O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Tổng quan về dịch vụ của Structured Business Group

Mỗi doanh nghiệp đều có mô hình hoạt động riêng và luôn không ngừng tìm cách để đổi mới, cải thiện, thay đổi hoặc là chỉ đơn giản để hiểu được tình hình hoạt động hiện tại của mình.

Structured Business Group hân hạnh đem đến các dịch vụ tư vấn toàn diện có thể giúp Quý công ty cải thiện mô hình hoạt động của mình – từ con người, quy trình cho đến công nghệ – từ đó hỗ trợ tốt hơn cho việc thực thi các nhiệm vụ và cải thiện hiệu quả của doanh nghiệp, cho dù Quý công ty mong muốn tập trung vào điều gì.

Điều khác biệt ở Structured Business Group là chúng tôi không chỉ thực hiện đánh giá và báo cáo mà chúng tôi còn thiết kế, phát triển và hỗ trợ việc triển khai đối với những giải pháp đổi mới, cải thiện, thay đổi đó của Quý công ty. Việc này sẽ giúp làm tăng đáng kể khả năng thành công nhờ việc đảm bảo rằng các giải pháp do chúng tôi đề xuất sẽ phù hợp với mô hình hoạt động hiện tại của Quý công ty và Quý công ty sẽ có nhân dự phù hợp để thực thi các giải pháp đó một cách hiệu quả.
Mọi chi tiết xin liên hệ inquire@thestructured.com

