Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT(20)

Mais de Suomen Pankki(20)

Anúncio

Último(20)

Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT

 1. Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos (BOFIT), Suomen Pankki Vesa Korhonen Venäjän talous − minne menet? Missä olet ollut sotaan asti? Tieteiden yö 12.1.2022
 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 2 12.1.2023 Lyhyenkin ajan ennusteissa yhdistyvät arviot sodan ja pakotteiden vaikutuksista Ennusteet harvinaisen suurien epävarmuuksien keskellä. 2022−23: 6−8 % Venäjän BKT:stä (tuotannosta) leikkaantuu, odotukset elpymisestä 2024 alkaen vaihtelevat. Ennusteissa on kaiken kaikkiaan hajontaa, Venäjän talousministeriö yleensä ja myös nyt optimistisimmassa päässä, Venäjän keskuspankki varovainen ennustehaarukallaan. Ennusteet Venäjän BKT:n luisusta lieventyneet hieman 88 90 92 94 96 98 100 88 90 92 94 96 98 100 21 22 23 24 21 22 23 24 IMF 4/22 IMF 10/22 Maailmanpankki 6/22 Maailmanpankki 10/12 Consensus Econ Inc. 5/22 Consensus Econ Inc. 12/22 VKP 4/22 ylä- ja alaraja VKP 10/22 ylä- ja alaraja Talousministeriö 5/22 Talousministeriö 9/22 BOFIT 3/22 BOFIT 10/22 2021=100 keväällä syksyllä Venäjän talous noin 2 % maailmantaloudesta.
 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 3 Talouden keskeisten alojen kehityksessä suuria eroja 2022 (kuukaudet) Talouden luisu käynnissä, kotitalouksien kulutus putosi huhtikuussa Kotitaloudet: Venäjän hyökkäyksen alettua pääomien virta ulkomaille heti ↑ → ruplan kurssi ↓ → inflaatio ↑ → kotitalouksien kysyntä ↓ (lisäksi lamaan liittyvää säästämistä) Yksityiset yritykset: Hyökkäyksen alettua yritysten toimintaympäristöön lisää epävakautta, epävarmuutta, näköalattomuutta → halut harjoittaa liiketoimintaa ja etenkin tehdä investointeja vähenevät entisestään. Valtio: lisännyt investointimenojaan ja tukenut mm. rakentamista. 12.1.2023 työttömyysaste alle 4 % -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 %-muutos vuodentakaisesta BKT 5 sektoria (teollisuus, maatalous, kauppa, rakentaminen, kuljetukset) Jalostus- teollisuus Kaivannais- teollisuus (ml. öljy ja kaasu) Työlliset Käytettä- vissä olevat reaalitulot Palvelut pl. julkinen sektori Vähittäis- kauppa Raken- taminen Tavara- kuljetukset Tukku- kauppa Kokonaistuotanto Teollisuustuotanto Kotitaloudet Muita Raakaöljy Inves- toinnit BKT-arvio, talousministeriö
 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 4 Venäjän tuonti pudonnut, samalla EU-tuonnin korvautumista (Venäjällä ulkomaankauppatietojen julkaiseminen keskeytetty lähes kokonaan) EU:n pakotteet kattavat lähes 30 % EU-maiden viennistä Venäjälle: koneita & laitteita, korkeaa teknologiaa, elektroniikkaa, ohjelmistoja, kaksikäyttötuotteita, energiantuotantoteknologia, öljynjalostus- teknologiaa, ilmailu-, avaruus- ja merinavigointiteknologiaa ja -palveluja, kulutustavaroissa ylellisyystuotteita. Rajoittavat myös muiden maiden yritysten vientiä Venäjälle (tuotteissa sanktioituja osia; USA:n rooli !). Länsimaisia yrityksiä, jotka omin päätöksin lopettaneet viennin Venäjälle. Heti Venäjän hyökkäyksen jälkeen ruplan kurssi alas, ja tuonti alas ruplan ja kotimaisen kysynnän laskun sekä pakotteiden vuoksi. 12.1.2023 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2015 16 17 18 19 20 21 22 6 9 11 Venäjän koko tavara- ja palvelutuonti EU-maiden tavaravienti Venäjälle Kiinan tavaravienti Venäjälle Turkin tavaravienti Venäjälle euromääräisen arvon kolmen kuukauden summan %-muutos vuodentakaisesta
