O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Põllumajanduse struktuuriuuringud 2001–2007 Eve Valdvee, Andres Klaus Statistikaamet
Millest juttu tuleb? <ul><li>Põllumajanduse struktuuriuuringutest </li></ul><ul><li>Tüpoloogiast </li></ul><ul><li>Muutuse...
Põllumajanduse struktuuriuuringutest <ul><li>Üleeuroopaline harmoniseeritud põllumajandusstatistika põhiuuring, mille alus...
Tüpoloogiast <ul><li>Struktuuriuuringute korraldamisel ja tulemuste analüüsimisel kasutatakse majapidamiste tüpoloogiat (1...
Muutused Eesti põllumajanduse struktuuris 2001-2007 <ul><li>Põllumajanduslike majapidamiste arv on vähenenud 2,4 korda (55...
Põllumajandus Eestis ja Soomes, 2007
Põllumajanduslike majapidamiste struktuur Eestis ja Soomes, 2007 89% 57% 1,4% 17% 52% 73%
Põllumajandusmaa ja loomakasvatuse struktuur Eestis ja Soomes, 2007 38% 77% 66% 76%
Tööjõu struktuur Eestis ja Soomes, 2007 96% 87%
Põllumajandus Eestis ja Soomes, 2007 <ul><li>Eestis on 52% põllumajandustootmisest koondunud 1,4% suurte majapidamiste kät...
2010. a uus struktuuriuuring põllumajandusloendusena <ul><li>Traditsiooniline struktuuriuuring </li></ul><ul><li>Lisandub ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Eesti põllumajanduse struktuuriuuringud

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Eesti põllumajanduse struktuuriuuringud

