Anúncio

Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varjossa

Suomen Pankki
22 de Nov de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varjossa(20)

Mais de Suomen Pankki(20)

Anúncio

Último(20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varjossa

 1. Suomen Pankki Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varjossa Talousvaliokunnan julkinen kuuleminen 21.11.2022 Pääjohtaja Olli Rehn
 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Taantuman todennäköisyys on kasvanut euroalueella 22.11.2022 2 80 85 90 95 100 105 110 115 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Euroalueen BKT EKP:n maaliskuun 2020 ennuste EKP:n syyskuun 2022 ennuste EKP:n alasuuntainen skenaario 2019Q4 = 100 Käyrän vieressä olevat luvut ovat vuosikasvuja, %. Lähde: EKP:n laskelmat ja Suomen Pankki. 35781@MMS(2007-)_LV 0,4 3,0 -4,5 2,1 1,7 -0,9 -0,2 1,4 2,0 1,9 2,6 1,9 1,3 -6,2 5,2 2,8 0,9 3,1 -0,9 1,9 1,9
 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euroalueen inflaatio on kiihtynyt: lokakuussa 10,7 % – pohjainflaatio 5,0 % 22.11.2022 2,3 8,1 5,5 2,3 3,9 3,4 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia) Jalostetut elintarvikkeet Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, % Lähteet: Eurostat ja EKP. 32426@YKHIkontrib(2)
 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaation ajuri ja ankkuri euroalueella • Ajuri: kiihtynyt energiainflaatio • Ankkuri: toistaiseksi maltillinen palkkainflaatio – mutta nopeutunut viime kuukausina • Rahapolitiikka ei juurikaan pure energianhintoihin • Inflaatio-odotukset ja kansanpsykologia  pitääkö ankkuri yhä? 22.11.2022
 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Sota ja energiakriisi pudottaneet euron vaihtosuhteen historiallisen alas – elinkustannukset nousseet 7 % 22.11.2022
 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Palkkainflaatio on ollut pitkään maltillista, mutta nopeutunut tänä vuonna 80 82 84 86 88 90 92 60 65 70 75 80 85 90 2011 2013 2015 2017 2019 2021 Teollisuus Palvelut (oikea asteikko) % % Lähteet: Eurostat ja DG ECFIN. 32425@Capacity_EA Euroalue, kapasiteetin käyttöaste 22.11.2022 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Saksa, pl. neuvotellut bonukset Ranska Italia Espanja Alankomaat %, muutos vuoden takaisesta Lähteet: Bundesbank, CBS, EKP, INSEE, ISTAT, Spanish Ministry of Economy and Business. 32426@Negowage_kk (2)
 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Mikä on hintavakauden kannalta olennaista nykytilanteessa? • Rahapolitiikka voi vaikuttaa vain rajallisesti suoraan energiahintoihin. Rahapolitiikan on kuitenkin reagoitava yleisen hintatason nousun (tavarat ja palvelut) kiihtymiseen. • Rahapolitiikkaa kiristämällä pienennetään oleellisesti haitallisen hinta-palkkakierteen riskiä. Hinta-palkkakierteen syntyminen olisi merkki inflaatio-odotusten irtoamisesta ankkurista. • Jos ankkuri ei pidä, inflaatiotavoitteen saavuttaminen keskipitkällä aikavälillä tulee reaalitalouden kannalta kalliimmaksi, koska se johtaisi kireämpään rahapolitiikkaan ja hitaampaan talouden kasvuun. 22.11.2022 7
 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Luottamus rahapolitiikkaan säilynyt – inflaatio-odotukset yhä 2 % tuntumassa 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 2019 2020 2021 2022 1 vuosi 2 vuoden jälkeen* 5 vuotta 5 vuoden jälkeen* SPF-ennuste 2 vuoden päähän SPF-ennuste, pidempi aikaväli Inflaatio-odotus, % Lähteet: EKP, Bloomberg ja Suomen Pankin laskelmat. * Laskettu inflaatioswapeista. 32426@odotusSPF 22.11.2022
