Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaupan ja talouden seminaari, Salo, 9.2.2017.

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Julkinen
Johtokunnan varapuheenjohtaja, Suomen Pankki
Talouden näkymät ja haasteet
Kaupan ja talouden seminaari
9.2.2017
Salo
9.2.2017
Seppo Honkapohja
1
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Agenda
 Suhdannetilanne
 Maailmantalous
 Euroalue
 Suomi
 Riskit ja epävarmuudet
 Suomen kasvuhaasteet
9.2.2017 Seppo Honkapohja 2
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kansainvälinen talous ja Euroalue
9.2.2017 Seppo Honkapohja 3
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suurilla talousalueilla kasvu jatkunut,
mutta vaimeana
9.2.2017 Seppo Honkapohja 4
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Inflaatio on ollut globaalisti vaimeaa..
9.2.2017 Seppo Honkapohja 5
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Euroalueen kasvun odotetaan jatkuvan
”maltillisena mutta lujittuvana”
 Rahapolitiikka tukee kotimaista kysyntää ja on
helpottanut velkaantumisen vähentämisessä
 Yritysten parantunut kannattavuus ja suotuisat
rahoitusolosuhteet tukevat investointeja,
työllisyys paranee
 Eurojärjestelmän ennuste, joulukuu 2016
 BKT: 2016: 1,7 %
2017: 1,7 %
2018: 1,6 %
2019: 1,6 %
6Seppo Honkapohja9.2.2017
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kevyt rahapolitiikka välittyy euroalueen
lainakorkoihin…
9.2.2017 Seppo Honkapohja 7
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Euroalueen työttömyysaste on laskenut
asteittain
9.2.2017 Seppo Honkapohja 8
6
7
8
9
10
11
12
13
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
Euroalueen työttömyysaste, %
Lähde: Macrobond. 32755
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Euroalueen talouksien luottamus on
kohentunut
9.2.2017 Seppo Honkapohja 9
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kansainvälinen talous, riskit ja haasteet
9.2.2017 Seppo Honkapohja 10
”Uncertainty is everywhere”
Mario Draghi, 08.12.2016
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Yhdysvallat
Politiikan
polarisoituminen
Eurooppa
- BREXIT
- Terrori-iskut
- Pakolaistilanne
Globaali
Ilmastonmuutoksen
seuraukset
Lähi-itä
- Geopoliittiset riskit
- Turkin kehitys
Poliittisten riskien taloudellisen
merkityksen arviointi on vaikeaa
Yhdysvallat ja Eurooppa
- Vapaakaupan vastustaminen
- Riski käpertymisestä sisäänpäin
Venäjä
Rooli kv-
yhteisössä
Globalisaation
hyötyjen
epätasainen
jakautuminen
11Pasi Ikonen3.2.2017
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen talous
9.2.2017 Seppo Honkapohja 12
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kotimaan taloudesta positiivisia uutisia
 Työmarkkinat vahvistuneet
 Teollisuustuotannon alamäki
taittunut
 Kilpailukykysopimus parantaa
hintakilpailukykyä,
 Rahapolitiikka tukee kasvua
 Luottamus talouteen vahvistunut
9.2.2017 Seppo Honkapohja 13
60
70
80
90
100
110
120
130
2006 2008 2010 2012 2014 2016
Indikaattori
Lähteet: Euroopan komissio, Suomen Pankin laskelmat.
2.9.2016
eurojatalous.fi
30384@Koko talouden luottamus
Koko talouden luottamusindikaattori
Kasvukynnys ja 90 % luottamusväli
Suomessa luottamus on kohentunut
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Rahapolitiikan vaikutukset Suomeen
 Tukee euroalueen taloutta ja siten Suomen
vientiä
 Alentaa rahoituksen hintaa Suomessa
⇨ Tukee kulutusta ja investointeja
 Vaikutus BKT:n parhaillaan 0.5%
14Seppo Honkapohja9.2.2017
Mallilaskelma: joulukuun 2015 ja maaliskuun 2016 päätösten vaikutukset
Suomen BKT:hen
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kilpailukykysopimus parantaa
hintakilpailukykyä
 Yksikkötyökustannusten
kasvu jää selvästi muuta
euroaluetta hitaammaksi
 Työn kysyntä kasvaa
 Osa kustannusten
alenemisesta välittyy
hintoihin
 Vienti vauhdittuu, samoin
investoinnit
9.2.2017 Seppo Honkapohja
-2
0
2
4
6
8
10
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Suomi Euroalue
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Lähteet: Eurostat, EKP ja Suomen Pankin laskelmat.
Yksikkötyökustannukset
15
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Useimmat toimialat vahvistavat kasvua
9.2.2017 Seppo Honkapohja 16
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Alkutuotanto Teollisuus
Rakentaminen Kauppa, liikenne, majoitus- ja ravitsemus
Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Kiinteistöala Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Julkinen hallinto, koulutus ja sote Muut palvelut
Toimialat yhteensä
%, arvonlisäyksen trendin muutos edellisestä vuosineljänneksestä
Lähde: Tilastokeskus.
24515@KasvuToimialat
