O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
Strangels
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

Quần áo học sinh nỗi lo của ngành giao dục

Baixar para ler offline

Quần áo học sinh nỗi lo chung của ngành giáo dục, Sư Tử Vàng đang có chương trình hỗ trợ doanhn nghiệp, Thiết kế và may mẫu hoàn toàn miễn phí. Hotline:(08) 3503 6689

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Quần áo học sinh nỗi lo của ngành giao dục

 1. 1. Chào b n!ạ Là m t Hi u tr ng, nhà qu n lý b n đã t ng là h cộ ệ ưở ả ạ ừ ọ sinh, sinh viên? Bộ qu n áo h c sinhầ ọ ch c ch n nóắ ắ g n li n v i b n trong su t th i gian là h c sinh vàắ ề ớ ạ ố ờ ọ sinh viên. Và ch c ch n s không ít l n b n tr i quaắ ắ ẽ ầ ạ ả c nh ng i tr c t đ r i l c tung nó lên, hay thaoả ồ ướ ủ ồ ồ ụ th c c đêm ch vì ph i nghĩ ngày mai mình đ nứ ả ỉ ả ế tr ng v i bườ ớ ộ đ ng ph c h c sinhồ ụ ọ khó ch u đó.ị Đ ng t làm kh thêm cho b n thân, hãy đ chúngừ ự ổ ả ể tôi giúp b n làm đi u đó nhé.ạ ề
 2. 2. Chúng tôi Công ty may đ ng ph cồ ụ May S Tư ử Vàng luôn coi tr ng s tho i mái, đ b n c aọ ự ả ộ ề ủ s n ph m và t hào s đem đ n cho b n nh ngả ẩ ự ẽ ế ạ ữ m u đ ng ph c mà ch c ch n b n s bẫ ồ ụ ắ ắ ạ ẽ ị THUY T PH CẾ Ụ ngay.
 3. 3. Hãy Cùng chiêm ng ng nh ng b đ ng ph cưỡ ữ ộ ồ ụ này và các b n s hi u vì sao tôi dám t tin nóiạ ẽ ể ự nh v y sau khi xem qua các m u đ ng ph cư ậ ẫ ồ ụ ở đây http://dongphuccaocap.vn/may-dong- phuc-hoc-sinh.
 4. 4. Ng i ta th ng nói, trăm nghe không b ngườ ườ ằ m t th yắ ấ “tay r , đ ng”ờ ụ . V y Công ty May Sậ ư T Vàng sử ẽ THI T K VÀ MAY M U HOÀNẾ Ế Ẫ TOÀN MI N PHÍỄ b n s th y ngay s khácạ ẽ ấ ự bi t, tr trung, năng đ ng h n so v i các s nệ ẻ ộ ơ ớ ả ph m tr c đây.ẩ ướ
 5. 5. Hotline: (08) 3503 6689 Ch c ch n chúng tôi s làm b n s hài lòngắ ắ ẽ ạ ẽ 100%. >> T i sao b n ch n qu n áo h c sinh S Tạ ạ ọ ầ ọ Ư Ử VÀNG?
 6. 6. Hotline: (08) 3503 6689 Ch c ch n chúng tôi s làm b n s hài lòngắ ắ ẽ ạ ẽ 100%. >> T i sao b n ch n qu n áo h c sinh S Tạ ạ ọ ầ ọ Ư Ử VÀNG?
 • MayTVng

  Apr. 7, 2016
 • SuTuVang81

  Apr. 7, 2016

Quần áo học sinh nỗi lo chung của ngành giáo dục, Sư Tử Vàng đang có chương trình hỗ trợ doanhn nghiệp, Thiết kế và may mẫu hoàn toàn miễn phí. Hotline:(08) 3503 6689

Vistos

Vistos totais

525

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

4

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

2

×