Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talous -tiedotustilaisuus, 17.12.2019(20)

Anúncio

Mais de Suomen Pankki(20)

Último(20)

Anúncio

Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talous -tiedotustilaisuus, 17.12.2019

 1. Suomen Pankki Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken Euro & talous tiedotustilaisuus 17.12.2019 Pääjohtaja Olli Rehn
 2. | Julkinen Epävarmuus varjostaa maailmantalouden näkymiä Eurooppa - Brexit - Hitaan kasvun leviäminen teollisuudesta palveluihin Globaalit - Riskien nopea uudelleen hinnoittelu kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla - Kauppasodan pitkittymisen vaikutukset kv. kauppaan ja tuotantoketjuihin - Geopoliittiset riskit Kiina - Kasvun jyrkkä hidastuminen - Velkaantuminen USA - Kauppasota - Sitoutuminen kv. järjestelmään? 217.12.2019
 3. | Julkinen Maailmankauppa on supistunut ja teollisuustuotannon kehitys on vaimeaa -2 0 2 4 6 8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Maailmankauppa Teollisuustuotanto Volyymi, kasvu edellisestä vuodesta, % Lähteet: CPB, Macrobond. 37072@mkteol% 317.12.2019
 4. | Julkinen Euroalueellakin talouskehitys on vaimentunut, mutta talous ei ole taantumassa 90 95 100 105 110 115 120 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Euroalueen reaalinen BKT EKP:n ennuste Indeksi, 2008Q1 = 100 Euroalueen muuttuva kokoonpano. Käyrän yläpuolella olevat luvut ovat vuosikasvuja. Lähteet: Eurostat ja EKP. 35781@eaBKTindMPEy 0,4 -4,4 2,1 1,6 -0,9 -0,3 1,4 2,1 1,9 2,4 1,9 1,4 1,4 1,1 1,2 417.12.2019
 5. | Julkinen Euroalueen inflaatio selvästi alle 2 prosentin tavoitteen 517.12.2019
 6. | Julkinen Kestävää kasvua ja työllisyyttä sekä inflaatiotavoitetta tukevaa rahapolitiikkaa tarvitaan vielä pidemmän aikaa EKP:n neuvosto päätti kokouksessaan 12.12.2019 pitää rahapolitiikan ennallaan, kun sitä syyskuussa oli kevennetty seuraavasti: • EKP:n ohjauskoroista talletuskorkoa laskettiin -0,40 prosentista −0,50 prosenttiin. • Omaisuuserien osto-ohjelmassa netto-ostot päätettiin aloittaa uudelleen. • Neuvosto ilmoitti, että rahapolitiikan odotetaan pysyvän keveänä, kunnes inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa. Päätökset tehtiin, koska 1. Inflaatiovauhti on ollut jatkuvasti tavoitetta hitaampaa. 2. Euroalueen talouskasvu on hidastunut. 3. Riskit heikommasta talouskehityksestä eivät ole väistyneet ja inflaatiopaineet ovat edelleen vaimeita. 617.12.2019
 7. | Julkinen EKP:n rahapolitiikan strategia-arvio toteutetaan vuonna 2020 – havaintoja painopisteistä • Tarkastellaan etenkin rahapolitiikan toimintaympäristöä, hintavakaustavoitteen määritelmää ja rahapolitiikan välineistöä. • Lisäksi muita keskuspankkitoiminnan kannalta olennaisia kysymyksiä ja rahapolitiikan yhteyttä niihin, kuten: • Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja kestävä rahoitus • Digitalisaation vaikutukset rahoitusjärjestelmään • Eriarvoisuuteen liittyvät näkökohdat • Arviointi auttaa syventämään tutkimukseen nojaavaa tietopohjaa rahapolitiikan strategiasta ja lujittamaan yhteisymmärrystä EKP:n neuvostossa. Se auttaa siten parantamaan rahapolitiikan päätöksentekoa ja viestintää. 717.12.2019
 8. | Julkinen Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken – sopeutuminen kahteen suureen muutokseen • Hallitukset ja työmarkkinajärjestöt reagoineet tekemällä tärkeitä ratkaisuja, mutta työtä vielä jäljellä • Työikäisen väestön osuus pienenee 1. Ikääntyminen • Kansainvälinen taantuma, Nokian matkapuhelintuotanto, paperiteollisuuden rakennemuutos, Venäjän talouden heikkous 2. Vuoden 2007 jälkeiset takaiskut 817.12.2019
