Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Suomen Pankki
Miten Suomen talous pärjää
geopolitiikan kovassa maailmassa?
Hallitusohjelmaneuvottelut, Säätytalo 2.5.2023
Pääjohtaja Olli Rehn
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin kotimaista talouspolitiikkaa koskevat
kannanotot nojautuvat Lakiin Suomen Pankista (LSP)
2.5.2023 2
Suomen Pankki osallistuu euroalueen rahapolitiikan
päätöksentekoon ja toteuttamiseen sekä kotimaista
talouspolitiikkaa koskevaan keskusteluun.
Laki Suomen Pankista ja EU:n perussopimukset asettavat
ensisijaiseksi tavoitteeksi hintavakauden. Hintavakautta
vaarantamatta SP:n tulee sen rinnalla tukea yleistä
talouspolitiikkaa, joilla pyritään täystyöllisyyteen,
tasapainoiseen talouskasvuun ja kestävään kehitykseen.
LSP asettaa SP:n tehtäväksi myös huolehtia rahahuollosta,
valuuttavarannosta ja maksujärjestelmien luotettavuudesta.
Keskuspankin tärkeä tavoite on tunnistaa
rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat riskit ja
ennaltaehkäistä rahoituskriisejä.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Toinen kylmä sota – jakautuuko
myös maailmantalous?
• Geopolitiikassa kahtiajako syventynyt: liberaalit demokratiat Yhdysvallat,
Euroopan unioni liittolaisineen vs. autoritaariset hallinnot Kiina, Venäjä
• Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet erittäin jännitteiset – ei edes kuumaa linjaa
• Strategisen kilpailun aikakausi: teknologia- ja teollisuuspolitiikka korostuu
• Jakautuuko myös maailmantalous kahteen valtioiden blokkiin? Käynnissä
(kauppapolitiikka, teknologia), mutta ei vielä maalissa
• WTO on halvaantunut, monenkeskinen kaupan vapauttaminen ei etene
• Siksi EU tehnyt jo vuosikausia kahdenvälisiä ja alueellisia
vapaakauppasopimuksia mm. Aasiassa – uusista neuvotellaan
• Jakautuvassa maailmantaloudessa EU on suomalaisille yrityksille
erityisen tärkeä selkänoja kauppa- ja teknologiapolitiikassa
3
2.5.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Epävarmuus on hidastanut euroalueen kasvua,
mutta ennustettu taantuma onnistuttiin välttämään
2.5.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio on laaja-alaista ja edelleen aivan liian
nopeaa – etenkin pohjainflaatio on sitkasta
2,9
2,1
5,3
2,5
2,2
4,6
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia) Jalostetut elintarvikkeet
Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä
Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste
Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, %
Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(2)
2.5.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan kiristyminen näkyy
markkinakorkojen nousuna
• Keskuspankin pankeille
maksama talletuskorko
nostettiin 3,0 prosenttiin.
• Suomessa yleinen
asuntolainojen viitekorko, 12
kuukauden euribor, on
noussut nopeasti EKP:n
koronnostojen johdosta ja
myös niitä ennakoiden.
2.5.2023
-1
0
1
2
3
4
5
6
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023
12 kk euribor Talletuskorko
%
Lähde: EKP. 32422@ohjauskorot
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen pankkien puskureita vahvistettu
finanssikriisin jälkeen – sääntelyä tiukennettiin
2.5.2023 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen talouskasvu pysähdyksissä tänä vuonna
2.5.2023 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen pitkän sihdin kasvupotentiaali:
haasteena väestökehitys ja koulutustaso
• Väestön ikääntyminen ja koulutusasteen nousun pysähtyminen rajoittavat
osaavan työpanoksen saantia ja heikentävät talouden
kasvumahdollisuuksia.
• Samalla myös investoinnit tuotannolliseen pääomaan, tutkimukseen ja
kehitykseen ovat vaarassa vähentyä.
• Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat avainasemassa, koska ne tuottavat
paitsi inhimillistä pääomaa, myös tutkimusta ja innovaatioita.
• Lisäksi tarvitaan edelleen reformeja osallistumisasteen nostamiseksi ja
rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi.
2.5.2023 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto parantaisi
Suomen työllisyysastetta pitkällä aikavälillä
10
• Tilastokeskuksen oletus:
nettomaahanmuutto 15000/v
• Maltillinenkin lisäys siihen
parantaa työllisyysastetta
olennaisesti pitkällä sihdillä
• Vuosien 2021 ja 2022
nettomaahanmuuton lisäys
kertoo siitä, että parempi
skenaario on mahdollinen.
• 2021: 23000 henkeä
2022: 35000 henkeä
2.5.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Syytä ryhtyä toimiin Suomen talouden
pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi
1. Kestävän talouskasvun eväitä vahvistettava pitkäjänteisesti
• Panostukset osaamiseen ja koulutukseen, kannusteet työllistymiseen
• Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edistäminen
• Työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto sujuvammaksi
2. Julkisen talouden kestävyys turvattava
• Paluu menosääntöihin ja menokehysmenettelyyn
• Meno- ja verokartoituksista tietopohjaa tuleville päätöksille
• Pitkäjänteinen tasapainottamisohjelma
2.5.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomenkin valtionvelan hoitokustannus kasvaa
• Korkojen noustua ja yhä noustessa
julkisen velan lainanhoitokustannukset
kasvavat voimakkaasti
➔ Tämä syö finanssipolitiikan
liikkumavaraa ja vaikeuttaa julkisen
talouden tasapainottamista
• Finanssipolitiikan sääntöjen
uudistaminen on tarpeen:
• Kotimaisen menosäännön ja
kehysmenettelyn kunnianpalautus!
• Myös EU:n finanssipolitiikan
säännöt voimaan – tarvitaan v.
2024 budjetteja varten
2.5.2023 12
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
2010 2015 2020 2025
% suhteessa BKT:hen
Lähde: VM.
Valtion korkomenot
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto
• Talouskasvu hidastunut selvästi viime vuoden lopulta alkaen sekä
euroalueella että Suomessa, ja inflaatio on edelleen liian nopeaa.
• EKP on tarvittaessa valmis käyttämään koko työkalupakkiaan hinta- ja
rahoitusvakauden säilyttämiseksi euroalueella.
• Pankkijärjestelmän kriisinkestävyyttä tulee edelleen vahvistaa ja kotimaista
makrovakausvälineistöä kehittää.
• Suomen pitkän aikavälin kasvukyky heikkenee, ellei koulutustasoa pystytä
nostamaan ja työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa lisäämään.
• Julkisen talouden kestävyys on turvattava pitkäjänteisellä ohjelmalla ja
konkreettisilla päätöksillä velkaantumisen pysäyttämiseksi.
2.5.2023
suomenpankki.fi
Kiitos!
1 de 14