 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 5 Venäjän vienti: öljytulojen nousua hillinnyt Urals-öljyn alennusmyynti Länsimaiset yritykset alkoivat vähentää venäläisen öljyn tuontia jo maaliskuussa → Venäjän Urals-öljy aleen, Venäjä lisännyt öljyn vientiä etenkin Intiaan sekä myös Kiinaan ja Turkkiin – edullisesti saaneet. EU:n kesäkuussa päättämä venäläisen meritse kuljetetun öljyn tuontikielto voimaan 5.12., öljytuotteet 5.2.23. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Brent Urals Erotus US-dollaria tynnyriltä 2020 21 22 23 Ennen öljyn tuontikieltoa EU:n pakotteet (eli pl. kaasu) kattoivat yli 50 % EU:n tuonnista Venäjältä: Kivihiili elokuusta 2022. Muu kuin energia: lannoitteita, rauta-, teräs-, puu- & paperituotteita, sementti, kumituotteita, kulta. Kaasu: ei EU-pakotteita; eräät EU-maat jo keväällä/alkukesällä: ei uusia tuontisopimuksia Gazpromin kanssa 2022 jälkeen. Venäjän vaatimus saada maksuja ruplilla → usean EU-maan putkikaasun saanti katkennut. 12.1.2023
 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 6 Valtion budjettitulot luisussa, inflaatio syö myös valtion ostovoimaa 12.1.2023 Federaatiobudjetti kääntyi 2022 vajeelle, yli 2 % BKT:stä (muut tasot pystyvät tuskin lainkaan rahoittamaan vajeita). Federaation vajeen rahoitus velanotolla ja vararahastosta. 2023 talousennuste ja tuloarvio optimistisia, vajeen rajaustavoite 2 % BKT:stä, ajatus tms. selvitä lamasta menojen hyvin vaisulla reaalikasvulla. Menoarvio ylittynee, vaje syventynee, lisää rahoitusta 2023 pankeista ja tarvittaessa Ainakaan vielä 2022 menot eivät nousseet huippuihin suhteessa BKT:hen. epäilemättä keskuspankista. Talouteen (valtion investoinnit, yritystuet) kaavailtu nimellismenojen muutos -8 % 2023. Menojen kärkierät (nimelliskasvu 2022−23 aikana): Sisäinen turvallisuus & lainvalvonta yli +50 %, puolustus +40 %. Julkinen budjettitalous -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 2020 21 22 oct 20 21 22 nov Tulot Tulot pl. öljy- ja kaasuverotulot Öljy- ja kaasuverotulot Menot Kuluttaja- ja tuottajahinnat (teollisuus) 50-50 nimellistulojen ja -menojen kolmen kuukauden summan %-muutos vuodentakaisesta Konsolidoitu budjetti Federaatiobudjetti (federaatio, alueet & kunnat, valtion sosiaalirahastot Gazpromilta paljon lisäveroa ja osinkoja
 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 12.1.2023 7 Konsolidoidun budjetin tulorakenne 2021, %: Öljy- ja kaasuverotulot 19, jossa öljyn tuotantoverot 13, öljyn ja öljytuotteiden vientitullit 2. Öljyn tuotannosta vientiin noin ½, viennistä EU:hun noin ½ → öljyn vienti EU-maihin tuonut noin 4 % konsol. budjetin tuloista (osuudet federaatiobudjetin tuloista kaksinkertaiset näistä osuuksista). Muut tulot 81 Kotimaisesta tuotannosta perittävä ALV ja valmisteverot 13 Työtuloverot ja sosiaaliverot palkoista 29 Tuonnista perittävät verot ja tullit 19 Verot yritysten voitoista 14 Menot tietenkin maan johdon päätöksiä (federaatiobudjetin menoista 2021 puolustus 14½ %, sisäturva 9½ %). Pakotteet vaikuttavat valtion budjettituloihin Julkinen budjettitalous -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2020 21 2022 3 4 5 6 7 8 9 1011 ALV-tulot ja valmisteverot kotimaisesta tuotannosta Verotulot tuonnista: tuontitullit, ALV, valmisteverot Muut ei-öljy- ja kaasuverotulot nimellistulojen kolmen kuukauden summan %-muutos vuodentakaisesta Konsolidoitu budjetti (federaatio, alueet & kunnat, valtion sosiaalirahastot)
 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 8 Kuluttaja- ja tuottajahinnat Venäjän hyökkäyksestä johtunut kuluttajahintojen raju nousu tasaantui huhtikuussa. Ajan myötä pakotteet nostavat hintoja. Keskuspankki laskenut avainkorkoa kuusi kertaa hyökkäyksen jälkeisestä kovasta nostosta, 19.9. alkaen 7,5 %. Hintarajoituksista niukasti tietoa. Ruplan kurssin kova lasku & nousu maalis-huhtikuussa, sen jälkeen rupla tuntuvasti korkeammalla kuin tammi- helmikuussa ja viime vuonna. Vaihtotaseen ylijäämä tukenut + rupla ei enää vapaasti vaihdettava (vientitulojen vaihtopakko poistunut, Hinnat nousivat rajusti hyökkäyksen jälkeen, ruplan kurssi pidetty korkeana 12.1.2023 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 Kuluttajahinnat Teollisuuden tuottajahinnat (toimitukset kotimaahan) Maatalouden tuottajahinnat %-muutos vuodentakaisesta kuukaudesta mutta pääomaliikkeiden rajoitteita). Kurssi ei keskuspankin hallinnassa, kun valuuttavarannosta noin ½ jäädytetty pakotteilla.
