Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, evoluutio

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Suomen Pankki
Rahapolitiikka Euroopassa:
tavoitteet, instituutiot, evoluutio
Talouspolitiikka Suomessa ja euroalueella -kurssi
Helsingin yliopisto
29.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Luennon rakenne
1. Tavoitteet: hintavakaus – ja kestävä kasvu ja työllisyys
2. Instituutiot ja niiden tehtävät: Suomen Pankki ja Euroopan
keskuspankki
3. Evoluutio: EKP:n muodonmuutos ja strategiarevisio
29.3.2020 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Lähestymistavasta: ei ”vain” makrotaloustiede,
vaan myös taloushistoria, poliittinen taloustiede
“Uskon oppineeni aivan yhtä paljon opiskelemalla
keskuspankkitoiminnan historiaa kuin sen teoriaa. Niinpä kehotan
kaikkia keskuspankkiireiksi haluavia joukossanne lukemaan
historiankirjoja.”
Stanley Fischer
“Taloushistorian avulla opiskelijat ja päätöksentekijät kykenevät
ymmärtämään, että talouskehityksessä ja talouspolitiikassa on
historian saatossa ilmennyt useita merkittäviä epäjatkuvuuksia, ja
siten niitä saattaa tulla myös tulevaisuudessa.”
Kevin O’Rourke
29.3.2020 3
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahapolitiikan tavoite on pitää
hintakehitys vakaana
• Hintatason vakaus on kestävän talouskasvun perusta.
• Kun hinnat muuttuvat hitaasti
• yritysten on helppo suunnitella investointejaan.
• kotitalouksien säästöjen ostovoima säilyy.
• Inflaatio tarkoittaa yleistä hintatason nousua.
• Deflaatio tarkoittaa hintatason laskua.
29.3.2020 4
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kytkentä rahapolitiikkaan: miten rahapolitiikan
päätökset vaikuttavat talouden aktiviteettiin?
Tarvittaessa
EKP laskee
ohjauskorkoa
Pankkien välisen
markkinan korko
laskee
Pankkien
asiakkaiden
lainakorot laskevat
Asiakkaat ottavat
enemmän lainoja
Kulutus lisääntyy
ja hintataso nousee
5
29.3.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Hintavakauden kansantajuinen määritelmä
Käyttökelpoinen määritelmä hintavakaudelle on minusta
tilanne, jossa odotukset nousevista (tai laskevista) hinnoista
pitkällä aikavälillä eivät vaikuta voimakkaasti ihmisten
taloudelliseen käyttäytymiseen.
- Paul Volcker, 28.12.1983
Hintavakaus on tila, jossa odotetut muutokset yleiseen
hintatasoon eivät muuta yritysten tai kotitalouksien
kulutuspäätöksiä.
- Alan Greenspan, 2.7.1996
29.3.2020 6
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Miksi ei ”puhdas nolla” vaan noin
kahden prosentin inflaatiotavoite?
• Vrt. Volckerin & Greenspanin verbaalinen määritelmä:
mikä tahansa tavoitetaso 0-3 % välillä voisi täyttää kriteerin?
• Useimmilla keskuspankeilla nykyisin noin 2 prosentin tavoite
• Miksi ei ”puhdas nolla” inflaatiotavoitteeksi?
1. Altistaisi talouden deflaatiolle – jos inflaatio olisi keskimäärin nolla,
puolet ajasta talouden pitäisi olla deflaatiotilassa
2. Rajoittaisi rahapolitiikan tehoa tasoittaa suhdanteita – kun korkoa
pitäisi laskea, törmätään helpommin lattiaan =
nollakorkorajoitteeseen (ZLB/ELB = zero/effective lower bound)
3. Rahailluusio ja nimellispalkkojen jäykkyys estävät joustavan
sopeutumisen taloutta kohtaaviin negatiivisiin shokkeihin
• Keynesiläinen ja monetaristinen näkemys tästä eri mieltä
• Empiria? Vrt. Suomi 1931-92; Sorsa 1991; Paperi/Metsä 2007; Kiky 2016
29.3.2020 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
2. Instituutiot:
Suomen Pankki ja Euroopan keskuspankki
29.3.2020 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin toiminta-ajatus 2021–
29.3.2020 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin lakisääteiset tehtävät
29.3.2020 10
1. Suomen keskuspankki:
• Laki Suomen Pankista (LSP): ”Suomen Pankin
ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintavakautta.”
