O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Lean praktiker uddannelse 2016

469 visualizações

Publicada em

Ville det ikke være dejligt at lære lidt mere om brugen af LEAN-værktøjerne på en jordnær og praktisk måde - eventuelt internt i din virksomhed, så du kan få flere med til samme dagspris ?
Her har du muligheden - kontakt mig gerne for yderligere på erna@storgaardinnovation.dk

  • Entre para ver os comentários

Lean praktiker uddannelse 2016

  1. 1. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk LEAN-praktiker Intern uddannelse 6 dage
  2. 2. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Forord Uddannelse af medarbejdere/ledere – med fokus på brugen af LEAN-værktøjerne, samt at deltagerne arbejder med en konkret case under kursusforløbet. Kursisternes cases bør tage udgangspunkt i udfordringer, der ikke har sin løsning på forhånd. Casen godkendes eventuelt af ledelsen inden der arbejdes videre med den i forløbet. Der afholdes projektfremlæggelse af ca. 30-45 minutters varighed som afslutning på træningsforløbet – herunder også skriftlig oversigt over projektresultater, samt uddybende beskrivelse af hvilken læring man har fået under kurset og ikke mindst perspektivering (hvad er næste skridt) (Der er krav om at implementeringen er godt i gang (80 %) ved projektfremlæggelse, og at der er udarbejdet handleplan for resterende implementering.)
  3. 3. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Projektfremlæggelse – kan indeholde Ved projektfremlæggelse lægges der vægt på følgende: • Præsentation af egen case (navn på casen) • Hvorfor har i valgt denne case (er der en ”brændende platform”?) • Hvad er LEAN-principperne, hvorfor er de vigtige • Præsentation af værdistrømsanalyse (inkl.. hvad der er gennemgået i den forbindelse) • Er der øvrige LEAN-værktøjer i forløbet – vis og fortæl om brugen (5S, standarder, problemløsningsværktøjer osv.) – fortæl hvilke du har fravalgt, og hvorfor • Fortæl om handleplanen – fortæl hvilke handlinger der er gennemført så alle kan se der er sket noget – fortæl om effekten • Fortæl om besparelsen i tid/kroner på analysen (samt forskel i procestid/ gennemløbstid) • Implementeringsfasen – hvordan er det foregået indtil nu – hvad er gennemført, hvad mangler – er der oplevet udfordringer – modstand eller lignende (80 % skal være gennemført) • Hvordan har du arbejdet med forandringsledelse – hvilke metoder er taget i anvendelse • Hvad har du gjort i forhold til synliggørelse, målinger mv. ved hjælp af tavler • Hvad kunne din næste case gå ud på – du har nu viden om brugen af værdistrømsanalyser mv. så hvad kan næste skridt være • Er der noget du vil gøre anderledes i dit næste forløb – udfordringer i denne case • Der afleveres skriftlig case-gennemgang med beskrivelse af fremgangsmåde egen case
  4. 4. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Dagsforløb Dag 1 (LEAN-viden) • Introduktion til LEAN • LEAN principper • Spildtyper • LEAN-værktøjskassen • Mål og kommunikation • Hvordan finder du din case • Opgaveoverblik • Dataindsamling (business case) • Interessentanalysen / Kotter • SWOT-analyse •Obs-punkter før/under/efter •Fokus på viden om LEAN inden man er klar til at finde egen case. •Der vil være forskellige små øvelser og gruppearbejde undervejs • Deltagerne behøver ikke have en case med før opstart Dag 2 (Analyse) • Fokus på værdikæden og værdistrømsanalysen • Current State • Ønske scenariet • Future state •Hvad får vi ud af analysen • Hvilke spildtyper blive synlige •Hvad er proces- og gennemløbstid – hvilken betydning har disse tider • Hvilke yderligere data er vigtige på analysen • Hvad er værdiskabende på analysen (set med kundebriller) • Der arbejdes med egen case på dagen •Desuden gruppearbejde Dag 3 (Ide til Handling) • Fokus på fremtidens værdi- kæde •Hvilke øvrige LEAN-værktøjer kan tages i anvendelse (5S, SMED, opgavestyring, Kanban, takttid, layout, tidsstudier, standarder ) •Problemløsningsværktøjer kan bruges, fiskebensdiagram, 5 x hvorfor • Prioritering af opgaver • Handleplanen i forhold til future state •Future state påbegyndes •Der arbejdes med egen case på dagen •Desuden gruppearbejde
  5. 5. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Dagsforløb - fortsat Dag 4 (Implementering) •Færdiggørelse af future state •Fra tanke til handling •PDCA / SDCA •Effekt-målinger på handlinger • Best practice (standard) i forhold til future state • Rollen som facilitator • Udfordringer under forandringer •Personlighedernes betydning • Motivation til forandringer •Evt. sparring med ledelsen 1 time i løbet af dagen •Der arbejdes med udgangspunkt i egen case • Desuden gruppearbejde Dag 5 (Forandringsledelse) • Den gode LEAN-leder • Ansvar, forventninger, roller • LEAN-templet kan bruges som ”vejviser” • Kommunikation og dialog • Modstand – motivation – ejerskab, hvad skal der til for at få succes med LEAN • LEAN-audits som ”rejseguide” • Hvad er vigtigt ”før – under – efter” igangsættelse af LEAN •Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer •Desuden gruppearbejde Dag 6 (Mål og synlig ledelse) •Målstyrings tavler (KPI) •Hvor kommer målene fra •Målnedrulning fra ”top til bund” •Hvilke mål er ”bedst egnede” •Hvordan udformes tavlerne •Succes med tavlemøder og kaizen (løbende forbedringer) •Synlig ledelse ved brug af tavlen • Strategi for fremtiden •Klar til projektfremlæggelse •Udgangspunkt i egen case •Desuden gruppearbejde
  6. 6. Erna Storgaard - Kastanievænget 1 - 7173 Vonge - tlf. 22 25 90 30 - erna@storgaardinnovation.dk - www.storgaardinnovation.dk Generelt om kurset Under hele kurset vil der blive lagt vægt på: • Inddragelse af deltagerne • Erfaringsudveksling • Gruppearbejde som arbejdsmetode • Individuel sparring omkring cases • At LEAN-principper SKAL være elementær viden • At deltagerne lærer at se spild (MUDA) • At deltagerne får forståelse for, og kan gøre brug af basale LEAN-værktøjer • At deltagerne forstår lederens rolle under LEAN-implementering • At team-samarbejde og kommunikation hænger uhjælpelig sammen med succesfuld LEAN-implementering • At arbejdsmiljø og LEAN kan gå hånd i hånd • At du arbejder med en case der giver øjeblikkelig værdi i dit område • At du som LEAN-facilitator kan bidrage med din viden efterfølgende på yderligere cases

×