 1. 1. Põllumajanduse struktuuriuuringud 2001–2007 Eve Valdvee, Andres Klaus Statistikaamet
 2. 2. Millest juttu tuleb? <ul><li>Põllumajanduse struktuuriuuringutest </li></ul><ul><li>Tüpoloogiast </li></ul><ul><li>Muutused Eesti põllumajanduse struktuuris 2001-2007 </li></ul><ul><li>Põllumajandus ja põllumajanduslike majapidamiste struktuur Eestis ja Soomes </li></ul><ul><li>2010. aasta põllumajandusloendus </li></ul>
 3. 3. Põllumajanduse struktuuriuuringutest <ul><li>Üleeuroopaline harmoniseeritud põllumajandusstatistika põhiuuring, mille alusel kujundatakse EL põllumajanduspoliitikat (EÜ 1166/2008) </li></ul><ul><li>Korraldatakse ELis 1966. aastast iga kahe-kolme aasta järel, igal kümnendal aastal põllumajandusloendusena </li></ul><ul><li>Eestis on korraldatud 2001, 2003, 2005 ja 2007 </li></ul><ul><li>Hõlmab põllumajanduslikke majapidamisi, kus on vähemalt üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad või kus toodetakse põllumajandussaadusi peamiselt müügiks. Majapidamise alampiiri võib tõsta, kui kaetud on 98% kogu riigi kasutatavast põllumajandusmaast ja 98% loomakasvatusest loomühikute arvestuses </li></ul><ul><li>Kompleksuuring, mis hõlmab majapidamiste tegevust tervikuna, sh juhtimist, taime- ja loomakasvatust, tööjõudu, muud tulutoovat tegevust jm </li></ul>
 4. 4. Tüpoloogiast <ul><li>Struktuuriuuringute korraldamisel ja tulemuste analüüsimisel kasutatakse majapidamiste tüpoloogiat (1242/2008) ehk liigitust tootmistüübi ja majandusliku suuruse järgi </li></ul><ul><li>Rahalises väärtuses iseloomustab majapidamise majanduslikku suurust standardkogutulu </li></ul><ul><li>Standardkogutulu </li></ul><ul><ul><li>mõõdetakse Euroopa suurusühikutes ehk ESÜ des (1ESÜ= 1200 eurot = 18 768 krooni). </li></ul></ul><ul><ul><li>on majapidamises toodetud põllumajandustoodangu väärtuse (sh põllumajandustoetused) ja selle tootmiseks tehtud erikulutuste vahe </li></ul></ul><ul><ul><li>a rvutatakse põllumajanduskultuuride kasvupinnast, loomade arvust ja standardkogutulu koefitsientidest lähtudes </li></ul></ul>
 5. 5. Muutused Eesti põllumajanduse struktuuris 2001-2007 <ul><li>Põllumajanduslike majapidamiste arv on vähenenud 2,4 korda (55 748-lt 23 336-le) </li></ul><ul><li>Tegevuse lõpetavad väikesed majapidamised, kuid neid on ikka veel väga palju </li></ul><ul><li>Kasutatav põllumajandusmaa ja loomade arv oluliselt ei vähene — tegevuse lõpetanud majapidamiste maa läheb suurte kasutusse </li></ul><ul><li>Põllumajanduses hõivatute arv on vähenenud 1,9 korda </li></ul><ul><li>Standardkogutulu 100 hektari põllumajandusmaa kohta on suurenenud ligi veerandi võrra (ELis oleme selle näitajaga ikka eelviimasel kohal ja jääme keskmisele alla üle 4,5 korra) </li></ul><ul><li>Rohkem andmeid vaata Statistikaameti koduleheküljelt www.stat.ee </li></ul>
 6. 6. Põllumajandus Eestis ja Soomes, 2007
 7. 7. Põllumajanduslike majapidamiste struktuur Eestis ja Soomes, 2007 89% 57% 1,4% 17% 52% 73%
 8. 8. Põllumajandusmaa ja loomakasvatuse struktuur Eestis ja Soomes, 2007 38% 77% 66% 76%
 9. 9. Tööjõu struktuur Eestis ja Soomes, 2007 96% 87%
 10. 10. Põllumajandus Eestis ja Soomes, 2007 <ul><li>Eestis on 52% põllumajandustootmisest koondunud 1,4% suurte majapidamiste kätte (>=100 ESÜ). Need on põhiliselt aktsiaseltsid ja osaühingud. Keskmiselt on sellises suurmajapidamises: </li></ul><ul><ul><li>1032 ha põllumajandusmaad </li></ul></ul><ul><ul><li>716 veist, 4 363 siga ja 843 lammast </li></ul></ul><ul><ul><li>32 töötajat </li></ul></ul><ul><ul><li>standardkogutulu 100 ha põllumajandusmaa kohta 27 ESÜ-t </li></ul></ul><ul><li>Soomes annavad 72% põllumajandustoodangust keskmise suurusega majapidamised (8-100 ESÜ), mis moodustavad majapidamiste koguarvust 77%. Need on põhiliselt füüsiliste isikute talud, kus valdavaks on peretööjõud </li></ul><ul><li>Keskmiselt on sellises talus: </li></ul><ul><ul><li>45 ha põllumajandusmaad </li></ul></ul><ul><ul><li>45 veist, 411 siga ja 87 lammast </li></ul></ul><ul><ul><li>2,3 töötajat </li></ul></ul><ul><ul><li>standardkogutulu 100 ha põllumajandusmaa kohta 69 ESÜ-t </li></ul></ul>
 11. 11. 2010. a uus struktuuriuuring põllumajandusloendusena <ul><li>Traditsiooniline struktuuriuuring </li></ul><ul><li>Lisandub põllumajanduslike tootmismeetodite uuring, mille eesmärk on saada täiendavaid andmeid põllumajanduse keskkonnapoliitika arengu kohta ja parandada põllumajanduse keskkonnanäitajate kvaliteeti </li></ul><ul><li>Erinevalt eelmisest loendusest majapidamistest väiksemaid üksusi e põllumajanduslikke kodumajapidamisi ei uurita </li></ul><ul><li>Korraldatakse sügisel 1.september-15.november </li></ul><ul><li>Andmekogumine elektrooniliselt, ankeedid on eeltäidetud PRIA maakasutuse ja loomade andmetega </li></ul><ul><li>Mahepõllumajanduse ja maaeluarengutoetuste andmeid loenduse käigus ei küsita, need võetakse otse administratiivregistritest ja seostatakse uuringu andmetega hiljem </li></ul><ul><li>Andmed avaldatakse tabelitena Statistikaameti avalikus andmebaasis 2011 </li></ul><ul><li>Analüütiline kogumik ilmub 2012 </li></ul>

×