Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jarrua uusilla välineillä

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Johtokunta, Suomen Pankki
Kotitalouksien velkavauhtiin jarrua
uusilla välineillä
Suomen Pankin vakausarvio
Euro & talous -tiedotustilaisuus 4.5.2021
Marja Nykänen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin arvio rahoitusjärjestelmän vakaudesta
• Pääkirjoitus: Kotitalouksien velkavauhtiin jarrua uusilla välineillä
• Vakausarvio: Velkakatto ja asuntolainojen pituusrajoitus tarvitaan patoamaan
rahoitusvakausriskejä
• Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista aiheista
• Arviot VM:n työryhmän ehdottamien makrovakausvälineiden vaikutuksista
• Koronan vaikutukset pankkeihin, yrityksiin ja asunto- ja kiinteistösijoitusmarkkinoihin
• Uusi stressitestikehikko suomalaisten pankkien vakavaraisuuden arviointiin
• Uutta tilastotietoa kotitalouksien sijoitusasuntolainoista
• Helppolukuinen yhteenveto
• Saatavilla Euro & talous -sivustolla: https://www.eurojatalous.fi/
4.5.2021 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keskeiset viestit
• Tukitoimet ylläpitäneet kansainvälisen rahoitusjärjestelmän vakautta
• Sääntely vahvistanut pankkien kykyä luotottaa ja kestää tappioita
• Koronan kaikkia vaikutuksia pankkeihin ja yrityksiin ei ole vielä nähty
• Asuntomarkkinoiden riskit kasvaneet heikon talouskehityksen aikana
• Velkakattoa ja asuntolainojen pituusrajoitusta tarvitaan viipymättä
4.5.2021 3
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Sääntely vahvistanut pankkien kykyä
luotottaa ja kestää tappioita
4.5.2021 4
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Tukitoimet ylläpitäneet kansainvälisen
rahoitusjärjestelmän vakautta
• Tukitoimilla on rakennettu siltaa kriisin yli
• Kriisin kaikki vaikutukset yrityksiin ja kotitalouksiin eivät ole vielä
näkyvissä
• Ratkaisevaa on, miten yritykset ja kotitaloudet kykenevät
suoriutumaan velvoitteistaan, kun tukitoimet päättyvät
4.5.2021 5
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusolot kiristyivät, kun talousodotukset
vahvistuivat
4.5.2021 6
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
01/2020 05/2020 09/2020 01/2021
Yhdysvallat Iso-Britannia Saksa Ranska
10 vuoden valtionlainan tuotto, %
Lähde: Macrobond.
Pitkien valtionlainojen korot nousivat keväällä 2021 etenkin
Yhdysvalloissa
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Ongelmalainojen laskeva trendi saattaa kääntyä
4.5.2021 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitussääntely auttanut pankkeja kohtamaan
pandemian aiempaa vahvempina
• Sääntely on vahvistanut pankkien vakavaraisuutta ja kykyä kestää
tappioita
• Makrovakauspolitiikan välineillä parannettiin entisestään pankkien
kriisinsietokykyä ennen pandemiaa
• Makrovakauspolitiikan sekä pankkivalvonnan ja -sääntelyn
kevennyksillä on edistetty luotonantoa pandemian aikana
4.5.2021 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Koronan kaikkia vaikutuksia pankkeihin
ja yrityksiin ei ole vielä nähty
4.5.2021 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotimainen pankkisektori säilynyt vakavaraisena
4.5.2021 10
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Konkurssit eivät ole lisääntyneet hälyttävästi
4.5.2021 11
0
50
100
150
200
250
300
2017 2018 2019 2020 2021
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu
Lähde: Tilastokeskus.
Yritykset, lukumäärä
Vireille pannut konkurssit
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntomarkkinoiden riskit kasvaneet
heikon talouskehityksen aikana
4.5.2021 12
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntolainat ja kiinteistöalan lainat muodostavat
suuren osan pohjoismaisten pankkien lainanannosta
4.5.2021 13
0
20
40
60
80
Tanska Ruotsi Suomi Norja
Asuntolainat Liikekiinteistölainat
Lähde: EBA.
Lainakannasta, %
Pohjoismaisilla pankeilla on runsaasti asunto- ja liikekiinteistölainoja
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntojen hintaerot kasvukeskusten ja muiden
alueiden välillä kasvaneet edelleen
4.5.2021 14
75
100
125
150
175
200
225
2000 2005 2010 2015 2020
Helsingin kantakaupunki Koko Helsinki
Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu Turku
Tampere Koko Suomi
Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu
Reaali-indeksi, 2000 = 100
Lähteet: Tilastokeskus, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Asuntojen reaaliset hinnat alueittain neljännesvuosittain
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntokauppa ja asuntolainananto toipuivat Suomessa
nopeasti pandemian ensimmäisestä aallosta
4.5.2021 15
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
2018 2019 2020 2021
Milj. euroa