Toimialojen kontribuutiot arvonlisäyksen neljännesvuosikasvuun
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Pitkä taantuma jäänyt taakse
9.2.2017 Seppo Honkapohja
Kokonaistuotanto, %
Joulukuu
2016e 1,0
2017e 1,3
2018e 1,2
2019e 1,2-10
-5
0
5
10
140
160
180
200
220
2000 2005 2010 2015
Prosenttimuutos edellisvuotisesta (oikea asteikko)
Viitevuoden 2010 hinnoin (vasen asteikko)
Mrd. euroa
%
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
13.12.2016
eurojatalous.fi
24078 @E&T 5_2016
Kokonaistuotannon määrä
17
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Huoltotase
9.2.2017 Seppo Honkapohja
Prosenttimuutos edellisvuotisesta 2016e 2017e 2018e 2019e
Bruttokansantuote 1,1 1,3 1,2 1,2
Yksityinen kulutus 1,9 1,4 1,0 0,9
Julkinen kulutus 0,3 0,3 0,3 -0,3
Yksityiset kiinteät investoinnit 5,8 3,4 2,5 2,7
Julkiset kiinteät investoinnit 3,1 0,6 -0,2 –0,1
Vienti 0,7 2,1 2,5 2,6
Tuonti 1,2 2,0 2,1 1,9
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
18
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Työmarkkinat vahvistuvat
9.2.2017 Seppo Honkapohja
Työllisyys- ja työttömyysaste
Työllisyysaste,
%
Työttömyysaste
%
2016e 68,6 8,8
2017e 69,1 8,5
2018e 69,7 8,3
2019e 70,2 8,26
7
8
9
10
11
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Työlliset, trendi
Työlliset, Suomen Pankin ennuste, joulukuu 2016
Työttömyysaste, trendi
Työttömyysaste, Suomen Pankin ennuste, joulukuu 2016
1 000 henkeä %
Lähde: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
13.12.2016
eurojatalous fi
Työllisyyden ja työttömyysasteen trendi
19
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Inflaatio ennustejaksolla hitaampaa
kuin euroalueella
9.2.2017 Seppo Honkapohja
YKHI, %
Suomi Euroalue
2016e 0,4 0,2
2017e 0,8 1,3
2018e 0,8 1,5
2019e 1,0 1,7
20
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomen haasteet
9.2.2017 Seppo Honkapohja 21
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Julkinen velka kasvanut nopeasti – alijäämä
korjaantuu hitaasti
9.2.2017 Seppo Honkapohja
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
20
30
40
50
60
70
80
2000 2005 2010 2015
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä (oikea asteikko)
Julkisyhteisöjen velka (vasen asteikko)
% BKT:sta % BKT:sta
Lähteet: Suomen Pankki (ennusteet 2016-2019) ja Tilastokeskus.
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
22
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Pitkäaikaistyöttömyys kasvanut
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
2005 2007 2009 2011 2013 2015
Työttömät työnhakijat (vasen asteikko)
Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä (oikea asteikko)
%
Lähde: TEM.
Hlö
9.2.2017 Seppo Honkapohja 23
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Työn tuottavuuden ja elintason kasvuvahti
Suomessa 1860−2015
9.2.2017 Seppo Honkapohja 24
–6
–4
–2
0
2
4
6
8
1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000
Työn tuottavuus BKT per capita
%, vuosimuutos
Yhdistetty kansantalouden tilinpidon historiasarjoista ja HP-suodatettu
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat
30219@TuottavuusHistoria
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Tuottavuuden kasvu on kohdistunut
aloille, joissa työt vähenevät
9.2.2017 Seppo Honkapohja 25
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Suomalaisen talouskehityksen paradoksi
Selityksiä
- Korkeasta palkka- ja hintatasosta johtuva hintakilpailukyvyn puute
- Osaaminen on jakautunut tasaisesti, mutta innovaatiot
edellyttäisivät huippulahjakkuuksia
- Uusi teknologia vuotaa maailmalle ja vanhenee nopeasti
- Organisaatiot muuttuvat liian hitaasti
- Riskinottoon ei kannusteta riittävästi
- Suhteellisen vähän uusia nopeasti kasvavia yrityksiä
9.2.2017 Seppo Honkapohja 26
Erittäin
koulutettu ja
osaava väestö
Työntekijöiden
korkea
teknologinen
osaaminen
Nopea
tuottavuus- ja
talouskasvu
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Regulaation uudet haasteet
 Millaista sääntelyä uudet teknologiat edellyttävät?
– Itseajavat autot, lennokit, pilvipalvelut, tekoäly
 Hidastaako regulaatio uuden teknologian
käyttöönottoa?
– Uuden teknologian hyödyt jakautuvat laajalle,
haitat keskittyvät voimakkaasti
– Kehityksen jarruttaminen huono tapa ratkaista ongelmia
– Kansainvälinen kilpailujuoksu
 Soveltuuko perinteinen kilpailupolitiikka
digitaaliseen talouteen?
– Verkostovaikutukset ja skaalaedut, luonnolliset monopolit
– Mahdollisuus ylisuuriin voittoihin kannustimena (vrt. patentit)
– Toimialarajat hämärtyvät
9.2.2017 Seppo Honkapohja 27
Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen
Kiitos!
www.bof.fi
www.eurojatalous.fi
9.2.2017 Seppo Honkapohja 28
1 de 28

