O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

lektoriran ČLANEK Svetovalna prodaja

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 6 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a lektoriran ČLANEK Svetovalna prodaja (20)

Anúncio

lektoriran ČLANEK Svetovalna prodaja

  1. 1. Članek : Svetovalna prodaja, pomemben del h kupcem usmerjenega marketinga in organiziranosti podjetij, Stanislav Papež, univ. dipl. psiholog, CPF 1 Svetovalna prodaja H kupcem usmerjeni marketing in prodajna organiziranost podjetij Zamislite si svoje nakupne izkušnje? Kako zadovoljni ste bili s storitvijo? Kakšno mnenje ste si predhodno pridobili o podjetju, v katerem ste nazadnje kupovali? Od ust do ust Verjetno se danes večina kupcev dražjih in tehnično zapletenejših izdelkov sploh ne odloči za obisk salona s pohištvom, belo tehniko ali vozili oziroma podobno dragimi izdelki in storitvami, ne da bi se prej temeljito informirali. Še vedno največ kupcev (preko 30 %) dá veliko na mnenje svojih prijateljev in sodelavcev, ki jim lahko o teh izdelkih mnogo povedo, še več pa o storitvah in izkušnjah z osebjem. Zato je ohranjanje dobrega imidža podjetja, njegovih blagovnih znamk in izdelkov pri teh t.i. »mnenjskih voditeljih« ključno. Nato sledijo internetne informacije, digitalizirana sporočila (preko 20% , odstotek je v porastu) , TV oglaševanje, medtem ko so ostali mediji v upadanju. Izjema je delno le specializiran tisk (strokovne revije), daleč zatem so radio in ostali časopisi ter revije. Vedno je lahko še bolje Vendar brez strokovnega marketinga, tržnih analiz naših ciljnih skupin in ciljanega oglaševanja na najbolj perspektivne lahko merimo v prazno. Bolje je vložiti nekoliko več časa in sredstev na začetku in najti skupine kupcev, ki bodo ponovno kupovali, dopolnjevali nakupe v naših salonih (trgovskem prodajnem kanalu ali B2C pristopu). Nekatere analize podjetij s prodajo trajnejših potrošnih izdelkov ugotavljajo, da je življenjska vrednost takega kupca lahko tudi desetkrat večja kot skupine kupcev, ki kupijo naše izdelke enkrat. Preden opazimo, da je naša skupina kupcev večje deleže nakupov začela opravljati pri konkurenci, smo že lahko žrtve prevelikih zalog, nekurantnega blaga in reševanja iz zagat s sezonskimi razprodajami ali akcijskimi znižanji.
  2. 2. Članek : Svetovalna prodaja, pomemben del h kupcem usmerjenega marketinga in organiziranosti podjetij, Stanislav Papež, univ. dipl. psiholog, CPF 2 Kolikor vložimo, toliko dobimo Podobna zgodba je na veleprodajnem področju ali industrijskem trženju. Najti podjetja ali organizacije/kupce, ki bodo ponovno kupovali, dodajali prvotni skupini izdelkov še druge izdelke in storitve, je najbolj smiselno. Zaradi konkurence se ne moremo nadejati njihovih nakupov ves čas, zato smo primorani iskati nove kupce, da z njimi nadomestimo izpad odhajajočih. Pri marketingu so stroški pridobitve novih kupcev sedem do desetkrat višji, kot za pridobitev nakupov obstoječih kupcev. Samo pomislimo na stroške udeležbe na specializiranih sejmih in na čas, ki preteče od zanimanja novih kupcev do realizacije pogodb in plačil! Ali na vse tiste, ki so vneto preizkušali brezplačne vzorce, predstavitve, pogostitve ipd., potem pa so si premislili. Ne gre le za vloženi čas in denar, ampak tudi za oportunitetne stroške, ki jih predstavljajo tisti posli in kupci, katerim se nismo posvečali. Tako kot hotel aprila meseca ne more nadomestiti slabe zasedenosti pozimi, ali avtobus, ki je bil rezerviran za prevoz na tedensko potovanje in ki so ga odpovedali tik pred odhodom, tudi naši izdelki in storitve ne morejo biti prodane za nazaj. V ustrežljivi besedi je moč Rešitve ni ene same, gre za to, da celotno podjetje usmerimo h kupcem kot prijazno, storitveno in komunicirajoče podjetje, ki je v stikih z njimi preko različnih komunikacijskih kanalov. Pri tem so enako pomembni ljudje v trženju in prodaji, kakor tudi razvojniki, inženirji in proizvodnja ter logistika. Na primer: kjer kupca razvojni inženir odslovi z izgovorom, da nima časa prevezovati telefonskega klica in naj še enkrat pokliče centralo, je napaka