 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n neuvosto on nostanut ohjauskorkoja inflaation vakauttamiseksi 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä 1. EKP:n ohjauskorkoja on nostettu nyt kolme kertaa heinä-lokakuun kokouksissa: 0,5 prosenttiyksikköä heinäkuussa ja kahdesti 0,75 prosenttiyksikköä, sekä syys- että lokakuussa. 2. Inflaatiovauhti on edelleen aivan liian nopea ja se pysyy tavoitetta nopeampana vielä pidemmän aikaa. Korkoja nostetaan todennäköisesti vielä lisää, jotta inflaatio palautuisi keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi. 3. Tuleva korkokehitys perustuu aina tuoreimpiin inflaatio- ja talousnäkymiin ja korkopäätökset tehdään kokous kerrallaan. 22.11.2022
 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Vastavoima stagflaatiolle: euroalueen työttömyysaste hyvin alhainen – yritysten huolena työvoiman saatavuus 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Työttömyysaste EKP:n ennuste % Lähteet: Eurostat ja EKP. 32424@Työttömyys_ea(2) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Teollisuus Palvelut % vastanneista Lähde: ECFIN yrityskysely. 32425@Rajoitteet_työvoima Euroalueen työvoimapula 22.11.2022
 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU SP:n syyskuun ennuste: Suomen talous ajautuu lievään taantumaan vuonna 2023 22.11.2022 11 Syyskuu 2022 Kesäkuu 2022 Joulukuu 2021 2021 3,5 % 3,5 % 2022 2,2 % 1,7 % 2,6 % 2023 -0,3 % 0,5 % 1,5 % 2024 1,1 % 1,5 % 1,3 %
 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työllisyyden myönteinen kehitys Suomessa päättymässä 22.11.2022 12
 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomalaisen työn ja yritysten kilpailukyky korjaantui viime vuosikymmenellä • Suomalaisen työn ja yritysten kilpailukyky heikkeni finanssikriisin jälkeen • Seurasi vuosikymmen hidasta kasvua ja heikkoa työllisyyttä • Kilpailukykyä korjattiin 2016 lähtien – samanaikaisesti työllisyysaste noussut 67 %:sta 74 %:iin • Kilpailukyky ei heikentynyt koronakriisissä • Tulevat palkkasopimukset – sekä meillä että muualla – määrittävät kilpailukyvyn kehitystä 22.11.2022 13
 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Energiatalouden vihreä siirtymä toteutuu nyt tavalla, jota ei ennakoitu eikä toivottu • Energiahinnat alkoivat nousta jo viime vuonna maailmantalouden toipuessa koronataantumasta • Kysynnän ja tarjonnan voimakas epäsuhta leimaa tulevaa talvea • Kaikki kysynnän joustot ja energiansäästön mahdollisuudet pyrittävä hyödyntämään, tukitoimet pyrittävä kohdistamaan tarkasti • Tulevan talven lisäksi haasteena myös lähivuodet • Euroalue on liian riippuvainen fossiilisen energian tuonnista ja Euroopan energiapolitiikan suunta pitkällä aikavälillä on ratkaisematta • Suomessa tilanne ei ole yhtä vaikea kuin suurissa euromaissa 22.11.2022 14
 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotitaloudet velkaantuneempia kuin koskaan aiemmin 22.11.2022 15 0 5 10 15 0 50 100 150 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Kotitalouksien velat, % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon (vasen asteikko) Kotitalouksien korkomenot, % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon (oikea asteikko) % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja korkorasitus %
 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Talouden välilliset riskit voivat olla suurempia kuin pankkien suorat luottoriskit asuntolainoista 22.11.2022 16 Laukaiseva tekijä Vakausuhka Järjestelmäriski Haavoittuvuus Kotitalouksien suuri ja/tai pitkään ja nopeasti kasvanut velkaantuneisuus JA