Recomendados

Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 por
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Suomen Pankki
619 visualizações13 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Suomen Pankki
129 visualizações15 slides
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne por
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanneSuomen Pankki
207 visualizações24 slides
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet por
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetSuomen Pankki
68 visualizações19 slides
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen por
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenSuomen Pankki
781 visualizações11 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? por
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Suomen Pankki
148 visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Suomen Pankki
587 visualizações12 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Suomen Pankki
213 visualizações14 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Suomen Pankki
747 visualizações10 slides
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil... por
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Suomen Pankki
95 visualizações24 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. por
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Suomen Pankki
13.9K visualizações12 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Suomen Pankki
330 visualizações11 slides

Similar a Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?(20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Suomen Pankki587 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki213 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Suomen Pankki747 visualizações
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil... por Suomen Pankki
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Suomen Pankki95 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki13.9K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Suomen Pankki330 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki145 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki191 visualizações
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 por Suomen Pankki
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki495 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Suomen Pankki776 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Suomen Pankki667 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki53 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Suomen Pankki464 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Suomen Pankki826 visualizações
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä por Suomen Pankki
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
Suomen Pankki1.8K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Suomen Pankki505 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki1.6K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Suomen Pankki1.2K visualizações
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t... por Suomen Pankki
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankki1.2K visualizações

Mais de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 visualizações7 slides
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 visualizações15 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 visualizações15 slides
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
46 visualizações20 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
109 visualizações8 slides
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy por
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicySuomen Pankki
432 visualizações4 slides

Mais de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 visualizações
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 visualizações
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki46 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki109 visualizações
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy por Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki97 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 visualizações
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 por Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki284 visualizações
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 visualizações
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna por Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 visualizações
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... por Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki105 visualizações
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... por Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 visualizações
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin... por Suomen Pankki
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Suomen Pankki88 visualizações
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi... por Suomen Pankki
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Suomen Pankki100 visualizações
Mistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen Pankki por Suomen Pankki
Mistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen PankkiMistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen Pankki
Mistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen Pankki
Suomen Pankki101 visualizações

Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?