• lisäksi: ”tuettava muidenkin talouspolitiikan tavoitteiden
saavuttamista vaarantamatta hintavakautta”
• rahoitusvakaus, rahahuolto, maksuliikenne
2. Eurojärjestelmän jäsen:
• EU:n perussopimus: ensisijassa hintavakaus
• lisäksi: tukea yleistä talouspolitiikkaa, joilla pyritään
kestävään kehitykseen, tasapainoiseen talouskasvuun,
täystyöllisyyteen… hintavakautta vaarantamatta
• rahapolitiikka, pankkiunioni
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen rahajärjestelmät 20. vuosisadalla
1957–73 Bretton Woods
1973–91 valuuttakori
1991–92 ecu-kytkös
1992–96 kellutus
1996–98 ERM
1998– euro
1878–1915 kultakanta
1915–26 kellutus
1926–31 kultakanta
1931–33 kellutus
1933–39 ”puntaklubi”
1939–57 valuutta-
säännöstely
29.3.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen soveltama valuuttajärjestelmä 1811–
29.3.2020 12
Rupla-aika 1809–1865
1811–40 Erilaisia ruotsalaisia ja
venäläisiä setelirahoja
1840–54 Hopeakanta
1854–65 Setelikanta
Markka-aika 1865–1999
1865–78 Hopeakanta
1878–1915 Kultakanta (frangikytkentä; vrt.
latinalainen rahaliitto)
1915–26 Setelikanta
1926–31 Kultakanta
1931–33 Kelluva valuutta
1933–39 Kiinteä kurssi (”puntaklubi”)
1939–57 Valuutansäännöstely
1957–71/73 Kiinteä mutta muunneltava kurssi (Bretton
Woods)
1971/73–1991 Valuuttaindeksi (”valuuttakori”)
1992–96 Kelluva valuutta
1996–98 Kiinteä kurssi (ERM-kytkentä)
Euroaika 1999–
1999– Yhteisvaluutta
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euron taustaa: Euroopan talous- ja rahaliiton
perustamisvaiheita 1957–99
• Ajatus yhteisestä rahasta on melkein yhtä vanha kuin Euroopan talousyhteisö
• EEC:n Haagin huippukokous 1969 ja Wernerin raportti 1970
• Wernerin suunnitelma haudattiin 1970-luvun taloudellisten myllerrysten vuoksi
• Euroopan valuuttajärjestelmä EMS perustettiin vuonna 1979
• Saksan keskuspankki Bundesbank sai käytännössä rahapoliittisen johtoaseman
• Yhteismarkkinaohjelma “Eurooppa 1992”
• Korosti kiinteiden valuuttakurssien etuja ja valuuttakurssivaihtelujen haittoja
• Delorsin komitea 1989: suunnitelma rahaliiton toteuttamiseksi
• Jäsenyyden ehdoiksi maille määriteltiin konvergenssi- eli lähentymiskriteerit
• Maastrichtin sopimus 1992
• Perussopimuksen muutos ja päätös rahaliiton toteuttamisesta vuoden 1999 alusta
13
29.3.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Miksi Euroopan talous- ja rahaliitto perustettiin?
• Valuuttakurssivaihtelujen poistaminen jäsenmaiden väliltä,
EU:n yhteismarkkinoiden toiminnan parantamiseksi
• Saksan keskuspankin yksipuolisen johtoaseman purkaminen
Euroopassa ja siirtyminen yhteisesti päätettävään
rahapolitiikkaan
• Kaikkien jäsenmaiden pääsy nauttimaan uskottavan valuutan
tarjoamista eduista, kuten matalat korot ja luottamus rahan
arvon vakauteen
• Euroopan poliittisen yhdentymisen vahvistaminen
14
29.3.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
15
Euromaa
Muu EU maa
Euroalue = 19 EU-maata,
jotka käyttävät
valuuttanaan euroa.
Euroopan keskuspankki EKP
sijaitsee Frankfurtissa, Saksassa.
Rahapolitiikasta päättää
EKP:n neuvosto.
29.3.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n neuvosto päättää rahapolitiikasta
29.3.2020 16
16
Pääjohtaja
Christine Lagarde
sihteeri
Mario Vella
Fabio Panetta
Constantinos Herodotou
Madis Müller
Philip Lane
Klaas Knot
Boštjan Vasle
Olli Rehn
Pablo Hernandéz de Cos
Peter Kažimír
Frank Elderson
Robert Holzmann
François Villeroy de Galhau
Pierre Wunsch
Yannis Stournaras
Gaston Reinesch
Vitas Vasiliauskas
Jens Weidmann
Varapääjohtaja
Luis de Guindos
Isabel Schnabel
Ignazio Visco
Mārtiņš Kazāks
Gabriel Makhlouf
Mário Centeno
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n rahapolitiikan nykyisiä välineitä
• Ohjauskorko
• Pankkitalletusten ja -lainojen korot määräytyvät EKP:n ohjauskoron
perusteella.
• Osto-ohjelmat (APP, PEPP…)
• Rahan määrä pankkijärjestelmässä kasvaa, kun EKP ostaa pankeilla
valtionlainoja. Samalla korot laskevat.
• Pitkäaikaiset rahoitusoperaatiot (TLTRO)
• Rahan määrä taloudessa kasvaa, kun EKP kannustaa erittäin edullisin
ehdoin pankkeja luotottamaan yrityksiä ja kotitalouksia.
• Viestintä
• EKP kertoo tulevasta rahapolitiikastaan, jolloin siihen voi varautua. Tällä
pyritään vaikutamaan talouden toimijoiden inflaatio-odotuksiin.