 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusvakaudelliset riskit kasvussa – Suomessa kriisinkestävyys melko hyvällä tasolla • Euroopan järjestelmäriskikomitea kehotti syyskuussa varautumaan rahoitusvakaudellisten riskien kasvuun • Rakenteellisten makrovakauspuskurien korottaminen aloitettiin Suomessa kesäkuussa 2022 • Epävarman talousnäkymän vuoksi kiristämispäätökset on tehtävä varovaisesti ja asteittain myötäsyklisten vaikutusten välttämiseksi • Eduskunnan käsiteltävänä olevien lakimuutosten odotetaan parantavan uusien lainanottajien kriisinkestävyyttä 22.11.2022 17
 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Päivittäismaksamisen huoltovarmuutta vahvistettu • Kyber- ja hybridihyökkäysten uhka on lisääntynyt myös rahoitusalalla. • Päivittäismaksamisen kriittiset järjestelmät ja palvelut sijaitsevat pääosin ulkomailla. • Viranomaiset perustivat kesällä varajärjestelyn, jolla päivittäismaksaminen pyritään turvamaan vakavissa häiriötilanteissa. • Jos pankki kärsisi pitkäaikaisesta ja vakavasta toimintahäiriöstä, sen asiakkaiden tili- ja korttipalvelut voitaisiin hoitaa uudessa huoltovarmuustilijärjestelmässä. 22.11.2022
 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Päivittäismaksamisen varajärjestelyn vastuut • Ylläpitää uutta huoltovarmuustilijärjestelmää, joka kattaa tili- ja korttimaksamisen palvelut vakavissa häiriötilanteissa. • Valtioneuvosto päättää järjestelmän käyttöönotosta. Rahoitusvakausvirasto RVV • Huolehtii pankkien välisestä maksuliikkeestä vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. • Pankkien välisen maksamisen varajärjestelmä on uusi tehtävä, mutta verrattavissa normaaliaikojen tehtäviin. • Suomen Pankki päättää tarvittavan varajärjestelmän käyttöönotosta. Suomen Pankki • Raportoivat tiedot säännöllisesti varajärjestelmän käyttöä varten RVV:lle (uusi velvollisuus). • Ylläpitävät valmiutta käyttää Suomen Pankin varajärjestelmää pankkien välisissä maksuissa. • Huoltovarmuustilijärjestelmä tuottaa palvelut vakavasta häiriöstä kärsivän pankin puolesta. Asiakassuhde säilyy alkuperäisessä pankissa. Pankit 22.11.2022
 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kriisin keskellä pitää työskennellä myös pitkän aikavälin ongelmien ratkaisemiseksi • Ikärakenteen ja ilmaston muuttumisen vaikutukset näkyvät jo • Julkisen talouden tasapainottaminen vaatii aktiivisia tuloihin ja menoihin vaikuttavia toimia • Nousevien korkojen oloissa tasapainon saavuttaminen vaikeutuu • Tarvitaan sääntöperusteista finanssipolitiikkaa ja julkisten menojen priorisointia: laaja menokartoitus hallitusneuvotteluihin • Kestävää talouskasvua tuettava pitkäjänteisesti rakenteellisilla uudistuksilla • Panostukset osaamiseen, kannusteet työllistymiseen • Tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistäminen • Kilpailulliset markkinat, järkevä sääntely ja vakaa toimintaympäristö 22.11.2022 20
 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto • Energiakriisin kärjistyminen on kasvattanut taantumariskiä sekä Suomessa että euroalueella, ja inflaatio on jatkunut ennustettua nopeampana • Rahapolitiikalla voidaan vaikuttaa vain rajallisesti suoraan energiahintoihin, mutta sen on reagoitava yleisen hintatason nousun kiihtymiseen • Toimilla pyritään pienentämään hinta-palkkakierteen syntymisen riskiä ja vakauttamaan inflaatio keskipitkällä aikavälillä 2 %:n tavoitteen mukaiseksi • Suomen pitkän ajan kasvun haasteet eivät ole väistyneet • Työikäisen väestön supistuminen ja työn tuottavuuden hidas kasvuvauhti heikentävät pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia • Suomella on kuitenkin kaikki edellytykset olla paitsi selviytyjä myös menestyjä – näivettyminen voidaan pysäyttää 22.11.2022
 22. suomenpankki.fi Kiitos! 22.11.2022 22
Anúncio