O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Marika Korka, Valdek Järvpõld: Aruandlus 3.0

833 visualizações

Publicada em

Ettekanne Pärnu Raamatupidamiskonverentsil 2017 "Hea tava"

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Marika Korka, Valdek Järvpõld: Aruandlus 3.0

 1. 1. Aruandlus 3.0 Marika Korka AA3.0 projektijuht MTA
 2. 2. MIKS? MIDA? MILLAL?
 3. 3. • Projekt on välja kasvanud riigiülesest nullbürokraatia algatusest. Projekt „Aruandlus 3.0“
 4. 4. D-DAY ehk restardipäev. Tõmbame aruandluse juhtme seinast!!!
 5. 5. TEEME OTSUSEID PIMEDUSES KOBADES??? KÕHUTUNDELE TUGINEDES???
 6. 6. MTA enne KMD INF-i
 7. 7. on seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmiseks nõutud informatsiooni kogumine või arvutamine ja edastamine riigile. HALDUSKOORMUS …
 8. 8. Andmete esitamise areng MTA, SA MTA, SA MTA, SA MTA ~ 200 MTA klienti esitas nii TSD 2016 ~ 84 000 MTA klienti esitas nii TSD 2016 ~ 17 000 MTA klienti esitas nii TSD 2016 ~ 400 MTA klienti esitas nii TSD 2016 AA3.0 EESMÄRK – LIIGUTADA ISIKUD SIIA GRUPPI
 9. 9. X-TEE Infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee on tehniline ja organisatsiooniline keskkond, mis korraldab turvalist internetipõhist andmevahetust infosüsteemide vahel Andmeliikumise põhimõtted HAJUS ANDMEKOGUMINE • Superandmebaasi ja seda haldavat asutust ei looda • Andmed on hajutatud asutuste andmekogudes • Iga asutus kogub endale vajalikke andmeid, pakub sisulist kasutajatuge ja teeb oma arendused
 10. 10. • Ettevõtte infosüsteem suhtleb vahendajaga interneti kaudu. • Vahendaja töötleb ettevõttelt saadud andmeid ja kasutab nende põhjal X-tee teenuseid. • Vahendaja võib ka ise osutada X-tee teenuseid, mille poole pöördumisel pöördub vahendaja omakorda ettevõtte infosüsteemi poole.
 11. 11. • Olemasolevad võimalused ja formaadid säilivad, uued lisanduvad • Paber (SA, MTA) • Ekraanivormide täitmine (SA,MTA) • Faili üleslaadimine iseteeninduskeskkonnas (SA, MTA) • Faili kinnitatult edastamine X-tee kaudu (MTA) • Uue formaadi kasutuselevõtt Mis saab olemasolevatest võimalustest?
 12. 12. • Aruandluse esitamine automatiseeritakse ja andmed edastatakse otse kasutatavast tarkvarast. See tähendab seda, et enam ei pea minema konkreetse asutuse keskkonda andmeid sisestama. • Muutus andmete kogumise, liikumise ja struktuuri loogikas. • Algandmete sisestamise detailsus tõuseb jne • Riigile esitatavate andmete kvaliteet tõuseb Muutus tänasega võrreldes…
 13. 13. Info kvaliteet? Aruandlus on nagu Hiinast kauba tellimine? Ootus TegelikkusOotusTegelikkus
 14. 14. • Tee palgaülekanne LHV-s • Lisa ülekandele täiendavad rekvisiidid • Automaatne • deklareerimine • maksuarvestus • e-arve • Sihtgrupp ~38 000 MTA&LHV = TSD
 15. 15. • FIE-l võimalus kasutada, kui ta pole KMKR-is ja FIE-na tegutseb teisel alal • Juriidilisele isikule osutatud teenus maksustatakse lisaks juriidilise isiku tasandil määraga 20/80 • Kui isiku tulu ei ületa aastas 25 000, siis laekunud tuludelt kannab pank automaatselt 20% maksuametile • 25 000€ ületavalt summalt maksumäär 40%. • Makstav maks läheb sotsiaalmaksu, kogumispensioni ja tulumaksu katteks. Ravikindlustuse tekkimiseks peab kuu tulu olema vähemalt 1 300€ • Kasutaja ei saa ettevõtluskulusid maha arvestada • MTA kannab ettevõtluskonto omamise info TÖRi - avalik info • Enim kasulik neile, kellel puuduvad suured kulutused töövahenditele ja kelle tulu on piisavalt väike, et raamatupidamiskulud ei tasu end ära. Ettevõtluskonto füüsilisele isikule 2018 17 FOTO: Graafika: Postimees