29.3.2020 17
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen inflaatio selvästi alle EKP:n tavoitteen
18
29.3.2020
1,5 1,2 1,4
1,0 1,1 1,3
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Services Non-energy industrial goods
Processed food Energy
Unprocessed food HICP inflation
Core inflation HICP, ECB forecast
Core inflation, ECB forecast
Inflation and contribution of its components, %
NB: Annual inflation rate of 2015 is distorted due to the change in methodology.
Sources: Eurostat and ECB. 32426@YKHIkontrib(2)en
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP on laskenut ohjauskorkonsa hyvin mataliksi
19
12 kuukauden euribor on
uusien asuntolainojen
yleisin viitekorko.
29.3.2020
-1
0
1
2
3
4
5
6
2004 2009 2014 2019
%
Source: ECB. 32422@ohjauskorot(en)
EKP:n ohjauskorkoja
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kasvua vahvasti tukevaa rahapolitiikkaa tarvitaan
yhä – osto-ohjelmilla tärkeä rooli
• Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa
(PEPP) ostoja jatketaan maaliskuuhun 2022
ja ostoja lisättiin 500 mrd. eurolla, jolloin
ostoihin on nyt varattu 1850 miljardia euroa.
• Omaisuuserien osto-ohjelmassa (APP)
jatketaan ostoja nettomääräisesti 20
miljardilla eurolla kuukaudessa.
• Kolmannen kohdennettujen
pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden
(TLTRO III) sarjan operaatiota, joilla tuetaan
luotonantoa, jatketaan kesäkuuhun 2022.
20
29.3.2020
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Osto-ohjelman hankinnat, miljardia euroa
Lähteet: EKP ja Macrobond. 39746@ostoohjelma(2)
APP
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
3. Evoluutio:
EKP:n muodonmuutos ja strategiarevisio
29.3.2020 21
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n toimintaan vaikuttavat muutokset
rahoituskriisin jälkeen
• Filosofinen suunnanmuutos – ”Bundesbankista Federal
Reserveksi”
• Voimakkaampi keskittyminen rahoitusvakauteen:
• pankkiunioni = the Single Supervisory Mechanism
(the Supervisory Board = valvontaneuvosto)
• FSA:s (= Finanssivalvonta eli Fiva), EBA, ESRB…
• Toimintaympäristön muutos: väestön ikääntyminen, hidas
tuottavuuskasvu, globalisaatio, digitalisaatio
• Strategiarevisio (strategy review)
29.3.2020 22
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusvakauden instituutiot euroalueella 2010-
29.3.2020 23
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
29.3.2020 24
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n strategia-arvio vv. 2020-21 – mitä
siinä tarkastellaan?
• Toteutetaan vuosina 2020-21 ja tarkastelussa mm:
o hintavakauden ja inflaatiotavoitteen määritelmä
o rahapolitiikan välineet
o rahapolitiikan vaikutukset ja sivuvaikutukset
o viestintäkäytännöt
• Lisäksi arvioidaan digitalisaation, rahoitusmarkkinoiden
vakauden, globalisaation ja ilmastonmuutoksen merkitystä
rahapolitiikan strategian näkökulmasta.
• Kansalaisten ja sidosryhmien näkemysten kuunteleminen
• Johtopäätökset syksyllä 2021
29.3.2020 25
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Luonnollinen korkotaso (= tasapainokorko)
on laskenut euroalueellakin
26
29.3.2020
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Case 1: Phillipsin käyrä ei ole vakaa – se on loiventunut
29.3.2020 27
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
2.8
7 8 9 10 11 12 13
Underlying inflation, %
Source: Eurostat.
35781@Core_työt.(3)en
The Phillips curve in the euro area
1999 - 2003, 2004 - 2008 and 2009 - 2020
Unemployment rate, %
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Viisi ekonomistia, kuusi näkemystä
29.3.2020 28
• “The Phillips curve is alive and well, but needs to be found.”
Lucrezia Reichlin, Professor, London Business School
• “Who killed the Phillips curve?”
James Bullard, President, Federal Reserve Bank of St. Louis
• "The flattening of the Phillips curve is really there.”
James H. Stock, Professor, Harvard University
• “The Phillips curve is alive, but not kicking very much.“
Charles Wyplosz, Professor, Graduate Institute Geneva
• “Are we sure the slope of the Phillips curve will stay stable over the coming years?”
Mario Draghi, President, European Central Bank
• “Unexplained residuals in the standard wage Phillips curve model are gradually
reducing.”
Mario Draghi
Lähde: EKP:n keskuspankkifoorumin paneelit Sintrassa heinäkuussa 2018.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Case 2: Euroalueen epälineaarinen Phillipsin
käyrä vuosina 2005–2020
29.3.2020 29
0,8
1,2
1,6
2
2,4
2,8
3,2
3,6
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Palkkainflaatio, %
Lähde: Eurostat.
