O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Detaljbudt 2010 Rev Bun So V

392 visualizações

Publicada em

Socialdemokraterna och Vänsterpartiets reviderade detaljbudget gällande Barn- och utbildningsnämnden i Krokoms kommun

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Detaljbudt 2010 Rev Bun So V

  1. 1. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets tidigare lagda detaljbudgetförslag för 2010, Barn och utbildningsnämnden. Intäktsökning på barnomsorgen - 600 000 Nyckeltalsförändring 0,1 tjänst/100 elever * - 750 000 Kvalitetsfaktor - 100 000 Vikariebudget barnomsorg o skola - 200 000 Anpassning livsmedelsbudget - 100 000 Förfogande anslag - 250 000 Förseningsavgifter boklån - 20 000 Förberedelseklass 0,50tj - 215 000 Lärarlyftet - 380 000 Lokal fortbildningsbudget - 600 000 Översyn administration bibliotek 0,50tj - 150 000 Omfördelning ansvar kulturskola och verksamhetschef - 425 000 Pedagogpool effektivisering ** - 250 000 Vårdnadsbidraget avskaffas - 1 000 000 Översyn administration - 600 000 SUMMA BESPARINGAR ENLIGT TIDIGARE FÖRSLAG - 5 640 000 * Tidigare beslut som gäller från hösttermin 2009 och som ger full effekt 2010. ** Socialdemokraterna och Vänsterpartiet väljer att redovisa respektive nämnds besparingar varav Barn och utbildnings del är 250 000 kr. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets reviderade detaljbudgetförslag för 2010, Barn och utbildningsnämnden. Barn och utbildningsnämnden tilldelas 4,6 mkr av de totala 10,8 mkr under 2010 i enlighet med socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande i kommunstyrelsen. Dessa pengar används för att bibehålla en stor del av de poster vi tidigare motvilligt föreslagit för besparingar! Intäktsökning på barnomsorgen - 600 000 Nyckeltalsförändring 0,1 tjänst/100 elever * - 350 000 Anpassning livsmedelsbudget - 100 000 Pedagogpool effektivisering ** - 250 000 Vårdnadsbidraget avskaffas - 1 000 000 BESPARINGAR - 2 300 000 Socialdemokraterna och vänsterpartiet använder medel för att inrätta en fritidsledartjänst under 2010 för ett utåtriktat arbete, ex ”fältsam”. Fritidsledartjänst 100%, ex ”fältsam” *** 450 000 Detta sammantaget ger en besparing om 1 850 000 kronor under 2010 samtidigt som kvaliteten i skolan och barnomsorgen förstärks! * Tidigare beslut som gäller från hösttermin 2009 återställs från och med höstterminen 2010 till tidigare beslutat 7,8 tjänst/100 elever. ** Socialdemokraterna och Vänsterpartiet väljer att redovisa respektive nämnds besparingar varav Barn och utbildningsnämndens del är 250 000 kr. *** Socialdemokraterna och vänsterpartiet väljer att i budget satsa på våra ungdomar genom en fritidsledartjänst som ska arbeta utåtriktat. Tjänsten är fortsättning på den projekttjänst som folkhälsosamordnare.

×