 • 1. Suomen Pankki Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? Hallitusohjelmaneuvottelut, Säätytalo 2.5.2023 Pääjohtaja Olli Rehn
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin kotimaista talouspolitiikkaa koskevat kannanotot nojautuvat Lakiin Suomen Pankista (LSP) 2.5.2023 2 Suomen Pankki osallistuu euroalueen rahapolitiikan päätöksentekoon ja toteuttamiseen sekä kotimaista talouspolitiikkaa koskevaan keskusteluun. Laki Suomen Pankista ja EU:n perussopimukset asettavat ensisijaiseksi tavoitteeksi hintavakauden. Hintavakautta vaarantamatta SP:n tulee sen rinnalla tukea yleistä talouspolitiikkaa, joilla pyritään täystyöllisyyteen, tasapainoiseen talouskasvuun ja kestävään kehitykseen. LSP asettaa SP:n tehtäväksi myös huolehtia rahahuollosta, valuuttavarannosta ja maksujärjestelmien luotettavuudesta. Keskuspankin tärkeä tavoite on tunnistaa rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat riskit ja ennaltaehkäistä rahoituskriisejä.
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Toinen kylmä sota – jakautuuko myös maailmantalous? • Geopolitiikassa kahtiajako syventynyt: liberaalit demokratiat Yhdysvallat, Euroopan unioni liittolaisineen vs. autoritaariset hallinnot Kiina, Venäjä • Yhdysvaltain ja Kiinan suhteet erittäin jännitteiset – ei edes kuumaa linjaa • Strategisen kilpailun aikakausi: teknologia- ja teollisuuspolitiikka korostuu • Jakautuuko myös maailmantalous kahteen valtioiden blokkiin? Käynnissä (kauppapolitiikka, teknologia), mutta ei vielä maalissa • WTO on halvaantunut, monenkeskinen kaupan vapauttaminen ei etene • Siksi EU tehnyt jo vuosikausia kahdenvälisiä ja alueellisia vapaakauppasopimuksia mm. Aasiassa – uusista neuvotellaan • Jakautuvassa maailmantaloudessa EU on suomalaisille yrityksille erityisen tärkeä selkänoja kauppa- ja teknologiapolitiikassa 3 2.5.2023
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Epävarmuus on hidastanut euroalueen kasvua, mutta ennustettu taantuma onnistuttiin välttämään 2.5.2023
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio on laaja-alaista ja edelleen aivan liian nopeaa – etenkin pohjainflaatio on sitkasta 2,9 2,1 5,3 2,5 2,2 4,6 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia) Jalostetut elintarvikkeet Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, % Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(2) 2.5.2023
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan kiristyminen näkyy markkinakorkojen nousuna • Keskuspankin pankeille maksama talletuskorko nostettiin 3,0 prosenttiin. • Suomessa yleinen asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden euribor, on noussut nopeasti EKP:n koronnostojen johdosta ja myös niitä ennakoiden. 2.5.2023 -1 0 1 2 3 4 5 6 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 12 kk euribor Talletuskorko % Lähde: EKP. 32422@ohjauskorot
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen pankkien puskureita vahvistettu finanssikriisin jälkeen – sääntelyä tiukennettiin 2.5.2023 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen talouskasvu pysähdyksissä tänä vuonna 2.5.2023 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen pitkän sihdin kasvupotentiaali: haasteena väestökehitys ja koulutustaso • Väestön ikääntyminen ja koulutusasteen nousun pysähtyminen rajoittavat osaavan työpanoksen saantia ja heikentävät talouden kasvumahdollisuuksia. • Samalla myös investoinnit tuotannolliseen pääomaan, tutkimukseen ja kehitykseen ovat vaarassa vähentyä. • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat avainasemassa, koska ne tuottavat paitsi inhimillistä pääomaa, myös tutkimusta ja innovaatioita. • Lisäksi tarvitaan edelleen reformeja osallistumisasteen nostamiseksi ja rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi. 2.5.2023 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto parantaisi Suomen työllisyysastetta pitkällä aikavälillä 10 • Tilastokeskuksen oletus: nettomaahanmuutto 15000/v • Maltillinenkin lisäys siihen parantaa työllisyysastetta olennaisesti pitkällä sihdillä • Vuosien 2021 ja 2022 nettomaahanmuuton lisäys kertoo siitä, että parempi skenaario on mahdollinen. • 2021: 23000 henkeä 2022: 35000 henkeä 2.5.2023
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Syytä ryhtyä toimiin Suomen talouden pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi 1. Kestävän talouskasvun eväitä vahvistettava pitkäjänteisesti • Panostukset osaamiseen ja koulutukseen, kannusteet työllistymiseen • Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan edistäminen • Työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto sujuvammaksi 2. Julkisen talouden kestävyys turvattava • Paluu menosääntöihin ja menokehysmenettelyyn • Meno- ja verokartoituksista tietopohjaa tuleville päätöksille • Pitkäjänteinen tasapainottamisohjelma 2.5.2023
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomenkin valtionvelan hoitokustannus kasvaa • Korkojen noustua ja yhä noustessa julkisen velan lainanhoitokustannukset kasvavat voimakkaasti ➔ Tämä syö finanssipolitiikan liikkumavaraa ja vaikeuttaa julkisen talouden tasapainottamista • Finanssipolitiikan sääntöjen uudistaminen on tarpeen: • Kotimaisen menosäännön ja kehysmenettelyn kunnianpalautus! • Myös EU:n finanssipolitiikan säännöt voimaan – tarvitaan v. 2024 budjetteja varten 2.5.2023 12 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 2010 2015 2020 2025 % suhteessa BKT:hen Lähde: VM. Valtion korkomenot
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto • Talouskasvu hidastunut selvästi viime vuoden lopulta alkaen sekä euroalueella että Suomessa, ja inflaatio on edelleen liian nopeaa. • EKP on tarvittaessa valmis käyttämään koko työkalupakkiaan hinta- ja rahoitusvakauden säilyttämiseksi euroalueella. • Pankkijärjestelmän kriisinkestävyyttä tulee edelleen vahvistaa ja kotimaista makrovakausvälineistöä kehittää. • Suomen pitkän aikavälin kasvukyky heikkenee, ellei koulutustasoa pystytä nostamaan ja työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa lisäämään. • Julkisen talouden kestävyys on turvattava pitkäjänteisellä ohjelmalla ja konkreettisilla päätöksillä velkaantumisen pysäyttämiseksi. 2.5.2023