 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 9 Tarjonta Kysyntä Mistä talous tullut? Millainen loikka taaksepäin lyhyen ajan ennusteissa? 12.1.2023 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 reaalinen volyymi, kausitasoitettu, kokonaistarjonta 2016 = 100 BKT kausitasoittamaton arvio 2022Q1-Q3 tuonnin arvolla (Venäjän tiedot) ja EU:n Venäjän- viennin hintojen kehityksellä (Eurostat) Tuonti, tavarat & palvelut - - kausitasoittamaton - - kausi- tasoittamaton pallot keskeisiä ennusteita 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 reaalinen volyymi, kausitasoitettu, kokonaiskysyntä 2016 = 100 Yksityinen kulutus Vienti Julkinen kulutus pallot keskeisiä ennusteita Ennusteiden (pl. talousministeriö) arvioita BKT:n osien luisusta 2022-23 aikana: Yksit. kulutus -5 − -10 % Kiinteät invest. -5 − -17 % Vienti ja tuonti -15 − - 24 % Syvimmillään 2023 taso olisi suunnilleen sama kuin: Yksit. kulutus 2011−12, 2015−17 Kiinteät invest. 2006−07, 2010 Vienti ja tuonti 2006−07
 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 10 Talouden keskeiset sektorit (alan tuottama BKT eli arvonlisäys) Öljy ja kaasu tärkeitä, mutta paljon muutakin 12.1.2023 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 reaalinen volyymi, kausitasoitettu, koko taloudessa tuotettu arvonlisäys (BKT ilman tuoteveroja ja -tukia) 2016 = 100 Öljy- ja kaasualat (öljyn,öljytuotteiden tuotteiden ja kaasun tuotanto ml. niitä tukevat palvelut sekä kauppa, kuljetukset ja jakelu), Rosstatin erillisluokitus Kaivostoiminta ja louhinta ml. öljyn ja kaasun tuotanto Julkinen hallinto, maanpuolustus ja pakollinen sosiaalivakuutus Jalostusteollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen korjaus Rahoitus ja vakuutus Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; hallinto- ja tukipalvelut Kuljetus ja varastointi Rakentaminen Kiinteistöala Maa- metsä- ja kalatalous Informaatio ja viestintä
 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 11 12.1.2023 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 miljoonaa henkilöä Venäjän tilastokeskuksen (Rosstat) 3 ennuste- vaihtoehtoa YK:n 3 ennuste- vaihtoehtoa toteutunut (Rosstat, YK) pystyasteikko katkaistu Pidempiä näkymiä: Työvoiman määrä voi olla yksi kasvun rajoite, joskin … Venäjän väestö 15−69 v.
 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 12 … tuottavuuden paraneminen auttaisi. Siihen tarvitaan mm. tuotanto- ym. fyysistä ja myös immateriaalista pääomaa, siis investointeja. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 Työtunnit per työntekijä BKT* per työtunti Venäjä 1995=100 * hintatasojen eroilla korjattu BKT Lähde: OECD ja kansalliset tilastoviranomaiset kiinteissä US-dollareissa Venäjä Venäjä Venäjä ja 11 EU:n uudempaa jäsenmaata -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 9798990001020304050607080910111213141516171819 Venäjä Kokonaistuottavuus (työn ja pääoman tuottavuus) kolmen vuoden keskiarvo, %-muutos -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 9798990001020304050607080910111213141516171819 Venäjä kolmen vuoden keskiarvo, %-muutos Pääomakanta (fyysinen) kiintein hinnoin Lähde: Penn World Table 10.0, Groningenin yliopisto Venäjä, Ukraina, Kazakstan, Serbia ja 10 EU:n uudempaa jäsenmaata 12.1.2023
 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 13 Venäjällä ei ole investoitu tarpeeksi jo monien vuosien ajan lausuttuihin kasvuhaluihin nähden (”maailmantaloutta nopeammin”) eikä erinäisiin tarpeisiin nähden (kuten tuottavuus, talouden monipuolistuminen, infra) 12.1.2023 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 91 96 01 06 11 16 21 Kiina Venäjä Vietnam Meksiko Intia Brasilia Romania Indonesia Puola Turkki 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 61 66 71 76 81 86 91 96 01 06 11 16 21 Venäjä Saksa USA Japani Etelä-Korea kolmen vuoden keskiarvo, % Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen suhde BKT:hen Lähteet: Maailmanpankki ja Rosstat
