Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

BAB 1- PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA.pptx

 1. PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BAB 1) HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (L02-35-32)
 2. OBJEKTIF BAB  Setelah mengikuti bab ini, anda seharusnya boleh:  1. Membezakan antara sumber manusia dahulu dan sekarang.  2. Mendefinisikan pengurusan sumber manusia.  3. Menyatakan matlamat dan peranan pengurusan sumber manusia.  4. Menyenaraikan aktiviti-aktiviti dalam pengurusan sumber manusia.  5. Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber manusia masa kini.  6. Mempraktikkan undang-undang yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia.
 3. 1.1 PENGENALAN  Pada hari ini,beberapa nilai baru telah wujud seperti konsep kerja berpasukan telah menggantikan konsep individualisme, pasaran global telah menggantikan pasaran domestik dan pemfokusan terhadap pelanggan telahmenggantikan keuntungan jangka masa pendek.  Oleh itu, hanya organisasi yang fleksibel sahaja mampu bertahan dalam dunia ekonomi global yang sukar diduga ini.
 4. 1.2 SUMBER MANUSIA: DAHULU DAN SEKARANG  Pengurusan sumber manusia moden sangat berbeza dengan pengurusan personal yang diamalkan berabad-abad dahulu. Lapan puluh tahun yang lampau, pendekatan pengurusan saintifik dan hubungan manusia telah muncul dan lama-kelamaan ia mulai menurun.  Pada masa kini, pendekatan yang dikenali sebagai pengurusan sumber manusia telah mendapat tempat. Kemunculan trend yang berlaku dalam pengurusan sumber manusia sebenarnya membawa faedah kepada organisasi dalam dua cara, iaitu meningkatnya: (i) keberkesanan organisasi; dan (ii) Kepuasan pekerja
 5. 1.2 SUMBER MANUSIA: DAHULU DAN SEKARANG  Pada awal kurun yang ke-20, Frederick W. Taylor telah menyumbang kepada pembentukan amalan pengurusan.  Penekanan kepentingan membangunkan satu skema yang bersifat analitikal dalam memilih, melatih, menilai dan memberi ganjaran kepada pekerja sebagai satu bentuk motivasi dan untuk mengawal tingkah laku serta meningkatkan produktiviti mereka.
 6. 1.2 SUMBER MANUSIA: DAHULU DAN SEKARANG  Pada suku abad yang kedua pula (1930-an), tumpuan pengurusan telah berubah kepada mengiktiraf pentingnya pengaruh kerja berpasukan ke atas pekerja.  Tumpuan terhadap peningkatan produktiviti individu dengan menukarkan komposisi kumpulan kerja, bentuk insentif dan keadaan persekitaran tempat kerja.  Perang dunia kedua telah memperlihatkan penumpuan semula terhadap pentingnya meningkatkan prosedur pemilihan individu bagi kerja-kerja yang lebih kompleks seperti juruterbang perang dan agen rahsia.
 7. 1.2 SUMBER MANUSIA: DAHULU DAN SEKARANG  Dalam tahun-tahun 1950-an dan 1960-an, beberapa pengamalan yang terdapat dalam ketenteraan seperti pusat penilaian telah diamalkan dengan meluas oleh sektor swasta.  Bermula daripada tahun 1920-an, pendekatan birokratik terhadap aktiviti personal adalah dominan.  Pada masa itu, penggunaan penilaian prestasi yang formal, pengujian pemilihan dan pembuatan keputusan yang berpusat; kehadiran pengarah personal yang bekerja sepenuh masa serta buku peraturan dan penyimpanan rekod telah menunjukkan peningkatan dalam kebanyakan sektor ekonomi yang telah disokong oleh kesatuan industri.
 8. 1.2 SUMBER MANUSIA: DAHULU DAN SEKARANG  Terma ‘pengurusan sumber manusia’ telah wujud dalam tahun 1970-an dan ia mula digunakan bagi menggantikan terma yang lama iaitu ‘pengurusan personal.’  Pengurusan sumber manusia merujuk kepada falsafah, dasar, prosedur dan amalan yang berkaitan dengan pengurusan tenaga kerja dalam organisasi.  Terma baru ini menggambarkan perspektif yang lebih luas dengan merangkumi isu-isu seperti keselamatan dan kesihatan pekerja, tekanan di tempat kerja, kepuasan pekerja dan hubungan industri.
 9. 1.2 SUMBER MANUSIA: DAHULU DAN SEKARANG  Dalam erti kata lain, penggunaan terma pengurusan sumber manusia adalah sebagai mengiktiraf pentingnya pekerja sebagai aset korporat di pasaran, tetapi nilai bagi satu-satu potensi yang dimiliki hanya akan diperolehi dengan kerjasama daripada pekerja.  Selain daripada itu, sumber manusia kini telah dikenali sebagai satu sumber yang mempunyai potensi kelebihan bersaingan (competitive advantage).  Kelebihan bersaingan boleh diperolehi dengan melaksanakan strategi pembentukan nilai yang sukar bagi pesaing untuk meniru dan mengekalkannya.
 10. SOALAN DALAM BAB 1  1. Berikan definisi Pengurusan Sumber Manusia.  2. Bilakah Terma Pengurusan Sumber Manusia wujud?  3. Nyatakan 2 faedah kepada Organisasi daripada perubahan trend dalam Pengurusan Sumber Manusia.
 11. JAWAPAN :  1. Berikan definisi Pengurusan Sumber Manusia.  Pengurusan sumber manusia merujuk kepada falsafah, dasar, prosedur dan amalan yang berkaitan dengan pengurusan tenaga kerja dalam organisasi.  Terma baru ini menggambarkan perspektif yang lebih luas dengan merangkumi isu-isu seperti keselamatan dan kesihatan pekerja, tekanan di tempat kerja, kepuasan pekerja dan hubungan industri.
 12. SOALAN DALAM BAB 1  2. Bilakah Terma Pengurusan Sumber Manusia wujud?  Sekitar Tahun 1970-an
 13. SOALAN DALAM BAB 1  3. Nyatakan 2 faedah kepada Organisasi daripada perubahan trend dalam Pengurusan Sumber Manusia. (i) Meningkatnya keberkesanan organisasi (ii) Meningkatnya kepuasan pekerja
Anúncio