Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Suomen Pankki
Miten Suomi pärjää
geopolitiikan kovassa maailmassa?
Sidosryhmätilaisuus
Suomen Pankki 21.4.2023
Pääjohtaja Olli Rehn
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Geopolitiikka varjostaa talouden kehitystä
21.4.2023
Eurooppa
• Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa
• Elinkustannuskriisi ja inflaation hallinta
• Energiatalouden vihreä siirtymä vauhdittuu
Globaalit ongelmat
• Pankkimaailman turbulenssi
• Globalisaatio peruutusvaihteella?
• Ilmastotavoitteet etääntyvät: +2,5C uralla?
Aasia
• Kiinan koronasulkujen
purku tukee kasvua
• Intia on nyt maailman
väkirikkain ja nopeimmin
kasvava G20-valtio
• Käynnissä Aasian
vuosisata – vai kaatuuko
se suurvaltakonfliktiin
Etelä-Kiinan merellä?
Yhdysvallat
• Inflaatio / taantuma?
• Demokratian tila ja
2024 presidentinvaalit
• Pitääkö tuki Ukrainalle?
• Milloin ja miten Kiina uhkaa
Taiwania?
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kriisinkestävyys korostuu EU:ssa ja Suomessa
• Suomen turvallisuus: Nato-jäsenyys
ja kansallinen puolustuskyky
• Euroopan ja Suomen kykyä
kestävään kasvuun on vahvistettava
– energiatalouden vihreä siirtymä,
keskustelu teollisuuspolitiikasta
• EU antaa Suomelle vahvan
selkänojan kauppa- ja
teknologiapolitiikassa
• Ilmastonmuutos on globaali haaste
– vaatii globaalia yhteistyötä
3
21.4.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kansallista varautumista Suomessa on vahvistettu
luomalla päivittäismaksamisen varajärjestelmä
• Suomalaisten päivittäisen maksamisen kannalta kriittiset järjestelmät ja
palvelut sijaitsevat pääosin ulkomailla – tietoliikenneyhteydet haavoittuvia
• VM:n ja SP:n johdolla laadittiin lakiesitys, jonka Eduskunta hyväksyi 11.7.2022
• Siihen nojautuen viranomaiset perustivat kesällä 2022 varajärjestelyn, jolla
päivittäismaksaminen pyritään turvamaan vakavissa häiriötilanteissa:
1. RVV: huoltovarmuustili
2. SP: pankkien välisen maksamisen varajärjestelmä
• Ratkaisun ydin: jos pankki kärsisi pitkäaikaisesta ja vakavasta
toimintahäiriöstä, sen asiakkaiden tili- ja korttipalvelut voitaisiin hoitaa
varajärjestelmäksi perustetun huoltovarmuustilin avulla ja kautta
21.4.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen pankkien puskureita vahvistettu
finanssikriisin jälkeen – sääntelyä tiukennettiin
21.4.2023 5
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen julkinen velkasuhde on 15 vuodessa
kaksinkertaistunut ja kasvusuunta on huolestuttava
• Suomen julkisen talouden velkasuhde
on 15 vuodessa kaksinkertaistunut,
Ruotsin ja Tanskan on pysynyt 40 %
tuntumassa
• Julkisen talouden kestävyys ei vain
”yksi tavoite muiden joukossa”, vaan
välttämätön edellytys yhteiskunnan
luotettavalle toiminnalle ja
pitkäjänteiselle kehittämiselle
21.4.2023
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2005 2010 2015 2020
Tanska Suomi Ruotsi
%
Lähde: Euroopan komissio, Autumn 2022 Economic Forecast.
Velka suhteessa BKT:hen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen inflaatio pysytteli keskimäärin
1,3 prosentin tasolla ajanjaksolla 2011 – 2021
21.4.2023 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Euroalueen inflaatio kiihtyi rajusti
vuoden 2021 lopulla
-2
0
2
4
6
8
10
12
2020 2021 2022 2023
YKHI Pohjainflaatio*
Inflaatio ja pohjainflaatio euroalueella, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
* YKHI pl. energia, ruoka-, alkoholi- ja tupakkatuotteet.
Lähde: Eurostat. 32426@YKHI
21.4.2023 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Inflaatio on yhä liian nopeaa euroalueella
21.4.2023
2,9
2,1
5,3
2,5
2,2
4,6
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia)
Jalostetut elintarvikkeet Energia
Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä
Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste
Pohjainflaatio, EKP:n ennuste
Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, %
Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(2)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
EKP:n koronnostot ja markkinoiden hinnoittelema
tuleva korkotaso
21.4.2023 10
