Anúncio

Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet

Suomen Pankki
7 de Oct de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet(20)

Mais de Suomen Pankki(20)

Anúncio

Último(20)

Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet

 1. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki Rahapolitiikan uudet haasteet - nopea inflaatio, hidastuva talouskasvu ja kasvava velkaantuneisuus Rahamuseo 4.10.2022 Osastopäällikkö Juha Kilponen
 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n rahapolitiikan päätehtävänä on turvata euroalueen hintavakaus • Hintavakaus toteutuu parhaiten niin, että rahapolitiikalla tavoitellaan euroalueella kahden prosentin inflaatiovauhtia keskipitkällä aikavälillä • Euroalueen edustavan kuluttajan kulutuskorin hinta nousee keskimäärin 2 prosentin vuosivauhtia • Poikkeamat kahden prosentin tavoitteesta molempiin suuntiin ovat yhtä haitallisia • Rahapolitiikalla voidaan tukea myös muita EU:n talouspolitiikan tavoitteita, kunhan se ei vaaranna hintavakautta 4.10.2022 2
 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kolme keskeistä rahapolitiikan haastetta • Energiahintojen nousu • Kiihdyttää kokonaisinflaatiota koska yritysten tuotantokustannukset nousevat. Energia on yksi tuotannontekijä, kuten pääoma ja työvoima. • Kasvun hidastuminen • Kasvumahdollisuuksia ovat rokottaneet lukuisat kriisit. Niukkuus energiasta hidastaa kasvua lyhyellä aikavälillä. Tuottavuuskasvu on ollut euroalueella varsin vaatimatonta. • Velkaantuminen • Viimeisen yli vuosikymmenen aikana euroalueen maiden julkiset sektorit ovat pääosin kuluttaneet enemmän kuin ansainneet, Suomi mukaan lukien. Alijäämissä on sekä syklinen että rakenteellinen elementti. 4.10.2022
 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio euroalueella 1999-2022 3,8 -0,3 10 4,8 -2 0 2 4 6 8 10 12 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023 YKHI Pohjainflaatio* Inflaatio ja pohjainflaatio euroalueella, prosenttimuutos edellisestä vuodesta HUOM. Tilastointimenetelmän muutos vääristää vuoden 2015 vuosi-inflaatiota. * YKHI pl. energia, ruoka-, alkoholi-, ja tupakkatuotteet. Lähde: Eurostat. 32426@YKHI • Ennen rahoituskriisiä: inflaatio yleensä hieman yli 2% • Rahoituskriisin jälkeen: inflaatio yleensä alle 2% • Pandemian ja sodan jälkeen: Inflaation nopea kiihtyminen 4.10.2022
 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaation kiihtyminen näkyy erityisesti lyhyemmän aikavälin inflaatio-odotuksissa 4.10.2022 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2019 2020 2021 2022 Korkeintaan -0.1 % 0- 1.4 % 1.5 - 2.4 % yli 2.5 % Vastausten osuus, % Lähde: SPF. 32426@spf2 Inflaatioennusteet, kahden vuoden päähän
 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Energian hinnan nousu selittää puolet inflaatiosta 2,3 8,1 5,5 2,3 3,9 3,4 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Palvelut Teollisuustuotteet (pl. energia) Jalostetut elintarvikkeet Energia Jalostamattomat elintarvikkeet YKHI, yhteensä Pohjainflaatio YKHI, EKP:n ennuste Pohjainflaatio, EKP:n ennuste Alaerien kontribuutio YKHI-inflaatioon, % Lähteet: Eurostat ja EKP. @ Suomen Pankki 29.9.2022 4.10.2022
 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kasvun tiellä entistä enemmän riskejä – energiakriisi voi suistaa euroalueen talouden taantumaan 4.10.2022 80 85 90 95 100 105 110 115 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Euroalueen BKT EKP:n maaliskuun 2020 ennuste EKP:n syyskuun 2022 ennuste EKP:n alasuuntainen skenaario 2019Q4 = 100 Käyrän vieressä olevat luvut ovat vuosikasvuja, %. Lähde: EKP:n laskelmat ja Suomen Pankki. 35781@MMS(2007-)_LV 0,4 3,0 -4,5 2,1 1,7 -0,9 -0,2 1,4 2,0 1,9 2,6 1,9 1,3 -6,2 5,2 2,8 0,9 3,1 -0,9 1,9 1,9
 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan tulee reagoida inflaation kiihtymiseen • Inflaatio on kiihtynyt pääasiassa energiahintojen nousun aiheuttamien kustannusten kasvun vuoksi. ↑ inflaatio ↓ kysyntä (BKT) • Rahapolitiikka voi vaikuttaa energiahintoihin vain rajallisesti – silti sen on reagoitava koska hintavakaus on uhattuna ↑ inflaatio → ↑ korkotaso ↑ säästäminen↓ kysyntä → ↓ inflaatio • Rahapolitiikan kannattaa reagoida johdonmukaisesti niin että luottamus sen kykyyn vakauttaa hintakehitys säilyy (nimellinen korko nousee enemmän kuin inflaatio). Sihti on keskipitkällä aikavälillä. 4.10.2022