35781@Core_työt.(8)
Euroalueen palkkojen Phillips-käyrä
2005 - 2020
U6 %
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
% supistunut luottamusväli alentunut keskimääräinen odotus
Kun nykyinen
hintavakaustavoite on
”lähellä, mutta alle 2 %”,
rahapolitiikan odotetaan
kiristyvän ennen kuin 2 %:n
katto saavutetaan =>
inflaatio-odotukset asettuvat
alle 2 %:iin => inflaatiota on
vaikea saada 2 %:n vauhtiin
30
29.3.2020
Case 3: Epäsymmetrinen inflaatiotavoite on
luonut kahden prosentin katon inflaatiolle
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Strategiaa syytä uudistaa:
inflaatiotavoitteeksi 2 %, ja
sallitaan tilapäinen tavoitetta
nopeampi inflaatio (ei kattoa) =>
inflaatio-odotukset asetuvat
keskimäärin tavoitteen mukaisiksi,
koska rahapolitiikkaa ei tarvitse
kiristää liian aikaisin
31
29.3.2020
Case 3: Symmetrinen hintavakaustavoite
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kahta aikaa päätöksenteossa:
korona kuriin ja talous nousuun
• Turnauskestävyys ratkaisee: pandemian saaminen aisoihin on
kriittistä paitsi terveyden myös talouden kannalta
• Koronavuosina 2020–21 talouspolitiikassa on ollut kriittistä
estää konkurssiaalto ja massatyöttömyys
• Jatkossa entistä suurempi tarve vahvistaa julkisen talouden
kestävyyttä ja kohentaa työllisyyttä rakenteellisilla uudistuksilla
• Tärkeää käyttää elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan luoma
liikkumatila talouden uudistamiseen, myös Suomessa
• Työn tuottavuuden kasvattaminen, digi- ja vihreä siirtymä
• Uudistumiskykyä tarvitaan – sitä Suomesta soisi löytyvän
32
30.3.2021
suomenpankki.fi
Kiitos!
1 de 33

Recomendados

Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden näkymät ja EKP:n rahapolitiikan uusi st...Suomen Pankki
505 visualizações14 slides
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia... por
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...
Pääjohtaja Olli Rehn:Pääjohtaja Olli Rehn: Raha- ja talouspolitiikka pandemia...Suomen Pankki
667 visualizações14 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Suomen Pankki
776 visualizações9 slides
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous,... por
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous,...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous,...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous,...Suomen Pankki
199 visualizações17 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Suomen Pankki
1.1K visualizações7 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...
Pääjohtaja Olli Rehn: Vitostie ja väyläinvestoinnit elinvoiman tukijana Itä-S...Suomen Pankki
496 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. por
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Suomen Pankki
13.9K visualizações12 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Suomen Pankki
568 visualizações12 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Suomen Pankki
464 visualizações9 slides
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen por
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenSuomen Pankki
781 visualizações11 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...Suomen Pankki
443 visualizações35 slides
Olli Rehn: Euroopan keskuspankin rahapolitiikan uusi strategia por
Olli Rehn: Euroopan keskuspankin rahapolitiikan uusi strategiaOlli Rehn: Euroopan keskuspankin rahapolitiikan uusi strategia
Olli Rehn: Euroopan keskuspankin rahapolitiikan uusi strategiaSuomen Pankki
640 visualizações16 slides

Mais procurados(20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki13.9K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Suomen Pankki568 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Suomen Pankki464 visualizações
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen por Suomen Pankki
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki781 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikan muuttuva toimintaympäristö ja Euroopan ...
Suomen Pankki443 visualizações
Olli Rehn: Euroopan keskuspankin rahapolitiikan uusi strategia por Suomen Pankki
Olli Rehn: Euroopan keskuspankin rahapolitiikan uusi strategiaOlli Rehn: Euroopan keskuspankin rahapolitiikan uusi strategia
Olli Rehn: Euroopan keskuspankin rahapolitiikan uusi strategia
Suomen Pankki640 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki968 visualizações
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t... por Suomen Pankki
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankki1.2K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Suomen Pankki1.8K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistäPääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Pääjohtaja Olli Rehn: Maailman ja Suomen talouden näkymistä
Suomen Pankki983 visualizações
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Suomen Pankki1.3K visualizações
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen por Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeenPääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Suomen Pankki2.3K visualizações
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Suomen Pankki560 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymätPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden ja työllisyyden näkymät
Suomen Pankki668 visualizações
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede... por Suomen Pankki
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Olli Rehn: Nyt on aika vahvistaa julkista taloutta ja tuottavuuden kasvun ede...