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Lyhyen aikavälin mallit ennakoivat Suomeen vaisua
talouskehitystä – luottamus talouden kehitykseen heikko
• Kuluttajien luottamus talouden
kehitykseen on edelleen vaimea.
• Teollisuusyritykset arvioivat
tilauskannan heikentyneen ja
tuotanto-odotukset ovat vaisut,
mikä painoi luottamusta.
• Palveluiden, rakentamisen ja
vähittäiskaupan luottamusluvut
vahvistuivat maaliskuussa
21.4.2023
-40
-30
-20
-10
0
10
20
60
70
80
90
100
110
120
2017 2019 2021 2023
Teollisuus Palvelualat
Vähittäiskauppa Rakentaminen
Kuluttajat Koko talouden luottamus* (vasen)
Indeksi (2000–2022 = 100)
Lähde: Tilastokeskus, EK ja Suomen Pankin laskelma.
*Koko talouden luottamus vastaa Euroopan komission ESI:ä mutta on laskettu Suomen Pankin
kausitasaamasta TK:n kuluttajaluottamussarjasta ja EK:n sarjoista.
© Suomen Pankki
30384@Indikaattorihajotelma
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työllisyys on pysynyt hyvänä, joskin kehitys on
tasaantunut talven aikana
21.4.2023 12
• Työllisyys on pysynyt hyvänä
lisääntyneen työmarkkinoille
osallistumisen ansiosta.
• 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen
trendi oli helmikuussa 78,5 %.
• 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen
trendi oli helmikuussa 74,0 %
• Virtoihin perustuva
työttömyysennustemalli ennakoi
työttömyysasteen pysyvän alle 7
prosentissa lähineljänneksinä.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työtunnit työntekijää kohti vähenevät, työllisyysasteen nousu
ei ole riittänyt parantamaan taloudellista huoltosuhdetta
Viikottaiset työtunnit työntekijää kohti 1997-2022 Työllisyysaste osuutena 15-74 ja yli 15-vuotiaasta
väestöstä
21.4.2023 13
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Syytä ryhtyä toimiin Suomen talouden
pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi
Kahden kärjen taktiikka:
1. Kestävän talouskasvun eväitä vahvistettava pitkäjänteisesti
• Panostukset osaamiseen ja koulutukseen, kannusteet työllistymiseen
• Tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen
• Työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto on saatava sujuvammaksi!
2. Julkisen talouden kestävyys turvattava
• Paluu menosääntöihin
• VM:n meno- ja verokartoitus: tietopohjaa tuleville päätöksille
• Pitkäjänteinen tasapainottamisohjelma
21.4.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Pitkän aikavälin kasvun edellytyksistä
pitää huolehtia
• Väestön ikääntyminen ja koulutusasteen nousun pysähtyminen rajoittavat
osaavan työpanoksen saantia ja heikentävät talouden kasvumahdollisuuksia.
• Samalla myös investoinnit tuotannolliseen pääomaan, tutkimukseen ja
kehitykseen ovat vaarassa vähentyä.
• Korkeakoulut avainasemassa, koska tuottavat paitsi inhimillistä pääomaa, myös
tutkimusta ja innovaatioita.
• Tärkeät tavoitteet:
• Vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon.
• Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat työllistyvät Suomessa.
21.4.2023 15
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen työikäinen väestö supistuu
21.4.2023 16
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Maltillinen lisäys työperäiseen maahanmuuttoon
parantaa työllisyysastetta pitkällä aikavälillä
21.4.2023 17
• Maltillinen työperäisen
maahanmuuton lisäys verrattuna
TK:n väestöennusteen
oletukseen (15 000 vuodessa)
parantaa työllisyysastetta.
• Osa vaikutuksesta tulee
maahanmuuttajien lasten kautta.
• Vuosien 2021 ja 2022
nettomaahanmuuton lisäys
viittaa siihen, että skenaario on
mahdollinen.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto
• Suomen kansainvälinen toimintaympäristö on nyt yhtä
kovassa murroksessa kuin 1990-luvun alussa, sekä talouden
että turvallisuuden osalta. Mutta nyt peruutusvaihteella.
• 1990-luvun lamasta Suomi nousi tukeutumalla tutkimukseen
ja koulutukseen, osaamiseen ja yrittäjyyteen – kilpailukyky
korjattiin, julkinen talous tasapainotettiin.
• Suomella on nytkin kaikki edellytykset olla paitsi
selviytyjä- myös menestyjäkansa.
• Se edellyttää Suomelta uudistumiskykyä – sitä soisi löytyvän.
21.4.2023 18
suomenpankki.fi
Kiitos!
1 de 19