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Suomessa luottolaitoksista nostetut uudet asuntolainat kuukausittain
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
2018 2019 2020 2021
Lukumäärä
Lähde: Tilastokeskus (kiinteistönvälittäjien kautta tehdyt kaupat). @38215
Vanhojen osakeasuntojen kauppa Suomessa kuukausittain
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntolainakannasta 8 prosenttia on sijoituslainoja
• Kymmenesosa maaliskuussa 2021 nostetuista asuntolainoista
otettiin sijoitusasuntoa varten
• Useilla asuntosijoittajilla on vastattavanaan myös
uudisrakentamisen liittyvää taloyhtiölainaa
• Vuokramarkkinat ovat tärkeä osa toimivia asuntomarkkinoita, mutta
asuntosijoittamiseen liittyy myös riskejä
4.5.2021 16
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Velkakattoa ja asuntolainojen
pituusrajoitusta tarvitaan viipymättä
4.5.2021 17
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotitalouksien velkaantuneisuus suhteessa tuloihin
kasvanut pitkään
0
25
50
75
100
0
40
80
120
160
2000 2005 2010 2015 2020
Asuntolainat Suomen luottolaitoksilta Lainat taloyhtiöiden kautta
Kulutusluotot Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomen luottolaitoksilta
Muut lainat Suomesta ja ulkomailta Asumiseen liittyvät lainat (oikea asteikko)
% suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon Osuus velasta, %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @38215
Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja velan rakenne
4.5.2021 18
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Uusilla asuntolainanottajilla yhä enemmän velkaa
suhteessa tuloihin
• Aiempaa suurempi osa uusista
asuntolainoista* myönnetty
tuloihinsa nähden runsaasti
velkaantuneille
• Suuret velka-tulosuhteet
yleisempiä kasvukeskuksissa kuin
muualla Suomessa
4.5.2021 19
* Uusien asuntolainojen euromäärästä
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
0
20
40
60
80
100
2010 2012 2014 2016 2018 2020
Enintään 14 vuotta Yli 14 ja enintään 19 vuotta Yli 19 ja enintään 21 vuotta
Yli 21 ja enintään 24 vuotta Yli 24 ja enintään 26 vuotta Yli 26 vuotta
Osuus uusien asuntolainojen euromäärästä, %
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Suomessa nostettujen uusien asuntolainojen takaisinmaksuajat
Pitkät asuntolainat yleistyneet nopeasti
4.5.2021 20
Noin 25 vuotta
Noin 30 tai 35 vuotta
Noin 20 vuotta
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suuret yhtiölainaosuudet yleistyneet uusien
osakeasuntojen kaupassa
0
20
40
60
80
100
2000 2005 2010 2015 2020
0 % 0–39 % 40–49 % 50–59 % 60–69 % 70–79 % Vähintään 80 %
Osuus kauppojen määrästä, %
Lähteet: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Uusien kerrostalo- ja rivitaloasuntojen kaupat Suomessa asunnon
yhtiölainaosuuden mukaan
4.5.2021 21
Taloyhtiölaina vähintään 60 %
asunnon velattomasta hinnasta
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
VM:n työryhmän ehdottamat keinot käyttöön
• Velkakatolla rajoitettaisiin kotitalouden kokonaisvelkojen kasvamista
suuriksi suhteessa tuloihin
• Asunto- ja taloyhtiölainojen enimmäispituudet ylläpitäisivät hyviä
luotonhoitokäytäntöjä
• Erittäin suurten taloyhtiölainojen rajoittaminen ehkäisisi
asuntorahoituksen riskien kasvua
• Ehdotettuihin rajoitteisiin sisältyy myös joustovaraa
4.5.2021 22
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Vaikutukseltaan neutraali velkakatto noussut aiempaa
korkeammalle
• Velkakatto asettuisi nyt 500 prosenttiin, jos vaikutukset
lainanantoon pyrittäisiin pitämään vähäisinä
• Rajoite ei kohdistuisi erityisesti ensiasuntojen rahoitukseen
• Vaikutukset pitkän aikavälin talouskasvuun olisivat maltilliset
• Rajoite vaimentaisi talouden suhdannevaihteluita
tehokkaammin kuin nykyinen enimmäisluototussuhde
4.5.2021 23
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Laina-aikarajoitukset ja yhtiölainakatto hillitsisivät
erittäin pitkien ja suurten lainojen myöntämistä
• Erittäin pitkien asuntolainojen yleistyminen lisää tarvetta rajoittaa laina-
aikoja
• Enimmäispituus vaikuttaisi pitkiä asuntolainoja runsaasti myöntäviin
pankkeihin
• Taloyhtiölainarajoitteet voisivat vaikuttaa uudisrakentamisen
rahoitukseen ja lisätä asuntolainojen kysyntää
• Enimmäisluotto-osuus sallisi edelleen huomattavan suuret
taloyhtiölainat rakentamisen rahoituksessa
4.5.2021 24
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto keskeisistä viesteistä
• Suomen rahoitusjärjestelmä on toiminut pandemian aikana hyvin
• Kaikkia pandemian vaikutuksia ei ole vielä nähty
• Asuntomarkkinoiden riskit ja kotitalouksien velkaantuneisuus
kasvaneet
• Velkaantuneisuutta hillitsevät toimet tulisi saada pikaisesti käyttöön
4.5.2021 25
suomenpankki.fi
Kiitos!
1 de 26