Recomendados

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane... por
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...
Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen. Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikane...Suomen Pankki
2.6K visualizações31 slides
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä por
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäEKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänä
EKP:n rahapolitiikka jatkuu poikkeuksellisen keveänäSuomen Pankki
1.8K visualizações31 slides
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen. por
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen. Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen.
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja sen välittyminen talouteen. Suomen Pankki
2K visualizações31 slides
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ... por
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...
Euro & talous -talousennuste: Pääjohtaja Erkki Liikanen, Rahapolitiikasta ja ...Suomen Pankki
1.6K visualizações21 slides
EKP:n rahapolitiikasta por
EKP:n rahapolitiikastaEKP:n rahapolitiikasta
EKP:n rahapolitiikastaSuomen Pankki
1.6K visualizações38 slides
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee... por
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...
Euroalueen taloudesta, EKP:n rahapolitiikasta ja sen välittymisestä euroaluee...Suomen Pankki
507 visualizações37 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Venäjän talouden näkymät por
Venäjän talouden näkymätVenäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymätSuomen Pankki
502 visualizações20 slides
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia por
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huoliaMaailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huoliaSuomen Pankki
1.9K visualizações21 slides
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta por
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen Pankki
2.9K visualizações29 slides
Taloustilanne ja rahapolitiikka por
Taloustilanne ja rahapolitiikkaTaloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
203 visualizações36 slides
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19 por
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankki
1.4K visualizações24 slides
Talouden näkymät 2016–2018 por
Talouden näkymät 2016–2018Talouden näkymät 2016–2018
Talouden näkymät 2016–2018Suomen Pankki
280 visualizações20 slides

Mais procurados(20)

