Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Suomen Pankki(20)

Último(20)

Anúncio

Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstryck från kriget och kriser

  1. Finlands Bank Den finländska och europeiska ekonomin under korstryck från kriget och kriser Svenska Klubben i Vasa den 17 januari 2023 Chefdirektör Olli Rehn
  2. | Offentligt | FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG Energikrisen försvagar euroområdets tillväxtutsikter 17.1.2023 2
  3. | Offentligt | FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG Energiinflationen förklarar en stor del av prisstigningen – men priserna stiger nu på bred front 17.1.2023 3
  4. | Offentligt | FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG Finlands ekonomi glider in i en recession, men sysselsättningen hålls ändå på en bra nivå 17.1.2023 4
  5. | Offentligt | FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG Den offentliga skuldkvoten i Finland har ökat nästan oavbrutet sedan finanskrisen 5 17.1.2023
  6. | Offentligt | FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG Förutsättningarna för ekonomisk tillväxt i Finland är dämpade i det långa loppet – även utan kriser 17.1.2023 6 BNP-tillväxt 2010-2019 1,1 % 2020-2029 1,2 % 2030-2039 1,2 % 2040-2049 0,5 % 2050-2059 0,5 % 2060-2069 0,5 %
  7. | Offentligt | FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG Utmaningar på både kort och lång sikt 17.1.2023 7 • Åldrande befolkning, sjunkande utbildningsnivå och svag arbetsproduktivitetstillväxt utmaningar för den långsiktiga tillväxten. • Klimatförändringen och förlusten av naturens mångfald kritiska problem. Den gröna omställningen av energiekonomin bör påskyndas. • Rysslands invasionskrig i Ukraina ökade behovet av att stärka motståndskraften och självförsörjningen i Europa och Finland.
  8. finlandsbank.fi Tack!
Anúncio