Recomendados

Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana por
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaSuomen Pankki
979 visualizações34 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Suomen Pankki
1.1K visualizações26 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Suomen Pankki
1.8K visualizações20 slides
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... por
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Suomen Pankki
1.1K visualizações29 slides
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 por
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Suomen Pankki
495 visualizações23 slides
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen por
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenSuomen Pankki
781 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. por
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Suomen Pankki
13.9K visualizações12 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Suomen Pankki
776 visualizações9 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka por
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
968 visualizações17 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Suomen Pankki
568 visualizações12 slides
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ... por
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Suomen Pankki
803 visualizações26 slides
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla por
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaSuomen Pankki
405 visualizações34 slides

Mais procurados(20)

Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki13.9K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Pääjohtaja Olli Rehn: Raha ja talouspolitiikan haasteita koronapandemian tai...
Suomen Pankki776 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki968 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Pääjohtaja Olli Rehn: Elpyminen jatkuu koronan varjossa - rahapolitiikka on r...
Suomen Pankki568 visualizações
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Suomen Pankki803 visualizações
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla por Suomen Pankki
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Suomen Pankki405 visualizações
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta... por Suomen Pankki
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Suomen Pankki503 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen kansantalouden ja julkisen talouden ajankohtaise...
Suomen Pankki621 visualizações
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa por Suomen Pankki
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissaOlli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Olli Rehn: Rahapolitiikan asteittainen normalisointi epävarmuuden oloissa
Suomen Pankki1.1K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja haasteet kestävä...
Suomen Pankki1.1K visualizações
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Suomen Pankki597 visualizações
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon... por Suomen Pankki
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita: Taloustutkijalle luulo ei ole tiedon...
Suomen Pankki528 visualizações
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t... por Suomen Pankki
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Euroalueen rahoitusolot säilyvät kasvua t...
Suomen Pankki1.2K visualizações
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo... por Suomen Pankki
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Suomen Pankki462 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät koronakriisin helli...
Suomen Pankki464 visualizações
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen por Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeenPääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.5.2018: Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen
Suomen Pankki2.3K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10.... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talouden lyhyen ja pitkän sihdin haasteita - 10....
Suomen Pankki747 visualizações
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen por Suomen Pankki
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Suomen Pankki236 visualizações
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Pääjohtaja Erkki Liikanen: Rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä, netto-ostot pää...
Suomen Pankki1.3K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K visualizações