Suomen Pankki10.8K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Ilmastopolitiikka, vakaus ja hyvinvointi por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Ilmastopolitiikka, vakaus ja hyvinvointiPääjohtaja Olli Rehn: Ilmastopolitiikka, vakaus ja hyvinvointi
Pääjohtaja Olli Rehn: Ilmastopolitiikka, vakaus ja hyvinvointi
Suomen Pankki1.2K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki621 visualizações
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa por Suomen Pankki
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissaOlli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Suomen Pankki1.1K visualizações
Olli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talous por Suomen Pankki
Olli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talousOlli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talous
Olli Rehn: Kestävä rahoitus ja Suomen talous
Suomen Pankki692 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vastuullisuus – uhka vai mahdoll... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vastuullisuus – uhka vai mahdoll...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vastuullisuus – uhka vai mahdoll...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vastuullisuus – uhka vai mahdoll...
Suomen Pankki578 visualizações

Similar a Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, evoluutio

Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? por
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Suomen Pankki
8.6K visualizações22 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...Suomen Pankki
617 visualizações30 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Suomen Pankki
145 visualizações20 slides
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 por
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Suomen Pankki
495 visualizações23 slides
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik... por
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Suomen Pankki
144 visualizações31 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Suomen Pankki
1.2K visualizações28 slides

Similar a Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, evoluutio (20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka Euroopassa: peruskäsitteet ja kriisien o...
Suomen Pankki617 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin paine...
Suomen Pankki145 visualizações
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 por Suomen Pankki
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki495 visualizações
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik... por Suomen Pankki
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Inflaatiota voidaan mitata, mutta miten hintojen kehitystä ennustetaan vuosik...
Suomen Pankki144 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen talousnäkymät ja rahapolitiikka : EKP:n rah...
Suomen Pankki1.2K visualizações
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: EKP:n rahapolitiikasta, Euroopan talous- ja rahali...
Suomen Pankki1.7K visualizações
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021 por Lauri Kajanoja
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Lauri Kajanoja198 visualizações
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Suomen Pankki427 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 visualizações
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014 por Ulkoministeriö - Eurooppatiedotus
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Jouni Timonen: Suomen ja euroalueen talousnäkymät sekä pankkiunioni, 31.10.2014
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki619 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euro 20 vuotta - tiedettä vai taidetta? Tieteiden yö 10... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euro 20 vuotta - tiedettä vai taidetta? Tieteiden yö 10...Pääjohtaja Olli Rehn: Euro 20 vuotta - tiedettä vai taidetta? Tieteiden yö 10...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euro 20 vuotta - tiedettä vai taidetta? Tieteiden yö 10...
Suomen Pankki176 visualizações
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet por Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Suomen Pankki68 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahapolitiikka, Euro ja talous -tiedotustila...
Suomen Pankki1.2K visualizações
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen por Suomen Pankki
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminenTuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan strategia, toiminta ja onnistuminen
Suomen Pankki1.2K visualizações
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen por Suomen Pankki
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Suomen Pankki236 visualizações
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise... por Suomen Pankki
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Suomen Pankki2K visualizações
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa por Suomen Pankki
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki914 visualizações
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä por Suomen Pankki
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
Suomen Pankki1.8K visualizações