Venäjän talouden näkymät por Suomen Pankki
Venäjän talouden näkymätVenäjän talouden näkymät
Venäjän talouden näkymät
Suomen Pankki502 visualizações
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia por Suomen Pankki
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huoliaMaailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia
Suomen Pankki1.9K visualizações
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta por Suomen Pankki
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudestaSuomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen taloudesta, rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta
Suomen Pankki2.9K visualizações
Taloustilanne ja rahapolitiikka por Suomen Pankki
Taloustilanne ja rahapolitiikkaTaloustilanne ja rahapolitiikka
Taloustilanne ja rahapolitiikka
Suomen Pankki203 visualizações
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19 por Suomen Pankki
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankin talousennusteen esittely 2017-19
Suomen Pankki1.4K visualizações
Talouden näkymät 2016–2018 por Suomen Pankki
Talouden näkymät 2016–2018Talouden näkymät 2016–2018
Talouden näkymät 2016–2018
Suomen Pankki280 visualizações
Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop... por Suomen Pankki
Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop...Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroop...
Suomen Pankki267 visualizações
Digitalisaatio ja kansantalous por Suomen Pankki
Digitalisaatio ja kansantalousDigitalisaatio ja kansantalous
Digitalisaatio ja kansantalous
Suomen Pankki1.3K visualizações
Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017 por Suomen Pankki
Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017
Euro ja talous: Maailmantalouden näkymät 28.9.2017
Suomen Pankki1.2K visualizações
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja... por Suomen Pankki
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja...
Suomen Pankki380 visualizações
Talous tutuksi -koulutus 2017: Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja ajankohta... por Suomen Pankki
Talous tutuksi -koulutus 2017: Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja ajankohta...Talous tutuksi -koulutus 2017: Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja ajankohta...
Talous tutuksi -koulutus 2017: Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja ajankohta...
Suomen Pankki270 visualizações
Erkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistä por Suomen Pankki
Erkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistäErkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistä
Erkki Liikanen: Rahapolitiikan ja talouden näkymistä
Suomen Pankki841 visualizações
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus por Suomen Pankki
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausEuro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Suomen Pankki1.5K visualizações
Suomen Pankin talousennusteen esittely rahamuseossa 19.12.2017 por Suomen Pankki
Suomen Pankin talousennusteen esittely rahamuseossa 19.12.2017Suomen Pankin talousennusteen esittely rahamuseossa 19.12.2017
Suomen Pankin talousennusteen esittely rahamuseossa 19.12.2017
Suomen Pankki565 visualizações
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi por Suomen Pankki
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja SuomiErkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi
Erkki Liikanen: Maailmantalous ja Suomi
Suomen Pankki1.5K visualizações
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Katsaus rahapolitiikkaan ja rahoitusjärjestelmän v...
Suomen Pankki1.5K visualizações
Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihin por Suomen Pankki
Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihinKasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihin
Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihin
Suomen Pankki582 visualizações
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä por Suomen Pankki
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Suomen Pankki1.8K visualizações
170224 kehysriihi v2 por Lauri Kajanoja
170224 kehysriihi v2170224 kehysriihi v2
170224 kehysriihi v2
Lauri Kajanoja449 visualizações
Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019 por Suomen Pankki
Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019
Juha Kilponen: Talouden näkymät 2016-2019
Suomen Pankki363 visualizações

Destaque

Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ... por
Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ...Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ...
Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ...Suomen Pankki
460 visualizações10 slides
Avoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellström por
Avoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellströmAvoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellström
Avoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellströmSuomen Pankki
211 visualizações15 slides
Avoimet ovet 27.-30.1.2017 tietoisku: 100 vuotta Suomen rahapolitiikkaa por
Avoimet ovet 27.-30.1.2017 tietoisku: 100 vuotta Suomen rahapolitiikkaaAvoimet ovet 27.-30.1.2017 tietoisku: 100 vuotta Suomen rahapolitiikkaa
Avoimet ovet 27.-30.1.2017 tietoisku: 100 vuotta Suomen rahapolitiikkaaSuomen Pankki
230 visualizações9 slides
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ... por
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Suomen Pankki
363 visualizações18 slides
Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019 por
Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019
Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019Suomen Pankki
524 visualizações22 slides
Erkki Liikanen: Monetary policy and economic outlook por
Erkki Liikanen: Monetary policy and economic outlookErkki Liikanen: Monetary policy and economic outlook
Erkki Liikanen: Monetary policy and economic outlookSuomen Pankki
571 visualizações22 slides