lahko usodna. Če trenutno (še) nimamo resne konkurence, si jo bomo s takim vedenjem ustvarili sami. Prav tako pomembni so vsi, ki so v stikih s strankami, logistika, osebje v skladiščih, šoferji, sestavljalci tehničnih navodil, prevajalci in tisti, ki pišejo razumljiva navodila za uporabo izdelkov ter obrazce, ki jih spremljajo. Zato se velja vprašati, koliko zadovoljstva obstoječih kupcev bi pridobili, če bi podjetje imelo klicni center z brezplačno telefonsko številko za podporo uporabnikom? In posodobljeno spletno stran, kjer bi novice imele letnico koledarja, novosti pa bile najavljane že dosti vnaprej. Tudi odličen »re-marketing« lahko z njimi dosežemo, saj lahko kupcu z IP številke, ki nas je večkrat
  3. 3. Članek : Svetovalna prodaja, pomemben del h kupcem usmerjenega marketinga in organiziranosti podjetij, Stanislav Papež, univ. dipl. psiholog, CPF 3 obiskal, ponudimo promocijski popust ali druge, k nakupnim aktivnostim vabljive informacije. Po številu obiskov, časih zadrževanja na njih, številu ogledov podstrani, lahko pripravimo bolj personalizirane informacije in ponudbe. Linki do »obrazcev« za vpis zanimanj in imen ter kontaktnih podatkov oseb, ki ogledujejo spletne strani, morajo biti pogosti in hitro dostopni, saj so e-mail stiki visoko na lestvici kontaktov pred nakupom/ poslom. Ko se kupec odloči Kako ga sprejmemo v našem prodajnem salonu ali prodajni službi podjetja? Ima možnost parkiranja pred vhodom ali vsaj v bližini? Koliko časa traja, da ga sprejme prava oseba in kaj mu med čakanjem lahko ponudimo? Hitro lahko ugotovimo, da varčevanje s toplimi ali hladnimi napitki ni smotrno, prav tako ne z revijami in časopisi, v katerih med ostalim (dobro?) pišejo tudi o našem podjetju in izdelkih. Raziskave v storitvenih dejavnostih (turizem, letalski prevozi, trgovina ipd.) pričajo o tem, da dobre storitve prinašajo več kot 70 % zadovoljstva kupcev/ strank, stanejo pa le okrog 20 % vseh stroškov, katerih večino predstavljajo poslovni prostori, zgradbe, zaloge izdelkov, skladišč. Trenutek resnice Je prvi vtis, ki ga naredi osebje. Ključni pri tem so profesionalni prodajniki, ki naj bi pokazali veščine svetovalne prodaje. Neprofesionalni prodajniki so sicer lahko prijazni in vljudni, »zmanjka« pa jih na področju ugotavljanja potreb in želja strank. Pozabijo jih vprašati, katere težave in probleme rešujejo z nakupom naših izdelkov, zakaj so še posebej zadovoljni z njimi in pri čem ne dosegajo njihovih pričakovanj. Te informacije so ključne za pripravo kupcem prilagojene in odlične ponudbe. Ponudba Naslednja stopnja svetovalne prodaje je oblikovanje ponudbe, ki naj temelji na koristih za kupce. Te so različne, individualne, kakor so različni med sabo kupci, njihove tipične ciljne skupine. Neprofesionalni prodajalci se preveč časa posvečajo podatkom, ki kupcev toliko ne zanimajo,
  4. 4. Članek : Svetovalna prodaja, pomemben del h kupcem usmerjenega marketinga in organiziranosti podjetij, Stanislav Papež, univ. dipl. psiholog, CPF 4 npr. tehničnim detajlom, premalo pa ključnim koristim, zaradi katerih določeni kupci kupujejo pri nas in ne pri konkurenci. Te ključne prednosti so lahko tudi zanesljivost dobav, držanje rokov, strokovno in prijazno osebje ter primerno kakovostne storitve zanje, npr. kakovostno usposabljanje in informiranje uporabnikov izdelkov. Neprofesionalno, produktno usmerjeno je poudarjati le drobne razlike, ki jih kupec mnogokrat niti ne opazi kot ključne prednosti, kaj šele kot dodano vrednost izdelkov. Je pa dodana vrednost lahko naše strokovno in prijazno osebje ter vešč in prijazen natakar na sestankih, ki si zapomni, kakšno vrsto kave, čaja, pijač pije določena stranka, ki večkrat prihaja k nam. Se je že zgodilo, da so poslovni partnerji, npr. udeleženci seminarjev ter izdelčnih šolanj, kar nekaj pozdravov in novoletnih čestitk namenjali njim, ne le vodilnim ljudem podjetja. Zaključek pusti vtis Prodajne veščine se poznajo tudi pri zaključevanju prodaje. Profesionalni prodajni svetovalci poznajo več vrst direktnih in indirektnih zaključkov, kar vse vodi v uspešnost prodaj brez nepotrebnih vsiljevanj