Similar a Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jarrua uusilla välineillä

Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E... por
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Suomen Pankki
192 visualizações24 slides
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B... por
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Suomen Pankki
540 visualizações18 slides
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... por
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Suomen Pankki
47 visualizações31 slides
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... por
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Suomen Pankki
140 visualizações20 slides
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt... por
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Suomen Pankki
145 visualizações34 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Suomen Pankki
587 visualizações12 slides

Similar a Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jarrua uusilla välineillä(20)

Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E... por Suomen Pankki
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Suomen Pankki192 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Suomen Pankki540 visualizações
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 visualizações
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... por Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki140 visualizações
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt... por Suomen Pankki
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Suomen Pankki145 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymät, rahoitusvakaus ja rahapolitiikan str...
Suomen Pankki587 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki619 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki1.6K visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki129 visualizações
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä por Suomen Pankki
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Suomen Pankki1.8K visualizações
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus por Suomen Pankki
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausEuro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Suomen Pankki1.5K visualizações
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne por Suomen Pankki
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki207 visualizações
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf por Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki47 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Ulos koronakriisistä – onko finanssikriisin lääkkeistä ...
Suomen Pankki770 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Suomen Pankki215 visualizações
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet por Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteetOsastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Rahapolitiikan uudet haasteet
Suomen Pankki68 visualizações
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa por Suomen Pankki
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Suomen Pankki914 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Suomen Pankki213 visualizações

Mais de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 visualizações7 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
54 visualizações11 slides
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 visualizações15 slides
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 visualizações15 slides
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
109 visualizações8 slides
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy por
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicySuomen Pankki
432 visualizações4 slides

Mais de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 por Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki54 visualizações
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... por Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 visualizações
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... por Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki109 visualizações
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy por Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki99 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 visualizações
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 por Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki288 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki149 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 visualizações
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna por Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 visualizações
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... por Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki78 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki110 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki109 visualizações
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... por Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki191 visualizações
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... por Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 visualizações
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin... por Suomen Pankki
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Suomen Pankki88 visualizações
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil... por Suomen Pankki
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Suomen Pankki95 visualizações
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi... por Suomen Pankki
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Keskuspankkiraha rahajärjestelmän perustana Vanhempi ekonomisti Matti Hellqvi...
Suomen Pankki100 visualizações

Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jarrua uusilla välineillä

 • 1. Johtokunta, Suomen Pankki Kotitalouksien velkavauhtiin jarrua uusilla välineillä Suomen Pankin vakausarvio Euro & talous -tiedotustilaisuus 4.5.2021 Marja Nykänen
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin arvio rahoitusjärjestelmän vakaudesta • Pääkirjoitus: Kotitalouksien velkavauhtiin jarrua uusilla välineillä • Vakausarvio: Velkakatto ja asuntolainojen pituusrajoitus tarvitaan patoamaan rahoitusvakausriskejä • Asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista aiheista • Arviot VM:n työryhmän ehdottamien makrovakausvälineiden vaikutuksista • Koronan vaikutukset pankkeihin, yrityksiin ja asunto- ja kiinteistösijoitusmarkkinoihin • Uusi stressitestikehikko suomalaisten pankkien vakavaraisuuden arviointiin • Uutta tilastotietoa kotitalouksien sijoitusasuntolainoista • Helppolukuinen yhteenveto • Saatavilla Euro & talous -sivustolla: https://www.eurojatalous.fi/ 4.5.2021 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskeiset viestit • Tukitoimet ylläpitäneet kansainvälisen rahoitusjärjestelmän vakautta • Sääntely vahvistanut pankkien kykyä luotottaa ja kestää tappioita • Koronan kaikkia vaikutuksia pankkeihin ja yrityksiin ei ole vielä nähty • Asuntomarkkinoiden riskit kasvaneet heikon talouskehityksen aikana • Velkakattoa ja asuntolainojen pituusrajoitusta tarvitaan viipymättä 4.5.2021 3
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Sääntely vahvistanut pankkien kykyä luotottaa ja kestää tappioita 4.5.2021 4
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Tukitoimet ylläpitäneet kansainvälisen rahoitusjärjestelmän vakautta • Tukitoimilla on rakennettu siltaa kriisin yli • Kriisin kaikki vaikutukset yrityksiin ja kotitalouksiin eivät ole vielä näkyvissä • Ratkaisevaa on, miten yritykset ja kotitaloudet kykenevät suoriutumaan velvoitteistaan, kun tukitoimet päättyvät 4.5.2021 5
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusolot kiristyivät, kun talousodotukset vahvistuivat 4.5.2021 6 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 01/2020 05/2020 09/2020 01/2021 Yhdysvallat Iso-Britannia Saksa Ranska 10 vuoden valtionlainan tuotto, % Lähde: Macrobond. Pitkien valtionlainojen korot nousivat keväällä 2021 etenkin Yhdysvalloissa
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ongelmalainojen laskeva trendi saattaa kääntyä 4.5.2021 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitussääntely auttanut pankkeja kohtamaan pandemian aiempaa vahvempina • Sääntely on vahvistanut pankkien vakavaraisuutta ja kykyä kestää tappioita • Makrovakauspolitiikan välineillä parannettiin entisestään pankkien kriisinsietokykyä ennen pandemiaa • Makrovakauspolitiikan sekä pankkivalvonnan ja -sääntelyn kevennyksillä on edistetty luotonantoa pandemian aikana 4.5.2021 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Koronan kaikkia vaikutuksia pankkeihin ja yrityksiin ei ole vielä nähty 4.5.2021 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotimainen pankkisektori säilynyt vakavaraisena 4.5.2021 10
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Konkurssit eivät ole lisääntyneet hälyttävästi 4.5.2021 11 0 50 100 150 200 250 300 2017 2018 2019 2020 2021 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Lähde: Tilastokeskus. Yritykset, lukumäärä Vireille pannut konkurssit
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntomarkkinoiden riskit kasvaneet heikon talouskehityksen aikana 4.5.2021 12
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntolainat ja kiinteistöalan lainat muodostavat suuren osan pohjoismaisten pankkien lainanannosta 4.5.2021 13 0 20 40 60 80 Tanska Ruotsi Suomi Norja Asuntolainat Liikekiinteistölainat Lähde: EBA. Lainakannasta, % Pohjoismaisilla pankeilla on runsaasti asunto- ja liikekiinteistölainoja
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntojen hintaerot kasvukeskusten ja muiden alueiden välillä kasvaneet edelleen 4.5.2021 14 75 100 125 150 175 200 225 2000 2005 2010 2015 2020 Helsingin kantakaupunki Koko Helsinki Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu Turku Tampere Koko Suomi Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu Reaali-indeksi, 2000 = 100 Lähteet: Tilastokeskus, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Asuntojen reaaliset hinnat alueittain neljännesvuosittain