Destaque(10)

Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ... por Suomen Pankki
Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ...Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ...
Rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio ja liiketoimintamallien muutos. Vanhempi ...
Suomen Pankki460 visualizações
Avoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellström por Suomen Pankki
Avoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellströmAvoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellström
Avoimet ovet-tietoisku-euro ja eu-jenni-hellström
Suomen Pankki211 visualizações
Avoimet ovet 27.-30.1.2017 tietoisku: 100 vuotta Suomen rahapolitiikkaa por Suomen Pankki
Avoimet ovet 27.-30.1.2017 tietoisku: 100 vuotta Suomen rahapolitiikkaaAvoimet ovet 27.-30.1.2017 tietoisku: 100 vuotta Suomen rahapolitiikkaa
Avoimet ovet 27.-30.1.2017 tietoisku: 100 vuotta Suomen rahapolitiikkaa
Suomen Pankki230 visualizações
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ... por Suomen Pankki
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Suomen Pankki363 visualizações
Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019 por Suomen Pankki
Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019
Juha Kilponen: Outlook for the Finnish economy 2016-2019
Suomen Pankki524 visualizações
Erkki Liikanen: Monetary policy and economic outlook por Suomen Pankki
Erkki Liikanen: Monetary policy and economic outlookErkki Liikanen: Monetary policy and economic outlook
Erkki Liikanen: Monetary policy and economic outlook
Suomen Pankki571 visualizações
Tieteiden yö 12012017 Johtiko markkinoiden vapaus finanssikriisiin_miettinen por Suomen Pankki
Tieteiden yö 12012017 Johtiko markkinoiden vapaus finanssikriisiin_miettinenTieteiden yö 12012017 Johtiko markkinoiden vapaus finanssikriisiin_miettinen
Tieteiden yö 12012017 Johtiko markkinoiden vapaus finanssikriisiin_miettinen
Suomen Pankki487 visualizações
Tieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalus por Suomen Pankki
Tieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalusTieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalus
Tieteiden yö 12012017 rahoitusmarkkinoiden vapaus ja vakaus-taipalus
Suomen Pankki735 visualizações
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlund por Suomen Pankki
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlundTieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Tieteiden yö 12012017 sääntely_granlund
Suomen Pankki598 visualizações

Similar a Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaupan ja talouden seminaari, Salo, 9.2.2017.

Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H... por
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...Suomen Pankki
1.6K visualizações18 slides
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta por
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaSuomen Pankki
424 visualizações45 slides
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime... por
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...Suomen Pankki
201 visualizações21 slides
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv... por
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...Suomen Pankki
10.6K visualizações25 slides
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a... por
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...Suomen Pankki
754 visualizações35 slides
Talouden näkymät 2015-2017 por
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017Suomen Pankki
1.3K visualizações25 slides

Similar a Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaupan ja talouden seminaari, Salo, 9.2.2017.(19)

Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...
Suomen Pankki1.6K visualizações
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta por Suomen Pankki
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja SuomestaMaailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Maailmantaloudesta, rahapolitiikasta ja Suomesta
Suomen Pankki424 visualizações
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaime...
Suomen Pankki201 visualizações
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Johtokunnan jäsen Olli Rehn: Euroalue ja Suomi - sakkaako vai kasvaako kestäv...
Suomen Pankki10.6K visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous – Kohti laaja-a...
Suomen Pankki754 visualizações
Talouden näkymät 2015-2017 por Suomen Pankki
Talouden näkymät 2015-2017Talouden näkymät 2015-2017
Talouden näkymät 2015-2017
Suomen Pankki1.3K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Suomen Pankki1.1K visualizações
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018 por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät 27.3.2018
Suomen Pankki70 visualizações
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne por Suomen Pankki
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanneRahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Suomen Pankki108 visualizações
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19... por Suomen Pankki
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Ennustepäällikkö Juha Kilponen: Suomen talous korkeasuhdanteessa, Helsinki 19...
Suomen Pankki183 visualizações
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201 por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Suomen Pankki1.3K visualizações
Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa por Suomen Pankki
Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossaKasvua poikkeuksellisten riskien varjossa
Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa
Suomen Pankki305 visualizações
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvioToimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Suomen rahoitusjärjestelmän vakausarvio
Suomen Pankki612 visualizações
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise... por Suomen Pankki
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Olli Rehn: Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamise...
Suomen Pankki2K visualizações
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017 por Suomen Pankki
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
Olli Rehn: Euroopan talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitysnäkymät, 31.10.2017
Suomen Pankki2.1K visualizações
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät por Suomen Pankki
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymätPääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Pääjohtaja OIli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät
Suomen Pankki1.4K visualizações
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018 por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Suomen Pankki827 visualizações
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä? por Suomen Pankki
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta ‒ Mitä tehdä?
Suomen Pankki618 visualizações
Euro & talous -talousennuste: Ennustepäällikkö Juha Kilponen, Suomen talouden... por Suomen Pankki
Euro & talous -talousennuste: Ennustepäällikkö Juha Kilponen, Suomen talouden...Euro & talous -talousennuste: Ennustepäällikkö Juha Kilponen, Suomen talouden...
Euro & talous -talousennuste: Ennustepäällikkö Juha Kilponen, Suomen talouden...
Suomen Pankki136 visualizações

Mais de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 visualizações7 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
53 visualizações11 slides
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 visualizações15 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 visualizações15 slides
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfSuomen Pankki
46 visualizações20 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
109 visualizações8 slides

Mais de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki53 visualizações
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 visualizações
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki46 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki109 visualizações
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy por Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki98 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 visualizações
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 por Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki285 visualizações
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki148 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 visualizações
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna por Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 visualizações
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... por Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki106 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki191 visualizações

Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaupan ja talouden seminaari, Salo, 9.2.2017.