Recomendados

Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Suomen Pankki
621 visualizações13 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 por
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Suomen Pankki
619 visualizações13 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Suomen Pankki
230 visualizações14 slides
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet por
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetSuomen Pankki
68 visualizações19 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Suomen Pankki
191 visualizações13 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Suomen Pankki
213 visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?

Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa por
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaSuomen Pankki
914 visualizações58 slides
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen por
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenSuomen Pankki
781 visualizações11 slides
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021 por
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Lauri Kajanoja
198 visualizações45 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Suomen Pankki
747 visualizações10 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Suomen Pankki
330 visualizações11 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? por
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Suomen Pankki
8.6K visualizações22 slides

Similar a Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?(20)

Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa por Suomen Pankki
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki914 visualizações
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen por Suomen Pankki
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki781 visualizações
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021 por Lauri Kajanoja
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 28.1.2021
Lauri Kajanoja198 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Suomen Pankki747 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät synkkenevät – rahapolitiikan normaliso...
Suomen Pankki330 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Suomen Pankki1.1K visualizações
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista por Suomen Pankki
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimistaPitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Pitkän aikavälin talousnäkymistä ja politiikkatoimista
Suomen Pankki5.3K visualizações
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne por Suomen Pankki
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki207 visualizações
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil... por Suomen Pankki
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Suomen Pankki95 visualizações
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous ...
Suomen Pankki188 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous Venäjän hyökkäyssodan varjossa
Suomen Pankki447 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous: seuraavat viisi vuotta? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous: seuraavat viisi vuotta?Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous: seuraavat viisi vuotta?
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous: seuraavat viisi vuotta?
Suomen Pankki345 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki13.9K visualizações
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021 por Lauri Kajanoja
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Talouden ja kustannuskilpailukyvyn näkymät 30.8.2021
Lauri Kajanoja221 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden murrosvaihe on yhä kesken, Euro ja talo...
Suomen Pankki826 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki1.6K visualizações
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Pääjohtaja Rehn: Rima on noussut talouspolitiikassa – väestökehitys ja julkin...
Suomen Pankki560 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, Euro ja talous -tiedotu...
Suomen Pankki704 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki215 visualizações

Mais de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 visualizações7 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
54 visualizações11 slides
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 visualizações15 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 visualizações15 slides
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
47 visualizações20 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
109 visualizações8 slides

Mais de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki54 visualizações
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 visualizações
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki47 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki109 visualizações
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy por Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki98 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 visualizações
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 por Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki286 visualizações
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 visualizações
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna por Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 visualizações
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... por Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki109 visualizações
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... por Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 visualizações
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin... por Suomen Pankki
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Suomen Pankki88 visualizações
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi... por Suomen Pankki
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Suomen Pankki100 visualizações
Mistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen Pankki por Suomen Pankki
Mistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen PankkiMistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen Pankki
Mistä raha sai alkunsa? Rahamuseon intendentti Jaakko Koskentola, Suomen Pankki
Suomen Pankki101 visualizações

Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?