Mais de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 visualizações7 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
54 visualizações11 slides
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 visualizações15 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 visualizações15 slides
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
47 visualizações20 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
109 visualizações8 slides

Mais de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki54 visualizações
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 visualizações
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki47 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki109 visualizações
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy por Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki100 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 visualizações
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 por Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki289 visualizações
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki149 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 visualizações
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna por Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 visualizações
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... por Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki109 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki191 visualizações
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... por Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 visualizações

Pääjohtaja Olli Rehn - Rahapolitiikka Euroopassa - tavoitteet, instituutiot, evoluutio

 • 1. Suomen Pankki Rahapolitiikka Euroopassa: tavoitteet, instituutiot, evoluutio Talouspolitiikka Suomessa ja euroalueella -kurssi Helsingin yliopisto 29.3.2021 Pääjohtaja Olli Rehn
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Luennon rakenne 1. Tavoitteet: hintavakaus – ja kestävä kasvu ja työllisyys 2. Instituutiot ja niiden tehtävät: Suomen Pankki ja Euroopan keskuspankki 3. Evoluutio: EKP:n muodonmuutos ja strategiarevisio 29.3.2020 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Lähestymistavasta: ei ”vain” makrotaloustiede, vaan myös taloushistoria, poliittinen taloustiede “Uskon oppineeni aivan yhtä paljon opiskelemalla keskuspankkitoiminnan historiaa kuin sen teoriaa. Niinpä kehotan kaikkia keskuspankkiireiksi haluavia joukossanne lukemaan historiankirjoja.” Stanley Fischer “Taloushistorian avulla opiskelijat ja päätöksentekijät kykenevät ymmärtämään, että talouskehityksessä ja talouspolitiikassa on historian saatossa ilmennyt useita merkittäviä epäjatkuvuuksia, ja siten niitä saattaa tulla myös tulevaisuudessa.” Kevin O’Rourke 29.3.2020 3
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan tavoite on pitää hintakehitys vakaana • Hintatason vakaus on kestävän talouskasvun perusta. • Kun hinnat muuttuvat hitaasti • yritysten on helppo suunnitella investointejaan. • kotitalouksien säästöjen ostovoima säilyy. • Inflaatio tarkoittaa yleistä hintatason nousua. • Deflaatio tarkoittaa hintatason laskua. 29.3.2020 4
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kytkentä rahapolitiikkaan: miten rahapolitiikan päätökset vaikuttavat talouden aktiviteettiin? Tarvittaessa EKP laskee ohjauskorkoa Pankkien välisen markkinan korko laskee Pankkien asiakkaiden lainakorot laskevat Asiakkaat ottavat enemmän lainoja Kulutus lisääntyy ja hintataso nousee 5 29.3.2020
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Hintavakauden kansantajuinen määritelmä Käyttökelpoinen määritelmä hintavakaudelle on minusta tilanne, jossa odotukset nousevista (tai laskevista) hinnoista pitkällä aikavälillä eivät vaikuta voimakkaasti ihmisten taloudelliseen käyttäytymiseen. - Paul Volcker, 28.12.1983 Hintavakaus on tila, jossa odotetut muutokset yleiseen hintatasoon eivät muuta yritysten tai kotitalouksien kulutuspäätöksiä. - Alan Greenspan, 2.7.1996 29.3.2020 6
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Miksi ei ”puhdas nolla” vaan noin kahden prosentin inflaatiotavoite? • Vrt. Volckerin & Greenspanin verbaalinen määritelmä: mikä tahansa tavoitetaso 0-3 % välillä voisi täyttää kriteerin? • Useimmilla keskuspankeilla nykyisin noin 2 prosentin tavoite • Miksi ei ”puhdas nolla” inflaatiotavoitteeksi? 1. Altistaisi talouden deflaatiolle – jos inflaatio olisi keskimäärin nolla, puolet ajasta talouden pitäisi olla deflaatiotilassa 2. Rajoittaisi rahapolitiikan tehoa tasoittaa suhdanteita – kun korkoa pitäisi laskea, törmätään helpommin lattiaan = nollakorkorajoitteeseen (ZLB/ELB = zero/effective lower bound) 3. Rahailluusio ja nimellispalkkojen jäykkyys estävät joustavan sopeutumisen taloutta kohtaaviin negatiivisiin shokkeihin • Keynesiläinen ja monetaristinen näkemys tästä eri mieltä • Empiria? Vrt. Suomi 1931-92; Sorsa 1991; Paperi/Metsä 2007; Kiky 2016 29.3.2020 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 2. Instituutiot: Suomen Pankki ja Euroopan keskuspankki 29.3.2020 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin toiminta-ajatus 2021– 29.3.2020 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin lakisääteiset tehtävät 29.3.2020 10 1. Suomen keskuspankki: • Laki Suomen Pankista (LSP): ”Suomen Pankin ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintavakautta.” • lisäksi: ”tuettava muidenkin talouspolitiikan tavoitteiden saavuttamista vaarantamatta hintavakautta” • rahoitusvakaus, rahahuolto, maksuliikenne 2. Eurojärjestelmän jäsen: • EU:n perussopimus: ensisijassa hintavakaus • lisäksi: tukea yleistä talouspolitiikkaa, joilla pyritään kestävään kehitykseen, tasapainoiseen talouskasvuun, täystyöllisyyteen… hintavakautta vaarantamatta • rahapolitiikka, pankkiunioni