ali celo pritiskov na kupce. Slednje odloča o zadovoljstvu kupca: če je dosežena Win-Win situacija ob nakupu, se zmanjšuje kasnejša pogostost reklamacij izdelkov. Konec ima nadaljevanje Ko so pogodbe podpisane, oprema dostavljena kupcem, osebje usposobljeno za rokovanje z njo, nastopi poprodaja. Kakšen je naš servis? Je bolj odziven in hitrejši kot konkurenčni? Se bolje znajde v nepričakovanih situacijah, pod stresom? Za avtomobilsko panogo velja, da vozilo najprej prodajo prodajni svetovalci, drugič pa poprodajna skrb za kupce in servisne storitve, vzdrževanje in popravila. Če je s slednjimi kupec zadovoljen, če dobi ustrezne in pravočasne informacije, se bo večinoma držal iste avtomobilske znamke, sicer ga bodo slabe izkušnje »odgnale« h konkurenci. Večina vodilnih znamk zdaj privzema modele stikov s strankami, s katerimi pokažemo skrb zanje, jim nudimo pomoč, informacije ter zaznamo določene pogoste nejasnosti pri uporabi novih vozil.
  5. 5. Članek : Svetovalna prodaja, pomemben del h kupcem usmerjenega marketinga in organiziranosti podjetij, Stanislav Papež, univ. dipl. psiholog, CPF 5 Prva linija Morda se pomena teh postopkov dovolj dobro zaveda nekaj ljudi v upravah, ki pa s kupci večinoma ne prihajajo v neposreden stik, za njihovo zadovoljstvo pa je ključna »prva linija«. To je tisto osebje, ki kupce, stranke kliče po telefonu, sprejema osebno v sprejemnicah servisov ter jim ustrezno izroča njihove popravljene aparate, stroje ali vozila. Še bolj pomembno je , če to osebje prihaja v strankino podjetje, da bi na licu mesta rešilo težave - tu je ključnega pomena trening reševanja reklamacij in pritožb ter komunikacije v stresnih situacijah. Vizija Vsi zgoraj našteti koraki prodaje (modelov svetovalne prodaje je seveda več, se medsebojno razlikujejo in dopolnjujejo) in poprodajni pristopi šele tvorijo uspešno svetovalno prodajo. Zanjo ne moremo pooblastiti le nekaj ljudi v prodaji ali komerciali in narediti odgovorno še osebje v podpori prodaje. Le celovito, h potrebam kupcev usmerjeno podjetje, s prijazno uporabniško izkušnjo, bo lahko dolgoročno obstalo na zahtevnih trgih. In to je naloga vseh oddelkov v podjetju. Da bi zadostili celostnemu pristopu, je treba odpreti tudi teme vodenja, motiviranja osebja, sodelovanja in timskega dela. V vodstvih podjetij si je smiselno iskreno zastaviti nekatera ključna vprašanja: 1. Kako usposobljeni so vaši sodelavci za povečanje prodajnih rezultatov ali zmanjšanje vplivov aktivnosti konkurence? 2. Kako dobro vedo vaši tržniki/ razvojni oddelki, kaj zares želijo vaše stranke, zakaj kupujejo v vašem podjetju? 3. Koliko ste pripravljeni (še) narediti za sodelovanje in motivacijo prodajalcev, ki bo prinesla izboljšave? Iz teorije v prakso - iz prakse za prakso
  6. 6. Članek : Svetovalna prodaja, pomemben del h kupcem usmerjenega marketinga in organiziranosti podjetij, Stanislav Papež, univ. dipl. psiholog, CPF 6 Stanislav Papež univ. dipl. psiholog, CPF (Certified profesional Facilitator po merilih IAF) Trener in poslovni svetovalec Predavatelj, fasilitator/moderator – spodbujevalec procesov sodelovanja, ugotavljanja novih idej - certifikat CPF po IAF. Član strokovnih združenj:  Društva Psihologov Slovenije,  Društva Moderatorjev – Fasilitatorjev Slovenije,  Mediator–posrednik v sporih delovno-pravne narave. Do sedaj najbolj znan in uspešen kot trener profesionalne komunikacije, prodaje B2B in B2C ter vodenja in poslovni svetovalec. Trener osebja v maloprodaji Petrol d.d., predavatelj za kakovost komunikacije, storitev in pospeševanja prodaje, merchandisinga v . Kot samostojni svetovalec Koncept Svetovanja več let usposabljal za postrežbo in pospeševanje prodaje v Mercator d.d., Sanolabor d.d.- Svetovalna prodaja. Uspešno vodil številne delavnice: - prodaje novih vozil - poprodajnih-servisnih storitev za mednarodna podjetja GM Opel, Renault Nissan, Peugeot, Hyundai - tehnike prodaje, motivacije zaposlenih idr. Je ljubiteljski glasbenik, pevec v zborovskih sestavih ter pristaš zdravega načina življenja in dela - promotor zdravja. E-mail: stanislav.papez@siol.net, GSM 041 963 063.

×