 16. 16. Aruandlus 3.0 Majandustehingu põhine aruandlus Valdek Järvpõld
 17. 17. •Milleks muudatused vajalikud? •Majandustehingute standardiseerimine •Majandustehingu põhine aruandlus •Miks just XBRL GL? •Mille poolest erinevad XBRL ja XBRL GL? •XBRL suunad Euroopas ja kogu maailmas Millest räägime?
 18. 18. •Miks on vaja nii palju aruandeid esitada? •Miks peab samu andmeid esitama mitu korda erinevatele ametkondadele? •Milleks neid andmeid kasutatakse? •Miks kõik aruanded erinevad? •Miks muudetakse aruandeid viimasel minutil? Peamised väljakutsed:
 19. 19. •Taksonoomia •Andmed vahetult majandustarkvarast •Grupeeritud info vajalike dimensioonide lõikes •Dimensioonid alati etteulatuvalt teada •Andmekaitseseaduse muudatus •Tarkvarade vaheline andmevahetus Majandustehingute standardiseerimine
 20. 20. •Asutus esitab majandustarkvarast koond majandustehingud •Vajalik taksonoomia eelolevaks aruande perioodiks imporditav •Ametkonnad koostavad saadud info põhjal vajalikud aruanded •Kogu info on standardiseeritud ja masintöödeldav Majandustehingu põhine aruandlus
 21. 21. • Iga uus info nõudis uut aruannet, iga täiendus aruande muutmist. • Uue skeemiga on aruande üldine ülesehitus paigas ning muutuvad klassifikaatorite valikud, äärmisel juhul lisandub uus klassifikaator, mis ei muuda ülesehitust. Konkreetne eelis
 22. 22. XBRL GL on info edastamise struktureeritud vorming, mis on XMLi põhine ning sobib äri- ja rahandusinfo kiiremaks, tõhusamaks ja väiksemate kuludega edastamiseks, töötlemiseks ja analüüsimiseks Esialgu on lahendatud palga ja tööjõukulude ning maksude infovajadus. Sama struktuuriga on aga võimalik edastada ka kogu EKOMAR ja muud maksuaruanded. Miks just XBRL GL?
 23. 23. Kasutades XBRL GL võimalusi on koostatud 4 erinevat infoblokki: Iga infoblokk on XBRL GL sõnumis omaette päis <gl-cor:entryHeader> • Aruandlus3 tekkepõhised tööjõukulud koos tundidega • Aruandlus3 tööjõumaksud (TSD lisa1 ja lisa2 • Aruandlus3 töötajate registri (TÖR) andmed • Aruandlus3 täiendav statistile info Palga ja tööjõu statistika ja maksude infoblokid
 24. 24. • Antud infoblokis edastatakse kogu tekkepõhine tööjõukulude infovajadus SA-le. • Vajaliku info edastuse detailsuse määrab SA. • Vastav infoblokk kuulub majandusliku sisu poolest tööjõukulude alla, seega on tegemist kontogrupiga gl- cor:accountMainID contextRef="now">WageAndSalaryExpense</gl- cor:accountMainID> • WageAndSalaryExpense on täna Eestis kehtiva taksonoomia palgakulu element. Tekkepõhised tööjõukulud
 25. 25. • Iga üksik detail gl-cor:entryDetail> sisaldab ühte arvulist näitajat. • Igal detailil võib olla palju erinevaid dimensioone e klassifikaatoreid <gl-cor:accountSub> • Vajalikud klassifikaatorid ja nende võimalikud väärtused kehtestab SA. Tekkepõhised tööjõukulud