 • 1. Suomen Pankki Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? Sidosryhmätilaisuus Suomen Pankki 21.4.2023 Pääjohtaja Olli Rehn
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Geopolitiikka varjostaa talouden kehitystä 21.4.2023 Eurooppa • Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa • Elinkustannuskriisi ja inflaation hallinta • Energiatalouden vihreä siirtymä vauhdittuu Globaalit ongelmat • Pankkimaailman turbulenssi • Globalisaatio peruutusvaihteella? • Ilmastotavoitteet etääntyvät: +2,5C uralla? Aasia • Kiinan koronasulkujen purku tukee kasvua • Intia on nyt maailman väkirikkain ja nopeimmin kasvava G20-valtio • Käynnissä Aasian vuosisata – vai kaatuuko se suurvaltakonfliktiin Etelä-Kiinan merellä? Yhdysvallat • Inflaatio / taantuma? • Demokratian tila ja 2024 presidentinvaalit • Pitääkö tuki Ukrainalle? • Milloin ja miten Kiina uhkaa Taiwania?
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kriisinkestävyys korostuu EU:ssa ja Suomessa • Suomen turvallisuus: Nato-jäsenyys ja kansallinen puolustuskyky • Euroopan ja Suomen kykyä kestävään kasvuun on vahvistettava – energiatalouden vihreä siirtymä, keskustelu teollisuuspolitiikasta • EU antaa Suomelle vahvan selkänojan kauppa- ja teknologiapolitiikassa • Ilmastonmuutos on globaali haaste – vaatii globaalia yhteistyötä 3 21.4.2023
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kansallista varautumista Suomessa on vahvistettu luomalla päivittäismaksamisen varajärjestelmä • Suomalaisten päivittäisen maksamisen kannalta kriittiset järjestelmät ja palvelut sijaitsevat pääosin ulkomailla – tietoliikenneyhteydet haavoittuvia • VM:n ja SP:n johdolla laadittiin lakiesitys, jonka Eduskunta hyväksyi 11.7.2022 • Siihen nojautuen viranomaiset perustivat kesällä 2022 varajärjestelyn, jolla päivittäismaksaminen pyritään turvamaan vakavissa häiriötilanteissa: 1. RVV: huoltovarmuustili 2. SP: pankkien välisen maksamisen varajärjestelmä • Ratkaisun ydin: jos pankki kärsisi pitkäaikaisesta ja vakavasta toimintahäiriöstä, sen asiakkaiden tili- ja korttipalvelut voitaisiin hoitaa varajärjestelmäksi perustetun huoltovarmuustilin avulla ja kautta 21.4.2023
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen pankkien puskureita vahvistettu finanssikriisin jälkeen – sääntelyä tiukennettiin 21.4.2023 5
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen julkinen velkasuhde on 15 vuodessa kaksinkertaistunut ja kasvusuunta on huolestuttava • Suomen julkisen talouden velkasuhde on 15 vuodessa kaksinkertaistunut, Ruotsin ja Tanskan on pysynyt 40 % tuntumassa • Julkisen talouden kestävyys ei vain ”yksi tavoite muiden joukossa”, vaan välttämätön edellytys yhteiskunnan luotettavalle toiminnalle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle 21.4.2023 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2000 2005 2010 2015 2020 Tanska Suomi Ruotsi % Lähde: Euroopan komissio, Autumn 2022 Economic Forecast. Velka suhteessa BKT:hen
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen inflaatio pysytteli keskimäärin 1,3 prosentin tasolla ajanjaksolla 2011 – 2021 21.4.2023 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen inflaatio kiihtyi rajusti vuoden 2021 lopulla -2 0 2 4 6 8 10 12 2020 2021 2022 2023 YKHI Pohjainflaatio* Inflaatio ja pohjainflaatio euroalueella, prosenttimuutos edellisestä vuodesta * YKHI pl. energia, ruoka-, alkoholi- ja tupakkatuotteet. Lähde: Eurostat. 32426@YKHI 21.4.2023 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio on yhä liian nopeaa euroalueella 21.4.2023 2,9 2,1 5,3 2,5 2,2 4,6 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia) Jalostetut elintarvikkeet Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, % Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(2)
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n koronnostot ja markkinoiden hinnoittelema tuleva korkotaso 21.4.2023 10