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen rahajärjestelmät 20. vuosisadalla 1957–73 Bretton Woods 1973–91 valuuttakori 1991–92 ecu-kytkös 1992–96 kellutus 1996–98 ERM 1998– euro 1878–1915 kultakanta 1915–26 kellutus 1926–31 kultakanta 1931–33 kellutus 1933–39 ”puntaklubi” 1939–57 valuutta- säännöstely 29.3.2020
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen soveltama valuuttajärjestelmä 1811– 29.3.2020 12 Rupla-aika 1809–1865 1811–40 Erilaisia ruotsalaisia ja venäläisiä setelirahoja 1840–54 Hopeakanta 1854–65 Setelikanta Markka-aika 1865–1999 1865–78 Hopeakanta 1878–1915 Kultakanta (frangikytkentä; vrt. latinalainen rahaliitto) 1915–26 Setelikanta 1926–31 Kultakanta 1931–33 Kelluva valuutta 1933–39 Kiinteä kurssi (”puntaklubi”) 1939–57 Valuutansäännöstely 1957–71/73 Kiinteä mutta muunneltava kurssi (Bretton Woods) 1971/73–1991 Valuuttaindeksi (”valuuttakori”) 1992–96 Kelluva valuutta 1996–98 Kiinteä kurssi (ERM-kytkentä) Euroaika 1999– 1999– Yhteisvaluutta
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euron taustaa: Euroopan talous- ja rahaliiton perustamisvaiheita 1957–99 • Ajatus yhteisestä rahasta on melkein yhtä vanha kuin Euroopan talousyhteisö • EEC:n Haagin huippukokous 1969 ja Wernerin raportti 1970 • Wernerin suunnitelma haudattiin 1970-luvun taloudellisten myllerrysten vuoksi • Euroopan valuuttajärjestelmä EMS perustettiin vuonna 1979 • Saksan keskuspankki Bundesbank sai käytännössä rahapoliittisen johtoaseman • Yhteismarkkinaohjelma “Eurooppa 1992” • Korosti kiinteiden valuuttakurssien etuja ja valuuttakurssivaihtelujen haittoja • Delorsin komitea 1989: suunnitelma rahaliiton toteuttamiseksi • Jäsenyyden ehdoiksi maille määriteltiin konvergenssi- eli lähentymiskriteerit • Maastrichtin sopimus 1992 • Perussopimuksen muutos ja päätös rahaliiton toteuttamisesta vuoden 1999 alusta 13 29.3.2020
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Miksi Euroopan talous- ja rahaliitto perustettiin? • Valuuttakurssivaihtelujen poistaminen jäsenmaiden väliltä, EU:n yhteismarkkinoiden toiminnan parantamiseksi • Saksan keskuspankin yksipuolisen johtoaseman purkaminen Euroopassa ja siirtyminen yhteisesti päätettävään rahapolitiikkaan • Kaikkien jäsenmaiden pääsy nauttimaan uskottavan valuutan tarjoamista eduista, kuten matalat korot ja luottamus rahan arvon vakauteen • Euroopan poliittisen yhdentymisen vahvistaminen 14 29.3.2020
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP € € € € € € € € € € € € € € € € € € 15 Euromaa Muu EU maa Euroalue = 19 EU-maata, jotka käyttävät valuuttanaan euroa. Euroopan keskuspankki EKP sijaitsee Frankfurtissa, Saksassa. Rahapolitiikasta päättää EKP:n neuvosto. 29.3.2020
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n neuvosto päättää rahapolitiikasta 29.3.2020 16 16 Pääjohtaja Christine Lagarde sihteeri Mario Vella Fabio Panetta Constantinos Herodotou Madis Müller Philip Lane Klaas Knot Boštjan Vasle Olli Rehn Pablo Hernandéz de Cos Peter Kažimír Frank Elderson Robert Holzmann François Villeroy de Galhau Pierre Wunsch Yannis Stournaras Gaston Reinesch Vitas Vasiliauskas Jens Weidmann Varapääjohtaja Luis de Guindos Isabel Schnabel Ignazio Visco Mārtiņš Kazāks Gabriel Makhlouf Mário Centeno
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n rahapolitiikan nykyisiä välineitä • Ohjauskorko • Pankkitalletusten ja -lainojen korot määräytyvät EKP:n ohjauskoron perusteella. • Osto-ohjelmat (APP, PEPP…) • Rahan määrä pankkijärjestelmässä kasvaa, kun EKP ostaa pankeilla valtionlainoja. Samalla korot laskevat. • Pitkäaikaiset rahoitusoperaatiot (TLTRO) • Rahan määrä taloudessa kasvaa, kun EKP kannustaa erittäin edullisin ehdoin pankkeja luotottamaan yrityksiä ja kotitalouksia. • Viestintä • EKP kertoo tulevasta rahapolitiikastaan, jolloin siihen voi varautua. Tällä pyritään vaikutamaan talouden toimijoiden inflaatio-odotuksiin. 29.3.2020 17
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen inflaatio selvästi alle EKP:n tavoitteen 18 29.3.2020 1,5 1,2 1,4 1,0 1,1 1,3 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Services Non-energy industrial goods Processed food Energy Unprocessed food HICP inflation Core inflation HICP, ECB forecast Core inflation, ECB forecast Inflation and contribution of its components, % NB: Annual inflation rate of 2015 is distorted due to the change in methodology. Sources: Eurostat and ECB. 32426@YKHIkontrib(2)en
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP on laskenut ohjauskorkonsa hyvin mataliksi 19 12 kuukauden euribor on uusien asuntolainojen yleisin viitekorko. 29.3.2020 -1 0 1 2 3 4 5 6 2004 2009 2014 2019 % Source: ECB. 32422@ohjauskorot(en) EKP:n ohjauskorkoja