 • 1. Julkinen Johtokunnan varapuheenjohtaja, Suomen Pankki Talouden näkymät ja haasteet Kaupan ja talouden seminaari 9.2.2017 Salo 9.2.2017 Seppo Honkapohja 1
 • 2. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Agenda  Suhdannetilanne  Maailmantalous  Euroalue  Suomi  Riskit ja epävarmuudet  Suomen kasvuhaasteet 9.2.2017 Seppo Honkapohja 2
 • 3. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kansainvälinen talous ja Euroalue 9.2.2017 Seppo Honkapohja 3
 • 4. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suurilla talousalueilla kasvu jatkunut, mutta vaimeana 9.2.2017 Seppo Honkapohja 4
 • 5. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Inflaatio on ollut globaalisti vaimeaa.. 9.2.2017 Seppo Honkapohja 5
 • 6. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroalueen kasvun odotetaan jatkuvan ”maltillisena mutta lujittuvana”  Rahapolitiikka tukee kotimaista kysyntää ja on helpottanut velkaantumisen vähentämisessä  Yritysten parantunut kannattavuus ja suotuisat rahoitusolosuhteet tukevat investointeja, työllisyys paranee  Eurojärjestelmän ennuste, joulukuu 2016  BKT: 2016: 1,7 % 2017: 1,7 % 2018: 1,6 % 2019: 1,6 % 6Seppo Honkapohja9.2.2017
 • 7. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kevyt rahapolitiikka välittyy euroalueen lainakorkoihin… 9.2.2017 Seppo Honkapohja 7
 • 8. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroalueen työttömyysaste on laskenut asteittain 9.2.2017 Seppo Honkapohja 8 6 7 8 9 10 11 12 13 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Euroalueen työttömyysaste, % Lähde: Macrobond. 32755
 • 9. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Euroalueen talouksien luottamus on kohentunut 9.2.2017 Seppo Honkapohja 9
 • 10. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kansainvälinen talous, riskit ja haasteet 9.2.2017 Seppo Honkapohja 10 ”Uncertainty is everywhere” Mario Draghi, 08.12.2016
 • 11. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Yhdysvallat Politiikan polarisoituminen Eurooppa - BREXIT - Terrori-iskut - Pakolaistilanne Globaali Ilmastonmuutoksen seuraukset Lähi-itä - Geopoliittiset riskit - Turkin kehitys Poliittisten riskien taloudellisen merkityksen arviointi on vaikeaa Yhdysvallat ja Eurooppa - Vapaakaupan vastustaminen - Riski käpertymisestä sisäänpäin Venäjä Rooli kv- yhteisössä Globalisaation hyötyjen epätasainen jakautuminen 11Pasi Ikonen3.2.2017
 • 12. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen talous 9.2.2017 Seppo Honkapohja 12
 • 13. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kotimaan taloudesta positiivisia uutisia  Työmarkkinat vahvistuneet  Teollisuustuotannon alamäki taittunut  Kilpailukykysopimus parantaa hintakilpailukykyä,  Rahapolitiikka tukee kasvua  Luottamus talouteen vahvistunut 9.2.2017 Seppo Honkapohja 13 60 70 80 90 100 110 120 130 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Indikaattori Lähteet: Euroopan komissio, Suomen Pankin laskelmat. 2.9.2016 eurojatalous.fi 30384@Koko talouden luottamus Koko talouden luottamusindikaattori Kasvukynnys ja 90 % luottamusväli Suomessa luottamus on kohentunut
 • 14. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Rahapolitiikan vaikutukset Suomeen  Tukee euroalueen taloutta ja siten Suomen vientiä  Alentaa rahoituksen hintaa Suomessa ⇨ Tukee kulutusta ja investointeja  Vaikutus BKT:n parhaillaan 0.5% 14Seppo Honkapohja9.2.2017 Mallilaskelma: joulukuun 2015 ja maaliskuun 2016 päätösten vaikutukset Suomen BKT:hen
 • 15. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kilpailukykysopimus parantaa hintakilpailukykyä  Yksikkötyökustannusten kasvu jää selvästi muuta euroaluetta hitaammaksi  Työn kysyntä kasvaa  Osa kustannusten alenemisesta välittyy hintoihin  Vienti vauhdittuu, samoin investoinnit 9.2.2017 Seppo Honkapohja -2 0 2 4 6 8 10 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Suomi Euroalue Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Lähteet: Eurostat, EKP ja Suomen Pankin laskelmat. Yksikkötyökustannukset 15
 • 16. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Useimmat toimialat vahvistavat kasvua 9.2.2017 Seppo Honkapohja 16 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa, liikenne, majoitus- ja ravitsemus Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kiinteistöala Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Julkinen hallinto, koulutus ja sote Muut palvelut Toimialat yhteensä %, arvonlisäyksen trendin muutos edellisestä vuosineljänneksestä Lähde: Tilastokeskus. 24515@KasvuToimialat Toimialojen kontribuutiot arvonlisäyksen neljännesvuosikasvuun