 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU EKP:n neuvosto on aloittanut rahapolitiikan kiristämisen 1. Netto-ostot EKP:n osto-ohjelmissa päättyivät 1.7.2022. 2. EKP:n ohjauskorkoja nostettiin 0,5 prosenttiyksikköä heinäkuussa ja 0,75 prosenttiyksikköä syyskuussa. 3. Inflaatiovauhti on edelleen liian nopea ja sen odotetaan pysyvän tavoitettamme nopeampana vielä pidemmän aikaa. Korkoja joudutaan siis todennäköisesti nostamaan vielä lisää. 4. Koronnostotahti riippuu siitä, miten taloustilanne kehittyy ja millaisia tietoja inflaatiokehityksestä saadaan. Korkopäätökset tehdään kokous kokoukselta aina tuoreimpien tietojen pohjalta. 4.10.2022
 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikka alkoi kiristyä kun inflaatio-odotukset alkoivat nousta yli EKP:n tavoitteen 4.10.2022 2014N1 2015N1 2020N2 2022N1 2022/7 2022/9 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 -1 0 1 2 3 4 Inflaatio-odotus (1 vuoden inflaatio 1 vuoden jälkeen) Korko (2 vuotta) Euroalue
 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan kiristyminen näkyy reaalikorkojen nousuna 4.10.2022 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Euroalue Yhdysvallat Reaalikorot ovat nousseet euroalueella ja Yhdysvalloissa Reaalikorot (1 vuoden korko 1 vuoden jälkeen) Reaalikorot laskettu nimelliskorkoina (1 vuoden korko 1 vuoden jälkeen) vähennettynä vastaavalla inflaatioswapeista johdetulla inflaatio-odotuksella. Yhdysvaltain riskittömänä korkona käytetty valtionlainojen korkoa, euroalueella OIS-tuottoa. Lähteet: Bloomberg ja Fed. @Suomen Pankki 29.9.2022
 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Velkaantuneisuus on kasvanut euroalueella 4.10.2022 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Julkinen velka (vasen ast.) Velan ennuste (EKP) Julkisen talouden vaje (oikea ast.) Vajeen ennuste (EKP) % BKT:stä % BKT:stä Lähteet: Eurostat ja EKP. 32424@EA velka ja vaje (2) Julkinen talous
 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen sektorin tulee huolehtia velkakestävyydestä • Inflaatiotavoitteeseen perustuva rahapolitiikan regiimi nojaa rahapolitiikan ja finanssipolitiikan väliseen implisiittiseen sopimukseen hintavakaudesta ja velkakestävyydestä • Finanssipolitiikan tulee sopeuttaa menot ja tulot niin että velka/BKT vakiintuu ↑ inflaatio → ↑ korkotaso ↓ kysyntä ↑ velan korkomenot ↑ ↓ velka/BKT → ↑ ↓ perusjäämä 4.10.2022
 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Perusjäämä euroalueella, Italiassa ja Saksassa 4.10.2022 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023 Euroalue Saksa Italia Perusjäämä, % BKT:stä Lähteet: Euroopan komissio. 32424@PB_kom
 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Finanssipolitiikan kestävyyden riskit kasvaneet selvästi jo ennen energiakriisiä 4.10.2022
 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Entä jos velkakestävyys onkin uhattuna? • Jos julkinen sektori ei ole kokonaan sitoutunut velkakestävyyteen, hintavakauden varmistaminen vaikeutuu olennaisesti ↑ Inflaatio → ↑ korko ↑ korkomenot ja velka … ↑ ↓ inflaatio • Äärimmäisessä tapauksessa korkojen voimakas nosto kiihdyttää inflaatiota (fiskaalinen dominanssi) ja hidastaa kasvua voimakkaasti • Inflaatio spiraalin välttäminen edellyttää että finanssipolitiikka sitoutuu lopulta velkakestävyyteen 4.10.2022
 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahapolitiikan uusi instrumentti TPI ja OMT • EKP:n neuvosto päätti heinäkuussa uudesta rahapolitiikan välineestä (TPI). • Väline voidaan ottaa käyttöön, jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan vaikutusta euroalueen eri maissa. • Käyttöönotto on ehdollinen sille, että EKP:n neuvosto arvioi maan noudattavan finanssi- ja muussa talouspolitiikassaan EU:n yhteisiä pelisääntöjä ja täyttävän julkisen velan osalta kestävyyden ehdot. • Jos jonkin euromaan ongelmat ovat niin syviä, että se uhkaa menettää velkakestävyytensä, siltä edellytetään tiukkaa talouspoliittista ohjelmaa ongelmien korjaamiseksi. Tässä tilanteessa EKP:lla on käytettävissä OMT (rahapoliittisten suorien kauppojen ohjelma) 4.10.2022
 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto • EKP on reagoinut inflaation voimakkaaseen kiihtymiseen rahapolitiikkaa kiristämällä. • Rahapolitiikan tehtävänä on huolehtia siitä, että inflaatio-odotukset pysyvät ankkurissa ja euroalueen inflaatio vakautuu 2 prosentin tavoitteeseen keskipitkällä aikavälillä. • Inflaation hidastaminen edellyttää toimia myös muulta talouspolitiikalta • Finanssipolitiikassa tulee sitoutua julkisen talouden tasapainoon ja velkakestävyyteen • Energiapolitiikassa keskeistä energiakriisin hallinta • Rakennepolitiikassa tärkeintä talouskasvun ja työllisyyden edellytysten parantaminen 4.10.2022
 19. suomenpankki.fi Kiitos! 4.10.2022
Anúncio