 9. | Julkinen Suomen Pankin uusi arvio kestävyysvajeesta 4,7 % 17.12.2019 9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2020 2030 2040 2050 2060 2070 Kaikki Muut kuin eläkkeet Ikäsidonnaiset julkiset menot kestävyyslaskelmassa % suhteessa BKT:hen Lähde: Suomen Pankki. 38289
 10. | Julkinen Työllisyys tukee julkisen talouden kestävyyttä • 75 % perusteltu tavoite • Sen jälkeen tavoitteeksi korkeampi, hyvä pohjoismainen taso Työvoiman tarjonta Työmarkkinoiden kohtaanto Työvoiman kysyntä Työllisyyden edellytysten parantaminen: 1017.12.2019
 11. | Julkinen Työllisyysasteen nostossa syytä hyödyntää tutkimustieto • Työvoiman tarjontaa voidaan kasvattaa • Työttömyysputken alaikärajan nostamien • Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen • Perhevapaiden uudistaminen • Työperäinen maahanmuutto • Ei ole syytä jättää yhtään kiveä kääntämättä: • On perusteltua pyrkiä käyttämään myös keinoja, joiden vaikutuksista ei paljon tutkimustietoa 1117.12.2019
 12. | Julkinen 90 95 100 105 110 115 120 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Suhteessa kehittyneisiin kauppakumppanimaihin* Suhteessa euroalue 12:n keskiarvoon** Indeksi, 1999 = 100 *) 14 perinteistä teollisuusmaata Suomen kauppapainoilla, samassa valuutassa. **) Euroalueen 12 ensimmäistä jäsenmaata. 34093 ***) Työkustannukset suhteessa kansantulon määrään, koko talous. Lähteet: Euroopan komissio, OECD, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat. Suomi: Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset*** Suomalaisen työn kustannuskilpailukykyä yhä syytä parantaa 1 2 3 4 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Muutos edellisestä vuodesta, % Lähde: Euroopan keskuspankki. 38285 Euroalue: Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 1217.12.2019
 13. | Julkinen Julkisen talouden näkymät heikentyneet – puskureita tarvitaan 1317.12.2019 -4 -2 0 2 4 6 8 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 % suhteessa bruttokansantuotteeseen Lähde: Tilastokeskus. 35401 Julkisyhteisöjen nettoluotonanto Suomessa • Kestävyysvaje on mittava, ja taantumaa ei ennusteta • Siispä automaattisten vakauttajien on syytä antaa toimia täysimääräisesti, mutta päätösperäisillä toimilla olisi nyt perusteltua vahvistaa julkista taloutta
 14. | Julkinen Julkisen talouden kestävyyden vahvistamiseen useita keinoja Työllisyysasteen nostaminen Julkisten menojen ja verotuksen kriittinen tarkastelu • Uudistuksia suunniteltaessa tärkeää pitää julkisen talouden tasapainon näkökulma mukana Työn tuottavuuden parantaminen julkisesti rahoitetuissa palveluissa 1417.12.2019
 15. | Julkinen -2 -1 0 1 2 3 4 5 1980 1990 2000 2010 Muutos edellisestä vuodesta, %, 5 vuoden liukuva keskiarvo Lähde: Tilastokeskus. 38286 Työn tuottavuus koko taloudessa Tuottavuuden kehitys pysynyt aiempaa vaimeampana 1517.12.2019
 16. | Julkinen Nuorten aikuisten keskimääräinen koulutustaso kääntyi laskuun noin 10–15 vuotta sitten Petri Mäki-Fränti: Vaikka koulutus kannattaa, suomalaisten koulutustason kasvu on pysähtymässä. Eurojatalous.fi 8.11.2019. Ikä, vuotta 1617.12.2019 • 30–34 –vuotiaiden ikäryhmässä korkea- asteen koulutus oli vuonna 2017 harvemmalla kuin vuonna 2010
 17. | Julkinen Yhteenveto: Suomen talouden haasteet lähivuosina • Suomi pääsi viime vuosina kiinni muun euroalueen kasvuvauhtiin, suomalaisen työn kilpailukyky on parantunut ja työllisyys kohentunut • Nyt maailmantalouden vaimeneminen hidastaa kasvua • Suomessa on syytä varautua ikääntyvän väestön hoito- ja hoivatarpeen lisääntymiseen • julkisen talouden kestävyyden vahvistaminen • työllisyysasteen nostaminen pitkäjänteisesti • Huomisen haasteet, jo tänään: • kansantalouden tuottavuuskehitys • kestävä kehitys ja ilmastonmuutos 1717.12.2019
 18. suomenpankki.fi Kiitos!
Anúncio