Pitkän aikavälin kestävyysvaje 4 %: Julkisen talouden velkakestävyyden varmistaminen vaatisi 7–13 mrd. sopeutusohjelman seuraaville vaalikausille Julkisen talouden sopeuttaminen kriisinkestäväksi edellyttää konkreettisia toimia ja sitoutumista julkisen talouden tavoitteisiin ja finanssipolitiikan sääntöihin
 28. 28. suomenpankki.fi Kiitos www.eurojatalous.fi

×