Anúncio

Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , 16.12.2022

Suomen Pankki
16 de Dec de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , 16.12.2022(20)

Mais de Suomen Pankki(20)

Anúncio

Último(20)

Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa , 16.12.2022

 1. Suomen Pankki Heikkenevää kasvua energiakriisin varjossa Ennustepäällikkö Meri Obstbaum
 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Euro ja talous 16.12.2022 • Pääkirjoitus • Ennuste 2022-2025 • Liiteartikkelit • Vaihtoehtoislaskelma: Kotitalouksien kulutus voi olla kovilla energiakriisissä • Julkisen talouden arvio: Kriisien kuluttamaa julkista taloutta vahvistettava • Suomen julkisen velan kestävyys ja julkisen talouden sopeutustarpeet 16.12.2022 2
 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 16.12.2022 3
 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen ulkoinen toimintaympäristö vaikeutuu • Vientimarkkinoiden kasvu hidastuu • Sota ja niukkuus pitävät energiahinnat korkeina • Korkojen nousu hillitsee inflaatiota ja hidastaa kasvua 16.12.2022 4
 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen talous painuu sodan ja energiakriisin takia lievään taantumaan -10 -5 0 5 10 140 160 180 200 220 240 260 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Prosenttimuutos edellisvuotisesta (oikea asteikko) Viitevuoden 2015 hinnoin (vasen asteikko) Mrd. euroa % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Kokonaistuotannon määrä Päivitetty 30.11.2022 © Suomen Pankki 38254@KokonaistuotannonMäärä (versioton) 16.12.2022 5
 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotimainen kysyntä painaa talouden kasvua vuonna 2023 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2008 2013 2018 2023 Nettovienti Yksityinen kulutus Julkinen kysyntä Yksityiset investoinnit Varastojen muutos ja tilastollinen ero BKT, määrän prosenttimuutos Kunkin kysyntäerän vaikutus BKT:n kasvuun on laskettu sen määrän kasvun ja edellisen vuoden arvo-osuuden perusteella. Vuosien 2022–2024 luvut ovat ennusteita. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Prosenttiyksikköä Päivitetty 30.11.022 © Suomen Pankki 38254@Kontribuutio (versioton) 16.12.2022 6
 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Laaja-alainen hintojen nousu iskee yksityiseen kulutukseen 16.12.2022 7
 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Epävarmuus, heikko talousnäkymä ja rahoituksen kallistuminen jarruttavat investointien kasvua -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2011 2016 2021 Asuinrakennusinvestoinnit Tuotannolliset investoinnit Yksityiset onvestoinnit yhteensä, vuosikasvu (oikea asteikko) Vaikutus vuosikasvuun, prosenttiyksikköä % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 30.11.2022 © Suomen Pankki 38254@InvestoinnitAnnual 16.12.2022 8
 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työmarkkinoiden huippuvire taittuu taantuman myötä – työllisyys pysyy silti hyvällä tasolla 16.12.2022 9
 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Inflaatio pysyy nopeana vielä ensi vuonna, mutta hidastuu ennustejakson lopulla energiahintojen laskiessa -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2005 2010 2015 2020 2025 Palvelut Teollisuustuotteet pl. energia Energia Elintarvikkeet Inflaatio %, muutos edellisestä vuodesta Lähteet: Eurostat, Suomen Pankin ennuste. 30.11.2022 © Suomen Pankki 38254@YKHI (Versiotoin) 16.12.2022 10 Joulukuu 2022 Syyskuu 2022 2021 2,1 % 2,1 % 2022 7,2 % 7,0 % 2023 5,0 % 4,3 % 2024 1,6 % 1,8 % 2025 1,7 %
 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen talouden alijäämä syvenee ennustejaksolla ja velkasuhde alkaa uudelleen kasvaa 16.12.2022 11 • ”Julkisen talouden arvio: Kriisien kuluttamaa julkista taloutta vahvistettava” • Analyysiartikkeli: Jalasjoki ja Kivistö ”Suomen julkisen velan kestävyys ja julkisen talouden sopeutustarpeet” www.eurojatalous.fi
 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Vaihtoehtoislaskelma: Sota ja energiakriisi voivat syventää ja pitkittää taantumaa • Laskelmassa oletetaan, että sota pitkittyy ja ylläpitää epävarmuutta • Energiasta on pulaa, häiriöt kansainvälisissä tuotantoketjuissa jatkuvat ja epävarmuus nostaa korkoja • Taantuma on ennustettua syvempi ja inflaatio on ensi vuonna ennakoitua nopeampaa, jos nämä riskit toteutuvat 16.12.2022 12 ”Vaihtoehtoislaskelma: Kotitalouksien kulutus voi olla kovilla energiakriisissä” www.eurojatalous.fi
 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskeiset ennusteluvut 16.12.2022 13
 14. suomenpankki.fi Kiitos www.eurojatalous.fi
Anúncio