  • Entre para ver os comentários

Tổng quan về dịch vụ của Structured Business Group

  1. 1. MANAGEYOUR BUSINESS WITHA STRUCTURED APPROACH © 2017 Structured Business Group, LLC Visit us online at structuredbusinessgroup.com Các Dịch vụ Tư vấn của Structured Business Group Người soạn: KyNam Doan, Kenneth Mai Le, Nguyễn Thúy Anh Ngày cập nhật: 04/04/2017 1. Phạm vi dịch vụ 2. Bảng dịch vụ
  2. 2. Mỗi doanh nghiệp đều có mô hình hoạt động riêng và luôn không ngừng tìm cách để đổi mới, cải thiện, thay đổi hoặc là chỉ đơn giản để hiểu được tình hình hoạt động hiện tại của mình. Structured Business Group hân hạnh đem đến các dịch vụ tư vấn toàn diện có thể giúp Quý công ty cải thiện mô hình hoạt động của mình – từ con người, quy trình cho đến công nghệ - từ đó hỗ trợ tốt hơn cho việc thực thi các nhiệm vụ và cải thiện hiệu quả của doanh nghiệp, cho dù Quý công ty mong muốn tập trung vào nhiệm vụ nào. Điều khác biệt ở Structured Business Group là chúng tôi không chỉ thực hiện đánh giá và báo cáo mà chúng tôi còn thiết kế, phát triển và hỗ trợ việc triển khai đối với những giải pháp đổi mới, cải thiện, thay đổi đó của Quý công ty. Việc này sẽ giúp làm tăng đáng kể khả năng thành công nhờ việc đảm bảo rằng các giải pháp do chúng tôi đề xuất sẽ phù hợp với mô hình hoạt động hiện tại của Quý công ty và Quý công ty sẽ có nhân sự phù hợp để thực thi các giải pháp đó một cách hiệu quả. 1. Phạm vi dịch vụ Structured Business Group 2 Kiểm tra và đánh giá Thiết kế các ý tưởng về giải pháp Phát triển các giải pháp một cách chi tiết Hỗ trợ triển khai
  3. 3. Đánh giá. Thiết kế. Phát triển. Triển khai Structured Business Group 3 Chúng tôi thường bắt đầu với việc đánh giá hiệu quả doanh nghiệp sau đó đi sâu vào đánh giá cơ cấu tổ chức doanh nghiệp và đánh giá từng bộ phận riêng lẻ. Việc đánh giá này có thể mất từ 1 giờ đến 2 tuần. Đánh giá Hiệu quả Doanh nghiệp (1 giờ) Đánh giá khả năng thực thi các mục tiêu của công ty và mức độ của việc ra quyết định, lên kế hoạch thực thi và cải thiện việc ra một quyết định quan trọng. Đánh giá Cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp (2 giờ) Đánh giá tổng thể cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (về cơ cấu theo chiều dọc, mức độ tập quyền, quản trị doanh nghiệp), cách thức phân chia phòng ban, cũng như cách thức phối hợp giữa các phòng ban với nhau. Đánh giá năng lực các bộ phận (2 giờ - 2 tuần) Đánh giá mức độ hoàn thiện (về việc xây dựng, hệ thống hóa thành văn bản, thông tin, đào tạo và áp dụng) của các bộ phận chức năng và các khía cạnh quan trọng khác như quản trị rủi ro và năng lực kinh doanh. Bao gồm kỹ thuật rút gọn 70 điểm và kỹ thuật chi tiết 350 điểm, Báo cáo và đề xuất Sau khi đánh giá chúng tôi sẽ cung cấp một báo cáo đưa ra cái hìn tổng quan về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp và cách thức cơ cấu này thúc đẩy việc thực thi các mục tiêu hàng đầu của của Quý công ty. Kiểm tra và đánh giá Thiết kế các ý tưởng về giải pháp Phát triển các giải pháp một cách chi tiết Hỗ trợ triển khai
  4. 4. Structured Business Group 4 Đánh giá. Thiết kế. Phát triển. Triển khai Thiết kế các ý tưởng về giải pháp: Việc lên các ý tưởng về giải pháp có thể phụ thuộc vào từng dự án cụ thể. Nếu dự án về cải tiến quy trình kinh doanh thì chúng tôi sẽ phát triển Khung phân loại quy trình để xác định các bước chính cần thực hiện, liệt kê các yêu cầu về hệ thống và các mục tiêu cần đạt, cũng như các yếu tố cần có để triển khai thành công. Phần lớn công việc sẽ do chính khách hàng thực hiện cùng với sự hỗ trợ của chúng tôi. Xây dựng các giải pháp một cách chi tiết: Các giải pháp có thể được xây dựng chi tiết thông qua việc biên soạn tài liệu/xây dựng ra sản phẩm cụ thể. Trường hợp này chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm triển khai phần lớn công việc với sự hỗ trợ của khách hàng trong quá trình xác định yêu cầu, kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm của chúng tôi. Nếu là dự án về xây dựng và cải tiến quy trình kinh doanh, chúng tôi sẽ biên soạn/tìm cách cải thiện các quy trình, chính sách và thủ tục liên quan. Các quy trình này có thể được đưa vào sử dụng ngay sau khi hoàn thiện. Kiểm tra và đánh giá Thiết kế các ý tưởng về giải pháp Phát triển các giải pháp một cách chi tiết Hỗ trợ triển khai
  5. 5. Đánh giá. Thiết kế. Phát triển. Triển khai Structured Business Group 5 Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ trong giai đoạn triển khai các giải pháp đề xuất theo nhiều cách tuỳ thuộc vào loại giải pháp, nhằm đảm bảo việc triển khai được đưa vào thực hiện một cách suôn sẻ. Đội vận hành: Nếu giải pháp không yêu cầu nhiều về triển khai, Quý công ty sẽ cần một đội vận hành mạnh để thực hiện giải pháp đó một cách hiệu quả. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trong việc xác định các nhân sự có kỹ năng phù hợp tại Quý công ty để phụ trách công việc triển khai. Chúng tôi cũng có thể tổ chức đào tạo nhằm bù đắp những thiếu hụt về kỹ năng nếu có. Quản lý dự án: Trong trường hợp để thực hiện giải pháp cần thông qua một dự án triển khai bài bản, chúng tôi có thể đảm nhiệm vai trò Quản lý dự án nội bộ để phối hợp với các cơ quan bên trong và bên ngoài. Các dự án nặng về yêu cầu CNTT, kỹ thuật hoặc xây dựng thường thuộc dạng này. Thông thường các giải pháp đều cần vị trí Quản lý dự án kể cả với những dự án nội bộ nhằm đảm bảo rằng bộ phận IT nắm được đầy đủ các yêu cầu của dự án. Chuyên gia: Trong trường hợp Quý công ty đã có sẵn nhân sự nội bộ cho vị trí Quản lý dự án, chúng tôi có thể đảm nhiệm vai trò Chuyên gia về một lĩnh vực cụ thể để hỗ trợ xác định các yêu cầu hệ thống, kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm của các đối tác cung cấp dịch vụ. Kiểm tra và đánh giá Thiết kế các ý tưởng về giải pháp Phát triển các giải pháp một cách chi tiết Hỗ trợ triển khai
  6. 6. 2. Bảng dịch vụ cung cấp Structured Business Group 6 Bộ phận/ Lĩnh vực chức năng Kiểm tra và đánh giá Thiết kế ý tưởng Xây dựng chi tiết Hỗ trợ triển khai 1 Tầm nhìn Chiến lược 2a Phát triển Sản phẩm 2b Phát triển Dịch vụ 3 Marketing & và Bán hàng 4 Logistics 5 Cung cấp Dịch vụ 6 Chăm sóc Khách hàng 7 Nhân sự 8 Công nghệ thông tin (IT) 9 Tài chính 10 Quản lý tài sản 11 Rủi ro, Tuân thủ và Khắc phục 12 Đối ngoại 13 Năng lực Kinh doanh
  7. 7. Thông tin liên hệ Vui lòng liên hệ inquire@thestructured.com hoặc một trong những người soạn tài liệu này để nhận được bản đánh giá tổng quan về doanh nghiệp của bạn. Structured Business Group 7 Phiên bản đầy đủ của tài liệu này có thể được tìm thấy trên website thestructured.com Các yêu cầu xin liên hệ: inquire@thestructured.com Người soạn: KyNam Doan Managing Partner kynam@thestructured.com Kenneth Mai Le Partner, Business Development kenneth@thestructured.com Nguyễn Thúy Anh Business Analyst thuyanh@thestructured.com Văn phòng SBG Ho Chi Minh City Tòa nhà AB Tower, Tầng 20 76A Lê Lai Quận 1, HCMC, Việt Nam

×