 • 17. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Pitkä taantuma jäänyt taakse 9.2.2017 Seppo Honkapohja Kokonaistuotanto, % Joulukuu 2016e 1,0 2017e 1,3 2018e 1,2 2019e 1,2-10 -5 0 5 10 140 160 180 200 220 2000 2005 2010 2015 Prosenttimuutos edellisvuotisesta (oikea asteikko) Viitevuoden 2010 hinnoin (vasen asteikko) Mrd. euroa % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 13.12.2016 eurojatalous.fi 24078 @E&T 5_2016 Kokonaistuotannon määrä 17
 • 18. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Huoltotase 9.2.2017 Seppo Honkapohja Prosenttimuutos edellisvuotisesta 2016e 2017e 2018e 2019e Bruttokansantuote 1,1 1,3 1,2 1,2 Yksityinen kulutus 1,9 1,4 1,0 0,9 Julkinen kulutus 0,3 0,3 0,3 -0,3 Yksityiset kiinteät investoinnit 5,8 3,4 2,5 2,7 Julkiset kiinteät investoinnit 3,1 0,6 -0,2 –0,1 Vienti 0,7 2,1 2,5 2,6 Tuonti 1,2 2,0 2,1 1,9 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 18
 • 19. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Työmarkkinat vahvistuvat 9.2.2017 Seppo Honkapohja Työllisyys- ja työttömyysaste Työllisyysaste, % Työttömyysaste % 2016e 68,6 8,8 2017e 69,1 8,5 2018e 69,7 8,3 2019e 70,2 8,26 7 8 9 10 11 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Työlliset, trendi Työlliset, Suomen Pankin ennuste, joulukuu 2016 Työttömyysaste, trendi Työttömyysaste, Suomen Pankin ennuste, joulukuu 2016 1 000 henkeä % Lähde: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 13.12.2016 eurojatalous fi Työllisyyden ja työttömyysasteen trendi 19
 • 20. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Inflaatio ennustejaksolla hitaampaa kuin euroalueella 9.2.2017 Seppo Honkapohja YKHI, % Suomi Euroalue 2016e 0,4 0,2 2017e 0,8 1,3 2018e 0,8 1,5 2019e 1,0 1,7 20
 • 21. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomen haasteet 9.2.2017 Seppo Honkapohja 21
 • 22. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Julkinen velka kasvanut nopeasti – alijäämä korjaantuu hitaasti 9.2.2017 Seppo Honkapohja -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 20 30 40 50 60 70 80 2000 2005 2010 2015 Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä (oikea asteikko) Julkisyhteisöjen velka (vasen asteikko) % BKT:sta % BKT:sta Lähteet: Suomen Pankki (ennusteet 2016-2019) ja Tilastokeskus. Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 22
 • 23. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Pitkäaikaistyöttömyys kasvanut 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Työttömät työnhakijat (vasen asteikko) Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä (oikea asteikko) % Lähde: TEM. Hlö 9.2.2017 Seppo Honkapohja 23
 • 24. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Työn tuottavuuden ja elintason kasvuvahti Suomessa 1860−2015 9.2.2017 Seppo Honkapohja 24 –6 –4 –2 0 2 4 6 8 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 Työn tuottavuus BKT per capita %, vuosimuutos Yhdistetty kansantalouden tilinpidon historiasarjoista ja HP-suodatettu Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat 30219@TuottavuusHistoria
 • 25. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Tuottavuuden kasvu on kohdistunut aloille, joissa työt vähenevät 9.2.2017 Seppo Honkapohja 25
 • 26. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Suomalaisen talouskehityksen paradoksi Selityksiä - Korkeasta palkka- ja hintatasosta johtuva hintakilpailukyvyn puute - Osaaminen on jakautunut tasaisesti, mutta innovaatiot edellyttäisivät huippulahjakkuuksia - Uusi teknologia vuotaa maailmalle ja vanhenee nopeasti - Organisaatiot muuttuvat liian hitaasti - Riskinottoon ei kannusteta riittävästi - Suhteellisen vähän uusia nopeasti kasvavia yrityksiä 9.2.2017 Seppo Honkapohja 26 Erittäin koulutettu ja osaava väestö Työntekijöiden korkea teknologinen osaaminen Nopea tuottavuus- ja talouskasvu
 • 27. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Regulaation uudet haasteet  Millaista sääntelyä uudet teknologiat edellyttävät? – Itseajavat autot, lennokit, pilvipalvelut, tekoäly  Hidastaako regulaatio uuden teknologian käyttöönottoa? – Uuden teknologian hyödyt jakautuvat laajalle, haitat keskittyvät voimakkaasti – Kehityksen jarruttaminen huono tapa ratkaista ongelmia – Kansainvälinen kilpailujuoksu  Soveltuuko perinteinen kilpailupolitiikka digitaaliseen talouteen? – Verkostovaikutukset ja skaalaedut, luonnolliset monopolit – Mahdollisuus ylisuuriin voittoihin kannustimena (vrt. patentit) – Toimialarajat hämärtyvät 9.2.2017 Seppo Honkapohja 27
 • 28. Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen Kiitos! www.bof.fi www.eurojatalous.fi 9.2.2017 Seppo Honkapohja 28