 • 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kasvua vahvasti tukevaa rahapolitiikkaa tarvitaan yhä – osto-ohjelmilla tärkeä rooli • Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP) ostoja jatketaan maaliskuuhun 2022 ja ostoja lisättiin 500 mrd. eurolla, jolloin ostoihin on nyt varattu 1850 miljardia euroa. • Omaisuuserien osto-ohjelmassa (APP) jatketaan ostoja nettomääräisesti 20 miljardilla eurolla kuukaudessa. • Kolmannen kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (TLTRO III) sarjan operaatiota, joilla tuetaan luotonantoa, jatketaan kesäkuuhun 2022. 20 29.3.2020 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Osto-ohjelman hankinnat, miljardia euroa Lähteet: EKP ja Macrobond. 39746@ostoohjelma(2) APP
 • 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 3. Evoluutio: EKP:n muodonmuutos ja strategiarevisio 29.3.2020 21
 • 22. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n toimintaan vaikuttavat muutokset rahoituskriisin jälkeen • Filosofinen suunnanmuutos – ”Bundesbankista Federal Reserveksi” • Voimakkaampi keskittyminen rahoitusvakauteen: • pankkiunioni = the Single Supervisory Mechanism (the Supervisory Board = valvontaneuvosto) • FSA:s (= Finanssivalvonta eli Fiva), EBA, ESRB… • Toimintaympäristön muutos: väestön ikääntyminen, hidas tuottavuuskasvu, globalisaatio, digitalisaatio • Strategiarevisio (strategy review) 29.3.2020 22
 • 23. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusvakauden instituutiot euroalueella 2010- 29.3.2020 23
 • 24. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 29.3.2020 24
 • 25. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n strategia-arvio vv. 2020-21 – mitä siinä tarkastellaan? • Toteutetaan vuosina 2020-21 ja tarkastelussa mm: o hintavakauden ja inflaatiotavoitteen määritelmä o rahapolitiikan välineet o rahapolitiikan vaikutukset ja sivuvaikutukset o viestintäkäytännöt • Lisäksi arvioidaan digitalisaation, rahoitusmarkkinoiden vakauden, globalisaation ja ilmastonmuutoksen merkitystä rahapolitiikan strategian näkökulmasta. • Kansalaisten ja sidosryhmien näkemysten kuunteleminen • Johtopäätökset syksyllä 2021 29.3.2020 25
 • 26. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Luonnollinen korkotaso (= tasapainokorko) on laskenut euroalueellakin 26 29.3.2020
 • 27. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Case 1: Phillipsin käyrä ei ole vakaa – se on loiventunut 29.3.2020 27 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 7 8 9 10 11 12 13 Underlying inflation, % Source: Eurostat. 35781@Core_työt.(3)en The Phillips curve in the euro area 1999 - 2003, 2004 - 2008 and 2009 - 2020 Unemployment rate, %
 • 28. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Viisi ekonomistia, kuusi näkemystä 29.3.2020 28 • “The Phillips curve is alive and well, but needs to be found.” Lucrezia Reichlin, Professor, London Business School • “Who killed the Phillips curve?” James Bullard, President, Federal Reserve Bank of St. Louis • "The flattening of the Phillips curve is really there.” James H. Stock, Professor, Harvard University • “The Phillips curve is alive, but not kicking very much.“ Charles Wyplosz, Professor, Graduate Institute Geneva • “Are we sure the slope of the Phillips curve will stay stable over the coming years?” Mario Draghi, President, European Central Bank • “Unexplained residuals in the standard wage Phillips curve model are gradually reducing.” Mario Draghi Lähde: EKP:n keskuspankkifoorumin paneelit Sintrassa heinäkuussa 2018.
 • 29. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Case 2: Euroalueen epälineaarinen Phillipsin käyrä vuosina 2005–2020 29.3.2020 29 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Palkkainflaatio, % Lähde: Eurostat. 35781@Core_työt.(8) Euroalueen palkkojen Phillips-käyrä 2005 - 2020 U6 %
 • 30. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 % supistunut luottamusväli alentunut keskimääräinen odotus Kun nykyinen hintavakaustavoite on ”lähellä, mutta alle 2 %”, rahapolitiikan odotetaan kiristyvän ennen kuin 2 %:n katto saavutetaan => inflaatio-odotukset asettuvat alle 2 %:iin => inflaatiota on vaikea saada 2 %:n vauhtiin 30 29.3.2020 Case 3: Epäsymmetrinen inflaatiotavoite on luonut kahden prosentin katon inflaatiolle
 • 31. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Strategiaa syytä uudistaa: inflaatiotavoitteeksi 2 %, ja sallitaan tilapäinen tavoitetta nopeampi inflaatio (ei kattoa) => inflaatio-odotukset asetuvat keskimäärin tavoitteen mukaisiksi, koska rahapolitiikkaa ei tarvitse kiristää liian aikaisin 31 29.3.2020 Case 3: Symmetrinen hintavakaustavoite
 • 32. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kahta aikaa päätöksenteossa: korona kuriin ja talous nousuun • Turnauskestävyys ratkaisee: pandemian saaminen aisoihin on kriittistä paitsi terveyden myös talouden kannalta • Koronavuosina 2020–21 talouspolitiikassa on ollut kriittistä estää konkurssiaalto ja massatyöttömyys • Jatkossa entistä suurempi tarve vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä ja kohentaa työllisyyttä rakenteellisilla uudistuksilla • Tärkeää käyttää elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan luoma liikkumatila talouden uudistamiseen, myös Suomessa • Työn tuottavuuden kasvattaminen, digi- ja vihreä siirtymä • Uudistumiskykyä tarvitaan – sitä Suomesta soisi löytyvän 32 30.3.2021