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntokauppa ja asuntolainananto toipuivat Suomessa nopeasti pandemian ensimmäisestä aallosta 4.5.2021 15 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2018 2019 2020 2021 Milj. euroa Lähde: Suomen Pankki. @38215 Suomessa luottolaitoksista nostetut uudet asuntolainat kuukausittain 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2018 2019 2020 2021 Lukumäärä Lähde: Tilastokeskus (kiinteistönvälittäjien kautta tehdyt kaupat). @38215 Vanhojen osakeasuntojen kauppa Suomessa kuukausittain
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntolainakannasta 8 prosenttia on sijoituslainoja • Kymmenesosa maaliskuussa 2021 nostetuista asuntolainoista otettiin sijoitusasuntoa varten • Useilla asuntosijoittajilla on vastattavanaan myös uudisrakentamisen liittyvää taloyhtiölainaa • Vuokramarkkinat ovat tärkeä osa toimivia asuntomarkkinoita, mutta asuntosijoittamiseen liittyy myös riskejä 4.5.2021 16
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Velkakattoa ja asuntolainojen pituusrajoitusta tarvitaan viipymättä 4.5.2021 17
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotitalouksien velkaantuneisuus suhteessa tuloihin kasvanut pitkään 0 25 50 75 100 0 40 80 120 160 2000 2005 2010 2015 2020 Asuntolainat Suomen luottolaitoksilta Lainat taloyhtiöiden kautta Kulutusluotot Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomen luottolaitoksilta Muut lainat Suomesta ja ulkomailta Asumiseen liittyvät lainat (oikea asteikko) % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon Osuus velasta, % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @38215 Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja velan rakenne 4.5.2021 18
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Uusilla asuntolainanottajilla yhä enemmän velkaa suhteessa tuloihin • Aiempaa suurempi osa uusista asuntolainoista* myönnetty tuloihinsa nähden runsaasti velkaantuneille • Suuret velka-tulosuhteet yleisempiä kasvukeskuksissa kuin muualla Suomessa 4.5.2021 19 * Uusien asuntolainojen euromäärästä
 • 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 0 20 40 60 80 100 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Enintään 14 vuotta Yli 14 ja enintään 19 vuotta Yli 19 ja enintään 21 vuotta Yli 21 ja enintään 24 vuotta Yli 24 ja enintään 26 vuotta Yli 26 vuotta Osuus uusien asuntolainojen euromäärästä, % Lähde: Suomen Pankki. @38215 Suomessa nostettujen uusien asuntolainojen takaisinmaksuajat Pitkät asuntolainat yleistyneet nopeasti 4.5.2021 20 Noin 25 vuotta Noin 30 tai 35 vuotta Noin 20 vuotta
 • 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suuret yhtiölainaosuudet yleistyneet uusien osakeasuntojen kaupassa 0 20 40 60 80 100 2000 2005 2010 2015 2020 0 % 0–39 % 40–49 % 50–59 % 60–69 % 70–79 % Vähintään 80 % Osuus kauppojen määrästä, % Lähteet: Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Uusien kerrostalo- ja rivitaloasuntojen kaupat Suomessa asunnon yhtiölainaosuuden mukaan 4.5.2021 21 Taloyhtiölaina vähintään 60 % asunnon velattomasta hinnasta
 • 22. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU VM:n työryhmän ehdottamat keinot käyttöön • Velkakatolla rajoitettaisiin kotitalouden kokonaisvelkojen kasvamista suuriksi suhteessa tuloihin • Asunto- ja taloyhtiölainojen enimmäispituudet ylläpitäisivät hyviä luotonhoitokäytäntöjä • Erittäin suurten taloyhtiölainojen rajoittaminen ehkäisisi asuntorahoituksen riskien kasvua • Ehdotettuihin rajoitteisiin sisältyy myös joustovaraa 4.5.2021 22
 • 23. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Vaikutukseltaan neutraali velkakatto noussut aiempaa korkeammalle • Velkakatto asettuisi nyt 500 prosenttiin, jos vaikutukset lainanantoon pyrittäisiin pitämään vähäisinä • Rajoite ei kohdistuisi erityisesti ensiasuntojen rahoitukseen • Vaikutukset pitkän aikavälin talouskasvuun olisivat maltilliset • Rajoite vaimentaisi talouden suhdannevaihteluita tehokkaammin kuin nykyinen enimmäisluototussuhde 4.5.2021 23
 • 24. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Laina-aikarajoitukset ja yhtiölainakatto hillitsisivät erittäin pitkien ja suurten lainojen myöntämistä • Erittäin pitkien asuntolainojen yleistyminen lisää tarvetta rajoittaa laina- aikoja • Enimmäispituus vaikuttaisi pitkiä asuntolainoja runsaasti myöntäviin pankkeihin • Taloyhtiölainarajoitteet voisivat vaikuttaa uudisrakentamisen rahoitukseen ja lisätä asuntolainojen kysyntää • Enimmäisluotto-osuus sallisi edelleen huomattavan suuret taloyhtiölainat rakentamisen rahoituksessa 4.5.2021 24
 • 25. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto keskeisistä viesteistä • Suomen rahoitusjärjestelmä on toiminut pandemian aikana hyvin • Kaikkia pandemian vaikutuksia ei ole vielä nähty • Asuntomarkkinoiden riskit ja kotitalouksien velkaantuneisuus kasvaneet • Velkaantuneisuutta hillitsevät toimet tulisi saada pikaisesti käyttöön 4.5.2021 25