O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Workshop Gelukslessen - door Wytsche Zwart - Congres Cultuurverandering in het VO

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 36 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Workshop Gelukslessen - door Wytsche Zwart - Congres Cultuurverandering in het VO (20)

Anúncio

Mais de Stijn Huijsmans (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Workshop Gelukslessen - door Wytsche Zwart - Congres Cultuurverandering in het VO

 1. 1. Geluk  in  het  onderwijs  
 2. 2. Sturen  op  geluk   20  juni  2018  
 3. 3. Inspira(e  Gelukskoffer   !  Geluk  op  het  werk   !  Gelukverhogers:  waar  hebben  we  invloed  op?  (oefeningen)   !  Jouw  bijdrage  aan  geluk  binnen  school  
 4. 4. Presteert  de  gelukkige  mens  beter?  
 5. 5. •  31%  produc(ever   •  37%  meer  sales   •  3  keer  zo  crea(ef   •  Meer  flexibel   •  Beter  nadenken   •  Func(oneer  beter  in   teamverband/socialer   •  Kun  je  beter  tegen  stress   •  Word  je  minder  snel  ziek   •  Word  je  ouder  (10  jaar!)  
 6. 6. Gelukkige  mensen…   "  besteden  veel  (jd  aan  familie  en  vrienden   !  vinden  het  niet  moeilijk  om  dankbaar  te  zijn   !  helpen  vaak  andere  mensen   !  zijn  op(mis(sch,  posi(ef  over  hun  toekomst   !  genieten  van  het  leven   !  hebben  veel  energie   !  en  tot  slot:  ook  gelukkige  mensen  kunnen  echt  verdriet  hebben    
 7. 7. Hoeveel  invloed  hebben  wij  zelf  op  eigen  geluk?    
 8. 8. 40%  van  je  geluk  kun  je  zelf  beïnvloeden  door  de  manier  waarop  je   iedere  dag  denkt  en  hoe  je  je  gedraagt   Eigen  invloed  op  geluk   Lyubomirsky  S.   The  how  of  happiness:  A  practical  approach  to   getting  the  life  you  want.    
 9. 9. Na  drie  maanden  terug  naar  oude  geluksniveau   Tijd  -­‐>   Tijd  -­‐>   We  overscha[en  zowel  posi(eve  als  nega(eve  gebeurtenissen  
 10. 10. Voorbijgaand   Duurzaam   Levens-­‐   terreinen   Genie(ng   Domeinsa(sfac(e   Leven  als   geheel   Topervaring   Levensvoldoening   Geluk  
 11. 11. GedragsmaAge  intervenAes   •  Vriendelijk  gedrag  vertonen   •  Goed  nieuws  delen   •  Sociale  rela(es  koesteren   •  Complimenteren/posi(eve   feedback   MoAvaAonele  acAviteiten   •  Persoonlijke  doelen  stellen   •  Zorgen  voor  autonomie   •  Ontwikkelen  medewerkers   •  Vergaderingen  posi(ef   omdraaien   CogniAeve  AcAviteiten   •  Dankbaarheid  uiten   •  Dankbaarheid  ac(veren   •  Posi(ef  denken  (S(mulus-­‐   Respons)   Belangrijke geluksbevorderende interventies: Broaden & build-theorie (Barbara Fredrickson)
 12. 12. Posi(ef  denken  
 13. 13. Goed  idee    
 14. 14. Filmpje:  doen  is  de  beste  manier  van  denken  
 15. 15. Overwaardering  links    
 16. 16. Resultaatgericht   Alles  weten   Eenrich(ngsverkeer   Antwoord  geven   Instruc(e   Hoofd   Sturend   Samen  op   ontdekkingstocht   en  leren     Handreikingen   geven   Ombuigen  naar   mogelijkheden   Verwonderen   Hart  en  intuï(e   Compassie   Aanmoedigen   Vooringenomenheid   Irrita(e   Vragen  stellen   Open  en  leren  
 17. 17. Waar  kijk  je   naar?  
 18. 18. Kracht  van  dankbaarheid   !  Je  geniet  meer  van  posi(eve  gebeurtenissen   !  Je  wordt  enthousiaster,  op(mis(scher  en  energieker     !  Goed  voor  je  gevoel  van  zelfvertrouwen   !  Je  maakt  gemakkelijker  contact   !  Helpt  je  door  periodes  van  stress  of  verdriet    
 19. 19. Oefening  dankbaarheid   Schrijf  10  dingen  op  waar  je  dankbaar  voor  bent  
 20. 20. Wat  zijn  jouw  talenten?    
 21. 21. Kwaliteiten   !  Eigenschap,  kwaliteit  waar  je  goed  in  bent.     !  Het  zit  al  in  je,  je  bent  er  mee  geboren.     !  Kan  je  verder  ontwikkelen   !  Voor  jezelf  zo  ‘gewoon’,  zo  ben  ik  nu  eenmaal...   !  Opvallend  voor  anderen  
 22. 22. Oefening  Kwaliteiten   Schrijf  minimaal  3  kwaliteiten     van  jezelf  op  
 23. 23. Toekomstdromen  
 24. 24. Toekomstdromen   #  Dromen  zijn  waardevol,  ze  ze[en  ons  in  beweging                       #  Om  te  kunnen  dromen,  moeten  we  in  onszelf  geloven     #  Vertrouwen  dat  we  kunnen  zijn  wat  we  willen  zijn     #  Mensen  die  hun  droom  uit  laten  komen,  versterken  hun   zelfvertrouwen   #  Dromen  zijn  onze  mogelijkheden  
 25. 25. Wie  wil  jij  bedanken/schrijf  kaartje  …  
 26. 26. Geluk  op  het  werk     !  Wat  neem  je  mee  voor  jezelf?     !  Wat  neem  je  mee  voor  je  team  /  de  school?    

×