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Lyhyen aikavälin mallit ennakoivat Suomeen vaisua talouskehitystä – luottamus talouden kehitykseen heikko • Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on edelleen vaimea. • Teollisuusyritykset arvioivat tilauskannan heikentyneen ja tuotanto-odotukset ovat vaisut, mikä painoi luottamusta. • Palveluiden, rakentamisen ja vähittäiskaupan luottamusluvut vahvistuivat maaliskuussa 21.4.2023 -40 -30 -20 -10 0 10 20 60 70 80 90 100 110 120 2017 2019 2021 2023 Teollisuus Palvelualat Vähittäiskauppa Rakentaminen Kuluttajat Koko talouden luottamus* (vasen) Indeksi (2000–2022 = 100) Lähde: Tilastokeskus, EK ja Suomen Pankin laskelma. *Koko talouden luottamus vastaa Euroopan komission ESI:ä mutta on laskettu Suomen Pankin kausitasaamasta TK:n kuluttajaluottamussarjasta ja EK:n sarjoista. © Suomen Pankki 30384@Indikaattorihajotelma
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työllisyys on pysynyt hyvänä, joskin kehitys on tasaantunut talven aikana 21.4.2023 12 • Työllisyys on pysynyt hyvänä lisääntyneen työmarkkinoille osallistumisen ansiosta. • 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi oli helmikuussa 78,5 %. • 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi oli helmikuussa 74,0 % • Virtoihin perustuva työttömyysennustemalli ennakoi työttömyysasteen pysyvän alle 7 prosentissa lähineljänneksinä.
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työtunnit työntekijää kohti vähenevät, työllisyysasteen nousu ei ole riittänyt parantamaan taloudellista huoltosuhdetta Viikottaiset työtunnit työntekijää kohti 1997-2022 Työllisyysaste osuutena 15-74 ja yli 15-vuotiaasta väestöstä 21.4.2023 13
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Syytä ryhtyä toimiin Suomen talouden pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi Kahden kärjen taktiikka: 1. Kestävän talouskasvun eväitä vahvistettava pitkäjänteisesti • Panostukset osaamiseen ja koulutukseen, kannusteet työllistymiseen • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen • Työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto on saatava sujuvammaksi! 2. Julkisen talouden kestävyys turvattava • Paluu menosääntöihin • VM:n meno- ja verokartoitus: tietopohjaa tuleville päätöksille • Pitkäjänteinen tasapainottamisohjelma 21.4.2023
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pitkän aikavälin kasvun edellytyksistä pitää huolehtia • Väestön ikääntyminen ja koulutusasteen nousun pysähtyminen rajoittavat osaavan työpanoksen saantia ja heikentävät talouden kasvumahdollisuuksia. • Samalla myös investoinnit tuotannolliseen pääomaan, tutkimukseen ja kehitykseen ovat vaarassa vähentyä. • Korkeakoulut avainasemassa, koska tuottavat paitsi inhimillistä pääomaa, myös tutkimusta ja innovaatioita. • Tärkeät tavoitteet: • Vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. • Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat työllistyvät Suomessa. 21.4.2023 15
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen työikäinen väestö supistuu 21.4.2023 16
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Maltillinen lisäys työperäiseen maahanmuuttoon parantaa työllisyysastetta pitkällä aikavälillä 21.4.2023 17 • Maltillinen työperäisen maahanmuuton lisäys verrattuna TK:n väestöennusteen oletukseen (15 000 vuodessa) parantaa työllisyysastetta. • Osa vaikutuksesta tulee maahanmuuttajien lasten kautta. • Vuosien 2021 ja 2022 nettomaahanmuuton lisäys viittaa siihen, että skenaario on mahdollinen.
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto • Suomen kansainvälinen toimintaympäristö on nyt yhtä kovassa murroksessa kuin 1990-luvun alussa, sekä talouden että turvallisuuden osalta. Mutta nyt peruutusvaihteella. • 1990-luvun lamasta Suomi nousi tukeutumalla tutkimukseen ja koulutukseen, osaamiseen ja yrittäjyyteen – kilpailukyky korjattiin, julkinen talous tasapainotettiin. • Suomella on nytkin kaikki edellytykset olla paitsi selviytyjä- myös menestyjäkansa. • Se edellyttää Suomelta uudistumiskykyä – sitä soisi löytyvän. 21.4.2023 18