 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 14 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 reaalinen volyymi, 2004 =100 (suluissa osuus investoinneista 2021) Kiin- teistö- ala (13) 1. Öljyn ja kaasun tuotanto + niitä tukevat palvelut (12½) 3. Öljynjalostus (2½) Sähkön, kaasun ja lämmön jakelu (5) 2. Putkikuljetukset (3½) Terveys, koulutus (4½) Jalostusteollisuus pl. öljynjalostus (12½) Varstointi ja muu kuljetuksia avustava toiminta (6½) Maakuljetukset pl. putkikuljetukset (5½) 1+2+3 (19) Investoinneista mennyt 1/4 (aiemmin jopa lähes 1/3) energiasektorille Kiinteät investoinnit (puolustusinvestoinnit eivät sisälly näihin) 12.1.2023
 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 15 Talouden pitkän ajan kasvunäkymät heikentyneet entisestään 12.1.2023 Sota ja pakotteet painavat entistä enemmän tuotanto- yms. pääoman määrän & laadun kehitystä sekä sitä kautta ja muutenkin tuottavuutta. Venäjän talouden pitkän ajan kasvunäkymät olleet ennen Venäjän hyökkäystä noin 1½ % vuodessa (BKT) → nyt noin 1 % vuodessa tai jopa kohti nollakasvua. KASVU- Työ- Kiinteän Kokonais- LASKELMA panos pääoman tuottavuus (ennen (työ- kanta (työn & sotaa) voima) pääoman) BKT BOFIT Policy Brief 2021 No. 9 Iikka Korhonen: Russia's growth potential post-COVID-19 https://publications.bof.fi/bitstream/handle/10024/44897/bpb0921.pdf
 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 16 Investointeja ja tuottavuutta tukisi mm. parempi viranomaistoiminta 12.1.2023 Worldwide Governance Indicators 2002−2021 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21 02 06 10 14 18 21 Viro Valko-Venäjä Venäjä Ukraina Korruption Hallinnon Poliittinen vakaus ja Sääntelyn laatu Laillisuus Julkituonti ja valvonta tehokkuus väkivallan/terrorismin vastuuvelvollisuus puuttuminen (Control of (Government (Political stability and (Regulatory (Rule of law) (Voice and corruption) effectiveness) absence of violence/ quality) accountability) terrorism) Arviot hallinnosta (governance) välillä -2.5 (heikko) ja 2.5 (vahva) Synteesejä yli 30 kyselylähteestä, joissa koottu yritysten, asiantuntijoiden ja kansalaisten arvioita hallinnosta www.govindicators.org
 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 17 0 10 20 30 40 50 Liiallinen valvonta- ja tarkastuspaine Epäreilu kilpailu Korkeat hallinnolliset esteet Viranomaisten korruptio Tehottomat tuomioistuimet Tehottomat veroviranomaiset Riittämätön omistus- ja sopimusoikeuksien suoja Viranomaishallinnon matala laatu Miten viranomaiset teoillaan suhtautuvat yritykseen? … yleisin vastaus: Kuin kukkaroon % vastanneista: 2017− 21 Ei ylärajaa valintojen määrälle Korkeintaan 2 valintaa: 2017− 20 2017− 21 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Turvallisuus- ja lainvalvonta- viranomaiset Tuomioistumet Paikallisviranomaiset Alueen viranomaiset Federaation toimeenpanoviranomaiset Federaation lainsäädäntöviranomaiset % vastanneista: Korkeintaan 2 valintaa 2018− 21 Lähteet: Venäjän teollisuuden ja yrittäjien liiton (RSPP) vuosiraportit liiketoimintailmaston tilasta Pahimmat viranomaisongelmat liiketoiminnalle Korruptoituneimmat viranomaiset (Venäjän teollisuuden ja yrittäjien liiton (RSPP) vuosittainen kysely) Investointeja ja tuottavuutta tukisi mm. parempi viranomaistoiminta 12.1.2023 Pahimmat viranomaisongelmat liiketoiminnalle Korruptoituneimmat viranomaiset
 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 18 Venäjän talous ei ole enää muutamaan vuoteen ollut ns. kiinniottajatalous, ja nyt vielä vähemmän 12.1.2023 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 92 97 02 07 12 17 22 27 Lähde: IMF BKT per asukas, maiden hintatasojen erolla korjattu, muuttumattomin hinnoin, Suomi 2021 = 100 Suomi Ukraina Venäjä Viro BKT per asukas
Anúncio