 26. 26. Dimensioonide näide • gl-cor:accountSub >Eritasu öötöö eest< gl-cor:accountSubID >A11004< gl-cor:accountSubType >TKL2017ap< • </gl-cor:accountSub >Kokk< gl-cor:accountSubID >5120< gl-cor:accountSubType >AK2008ap< • gl-cor:accountSub >Saue linn< gl-cor:accountSubID >OV00000728< gl-cor:accountSubType >EE_ADS<
 27. 27. • Antud infoblokis edastatakse kassapõhised maksustatavad väljamaksed ja nendega kaasnevad maksud. • Iga väljamaksu liigi maksustatav summa on omaette detail ja klassifikaatorid kirjeldavad vajalikku infot. • Vastava infoblokki klassifikaatoreid haldab ja kehtestab MTA. Kassapõhised tööjõumaksud
 28. 28. • Antud infoblokk on eraldi päise all, sest erineb klassikalisest majandustehingust ning info edastamine vajadus on pidev, mitte kord kuus. • Siin edastatakse töösuhte alguse, peatamise ja lõpetamise info. • Vajalikke klassifikaatoreid haldab MTA Töötajate registri andmed (TÖR)
 29. 29. • Siin kajastatakse erinevat täiendavat infot, mida on vajalik koguda ning mis ei ole seotud otseselt palgakulu ega maksudega. • Näitena ’Vabade töökohtade arv’. • Vajalikke küsimusi haldab SA. Täiendav statistiline info
 30. 30. • XBRL – eXtensible Business Reporting Language, äri- ja finantsinfo edastamise platvorm • XBRL GL – eXtensible Business Reporting Language Global Ledger, majandustehingu kirjeldamise standard Mille poolest erinevad XBRL ja XBRL GL?
 31. 31. •XBRL Europ SBR töögrupp •Euroopa riikide aruandluse uuring •XBRL päevad Frankfurdis XBRL suunad Euroopas ja kogu maailmas
 32. 32. XBRL GL fail
 33. 33. Aruandlus 3.0 Andmete esitamise loogika Tauno Tamm Andmelao osakonna juhataja Statistikaamet
 34. 34. 25.09.2017
 35. 35. 25.09.2017
 36. 36. Tänane olukord • MTA-le edastatakse andmed vormide ehk aruannete kaupa, mis on vaja finants infosüsteemides (FIS aga ka ERP) eraldi seadistada (nii põhjad kui ka arvutuse valemid) • SA-le edastatakse andmed küsimustike ehk aruannete kaupa, mida tüüpiliselt FIS-des loodud ei ole ja tuleb andmed leida/arvutada käsitsi. Seejärel sisestatakse (ka laetakse) andmed SA keskkonda käsitsi
 37. 37. Edastatava kirje loogika ID D Konto K Konto …Partner Artikkel/Toode Kogus Summa Sum(Kogus) Sum(Summa)…Kl. Riik Kl. KN kood ID D Konto K Konto …Partner Artikkel/Toode Kogus Summa Kl. Riigid Kood Nimetus Partnerid Nimetus Aadress Riigi_id … Artiklid Kood Nimetus KN_kood_id … KN koodid Kood Nimetus
 38. 38. • FIS-des varustatakse kõik kirjed väljatöötatud taksonoomiaga (erinevate klassifikaatorite kogum) • Andmed edastatakse taksonoomia järgi summeeritud kirjetena XBRL GL standardile vastava failiga üle x-tee • Riigi vajaduste muutumisel on tüüpiliselt vaja uuendada taksonoomiat (täpsemini klassifikaatorite elemente) ja seadistada FIS-d uute elementide vastu Muudetud olukord
 39. 39. • Tänaste muutujate väljaarvutamise metoodiline raskus liigub ettevõtete pealt MTA/SA/EP peale • Selle võimaldamiseks tuleb osadel ettevõtetel, kelle kulu-tulu analüüs on täna pinnapealsem, hakata andmeid kirjeldama detailsemal tasemel (taksonoomia detailsusest lähtuvalt). Kuid samas võimaldab see ka ettevõtteid endid arendada ja tulu-kulu arvestust parandada Metoodika
 40. 40. 25.09.2017

×